БИБЛИОГРАФСКИ УКАЗАТЕЛ НА СПИСАНИЕ “ДУХОВНА КУЛТУРА” 1990-2005 – продължение 2 и край

Цвета Узунова

624.БАНЕВ, Йордан свещенопевец,За църковния език/ Свещенопевец Йордан Банев.//LXXXV, 2005, № 11, с. 1-10. Църковно-славянски език,богослужебен език на славянските народи.

625.БРАТАНОВ, Иво. “Ако някой не иска да работи, не трябва да яде” / Иво Братанов. // LXXXV, 2005, № 3, с. 1-3.За автентичният смисъл на тези думи.

626.БРАТАНОВ, Иво. Богословие и славянска филология: С оглед към българската филология/ Иво Братанов.// LXXXIII, 2003, № 4, с. 3-12.Връзката между двете науки.

627.БРАТАНОВ, Иво. За значението на евангелските заглавия/ Иво Братанов.// LXXXII, 2002, № 10, с. 7-16.Филолог. анализ на евангел. заглавия и на техните преводи като необоримо свидетелство срещу атеистическите възгледи.

628.БРАТАНОВ, Иво. За правописа на името Иисус / Иво Братанов. // LXXXI, 2001, № 4, с. 12-16.

629.БРАТАНОВ, Иво. Относно правописа на Свещените имена / Иво Братанов. // LXXXI, 2001, № 9, с. 1-5.

630.БРАТАНОВ, Иво. Произход, значение и употреба на израза “Ако имаш две ризи, дай едната на ближния си”/ Иво Братанов.//LXXXV, 2005, № 7, с. 1-10.Според: Еванг. на Лука 3:11 (Покайната проповед на Св. Йоан Предтеча Господен).

631.БРАТАНОВ, Иво. Произход и значение на думата “Коливо” / Иво Братанов. // LXXXІ, 2001, № 3, с. 12-16.

632.БРАТАНОВ, Иво. Произход и значение на словосъчетанието “предсказвателен дух” / Иво Братанов. // LXXXIII, 2003, № 6, с. 23-30.Според: Деян. 16: 16.

633.БРАТАНОВ, Иво. “Срещу ръжен не се рита” /Иво Братанов. //LXXXIII, 2003, № 10, с. 12-17.За произхода и влиянието на тази пословица в бълг. и др. езици.

634.ПРОДАНОВ, Николай.Народно (битово) криптохристиянство – понятийни и терминологични аспекти / Николай Проданов. // LXXXIV, 2004, № 3, с. 11-17.Съдържа: 1. Въведителни думи; 2. Категорията битово народно християнство; 3. Категорията криптохристиянство; 4. За естеството на връзката между понятията битово християнство, народ. християнство., криптохристиянство; 5. Терминологичен проблем.

ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ и ЛИТЕРАТУРА

635.БРАТАНОВ, Иво. Гьоте за религията, християнството и Църквата/Иво Братанов. // LXXXIII, 2003, № 9, с. 1-14. Живот и убеждения в литературното му творчество (студии, статии и писма), както и в спомени на негови съвременници.

636.ЕНЧЕВ, Кънчо. Бог в творчеството на Пенчо Славейков/Кънчо Енчев.// LXXIII, 1993, № 1, с. 28-32.

637.ИВАНОВА, Албена Л. Символистите или опит за общуване със свръхестественото и извънземното / Албена Л. Иванова. //LXXV, 1995, № 4, с. 27-30. Изследване на символическото слово като феномен. Символ. поезия на: Ш. Бодлер – “Подем”; Д. Дебелянов “Полет”, “Нощен час”; П. К. Яворов “Тайната на вековете”.

638.ЛОЗАНОВА, Ралица. Ерминията на Дичо Зограф от Музея за история на София / Ралица Лозанова. // LXXXI, 2001, № 6, с. 27-31. Текстологичен анализ.

639.ПАВЕЛ (Стефанов), йером. Данте и Библията/Йером. Павел (Стефанов).// LXXVII, 1997, № 2, с. 14-21. Богословско-библейски анализ на “Божествена комедия”.

640.СТАМАТОВА, Клара. Религиозността на Любен Каравелов/Клара Стаматова. // LXXXIV, 2004, № 3, с. 4-11. За отношението на Л. Каравелов към християнството и Църквата. Анализ на негови стихотворения. Христ. патриотизъм на Л. К.

ПРОЗА

641.ЗЛАТЕВ, Димитър. Завист : [Разказ] / Димитър Златев. // LXXIX, 1999, № 3, с. 25-31.

642.ИЛИЕВ, Николай. Одоровският манастир и неговата гибел: Легенда от Трънско / Николай Илиев. // LXXX, 2000, № 7, с. 29-30.

643.ПАВЛОВА, Роза. Сълзите на Света Марина: Историческите корени на  една легенда / Роза Павлова. // LXXXIV, 2004, № 9, с. 29-31.За лековита вода до с. Царева ливада (гр. Дряново).

644. РУСИНОВ, Светозар. Прощаване: [Разказ] / Светозар Русинов. // LXXVIII, 1998, № 1, с. 28-31.За човешките неща в живота.

645.РУСИНОВ, Светозар. Старецът: [Разказ] / Светозар Русинов. // LXXVII, 1997, № 1, с. 29-31.

646.СИМЕОНОВ, Н. Легендарната Ерма река разказва/Н. Симеонов.// LXXIX, 1999, № 6, с. 28-30.Две исторически легенди за: Слишай и Слишовска могила; Кървав камък.

647.СТАНЕВ, Марин. Дельо Войвода: Родопска легенда/Марин Станев.// LXXI, 1991, № 11, с. 29-31.

648. СТАНЕВ, Марин. Марина: Родопска легенда/Марин Станев.// LXXV, 1995, № 5, с. 29-31.

649. СТАНЕВ, Марин. Родопски легенди / Марин Станев. // LXXІІI, 1993, № 4, с. 28-31. Съдържа: Златина; Небесната дъга.

650.ТЕОДОСИЕВА, Тодорка. Поуката: [Разказ] / Тодорка Теодосиева.// LXXVI, 1996, № 6, с. 31.

ПОЕЗИЯ

651. ГЕОРГИЕВ, Владимир свещ. Съвети от Христа: [Стихотворение] / Свещ. Владимир Георгиев. // LXX, 1990, № 2, с. 32.

652. ГРОЗЕВА, Елена презвитера. На светите братя:  [Стихотворение] / Презв. Елена Грозева. // LXXV, 1995, № 5, с. 31.

653.ДАЦОВ, Владислав. Патриарх Евтимий: [Стихотворение]/Владислав Дацов. // LXXXIV, 2004, № 6, с. 31.

654. ДЕРМЕНДЖИЕВ, Тодор. Словото на Св. Кирил философ: [Стихотворение] / Тодор Дерменджиев. // LXXII, 1992, № 5, с. 32.

655.ИВАНОВ, Владимир отец. Атомът: [Стихотворение]/Отец Владимир Иванов. // LXXXII, 2002, № 2, с. 30-31.

656. ИВАНОВА, Весела. Божи мир : [Стихотворение] / Весела Иванова. // LXX, 1990, № 3, с. 32.

657. ИВАНОВА, Весела. Жажда: [Стихотворение] / Весела Иванова. // LXX, 1990, № 5, с. 32.

658. ИВАНОВА, Весела. Молитвата: [Стихотворение] / Весела Иванова. // LXX, 1990, № 10, с. 32.

659. ИВАНОВА, Весела. От висини небесни : [Стихотворение] / Весела Иванова. // LXX, 1990, № 5, с. 32.

660. ИВАНОВА, Весела. Прошка от Бога: [Стихотворение] /Весела Иванова.// LXXVІ, 1996, № 2, с. 31.

661.ИВАНОВА, Весела. Смъртта със смърт срази: [Стихотворение]/Весела Иванова. // LXXІІІ, 1993, № 4, с. 32.

662.ИЛАРИОН,митрополит Доростолски.Молитвени устреми [Стихотворение] /Доростол. митроп. Иларион. // LXXXV, 2005, № 1, с. 30-31. Из молитвения канон към св. Богородица – “В изповедание на грешника”.

663. КАРЪКОВА, Кръстанка. Изповед : [Стихотворение] / Кръстанка Каръкова. // LXXX, 2000, № 7, с. 31.

664.КАРЪКОВА, Кръстанка. Към Божията Майка: [Стихотворение]/ Кръстанка Каръкова. // LXXX, 2000, № 10, с. 31.

665. КАРЪКОВА, Кръстанка. Молитва: [Стихотворение] / Кръстанка Каръкова. // LXXX, 2000, № 7, с. 31.

666.КАРЪКОВА, Кръстанка. Пред Христоватаикона: [Стихотворение]/ Кръстанка Каръкова. // LXXX, 2000, № 9, с. 31.

667. КАРЪКОВА, Кръстанка. Просба: [Стихотворение] / Кръстанка Каръкова. // LXXX, 2000, № 9, с. 30.

668.КОТЕВ, Д. Я. ик. Любов да възсияй: [Стихотворение] /Д.Я. Котев. // LXXII, 1992, № 3, с. 32.

669.ЛЮБЕНОВА, Надежда. Свети Методий Славянобългарски: /[Стихотворение] / Надежда Любенова. // LXXVII, 1997, № 4, с. 31.

670.МЕДНИКАРОВ, Христо. Идвайте си!: [Стихотворение]/Христо Медникаров. // LXXXIII, 2003, № 6, с. 31.

671.МЕТОДИЙ, архимандрит. Пред залез: [Стихотворение] / Архим. Методий. // LXX, 1990, № 8, с. 29-30.

672.МИЛЧЕВ, Георги. Есхатологично : [Стихотворение] / Георги Милчев. // LXXXI, 2001, № 1, с. 31.

673.МИЛЧЕВ, Георги. Към човека : [Стихотворение] / Георги Милчев. // LXXXI, 2001, № 1, с. 30.

674.МИЛЧЕВ, Георги. Небесният Йерусалим : [Стихотворение] / Георги Милчев. // LXXX, 2000, № 5, с. 31.

675.МИЛЧЕВ, Георги. Светият Израйлев : [Стихотворение] / Георги Милчев. // LXXXIІІ, 2003, № 2, с. 31.

676.НЕСТОР, епископ Смоленски. Към св. Иоан Рилски: [Стихотворение] / Смолен. еп. Нестор. // LXXXII, 2002, № 8, с. 30-31.

677.НЕСТОР, епископ Смоленски. Моисей в пустинята: [Стихотворение] / Смолен. еп. Нестор. // LXXXII, 2002, № 9, с. 32.

678. НЕСТОР, епископ Смоленски. Поклонница: [Стихотворение] / Смолен. еп. Нестор. // LXXXII, 2002, № 10, с. 32. За св. Йоан Рилски Чудотворец.

679.НЕСТОР, епископ Смоленски. Патриарх Евтимий Търновски [Стихотворение] / Смоленски епископ Нестор. // LXXXIV, 2004, № 3, с. 31-32. По случай 600 г. от блажената му кончина.

680.НИКОЛОВ, Любомир Т. Великият Евтимий: [Лирическа поема] / Смолен. еп. Нестор. // LXX, 1990, № 7, 22-26; № 8, с. 23-29. Съдържа следн. части: Откровението. Царственият град [Търновград]. Безсмъртната крепост. Великият светител. Поклон пред светостта.

681.ПАВЛОВА, Роза. Една млада жена търси своя Бог: [Стихове] / Роза Павлова. // LXXXIV, 2004, № 8, с. 30-31. Съдържа: Биограф. данни за авторката Дойка Георгиева Караджунова; Заглавия на стиховете – “Той”, “Любов”, “Зов”.

682. ПЕКАЧЕВА, Наташа Ел. Рождествена нощ  (Приказка за големи и малки): [Стихотворение] / Нат. Ел. Пекачева. // LXXX, 2000, № 1, с. 30-31. Стихотворението е отличено с първа награда (за възрастни) през есента на 1999 г. по повод Конкурса за литерат. и муз. творби и др., посветени на спасителния юбилей 2000 г. от Рождество Христово с благословията на патр. Максим и Софийски епархийски съвет.

683. СИМЕОНОВА, Марина. Дар: [Стихотворение] / Марина Симеонова. // LXXVI, 1996, № 1, с. 31.

684.  СИМЕОНОВА, Марина. Сияние: [Стихотворение] / Марина Симеонова. // LXXVI, 1996, № 3, с. 31.

685. СТАНЕВ, Марин. Молитва: [Стихотворение] / Марин Станев. // LXXIII, 1993, № 2, с. 32.

686.ТЕОДОСИЕВА, Тодорка. Камбани : [Стихотворение] / Теодосиева Тодорка. // LXXIX, 1999, № 6, с. 31.

687.ТЕОДОСИЕВА, Тодорка. Небесен покровител: [Стихотворение] / Теодосиева Тодорка. // LXXIV, 1994, № 11, с. 30- 31. За св. Теодосий Търновски.

688. ТЕОДОСИЕВА, Тодорка. Христос Воскресе: [Стихотворение] / Теодосиева Тодорка. // LXXVІ, 1996, № 5, с. 31.

689.ЧАЛЪКОВ, Кольо. Бдение: [Стихотворение] / Кольо Чалъков. // LXXXI, 2001, № 2, с. 31.

690. ЧАЛЪКОВ, Кольо. Бие камбаната: [Стихотворение] / Кольо Чалъков. // LXXXI, 2001, № 2, с. 29.

691.ЧАЛЪКОВ, Кольо. Боже милостив бъди: [Стихотворение] / Кольо Чалъков. // LXXXI, 2001, № 2, с. 30.

692.ЧАЛЪКОВ, Кольо. Възкресните камбани: [Стихотворение] / Кольо Чалъков. // LXXXIII, 2003, № 4, с. 32.

693.ЧАЛЪКОВ, Кольо. Душата ми: [Стихотворение] / Кольо Чалъков. // LXXXV, 2005, № 7, с. 30.

694. ЧАЛЪКОВ, Кольо. Молитва; Цел: [Стихове] / Кольо Чалъков. // LXXXV, 2005, № 4, с. 30-31.

695.ЧАЛЪКОВ, Кольо. Обръщение на св. княз Борис-Михаил: [Стихотворение] / Кольо Чалъков. // LXXXІІІ, 2003, № 1, с. 31.

696. ЧАЛЪКОВ, Кольо. По пътя нагоре: [Стихотворение] / Кольо Чалъков. // LXXXІІІ, 2003, № 3, с. 31.

697.ЧАЛЪКОВ, Кольо. Прощапулник: [Стихотворение] / Кольо Чалъков. // LXXXV, 2005, № 7, с. 31.

698.ЧАЛЪКОВ, Кольо. Христос воскресе!: [Стихотворение] / Кольо Чалъков. // LXXXІ, 2001, № 3, с. 31.

699. ЧАЛЪКОВ, Кольо. Човекът: [Стихотворение] / Кольо Чалъков. // LXXXІІІ, 2003, № 3, с. 30.

700.ЧАЛЪКОВ, Кольо. Чудо: [Стихотворение] / Кольо Чалъков. // LXXXІІ, 2002, № 11, с. 31.

МУЗИКА. ЦЪРКОВНА МУЗИКА

701. АТАНАСОВ, Асен. Църковни певци и диригенти в Неврокопска епархия / Асен Атанасов. // LXXXIII, 2003, № 11, с. 27-31.

702. ДАСКАЛОВ, Димитър Бл. Спомени от ученичеството ми в Софийската духовна семинария и като певец в храм-паметник “Св. Александър Невски” / Димитър Бл. Даскалов. // LXX, 1990, № 8, с. 30-33.

703. ИВАНОВ, Иван дякон. Ангелското или сладкогласно пеене на исихастите според църковните певчески сборници / Дяк. Иван Иванов. // LXXXV, 2005, № 8, с. 7-17.Проблеми на т. нар. Калофонно (сладкогласно пеене) на исихастите и музикален и литургичен характер на певческите сборници от периода ХІІІ – ХV в.

704.МЕЧКОВА, Клара. Възрожденски извори за догматичната слава на “Господи, воззвах” – Богоначальным мановением / Клара Мечкова. // LXXIII, 1993, № 8, с. 18-20. За стихирата “Богоначальным мановением” – част от Великата вечерня за празника “Успение Богородично” (15 авг.), която се изпълнява вместо “Слава и нине”.

705.НИКОЛОВА, Илиана. Музикалната дейност в Търновската епархия за периода 1944-1947 г. / Илиана Николова. // LXXIX, 1999, № 2, с. 21-24. За музикалната и просветно-религиозна дейност на епархийският свещенически хор “Иларион Макариополски” (В. Търново) с ръководител йером. Иларион.

706. ПОПОВ, Кирил свещ. Развитие на църковнопевческото дело по времето на Екзарх Йосиф І : Източна традиция / Свещ. Кирил Попов. // LXXXIV, 2004, № 5, с. 21-32.

707. ПОПРАДОСЛАВОВ, Петър ставр. иконом. Бележит църковен музиколог и сладкопевец / Ставр. ик. Петър Попрадославов. // LXXV, 1995, № 6, с. 7-10. За живота и делото на Архим. Амвросий – музиколог, композитор и сладкопевец по източн. църк. пеене у нас. Автор на учубници в тази област. Изявен новатор в развитието на бълг. църковна музика.

МАТЕРИАЛИ В ОБЛАСТТА НА ИСТОРИЯТА, КУЛТУРАТА И ПОЛИТИКАТА

708.БОНЕВА, Вера. Славянофилството в духовния живот на българите / Вера Бонева. // LXXI, 1991, № 9, с. 30-33.

709.ВОДИНЧАР, Олга. Културно-образователните процеси в Киевската духовна академия / Олга Водинчар. // LXXXIII, 2003, № 9, с. 23-26. Религиозно-нравствен аспект.

710.ЙОНОВ, Веселин прот. Името на град Велико Търново в редица извори и приписки / Прот. Веселин Йонов. // LXXIV, 1994, № 7, с. 30-31. Хронологичен ред на понятието “Търново” в: Чужди извори; Старобълг. писмени паметници; Разни приписки.

711.МИТЕВ, Йоно. Една антинаучна “Справка” на гръцките фанариоти по българския национален въпрос през 1876 г. / Йоно Митев. // LXXV, 1995, № 8, с. 28-31. За анонимен документ от гръцкото правителство до Форин офис, относно това, англ. дипломация да противодейства на бълг. нация (Мизия, Тракия и Македония) да получат автономия.

712.МИТЕВ, Йоно. Карнагиевата анкета за погромите на сръбските и гръцките военни власти в Македония и Тракия през 1913 година / Йоно Митев. // LXXV, 1995, № 3, с. 20-31. Статистически данни на учените: Гирен-Сонжан, Т. Флорински, Л. Милетич и др. за преобладаване на бълг. етнос в Изт. Тракия.

713.НАЛБАНТОВ, Стоян. Приписки от нашето Южно черноморие / Стоян Налбантов. // LXXV, 1995, № 4, с. 31. Съдържат ценни сведения за Освобод. война.

714.РУСЕВ, Иван. За ролята на приписките в историческите изследвания / Иван Русев. // LXXVII, 1997, № 3, с. 28-31. Книжовната школа на Котленския край.

715.СТАМАТОВА, Клара. България в междукултурния свят: Мястото на страната в ценностния модел на Хеерт Хофстеде – опит за прогнози / Клара Стаматова. // LXXXIV, 2004, № 9, с. 12-23. Съдържа: Същност на метода му. 1. Индивидуализъм-колективизъм; 2. Отношение към властта; 3. Избягване на несигурността; 4. Мъжественост-женственост; Прогнози и къде е България.

716.ТЕМЕЛСКИ, Христо. Отново за авторството на пророческата буквеница “Турция ке падне” / Христо Темелски. // LXXIII, 1993, № 6, с. 19-32. Името на автора е: Полиевкт (рилски калугер), станал протестант със светско име Петър Велянов.

КНИЖНИНА РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ

717.БОНЕВА, Вера. // LXXXII, 2002, № 2, с. 27-29.Рец. за: Христо Темелски. Българската светиня на Златния рог. – Велико Търново : ПИК, 1998.

718.БРАТАНОВ, Иво. // LXXXI, 1999, № 5, с. 26-31.Рец. за: Сп. “Вяра и живот”. – Русе : Доростол.-Червенска митрополия, 1933 – 1946 г.

719.БРАТАНОВ, Иво. Едно културно събитие – речник на църковнославянския език/ Иво Братанов.// LXXXV, 2005, № 9, с. 21-24. Рец. за: Архим. д-р Атанасий Бончев. Речник на църковно-славянския език. Т. 1(А-О). – С. : НБКМ, 2002.

720.БРАТАНОВ, Иво. За православния консерватизъм / Иво Братанов. // LXXXV, 2005, № 12, с. 27-28. Рец. за: Свещ. Георги Гугов. Православен консерватизъм. – Пловдив, 2004.

721.ВЪЛЧАНОВ, Славчо. Нов наръчник за православна вяра / Славчо Вълчанов. // LXXIV, 1994, № 12, с. 27-28. Рец. за: Михаил А. Калнев. Щит на вярата. – В. Търново : Хр. Червеняков и Митко, 1994.

722.ГЮЛЧЕВА, Нели. Списание “Проглас” е идея, която вече се осъществява / Нели Гюлчева. // LXXIII, 1993, № 11, с. 31.Отзив за: Филологическото сп. “Проглас” – изд. на Филолог. факултет ВУ “Св. св. Кирил и Методий”

723.ДАНКОВ, Евлоги. Богословие и християнска философия във Византия / Евлоги Данков. // LXXIV, № 9, с. 24-31.Рец. за: Георги Бакалов. Византия : Културно-политически очерци. – С. : Изд. къща “Век 22”, 1993.

724.ДАНКОВ, Евлоги. Исихазмът и духовната светлина на Търновската книжовна школа: Шести международен симпозиум “Търновска книжовна школа” / Евлоги Данков. // LXXIV, 1994, № 10, с. 28-31.Рец. за: Доклади, изнесени на VІ междун. симпозиум “Търновска книж. школа” от 26 – 28 септ. 1994 г. във В. Търново.

725.ДАНКОВ, Евлоги. Философските идеи в православната светоотеческа традиция / Евлоги Данков. // LXXIV, 1994, № 8, с. 23-31.Рец. за: Ант. Хубанчев и Т. Коев. Философски идеи в Православния Изток. – С. : Просвета, 1993.

726.ДИМИТРОВ, Емил. Път към Света Гора / Емил Димитров. // LXXXV, 2005, № 6, с. 29-31.Рец. за: 1. Хр. Темелски. Пътеводител по Атонската Света Гора и показател на светите ù паметници. – С. : УИ “Св. Кл. Охридски”, 2002; 2. Лорд Роберт Кързъм. Описание на манастирските книгохранителници в Атонската Гора. – С. :  УИ “Св. Кл. Охридски”, 2004.

727.ДИМИТРОВ, Иван Ж. // LXXVІІІ, 1998, № 4, с. 30-31. Рец. за: Димитриос В. Гонис. Преподобни Йоан Рилски: Въведение към химно-агиоложките гръцки текстове. – Атина, 1997.

728.ДИМИТРОВ, Иван Ж. // LXXX, 2000, № 1, с. 28-29. Рец. за: Емил Трайчев и Павел Павлов. Тайната на богопознанието: Увод в семантиката и методологията на богословието в светлината на православната традиция. – С. : Храм “Св. Георги Победоносец” (кв. Горубляне), 1999.

729.ДУРИДАНОВ, Венцеслав. Знамение на времето / Венцеслав Дуриданов. // LXXIV, 1994, № 2, с. 1-10.Рец. за: Лиана Антонова. “Прозорец към космоса”. – С. : Хемус, 1993.

730.КАРАДЖОВА, Даринка. Марина Симеонова. Гълъб на камбаната / Д. Караджова. // LXXVI, 1996, № 2, с. 29-30. Рец. за: Марина Симеонова. Гълъб на камбанарията [Стихосбирка]. – С., 1995.

731.КОЛЕДАРОВ, Петър. Ценен и обобщаващ труд за Българската православна църква през Средновековието / Петър Коледаров. // LXX, 1990, № 6, с. 27-33. Рец. за: Тодор Събев. Самостойна и народностна църква в Средн. България. – С. : СИ, 1987.

732. КОЧЕВ, Н. Цв. Ново изследване по история на Църквата / Н. Цв. Кочев. // LXXI, 1991, № 10, с. 28-32. Рец. за: В. А. Федосик. Църква и държава [Критика на богословските концепции]. – Минск, 1988.

733.МАРИНОВ, Борис. // LXXXIII, 2003, № 12, с. 27-28. Рец. за: Иван Желев Димитров. Разпространението на Христовото благовестие. Дейността на св. апостол Павел в нейния исторически контекст : Тълкувателен обзор на Деян. 9, 11 и 13-28 гл. – С. : Вулкан-4, 2003.

734.МЛАДЕНОВА, Мария. Енциклопедия на храмовете в Еленската духовна околия / Мария Младенова. // LXXXIII, 2003, № 8, с. 29-31. Отзив за: Васил Славов и др. Храмовете в Еленска духовна околия. – С. : Принт, 2002.

735.ПАВЕЛ (Стефанов), йеромонах. Нов поглед към библейската книга на Йов / Павел (Стефанов), йеромонах // LXXI, 1991, № 11, с. 26-28. Рец. за: Kathrine J. Dell. The book of Job as skeptical literature. – In: Reviw author[s] : Walter Brueggemann Journal of Biblical Literature, Vol. 112, № 1 (Spring), 1993.

736.ПАВЕЛ (Стефанов), йеромонах.  Византия и Православието през погледа на Гибън / Йером. Павел (Стефанов). // LXXIV, 1994, № 7, с. 28-29. Рец. за: Едуард Гибън. Залез и упадък на Римската империя=Тhe Decline and Fall of the Roman empiri by Edward gibbon. – Лозана, 1776-1787.

737.ПАВЕЛ (Стефанов), йеромонах. // LXXIV, 1994, № 8, с. 22-23. Рец. за: Theoleptos of Philadelphia. The Monastic Discourses. – Toronto, 1992.

738.ПАВЕЛ (Стефанов), йеромонах. Нестандартен поглед към Покръстването / Йером. Павел (Стефанов). // LXXIV, 1994, № 11, с. 28-30. Рец. за: Гатя Симеонова. Покръстването : През погледа на етнографа. – С. : Диос, 1994.

739.ПАВЕЛ (Стефанов), йеромонах. // LXXV, 1995, № 1, с. 30-31. Рец. за: R.C. Kroeger and C. C. Kroeger. I suffer not a woman. Rethinking 1 Timothy 2: 11-15 in light of ancient evidence. – Grand Rapids [Michigan] : Baker Book House, 1992.

740.ПАВЕЛ (Стефанов), йеромонах. // LXXV, 1995, № 7, с. 30-31. Рец. за: Mark A. Noll. A history of Christianity in the United states and Canada. – Grand Repids [Michigan] : Wm. B. Eerdmans Co., 1992.

741.ПАВЕЛ (Стефанов), йеромонах. // LXXVIII, 1998, № 2, с. 29-31. Рец. за: Архиеп. Петър Люилие. Църквата на древните събори. Каноническата дейност на Първите четири всел. събора=Archbishop Peter L`huillier. The church of the Ancient councils. The disciplinary work of the First four ecumenical councils. – Crestwood (New York). : St. Vladimir`s seminary press, 1996.

742.ПАВЕЛ (Стефанов), архимандрит. Ценна монография за средновековната славянска агиографска литература / Архим. Павел  (Стефанов). // LXXXIV, 2004, № 3, с. 30-31. Рец. за: Димитър Кенанов. Славянска метафрастика. С приложение на житие на св. Сава Сръбски. – Пловдив-В. Търново, 2002.

743.ПАВЛОВ, Пламен. Ново изследване на Православната църква в България през ХVІІ-ХVІІІ в. / Пламен Павлов. // LXXIX, 1999, № 2, с. 25-31. Рец. за: Иван Тютюнджиев. Търновската митрополия през ХVІІ и първата половина на ХVІІІ век. – В. Търново : Слово, 1996.

БИБЛИОГРАФСКИ ПРЕГЛЕДИ И ОБЗОРИ

744.АНДОНОВ, Божидар. Разсъждения по повод две новоизлезли помагала за обучението по Религия в първи клас / Божидар Андонов. // LXXXII, 2002, № 4, с. 19-25.

Библ. обзор на: 1. Ив. Желев и др. Религия. Първи стъпки в Православието, 1 кл. на СОУ. – София, 2001; 2. Ив. Желев и др. Книга за учителя по религия, 1 кл. – София, 2001.

745.ГЪЛЪБОВ, Лука. Старопечатни книги в църквата на с. Доброславци / Лука Гълъбов. // LXXXIV, 2004, № 8, с. 22-29.Списък с библиогр. описание на ръкописни и старопечатни кн. с приписки (от 14 до кр. на 19 в.) в църквата “Св. Арх. Михаил”.

746.ДИМИТРОВ, Иван Ж. Филокалия – Добротолюбие / Иван Ж. Димитров. // LXXXI, 2001, № 11, с. 10-12.За многотомното изд. “Добротолюбие”: Сб. от аскетически текстове на гр., бълг. и др. езици.

747.КОСТОВ, Ивайло. Ведическата литература / Ивайло Костов. // LXXXV, 2005, № 8, с. 25-32.За: Литерат. на Индуизма (Сборници) – 1. Веди; 2. Брахмани; 3. Итихаси (епоси и пурани); 4. Сутри; 5. Тантри. Съдържа и схема на ведическата литература.

748. ПАВЕЛ (Стефанов), йеромонах. Историография на гностицизма / Йером. Павел (Стефанов). // LXXVII, 1997, № 6, с. 28-31.Мнения и публикации на учени за произхода, същността и развитието на гностицизма.

749.ПАВЕЛ (Стефанов), йеромонах. Ценен опис на Кирилските ръкописи във Великобритания и Ейре / Йером. Павел (Стефанов). // LXX, 1990, № 7, с. 27-30. За:Ralph Cleminson compiled. Aunion catalogue of Cyrillic manuscripts en British and Irish collections. – London, 1988.

750. ПРАВДОМИРОВА, Донка. Библиографското отразяване на литературата за Иисус Христос в България / Донка Правдомирова. // LXXXI, 2001, № 2, с. 13-18.

751.ПРОДАНОВ, Николай. Предисторията на една книга – “История на Българската църква” от Димитър Цухлев / Николай Проданов. // LXXXII, 2002, № 9, с. 16-22. Съдържа: І. Състоянието на проучванията върху историята на БПЦ до 1895 г.; Бълг. църк. история след 1895 г. и Д. Цухлев; ІІ. Светият Синод на БПЦ и идеята за написване цялостна история на Бълг. църква; ІІІ. Инициативата “Българско отечество” и идеята за написване на популярен очерк върху Бълг. църк. история.

752.РАДЕВ, Иван. Недьо Жеков и личната му библиотека в Лясковския манастир / Иван Радев. // LXXXI, 2001, № 2, с. 19-23. Истор.- библиогр. обзор.

753.РИБОЛОВ, Светослав. Богословски основи и жанрови особености на аскетическата книжнина / Светослав Риболов. // LXXXIII, 2003, № 6, с. 17-22. Дело на православните народи от региона на Югоизточна Европа.

754. ШИВАРОВ, Николай протопрезвитер. Тълковни псалтири в България и Русия (14-16 в.) : Традиция и нови трудове. Идейна съпоставка на тълкуванията на Пс. 1 / Прот. Николай Шиваров. // LXXV, 1995, № 1, с. 2-11. За: Преписи от старобълг. преводи на тълковни псалтири. Преводът на Псалтир с тулкуване на руски. Нов превод на “Тълковен псалтир” от Максим Грек. Конструкция на екзегезата на Пс. 1 от блаж. Теодорит Кирски и Исихий Йерусалимски. Основни идеи в коментарите на Исихий и Теодорит и катената, преведена от Максим Грек.

ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ

А

Абдалах, Мохамед Ибн [ок. 570-632 г.] (за него) 492

Августин, блажени  [Честв. на 15 юни и 28 авг.] (за него) 359

Август, имп. (за него)  41

Августин (Никитин), архим. 68

Аверинцев, Сергей  18

Авксентий, архим. 74, 561-567

Агрипа ІІ, Ирод (за него) 514

Адай, (Тадей) ап. [Честв. на 4 ян.]  (за него) 562

Азманов,  Нейко  316

Айнщайн, А. (за него) 466

Александров, Недю  120, 242, 243, 302

Алексиев, Дарин 387

Аллах (за него) 489

Амвросий, архим. (за него) 707

Амфилохий, митроп. Черногорско-Приморски  497, 498

Ангелов, Цветелин  419

Ангелова, Светла  599-601

Андонов, Божидар  499, 505, 744

Андреев,  И. М. (за него) 466

Андрей, дяк. (ХV в.) (прев.)529

Антонова, Лиана (рец. за нея) 729

Аполинарий Лаодикийски (за него) 355

Асен І, Иван цар (за него)  111

Атанасий [Велики], Александрийски, св. [Честв. на 18 ян.] (за него) 353

Атанасов, Владислав (прев.) 386

Атанасов, Георги 323, 324

Атанасов, Ст. (прев.) 430

Атинагор [ІІ в.] (за него) 350

Б

Бакалов, Георги  54, 55, 56, 57, 159, 220; (рец. за него) 723

Бакуриани, Григорий (за него) 613

Бакърджиева, Т. 87

Балчев, Владимир  229, 602

Банев, Йордан свещенопев. 624

Бацаров, Никола (за него) 287

Бежан, Оксана Ив. 102, 172, 244

Белчов, Никола поп (за него) 320

Бендза, Мариан  221

Бербатов, Стоян свещ. (прев.) 442

Бердяев, Николай (за него) 308, 313, 427

Бир, Августин (за него) 466

Богородица, св. (за нея) 29, 333, 388, 455,  522, 528, 571, 662, 664, 704

Бодлер, Ш. (за него) 637

Бойчева, Павлина  173

Бонева, Вера  111, 112, 160, 287, 413, 708; (рец.) 717

Бончев, Атанасий архим. (рец. за) 719

Борил, цар [1207-1218 г.] (за него)  109

Борис-Михаил, св. кн. [Честв. 2 май] за него 204, 578, 695

Босилков, Боян 315

Босилков, Константин  (за него) 315

Ботев, Христо (за него) 117, 129

Брайкова, Пенка  210, 211, 314-322

Братанов, Иво 1, 2, 3, 288, 289, 388, 458-459, 506, 568, 625-633, 635; (прев.) 312, 465-466, 586, (рец.) 718-720

Брек, Джон  12

Брънковяну, Константин  (за него)  173

Булгаков, Сергий прот. (за него) 307, 407, 423, 452

В

Вакъвчиев, Пенчо йером. (за него) 296

Валентина [Друмева], монахиня  245

Валентиниан, св. [Доростол. мчк.]  (за него) 323

Варлаам, мчк [ІV в.] [Честв. на 19 ноем.]  (за него) 381

Варлаам Светогорец, йером. (за него) 219

Варсума (за него) 561

Василев, Христо икон. (за него) 283

Василева, Велимира (прев.) 83, 332, 365

Василий Велики, св. [Честв. на 1 ян.] 369-386 ; (за него) 24, 345, 347, 352, 360, 361, 566

Васкидович, Емануил (за него) 292, 293

Велев, Ганчо  161

Величков, Константин  317

Велянов, Петър (за него)  716

Вениамин, патр. Константинополски (за него) 140

Винценций Лерински, св. [Честв. на 24 май] 363

Висарион еп. Смоленски, свщмчк. св. [Честв. на 26 юни] (за него) 219

Вишеславцев, Борис 428

Водинчар, Олга 709

Вълчанов, Славчо  19, 246, 325, 440, 519-521; (съавт.) 507; (рец.) 721

Г

Гавриил Рилец (за него)  273

Гайдов, Мирон (за него)  243

Галактион Хилендарец, архим. (за него) 265

Галчев, Илия А. 88, 103, 290

Гардев, Костадин 138

Гаренов, Петър свещ. [прозв. Гарена] 510

Гемимджиев, Георги 247

Генадий, Мелнишки еп. 174

Генов, Владимир Владимиров (прев.) 346

Георги Най-нови, вмчк. св. [Честв. на 26 май] (за него) 219

Георги Нови Софийски, мчк. св. [Честв. на 11 февр.]  (за него) 219, 266

Георгиев, Валентин  80, 420, 451

Георгиев, Владимир свещ. 651

Георгиева, Милка  4

Герасим, йером. (за него) 245

Гибън, Едуард  (рец. за него) 736

Гирен-Сонжан, (за него) 712

Глубоковски, Н. Н. [1863-1937]  (за него)    33

Гонис, Димитриос В. (рец. за него) 727

Господ Иисус Христос  Вж. Иисус Христос

Григорий Богослов, св. [Честв. на 25 ян] (за него) 352

Григорий Нисийски, св. [Честв. на 10 ян.]  (за него) 342, 243, 344, 359, 360

Григорий Синаит, преп. [Честв. на 8 авг.] 364; (за него) 591, 594, 597

Грозева, Елена презвитера 652

Грънчаров, Огнян  162

Гугов, Георги  свещ. 452-453; (рец. за) 720

Гурко, Йосиф ген. (за него) 298

Гьоте, Йохан В. фон (за него) 635

Гълъбов, Лука 745

Гюлчева, Нели 722

Д

Даниил Исихаст, св. [ХV в.] (за него) 595

Данков, Евлоги  175-177, 230-231, 421, 580-581, 590-591, 723-725

Данкова, Росина 429

Данте, Алигиери (за него) 639

Дарвин, Чарлз  (за него)  464

Дасий Доростолски, св. [Честв. на 20 ноем.] (за него) 324

Даскалов, Димитър Бл. 139, 702

Дацов, Владислав 653

Дебелянов, Димчо (за него) 637

Дева Мария, св. Вж  Богородица, св.

Девкова, Светла  309, 311

Дели Матей, митроп. (за него) 119

Делийски, Димитър Л. 326

Денев, Иван  500-501, 514-517, 522-525; (съавт.) 507; (прев.) 68, 528

Дерменджиев, Тодор 654

Джуджев, Манчо свещ. (за него) 247

Дидим Александрийски, Слепия  (за него) 348

Дилевски, Н. М. 248, 249

Димитров, Деян Г. 341, 342, 243, 344

Димитров, Иван Ж.  26-34, 171, 214, 215, 250, 345,  574, 746 ; (ред.) 369-386; (за него) 744 (рец.) 727, 728,  (рец. за него) 733

Димитрова, Людмила (прев.) 410, 464

Димов, Димитър Рачев 251

Димова, Веселина  178

Димитров, Емил (рец.) 726

Диогнет (за него) 357

Диодор Тарсийски Вж Диодор Тарски

Диодор Тарски (за него) 354, 561

Дионисий, мон. (за него) 219

Дичо Зограф (за него) 638

Доброплодни, С. Ил.  (за него) 34

Доганов, П.  (за него) 314, 316

Доганов, Тодор Хр.  (за него) 211, 314

Доганов, Хр. П.  (за него) 314

Донкова, Жасмина  151, 163, 164, 165

Дончева-Панайотова, Невяна 582

Достоевски, [Фьодор] М. (за него) 312

Дражева, Цона  611

Друмев, Васил  Вж Климент, митроп. Търновски

Дуйчев, Иван (за него)  202

Дуриданов, Венцислав 422; (рец.) 729

Дьопман, Ханс-Дитер  89

Дюлгеров, Д. (за него) 307

Дюлгерян, Вартан прот. 441

Дякович, Борис  (за него) 229

Е

Евагрий Понтийски (за него) 348

Евангелу, Илиас Г.  238

Евномий, [еретик, ІV в.] (за него) 352

Евстатий Антиохийски, св. [Честв. на 21 февр.] (за него) 358 Евтимий, патр. Търновски, св. [Честв. на 20 ян.]  231; (за него)

219, 229-230, 232-237, 590, 594, 598-599, 602, 653, 679, 680

Евтихий (за него) 63

Езекиев, Сергей 113

Емилиян Боцановски, йером. (прев.) 64

Енчев, Кънчо 636

Ерчо,  Иван п. (за него) 318

Ефрем Едески,  дяк. св. [Честв. на 28 ян.]  (за него) 561

Ж

Жеков, Людмил 603

Жеков, Недьо (за него) 752

Желев, Иван Вж  Димитров, Иван Ж.

Жефарович, Христофор (за него) 258

З

Закхей, Загорянин-философ [ХІV в.] за него 581

Захари, Зограф (за него) 604

Зенковски, В. В. прот. 481

Златев, Димитър 641

Златкова, Диана  252

И

Иван Александър, цар [1331-137] (за него) 597

Иван Асен ІІ, цар [1218-1241]  (за него) 201

Иванов, Владимир 655

Иванов, Иван дяк. 703

Иванов, Петър свещ.  36

Иванов, Ангел Севлиевец х. (за него) 303

Иванова, Албена Л.  104, 637

Иванова, Благовеста  239, 253, 254, 604

Иванова, Весела 656-661

Иванова, Мариана  255

Игнатий, йеродякон (В. Левски) (за него) 294, 295, 299

Игнатий (Мидич), еп. Браничевски  454

Игнатий [първи] І, митроп. Самоковски (за него) 254

Иисус Христос (за Него) 16-17, 22, 41, 43, 46, 65, 154, 215, 355-356, 359, 364, 392, 400-401, 419, 434, 436, 443, 445, 458, 461-462, 466, 509, 518, 527, 579, 628, 651, 660, 688, 691, 698, 750

Иисуса, син Сирахов (за него) 18

Икономова, Аглина 605

Иларион, митроп. Доростол. 662

Иларион, митроп. Неврокоп. (за него) 279

Илиев, Николай  179-181, 256, 606, 642; (съавт.) 187

Илиева, Надежда 607

Илин, И. А. (за него) 466

Илия, поп Вж Кацаров, Илия п.

Инджов, Емил 291

Иполит Римски, св. [Честв. на 30 ян.] (за него) 359

Ириней Лионски, св. [Честв. на 23 авг.] (за него) 359

Исаак Сириец, св. [Честв. на 12 апр.] (за него) 584

Исихий, св. [Доростол. мчк.] (за него) 323

Исихий Йерусалимски (за него) 754

Й

Йоан Предтеча св. Вж  Йоан Кръстител св.

Йеремия, поп (за него) 585

Йеремия, митроп. (за него) 119

Йеротей, митроп. Навпактски 469

Йеротич, Владета 442

Йоаким ІІІ, патр. (за него)  108

Йоан, [евангелист] ап. св.[Честв. на 26 септ. и 8 май] (за него) 27, 39, 43, 389

Йоан, екзарх (за него) 587

Йоан Дамаскин, св. [Честв. на 4 дек.] 365; (за него) 356

Йоан, еп. Драговитийски  216

Йоан Дяковски, йеросхимонах (за него) 330

Йоан Златоуст, св. [Честв. на 13 ноем.] (за него) 360

Йоан Кръстител, св. (за него) 17, 325, 630

Йоан Лествичник, преп. [Честв. на 30 март] 366; (за него) 438

Йоан, [осми] VІІІ, папа [872-882] за него  100

Йоан Рилски, св. [Чества се на 19 окт. и 18 авг.] (за него) 223-228, 676, 678, 727

Йонов, Василий прот. 182

Йонов, Веселин прот. 710

Йонов, Иван Ил. дяк.  408

Йорданов, Ст. (съавт.)  87

Йосиф І, екз. [1840-1915] (за него) 114, 275, 277, 280, 282, 706

К

Кайафа, първосвещ. [ок. 18-36 г. сл. Хр.]  11

Каймакамова, Милияна  90

Калев, Димитър ставр. ик. 219, 257, 575-576

Калиник, св. [Доростол. мчк.] (за него) 323

Калист, патр. Константиноп. (за него) 597

Калистос (Уеър) Т., еп. Диоклейски  13, 346, 443

Калнев, Михаил А. (рец. за него) 721

Кацаров, Илия п. (за него) 319

Кенанов, Димитър (рец. за него) 742

Кападокийци, светии [ІV в.] (за тях) 359 Вж и Василий Велики, св.; Григорий Богослов, св.; Гр. Нисийски, св.

Каравелов, Любен (за него) 640

Караджова, Даринка (рец.) 730

Караджунова, Дойка Георгиева (за нея) 681

Каролев, Райчо (за него) 291

Карчева, Златина (прев.) 609

Каръкова, Кръстанка 663-667

Касиан, св. [Честв. на 29 февр.] (за него) 334

Кацаров, Дим. генер. 319

Кенанов, Димитър 328-330

Кесарий Рилски, архим. (за него)  210

Кесич, Веселин  14

Киприан (Керн), архим. 347, 51

Киранови, бълг. род  (за тях) 244

Киреевски, Иван Василевич (за него) 310

Кирил, митроп. Пловдивски Вж  Кирил патр. Български

Кирил, патр. Български (за него) 140, 150, 453

Кирил и Методий, светии [Честв. 11 май] (за тях) 578, 652

Кирил Йерусалимски, св. (за него) 461

Кирил-Константин философ, св. (за него) 221-222, 577, 654 Вж и Кирил и Методий, светии

Киров, Димитър 431-432, 444-446

Климент Римски, св. (за него) 562-563

Климент, митроп. Старозагорски (за него) 286

Климент, митроп. Търновски [В. Друмев] за него 112, 155, 243, 269, 429

Клисаров, Николай  183, 184

Клисаров, Стефан  91

Ковачев, Георги  185, 608

Коев, Тотю  58-59, 81, 92, 105, 223, 307, 389-402, 414, 455; (съавт.) 507; (рец. за него) 725

Кожухаров, Валентин  502

Козирев, Ф. Н. 512

Козма, презвит. (за него) 106

Козма Етолийски, св. (за него) 329

Колева, Мария  186

Коледаров, Петър (рец.) 731

Колумб, Христофор (за него) 297

Коменски, Ян Амос  503; (за него) 500, 506

Константин (Костадин) Софийски, св. мчк. (за него) 338

Концевич, И. М. 482

Кордис, Георгиос 609

Корнилий, стотник (за него) 517

Костов, Ивайло 747

Костов, Стамен  187

Костурски, Яков преп. [Честв. на 1 ноем.] (за него) 219

Котев, Д. Я. ик. 668

Кочев, Николай Цвятков  60, 93, 106, 513, 592, 610; (рец.) 732

Крумова, Екатерина презв. (прев.)  84, 497-498

Кръстанов, Трендафил  188, 258-259, 292-293, 331, 583

Кръстев, Ангел 61, 94, 114-115, 130;  (прев.) 153,

Кръстева, Мариана  116

Кръстева, Олга  141-142

Кукудов, Гео 319

Кусев, Методий (1922-1992) Вж Методий [Кусев], митроп Старозагорски

Кънчева, Стефка  232

Кързъм, Лорд Роберт (рец. за него)  726

Л

Лазар, нмчк Български, св. [Честв. 23 апр.] за него 574

Лазарова, Вела  189

Лалев, Иван. 107, 233

Лаодикийци (за тях)  30

Латковски, Иван свещ.  5, 470;  (прев.) 573

Лачев, Митко  190, 191

Левски, Васил Вж  Игнатий, иеродякон (за него)

Ликоманова, И. 436

Лиценций  (за него) 367

Лозанова, Ралица 638

Лонг, Алберт (за него) 413

Лоски, Владимир Н. 82, 403, (за него) 425

Лоски, Николай О. 483

Лосски, Владимир Вж Лоски, Владимир Н. (за него)

Лука, [евангелист] ап. св. [Честв. на 18 окт.]  (за него)  27, 29, 41, 389

Любенова, Лизбет  77

Любенова, Надежда  669

Люилие, Петър архиеп. (рец. за него) 741

М

Мавродиев, Никола (поп Нико) свещ. (за него) 270

Маджуров, Николай  460-461

Мадолева, Надежда  192

Майендорф, Йоан прот. 62, 83, 84, 332, 569

Макарий Египетски, св.  [честв. се на 19 ян.] (за него) 362

Македонов, Димитър 117, 260, 261

Максим Грек, преп. [чества на 21 ян.] (за него) 336, 754

Максим Изповедник, преп. [чества на 21 ян.] (за него) 15, 349

Максим, патр. Български 530-543, (съавт.) 544-560; (за него) 140, 276, 286

Максим, митроп. Пловдивски (за него) 286

Малев, Людмил свещ.  143, 262, 263, 294

Марий, ап. [един от 70-те апостоли, Честв. на 4 ян.](за него) 562

Маринов, Борис 50, 348;  (прев.) 53, 62; (рец.) 733

Маринов, Димитър  20, 308, 593; (прев.) 428

Маринов, Димитър свещ. ик. (за него) 257

Маринов, Ивайло 570

Марк [евангелист] ап. св. [Честв. на 25 апр.] (за него) 27, 389, 564-565

Маркиан, св. [Доростол. мчк.] (за него)  323

Маркова, Зина  95

Матев, Иван  234, 264

Матей, [евангелист] ап. св. [Честв. на 16 ноем.] (за него) 27, 45, 389

Матей, митроп. Вж Дели Матей

Медникаров, Христо 265, 670

Мерджанова, Ина  51 ; (прев.) 407

Методий, архим. 462, 671

Методий, [Кусев] митроп. Старозагорски (за него) 242, 250, 252, 264

Методий, [Славянобългарски] св. (за него)  157, 221, 669

Мечкова, Клара 333, 704

Миланов, Росен (прев.) 363, 367

Милев, Е. 349

Милетич, Л. (за него) 712

Милчев, Георги 672-675

Милчич, Светолик  217

Минев, Коста х. поп (за него) 278

Митев, Димитър 415 ;   (прев.) 481, 483

Митев, Йоно 121, 295, 711-712

Митрофан, йером. (за него) 281

Михаил войн, св. [Честв. на 10 февр.]  (за него) 326

Михайлов, Михаил Д. ставр. ик. 193

Михов, Васил свещ. (за него) 284

Мишев, Ат. (за него) 295

Младенова, Мария (рец.) 734

Момчилов, Димчо 611

Морисън, А. Креси (за него) 466

Мороз, Йосиф 334, 612

Мутафова, Красимира 194

Муун, Сан Мьонг (за него)  476

Н

Навин, Иисус (за него) 20, 465

Налбантов, Стоян 713

Наполеон, Бонапарт  (за него)  66

Нарсин, Нисивейски, еп. (за него) 561

Насър, Албена 309, 310, 311

Натанаил, митроп. Неврокопски 152

Наум, митроп. Струмишки 409

Невски, [Александър] св. [Честв. на 30 авг.] (за него) 68

Неофит, митроп. Доростолски и Червенски  69, 70

Неофит, еп. Левкийски 526

Неофит, Рилски (за него) 249, 253

Нестор, еп. Смоленски  71, 224-227, 613, 676-679

Несторий, [Мар] (за него) 561

Нефталим, архим. (за него) 268

Никандър, св. [Доростол. мчк. ] (за него) 323

Никифор Хиоски, йером. (за него) 574

Николай Соф., св. вмчк [Честв. на 17 май] (за него) 219

Николау, Теодор  85, 153

Николов, Любомир Т. 680

Николов, Милко 487

Николов, Найден Н. 144

Николов, Петко п. (за него) 274

Николов, Стоян  433

Николова, Бистра  96

Николова, Елена  97

Николова, Илиана 705

Николова, Пролетка (прев.) 572

Николчев, Дилян  154-157, 166

Шри Матаджи, Нирмала (за нея) 474

Нихоритис, Костас 335

Новиков, М. М. (за него) 466

Новкиришка-Стоянова, Малина  158

О

Овчаров, Тодор Д.  195, 196, 197, 198, 614-617

Омарчевски, Александър  63

Онуфрий, архим. Хилендарски (за него) 267

Орешков, Г.  318

Ориген [ок. 185-254]  (за него) 348

Ослека, Ненчо (за него) 317

Ослеков, Лука Н.  317

Осоргин, Николай  64

П

Павел, ап. св. [Честв. на 29 юни] (за него)  216, 444, 514, 516

Павел (Стефанов), йером. (1990 – 2003) архим. (2004 –  ) 6, 37- 38, 98, 145, 199, 267, 296-297, 350-351, 473-474, 488, 577,   584-585, 639, 748-749; (прев.) 65, 364, 569; (рец.) 735-742

Павлин Нòленски, еп. св. [Честв. на 23 ян.] 367

Павлов, Мирослав прот. 571

Павлов, Павел  228, 266, 336, 594; (рец. за него) 728

Павлов, Пламен   108; (рец.) 743

Павлова, Роза  200-201, 212, 235, 268, 298, 337, 643, 681

Паисий Величковски, схиархим. св. [Честв. на 15 ноем.] (за него) 328, 330, 584, 593

Панарет, архим. Хилендарски (за него) 260

Панкова, Диляна 618

Панчовски, Иван Г. 434-435, 463

Паралингов, Емил дяк. 146,

Пасикрат, св. [Доростол. мчк.] (за него) 323

Паскал, Блез (за него) 448

Пейковски, Иван  202

Пейо, поп  (за него) 266

Пекачева, Наташа Ел. 682

Петев, Иван 299, 338

Петканов, Константин (за него) 300

Петков, Иван  203

Петков, Кирил  109, 236

Петков, Никола М. 147

Петков, Петко Ст. 118, 269

Петкова, Карола  595

Петров, Петър свещ. 110, 237, 339

Петър, ап. св. [Честв. на 29 юни и 16 ян.] (за него)  216, 517

Пехливанов, Иван  320

Печилков, Андрей 270

Пимен, Неврокоп. митроп. 271, 527

Планк, Макс (за него) 466

Победоносцев, Константин П.  410, 464

Полиевкт, [рилски мон.] Вж  Велянов, Петър (за него)

Полименов, Ст. прот.  99

Потапов, Иван свещ. 528

Попмаринов, Димитър 21-23, 167, 471, 508, 596;  (прев.) 12,

Попов, Кирил свещ. 706

Попов, Роман архим. (за него) 272

Попова, Милена 416

Попрадославов, Петър ставр. ик. 707

Правдомирова, Донка 750

Претимън, Уесли (за него) 413

Проданов, Николай  52, 634, 751

Прокъл [434-446] св. [Честв. на 20 ноем.] (за него) 63,

Пулиева, Десислава 475, 478-479, 484-485, 509

Р

Радев, Иван 272-274, 752

Радева, Виржиния 518

Ралчевски, Мартин 417, 418

Рангелов, Тодор  315

Рашков, Иван  222, 619

Рашов, Григор  168-169

Ренан, Ернест (за него) 462

Риболов, Светослав 352-358, 753

Робеви, бълг. род  (за тях) 290

Родион, свещ. 480

Розанов, Василий Василевич (за него) 309

Росум, Йост ван 411

Рупкин, Марко Иван 436

Русанов, Росен Г. 66, 122, 131, 597

Русев, Иван  714 ; (съавт.)  185, 608

Русинов, Светозар  644-645

С

Сава Седмочисленик, св. [Честв. на 27 юли ] (за него) 583

Сава, Сръбски архиеп. св. [Честв. на 12 ян.] (за него) 71; (рец. за него) 742

Савов, Росен П. 437

Савова, Людмила 423

Савчева, Елизабет  359, 404

Самуил, пророк (за него)  25

Саул, цар (за него)  25

Света Троица 39, 394, 405, 460, 443

Светослав, Теодор цар (за него)  108

Свинтила, Вл. 300

Серафим, митроп. Сливенски (за него) 255

Серафим (Соболев), архиеп. [1881-1950] (за него) 285

Сергий Капински, преп. [Честв. на 30 ян.] (за него) 337

Сивов, Пламен (прев.) 443

Симеон, цар (за него) 586

Симеон, митроп. Варн. и Преславски (за него) 117, 126, 246, 261, 271

Симеонов, Н. 646

Симеонова, Гатя (рец. за нея) 738

Симеонова, Лиана  100

Симеонова, Марина 683-684; (рец. за нея) 730

Славейков, П. Р. (за него) 112, 274

Славейков, Пенчо (за него) 636

Славов, Васил (отз. за) 734

Слобедской, Серафим прот. 465-466

Солженицин, Александър (за него) 427

Соловьов, Владимир С. 312; (за него) 425

Соломон, цар (за него)  18

Софроний Български, преп. [Честв. на 28 май]  (за него) 219

Софроний, митроп. Великотърн.(1834-1961) (за него) 262-263

Софроний Врачански, еп. св. [Честв. на 11 март] (за него) 238-241, 268

Софроний, митроп. Доростол. и Червенски (за него) 286

Спасителя Иисуса Христа Вж  Иисус Христос

Спасова, Мария (прев.) 529

Спиридон, йером. [1792-1992]  (за него) 248

Спирова, Полина  132, 504

Стаматова, Клара   78, 86, 447-448, 456-457, 472, 476, 489-496, 640, 715

Стамболски, Христо Т. (за него) 126

Станев, Марин  647-649, 685

Станилоае, Димитру отец (за него)       80

Станимиров, Станимир (за него) 136

Станимиров, Стефан свещ. (за него) 136

Статева, Елена 587

Стефанов, Пламен 620-621

Стефанова, Силвия Атанасова 424

Стоилов, Петър (прев.) 340

Стоядинов, Мариян  7, 8, 9, 405, 412, 477 ; (прев.) 482

Стоянов, Захари (за него) 322

Стоянов, Гавраил  301

Стоянов, Емил [Трайчев] Вж Трайчев, Емил (прев.)

Стоянов, Иван  72,

Събев, Тодор  67, 79, 240, 275

Т

Тадей, ап. Вж Адай

Тациан [ІІ в.] (за него) 359

Тевекелев, Йордан  241

Тенекеджиев, Любомир  75,

Темелски, Христо  73, 119, 123, 124, 125, 126, 133, 134, 140, 148-149, 204-208, 213, 276-280, 302-303, 622, 716; (рец. за него) 717, 726

Тенев, Росен (прев.) 369-385

Теодор Мопсуестийски (за него) 561

Теодор Студит, св. [Честв. на 11 ноем.]  368

Теодорит Кирски, блаж. (за него) 754

Тодоров, Вълко-Чалъка (за него) 322

Теодосиева, Тодорка 650, 686-688

Теодосий Търновски, преп. [Честв. на 27 ноем.] (за него) 591, 594, 597, 597, 599, 687

Теофан (Говоров), св. Вж Теофан Затворник, еп. св.

Теофан Затворник, еп. св. [Честв. на 10 ян.] (за него) 327, 432

Теофил Антиохийски, св. (за него) 359

Тертулиан, Квинт Септимий Флоренс  (за него) 341

Тилев, Димитър (прев.) 503

Тихон, патр. св. [Честване – 13 авг.] (за него) 332

Тодев, Илия 304

Толстой, Лев  (за него)  512

Томасович, Марко Ч.  572

Трайчев, Емил  10, 13-15, 39-48, 360 (прев.) 13-14, 82, 411, 439, 469; (рец. за него) 728

Трендафил, Староз. мчк [Честв. на 8 авг.] (за него) 219

Трендафилова, Евгения (прев) 18

Тутеков, Свилен  438, 449

Тъпкова-Заимова, Василка  588 ; (прев.) 324

Тютюнджиев, Иван (рец. за него) 743

Ф

Федосик, В. А. (рец. за него)  732

Фест, прокуратор (за него) 514

Флавиан Цариградски, св. [Честв. на 16 февр.]  (за него)  63

Флорински, Т. (за него) 712

Флоровски, Георги прот.  53, 439

Фотий, патр. св. [Честв. на 6 февр.] (за него)  101

Франгов, Петко Тодоров свещ. (за него) 251

Х

Хадавян, Кусан свещ. (прев.) 441

Хаджиниколова, Елена  127,

Хайзенберг, В. (за него) 466

Хамамджиев, Константин  128, 281

Харитонов, Христо 623

Хартел, Вилхелм ф. (за него) 367

Толстой, Лев (за него) 512

Хомяков, А. С. (за него) 411

Хофстеде, Хеерт (за него) 715

Христов, Богдан Г. 406

Христова, Милка      76

Христова, Румяна (прев.) 480, 512

Хубанчев, Антоний  282,  425-427, 450, 598; (рец. за него) 725

Хук, Артър (за него) 465

Ц

Цамблак, Григорий митроп. 529

Цанков, Петър свещ. ик. 218,

Цанков, Стефан протопр. 313

Цеков, Христо 283

Церетелев, княз (за него)  107

Цибранска-Костова, Марияна  589

Цонев, Беньо (за него) 288, 289

Цонева, Даниела  136, 284

Цоневски, Илия К. 150, 361

Цурев, Николай [свещ.]  49; (прев.) 36

Цухлев, Димитър (за него) 751

Ч

Чакир, бълг. род  (за тях) 244

Чалъка Вж  Тодоров, Вълко-Чалъка

Чалъков, Кольо 689-700

Черноризец, Храбър [ІX-X в.] за него 259

Чиликов, Стоян  285, 362

Чинтулов, Добри Петров (за него) 301

Чолов, Петър 286

Чомаков, Стоян  (за него) 304

Чонкова, Олга (прев.) 327

Чурешки, Стефан  170

Ш

Шанца, Мария        16, 467-468, 486

Шестов, Лев (за него) 311

Шиваров, Николай прот.  11, 17, 24-25, 101, 137, 754

Шмеман, Александър протопр. 573

Шопов, Атанас (за него) 305, 306

Шопов, Атанас П. 129, 305, 306

Ю

Юлий, св. [Доростол. мчк. ] (за него) 323

Юстин Мъченик, св. [Честв. на 1 юни] (за него) 359

Юстин (Попович), архим.  340

Юстиниан, имп. св. [Честв. на 14 ноем.]  (за него) 62

Я

Яворов, Пейо К. (за него) 637

Яков, [eвангелист] ап. св. [Честв. на 23 окт.] (за него) 567

Яков, дяк. (за него) 219

Янев, Янчо 209

Ясперс, Карл (за него) 463

Cleminson, Ralph  (за него) 749

Dell, Kathrine J. (рец. за нея) 735

Kroeger, C. C. (рец. за него) 739

Kroeger, R.C. (рец. за него) 739

Lossky, V.  82

Noll, Mark A (рец. за него) 740

ГЕОГРАФСКИ ПОКАЗАЛЕЦ

Америка  69

Антиохия (Сирия)  381

Атина  727

Балканите  55, 232

Батошево  278

Бесарабия  244

Благоевград  252

Босна  127

Бристол (Англия)  12

България  28, 77, 90, 100-101, 104, 117, 131-132, 145, 163-166, 298, 413, 473, 502, 508, 581, 594, 715, 750, 754

Българските земи  Вж  България

Варна  116

Велико Търново  228, 231-232, 471, 507, 580, 591, 597, 616, 680, 705, 710, 717, 721, 724, 742, 743

Византия  89, 159, 736

Виница  (Щипско) 603

Германия  28

Габрово  284

Еномова долина  11

Ерма река  646

Запад  54, 59, 67, 79, 454

Западна църква  61

Ивайловград  91

Израил (древен)  19

Изток  27, 54, 59, 67, 79, 438

Източна църква  27, 61, 403

Йерусалим  11, 674

Копривщица  314, 321

Котел  241

Котленски край  714

Кресна  144

Куманово  137

Кумран  10, 40

Кърджали  393

Ленинград  Вж  Санкт Петербург

Ловеч  95, 599

Лозана (Швейцария)  736

Македония  103, 115, 133, 252, 277, 290, 711-712

Мелник  293

Мизия  711

Минск  732

Молдова  244, 595

Москва  71, 312, 332, 482, 483

Нива  68

Ню Йорк  332

Нюрберг  506

Одринска Тракия  133

Орешак (Троянско)  286

Охрид  88

Палестина  40

Париж  277, 332

Пловдив  146, 239, 720, 742

Потука (Средновековен град)  326

Преслав  93

Рим  89, 100, 104, 216

Русе  718

Русия  28, 56, 71, 306, 334, 432, 577, 754

Самоков  119, 135

Санкт Петербург  72, 569

Северна Америка  138

Сердика Вж София

Сирия  563

Сливен  608

Слишай  646

Слишовска могила  Вж Слишай

Солун  588

София  86, 99, 113, 122, 181, 228, 256, 361, 366, 503, 507,  719,  723, 725-726, 729-731, 733-734, 738, 744

Средец  Вж София

Сърбия  72

Тетевен  18

Тракия  711-712

Третия Рим Вж Русия

Триадица  Вж София

Троян  202

Търновград   Вж Велико Търново

Украйна  244

Царева ливада (ок. гр. Дряново)  643

Цариград [дн. Истанбул]  124, 128, 277, 303

Царственият град Вж  Велико Търново

Швейцария  28, 76

Шумен  413, 507

Югоизточна Европа  591, 597, 753

Южно черноморие  713

Canada  740

Grand Rapids [Michigan]  739

London  749

New York  741

Toronto  737

Turnhout  363

United states  740

Άθήνα  609

ПОКАЗАЛЕЦ НА ЦЪРКВИ, МАНАСТИРИ И АКРОПОЛИ

Църкви и манастири в България

Бачковски манастир [“Св. Богородица Петричка”] 177-178, 582, 604, 613

Билински манастир “Св. Архангел Михаил”  179

Български манастири (ІХ в.)  204

Габровски девически манастир “Св. Благовещение”  189, 207

Габровски манастири (Дрянавски ман. “Св. Арх. Михаил”; Соколски ман. “Пресв. Богородица”; Габров. дев. ман. “Благовещение Богородично”; Батошевски дев. ман. “Въведение Богородично” [днес мъж. ман.] )  213

Глоговишки манастир “Св. Николай” (с. Глоговица, общ. Трън)  606

Гложенски манастир [Св. Георги Победоносец]  199

Еленска духовна околия (храмове)  734

Епикерниев манастир “Св. Богородица” (Сливенска епархия)  185

Забелски манастир “Св. Димитър”  187

Калоферски мъжки манастир “Рождество Богородично”  245

Крушунска обител   175

Курилски манастир  [“Св. Йоан Рилски”]  141-142

Къпиновски манастир “Св. Никола” 172, 200

Лясковски манастир [“Св. апостоли Петър и Павел”]  176, 752

Мердански манастир “Св. 40 мъченици”  212

Метохът на Рилския манастир (Кюстендил)  209

Мисловщички манастир “Св. Богородица”  180

Одоровски манастир   642

Погановски манастир [“Св. Йоан Богослов”]  217

Преображенски манастир [близо до В. Търново]  604

Рилски манастир “Св. Йоан Рилски Чудотворец”  186, 210-211, 228, 322

“Св. Александър Невски” (патр. катедрала в София) 152, 532, 702

“Св. Богородица Пътеводителка” (среднов. бълг. манастир) 195

“Св. Петка-Параскева” (църква в гр. Трън)   180

“Св. Троица” (невъзст. раннохрист. базилика в Софийско)  192

“Св. [Четирдесет] 40 мъченици” (ман. край с. Златарица, В. Търново)  201

Сливенски  храмове  608

Сопотски манастир “Св. Спас”  281

Софийски манастири (1874 г)  205

Средновековна църква (с. Съединение, Сунгуларско)  611

Средновековна църква (на хълма Царевец)  615

Средновековна църква-крипта (на хълма Царевец)  616

Средновековни манастири (ок. Търновград)  196

Средновековни търновски манастири (в крепостта Трапезица: Преображенски ман., ман. Св. Троица, Килифаревски ман., Белочерковски манастир “Св. Йоан Предтеча” и др.)  197

Троянски манастир [“Успение Богородично”] 194, 202, 604, 174

Трънски манастир “Св. Арх. Михаил” 180, 181, 256 “Успение на Пресв. Богородица” (централ. храм)

Вж Троянски манастир

Храм “Св. Богородица” ( кв. “Устово”, Смолян) 193

Храм “Св. Георги Победоносец” (кв. Горубляне, София) 728

Храм “Св. Николай Мирликийски Чудотворец” (в гр. Видин) 190

Храм “Св. пророк Илия” (с. Градец, Видинско) 191

Църквата (с. Кожинци, Трънско)  180

Църквата (с. Насалевци, Трънско)  180

Църквата “Рождество Богородично” (с. Осиково)  183

Църквата “Св. Архангел Михаил” (гр. Трявна) 622

Църквата “Св. Архангел Михаил” (с. Доброславци) 745

църквата “Св. пророк Илия” (Севлиево) 206

Църквата “Св. Пантелеймон” (Видин) 600-601

Църквата “Св. Теодор Тирон” (с. Зимевица, Софийско)  184

Църквата “Св. Теодор Тирон” (Летница)  182

Църкви и манастири в Самоков и Самоковско (Бельовата църква “Рождество Пресвятия Богородици”; Митропол. църква “Успение Пресв. Богородици”; Долномахленск. църква “Въведение Богородично”; Църквата “Св. Никола”; Девич. ман. “Покров Пресв. Богородици” и др. култови сгради в града; Църкви и ман-ри в Самоков. окр.)  208

Църкви и манастири  (ок. Търновград)  198

Епархии в България

Видинска епархия  98

Врачанска епархия  149

Епископски седалища (по Бълг. земи до ІХ) 94

Неврокопска епархия  701

Пловдивска епархия  146

Търновска епархия  705

Търновска митрополия  734

Чéрвенска епархия  87

Църкви и манастири извън България

Девически манастир “Св. Богородица” (Кехровуни, о. Тинос, Гърция)  225

Девически манастир  “Св. Кирик  и  Юлита” (Сидерокастро)  218

Зографски манастир [Св. вмчк Георги Зограф, Атон]  218

“Нямец” (манастир  в Молдова)  172

Света Гора [Атон]  188, 218, 335, 726

Светогорски манастири

Вж Света Гора [Атон]

Сергиев Посад (Русия)  145

Църквата при Сръбската патриаршия в Печ  258

Некрополи

Бакуриановата гробница (Бачков. ман. – гробница от ХІ в.)  613

Гроб с раннохрист. пръстен от Силистра  323

Гроба на св. патриарх Евтимий в Бачковския манастир  602

Гробен комплекс при манастира “St. Etienne” (до Северн. Йеросалим.

стена)  11

Гробница на Кайафа  11

Гробница  [номер] № 25 в Еномовата долина  11

Средновековен христ. некропол (малката порта на Царевец)  614

Християнски гробове югоизточно от Патриаршията – хълма Царевец

(ХІІІ-ХVІ в.) 617

ПОКАЗАЛЕЦ НА ЦИТАТИ ОТ СВЕЩЕНОТО ПИСАНИЕ

В скоби са отбелязани (шрифтово подчертани) номерата на библиографските описания, в които е цитирано съответното място (глава и стих/стихове) от Свещеното Писание. Част от Библейските места са изведени от самия текст на статиите по лична преценка на библиографа.

Стар Завет

Книга Битие

1:1 (369); 1:2-5 (370); 1:6-10 (371); 1:9-10 (372); 1:11 (373); 1:14-16 (374);1:20-21 (375); 1:24 (376); 1:24, 26-27 (377)

Книга Иисус Навин

(20); 10: 12-14 (465)

Първа книга Царства

8:1-22 (25)

Книга на Иов

(735)

Псалтир

(19); 1: 1 (378); 14 (379); 4:5, 36:8, 38:2-3, 142:4 (384); 118: 126 (561); 1 (754)

Книга Притчи Соломонови

15:1 (384)

Книга Премъдрост Соломонова

(18)

Книга на Иисуса син Сирахов

(18)

Нов Завет

Евангелие от Матей

(27); 18:15-20 (26); 28:1-10 (35); (45); 27:46 (46); (47); 19:21 (382); 5:5, 23, 10:22 (384); (389)

Евангелие от Марк

(27); 16:1-14 (35); 15:34 (46); (47); 9:35 (384); (389)

Евангелие от Лука

(27); 1:26-38 (29); 24:1-10 (35); 16: 19-31 (38); 2: 1-5 (41); 23:34, 23:43 (46); 23:46 (46); (47); (389); 20: 30-37 (441); 3:11 (630)

Евангелие от Йоан

(27); 20:1-17 (35); 20:21-22 (39); 1:1-14 (43); 19:26-28, 30 (46); 18:23 (384); 17 гл. (389)

Деяния на св. апостоли

2 гл. (39); 16: 16 (632); 9, 11 и 13-28 гл. (733)

Съборно послание на св. апостол Яков

3:9 (31)

Послание на св. апостол Павел до Римляни

8:29 (31); 1:18 (384)

Първо послание на св. апостол Павел до Коринтяни

15:49 (31); 11:7(31); 15 (49); 6:10 (384)

Второ послание на св. апостол Павел до Коринтяни

4:4 (31); 3:18 (31)

Послание на св. апостол Павел до Колосяни

1:15 (31); 3:10 (31)

Послание на св. апостол Павел до Ефесяни

4:24 (31); 4:31(384)

Послание на св. апостол Павел до Евреи

1:3 (31); 1:3 (384)

ДУХОВНИ ТИТЛИ С КРАТКО ПОЯСНЕНИЕ

Поради спецификата в титулуването на духовните лица тук се посочват: титла, етимологично значение на думата и начин на обръщение към тях. Титлите са подредени от по-висша към по-нисша степен на служение. Вписването на тази информация се отнася само за проктиката в Българската православна църква (БПЦ). Освен тези духовни титли има и други в БПЦ, които не са включени в този списък, защото не са срещани в библиографските описания на периода между 1990 – 2005 година на сп. „Духовна култура”. В различните православни църкви духовните отличия не са били едни и същи. Не са едни и същи и днес. Спецификата на другите църкви не е посочена, тъй като тя е второстепенна.

1. Титулуване на неженени духовни лица (черно духовенство).

ПАТРИАРХ (патр.) – от гр. πατριαρχής, глава на самостоятелна (автокефална) правосл. църква, въздигната в ранг Патриаршия.

Негово Светейшество

(обръщение: Ваше Светейшество)

ЕКЗАРХ (екз.) – архиерей, упълномощен да ръководи дадена църковна общност. Глава на автономна църква.

Негово Блаженство (обръщение: Ваше Блаженство)

МИТРОПОЛИТ (митроп.) – епископ на главния в епархията град. М. е духовен началник на епископите.

Негово Високопреосвещенство (обръщение: Ваше Високопреосвещенство)

ЕПИСКОП (еп.) – думата „επισκοπος“ е гръцка и означава „надзорник“. В църковната. йерархия това е третата най-висша степен на духовно звание, която има пълнотата на цялата апостолска власт.

Негово Преосвещенство (обръщение: Ваше Преосвещенство)

АРХИМАНДРИТ (архим.) – от гр. αρχή – начало, и μανδρα – кошара за овци, в прен. смисъл духовна кошара, монашеска общност. Титлата се дава като отличие на йеромонах. А. е началник на монашеско общежитие.

Негово Високопреподобие (обръщение:

Ваше Високопреподобие)

СХИАРХИМАНДРИТ (схиархим.) – от гр. σχήμα – дреха, облекло. Това е  вид монашески обет. Даващите такъв обет носят особена монашеска дреха (схима), откъдето идва и наименованието на обета.

Негово Високопреподобие (обръщение:

Ваше Високопреподобие)

ЙЕРОМОНАХ [СВЕЩЕНОМОНАХ]

(йером., свещеномон.) – Свещеник-монах, който извършва св. Литургия и др. чинопоследования в църквата.

Негово Всепреподобие

(обръщение: Ваше Всепреподобие)

АРХИДЯКОН [ПРОТОДЯКОН] –

почетна титла на първия в църквата  дякон (монах). Първенствуващия в църковната област дякон.

ЙЕРОДЯКОН  – “дякон-монах”.

(архидяк., йеродяк.)

Негово Всепреподобие

(обръщение: Ваше Всепреподобие)

Негово Високоблагоговейнство

МОНАХ, МОНАХИНЯ (мон.) – монашество или иночество означава уединен живот от гр. μòνος – сам. Монашествуващите преминават три степени: послушници, малосхимници, великосхимници (схима – дреха), от по-ниска към по-висока степен на монашество, т. е. по-строг начин на живот.

Негово Преподобие

(обръщение: Ваше Преподобие)

Нейно Преподобие

(обръщение: Ваше Преподобие)

2. Титулуване на женени духовни лица (бяло духовенство).

ПРОТОПРЕЗВИТЕР,

СТАВРОФОРЕН ИКОНОМ, СВЕЩЕНОИКОНОМ,

(прот., ставроф. ик., свещ. ик.)

Думата „πρεσβυτερος“ е гръцка и означава „старши“, „по-стар“, „по-голям“. Подобно било значението на думата „ιερεας“, т.е.“свещеник“.

Негово Всеблагоговейнство (обръщение:

Ваше Всеблагоговейнство)

ПРОТОЙЕРЕЙ [ИКОНОМ] (прот.)

– Свещеник, който се е отличил с примерен живот и служение, получава това отличие (офикия).

Негово Високоблагоговейнство (обръщение: Ваше Високоблагоговейнство)

СВЕЩЕНИК [ПРЕЗВИТЕР, ИЕРЕЙ] (свещ., презвит., иерей) – Духовно лице, което извършва свещенодействия в храма поради дадената му благодат.

Негово Благоговейнство (обръщение:

Ваше Благоговейнство)

ПРОТОДЯКОН, ДЯКОН

(протодяк., дяк.) – идва от гр. διάκονος, което значи “служител”. Д. са помощници на епископите, без да имат право сами да извършват тайнствата.  Титлата протодякон е особена чест към усърдния в Божието дело дякон.

Негово Благоговейнство (обръщение:

Ваше Благоговейнство)

3. Други.

ЧЕТЕЦ, ПСАЛТ [певец],  ПРОТОПСАЛТ са най-нисшите степени на църковната иерархия. Приемането им е условие за ръкоположение. Просвещението в тези степени става с посвещение (хиротесия).

Ако е монах обръщението е:

Ваше Преподобие

ПРЕЗВИТЕРА (презвитера)

– съпруга на презвитер (свещеник), народно название – попадия.

ДЯКОНИСА – съпруга на дякон.

Нямат свещенослужебни функции.

(обръщение: Презвитера, попадия, дякониса)

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

1.Авксентий, архимандрит. Литургика. – Пловдив [В. Търново] : Праксис, 2005, с. 287-294.

2.Ангелова, Росица Жечкова. Периодичният печат на протестантските църкви в България 1844-1944 : Библиографски обзор. – София : БХСС, 2003.

3.Български периодичен печат 1844-1944 : Анотиран библиографски указател. Т. І, А-М. – София : Наука и изкуство, 1962.

4.Гергова, Ани. състав. Българска книга : Енциклопедия. – София : Пенсофт, 2004.

5.Господинов, Георги. Духовна култура. // Периодика и литература. Т. 5. – София, 1999, с. 355-361.

6.Жития на светиите. – София : СИ, 1991.

7.Зотова, Кремена. Книгите и библиографията пред ХХІ в. // Библиотека : Списание за библиотечна теория и практика. ІV, 1996, № 1, с. 11-17.

8.Илинова, Донка Л. състав. Библиография на списание “Литературна мисъл” 1957-1976 г. – София : БАН, 1977.

9.История на България : Енциклопедия от А до Я. – София : Булвест 2000, 2001.

10. Коев,Тотю, Киров, Димитър. Кратка богословска енциклопедия. – София : Булвест 2000, 1993.

11. Коев, Тотю, Бакалов, Георги. Християнски справочник. – София : ИК Анубис, 2001.

12. Людсканова, Виолета. Избор на редна дума : За имената на автори, пишещи под псевдоним /псевдоними. // Библиотека, ХІ, 2004, № 3-4, с. 32-40.

13. Младенова, Мария. Универсална десетична класификация. Структура и методика на класифициране: Лекционен курс. – София : ИК Квозар, 2003, с. 121-136.

14. Нестеровский, Епифаний състав. Литургика или наука за богослужението на Православната църква / Прев. от рус. Неврокоп. митроп. Макарий. – София, 1931, с. 355-364.

15. Николай, еп. Макариополски, Серафим (Алексиев), архим., Нашата вяра. – София: СИ, 1986, с. 240-241, 294.

16. Правдомирава, Донка. Библиографското отразяване на литера-турата за Иисус Христос в България. // Духовна култура, LXXXI, 2001, № 2, с. 13-18.

17.  Ризос, Димитриос. Агиология / Прев. от гр. Г. Ив. Димитров. – София : СИ, 1993.

18. Стайкова, Цветана. Специалната библиография в България : Съвременно състояние и перспективи за развитие. – София : Изд. “М. Дринов”, 2003, с. 9-19.

19. Темелски, Христо. Печатният орган на Българската право-славна църква / Хр. Темелски. // Църковен вестник, № 7, 2000, с. 3.

20.Цацов, Борис. Архиереите на Българската православна църква: Биографичен сборник. – София: Princeps, 2003.

21.Шуманова, Нина. Списание Библиотекар: Тематичен показалец 1953-1983. – София: НБКМ, 1989.

БИБЛИОГРАФСКИ УКАЗАТЕЛ НА СПИСАНИЕ “ДУХОВНА КУЛТУРА” 1990-2005 – продължение 1

Цвета Узунова

ДАРИТЕЛИ И КТИТОРИ НА ЦЪРКВИ И МАНАСТИРИ

210. БРАЙКОВА, Пенка. Ктитори на Рилския манастир: Архимандрит Кесарий Рилски / Пенка Брайкова. // LXXIX, 1999, № 2, с. 17-20.

211.БРАЙКОВА, Пенка. Ктитори на Рилския манастир: Тодор Хр. Доганов / Пенка Брайкова. // LXXIX, 1999, № 5, с. 15-25.

212.ПАВЛОВА, Роза. Църковното дарителство – в Мерданския манастир “Св. 40 мъченици” / Роза Павлова. // LXXXIV, 2004, № 3, с. 27-29.

213.ТЕМЕЛСКИ, Христо. Дарителството в манастирите от Габровския край през Възраждането / Христо Темелски. // LXXX, 2000, № 8, с. 21-31. За: Дрянавски манастир “Св. Арх. Михаил”; Соколски манастир “Пресв. Богородица”; Габровски девически манастир “Благовещение Богородично”; Батошевски девически манастир “Въведение Богородично” [днес мъжки манастир].

ПОКЛОННИЧЕСТВО. ПОКЛОННИЧЕСКИ ПЪТУВАНИЯ

214.ДИМИТРОВ, Иван Желев, Поклонение и поклонничество: Историко-екзегетически поглед / Иван Ж. Димитров. // LXXVIII, 1998, № 5, с. 15-27. Съдържа: Религиозно поклонение. Поклонът – форма на поклонение. Поклонението като поклонничество. Гръцката дума за поклонничество и история на употребата ù. Поклонничеството сред древн. евреи. Християнското поклонничество. Места – библейски и небиблейски. Отношение към поклонничеството в миналото и днес. Кръстон. походи – форма на поклонничество. Описания на поклонничества. Време за поклонение. Повод. Дарове и споменни предмети. Звания (“хаджия” или “хаджийка”). Поклоннически традиции и практики сред българите. Поклонничеството при мохамеданите. Заключение.

215.ДИМИТРОВ, Иван Ж. Християнското поклонничество – теория и практика / Иван Ж. Димитров. // LXXXI, 2001, № 3, с. 1-11. Съдържа: Какво е поклонничеството; Юбил. год. в Ст. Завет; Иисус Христос – изпълнение на юбил. очакване; Юбил. год. за християните; Юбил. год. и Църквата; Поклонничества през юбил. год.; Свещени места; Какво прави дадено място – свято. Нуждата от свещени места; Свещени места като места за молитва; Ритуал; Поклонничеството – пътуване на вярата в търсене на съвършенство; Да станеш поклонник; Причини да тръгнеш на поклонение; Стъпки, които предприемаме; Поклонници и туристи; Ключови елементи; Заключение.

216.  ЙОАН, епископ Драговитийски. По следите на първовърховните апостоли в Рим : Предания и легенди / Драговит. еп. Йоан. // LXXI, 1991, № 6, с. 1-8. Поклоннически пътеписи за мисиите на св. ап. Петър и св. ап. Павел.

217. МИЛЧИЧ, Светолик. На Великден в Погановския манастир / Светолик Милчич. // LXXVII, 1997, № 4, с. 26-30. Поклонничество (13-14 апр. 1996 г.).

218. ЦАНКОВ, Петър свещ. ик. По стъпките на нашите прадеди в Света Гора (2-5 юли 2001 г.) / Свещ. ик. Петър Цанков. // LXXXI, 2001, № 12, с. 26-32. Поклонение до Девическия манастир “Св. Кирик  и  Юлита” (Сидерокастро) и Зогр. манастир – Св. Гора. Атон.

ПЕРСОНАЛИЯ

БЪЛГАРСКИ СВЕТЦИ

219. КАЛЕВ, Димитър свещ. Българи – християнски мъченици през епохата на Осмонското робство / Свещеник Димитър Калев. // LXXI, 1991, № 6, с. 17-32. Съдържа житиеписание на: Сто и десет търновски първенци, св. патр. Евтимий, св. мчк Георги Нови Софийски, преп. Софроний Български, преп. Яков Костурски и двамата му ученици – дяк. Яков и монах Дионисий, св. вмчк Георги Най-нови, св. вмчк Николай Софийски, еп. Висарион Смолянски, св. мчк Трендафил Старозагорски, йером. Варлаам Светогорски и мн. др.

СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ

220.БАКАЛОВ, Георги. Славянските първоучители и европейската култура / Георги Бакалов. // LXXV, 1995, № 5, с. 4-7.Слово, произнесено в аулата на Соф. университет. “Св. Кл. Охридски” (24 май 1995 г.)

221.БЕНДЗА, Мариан. Следи от мисионерската дейност на светите братя Кирил и Методий на полска земя (втората половина на ІХ в. – първата четвърт на ХІ в.) / Мариан Бендза. // LXXI, 1991, № 5, с. 19-28.

222. РАШКОВ, Иван. Делото на Св. Кирил-Константин философ в оценката на негови съвременници / Иван Рашков. // LXX, 1990, № 5, с. 22-27.

Вж и № 576

СВЕТИ ИОАН РИЛСКИ ЧУДОТВОРЕЦ

223.КОЕВ, Тотю. [Свети] Св. Иван или св. Иоан? / Тотю Коев. // LXXVIII, 1998, № 6, с. 1-5.За значението на имената в богословско историческо и философско измерение. Духовно име на монаси и монахини. За животът и духовното име на Рилския светец.

224.НЕСТОР, епископ Смоленски. За името на свети Иоан Рилски в месецослова на Галицкото евангелие / Смоленски еп. Нестор. // LXXXV, 2005, № 10, с. 5-7.

225. НЕСТОР, епископ Смоленски. Защо целуваме лявата, а не дясната ръка на св. Иоан Рилски / Смоленски еп. Нестор. // LXXXIII, 2003, № 3, с. 13-16.За частица от мощите (десницата) на св. Иоан Рилски, която се намира в гръц. девически манастир “Св. Богородица” – Кехровуни на о. Тинос.

226. НЕСТОР, епископ Смоленски. Кога е починал свети Иоан Рилски : По житийни повести и летописни известия / Смоленски еп. Нестор. // LXXXIII, 2003, № 8, с. 1-6.

227. НЕСТОР, епископ Смоленски. Образован инок ли е бил св. Иоан Рилски / Смоленски еп. Нестор. // LXXXIII, 2003, № 1, с. 9-10.

228. ПАВЕЛ, Павлов. Връзката св. Иоан Рилски – Средец, Триадица, София. Възможност за богословско-историческо тълкуване / Павел Павлов. // LXXXI, 2001, № 2, с. 9-12.За пренасяне мощите на светеца от Търново в Рилския манастир през 1469 г.

СВЕТИ ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ ТЪРНОВСКИ

229. БАЛЧЕВ, Владимир. Неизвестен доклад за гроба на св. патриарх Евтимий / Владимир Балчев. // LXXXIV, 2004, № 4, с. 21-25 : С ил.Съдържа: Коментар и текст на доклада (чернова) от Борис Дякович до Министъра на Нар. Просв. (1905 г.)

230.ДАНКОВ, Евлоги. Мъдростта на св. Патриарх Евтимий Търновски и екологията на духа / Евлоги Данков. // LXX, 1990, № 7, с. 31-32.

231. ДАНКОВ, Евлоги. Средновековният Търновград – свят със светии / Евлоги Данков. // LXXIII, 1993, № 3, с. 29-31.Философски мисли в произведенията на св. патр. Евтимий.

232. КЪНЧЕВА, Стефка. Свети Евтимий, Патриарх Търновски, и исихазмът / Стефка Кънчева. // LXXIV, 1994, № 9, с. 15-23 : С прилож.Съдържа: 1. Историческата обстановка и исихазмът по това време; 2. Св. Евтимий и исихазмът. Живот и дейност до 1375 г.; 3. Патриаршеско служение – борба с ересите, реформата. Св. Евтимий – защитник на Търново; 4. Значение на Евтимиевата реформа в духовния и културен живот на Балканите в кр. ХІV в.

233. ЛАЛЕВ, Иван. Приписка, сочеща къде е погребан св. патриарх Евтимий / Иван Лалев. // LXXXIV, 2004, № 4, с. 26-28. В: Старобълг. ръкоп. съчинение “Ловчански сборник” от 15-16 в.

234. МАТЕВ, Иван. Мъглижката регистрация на заточението на св. Патриарх Евтимий / Иван Матев. // LXXVII, 1997, № 1, с. 19-25 : С ил. С библиография.

235. ПАВЛОВА, Роза. [Свети] Св. Патриарх Евтимий по пътя на заточението / Роза Павлова. // LXXVII, 1997, № 1, с. 26-28. Истор. сведения.

236. ПЕТКОВ, Кирил. Литургичното наследство на св. Патриарх Евтимий и отношенията между Търновската и вселенската патриаршия през 80-те години на ХІV век / Кирил Петков. // LXXIII, 1993, № 3, с. 11-16.

237. ПЕТРОВ, Петър свещ. Щрихи към портрета на св. Евтимий Търновски като пастир / Свещ. Петър Петров. // LXXXIV, 2004, № 6, с. 14-30.

Вж и Исихазъм

СВЕТИ СОФРОНИЙ ЕПИСКОП ВРАЧАНСКИ

238. ЕВАНГЕЛУ, Илиас Г. Изданието на Неделника на свети Софроний Врачански в рамките на гръцко-българското духовно сътрудничество през периода на Турското робство / Илиас Г. Евангелу. // LXXXV, 2005, № 9, с. 24-31.

239. ИВАНОВА, Благовеста. Проблеми относно произхода на кавалетните портрети на епископ св. Софроний Врачански : Музеоложко проучване / Благовеста Иванова. // LXXI, 1991, № 11, с. 14-26 : С ил [порт.]Намират се в: ЦЦИАМ и ДХГ – Пловдив.

240. СЪБЕВ, Тодор. [Свети] Св. Софроний епископ Врачански : Епоха, личност, дело, значение / Тодор Събев. // LXX, 1990, № 3, с. 14-27.

241.ТЕВЕКЕЛЕВ, Йордан. За един автограф на св. Софроний епископ Врачански от Котел / Йордан Тевекелев. // LXX, 1990, № 5, с. 30-32.

ДУХОВНИЦИ

242. АЛЕКСАНДРОВ, Недю. В памет на първия Старозагорски митрополит Методий Кусев: По повод 70-годишнината от смъртта му, 1922-1992) / Недю Александров. // LXXII, 1992, № 12, с. 20-22.

243.АЛЕКСАНДРОВ, Недю. Из спомените на Мирон Гайдов – “Климент митрополит В. Търновски – в мире Васил Друмев” / Недю Александров. // LXXI, 1991, № 10, с. 9-16.Във връзка с: Поканата на Браницки еп. Климент Друмев за министър председател през 1879 г.; Митрополит Климент – председател на Бълг. дружество “Червен кръст”; Конфликтът между митрополит Климент, Св. Синод и Правителството от друга страна.

244. БЕЖАН, Оксана. Два български рода свещеници в Бесарабия / Оксана Бежан. // LXXV, 1995, № 2, с. 25-31.За двата свещенически рода: Киранови и Чакир – сродили се помежду си през 1863 г., поддържащи правосл. бълг. дух в Молдова и Украйна.

245. ВАЛЕНТИНА [Друмева], монахиня. Възрожденецът-духовник йеромонах Герасим от Калоферския мъжки манастир : По случай 100 години от смъртта му / Монахиня Валентина [Друмева]. // LXX, 1990, № 1, с. 32-33.

246. ВЪЛЧАНОВ, Славчо. Нови данни за Варненски и Преславски митрополит Симеон като един от строителите на Българската екзархия : По случай 150 г. от рождението му / Славчо Вълчанов. // LXX, 1990, № 7, с. 1-8.

247.ГЕМИДЖИЕВ, Георги. Свещеник Манчо Джуджев – спасител на Тулченския препис на Манасиевата хроника / Георги Гемиджиев. // LXXXIII, 2003, № 10, с. 18-26. Духовно-просветна и култ. дейност.

248. ДИЛЕВСКИ, Н. М. Една бележита годишнина : Двеста години от написването на “История во кратце о болгарском народе славенском” от йеромонах Спиридон – 1792-1992 / Н. М. Дилевски. // LXXII, 1992, № 1, с. 17-28.

249. ДИЛЕВСКИ, Николай. Неофит Рилски – книжовник и педагог : По случай двестагодишнината от рождението му и сто и четиридесет години от излизането на неговата “Христоматиа славянскаго языка” / Николай Дилевски. // LXXIII, 1993, № 5, с. 1-13.

250.ДИМИТРОВ, Иван Ж. Четири гръцки документа от архива на Методий Кусев / Прев. от гр. ез. Иван Ж. Димитров. // LXXIX, 1999, № 2, с. 9-16. С библиогр. Социалната дейност на М. Кусев.

251.ДИМОВ, Димитър Рачев. Дело на свещеник Франгов / Димитър Рачев Димов. // LXXII, 1992, № 7, с. 29-32.Пълно име : Свещ. Петко Тодоров Франгов (1855-1931) – деен участник в селското движение у нас.

252.ЗЛАТКОВА, Диана. Между страстта и разума или блянът на един българин за Македония: Опит за портрет на митрополит Методий Кусев / Диана Златкова. // LXXXV, 2005, № 7, с. 20-29.Автора на статията е ученичка в ХІІ кл.на НХГ “Св. св. К. и Методий” в Благоевград, спечелила Първа награда с тази разработка.

253.ИВАНОВА, Благовеста. Поглед към личността на йеромонах Неофит Рилски през живописния му портрет, неговия дневник и личната му кореспонденция / Благовеста Иванова. // LXXI, 1991, № 3, с. 20-29.

254. ИВАНОВА, Благовеста. Портретът на Самоковския митрополит Игнатий І – “На границата на две епохи” / Благовеста Иванова. // LXXIII, 1993, № 9, с. 29-32 : С илюстрации.

255.ИВАНОВА, Мариана. Сливенски митрополит Серафим (1889-1896) / Мариана Иванова. // LXX, 1990, № 4, с. 23-32 : С ил. [портр.] Съдържа и: Списък. на преведените и написаните книги от него.

256.ИЛИЕВ, Николай. Данни за дейността на игумените и някои мирски лица в Трънския манастир “Св. Архангел Михаил” (ХVІ-ХХ в.) / Николай Илиев. // LXXIX, 1999, № 3, с. 6-18.Из: Ръкоп. на автора (съхран. в ЦИАИ, София).

257.КАЛЕВ,Димитър,ставроф.иконом. Книжовникът-етнограф свещеноиконом Димитър Маринов / Ставроф. ик. Димитър Калев. // LXX, 1990, № 6, с. 19-26.

258.   КРЪСТАНОВ, Трендафил. Кой български художник е рисувал иконостаса на Сръбската патриаршеска църква в Печ 1722-1724 г.? Вероятно Христофор Жефарович / Трендафил Кръстанов. // LXXIII, 1993, № 9, с. 25-28.

259.КРЪСТАНОВ, Трендафил. Кой е Черноризец Храбър / Трендафил Кръстанов. // LXXXI, 2001, № 6, с. 9-13.Хипотези за личността и авторството на съч. “За буквите”.

260. МАКЕДОНОВ, Димитър. Архимандрит Панарет Хилендарски / Димитър Македонов. // LXXI, 1991, № 10, с. 17-24.Възрожденски деец на църковно-народното освободително движение преди 1878 г.

261. МАКЕДОНОВ, Димитър. Към биографията на Варненски и Преславски митрополит Симеон / Димитър Македонов. // LXX, 1990, № 2, с. 15-23.

262. МАЛЕВ, Людмил. Модели на Великотърновския митрополит Софроний (1834-1961 г.) за обгрижване и работа с младежта / Людмил Малев. // LXXX, 2000, № 6, с. 19-23.

263.МАЛЕВ, Людмил. [Сто и десет] 110 години от Рождението на Великотърновския митрополит Софроний / Людмил Малев. // LXXVIII, 1998, № 4, с. 19-21.Живот и дело.

264.МАТЕВ, Иван. Архимандрит Методий Кусев и руската дипломация 1876-1881 година / Иван Матев. // LXXIV, 1994, № 2, с. 11-22. С библиография.

265.МЕДНИКАРОВ, Христо. Духовник с обаяние на апостол: По случай 160 години от рождението на архимандрит Галактион Хилендарец / Христо Медникаров. // LXX, 1990, № 11, с. 30-32.

266. ПАВЕЛ, Павлов. Поп Пейо – софийски свещеник и книжовник от ХVІ век: Живот и книжовно дело / Павел Павлов. // LXXIX, 1999, № 5, с. 8-14.Анализ на произведенията на Поп Пейо – служба и житие на св. Георги Нови Софийски.

267. ПАВЕЛ (Стефанов), йеромонах. Архимандрит Онуфрий Хилендарски и неговите заслуги към ранното Българско възраждане / Йером. Павел (Стефанов). // LXXV, 1995, № 2, с. 20-24.

268. ПАВЛОВА, Роза. Архимандрит Нефталим: Съвременник и последовател на св. Софроний Врачански / Роза Павлова. // LXXIV, 1994, № 5, с. 19-30.

269.ПЕТКОВ, Петко Ст. Митрополит Климент Търновски и Стамболовият режим (1887-1894 г.) / Петко Петков. // LXXI, 1991, № 3, с. 15-19.

270. ПЕЧИЛКОВ, Андрей. Свещеник Никола Мавродиев (поп Нико) – живот и дело / Андрей Печилков. // LXXII, 1992, № 11, с. 24-32 : С ил.

271. ПИМЕН, митрополит Неврокопски. Варненски и Преславски митрополит Симеон – съвест на Българската православна църква : По случай 150 години от рождението му / Неврокоп. Митроп. Пимен. // LXX, 1990, № 2, с. 1-15 : С ил. С библиогр.

272. РАДЕВ, Иван. Архимандрит Роман Попов (ок. 1845-1847 – 12 юни 1925 г.) / Иван Радев. // LXXXIV, 2004, № 5, с. 11-21.Личност и дело.

273. РАДЕВ, Иван. Гавриил Рилец – скромен възрожденски деец от 20-30-те години на ХІХ век / Иван Радев. // LXX, 1990, № 12, с. 20-25.

274. РАДЕВ, Иван. Петко п. Николов (1805-1810 – 16.ХІ.1877 г.) – учител на П. Р. Славейков и участник в църковните борби / Иван Радев. // LXXI, 1991, № 8, с. 14-18.

275.СЪБЕВ, Тодор. Неизвестни автобиографии на Екзарх Йосиф І / Тодор Събев. // LXXIV, 1994, № 7, с. 1-17.Съдържа: 1. Увод, х-тер и значение на новооткрит. извори; 2. Текст – основни правила за езиково осъвременяв. и др.; 3. Три автобиогр. на Екз. Йосиф І (извори).

276. ТЕМЕЛСКИ, Христо. Достоен юбиляр : Негово Светейшество Българският патриарх Максим навърши 90 години / Христо Темелски. // LXXXIV, 2004, № 10, с. 1-6. Живот и служение.

277.ТЕМЕЛСКИ, Христо. Екзарх Йосиф І като стожер на Православието и българската национална кауза / Христо Темелски. // LXXXV, 2005, № 6, с. 12-27.Съдържа: Детство и юношески години. На учение в Цариград и Париж. На журналистическо поприще. Като екзархийски служител и духовник. На екзарх. трон. Преломни години [1878/1880]. Устройване и укрепване на екзарх. диоцез. Правосл. дейн. на Бълг. екзархия. Образцов архипастир, дипломат и политик. Крах на екзархийското дело в Македония. Завещание и кончина.

278.ТЕМЕЛСКИ, Христо. Из родословните бележки на един батошевски свещеник / Христо Темелски. // LXXX, 2000, № 10, с. 27-30.За хаджи поп Коста Минев от с. Батошево.

279.ТЕМЕЛСКИ, Христо. Първият екзархийски Неврокопски митрополит Иларион / Христо Темелски. // LXXX, 2000, № 7, с. 23-28.

280.ТЕМЕЛСКИ, Христо. Строител на Българската църква (155 години от рождението и 80 години от смъртта на приснопаметния екзарх Йосиф І) / Христо Темелски. // LXXV, 1995, № 7, с. 1-12.С библиогр. Доклад, изнесен на научната сесия по случай юбил. годишнини на екз. Йосиф І в засед. зала на БАН (28 юни 1995 г.).

281.ХАМАМДЖИЕВ, Константин. Йеромонах Митрофан от Сопот /Константин Хамамджиев. // LXXX, 2000, № 12, с. 21-30. За животът и творчеството му в Сопотския ман. “Св. Спас” (19 в.)

282.ХУБАНЧЕВ, Антоний. Българският екзарх Йосиф І – отношение към Първия интернационал / Антоний Хубанчев. // LXX, 1990, № 9, с. 17-19.

283. ЦЕКОВ, Христо. Иконом Христо Василев: [Биография] / Христо Цеков. // LXXI, 1991, № 2, с. 29-33.Икон. Хр. Василев (1812-1882) – първият бълг. духовник, удостоен от рус. император с орден.

284.ЦОНЕВА, Даниела. Из живота и дейността на свещ. Васил Михов / Даниела Цонева. // LXXX, 2000, № 10, с. 16-21.За неговият принос в духовния, обществено-политически и култ. живот на Габрово.

285.ЧИЛИКОВ, Стоян. Архиепископ Серафим (Соболев) като архипастир и душепопечител / Стоян Чиликов. // LXXXI, 2001, № 4, с. 17-19.Живот и трудове.

286.ЧОЛОВ, Петър. Църковни дейци от село Орешак, Троянско / Петър Чолов. // LXXVII, 1997, № 3, с- 13-18.Съдържа списък с кратки биографични данни на изтъкнати духовници и дейци на БПЦ (Максим, патр. Бълг., Максим, митроп. Пловдивски, Климент, митроп. Старозагорски, Софроний, митроп. Доростолски и Червенски и др.)

Вж и Художествени биографии на възрожденци

СВЕТСКИ ЛИЦА

287. БОНЕВА, Вера. Възрожденецът Никола Бацаров като деец на църковно-националното движение / Вера Бонева. // LXXXII, 2002, № 7, с. 19-25.

288.БРАТАНОВ, Иво. Беньо Цонев за религията и за св. Църква / Иво Братанов. // LXXXIII, 2003, № 2, с. 24-27.Анализ на два текста, обнародвани в списанието: “Български преглед” (1898, окт. кн. 2) и “Славянски глас” (1920, кн. 1-2).

289.БРАТАНОВ, Иво. Беньо Цонев и българският синоден превод на Св. Библия / Иво Братанов. // LXXXII, 2002, № 2, с. 19-26.Живот и научно-литературно дело.

290.  ГАЛЧЕВ, Илия А. Ролята на рода Робеви от Охрид и Битоля за културното издигане на българите в Македония / Илия А. Галчев. // LXXII, 1992, № 2, с. 24-33.

291. ИНДЖОВ, Емил. Райчо Каролев – един забравен богослов: По случай 75 г. от смъртта му / Емил Инджов. // LXXXIII, 2003, № 9, с. 27-32.За мястото му в историята на Бълг. църква.

292.КРЪСТАНОВ, Трендафил. [Двеста и двайсет] 220-годишнина от рождението на Емануил Васкидович – хуманист и просветител / Трендафил Кръстанов. // LXXV, 1995, № 7, с. 18-22.

293.КРЪСТАНОВ, Трендафил. Помаците нито турски, нито сербски, нито руски, нито влашки и нито грецки знаят, твърди преди 150 г. Емануил Васкидович от Мелник / Трендафил Кръстанов. // LXXV, 1995, № 9, с. 16-18.Съдържа и: Данни за живота и делото на бълг. просветител и хуманист Емануил Васкидович (1795-1875).

294.МАЛЕВ, Людмил. По въпроса за отказването на йеродякон Игнатий – Васил Левски от монашеството и напускането му на духовния сан / Людмил Малев. // LXXVII, 1997, № 5, с. 20-25.Недостатъчно изследвани моменти за живота и дейността му.

295.МИТЕВ, Йоно. Как Левски основава революционни комитети / Йоно Митев. // LXXV, 1995, № 2, с. 5-9.Из ръкописа на Ат. Мишев.

296.ПАВЕЛ (Стефанов), йеромонах. Пенчо Вакъвчиев – възрожденски църковник и книжовник / Йером. Павел (Стефанов). // LXXIII, 1993, № 10, с. 24-28.

297.ПАВЕЛ (Стефанов), йеромонах. Хилиазмът на Христофор Колумб / Йером. Павел (Стефанов). // LXXII, 1992, № 3, с. 26-31. Живот и идеи.

298.ПАВЛОВА, Роза. Генерал Гурко и Българската православна църква: [Сто двайсет и пет] 125 г. от Освобождението на България / Роза Павлова. // LXXXIII, 2003, № 2, с. 28-30.

299.ПЕТЕВ, Иван. Кога, къде и кой е извършил опелото и погребението на йеродякон Игнатий – Васил Левски / Иван Петев. // LXXІ­, 1991, № 7, с. 20-32.

300.СВИНТИЛА, Вл. Константин Петканов: [Биогр. очерк] / Вл. Свинтила. // LXXI, 1991, № 5, с. 29-31.

301.СТОЯНОВ, Гавраил. Добри Петров Чинтулов – един от творците на раждащата се новобългарска култура: 180 години от раждането на Добри Чинтулов / Гавраил Стоянов. // LXXXII, 2002, № 6, с. 25-31.

302.ТЕМЕЛСКИ, Христо. В памет на богослова Недю Александров (17.Х. 1904 – 29.Х. 2000) / Христо Темелски. // LXXXI, 2001, № 2, с. 24-28.Живот и научноизследователска дейност.

303.ТЕМЕЛСКИ, Христо. Хаджи Ангел Иванов Севлиевец / Христо Темелски. // LXXV, 1995, № 6, с. 18-21.Възрожденски деец, автор на 6 тома източноцъркавна музика – издадени в Цариград през 1857-1875 г.

304.ТОДЕВ, Илия. [Доктор] Д-р Стоян Чомаков (1819-1893) – мирски водач на църковната борба / Илия Тодев. // LXXXIII, 2003, № 11, с. 7-21.С библиогр.

305.ШОПОВ, Атанас П. Дейността на Атанас Шопов след Априлското въстание / Атанас П. Шопов. // LXXXIII, 2003, № 8, с. 16-23.

306.ШОПОВ, Атанас П. Един епизод от родолюбивата дейност на Атанас Шопов през 1896 г. / Атанас П. Шопов. // LXXXIII, 2003, № 1, с. 16-30 : С ил. [портр.]Мисията на Ат. Шопов в Русия за помирението между Бълг. екзархия и Гръцката патриаршия за вдигане на схизмата.

РУСКИ МИСЛИТЕЛИ  –  ЖИВОТ И ИДЕИ

307.КОЕВ, Тотю. Студията на проф. Д. Дюлгеров “Размисъл за Софíа, Премъдрост Божия” : Богословски анализ / Тотю Коев. // LXXX, 2000, № 6, с. 1-6.Публик. в Год. на Бог. ф-тет, Т. ХІІІ, С., 1935/1936 г. За софиологията на праф. прот. С. Булгаков в неговите богословско-догматически трудове. Осъждането на неговото учение, като чуждо на Православната църква. Изложени са решенията на двата синода – Московски и Задгранична руска църква.

308. МАРИНОВ, Димитър. Николай Бердяев – пророк на краха на комунизма / Димитър Маринов. // LXXIII, 1993, № 9, с. 12-24.Съдържа: Руска религиозна философия от края на 19-ти и нач. на 20-ти век. Жизненото поприще на Н. Бердяев.  Критика на марксизма. Революция и марксизъм. Обреченост на комунизма.

309. НАСЪР, Албена и др. Василий Василевич Розанов – между аскетизма и пола (3.V.1856 – 5.ІІ.1919) / Албена Насър, Светла Девкова. // LXXVI, 1996, № 5, с. 26-30. С библиогр.

310. НАСЪР, Албена и др. Иван Василевич Киреевски (3.ІV.1806 – 25.VІ.1856) / Албена Насър, Светла Девкова. // LXXVI, 1996, № 4, с. 27-31.С библиогр.

311. НАСЪР, Албена и др. Лев Шестов и борбата му с рационализма в името на вярата (13.02.1866 – 19.11.1938) / Албена Насър, Светла Девкова. // LXXVIII, 1998, № 1, с. 23-27.С библиогр.

312. СОЛОВЬОВ, Владимир С. Втора реч в памет на Достоевски – [държана] на 1 февруари 1882 година / Владимир С. Соловьов; Прев. от рус. Иво Братанов. // LXXV, 1995, № 3, с. 15-19.Из: Соловев В. С. – Сочинения “Философское наследие”, Т. 105, М : Мысль, 1988, с. 302-307.

313.ЦАНКОВ, Стефан протопрезвитер. Николай Бердяев : Характеристика на личността и идеите му главно по лични впечатления и спомени / Прот. Стефан Цанков. // LXXI, 1991, № 12, с. 2-6.Вж и № 427

ХУДОЖЕСТВЕНИ БИОГРАФИИ НА ВЪЗРОЖДЕНЦИ

314.БРАЙКОВА, Пенка. Догановите къщи / Пенка Брайкова. // LXXXII, 2002, № 10, с. 23-28.За Копривщенците – Хр. П. Доганов (1765-1839), П. Доганов (1802-1852), Т. Доганов (1805-1870) и техните домове.

315.БРАЙКОВА, Пенка. Константин Босилков (1842-1919) / Пенка Брайкова. // LXXXV, 2005, № 1, с. 26-29.По материали на Боян Босилков и Тодор Рангелов.

316.БРАЙКОВА, Пенка. Легенда за Петко Доганов [1802-1852]/ Пенка Брайкова. // LXXIX, 1999, № 3, с. 19-24 : С ил. По разказ на копривщенския учител и общественик Нейко Азманов.

317.БРАЙКОВА, Пенка. Ненчо Ослека (1821-1876) / Пенка Брайкова. // LXXXII, 2002, № 8, с. 20-29.По материали на: Лука Н. Ослеков и др. роднини; Конст. Величков.

318. БРАЙКОВА, Пенка. Поп Иван Ерчо / Пенка Брайкова. // LXXXIV, 2004, № 1, с. 27-31. По матер. на Г. Орешков и сведения от правнуците на поп Иван.

319. БРАЙКОВА, Пенка. Поп Илия [Кацаров] / Пенка Брайкова. // LXXX, 2000, № 11, с. 24-31 : С ил.По материали на генер. Димитър Кацаров и неговия внук Гео Кукудов.

320. БРАЙКОВА, Пенка. Поп Никола Белчов : [Сто и седемдесет] 170 години от рождението му / Пенка Брайкова. // LXXXIII, 2003, № 12, с. 18-26.По сведения и материали, събрани от Иван Пехливанов – правнук на поп Никола.

321. БРАЙКОВА, Пенка. Селището / Пенка Брайкова. // LXXXI, 2001, № 3, с. 26-30. Копривщица и копривщенци по време на турското робство.

322. БРАЙКОВА, Пенка. Училището: Задочен разговор със Захари Стоянов / Пенка Брайкова. // LXXIX, 1999, № 6, с. 18-24: С ил. Истор. разказ за Копривщенското училище, създадено през 1837 г. от чорбаджи Вълко Тодоров Чалъка – ктитор и настойник на Рилския манастир.

Вж и Дарители и ктитори на църкви и манастири

АГИОЛОГИЯ И АГИОГРАФИЯ

[ ЖИТИЯ, СЛУЖБИ, КАНОНИ И КАНОНИЗАЦИЯ ]

323.  АТАНАСОВ, Георги. Доростолските мъченици от 304 г. / Георги Атанасов. // LXXXIV, 2004, № 5, с. 6-11: С ил.За: 1. Св. Юлий и св. Исихий; 2. Св. Валентиниан и св. Пасикрат; 3. Св. Маркиан, св. Никандър, св. Калиник; 4. Обща мъченическа история; 5. Гробът с раннохрист. пръстен от Силистра.

324.АТАНАСОВ, Георги. За личността, мъченическата смърт и мощите на св. Дасий Доростолски (†20 ноември 303 г.) / Георги Атанасов; Прев. от фр. В. Тъпкова-Заимова. // LXXXII, 2002, № 11, с. 8-17 : С прилож.С библиогр.

325.ВЪЛЧАНОВ, Славчо. Празникът Рождение на св. Йоан Кръстител : Агиографски основания, традиции и материали / Славчо Вълчанов. // LXXI, 1991, № 6, с. 8-17.

326.ДЕЛИЙСКИ, Димитър Л. Средновековният град Потука и източниците на култа към св. Михаил войн / Димитър Л. Делийски. // LXXXI, 2001, № 3, С. 17-25.

327. ЖИТИЕ на епископ Теофан Затворник / Прев. от рус. Олга Чонкова. // LXX, 1990, № 1, с. 20-31.С библиогр.По повод 175 г. от рождението на светителя.

328. КЕНАНОВ, Димитър. Личността на схиархимандрит Паисий Величковски и неговата книжовна школа / Димитър Кенанов. // LXXIII, 1993, № 1, с. 20-27.

329.КЕНАНОВ, Димитър. [Свети] Св. Козма Етолийски – православен проповедник от ХVІІІ век : Към 280-годишнината от неговото рождение / Димитър Кенанов. // LXXIV, 1994, № 1, с. 16-23.

330.КЕНАНОВ, Димитър. Стихова прослава на схиархимандрит Паисий Величковски : Към 270-годишнината от рождението на преп. старец Паисий / Димитър Кенанов. // LXXI, 1991, № 9, с. 16-21.Авторът публикува стихове от Надгробное рыдание на йеросхимонах Йоан Дяковски (Рилски препис).

331.КРЪСТАНОВ, Трендафил. Нови данни за български новомъченици от ХV до ХІХ в. / Трендафил Кръстанов. // LXXV, 1995, № 2, с. 10-19.Съдържа списък на: Български новомъченици по календарни чествания; Бълг. новомъченици по хронол. ред [по години на тяхното успение]; На бълг. светци (според календар от 1867 г.)

332.МАЙЕНДОРФ, Йоан прот. Светейшият патриарх Тихон – служител на църковното единство / Прот. Йоан Майендорф; Прав. от рус. Велимира Василева. // LXXII, 1992, № 6, с. 1-10.Из: “Вестник русского христианского движения”. – Париж-Нью Йорк-М., № 158, с. 37-51.Съдържа: Свободата на Църквата. Патр. Тихон. и революцията. Църковността на бъдещето

333. МЕЧКОВА, Клара. За смъртта и възнесението на Св. Богородица / Клара Мечкова. // LXXXIII, 2003, № 8, с. 7-15.За събитието и преданието на Успение Богородично [честв. 15 авг.]. Химнографски творби. Текст на стихирата “Богоначальним мановением”.

334.МОРОЗ, Йосиф. Между рая и пъкъла / Йосиф Мороз. // LXXX, 2000, № 1, с. 14-27.Животопис и почитание на св. Касиан в световната литература (жития и народни предания в Русия).

335.НИХОРИТИС, Костас. Атонската агиографско-химнографска традиция в развитието на българската агиология / Костас Нихоритис. // LXXVII, 1997, № 2, с. 5-13: С ил. [икона].Начинът на утвърждаване на бълг. светци в “Градината на Пресвета Богородица” – Света Гора.

336.ПАВЛОВ, Павел. Преподобни Максим Грек: Опит за животоописание / LXXX, 2000, № 5, с. 15-19.Паметта му се чества на 21 ян., в деня на Св. Максим Изповедник.

337.ПАВЛОВА, Роза. [Преподобни] Преп. Сергий Капински / Роза Павлова. // LXXIV, 1994, № 2, с. 29-31.Живот и дело

338.ПЕТЕВ, Иван. Константин (Костадин) Софийски – един народен светец-мъченик от средата на ХІХ в. / Иван Петев. // LXXXII, 2002, № 6, с. 16-24 : С ил. [икона на светеца]

339.ПЕТРОВ, Петър свещ. Бележки за тълкуване на агиографската литература / Свещ. Петър Петров. // LXXXV, 2005, № 4, с. 1-8; № 5, с. 7-19.Съдържа: І. Исагогич. въпроси – 1. Какво представляват житията. 2. Терминът “житие”. 3. Смисъл на житията. 4. Как се пише житие. 5. Съвременни издания на жития в България; (кн. 5) ІІ. Херменевтика – 1. Методология на тълкуването. 2. Редактирането като тълкуване. 3. Житието като икона. 4. Авторство и Божие вдъхновение. 5. Житията като историч. извори; Заключение.

340.ЮСТИН (Попович), архимандрит. Светите мощи / Архим. Юстин (Попович); Прев. от рус. Петър Стоилов. // LXXXV, 2005, № 9, с. 1-5.Библейски и светоотечески доказателства.

Вж и № 328, 330, 587, 592, 596

ПАТРОЛОГИЯ. ЖИВОТ, СЪЧИНЕНИЯ И УЧЕНИЕ НА ЦЪРКОВНИТЕ ОТЦИ, УЧИТЕЛИ И ПИСАТЕЛИ

341. ДИМИТРОВ, Деян Г. “За свидетелството на душата” на Тертулиан / Деян Г. Димитров. // LXXXI, 2001, № 9, с. 29-31.Творбите на Квинт Септимий Флоренс Тертулиан (ок. 160 г.): “Апологетик” и “За свидетелството на душата” (цит. от съч.), утвърждавали идеята за вечността, безсмъртието и божествения произход на душата.

342.ДИМИТРОВ, Деян Г. Мъжкият и женският пол според учението за човека у св. Григорий Нисийски / Деян Г. Димитров. // LXXXI, 2001, № 11, с. 13-16.

343.ДИМИТРОВ, Деян Г. Учението на св. Григорий Нисийски за светото тайнство Кръщение / Деян Г. Димитров. // LXXXII, 2002, № 9, с. 9-15.

344. ДИМИТРОВ, Деян Г. Учението на св. Григорий Нисийски (ок. 335-394/5) за Светата Троица – няма трима богове / Деян Г. Димитров. // LXXXII, 2002, № 3, с. 13-17.

345.  ДИМИТРОВ, Иван Ж. Свети Василий Велики и неговите беседи / Иван Ж. Димитров. // LXXX, 2000, № 1, с. 7-13.

346. КАЛИСТОС [Уеър], епископ Диоклейски. Богословското образование в светлината на Свещеното Писание и творенията на отците на Църквата / Диоклейски еп. Калистос [Уеър]; Прев. от англ. Владимир Владимиров Генов. // LXXV, 1995, № 3, с. 1-9.За това: Що е богословие и дали е подходящ предмет за изучаване в у-тетите и академиите; Четирите признака на богословието – хáризма, тайнство, катарзис, исихúя.

347. КИПРИАН (Керн), архимандрит. Космологията на св. Василий Велики / Архим. Киприан (Керн). // LXXI, 1991, № 7, с. 1-4.

348.  МАРИНОВ, Борис. Развитие на оригенистичната христология до средата на VІ век / Борис Маринов. // LXXXIV, 2004, № 12, с. 3-14.Съдържа: Христологията на Ориген; Развитие на оригенистичната х-логия. Евагрий Понтийски и Дидим Александрийски (Слепия). Оригенизмът през първ. полов. на VІ в. Изохристи и протоктисти. Отговорът на Църквата: Едиктът от 543 г. и осъждането на оригенизма от V Всел. събор.

349. МИЛЕВ, Е. [Свети] Св. Максим Изповедник – знаменит богослов и мистик / Е. Милев. // LXXIV, 1994, № 8, с. 1-4.Живот, дейност и учение (Паметта му се чества на 21 ян.).

350. ПАВЕЛ (Стефанов), йеромонах. Атинагор – християнски апологет от ІІ век / Йером. Павел (Стефанов). // LXXIII, 1993, № 8, с. 10-17.

351.ПАВЕЛ (Стефанов), йеромонах. Гностицизмът в оценката на св. Отци / Йером. Павел (Стефанов). // LXXVI, 1996, № 6, с. 22-27.Исторически обзор на гностическата ересиология в богосл. съч. на св. Отци.

352.РИБОЛОВ, Светослав. Апофатическият подход на св. Василий Велики и св. Григорий Богослов срещу аргументите на Евномий по отношение на имената на Отец и Син / Светослав Риболов. // LXXXIV, 2004, № 1, с. 3-8.

353.РИБОЛОВ, Светослав. Арианството и учението на св. Атанасий Александрийски за отношението между двете природи на Христа / Светослав Риболов. // LXXXI, 2001, № 8, с. 9-20.

354. РИБОЛОВ, Светослав. Бележки върху христологическите разбирания на Диодор Тарски / Светослав Риболов. // LXXXI, 2001, № 5, с. 1-12.

355. РИБОЛОВ, Светослав. Възгледът на Аполинарий Лаодикийски за двете природи на Господ Иисус Христос / Светослав Риболов. // LXXXI, 2001, № 6, с. 5-8.

356.РИБОЛОВ, Светослав. Икона и иконология според св. Йоан Дамаскин / Светослав Риболов. // LXXXIV, 2004, № 7, с. 1-8.Съдържа: Ереста като заблуда, предизвикана от дявола;  Материята като средство за спасение и поклонение пред материални обекти; На какво основание рисуваме Христос, Пресвета Богородица и светиите; Значение на Преданието в Прав. църква; Що е образ.

357.РИБОЛОВ, Светослав. Послание до Диогнет – един древнохристиянски анонимен документ / Светослав Риболов. // LXXXI, 2001, № 10, с. 11-16.За езика и стила на посланието. Богословско-езиковедски коментар, придружен с цитати.

358.РИБОЛОВ, Светослав. Христологическите възгледи на св. Евстатий Антиохийски като опозиция на Арианството / Светослав Риболов. // LXXXI, 2001, № 7, с. 5-11. Правосл. църква чества паметта му на 21 февр.

359. САВЧЕВА, Елизабет. Учението за Бога като религиозен и философски проблем в творчеството на ранните християнски апологети / Елизабет Савчева. // LXXX, 2000, № 7, с. 15-22.За: Св. Юстин Мъченик (105-165 г.), Тациан (ІІ в.), св. Гр. Нисийски (335-394 г.), св. Теофил Антиохийски (ІІ в.), св. Иполит Римски (ІІІ в.), Светите Кападокийци – св. В. Велики, св. Григ. Богослов, св. Гр. Нисийски (ІV в.), св. Ириней Лионски (126-202 г.), блаж. Августин (354-430 г.).

360. ТРАЙЧЕВ, Емил. Трите велики светила на Православната църква / Емил Трайчев. // LXXXII, 2002, № 4, с. 8-14.За: Св. Василий – великият водач на Църквата, Св. Григорий Назиански – богословът на Православието, Св. Йоан Златоуст – светецът на хората и техния завет.

361. ЦОНЕВСКИ, Илия К. Живот и дейност на св. Василий Велики / Илия К. Цоневски. // LXXIII, 1993, № 1, с. 1-7.Със съкр. от авт. труд “Патрология”. – С. : СИ, 1986, с. 241-248.

362.ЧИЛИКОВ, Стоян. Духовните беседи на св. Макарий Египетски / Стоян Чиликов. // LXXXIII, 2003, № 5, с. 27-31.Съдържа: 1. Животопис; 2. Книжовно наследство на преп. М. Ег.; Мистическото богословие на светеца (честв. се на 19 ян.).

Вж и № 24, 748 и Св. Василий Велики из “Шестоднев”.

СЛОВА И ПОУЧЕНИЯ НА СВЕТИ ОТЦИ

363.ВИНЦЕНЦИЙ, Лерински св. Из Коммониторий І / Св. Винценций Лерински; Прев. от лат. Росен Миланов. // LXXXV, 2005, № 8, с. 1-6.По текст. на: Corpus christianorum – Serius Latina. – T. 64, Turnhout, 1985.

364.ГРИГОРИЙ, Синаит св. Слово за Светото Преображение на Господа нашего Иисуса Христа / Св. Григорий Синаит; Прев. Йером. Павел (Стефанов). // LXXI, 1991, № 9, с. 1-11.

365. ЙОАН, Дамаскин св. За възкресението / Св. Йоан Дамаскин; Прев. от рус. Велимира Василева. // LXXV, 1995, № 4, с. 1-3.

366. ЙОАН, Лествичник преп. За нетленната чистота и целомъдрие / Преп. Йоан Лествичник. // LXX, 1990, № 3, с. 3-13.Из: Лествица : Стълба за духовен живот. – София: СИ, 1982, с. 108-121.

367. ПАВЛИН, еп. Нòленски св. Писмо 8 / Св. еп. Павлин Нòленски; Прев. от лат. Росен Миланов. // LXXXV, 2005, № 5, с. 3-7.Съдържа: Биограф. данни за светеца; Писмо до Лиценций. По текста на Вилхелм фон Хартел в: Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum 29.

368. ТЕОДОР, Студит св. Рождество Христово / Св. Теодор Студит. // LXXI, 1991, № 12, с. 1-2.Проповед.

СВЕТИ ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИ

СВЕТИ ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИ из “ШЕСТОДНЕВ”

369. ВАСИЛИЙ, Велики св. Беседа първа / Св. Василий Велики; Прев. от гр. Росен Тенев; Ред. Ив. Ж. Димитров. // LXXXI, 2001, № 10, с. 1-10.Тълкуван. на кн. Бит. 1:1.

370. ВАСИЛИЙ, Велики св. Беседа втора / Св. Василий Велики; Прев. от гр. Росен Тенев; Ред. Ив. Ж. Димитров. // LXXXI, 2001, № 11, с. 1-7.Тълкуван. на кн. Бит. 1:2-5.

371.ВАСИЛИЙ, Велики св. Беседа трета : [“За твърдта”] / Св. Василий Велики; Прев. от гр. Росен Тенев; Ред. Ив. Ж. Димитров. // LXXXI, 2001, № 12, с. 3-12. Тълкуван. на кн. Бит. 1:6-10.

372. ВАСИЛИЙ, Велики св. Беседа четвърта / Св. Василий Велики; Прев. от гр. Росен Тенев; Ред. Ив. Ж. Димитров. // LXXXIІ, 2002, № 1, с. 9-14.Тълкуван. на кн. Бит. 1:9-10.

373.ВАСИЛИЙ, Велики св. Беседа пета / Св. Василий Велики; Прев. от гр. Росен Тенев; Ред. Ив. Ж. Димитров. // LXXXIІ, 2002, № 2, с. 1-9.Тълкуван. на кн. Бит. 1:11.

374. ВАСИЛИЙ, Велики св. Беседа шеста: [“За светилата”] / Св. Василий Велики; Прев. от гр. Росен Тенев; Ред. Ив. Ж. Димитров. // LXXXIІ, 2002, № 3, с. 1-12.Тълкуван. на кн. Бит. 1:14-16.

375. ВАСИЛИЙ, Велики св. Беседа седма: [“За влечугите”] / Св. Василий Велики; Прев. от гр. Росен Тенев; Ред. Ив. Ж. Димитров. // LXXXIІ, 2002, № 4, с. 1-7.Тълкуван. на кн. Бит. 1:20-21.

376. ВАСИЛИЙ, Велики св. Беседа осма : [“За птиците и водните животни”] / Св. Василий Велики; Прев. от гр. Росен Тенев; Ред. Ив. Ж. Димитров. // LXXXIІ, 2002, № 5, с. 1-9.Тълкуван. на кн. Бит. 1:24.

377. ВАСИЛИЙ, Велики св. Беседа девета : [“За сухоземните животни”] / Св. Василий Велики; Прев. от гр. Росен Тенев; Ред. Ив. Ж. Димитров. // LXXXIІ, 2002, № 6, с. 1-9.Тълкуван. на кн. Бит. 1:24, 26-27.

ДРУГИ БЕСЕДИ НА СВ. ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИ

378. ВАСИЛИЙ, Велики св. Беседа върху Псалом 1 [ст. 1] / Св. Василий Велики; Прев. от гр. Росен Тенев; Ред. Ив. Ж. Димитров. // LXXXIІ, 2002, № 9, с. 1-8.

379. ВАСИЛИЙ, Велики св. Беседа върху част от Псалом 14 : Срещу лихварите / Св. Василий Велики; Прев. от гр. Росен Тенев; Ред. Ив. Ж. Димитров. // LXXXIІ, 2002, № 10, с. 1-6.В др. изд. се нарича още “Втора беседа върху Псалом 14”.

380. ВАСИЛИЙ, Велики св. Беседа за завистта / Св. Василий Велики; Прев. от гр. Росен Тенев; Ред. Ив. Ж. Димитров. // LXXXІІІ, 2003, № 1, с. 3-8.

381. ВАСИЛИЙ, Велики св. Беседа за мъченик Варлаам / Св. Василий Велики; Прев. от гр. Росен Тенев; Ред. Ив. Ж. Димитров. // LXXXІІІ, 2003, № 2, с. 1-3. За мчк Варлаам от Антиохия, Сирия (ІV в.)

382. ВАСИЛИЙ, Велики св. Беседа към богатите / Св. Василий Велики; Прев. от гр. Р. Тенев; Ред. Ив. Ж. Димитров. // LXXXІІ, 2002, № 7, с. 1-9.Тълкуван. на Мат. 19:21.

383. ВАСИЛИЙ, Велики св. Беседа към младежите – как биха могли да се възползват от езическите книги / Св. Василий Велики; Прев. от гр. Росен Тенев; Ред. Ив. Ж. Димитров. // LXXXІІ, 2002, № 12, с. 4-14.

384. ВАСИЛИЙ, Велики св. Беседа срещу гневливите / Св. Василий Велики; Прев. от гр. Росен Тенев; Ред. Ив. Ж. Димитров. // LXXXІІ, 2002, № 8, с. 1-7.Тълкуван. на: Пс. 4:5, 36:8, 38:2-3, 142:4; Прит. 15:1; Мат. 5:5 и 23, 10:22; Марк 9:35; Йн. 18:23; Рим.1:18; 1Кор. 6:10; Еф. 4:31; Евр. 1:3.

385.ВАСИЛИЙ, Велики св. Беседа срещу пияниците / Св. Василий Велики; Прев. от гр. Росен Тенев; Ред. Ив. Ж. Димитров. // LXXXІІ, 2002, № 11, с. 1-7.

386. ВАСИЛИЙ, Велики св. За вярата : Беседа 15-а / Св. Василий Велики; Прев. от нем. Владислав Атанасов; Ред. Ив. Ж. Димитров. // LXXІX, 1999, № 6, с. 1-3.Редактирана по оригинален гр. текст.

ДОГМАТИЧЕСКО БОГОСЛОВИЕ

387. АЛЕКСИЕВ, Дарин. Ролята на догмàтиците в православното богослужение за изясняване истините на вярата / Дарин Алексиев. // LXXXIV, 2004, № 12, с. 14-25.

388.БРАТАНОВ, Иво. За приснодевството на Света Богородица / Иво Братанов. // LXXX, 2000, № 4, с. 26-31.Учението за приснодевството на Св. Богородица (девството ù преди, във и след рождението) против атеистичните кощунства, на базата на Свещ. Писание и Свещ. Предание.

389. КОЕВ, Тотю. Божественият призив към единство / Тотю Коев. // LXXIV, 1994, № 10, с. 1-7.Във връзка с: Исагогич. анализ на Евангелието според Йоан и тримата синоптици – Мат., Марк и Лука; Единството на Бога като онтологическа предпоставка за единството между християните изразено в Първосвещеническата молитва на Господ Иисус Христос (Йоан 17 гл.)

390. КОЕВ, Тотю. Божественото Откровение / Тотю Коев. // LXXV, 1995, № 12, с. 3-13.Съдържа: Обща част. Естественото и свръхестественото Божествено Откровение. Отличителни признаци.

391. КОЕВ, Тотю. Възкресение и живот / Тотю Коев. // LXXI, 1991, № 4, с. 1-7.Учението на Църквата за безсмъртието на човешката душа.

392.КОЕВ, Тотю. Възнесение Господне / Тотю Коев. // LXXI, 1991, № 5, с. 1-8.Съдържа: 1. Прославата на Иисус Христос; 2. Въздигането на чов. природа до Бога; Небесното ходатайство и царуването на възнеслия се Христос; 4. Слизането на Св. Дух и основаването на Църквата.

393. КОЕВ, Тотю. Вярата – основен фактор в религиозния живот / Тотю Коев. // LXXXIII, 2003, № 11, с. 1-6.Доклад, четен на Межд. науч. конф. – Кърджали, 2003 г.

394. КОЕВ, Тотю. Догматът за Света Троица: Библейско-богословски анализ / Тотю Коев. // LXXII, 1992, № 1, с. 1-17; № 2, с. 1-13; № 3, с. 1-11; № 4, с. 2-11.

395. КОЕВ, Тотю. Кой е Господния ден – събота или неделя / Тотю Коев. // LLXX, 1990, № 10, с. 1-15.При израилтяните и християните.

396. КОЕВ, Тотю. Поглед върху дейността на Сердикийския събор (343 г.) / Тотю Коев. // LXXXIII, 2003, № 10, с. 1-8.От догматико-каноническата му страна.

397.  КОЕВ, Тотю. Почитта към светиите в Православната църква / Тотю Коев. // LXXX, 2000, № 7, с. 1-7.Съдържа: Трите измерения на почитта към светиите. – 1. Благоговейно възпоменаване на техния подвиг; 2. Молитвено призоваване; 3. Почитане на техните мощи.

398. КОЕВ, Тотю. Православие и хилиазъм / Тотю Коев. // LXXIX, 1999, № 5, с. 1-7.Богословска концепция за Православието и историч. развитие на Хилиазмът (от гр. χιλιασμός = хилядолетие).

399. КОЕВ, Тотю. Развитие и научно изложение на догматите / Тотю Коев. // LXXIII, 1993, № 8, с. 1-9.

400. КОЕВ, Тотю. Свойствата на Бога като абсолютно същество / Тотю Коев. // LXX, 1990, № 1, с. 3-14.

401. КОЕВ, Тотю. Свойствата на Бога като лично същество / Тотю Коев. // LXX, 1990, № 4, с. 6-23.

402. КОЕВ, Тотю. Съдържание и значение на догматите / Тотю Коев. // LXXIII, 1993, № 7, с. 1-10.Съдържа: 1. Понятие за догматите в областта на – философията, религията и етиката, законодателството, Св. Писание на Ст. и Н. Завет, древната христ. литература; 2. Съдържание и форма; 3. Характ. белези – теологичност, богооткровеност, църковност, общозадължителност, неизменяемост, сотирологичност; 4. Значение.

403.ЛОСКИ, Владимир Н. Богословието и мистиката в преданието на Източната църква / Владимир Н. Лоски; [Прев. ?]. // LXXVIII, 1998, № 2, с. 8-15.Някои аспекти на духовния живот и опит, изразени в догматичен принцип.

404.САВЧЕВА, Елизабет. Иконата в православната традиция / Елизабет Савчева. // LXXV, 1995, № 12, с. 14-21.Съдържа: 1. Слово и Образ – централни понятия в правосл. светоглед; 2. Божеств. Първообраз; 3. Художествен и символичен език на иноната; 4. Освещаване на иконата.

405.СТОЯДИНОВ, Мариян. За различието на енергията от същността и ипостасите на Св. Троица / Мариян Стоядинов. // LXXIV, 1994, № 12, с. 8-15. Съдържа: Паламити и варлаамити; Термина “Energia”; Богосл. разграничаване между “теологùя” и “икономùя”, на Божия същност от Божии енергии; Ипостасите на Св. Троица; За Божията благодат. Заключение.

406. ХРИСТОВ, Богдан Г. Тайната на боговъплъщението / Богдан Г. Христов. // LXXXIII, 2003, № 12, с. 3-6. Вж и № 7, 8, 9.

УЧЕНИЕТО ЗА ЦЪРКВАТА [ЕКЛЕЗИОЛОГИЯ]

407.   БУЛГАКОВ, Сергий прот. Църквата / Прот. Сергий Булгаков; Прев. Ина Мерджанова. // LXXV, 1995, № 11, с. 1-6.Съдържа: 1. Православието е Църквата Христова на земята; 2. По своята същност Ц. е тяло Христово и богочовешко единство; 3. Същността на Ц. е Божието битие, което се разкрива в битието на творението.

408. ЙОНОВ, Иван Ил. дякон. Единство на Църквата / Дяк. Иван Ил. Йонов. // LXXIII, 1993, № 2, с. 13-20.

409.НАУМ, митрополит Струмишки. Свещенството на жената / Струм. Митроп. Наум. // LXXXV, 2005, № 10, с. 1-4.За йерархическото измерение и канонично изобразения ред в Църквата.

410.ПОБЕДОНОСЦЕВ, Константин П. Църквата/Константин П. Победоносцев; Прев. от рус. Людмила Димитрова. // LXXIV, 1994, № 9, с. 1-14.

411.  РОСУМ, ван Йост. А. С. Хомяков в православната еклезиология / Йост ван Росум; Прев. от англ. Емил Трайчев. // LXXV, 1995, № 5, с. 8-17.Подробен анализ на авт. съчинения, които имат за предмет Църквата.

412. СТОЯДИНОВ, Мариян. Църквата в еклезиологична перспектива / Мариян Стоядинов. // LXXVIII, 1998, № 3, с. 1-6.Съдържа: Предизвикателствата на новото време; Догмати и Църква; Еклезиология и църква; Еклезиология и църковност; Църква и причастие.

ИНОСЛАВНИ ИЗПОВЕДАНИЯ

413. БОНЕВА, Вера. Една среща превърнала се в сблъсък : Към историята на протестантската пропаганда в Шумен, 1858-1864 / Вера Бонева. // LXXXI, 2001, № 7, с. 18-27.За пропагандната дейност на протестантските мисионери Алберт Лонг и Уесли Претимън в България и антипротестантската реакция на шуменци.

414. КОЕВ, Тотю. Секти и сектантство / Тотю Коев. // LXXVI, 1996, № 2, с. 1-12.Етимология на дум. “секта”. Проблеми за сектите в библейски аспект. Проблеми за сектите в раннохрист. истор. аспект. Причини за появата на различни секти (ереси).

415. МИТЕВ, Димитър. Адвентистката схема на Есхатологическите събития : Критичен анализ / Димитър Митев. // LXXXIII, 2003, № 6, с. 11-16.

416.  ПОПОВА, Милена. “Мисионерска дейност” на Църквата на Иисус Христос на светиите от последните дни / Милена Попова. // LXXXIV, 2004, № 10, с. 27-31. Мормонска църква – псевдохристиянска религ. общност.

417. РАЛЧЕВСКИ, Мартин. Библейски аргументирана ли е вярата ни в Света Троица, или е по-късна добавка / Мартин Ралчевски. // LXXXV, 2005, № 9, с. 6-12. Историко-доктринален анализ по темата, във връзка с учението на Свидетели на Йехова. Православната позиция на автора.

418.РАЛЧЕВСКИ, Мартин. Забранени ли са от Бога кръвопреливанията: Относно възгледа на Свидетелите на Йехова по въпроса / Мартин Ралчевски. // LXXXIV, 2004, № 8, с. 1-5.

ХРИСТИЯНСКА ФИЛОСОФИЯ И ПСИХОЛОГИЯ

419. АНГЕЛОВ, Цветелин. Какво е медитация / Цветелин Ангелов. // LXXXIV, 2004, № 6, с. 8-13.Философска интерпретация за медитацията, като духовно молитвен опит и непрестанно търсене на Бога.

420.ГЕОРГИЕВ, Валентин. За произхода и същността на страданието: Съпоставки между християнството и философския песимизъм / Валентин Георгиев. // LXXX, 2000, № 11, с. 16-23.С библиогр.

421. ДАНКОВ, Евлоги. Онтологичният модел на християнската философия : Началото на християнската философия в православната цивилизация / Евлоги Данков. // LXXV, 1995, № 11, с. 10-15.Новозаветният синтез и христ. философия. Онтология на несътворените енергии в светоотеческата философия.

422. ДУРИДАНОВ, Венцислав. Психологията на съвременния атеист у нас / Венцислав Дуриданов. // LXXII, 1992, № 12, с. 23-32.

423. САВОВА, Людмила. Именуването – проява на Божията енергия в човека / Людмила Савова. // LXXIV, 1994, № 8, с. 19-21.За онтологичното значение на имената в руската богословско-философска мисъл. За името Божие като обект на размишления при о. Сергий Булгаков.

424. СТЕФАНОВА, Силвия Атанасова. Изповедта като съвършена форма на психоанализа / Силвия Ат. Стефанова. // LXXIX, 1999, № 4, с. 24-31.С библиогр.

425. ХУБАНЧЕВ, Антоний. Владимир Соловьов и Владимир Лосски – възледи за Христовото Възкресение / Антоний Хубанчев. // LXXI, 1991, № 1991, № 4, с. 7-12.

426. ХУБАНЧЕВ, Антоний. Метафизиката като наука / Антоний Хубанчев. // LXXII, 1992, № 5, с. 1-12.

427. ХУБАНЧЕВ, Антоний. Николай Бердяев и Александър Солженицин – духовната криза на съвременната западна култура / Антоний Хубанчев. // LXXIV, 1994, № 7, с. 18-22.Материализмът и хуманизмът на новото време против Бога, античността и духовния човек. Вж и № 313

ХРИСТИЯНСКА ЕТИКА

428. ВИШЕСЛАВЦЕВ, Борис. Сърцето в християнската и индийската мистика / Борис Вишеславцев; Прев. от рус. Димитър Маринов. // LXXII, 1992, № 9, с. 1-17; № 10, с. 1-13.Съдържа: 1-5 [?] 6. Греховност на сърцето; 7. Антиномия на греховността и безгрешността, богоподобие и демонизъм; 8. Сърцето като богоподобна свобода; 9. Сърцето като единство на свобода и светлина. Прев. от сп. “Вопросы философии”, 1990, № 4.

429.ДАНКОВА, Росина. Митрополит Климент Търновски [В. Друмев] като защитник на православно-християнската етика : 150 години от рождението и 90 години от смъртта му (1841-1901) / Росина Данкова. // LXXI, 1991, № 2, с. 14-23.

430.ИЗПОВЕД и опрощение/Прев. Ст. Атанасов.//LXXI, 1991, № 5, с. 31-33.Лекарство за душата против чувство за вина.

431.КИРОВ, Димитър. “Добро” и “зло” в българската църковна литература: Общ поглед / Димитър Киров. // LXXII, 1992, № 4, с. 11-22.

432.КИРОВ, Димитър. Нравственото богословие в Русия през ХІХ век и творчеството на св. Теофан (Говоров) / Димитър Киров. // LXXII, 1992, № 11, с. 1-12.С библиогр.

433.НИКОЛОВ, Стоян. Любовта като критерий на нравствената свобода/ Стоян Николов. // LXXXI, 2001, № 11, с. 17-21.Отношенията между категорията – христ. любов и нравствена  свобода.

434. ПАНЧОВСКИ, Иван Г. Уподобяване на Христа / Иван Г. Панчовски. // LXXVII, 1997, № 2, с. 1-4.За Божият образ в човека.

435.ПАНЧОВСКИ, Иван Г. Християнска добродетел / Иван Панчовски. // LXXVII, 1997, № 5, с. 1-8.Същност и съдържание.

436. РУПКИН, Марко Иван. Духовният живот и неговият растеж / Марко Ив. Рупкин; Прев. от итал. И. Ликоманова. // LXXVIII, 1998, № 1, с. 14-22.Съдържа: Гностицизъм, рационалистически и психологически иманентизъм. Основни предпоставки на христ. духовност. Неръкотворната икона [на Иисус Христос]. Духовното израстване – любов, смирение, милосърдие и др. добродетели.

437.САВОВ, Росен П. Любовта – най-висшето Божие откровение / Росен П. Савов. // LXXVII, 1997, № 4, с. 21-25.С библиогр.

438. ТУТЕКОВ, Свилен. Опитът на покаянието в аскетическото богословие на преподобни Йоан Лествичник / Свилен Тутеков. // LXXXIII, 2003, № 3, с. 17-29.За: “Лествицата” на преп. Йоан Лествичник в духов. живот на православния Изток.

439. ФЛОРОВСКИ, Георги прот. Мракът на нощта: “Злото е сред нас” / Прот. Георги Флоровски; Прев. от англ. Емил [Трайчев] Стоянов. // LXXX, 2000, № 10, с. 10-15.За съществуването на злото като парадокс и тайна.

ДУХОВНО-НРАВСТВЕНИ ПОУЧЕНИЯ

440.ВЪЛЧАНОВ, Славчо. Православният пост и ние / Славчо Вълчанов. // LXXI, 1991, № 3, с. 1-11.

441.ДЮЛГЕРЯН, Вартан протой. Смирение и гордост / Протой. Вартан Дюлгерян; Прев. свещ. Кусан Хадавян. // LXXVI, 1996, № 2, с. 26-28.За милостивото сърце на добрия самарянин (Лука 20: 30-37.) и за сребролюбивия човек.

ХРИСТИЯНСКА АНТРОПОЛОГИЯ

442.ЙЕРОТИЧ, Владета. Вяра и болест / Владета Йеротич; Прев. от сръб. Стоян Бербатов. // LXXXI, 2001, № 9, с. 13-18.Биографична справка за автора на статията.За физическата болест като част от душевно-духовния живот на човека. За ролята на вярата върху болестите на човека.

443.КАЛИСТОС (Уеър), епископ. Човешката личност като икона на Св. Троица / Еп. Калистос (Уеър); Прев. от англ. Пламен Сивов. // LXXVII, 1997, № 4, с. 3-16. Съдържа: Бог като общност. “Социалното” учение и неговите критици. Човешката личност като общуване. Троичното богословие в линии и багри. Жертвената любов.

444.КИРОВ, Димитър. Антропологични направления в богословието на св. апостол Павел / Димитър Киров. // LXXI, 1991, № 12, с. 6-17.

445.КИРОВ, Димитър. Богословски характер на човешката личност / Димитър Киров. // LXXIII, 1993, № 12, с. 1-10. За мястото на антропологията в системата на етиката – 1. Теоцентричност на христ. антропология; 2. Сътворяването на човека по Божи образ; 3. Божи образ у Адам; 4. Грехопадението на прародителите и отражението му върху личностния живот на човека; 5. Боговъплъщение, личност на Спасителя, освещение и спасение; 6. Богослов. характер на човешката личност.

446.КИРОВ, Димитър. Духовният образ на човека в светлината на етическата наука / Димитър Киров. // LXXIII, 1993, № 5, с. 14-22.

447.СТАМАТОВА, Клара. Екологичната отговорност на човека като посредник между света и Бога / Клара Стаматова. // LXXXIV, 2004, № 6, с. 1-7.За екологичната криза и православната християнска позиция срещу хоминизацията.

448.СТАМАТОВА, Клара. Човекът според Паскал – средина между всичко и нищо / Клара Стаматова. // LXXXV, 2005, № 1, с. 3-15.Етиката, животът и премеждията на писателя.

449. ТУТЕКОВ, Свилен М. Самопознанието – път към богопознанието / Свилен М. Тутеков. // LXXV, 1995, № 1, с. 19-29.

450.ХУБАНЧЕВ, Антоний. Християнски антропологични измерения на съвременния диалог / Антоний Хубанчев. // LXXIV, 1994, № 3, с. 1-4.

ХРИСТИЯНСКА СОЦИОЛОГИЯ

451.ГЕОРГИЕВ, Валентин. Актуални проблеми на съвременната биоетика / Валентин Георгиев. // LXXXII, 2002, № 3, с. 27-31.За: Взаимоотношенията между биологията и етиката. Ново предизвикателство за богосл. наука – оплождане ин витро, изкуствено оплождане с донори извън брачната двойка, техниката за изкуств. оплождане. Отрицателното становище на богослови.

452.ГУГОВ, Георги. Социалните възгледи на о. Сергей Булгаков / Георги Гугов. // LXXV, 1995, № 7, с. 23-29.Догматически основания на религиозно-философското му учение за социалното християнство.

453.ГУГОВ, Георги свещ. Социално-етическите възгледи на патриарх Кирил : По повод 100-год. от рождението и 30-год. от блажената му кончина / Свещ. Георги Гугов. // LXXXI, 2001, № 11, с. 22-26.

454.ИГНАТИЙ (Мидич), епископ Браничевски. Евхаристия и мисия / Браничевски еп. Игнатий (Мидич). // LXXXIII, 2003, № 7, с. 1-6.Съдържа: Какво е Църква. Социалната дейност на Църквата. Какво всъщност се е случило на Запад. Църквата като евхаристия не изключва социалната дейност. Илюзията на Просвещението. Евхаристия и социална дейност.

455.КОЕВ, Тотю. Християнското семейство – извор на любов, мир и творчество / Тотю Коев. // LXX, 1990, № 11, с. 1-7.Възхвала и почит към св. Богородица. Св. Богородица – символ на жената и семейството. Ролята на св. Богородица в живота на христ. семейство.

456.СТАМАТОВА, Клара. За дехуманизиращия потенциал на биотехнологиите / Клара Стаматова. // LXXXV, 2005, № 3, с. 10-18.Съдържа: Манипулиране на човешките емоции и поведение. Биотехнологиите в сферата на геронтологията. Генно инженерство. Достойнството и правата на човешката личност.

457.СТАМАТОВА, Клара. Срещу хомосексуализма като алтернативен начин на живот / Клара Стаматова. // LXXXV, 2005, № 4, с. 9-20.Съдържа: Хомосексуализма – болестно състояние или противоестествено поведение? Хомосексуалността в полит. и генитич. аспект. Исторически бележки. Отношението на християнството към еднополвото общуване.

ХРИСТИЯНСКА АПОЛОГЕТИКА

Общи въпроси

458.БРАТАНОВ, Иво. Относно идеята за “еволюция” на Христовия образ в Новия Завет / Иво Братанов. // LXXXI, 2001, № 10, с. 17-24.Факти против атеистичната аргументация на митолозите за историчността на Спасителя.

459.БРАТАНОВ, Иво. Относно идеята за “прераждането” / Иво Братанов. // LXXX, 2000, № 10, с. 1-9.За несъстоятелността на учението за прераждането според христ. религия.

460. МАДЖУРОВ, Николай. За Светия Дух като личност / Николай Маджуров. // LXXIV, 1994, № 6, с. 1-8.Съдържа: І Доказателства за Св. Дух като личност; Значение на учението за личността на Св. Дух.

461.МАДЖУРОВ, Николай. Учението на св. Кирил Йерусалимски за християнската вяра и за познаваемостта на Бога при Неговата непостижимост по същество / Николай Маджуров. // LXXII, 1992, № 6, с. 10-18.

462.МЕТОДИЙ, архимандрит. Ернест Ренан за Спасителя Иисуса Христа и за християнската вяра : “за” и “против” / Архим. Методий. // LXX, 1990, с. 20-29.

463.ПАНЧОВСКИ, Иван Г. Разобличаване философията на атомната гибел / Иван Г. Панчовски. // LXXVIII, 1998, № 1, с. 8-13.Критичен богословски анализ срещу екзистенциалната философия на Карл Ясперс [1883-1969].

464.   ПОБЕДОНОСЦЕВ, Константин П. (1827-1907). Новата вяра и новите бракове / Константин П. Победоносцев; Прав. от рус. Людмила Димитрова. // LXXIV, 1994, № 6, с. 26-31.Съдържа: Дарвиновото учение, което отхвърля Бога и човешката душа; Възгледите на Дарвин за брака.

465.   СЛОБЕДСКОЙ, Серафим протойерей. Беседа за чудото на Иисус Навин / Прот. Серафим Слободской; Прев. от рус. Иво Братанов. // LXXVI, 1996, № 1, с. 15-17. Науч. доказателства на Артър Хук срещу нападките и възраженията на безбожниците, отностно библейския разказ в Иис. Навин 10: 12-14. Откаси от кн. на: А. Хук и др. “Достоверност на библейските чудеса”,  [б. г.].

466. СЛОБЕДСКОЙ, Серафим протойерей. Съвременните учени и вярата в Бога / Прот. Серафим Слободской; Прев. от рус. Иво Братанов. // LXXV, 1995, № 9, с. 1-6. Макс Планк, М. М. Новиков, А. Айнщайн, В. Хайзенберг, И. А. Илин, А. Креси Морисън, Августин Бир, И. М. Андреев и тяхното мнение за религията. Откъси от кн. на прот. С. Слобедской “Закòнъ Бòжіи”, [б.м., б. г.]

467.ШАНЦА, Мария. Някои аспекти в корелацията религия-култура / Мария Шанца. // LXXIII, 1993, № 7, с. 11-15. Съдържа: 1. Разграничения на понятията “религия” и “култура”. Културни модели: религиозният аспект на човешката култура.

468.   ШАНЦА, Мария. Що е религия и защо съществува / Мария Шанца. // LXXIV, 1994, № 6, с. 18-25. Съдържа: 1. Защо съществуват разликите във възгледите за религията? 2. Описание на религ. преживяване; 3. Философска интерпретация на религиозния факт.

ХРИСТИЯНСТВО И СЕКУЛАРИЗЪМ

469.ЙЕРОТЕЙ, митрополит Навпактски. Секуларизмът в Църквата, богословието и пастирската грижа / Навп. митроп. Йеротей; Прев. от англ. Емил Трайчев. // LXXXIII, 2003, № 3, с. 1-12. Съдържа: 1. Двойното значение на думата κòσμος (свят); 2. Секуларизмът в църковния живот.

470.ЛАТКОВСКИ, Иван. Секуларизацията и православното семейство днес / Иван Латковски. // LXXX, 2000, № 8, с. 13-20.

471.ПОПМАРИНОВ, Димитър. Културният секуларизъм и православната традиция / Димитър Попмаринов. // LXXVI, 1996, № 2, с. 17-25. Доклад, четен на Междун. науч. конференция “Актуални проблеми на българистиката и славистиката”, 20-22.VІІІ, 1995 г. във В. Търново.

472.СТАМАТОВА, Клара. Богословски размисли върху феминизма / Клара Стаматова. // LXXXV, 2005, № 2, с. 24-32. Съдържа: Насоки на феминизма. Феминисткият лозунг “личното е политическо”. Феминизмът и “родовата теория”. Феминизъм и психоанализа. Основни предизвикател. пред съвремен. феминизъм. Феминисткият прочит на Библията.

НЕХРИСТИЯНСКИ РЕЛИГИОЗНИ УЧЕНИЯ

473.ПАВЕЛ (Стефанов), йеромонах. Едно религиозно движение в България през 1861 г.: Психологически анализ / Йером. Павел (Стефанов). // LXXIII, 1993, № 7, с. 16-20.За явлението “Ангелуш”.

474.ПАВЕЛ (Стефанов), архим. Индийската секта Сахаджа Йога / Архим. Павел (Стефанов). // LXXXV, 2005, № 3, с. 26-31.За основателката на сектата – Шри Матаджи Нирмала Деви. Идеи и практика.

475.ПУЛИЕВА, Десислава. “Келтски” паганистки вярвания и практики днес / Десислава Пулиева. // LXXXIII, 2003, № 2, с. 12-23.Противохрист. дух и възраждането на древни езич. традиции.

476.СТАМАТОВА, Клара. Сектата на Муун – критичен анализ и оценка / Клара Стаматова. // LXXXV, 2005, № 12, с. 19-27.Съдържа: Какво е секта. Сан Мьонг Муун. Какво представлява муунизмът. За “Божествения принцип” [главната кн. на Муун]. Кои са трите благословения на Муун. Муун и политиката.

477.СТОЯДИНОВ, Мариян. За културата и новото езичество/Мариян Стоядинов. // LXXIII, 1993, № 12, с. 23-27.Разрушителната сила на системата “Харе Кришна” – Междунар. общество за Кришна съзнание (ISKON).

СЪВРЕМЕННИ ОКУЛТНИ ТЕЧЕНИЯ – НЛО, ЕКСТРАСЕНСИ И ДР.

478.ПУЛИЕВА, Десислава. За демоничната природа на “феномена” НЛО / Десислава Пулиева. // LXXXII, 2002, № 3, с. 18-25.Съдържа: Теории за харктера на този феномен; Православното християнско разбиране за НЛО (Неидентифицирани летящи обекти).

479.ПУЛИЕВА, Десислава. Келтското схващане на свободата и предопределението / Десислава Пулиева. // LXXXV, 2005, № 10, с. 19-22.Аспекти на келтската религия, относно друидската религиозна практика.

480.РОДИОН, свещеник. Екстрасенсите. Техният произход и същност. Православна концепция / Свещ. Родион; Прев. от рус. Румяна Христова. // LXXXV, 2005, № 4, с. 21-29.Из: кн.“Люди и демоны”[б.м. и б. г.].

СРАВНИТЕЛНО РЕЛИГИОЗНАНИЕ

481.ЗЕНКОВСКИ, В. В. прот. Единството на личността и проблемът за прераждането / Прот. В. В. Зенковски; Прев. от рус. Димитър Митев. // LXXV, 1995, № 9, с. 12-15. Из кн. “Християнство и индуизъм”. – М., 1992. За тайната на човешката същност в съпоставка между идеите на индуизма и окултизма.

482.КОНЦЕВИЧ, И. М. Православие и будизъм / И. М. Концевич; Прев. от рус. Мариян Стоядинов. // LXXIV, 1994, № 6, с. 9-17.Догматически различия.Прев. от “Христианство и индуизм” : Сб. статей, М., 1992.

483.ЛОСКИ, Николай О. Християнство и будизъм / Николай О. Лоски; Прев. от рус. Димитър Митев. // LXXV, 1995, № 6, с. 22-31.Съдържа: Основни истини на будизма; Сравнение между основните истини на християнството и будизма. Съкр. прев. от: “Христианство и индуизм” : Сб. статей. – М., 1992.

484. ПУЛИЕВА, Десислава. Екопаганизъм и Православие / Десислава Пулиева. // LXXXIV, 2004, № 5, с. 1-5.Противоричията между християнството и “Келтски паганизъм”, относно природата.

485.ПУЛИЕВА, Десислава. “Келтският” паганизъм срещу християнството / Десислава Пулиева. // LXXXIV, 2004, № 1, с. 16-27.

486.ШАНЦА, Мария. Смъртта и вечният живот в големите световни религии / Мария Шанца. // LXXIV, 1994, № 5, с. 6-12.

НЕХРИСТИЯНСКИ РЕЛИГИИ

487.НИКОЛОВ, Милко. Ислямът и универсалните човешки права / Милко Николов. // LXXVII, 1997, № 2, с. 22-31.Авторът се позовава на документи от Каирската декларация, както и др. обстоятелства за човешките права в исляма.

488.ПАВЕЛ (Стефанов), архимандрит. Тенгризмът на хазарите и неговите прабългарски паралели / Архим. Павел (Стефанов). // LXXXIV, 2004, № 2, с. 21-27.

489. СТАМАТОВА, Клара. Господство-подчинение в отношението Аллах-човек / Клара Стаматова. // LXXXIII, 2003, № 9, с. 15-22. Ислямска история и доктрина.

490.СТАМАТОВА, Клара. Джихад. Между меча и върховното усилие на сърцето / Клара Стаматова. // LXXXIII, 2003, № 4, с. 13-21. Съдържа: Джихад – общи постановки. Представа за войната и основания за воденето ù в епохата на джахилията и ранния ислям. Кораничното понятие за джихад. Фундаментализмът и ислямските екстремистки организации.

491.СТАМАТОВА, Клара. Есхатологичните представи в исляма : [През епохата на Джахилията и ранния ислям] / Клара Стаматова. // LXXXV, 2005, № 7, с. 11-19.

492.СТАМАТОВА, Клара. Ислямската традиция – възникване, същност и развитие / Клара Стаматова. // LXXXV, 2005, № 8, с. 18-25. Живот и дейност на Мохамед Ибн Абдалах (ок. 570-632 г.)

493.СТАМАТОВА, Клара. Ислямът и неговият изначален юдейски избор / Клара Стаматова. // LXXXIII, 2003, № 12, с. 7-17.

494.СТАМАТОВА, Клара. Свободата на човешката воля и могъществото на предопределението в исляма / Клара Стаматова. // LXXXIII, 2003, № 7, с. 7-23.

495. СТАМАТОВА, Клара. Суфизмът – мистичната духовност в исляма / Клара Стаматова. // LXXXIII, 2003, № 2, с. 4-11. Съдържа: Общи постановки на суфизма и историческо развитие; Учение; Суфизмът и официалният ислям.

496.СТАМАТОВА, Клара. Шариатът и еманципирането на мюсюлманката / Клара Стаматова. // LXXXIV, 2004, № 8, с. 8-17. Правни теории и практики.

ПЕДАГОГИКА. КАТЕХЕТИКА. МЕТОДИКА

497.АМФИЛОХИЙ, митрополит Черногорско-Приморски. Антропологични основи на възпитанието и образованието / Черногорско-Приморски митроп. Амфилохий; Прев. от сръб. презвит. Екатерина Крумова. // LXXXІ, 2001, № 6, с. 1-4.

498.АМФИЛОХИЙ, митрополит Черногорско-Приморски. Възпитателният характер на Първата Божия заповед / Черногорско-Приморски митроп. Амфилохий; Прев. от сръб. презвит. Екатерина Крумова. // LXXXI, 2001, № 7, с. 1-4.

499.АНДОНОВ, Божидар. Религиозна педагогика и катехетика / Божидар Андонов. // LXXXIV, 2004, № 7, с. 14-17.

500.ДЕНЕВ, Иван. Богословието на Ян Амос Коменски: Общи принципни положения / Иван Денев. // LXXII, 1992, № 3, с. 20-26.

501.   ДЕНЕВ, Иван. Религия и възпитание / Иван Денев. // LXXII, 1992, № 8, с. 8-21.

502.КОЖУХАРОВ,Валентин. Религиозната просветеност като противодействие срещу сектите / Валентин Кожухаров. // LXXVI, 1996, № 6, с. 11-19.За: І. Религиозна потребност и сектантско религиозно въздействие; ІІ. Опитът на Европа в борбата срещу сектите; ІІІ. Проблемът със сектите в България и пътищата за неговото разрешаване.

503.КОМЕНСКИ, Ян Амос. Метод за насаждане на благочестие / Ян Амос Коменски; Прев. от чешки Димитър Тилев. // LXXII, 1992, № 6, с. 18-26.Из кн. на писателя: “Велика дидактика”. – С. : БАН, 1957.

504.СПИРОВА, Полина. Провеждане на вероучителни занимания с възрастни в енорийска среда : Дидактично-методологични проблеми / Полина Спирова. // LXXXV, 2005, № 9, с. 12-20. Съдържа: Целите на религ. образование за възрастни. Специфика на обучението; Екипът: учител и свещеник; Учебната програма; Пример-образец на урок.

ПРЕДМЕТЪТ “РЕЛИГИЯ” В БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ

505. АНДОНОВ, Божидар. Предизвикателства пред обучението по “Религия” в училище / Божидар Андонов. // LXXXII, 2002, № 10, с. 17-22.Съдържа: Съобразяване с днешната житейска реалност – глобалните промени, обществото, семейството, личния живот, Църквата, училището.

506.БРАТАНОВ, Иво. Ян Амос Коменски за религията / Иво Братанов. // LXXXII, 2001, № 1, с. 15-22.Съдържа: Биограф. сведения за Ян А. Коменски. За светското училище и преподаване на Религия. За класичедсия учебник “Сетивният свят в картини”. – Нюрберг, 1658.

507.ДЕНЕВ, Иван и др. Писмо от Богословските факултети при СУ “Св. Климент Охридски” – София. Богословски факултет при ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” – В. Търново. Катедра “Богословие” при ШУ “Константин Преславски” – Шумен: До господин председателя на Народното събрание акад. Благовест Сендов / Иван Денев, Тотю Коев, Славчо Вълчанов. // LXXVI, 1996, № 3, с. 1-13.За въвеждане на общообразователен учеб. предмет “Религия” в бълг. училище.С приложения: Концепция за въвеждане в бълг. училище на общообразователен предмет “Религия”; Приложение към Концепцията; Пояснителен материал (статия) “Как да разбираме светското образование” – разработен от Валентин Кожухаров.

508. ПОПМАРИНОВ, Димитър. Да има ли или да няма религиозно образование в нашата страна / Димитър Попмаринов. // LXXIV, 1994, № 7, с. 23-27.

509. СПИРОВА, Полина. Иисус Христос като път, истина и живот за учителя по Вероучение / Полина Спирова. // LXXXV, 2005, № 1, с. 15-18. Съдържа: Христос като път; Как Христос учи; Учителят и учителите – връзка с действителността, диалогичност, ненасилието.

ПАСТИРСКО БОГОСЛОВИЕ

510.ГАРЕНОВ, Петър свещ. Мисията на пáстира в районите със смесено население / Свещ. Петър Гаренов. // LXXXI, 2001, № 6, с. 14-17.

511.КИПРИАН (Керн), архимандрит. Пастирските изкушения / Архим. Киприан (Керн). // LXXVII, 1997, № 3, с. 1-9.

512.КОЗИРЕВ, Ф. Н. Напътствие към вόйна-християнин : За воинската служба и непротивене на злото / Ф. Н. Козирев; Прев. от рус. Румяна Христова. // LXXXV, 2005, № 3, с. 4-9. Какво е христ. отношение към войнската служба. Библейски доказателства против учението на Л. Толстой и неговите последователи за непротивенето на злото.

513.КОЧЕВ, Николай Цв. Богослужебното облекло на православния духовник – дякон, свещеник и епископ / Николай Цв. Кочев. // LXXIII, 1993, № 11, с. 13-24.

ОМИЛЕТИКА

Общи въпроси

514.ДЕНЕВ, Иван. Защитната реч на св. апостол Павел пред Ирод Агрипа ІІ и прокуратора Фест / Иван Денев. // LXXI, 1991, № 2, с. 7-13.

515.ДЕНЕВ, Иван. Някои аспекти на църковната проповед през ІХ – Х век / Иван Денев. // LXX, 1990, № 5, с. 1-11.

516.ДЕНЕВ, Иван. Проповедта на св. апостол Павел пред юдейския народ преди кесарийските му окови / Иван Денев. // LXX, 1990, № 7, с. 8-16.

517.ДЕНЕВ, Иван. Проповедта на св. апостол Петър пред апостолите и братята след Покръстването на стотника Корнилий / Иван Денев. // LXX, 1990, № 6, с. 14-19.

518.РАДЕВА, Виржиния. Философско-реторичната аргументация на новозаветната апостолска проповед / Виржиния Радева. // LXXI, 1991, № 11, с. 7-13. Съдържа и: Единството между философията и богословието по въпросите битие и съзнание, дух и материя, Бог и истина, добро и зло.

СЛОВА, РЕЧИ, ПОСЛАНИЯ, БЕСЕДИ И ПРОПОВЕДИ

519.ВЪЛЧАНОВ, Славчо. Великият празник Петдесетница / Славчо Вълчанов. // LXX, 1990, № 6, с. 1-14 : С ил. [празнична икона].

520.ВЪЛЧАНОВ, Славчо. Величието на Христовия кръст / Славчо Вълчанов. // LXX, 1990, № 9, С. 1-11.

521.ВЪЛЧАНОВ, Славчо. Рождество Христово / Славчо Вълчанов. // LXX, 1990, № 12, с. 1-13. С библиогр.

522.ДЕНЕВ, Иван. Въведение Богородично / Иван Денев. // LXXI, 1991, № 11, с. 1-6.Празнична прослава на Божията Майка (ден на правосл. христ. младеж и семейство, чества се на 21 ноември).

523.ДЕНЕВ, Иван. Въздвижение на Честния Кръст Господен / Иван Денев. // LXXI, 1991, № 9, с. 11-15.Др. име на празника: Кръстовден (чества се на 14 септ.)

524.ДЕНЕВ, Иван. Кръщение Господне / Иван Денев. // LXXI, 1991, № 1, с. 2-7.Др. име на празника Богоявление или Йордановден (Чества се на 6 ян.)

525. ДЕНЕВ, Иван. Преображение Господне / Иван Денев. // LXX, 1990, № 8, с. 1-9 : С ил [икона].Чества се на 6 август.

526. НЕОФИТ, епископ Левкийски. Пасхална радост: [Проповед] / Левкийски еп. Неофит. // LXX, 1990, № 4, с. 1-4.

527.ПИМЕН, митрополит Неврокопски. Христос възкресе! / Неврокоп. митроп. Пимен. // LXXII, 1992, № 4, с. 1-2.

528. ПОТАПОВ, Иван свещеник. Благовещение на Св. Богордица / Свещ. Иван Потапов; прев. от рус. Иван Денев. // LXX, 1990, № 3, с. 1-3.Чества се на 25 март.

529.ЦАМБЛАК, Григорий митрополит. Слово за божествените тайни / Митроп. Григорий Цамблак; Прев. Мария Спасова. // LXXIV, 1994, № 12, с. 1-7. Превод по препис на дяк. Андрей (ХV в.).

ПРИВЕТСТВИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ПАТРИАРХ МАКСИМ

530. МАКСИМ, патриарх Български. Новогодишно приветствие / Бълг. патр. Максим. // LXXI, 1991, № 1, с. 1-2.

531. МАКСИМ, патриарх Български. Новогодишно приветствие : Благослови венец лета благости Твоея, Господи! / Бълг. патр. Максим. // LXXIV, 1994, № 1, с. 1-2.

532.МАКСИМ, патриарх Български. Честита Нова година! / Бълг. патр. Максим. // LXXV, 1995, № 1, с. 1.Слово, произнесено на 1 ян. в храм-паметник “Св. Ал. Невски”.

533.МАКСИМ, патриарх Български. Честита Нова година / Бълг. патр. Максим. // LXXVI, 1996, № 1, с. 1.

534.МАКСИМ, патриарх Български. Честито Новолетие / Бълг. патр. Максим. // LXXVIІ, 1997, № 1, с. 1-2.

535.МАКСИМ, патриарх Български. Честита Нова година / Бълг. патр. Максим. // LXXVIІІ, 1998, № 1, с. 1.

536.МАКСИМ, патриарх Български. Честита и благословена Нова година / Бълг. патр. Максим. // LXXІХ, 1999, № 1, с. 1-2.

537.МАКСИМ, патриарх Български. Новогодишно послание / Бълг. патр. Максим. // LXXХ, 2000, № 1, с. 1-2.

538. МАКСИМ, патриарх Български. Приветствие към участниците в научната сесия на тема “1130 г. от учредяването на Българската църква и 130 г. от създаването на Българската екзархия” : СУ “Св. Кл. Охридски”, 28 февр. 2000 г. / Бълг. патр. Максим. // LXXX, 2000, № 2-3, с. 1-2.

539.МАКСИМ, патриарх Български. Патриаршеско Новогодишно послание / Бълг. патр. Максим. // LXXX­­І, 2001, № 1, с. 1-2.

540.МАКСИМ, патриарх Български. Патриаршеско Новогодишно послание / Бълг. патр. Максим. // LXXX­­ІІ, 2002, № 1, с. 1-2.

541.МАКСИМ, патриарх Български. Патриаршеско Новогодишно послание / Бълг. патр. Максим. // LXXX­­ІІІ, 2003, № 1, с. 1-2.

542.МАКСИМ, патриарх Български. Патриаршеско Новогодишно послание / Бълг. патр. Максим. // LXXX­­ІV, 2004, № 1, с. 1-2.

543.МАКСИМ, патриарх Български. Патриаршеско Новогодишно послание / Бълг. патр. Максим. // LXXXV, 2005, № 1, с. 1-2.

ПРАЗНИЧНИ ПОСЛАНИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ПАТРИАРШИЯ И СВ. СИНОД*

* Празничните послания са подписани от Максим, патриарх Български и членовете на Светия Синод.

Новогодишни послания

544. ПАТРИАРШЕСКО и синодално Новогодишно послание. // LXXIX, 1990, № 1, с. 1-2.

545. ПАТРИАРШЕСКО и синодално Рождественско послание. // LXXV, 1995, № 12, с. 1-2.

546. ПАТРИАРШЕСКО и синодално Коледно послание. // LXXХ, 2000, № 12, с. 1-3.

547. ПАТРИАРШЕСКО и синодално Рождественско послание. // LXXХІ, 2001, № 12, с. 1-2.

548. ПАТРИАРШЕСКО и синодално Рождественско послание. // LXXХІ, 2001, № 12, с. 1-2.

549.  ПАТРИАРШЕСКО и синодално Рождественско послание. // LXXХІІ, 2002, № 12, с. 1-3.

550.ПАТРИАРШЕСКО и синодално Рождественско послание. // LXXХІІІ, 2003, № 12, с. 1-2.

551.ПАТРИАРШЕСКО и синодално Рождественско послание. // LXXХІV, 2004, № 12, с. 1-2.

552.ПАТРИАРШЕСКО и синодално Рождественско послание. // LXXХV, 2005, № 12, с. 1-2.

Пасхални послания

553.ПАТРИАРШЕСКО и Синодално Пасхално послание. // LXXVI, 1996, № 4, с. 1-2.

554.ПАТРИАРШЕСКО и Синодално Пасхално послание. // LXXVІI, 1997, № 4, с. 1-2.

555.ПАТРИАРШЕСКО и Синодално Пасхално послание. // LXXХ, 2000, № 4, с. 1-2.

556.ПАТРИАРШЕСКО и Синодално Пасхално послание. // LXXХІ, 2001, № 4, с. 1-2.

557.ПАТРИАРШЕСКО и Синодално Пасхално послание. // LXXХІІІ, 2003, № 4, с. 1-2.

558.ПАТРИАРШЕСКО и Синодално Пасхално послание. // LXXХІV, 2004, № 4, с. 1-2.

559.ПАТРИАРШЕСКО и Синодално Пасхално послание. // LXXХV, 2005, № 5, с. 1-2.

Други Синодални послания

560.ПАТРИАРШЕСКО и Синодално послание по случай 50-годишнината от възстановяването на Българската патриаршия. // LXXXIII, 2003, № 5, с. 1-3.

ЛИТУРГИКА

561.АВКСЕНТИЙ, архимандрит. “Време е Господ да действува…”: Време на служение на тайнството Евхаристия / Архим. Авксентий. // LXXX, 2000, № 5, с. 9-14. Израз из: Псал. 118: 126, който е част от диалога между свещеника (епископа) и дякона по време на богослужение.

562.АВКСЕНТИЙ, архимандрит. Източносирийски литургичен тип: Несториански литургии / Архим. Авксентий. // LXXIX, 1999, № 4, с. 1-8. Съдържа: Общи сведения за несторианите. Литургия на Адай (Тадей) и Марий. Литургия на Несторий. Литургия на Теодор Мопсуестийски. Литургия на Диодор Тарсийски, на Варсума, на св. Ефрем, дякон Едески, на Нарсин Нисивейски, еп. (399-502).

563.АВКСЕНТИЙ, архимандрит. Литургия на “Апостолските постановления”: Литургия на св. Климент Римски / Архим. Авксентий. // LXXIX, 1999, № 6, с. 4-7. Историко-литургическа справка за писмения паметник “Апостолски постановления” (пълно название – “Заповеди на светите апостоли чрез Климент, Римски еп. и гражданин, или вселенско поучение”), написан в Сирия (ІV-V в.)

564. АВКСЕНТИЙ, архимандрит. Литургия на св. апостол и евангелист Марк / Архим. Авксентий. // LXXVI, 1996, № 5, с. 1-12.Съдържа: 1. Извори. Външни свидетелства. Ръкописи. Издания; 2. Преводи; 3. Въпросът за авторството на последованието; 4. Кратък истор. преглед; 5. Употреба; 6. Влияние на визант. литургичен тип; 7. Структура; 8. Идейно съдържание на литургията на св. ап. и еванг. Марк.

565.АВКСЕНТИЙ, архимандрит. Литургия на св. апостол Марк: Кратки бележки / Архим. Авксентий. // LXXVII, 1997, № 3, с. 10-12.

566. АВКСЕНТИЙ, архимандрит. Литургия на св. Василий Велики / Архим. Авксентий. // LXXVIII, 1998, № 2, с. 16-19.

567.  АВКСЕНТИЙ, архимандрит. Литургия на Сирояковитите: Общи сведения за сирояковитите и тяхната църква / Архим. Авксентий. // LXXVI, 1996, № 6, С. 1-10. Съдържа: Езикови особености на Сирояковитското богослужение. Списък на литургиите, използвани от древност от Сирояковитите. Литургията на св. ап. Яков. Групи Сирояковитски анафори. Класически образци на древни Антиохийски литургии. Съвременен богослужебен чин на Сирояковитите. Извършители на богослужението, подготвителна част на Сирояковитската литургия. Литургия на оглашените.

568. БРАТАНОВ, Иво. За църковната свещ / Иво Братанов. // LXXXIV, 2004, № 4, с. 8-20. Практическо и символичаско значение.

569.МАЙЕНДОРФ, Йоан протопрезвитер. За изменяемостта и неизменяемостта на Православното богослужение / Прот. Йоан Майендорф; Прев. от рус. Архим. Павел (Стефанов). // LXXXV, 2005, № 10, с. 13-19. Доклад, прочетен на Трета науч. църк. конф., посветена на 1000-год. от покръстването на Русия, “Литургичен живот и църковно творчество на руското Православие”. – Ленинград, февр. 1988 г. Съдържа: 1. Еклезиологически бележки; 2. Уроците на миналото; 3. Реалностите на настоящето.

570.МАРИНОВ, Ивайло. Причастие, единение и общение в Божествената литургия : Обозрение на терминологията / Ивайло Маринов. // LXXXV, 2005, № 11, с. 10-18. Съдържа Новозаветни и Литургийни текстове.

571.ПАВЛОВ, Мирослав протойерей. Почитане на Пресвета Богородица / прот. Мирослав Павлов.//LXX, 1990, № 11, с. 7-19. Литургичен обзор на песнопенията за св. Богородица.

572.ТОМАСОВИЧ, Марко Ч. Християнският храм: Изяснение на храма от православна гледна точка / Марко Ч. Томасович; Прев. Пролетка Николова. // LXXVI, 1996, № 3, с. 14-25.За: Християнския храм като Църква (събрание); Главни части на храма и тяхната функция – пронаос (atrium), нартекс, наос (кораб на църквата), олтар (“altus”), светия престол, киворион, епископски трон, олтарна преграда (иконостас), амвон, солей, дуконик и протезис.

573.ШМЕМАН, Александър протопрезвитер. Богословие и Евхаристия / Протопр. Александър Шмеман; Прев. Иван Латковски. // LXXXI, 2001, № 1, с. 3-13. За православното богословие и Литургия.

СЛУЖБИ НА СВЕТЦИ

574.ДИМИТРОВ, Иван Желев, Служба на св. Лазар Български / Иван Ж. Димитров. // LXXVIII, 1998, № 4, с. 1-18. Съдържа: Животопис на св. Лазар нмчк Български [На 23 април се чества паметта му] и първи бълг. превод на гр. служба на светеца, съчинена от йером. Никифор Хиоски.

575.КАЛЕВ, Димитър ставроф. ик. Богослужебна прослава на всички български светии / Ставроф. ик. Димитър Калев. // LXXI, 1991, № 7, с. 4-9.Превод от църк.-сл. ез. на Службата на всички блгарски светии от изд. на Руск. Патриаршия в Миней за м. май, 1987 г. (Чества се на 2 нед. след Петдесетница – на Всички бълг. светии)

576.КАЛЕВ, Димитър ставроф. ик. Преподобни Наум Охридски – богослужебна прослава / Ставроф. ик. Димитър Калев. // LXX, 1990, № 12, с. 13-20.Съдържа: Превод от църк.-сл. ез. на Службата на преп. Наум Охридски. (Чества се три пъти в годината: на 23 дек. – денят на неговата кончина; на 27 юли св. Седмочисленици; на 20 юни – рожден. дата).

577.ПАВЕЛ (Стефанов), йером. Неизвестен препис от Службата на св. Кирил философ (ХІІ в.) / Йеромонах Павел (Стефанов). // LXXIII, 1993, № 6, с. 1-9.Авторът публикува за първи път текста на службата (среднобългарска езикова редакция с редица промени, привнесени под влияние на говоримия ез. в Русия през ХІІ в.) с разночетения от ръкописи.

ДРУГИ ПРАЗНИЧНИ ТЕКСТОВЕ (Тропари)

578.ИЗ богослужебната прослава. // LXX, 1990, № 5, с. 1.Съдържа: Два тропара на бълг. език (гл. 4.) – на Светите братя Кирил и Методий (11 май), на св. княз Борис (2 май).

579.РОЖДЕСТВО Христово. // LXXX, 2000, № 12, с. 31. Съдържа: Тропар (гл. 4.) и Кондак (гл. 3.) на празника.

СТАРОБЪЛГАРСКА КНИЖНИНА

580.ДАНКОВ, Евлоги. Духовната култура и Търновската книжовна школа : V международен симпозиум. Търновска книжовна школа. Паметници. Поетика. Историография във Велико Търново / Евлоги Данков. // LXX, 1990, № 2, с. 24-31.

581.ДАНКОВ, Евлоги и др. Закхей Загорянин и християнската средновековна философска култура в България / Евлоги Данков. // LXXII, 1992, № 10, с. 19-24.Закхей Загорянин философ – атонски книжовник, който заедно със стареца Йосиф извършва нов превод на Триода (Постен триод № 23 и Цветен триод № 24) в Синайски манастир през 1360 г.

582.ДОНЧЕВА-ПАНАЙОТОВА, Невяна, Бачковският манастир в живота и дейността на писателите от Търновската книжовна школа / Невяна Дончева-Панайотова. // LXXIV, 1994, № 5, с. 13-19.

583.КРЪСТАНОВ, Трендафил. [Свети] Св. Сава Седмочисленик в нова светлина / LXXVIII, 1998, № 5, с. 28-31. Извори с коментар за живота и книжовн. му дело (чества се на 27 юли – Св. Седмочисленици).

584.ПАВЕЛ (Стефанов), йеромонах, Неизвестен ръкопис от школата на преп. Паисий Величковски / Йером. Павел (Стефанов). // LXXII, 1992, № 12, с. 7-11. Анализ на Габровски ръкопис от 1787 г., който съдържа: Обширен предговор от преп. П. Величковски; 91 слова на ц.-сл. ез от св. Исаак Сириец или Ниневийски (VІІ в.); приписки.

585. ПАВЕЛ (Стефанов), йеромонах, Неизвестно произведение на поп Йеремия / Йером. Павел (Стефанов). // LXXVI, 1996, № 5, с. 13-18. Анализ на “Свещеническото опело” и апокрифната “Молитва” на поп Йеремия

586.“ПОХВАЛА на цар Симеон” / Прев. от старобълг. ез. Иво Братанов. // LXXXIV, 2004, № 8, с. 6-7. Съдържа и бележки от преводача.

587.СТАТЕВА, Елена. Богословско-философска кон-фигурация на празничните слова / Елена Статева. // LXXIV, 1994, № 10, с. 21-27. Анализ на: “Слово за Сретение [Господне] от старобълг. философ Йоан Екзарх.

588.ТЪПКОВА-ЗАИМОВА, Василка. Солун в Ранната Кирило-методиевска традиция / Василка Тъпкова-Заимова. // LXXIV, 1994, № 11, с. 1-6.

589.ЦИБРАНСКА-КОСТОВА, Марияна. Зографски фрагменти от ХІІІ век с чин за монашеска схима / Марияна Цибранска-Костова. // LXXXI, 2001, № 10, с. 25-32. Анализ на пет фрагмента от книжовно-езикова и текстологична гледна точка.

ИСИХАЗЪМ

590.ДАНКОВ, Евлоги. Исихастката богословско-философска култура и езиковата реформа на св. Патриарх Евтимий Търновски: Езикът и философията на езика на Търновската книжовна школа / Евлоги Данков. // LXXI, 1991, № 10, с. 25-28.

591.ДАНКОВ, Евлоги. Книжовната и аскетичната школа на преп. Григорий Синаит и преп. Теодосий Търновски в духовната култура на Югоизточна Европа / Евлоги Данков. // LXXV, 1995, № 12, с. 22-26. Интеренсни аспекти на исихазма, засегнати в доклади четени по време на Межденар. научн. конфер. във В. Търново (20-21 окт. 1995 г.)

592.КОЧЕВ, Николай Цвятков. Някои моменти от естетиката на исихазма : Общ поглед към въпроса / Николай Цв. Кочев. // LXXIV, 1994, № 3, с. 5-24.

593.МАРИНОВ, Димитър. Богословската школа на Схиархимандрит Паисий Величковски / Димитър Маринов. // LXXII, 1992, № 12, с. 12-19.Аспекти на съвременното православие.

594.ПАВЛОВ, Павел. Ученици и последователи на св. Григорий Синаит в България / Павел Павлов. // LXXX, 2000, № 9, с. 24-29.За: Манастирът Парория и българските монаси там.; Св. Теодосий Търновски; Св. Евтимий, патр. Търновски.

595.ПЕТКОВА, Карола. Още към историята на Исихазма в Молдова – св. Даниил Исихаст / Карола Петкова. // LXXXIV, 2004, № 7, с. 8-14.Сведения за отшелнич. живот и делата на св. Даниил Исихаст (живял през втор. полов. на 15 в.)

596.ПОПМАРИНОВ, Димитър. Пророческото вùдение в Стария Завет и исихастката традиция / Димитър Попмаринов. // LXXVI, 1996, № 1, с. 2-14. Съдържа: Виждането на Бога в Ст. Завет. Значение на терм. “виждане”. Съдърж. на терм. “вùдение” на Бога. Виждането на Бога според исихаст. традиция. Светоотеч. аспекти на концепц. за боговùдението. Исихасткото боговùдение – развитие. Божието Откровение и исихасткият мистичен опит.

597.РУСАНОВ, Росен Г. Религиозният живот по времето на цар Иван Александър: По данни от житието на свети Теодосий Търновски от патриарх Калист Константинополски / Росен Г. Русанов. // LXXVIII, 1998, № 2, с. 20-28. Доклад, изнесен на Межд. научна конф. “Книжовната и аскетическа школа на преп. Григорий Синаит и преп. Теодосий Търновски в дух. к-ра на Югоизт. Европа”, 20-21 окт. 1995 г. В. Търново.

598.ХУБАНЧЕВ, Антоний. Деятелен живот (vita activа) и съзерцателен живот (vita contemplativa) – нравствени измерения в богословието на св. патриарх Евтимий Търновски / Антоний Хубанчев. // LXXI, 1991, № 12, с. 17-24.

Вж и № 328, 330, 587 и Персоналия. Св. патриарх Евтимий

ЦЪРКОВНА АРХЕОЛОГИЯ. ХРИСТИЯНСКО ИЗКУСТВО И СИМВОЛИКА

599.АНГЕЛОВА, Светла. Уникална двулицева икона от Ловеч на св. патриарх Евтимий и св. Теодосий Търновски / Светла Ангелова. // LXXXIV, 2004, № 4, с. 29-32 : С ил.

600. АНДРЕЕВА, Анелия. Стенописи и надписи в притвора на църквата “Св. Пантелеймон” в град Видин / Анелия Андреева. // LXXXII, 2002, № 5, с. 28-32 : С ил.

601.АНДРЕЕВА, Анелия. Стенописите в притвора на църквата “Св. Пантелеймон” в гр. Видин / Анелия Андреева. // LXXXIII, 2003, № 1, с. 11-15 : С ил.

602.БАЛЧЕВ, Владимир. Разкопките в Бачковския манастир през 1905 година и началото на спора за гроба на патриарх Евтимий / Владимир Балчев. // LXXXII, 2002, № 12, с. 15-28.

603.ЖЕКОВ, Людмил. Уникални теракотни икони от Виница, Щипско / Людмил Жеков. // LXXVI, 1996, № 6, с. 28-30: С илюстрации.

604.ИВАНОВА, Благовеста. Типологични и семантични особености на стенописните портрети на Захари Зограф в Бачковския, Троянския и Преображенския манастир. Нови моменти в тълкуването на портретния образ / Благовеста Иванова. // LXXIV, 1994, № 4, с. 22-36 : С ил [портрети]

605.ИКОНОМОВА, Аглина. Историческият живот на църковната монументална живопис и измененията ù, внесени от човека / Аглина Икономова. // LXXII, 1992, № 5, с. 20-31.Консервационно проучване, направено през 1989-90 г. от автора.

606.ИЛИЕВ, Николай. Глоговишкият манастир “Св. Николай” / Николай Илиев. // LXXXII, 2002, № 9, с. 23-31: С ил.Бележки, писма и документи за ман. “Св. Николай”, при с. Глоговица, Трънска околия.

607.ИЛИЕВА, Надежда. Смисъл и съдържание на иконографията на “Страшния съд” / Надежда Илиева. // LXXVI, 1996, № 4, с. 15-26.

608.КОВАЧЕВ, Георги и др. Храмовете сливенски / Георги Ковачев, Иван Русев. // LXXIX, 1999, № 1, с. 15-31.История на гр. Сливен. Разкопки на манастирски църкви и параклиси в и край града.

609.КОРДИС, Георгиос. Какво е линията за византийската рисувателна система / Георгиос Кордис; Прев от новогр. Златина Карчева. // LXXXV, 2005, № 11, с. 19-22. Из авт. кн: `Εν ρυθμω. Το ήθος τής γραμμής στη Вυξαντινη Зωγραφική ΄Εκδ. Άθήνα, 2000.

610.КОЧЕВ, Николай Цвятков. Някои проблеми на храмовата и извънхрамовата живопис / Николай Цв. Кочев. // LXXIV, 1994, № 4, с. 8-21.Общи бележки за христ.-църковната живопис – проповед насочваща човека към доброто.

611.МОМЧИЛОВ, Димчо и др. Средновековна еднокорабна църква край село Съединение, Сунгуларско / Димчо Момчилов, Цона Дражева. // LXX, 1990, № 5, с. 27-30 : С ил.

612.МОРОЗ, Йосиф. За символиката на Антиминса / Йосиф Мороз. // LXXX, 2000, № 12, с. 9-20.За еволюцията на изображенията на Антиминса.

613.НЕСТОР, епископ Смоленски. Опит за локализиране на Бакуриановата гробница/Смоленски еп. Нестор.//LXXXIII, 2003, № 5, с. 24-26.Ист. и археолог. разкопки в Бачковския манастир – гробница от ХІ в. на Григорий Бакуриани и неговият брат (предположeния).

614.ОВЧАРОВ, Тодор Д. Средновековен християнски некропол до малката порта на Царевец / Тодор Д. Овчаров. // LXXII, 1992, № 7, с. 20-22.Проучване извърш. от 1977 до 1979 г. под научн. ръковод.на автора с участие на студенти-историци от ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”.

615. ОВЧАРОВ, Тодор [Д]. Средновековна църква на Южния склон на Царевец / Тодор Овчаров. // LXX, 1990, № 3, с. 27-32 : С ил.

616. ОВЧАРОВ, Тодор Д. Средновековна църква-крипта на южния склон на хълма Царевец в град Велико Търново / Тодор Д. Овчаров. // LXXII, 1992, № 10, с. 25-32 : С ил. мат.Проучване извърш. от 1981 до 1987 г. под научн. ръковод.на автора и с участие на студенти-историци от ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”.

617.ОВЧАРОВ, Тодор [Д]. Християнски гробове югоизточно от Патриаршията на хълма Царевец / Тодор Д. Овчаров. // LXXXIV, 2004, № 2, с. 27-31 : С ил. Археолог. разкопки на два средновековни некропола, датирани от ХІІІ-ХVІ век.

618.ПАНКОВА, Диляна. “Небо мне показася днес земля”: Христовото Рождество в православната иконография / Диляна Панкова. // LXXXV, 2005, № 12, с. 3-8 : С ил. [икони]

619.РАШКОВ, Иван. Символизмът в раннохристиянското катакомбено изкуство / Иван Рашков. // LXXII, 1992, № 11, с. 13-23.

620.СТЕФАНОВ, Пламен. Проблеми на иконологичната интерпретация в съвременното изкуствознание / Пламен Стефанов. // LXXXIV, 2004, № 7, с. 18-26.

621.СТЕФАНОВ, Пламен. “Страстната седмица” в Православното изобразително изкуство / Пламен Стефанов. // LXXXIV, 2004, № 9, с. 24-28.

622.ТЕМЕЛСКИ, Христо. Съграждане на църквата “Св. Архангел Михаил” в гр. Трявна / Христо Темелски. // LXXI, 1991, № 2, с. 24-29.

623.ХАРИТОНОВ, Христо. Икони и монети: [В Средновековната бълг. държава] / Христо Харитонов. // LXXI, 1991, № 4, с. 25-32.

Следва…

БИБЛИОГРАФСКИ УКАЗАТЕЛ НА СПИСАНИЕ ДУХОВНА КУЛТУРА 1946 – 1965 – продължение 2 и край

Мирослава Млечкова

ИМЕНЕН  ПОКАЗАЛЕЦ

А. Г.  348

А. И. 1022

А. М. 570

А. П. 536

А. С.   365, 389, 1145, 1151, 1204

А. Ш.  560

Абдул Хамид хан І, султан за него   187

Авакум, пророк за него   39

Август, кесар в Рим за него   1032

Августин, блажени за него   732

Авксентий Велешки за него   259

Адам за него   1407

Адриян, римски император за него   563

Айнщайн   561

Акидин   1071

Аксаков, И. С.   562

Аланд, Курт   1

Алберт Т, К.   802, 906

Александров, Недю   177-179, 290

Александър, архим.   363

Алексе, Георги   973

Алексиев, С.   1072

Алексий, патриарх Московски и на цяла Русия   803; за него   283, 717, 782,  837, 871, 955

Алексий, св. за него   365

Али за него   1336

Алфеев, С. М.   907

Ангеларий за него   1319

Ангелов, Боню за него   1444

Ангелова, Мила   1073

Андреев, Андрей   936

Андрей Критски, св. за него   730

Анжело, Микел за него   907

Анна пророчица, св. за нея   857

Антим Атонски, иеросхимонах за него   363

Антим І, екзарх Български   118; за него   251

Антоний Велики, св. за него   331, 338

Антоний, архимандрит   331, 332, 804

Априлов, Васил за него   120

Аристид Атински   563

Арнаудов, Георги П.   119, 978

Арнаудов, Михаил   101, 120, 121,233, 251-253, 291, 651, 974, 979-982,

1442-1448; за него   300

Арсений, архимандрит   121

Арсений, патриарх Охридски за него   122

Арсеньев, Николай за него   337

Атанасий Александрийски, св.    вж. Атанасий Велики, св.

Атанасий Атонски, св. за него   200

Атанасий Велики, св.   341;  за него 151, 333, 334, 338,

Атанасова, В.   908

Бадев, Атанас за него   938, 946

Бадински, Любен   1038

Бакалов, Иоаким Г. за него   290

Балджиев, Г.   937

Балканска, Р.   1074,   1075

Балмонт, К.   997

Бах, Йохан С. за него   628

Бачо Киро  (Петров, Киро) за него   257

Бдински, Ромил   1076

Белогушев, Божидар   564, 938, 939, 940

Бенчев, Васил прот.   1077, 1078

Берберов, Георги прот.   726

Беровски, Ал.   364

Берон, Петър за него   317

Бесарбовсия светец  вж. Димитър Бесарбовски, св.

Бесер, Иоаким   694

Бет, Карл   565

Бетекс, Фр.   566

Бетовен, Лудвиг ван за него   564, 629

Блез, Паскал за него   635

Блок, Александър за него   1523

Бобчев, Илия С. за него   1462

Бобчева, Таня   1080

Богданов, Иван   293

Боголюбов, Д. И.   567

Богородица    вж. Дева Мария

Бодър, Борислав   1081-1118;  прев.   951, 1146

Божията майка    вж. Дева Мария, св.

Бончев,  Атанасий архим. за него   1557

Борил, цар за него   968

Борис, митрополит Неврокопский за него   287

Борис, цар св. за него   127, 148, 174, 1319

Боровой, Виталий прот. за него   702

Ботев, Христо 1119;  за него   983

Бояджиев, Ст. за него   1514

Бояджиева Катя.   1120, 1121

Бранка, В.   569

Братя Миладинови  (Миладинов, Димитър Христов; Миладинов, Константин Христов) за тях   109, 316

Брия, И.   1531

Брокмьолер, Клеменс за него   1526

Бръзицов, Христо Д.   123, 1449

Булгаков, Сергий за него   592, 1522

Бюскарле, Даниел   695

В. прев.   1067, 1368

В. Д.   1203

В. К. прев.   52

В. Щ-д   624

Вазов, Иван   999, 1000, 1122, 1123, 1124; за него   297,572, 981, 982

Вайцзекер, Карл Фридрих фон за него   638

Ваклинов, Станислав   729, 758, 984, 1001-1003, 1125-1129; прев   1240,

1280; за него   1558

Васил Левски  за него   103, 108, 301, 305, 306, 642, 1077, 1119, 1215

Василев, Иван п.   180, 941, 952

Василев, Марин   1130-1135

Василева, Н.   675-677

Василеску, Емилиян дякон   571

Василий Велики, св.   342, 343;  за него   332, 746

Василий, архимандрит   394, 678, 728

Васнецов, Виктор за него   907, 913

Вачев, Аврам   1450

Ведел, А. Л. за него   949

Веденски, Ал.   319

Велев, Ганчо   125-127, 181, 215, 216, 572, 1451

Велев, Кирил прот.   924

Велимирович, Николай епископ   46, 498-501, 573, 888, 953

Величков, Александър   395, 502, 574, 575, 1373-1387;  прев. 480

Величков, Константин за него   294, 980

Велков, Иван   902

Веркович, Стефан за него   101

Верюжский, В. прот.   128

Визирев, Станчо   254, 255, 294, 504, 730, 985, 986

Викентий за него   999

Винтилеску, Н. свещ.  за него   748

Витанов, Симеон   1136, 1137

Вишневски, Георги К.   1004-1010, 1138-1141

Влад, Софрон ик.   244

Владиславов, Стойко    вж. Софроний Врачански

Влайков, Тодор Г.   889, 1011, 1012; за него   310, 991

Воденичаров, Божидар   576

Войников,  Добри Попов за него   995

Вотка, агент   130

Вълков, Цв.   908

Вяземенски, П. А.   1142

Вяра Светла   1143

Гайл, Ото Вили   578

Гамалов, Николай   1144

Гедат, Г. А.   679

Гейер, Кристиян   396

Георги Софийски Нови, св. за него   1480

Георги Победоносец, св. за него 382,   1589

Георги Софийски Най-нови, св. за него   1480

Георги Стари, св. за него   375

Георгиев, Георги Ст. 102,   295

Георгиев, Евлоги за него   144

Георгиев, К.   987

Гетте, Владимир свещ.   579

Глубоковски, Николай Н. за него   56, 296, 1498

Гогол, Н. В.   506, 1016, 1017; за него   318

Голубински, Ф. А. за него   275

Горазд, архимандрит   366, 759-761, 785, 806, 807 ; за него  1503

Горски, А. В. прот.   580

Готлиб, Фридрих   581

Готхелф, Иеремиас   507

Гошев, Иван прот. за него   1486, 1564, 1565

Григорий Богослов, св.   344-346;  за него   332, 335, 746,797

Григорий Ниски, св.   347

Григорий Палама, св. за него   211

Григорий Цамлак за него   270

Григорий, архим. прев.   706

Грунер, П.   582

Гуардини, Романо   652, 653; за него   658, 1556

Гьоте за него   651

Гюнтер, К.   583

Гяуров, Христо Н.   47-51,103, 296, 397 , 1394, 1452, 1453; за него   1459, 1476, 1498, 1566

Д. П. прев.   1278

Д. Р. М.   553

Д. Х. прев.   675-677

Дамаскин, архим. прев.   1502

Дандов, Ангел прот.   398; прев.   684

Даниел-Ропс   52,  за него   1547, 1550, 1552

Даниил, пророк  за него   26

Дарвин, Чарлз за него   1392

Дебелянов, Димчо за него   985

Дева Мария, св. за нея   47, 729, 806, 852,854, 973, 987, 1189, 1196, 1215, 1356, 1404

Дейк, Ван   1018

Декий, император за него   379

Делич, Фридрих за него   1464

Демидов, А.   1019

Денерт, Волфганг   585

Денерт, Еберхардт   586-588, 1146, 1397-1399

Дерби, Джон   320

Дессауер, Фр.   589

Джебарова, Теодора прев.  за нея   758

Дилевски, Николай М.   909, 964, 965; за него   1473

Димевски, Славко   130

Димитрий Ростовски, св. за него   778, 909

Димитрий Солунски, св. за него   383, 739, 1590

Димитров, Желязко за него   1524

Димитров, Светлозар    вж. Змей Горянин

Димитров, Филип   104, 131, 910

Димитров, Христо прот.   399, 762-764, 890-895, 1454-1456; прев. 320, 427,  765, 1420, 1441; за него   1494, 1495, 1498, 1567-1569

Димитър Бесарбовски, св. за него   922, 1004

Димитър Сливенски, мъченик за него   373

Димов, Димитър Рачев   256, 257

Динев, Петър   942-946, 1457, 1458; за него   936, 1450, 1594

Динков, Камен   90, 91;  за него   1477

Добролюбова, Светла   1148, 1149

Дончев, Антон   207

Дончев, Николай   988

Доротей, митрополит Пражки и на цяла Чехословакия   400

Доротей авва за него   1516

Доротея Кесарийска, мъченица за нея   378

Достоевски, Ф. М.   1020; за него   619, 1523

Поп Дошо    вж.  Попвасилев, Димитрий прот.

Дринов, Марин за него   315

Друмев, Васил    вж.    Климент Търновски, митрополит

Друмев, Димитър за него   1491

Дуйчев, Иван   105, 106

Дунавски, Вл. свещ.   1150; прев.   1284

Дюлгеров, Георги  Ив. прот.   182, 297

Дюлгеров, Д. В.   321, 662

Дюнан, Анри за него   1036

Дюър, Л.   765

Е. Д.   537

Е. И.   73, 516

Е. М.   76

Е. М. С.   526

Е. Н. В.   808

Е. С.   228, 559, 1059

Е. Х.   568

Ева за нея   1407

Евтимий (Сапунджиев), архим.   401, 590, 975; за него   56, 262, 264

Евтимий, патриарх  Търновски за него   631, 818, 879, 1249, 1484

Едингтон, Артур   591

Екатерина, св. за нея   380

Елиаким, Елиуд бен за него   1062

Емануил    вж. Иисус Христос

Емилианос, еп. за него   702

Ерм   349

Ефрем Сирин, св.   350, 351;  за него   728, 796

Жеков, Ал.   298

Жеков, Димитър прот.   766, 767

Жеков, Недьо за него   298

Завоев, Петър   258

Зайпел, Игн. монс.   664

Закхей за него 72,   1296

Зандер, Л. А. за него   1522

Зараустра за него   654

Засодимски   1152

Захариев, Васил за него   1516

Зенковски, В. В. за него 406,   1505, 1523

Златаров, Асен за него   1439

Змей Горянин   1021, 1147, 1153, 1154

И. К.   24, 26 ,28, 77, 85, 434, 46, 471, 503, 523

И. П. С-ки   99

И. С.   388, 859;  прев.   349, 359, 956

И. А. И.   612

И. Х. И   1013

Ив. Д.   313

Иван Александър, цар за него   972

Иван Рилски, св.   514; за него   136, 181, 182, 190, 370, 386, 388, 546, 856,

876, 882, 967, 1027, 1080, 1111, 1321,1322, 1462, 1479 , 1564, 1574

Иванов, Александър   235, 299; за него   913

Иванов, Гено   107, 183

Иванов, Йордан за него   912

Иванов, Н.   697

Иванова, В.   512

Игнатиев, А.   184

Игнатиев, Н. П. граф за него   1499

Игнатий  Богоносец, св.   352

Игнатий Рилски за него   301

Иероним, блажени за него   347

Иисус Христос за него   14, 29, 55, 57, 60, 63, 71, 74, 84, 325,354, 394, 397, 402, 409, 429, 431, 451, 453, 455, 478 ,479, 487,488, 497, 498, 501, 508, 513, 523, 528, 538, 561, 579, 601, 649, 650, 679, 707, 737, 784, 807, 810, 812, 844, 863, 873, 906, 910, 923, 935, 1000, 1013, 1016, 1019, 1020, 1054, 1212, 1214, 1229, 1300, 1330-1332, 1355, 1375, 1377, 1387, 1394, 1396, 1404,1406, 1412, 1421, 1439, 1506, 1547, 1550, 1583, 1584

Иларион, архимандрит   208, 403, 404, 405, 732, 733, 768, 769, 811,  812, 1155-1158; за него 1570, 1571

Иларион Арджишки за него   272

Иларион  Мъгленски, св. за него   369

Илиев, Димитър   926

Илиев, Йордан п.   86, 1023, 1159-1163

Илиева, Ст. 56,   406

Илия, св.  за него   33

Инграм, Мак за него   1162

Инокентий, архиепископ Херсонски и Таврически   813, 814; за него   788

Инокентий, архимандрит   185, 186, 209, 333;  прев.   754

Иоан Богослов, св. за него   66, 67, 859, 1048, 1459

Иоан Дамаскин, св.   731

Иоан Златоуст, св.   353-356; за него   332, 336, 746, 775, 781, 798

Иоан Кронщадски, прот.   92

Иоан Кръстител, св. за него   65, 80

Иоан Кукузел, св. за него   948

Иоан Петрич прев.   412, 556, 652, 659

Иоан Предтеча    вж. Иоан Кръстител, св.

Иоан Рилски, св.    вж. Иван Рилски, св.

Исаия, пророк за него   23, 40

Иуда  за него   56, 68, 85

Йов за него   1209

Йован, епископ Нишки за него   1492

Йовков, Йордан за него   979

Йотов, Ив.   654

Йоргензен   1024

Йорданов, Н. Д.   655

Йосиф І, екзарх за него   139, 164, 279

Йосиф [библейски патриарх] за него   6,38, 42

Йосиф, праведни за него   1404

Йосиф Брадати за него   207, 208

Йосиф, архимандрит    вж. Йосиф, митрополит Варненски и Преславски

Йосиф, митрополит Варненски и Преславски 15, 16, 515, 698; прев. 2, 1463, 1516; за него 1460,

Йосиф, епископ Знеполский   132, 815

К. А.   377

К. З.   1053

К. М.   718

К. С.   435

К. А. Ф.   538, 539, 630, 686

Каин за него   463

Калев, Д.  прот.   367, 734, 817, 818

Калиник, архимандрит   925

Калист за него   379

Кандиларов, Г. Г. за него   133

Кандиларов, Г. Ст.   133

Кантарджиев, Александър   1164-1199

Кантарджиев, Л.   218

Каравелов, Любен за него   116

Каравелов, Младен Петков за него   1542

Караджа, Стефан за него   1021

Караджов, Любомир свещ.   1200, 1201

Караманов, Владимир А.   187

Карапетров, П.   108,

Карлейл, Томас   1025

Карманов, Е.   1460

Кацарски Николай прот.   57, 134, 157, 235, 911;  прев.   1, 670

Кедрин  за него   379

Келер, Вернер   2

Кечев, Витан свещ.   58, 59

Киприян, архим. за него   1521

Кириак, иеромонах за него   273

Кирил Александрийски, св.   341

Кирил Иерусалимски, св.   357, 358

Кирил, патриарх Български   109, 135, 259, 699, 700, 819, 820-837, 966; за него 129, 157,  251, 267, 713, 791, 801, 954, 1128, 1442, 1445, 1446, 1447,1455, 1465, 1466, 1482, 1496, 1497, 1499, 1500, 1501, 1502, 1512, 1527, 1528, 1534, 1572, 1573

Кирил  (Славянобългарски), св. за него   216- 221, 223-227, 230, 232, 916, 1011, 1081, 1116,1366

Кирил, митроп. Пловдивски    вж. Кирил, патриарх Български

Киркова, Янка    1026

Киселков, Владимир Сл.   188, 260, 369

Кицеску, Николайе за него   1531

Кишмеров, Петър Хр.   1202

Клавдия Прокула за нея   74

Климент, митроп. Врачански за него   286

Климент, митроп. Старозагорски   701, 838, 839;  прев.   649

Климент Друмев    вж. Климент Търновски, митрополит.

Климент Търновски, митрополит   261, 927; за него   281, 268, 271, 289, 800, 1306, 1568

Климент Охридски, св. за него 385, 392, 700, 702, 734, 738, 839, 847, 851, 915, 969-971, 1319

Климент Рилец, архимандрит   136-138, 189-195, 370, 592, 735; за него   1462, 1574

Клисаров, Георги   110, 139, 140, 196, 300, 301,302, 702, 967, 1027, 1461

Клодел, Пол за него   1549

Клуг, И.  60, 408-412, 593

Ключевски, В. О.   371

Ковачев, Михаил   912, 954, 1205-1218, 1463-1466; за него   927

Ковачев, Н. Д. прот.   413, 665

Кодов, Христо   217, 303, 372

Коев, Тотю   322, 323, 334

Кожухаров, Стефан   304

Козирев, Н.   1028

Колев, Цанко свещ.   407, 947

Коледаров, Петър   141

Коменски, Ян Амос за него   897, 901

Константин Философ    вж. Кирил (Славянобългарски), св.

Константинова, Кинка   1219

Коперник, Николай за него   312

Корнилов, Д.   414

Костадински, Гено Недялков за него   257

Кр. И-в   122

Кр. Т.   419

Крайник, Никифор   415

Крилов, И. А.   1220- 1226; за него   1468

Кристя, Иоан ставр. свещеноик   157

Кръстев, Иван п. свещ.   1227-1229

Кръстев, Кирил   142, 197

Кръстев, Ст.   305,306, 770, 1029, 1030, 1467 ; прев.   1034

Кръстевич, Гавриил за него   291

Крьокер, Яков   416

Ксенофан, [древногръцки философ] за него   1385

Кудрявцев, Виктор Д.   594, 595, 1418 , 1419

Кулелиев, Йордан   218

Курдюмов, М.   989

Куцаров, Дончо свещ. прев.   1032

Куюмджиев, Борис П.   307

Кьониг, Артур   596

Лагерльоф, Селма   1032, 1033

Лазаров, Стефан   219, 948, 968

Лактанций за него   616

Ламарк за него   1434

Ламбакис, Дим. за него   190

Лермонтов, Михаил Юревич за него   655

Лесков, Н. С.   1034, 1035

Липеровски, Лев прот. за него   1493

Литов, Цв.   417

Ломоносов, М. В. за него   1438

Лоски, Владимир за него   308

Лука, евангелист за него   1459

Лурос, Н. К.   1036

Лютаков, Захария   1230-1234

М. В.   1041

М. Г. прев.   1278

М. П.   522, 622

Маджуров, Николай   220, 335, 913

Майков, А.   1235

Макинтош,  Х. Р.   1420

Максим, митроп. Пловдивски  за него   266, 288

Максим, митрополит Ловчански   704

Максим Изповедник, св.   359

Малицки, Петър И. за него   1536

Малх за него   1047

Манак Кан за него   1054

Марден   420

Маринов, Борис   262, 421, 422, 518,519, 597-600, 681, 705, 736, 840, 841, 1421-1427, 1468-1470 ; за него   1576-1581

Марк, [евангелист] за него   1459

Марковски, Иван С.   3-9, 17, 18, 19, 27, 28, 29, 30, 31, 32,61,62,63, 423-426, 521, 601, 666, 1428, 1429, 1471, 1472; за него   1453, 1464, 1468 , 1582-1584

Мартиндейл, К.   427

Мартиниян, св. за него   1323

Марциновски В. Ф.   428

Масиус, Херман   602

Масларов, Христо Н.   1236

Матей Преображенски  за него   257

Матей, [евангелист] за него 69,   1459

Мелников, Ф. Е.   603-607, 682

Методий (Славянобългарски), св. за него   216, 218- 221, 223-227, 229, 230, 232, 739, 916, 1011, 1081, 1116, 1366

Методий, архим.   263, 308, 324, 373, 374, 667;  прев.   69, 93;  за него   1456

Миладинов, Димитър Хр. за него   135

Миланов, Асен   1038

Милев, Александър   64, 87, 221-223, 656, 969-972, 990, 1473-1480; за него   1481

Милев, Иван   1237

Милев, Николай   1238

Милошев, Борис Йосифов   143, 144

Мирон, архим.  за него   1585

Митра  за нея   1056

Михаил, епископ Смоленский и Дорогобужски   245

Михаил, митроп. Доростолско Червенски 264;  за него   254

Михайлов, Апостол   375, 376 ; за него   1481

Михайлов, Георги Дим.   265, 914, 1481

Михайловски, Стоян   1239;  за него   299, 994, 1022

Михей, пророк за него   41,

Мицкевич, Адам за него   993

Миятев, Петър   145

Младенов, Стефан за него   303

Модерзон, Е.   1039

Моисей за него   6, 24

Морисън, А. Креси   608-611

Мотовилов, Н. А. за него   545

Мочульский, К. за него   1523

Мутафов, Константин за него  56

Н. А. прев.   646

Н. В. 513,   558

Надсон, С. Я.   1240

Найденов, Стоимен   1042, 1043, 1044, 1241-1244

Нанков, Симеон прот.   224, 266, 267, 738, 739, 740, 915

Натанаил, митрополит Охридски и Пловдивски за него   122, 282, 1446, 1482

Начев, Иван свещ. за него   770

Наум (Охридски)  за него   1319

Наум, пророк  за него   44

Неделчев, Иоан ставр. ик. прев.   400, 842

Неделчев, Иван за него   908

Нелчинов, Св.   139

Нeнова, Ана   1245

Неофит, митроп. Видински   336, 378, 379, 380, 843, 844, 1482; за него   129

Неофит Бозвели за него   280, 1443

Неофит Рилски за него   265, 276, 1448

Нестор, архимандрит   111, 112, 198, 268, 1246-1250

Нестор, иеродякон  вж. Нестор, архимандрит

Нешев, Георги за него   1461

Ниг, Валтер   1483

Никодим, архиепископ    вж. Никодим , митрополит Ленинградски и Ладожски

Никодим, митрополит Ленинградски и Ладожский   706, 707

Никодим, митрополит Сливенски   146; за него   1504

Николай, архимандрит  вж. Николай, епископ Макариополски

Николай, епископ вж. Николай, епископ Макариополский

Николай, епископ Макариополский   147, 148, 199, 200, 210, 211, 269, 325, 326, 381,  430, 431,524, 613, 690, 691, 741-743, 845-848, 949, 1484-1493; за него   1452, 1454, 1529

Николай, митрополит Крутицкий и Коломенски   246, 432, 433, 708, 709, 849; за него 712, 790, 1463, 1586

Николай Софийски, св. за него   366, 1480

Николай  Мирликийски Чудотворец, св. за него   381, 1008, 1591

Николов, Василий прот.   771, 772, 1494-1497

Николов, С.   525

Нимело   1045

Нитов, Йото   149, 201

Нитче    вж. Ницше

Ницше, Фридрих за него   486, 654, 660

Ничев, Никола прев.   1470

Ной, [библейски патриарх] за него   1247

О. К.   998

О. С. М.   517, 527, 533, 550, 557

Орманджиев, Иван П.   113, 150, 236, 1499, 1500

Осипов, А.  прот.   360, 437, 668

П. К.   511

П. Щ.   518

П-ов, П. прев.   349

Павел, апостол за него   49, 52, 53, 54, 57, 61, 75, 76, 78 , 81, 82, 84, 321, 393, 454 , 762, 779, 780, 1048, 1250, 1405, 1498, 1550, 1554

Павлов, Ив.    1251

Паисий, митроп. Врачански   851; за него   269, 285

Паисий, митроп. Пловдивски за него   1482,   1534

Паисий Хилендарски   237; за него   233- 236, 238, 239, 241, 242, 1063,1157, 1216, 1444, 1461

Памуков, Панайот прот.   327, 547, 615, 773, 852,853,854

Панарет, митроп. Пловдивски за него   1482, 1572,

Пандурски, Васил Ив.   33, 65, 151, 225, 309, 382, 383, 528, 745,746,  903-905, 916-919

Панчовски, Иван Г.   66, 67, 152, 212, 226, 270, 438, 439-449, 616, 1502; за него 1504, 1506

Папини, Джовани   1047

Партений, епископ Левкийски   213, 214, 238, 310, 384, 450, 692, 710,711, 955, 991, 1503; за него 1467, 1479, 1480, 1484,1485; прев. 1475

Партений, инок   956

Парчевич, Петър за него   295

Пастьор, Луи за него   314

Пашев, Ганчо Ст.   271, 451, 452, 453, 454, 455, 712, 928, 929, 1504-1507

Пенаков, Ив. Ст.   272, 273

Пенов, Димитър   114, 115, 153 ,227, 274, 275, 311, 312, 456, 457-460, 617-619, 657, 713, 896, 897, 1508-1512

Пепита за нея   1045

Петка Епиватска, св.    вж. Петка Търновска, св.

Петка Търновска, св. за нея   364, 372, 1588

Петка – Параскева Българска, св.     вж. Петка Търновска, св.

Петка Родопска, св. за нея   1007

Петков, Ст. Н.   247

Петров, Григорий прот.   68

Петров, Димитър п. прот.   154, 337;  прев.   244, 951;  за него   1470

Петров, Иринчо хаджи поп за него   256

Петров, М. Н.   461

Петър , апостол  за него   50, 58, 69, 76, 77, 1048, 1214, 1386, 1554

Пибоди, Ф. Г.   529

Пиер (Л` Юийе), иеромонах   69, 93

Пиерлинг, агент   130

Пилат Понтийски за него   60, 935

Пимен, митрополит Неврокопски   10, 155, 239, 385, 714

Пиперов, Боян   11, 20, 21, 22, 34, 35, 36, 37, 70, 71, 94, 1513

Питирим, инок прев.   694

Планк, Макс 620; за него   584

Платонов, В.   621

Плочев, Тодор Д.   116, 276

Погодин, Михаил за него   104

Попатанасов, В. свещ.   202

Попов, Борис   156, 465, 466, 467, 774, 1515;  прев.   1

Попов, Дим. прот.   976

Попов, Матей прев.  350, 493, 1536

Попов, Николай ставр. ик.   157, 748;  прев.   14, 571, 973

Попов, Н.   88

Попов, С. Е. свещ.   531

Попов, Ст.   240

Попов, Тодор прев.   898

Попов, Харитон   930, 950, 993; прев.   478

Попова, Пенка Д.   117

Попалександров, П. свещеноик.   464, 548

Попвасилев, Димитрий прот.   386, 530, 549, 623, 957-962, 992, 1065

Попкръстев, Георги свещ.   1514

Попниколов, Димитър иконом.   747 , 1048

Попрадославов, Петър дякон   95, 96

Поптодоров, Радко свещ.   277, 328, 468, 931, 932

Поселянин, Е.   532

Преображенски, Николай   1516

Прохор, архимандрит   469, 470, 534, 535, 786, 920,1050, 1051, 1252-1277; прев. 393, 436, 461, 562, 628, 650, 751

Прохор, иеромонах    вж. Прохор, архимандрит

Протопопов, Т.   1049

Пушкин, Александър С.   625, 1278-1280; за него   647, 977, 1523

Пьотио, Анри    вж. Даниел-Ропс

Р. А.   680

Р. Т.   462

Р. Ф.   510

Р. Д. С.   509

Р. Е. М.   23, 1058

Рабул за него   1038

Радев, Ненко за него   1524

Радованов, Д. свещ.   626

Райкович, Максим за него   204

Райчев, Георги прев.   1224, 1225, 1468

Райчев, Иван Попгеоргиев иконом   158,  775

Ракитин, Николай за него   992

Раковски, Георги Ст.  за него   110, 307

Ратуел, Фр.   627

Рафаело за него   418, 906

Резнаков, Иван за него   281

Рембранд за него   923

Рибберкур, Евелина   74

Ролан, Ромео   629

Роман Сладкопевец   749

Ронде, Анри   75

Ростовцев, Николай Е.   921

Рубльов, Андрей за него   913

Ружицкий, К. прот.   278, 717

Рунку, Ион за него   1457, 1458

С. прев.   341

С. Г.   856

С. И.   800

С. П.   508, 614

С. Я.   368; прев.   352

С-в, А. прев.   1370

Ск. П-н   577

Ст. Г.   805

Садовски, Йордан свещ.   314, 1054

Садовяну, Михаил   1055

Салтиков, М. Е.   1069

Светлова, Зорница   1281, 1282, 1283

Светослав Игоревич,  киевски княз за него   112

Себастиян, отец за него   758

Северянин, Игор   1284

Серафим, архиепископ    вж. Серафим, архимандрит

Серафим, архимандрит   543,544, 546, 631-633, 776-778, 787, 963, 1285-1332; прев. 977; за него 1454, 1456, 1462, 1518

Серафим, иеромонах    вж. Серафим, архимандрит

Серафим Саровски, св.   545; за него   368, 374, 389, 1324, 1518

Сергиев, Иоан Илич    вж. Иоан Крондщадски, прот.

Сергий, архимандрит   329, 338, 634, 635, 750, 779, 1518

Сергий, иеродякон    вж. Сергий, архимандрит

Сергий, иеромонах    вж. Сергий архимандрит

Сергий, патриарх Московски за него   1522

Сергий Радонежски, преподобни за него   371

Сибирцев, Михаил за него   626

Симеон, епископ Траянополский   472, 861-865; прев.   693

Симеон, митрополит Варненски и Преславски за него   255, 284, 525, 718, 1244

Симеон, цар за него   111

Симеон Богоприемец, св. за него   860, 861, 864

Симеон Нови Богослов, св.   361; за него   360

Симеонов, Сим.   669

Симеонова, Марина   1333-1335

Симеонова – Делибалтова, Анастасия   1056

Сиотис, Маркос за него   1487

Скурат, Т.   684

Славейков, Петко Рачов за него   1449

Славкова, О. Д.   1057

Слънчева, Светла   1336

Смотрицки, Мелетий за него   965

Смоховска – Петрова, Ванда за нея   1443

Снегаров, Иван   78, 159-164, 241, 242, 315; за него   1448, 1451, 1469, 1474, 1513, 1592

Созомен, Ермий за него   90

Сократ за него   91, 695

Соломон, цар за него   6

Соловьев, Владимир за него   1523

Соммер за него   10

Софроний, митрополит Търновски   473, 780, 933

Софроний Врачански за него   252, 253, 258, 260, 764, 799, 836, 1251, 1307, 1308, 1444

Спаньовски, Н.   165, 229, 243, 316

Спасов, Георги   951

Спекторски, Е.   474

Стамболов, Стефан за него   164

Станев, Петко П. иконом.   166 , 1519

Станев, Станимир   1337- 1365

Станчев, Стефан Ц.   1520-1523

Стаховски, А.   752

Стефан, архим.   390

Стефан І, екзарх Български   866-872, 899; за него   263, 1593

Стефан, иеромонах [Ловешки книжовник] за него   965

Стефан Пермски, св. за него   390

Стефанов, Б.   1524

Стефанов, М. П. прев.   849

Стил   203

Стоилов, Кръстьо Н.   1366

Стоименов, Б. п.   637

Стойчев, Т.  за него   1381

Стоянов, М.   1525, 1526

Стоянов, Маньо за него   1478

Стоянов, Петър   1527

Събев, Тодор   97, 98, 167-171, 230, 231, 248, 279, 280, 934

Сърнев, Цветан   638; прев.   653

Т. М.   1413

Табакова, Л.   204

Тайхмюлер, Г.   685

Танк, Курт Лотар   659

Танчев, Матей иконом   281, 282

Телбизов, К.   172

Тенев, Васил   994

Теплов, В.   283

Теодор Студит, св.   391

Теодосий Младий, император за него   379

Теодосий Търновски, преподобни за него   209, 210, 212, 213, 214, 1485

Теофан Затворник, епископ   79, 541, 542

Тертулиан, Септимий Флор   362

Тихон, епископ Смоленский   330, 873, 874

Тихон Задонски, св.   540

Тодоран, Исидор свещ.   670

Тодоров, Петко Ю.   1061

Тодоров, Петър   205, 1062, 1063

Тодоров, Тодор п.   80, 753, 788-799, 875-883, 1528 ; прев.   1014; за него   1515

Тодоров, Тодор С.   173

Толстой, Михаил граф   1060

Тома, апостол за него   59

Томов, Евтим за него   1516

Тот, Тихамер   551, 639-641;  за него   1470, 1502

Трендафилов, Николай за него   943

Трифонов, Кр.   317

Тулешков, Константин П.   995

Тумангелов, Г. свещ.   642

Тургенев, Иван С.   1065

Тъпчилещов, Христо за него   292

Тыркова-Вильямс, Ариадна за нея   1523

Уйлямс, Н. П.   1441

Улрих-Кервер, Г. В.   643

Ур-Наму за него   12

Урбах, Ото   644

Успенски, Н. Д.   754

Ушаков, Симон за него   913

Ф. Б.   860

Ф. Кл.   687

Ф. Ф.   418, 505

Фердинанд, цар за него   164

Филарет (Дроздов), митрополит  Московски за него   278, 977

Филимон, презвитер   476

Филимон за него   73

Фичев, Никола за него   309

Флорински, свещеноик.   477, 671

Фойербах за него   1418

Форд, Карол   478

Фотий, патриарх св. за него   93

Фьогеле   479, 645, 689

Фьорстер, Фр.   554, 555

Х. К.   688

Х. У.   552

Хайм, Карл   784

Хайне, Хенрих   1367 за него   623

Поп Харитон  за него   257

Хартман, Макс за него   584

Хеер, Фридрих   556

Хейердал, Тор за него   758

Хенрих, ХОЛ, Константин   480

Хин, Виктор   1529

Хлор, К.   1530

Холдейн, Дж. С.   646

Хоматиян, Димитрий   392

Хомяков, А.   1368

Хопа, Ернст Макс за него   1054

Хофмайер, Скат епископ   693

Хрелопанов, Иван   174

Христов, В.   1531

Христов, Добри за него   945

Христов, К. прев.   1279

Христов, М.   672

Христов, Цвятко п. за него   1504

Христос    вж. Иисус Христос

Хромадка, Й. Л.   723

Хуфт, Вилиям Висерт за него   702

Хюго, Виктор   1370

Цанков, Стефан протопр.   81, 175, 176, 249, 250, 284, 318, 481-488,  647, 660, 673, 719-721, 900; за него   274, 277, 929, 1535

Цветанка за нея   1194

Цветков, Никола Ангелов прев.   784, 1039

Целер, Л.   489

Цицелов, Константин   491, 492, 1532-1534

Цоневски, Илия  К.   232, 339, 340, 724, 781, 1535 ; прев.   489

Цонков, Поликарп епископ за него   260

Ч-ев. И.   683

Чавова, О.   922

Чайковски, Петър Илич за него   940, 944

Чапанов, Янаки прев.   1055

Чарториски, А. за него   1443

Чачановски, Цветан   1371

Чехов, Антон П.   1066, 1067; за него   984, 989

Чечерин, Б.   493

Чилингиров, Стилиян   1068, 1372;  за него   302, 1030, 1371

Чинтулов, Добри за него   119, 978

Чифлянов, Благой свещ.   755, 756;  прев.   75, 1036

Чолаков, Любозар   39, 40, 41, 82, 83, 84, 28-288, 725, 801, 885, 923, 935, 1536-1556 ; прев.   695

Чолаков, Ромео   289; за него   293, 304, 313

Чунгарев, Симеон К.   206

Шавелски, Георги И. протопр.   494, 648, 782, 783;  за него   1593, 1595

Шаповалова, А.   901

Швайцер, Алберт за него   311, 1144

Шелдън, Р. Д.   649

Шиваров, Николай Ст. свещ.   12, 13, 42,43, 44, 89

Шивачев, Иван свещ.   495, 757, 887, 996

Шопен, Фридерик за него   950

Шумарев, Василий иконом   496, 886

Щедрин, Н.   1069;  за него   986

Щукерт, К.   1070

Юго, Виктор    вж. Хюго

Юда за него    вж. Иуда

Юстиниян, патриарх Румънски за него   147

Яков, св. ап. за него   1475

Янку, М.   14

Altaner, Bethold. за него   1596

Auclair, Marcelle за него   1551

Barthelemy, D. O. P. за него   1597

Benz, Ernst  за него   1483

Buonaiuti, Ernesto за него   1533

Buscarlet, Daniel за него   1553

Coste, N.  за него   1544

Cullmann, Oscar за него   1554

Debard, L. за него   1544

Dietrich, Susane de за нея   1471

Döpmann, Dieter за него   1517

Guardini, Romano за него   1525, 1530, 1556

Hynek, R. W.   650

Ingram, G. за него   1539

Ingram, М. за него   1539

Keller, Werner за него   1472

Lieb, Fritz за него   1520 .

Milik, J. T.  за него   1597

Neill, Stephan  за него   1540

Nicolas, metropolite de Kroutitsy et de Kolomna за него   1543

Noe, [библейски патриарх] за него   1958

Parot, Andre за него   1598

Pike, E. Royston за него   1546

Ricciotti, Giuseppe за него   1554

Roux, Andre прев.   1539

Siegmund-Schultze, Fridrich за него   1520

Spuler, Bertold за него   1520

St-d   1437

Μωραιτον, Δημητριον  за него   1489

ГЕОГРАФСКИ ПОКАЗАЛЕЦ

Армения   690

Асеновград   206

Атон   174, 195, 200, 215, 239, 921, 941, 952 , 956, 963, 1217

Балканите    вж. Балкански полуостров

Балканския полуостров   54, 130, 175

Батак   194

Батошево (Габровски окръг)   179

Белгия   1501

Белград   870, 1402

Београд    вж. Белград

Берн   590

Божи гроб    вж. Иерусалим

Бояна   918

Будапеща   721

Букурещ   822

България   157, 172, 174, 194, 220, 240, 307, 391, 691, 722, 782, 865, 905, 956, 1123, 1164, 1447, 1451, 1513, 1586

Българска францисканска провинция   172

Български извор (Ловешко)  282

Вавилон   3

Варна   99

Великденски остров   758

Венеция   220

Великоморавия   220, 229

В.Търновска епархия    вж. Търновска епархия

Витлеем   4, 953, 1107, 1292

Витлеемска пещера    вж. Витлеем

Влахи, Мелнишко   193

Влашко   172, 273

Галац   134

Гетсиманска градина   5

Гложене (Тетевенско)   281

Гомора   6

Гърция   419

Гюмюрджинско    вж. Южни Родопи

Дания   693

Драмско   141

Друган, Радомирско   903

Европ. Турция   102, 130

Египет   1404

Елеонска планина   5

Етрополе   183

Иерусалим   7, 956

Израел   35

Източна Румелия   130

Италия   86

Йерихон   6

Караш (Врачанско)   201

Кариот   68

Княжество България   130

Коман   336

Котел   258, 836, 1251

Ксантийско    вж. Южни Родопи и

Кумран   10, 441

Ленинград   283

Лондон   698

Македония   101, 143

Мелник   106, 193, 919

Мецад Хашавйаху (крепост, южно от гр. Иафа)   11

Москва   676, 955, 1541

Мусина (Търновско)   256

Мъртво море   14

Назарет   9

Ниневия   44

Осло   719

Отоманска империя   130

Охридска архиепископия   163

Палестина   13, 45, 1547

Панагюрище   194

Панония   220

Париж   1522

Пловдив   590, 917

Прага   707, 713, 723

Райково (Смолянско)   180

Ракитово (Пазарджишко)   202

Рамат Рахел  (Палестина)  13

Рила   182, 386

Рим   220, 419

Римска курия   130

Родос (Гърция)   701, 710,711

Румъния   157, 274, 1470

Русе   960

Русия   111, 189, 240, 247, 249, 365, 506, 803, 871,  876, 895, 956, 1451, 1473, 1513

Самоков   914

Сандански   919

Света Гора    вж. Атон

Свищов   273

Севастопол   814

Севлиево   169

Седмиградско   172

Сердика    вж. София

Силистра   158

Сирия   45

Солун   1445

Содом   6

Софийска епархия   760

Софийска митрополия   132, 153

София   151, 160, 163, 175, 184, 197, 203, 590, 631, 693, 704, 807, 851, 868, 905

Сталин, язовир   902

Станке-Димитриевска околия   911

Стара Загора   177, 178

Старозагорска епархия   954

Стрелча   117

Съветска държава    вж. СССР

Съветски съюз    вж. СССР

СССР   249, 895, 1195

Тимок, река   1230

Тихия океан   758

Торино   8

Тракия   113, 130, 143

Търново   116, 218, 369, 962

Търновска епархия   780

Търновски край   204

Унгария   172

Унгровлахийска митрополия   1519

Ур Халдейски  (Месопотамия)   6, 12

Ханаан   6

Хелзинки   705, 715

Хирошима   1201

Холандия   706

Цариград   123, 133, 143, 144, 150, 220, 336

Чехословакия   250, 400, 1563

Чирпан   770

Шеветон    вж. Белгия

Шипка, връх   114, 1130

Шипка (Казанлъшко)   197, 803, 820

Франция   1548

Южни Родопи   1442, 1500

Geneve 1533

Jerusalem 1538

Jordan Desert 1597

Russland 1520

Qumran 1597

ЦЪРКВИ И МАНАСТИРИ

Атонски манастир    вж. Атон

Бачковски манастир   1337

Бельовата църква  (Самоков)   914

Боянска църква   912

Гложенски манастир   268

Дряновски манастир   961

Етрополски манастир   183

Зограф    вж. Атон

Казанлъшкия манастир   961

Килифаревския манастир   186

Клисурския манастир   185

Къпиновски манастир   198, 473

Лясковска обител   204, 268

Мъглижкия манастир   961

Петропавловски манастрир    вж. Лясковска обител

Преображенски манастир   962

Раковишки манастир   205

Рилски манастир   110, 181, 187-189,191- 195, 909, 959, 1124, 1473, 1574

“Рождество Христово” (църква в с. Шипка)   197, 803, 820

Роженски манастир   919

Самоковски манастир   108

“Св. Богородица” (църква в Копривщица)   264

„Св. Богородица” (църква в Пловдив)   917

„Св. Марина” (църква в Пловдив)   917

“Св. Неделя” (църква в с. Ракитово)   202

„Св. Неделя” (църква в Пловдив)   917

„Св. Петка-Стара” (църква в Пловдив)   917

„Св. София” (църква в София)   1514

„Св. Троица” (църква Ст. Загора)   177, 178

“Св. Александър Невски” ( Патриаршеската катедрала в София)   184, 197, 819, 824, 827, 833, 834, 835, 837, 849, 871

“Св. Врач” (манастир в Мелнишко)   193

„Св. в. м. Георги” (манастир в  с. Гложене)   281

„Св. Георги” (църква в Пловдив)   917

„Св. Димитър” (църква в с. Батошево)   179

„Св. Димитър” (църква в Пловдив)   917

„Св. Иоан Рилски” (църква в Пловдив)   917

“Св. св. Кирил и Методий ”  (църква в Пловдив)   917

“Св. св. Константин и Елена” (катедрала в Букурещ)   822

„Св. св. Константин и Елена” (църква в Пловдив)   917, 1542

“Св. вм. Пантелеймон” (църква в Галац)   134

„Св. св. апостоли Петър и Павел” (манастир в Лясковец)   204

„Св. св. апостоли Петър и Павел” (църква в Силистра)   158

“Св. Полихрон” (манастир в района на малоазийската крайбрежната ивица близо до Агрос)   220

”Св. великомъченик Теодор Стратилат” (църква в с. Райково)   180

„Св. Харалампий” (църква в Пловдив)   917

„Св. Въведение Богородично” (църква в Пловдив)   917

„Св. Успение Богородично”  (църква в Асеновград)   206

Троянски манастир   1215

ПОКАЗАЛЕЦ НА МЕСТАТА ОТ СВЕЩЕНОТО ПИСАНИЕ*

Книга Битие (2); 49:10 (25); 1:26-27 (462)

Книга Изход 9:18-33 (1388)

Псалтир 1:1-3 (1079); 74:16 (1169)

Книга на пророк Исаия 53 (23); (40)

Книга на пророк Михей (41)

Книга на пророк Авакум (39)

Евангелие от Матей 1:18-25(46); 2:1 (70); 5:4 (459); 5:16 (529); 8:15 (1180); 16 (69); 22:37-40 (439); 28:1-10 (79);

Евангелие от Марк 12:30-31 (439); 16:1-11 (79)

Евангелие от Лука 2:14 (520); 2:29-32 (1192); 2:36-38 ( 857); 6:25( 457); 8:26-19 (842); 15 (531); 15:11-32 (1078); 23:34 (887); 24:1-12 (79)

Евангелие от Иоан (1); 1:1-17 ( 848); 10:14  (511); 20:1-18 (79)

Деяния на св. апостоли  (53); 16:7-14  (54); 20:18-35 (779)

Първо послание на св. апостол Павел до Коринтяни 13 (495, 883)

Послание на св. апостол Павел до Галатяни 6:1 (780)

Второ послание на св. апостол Павел до Тимотей 4 (76)

Послание на св. апостол Павел до Филимон (73)

Послание на св. апостол Павел до Евреите 12:14 (695)

*В скоби са отбелязани номерата на библиографските описания, в които е цитирано съответното място от Свещеното Писание.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящата дипломна работа е направена пълна библиография на всички публикувани материали в списание “Духовна култура” за периода 1946-1964 година, тъй като до момента липсва такава, което затрудняваше използването на изданието. Това е един от основните приноси на тази разработка. Задачите, поставени в началото са изпълнени като за целта са описани 1598 материала, разпределени в 45 рубрики и подрубрики, изработени са и показалци. Съставените показалци – именен, географски и на Свещеното Писание, ще спестят време на читателите и ще ги освободят от необходимостта да се обръщат към обемистата литература. Те спомагат за ефективното използване на указателя, защото предлагат различни “входове” към основния текст, като го представят в различни от корпуса аспекти.

Указателят на списание “Духовна култура” обогатява не само православната богословска, но историческата и философската библиографии. Той е като светъл лъч, пронизал тъмнината в периода 1946-1965 година, твърда основа, върху която ще продължи да се изгражда тази библиография за по нататъшните неразкрити години от 1966 до 1989 година. Това е една задача, която  ще бъде решена в близко бъдеще. Изготвеният указател е едно ценно помагало в научната богословска дейност. Неговата стойност не се изчерпва само за настоящето, но и за бъдещи поколения, защото в списанието темите са далеч от злободневната действителност, а са пряко свързани с истините на християнската вяра, които не се влияят от промените в обществото, защото те са вечни и черпят своята сила от Първоизточника – Иисус Христос.

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

1. Ангелова, Росица Жечкова. Периодичният печат в Шумен: 1844-1944: Библиографски обзор. – Шумен:  Фабер, 2003

2. Ангелова, Росица Жечкова. Периодичният печат на протестанските църкви в България : 1844-1944 : Библиографски обзор. – С. : БХСС, 2003.

3.  Богданов, Иван. Речник на българските псевдоними. – 3. осн. прераб. и доп. изд. – С. : Петър Берон, 1989.

4. Български периодичен печат: 1844-1944: Анотиран библиографски указател. Т. І, А-М. – С. : Наука и изкуство, 1962.

5. Господинов, Георги. Духовна култура. // Периодика и литература. Т. 5. – София,  1999, с. 355-361.

6. Людсканова, Виолета, Избор на редна дума : За имената на автори, пишещи под псевдоним/псевдоними. // Библиотека, 2004, № 3-4 , с. 32-40.

7. Списание “Векове” : 1972-1981 : Библиографски справочник / Състав. Татяна Янакиева-Златева. – С. : Бълг. истор. дружество, 1982.

8. Списание “Исторически преглед” : 1944-1964 : Библиографски справочник / Състав. Петър Коледаров, Емилия Костова. – С. : БАН Инст. по история, 1970.

9. Темелски, Христо, Печатният орган на Българската православна църква. // Църковен вестник, № 7, 2000.

БИБЛИОГРАФСКИ УКАЗАТЕЛ НА СПИСАНИЕ ДУХОВНА КУЛТУРА 1946 – 1965 – продължение 1

Мирослава Млечкова

ХРИСТИЯНСКА  АПОЛОГЕТИКА

561. АЙНЩАЙН. За личността на Иисуса Христа / Айнщайн. // ХХІХ, 1949, № 8, с. 4-5. Разговор между великия учен и представител на в. Saturday evining = Post (ср.сп. Geisteskampf der Gegenwart, 1930, S. 235.)

562. АКСАКОВ, И. С. Християнството и съвременният прогрес / И. С. Аксаков ; Прев. иером. Прохор. // ХХVІ, 1946, № 1, с. 25-28. За истините на хр. вяра. Оборване на отрицателите на тези истини. Доказване на съвършенството на им.

563. АРИСТИД Атински. Първите християни / Аристид Атински. // ХХІХ, 1949, № 7, с. 15-16.  Из: Апологията, написана в 137 г. сл. Хр., предназначена за римския имп. Адриян.

564. БЕЛОГУШЕВ, Божидар. Религиозността на Лудвиг ван Бетовен / Божидар Белогушев. // ХХХ, 1950, № 9-10, с. 27-31.

565. БЕТ, Карл. Природен закон и чудо / Карл Бет. // ХХVІІІ, 1948, № 7, с. 11-15.

566. БЕТЕКС, Фр. Материализмът – за любовта / Фр. Бетекс. // ХХVІІ, 1947, № 7, с. 21. Безсилието на атеизма да обясни любовта.

567. БОГОЛЮБОВ, Д. И. Методически съвети към начеващите мисионери / Д. И. Боголюбов. // ХХХІV, 1954, № 10, с. 1-2.

568. БОГОСЛУЖЕНИЕ сред природата. // ХХVІІ, 1947, № 5, с. 22-24. Подпис: Е. Х. Възражение срещу тези, които смятат, че не е нужно да се ходи на църква,  и твърдят, че получават нужното сред природата.

569. БРАНКА, В. Самозараждането и досега е чудо / В. Бранка. // ХХVІІ, 1947, № 8, с. 18-20. За произхода на живота. Хипотеза за самозараждането. Абсурдността до която се стига.

570. В какво не вярва и в какво вярва атеистът?// ХХVІІ, 1947, № 9-10, с. 40-41. Подпис: А. М.

571. ВАСИЛЕСКУ, Емилиян дякон. Православната църква и Патриотизмът / Дякон Емилиян Василеску ; Прев.със съкращ. ставр. ик. Николай П. Попов. // ХL, 1960, № 10, с. 16-22.

572. ВЕЛЕВ, Ганчо. Иван Вазов и Църквата / Ганчо Велев. // ХХХ, 1950, № 6, с. 2-11.

573. [ВЕЛИМИРОВИЧ, Николай епископ]. Вяра в мрака ли? / [Епископ Николай Велимирович]. // ХХХ, 1950, № 4, с. 12-15.Подпис: Еп. Н.В. Оборване на противниците на вярата със собствените им средства.

574. ВЕЛИЧКОВ, Александър. Борци срещу суеверията, жертва на грубо суеверие / Александър Величков. // ХХХ, 1950, № 1, с. 21-24.

575. [ВЕЛИЧКОВ,  Александър]. Кръгозор на вулгарния материализъм / [Александър Величков]. // ХХVІІ, 1947, № 8, с. 20-21.Подпис: А. В. Критика на материализма.

576. ВОДЕНИЧАРОВ, Божидар. Какво съм „Аз”? / Божидар Воденичаров. // ХХVІІІ, 1948, № 6, с. 19-22. Възгледът на един „вулгарен” материалист, относно човешката същност.

577. ВЯРА и разум. // ХХVІІІ, 1948, № 9-10, с. 38-43. Подпис: Ск. П-н. За отношението между тях.

578. ГАЙЛ, Ото Вили. Има ли вселената граници? / Ото Вили Гайл. // ХХХVІ, 1956, № 5-6, с. 29-34.

579. ГЕТТЕ, Владимир свещ. Из Спомени на един римокатолически свещеник, станал православен свещеник / Свещ. Владимир Гетте. // ХХХІV, 1954, № 7-8, с. 30-32.

580. ГОРСКИ, А. В. прот. Научното изследване като път, който води към Христа / Прот. А. В. Горски. // ХХІХ, 1949, № 1, с. 1-4.

581. ГОТЛИБ, Фридрих. Как станах миролюбец и миротворец / Фридрих Готлиб. // ХХХV, 1955, № 4, с. 32-34.

582. ГРУНЕР, П. Отношението на естественика към чудото / П.  Грунер. // ХХVІ, 1946, № 1, с. 12-14. Дали е приемливо от гледище на естествените науки дадено чудо, което е подкрепяно чрез достоверни свидетелски показания.

583. ГЮНТЕР, К. Музиката в природата / К. Гюнтер. // ХХVІІ, 1947, № 7, с. 4-7. Целесъобразността и хармонията в природата.

584. ДВАМА именити съвременни естественици за религията. // ХХVІІІ, 1948, № 2, с. 22-23. За Макс Хартман и Макс Планк – техните възгледи за вярата в Бога и за отношението между религия и естествознание.

585. ДЕНЕРТ, Волфганг. Техниката в живата природа / Волфганг Денерт. // ХХVІ, 1946, № 6, с. 26-32. В животинските и растителните тела. Доказателство за целесъобразността.

586. ДЕНЕРТ, Еберхардт. Природата като художествено творение / Еберхардт Денерт. // ХХVІ, 1946, № 5, с. 22-26.

587. ДЕНЕРТ, Еберхардт. Първобитният човек – по неговите дела / Еберхардт Денерт. // ХХVІІ, 1947, № 6, с. 25-27. Делата на първобитния човек са творческо превъзмогване и подчиняване на материята чрез духа, нещо, което не е свойствено на животните.

588. ДЕНЕРТ, Еберхардт. Хармония в строежа на живите същества / Еберхардт Денерт. // ХХVІІІ, 1948, № 2, с. 20-22.

589. ДЕССАУЕР, Фр. Природа, техника и дух / Фр. Дессауер. // ХХХ, 1950, № 2-3, с. 27-30.

590. ЕВТИМИЙ, архим. Вяра и разум / Архим. Евтимий. // ХХVІ, 1946, № 3-4, с. 17-24. Лекция, изнесена пред студентските християнски дружества в Берн и София и пред учащи се и граждани в Пловдив.

591. ЕДИНГТОН, Артур. Скелет – това е, което физическата наука дава / Артур Едингтон. // ХХVІІІ, 1948, № 5, с. 29-31. Невъзможността на научния опит да отговори какво е човекът и неговото предназначение в света.

592. КЛИМЕНТ Рилец, архимандрит. Изповедта на един разкаял се безбожник / Архимандрит Климент Рилец. // ХХVІІІ, 1948, № 8, с. 26-28. За Сергий Булгаков.

593. КЛУГ, И. Щурмуване Небесата / И. Клуг. // ХХХ, 1950, № 6,  с. 12-15. За човечеството, което въстава срещу волята и Божествените закони. Опита на човека по пътя на научни изследвания да достигне Бога.

594. КУДРЯВЦЕВ, Виктор Д. Безсилието на атеизма / Виктор Д. Кудрявцев. // ХХVІІ, 1947, № 9-10, с. 34-35. Невъзможността да се докаже несъществуването на Бога.

595. КУДРЯВЦЕВ, Виктор Д. Основната причина на неверието / Виктор Д. Кудрявцев. // ХХVІІІ, 1948, № 5, с. 18-22.

596. КЬОНИГ, Артур. Животно и човек / Артур Кьониг. // ХХVІІ, 1947, № 7, с. 19-20. Опровержение на теорията за произхода на човека от животните.

597. [МАРИНОВ, Борис]. Без Бога / [Борис Маринов]. // ХХVІІІ, 1948, № 2, с. 11-12. Подпис: Б. М.

598. МАРИНОВ, Борис. За влиянието на религията върху човешката душа и народите / Борис Маринов. // ХХІХ, 1949, № 5, с. 10-15. Опровержение на твърдението за религията, че носи душевно разстройство,  спира духовния растеж, води към духовно изграждане и общ упадък.

599. МАРИНОВ, Борис. Най-чести „разумни” основания на безбожниците / Борис Маринов. // ХХVІ, 1946, № 2, с. 4-12. Критика на изложените твърдения.

600. МАРИНОВ, Борис. Празна работа ли е молитвата / Борис Маринов. // ХХVІІ, 1947, № 2-3, с. 53-58. Лечебната сила на истинската молитва.

601. МАРКОВСКИ, Иван С. Иисус Христос не само е живял, но и сега живее между нас / Иван С. Марковски. // ХХІХ, 1949, № 7, с. 2-11. Опровержение на твърдението, че Христос е мит, и не е историческа личност.

602. МАСИУС, Херман. Ластовицата / Херман Масиус. // ХХХІ, 1951, № 5-6, с. 2-3. Доказателство за Божията премъдрост.

603. МЕЛНИКОВ, Ф. Е. Целият свят свидетелствува за Бога / Ф. Е. Мелников. // ХХVІІ, 1947, № 9-10, с. 33-34. Доказателства.

604. МЕЛНИКОВ, Ф. Е. Безбожието потвърждава християнските  истини / Ф. Е. Мелников. // ХХVІ, 1946, № 2, с. 13-15.

605. МЕЛНИКОВ, Ф. Е. Наука и религия / Ф. Е. Мелников. // ХХVІІІ, 1948, № 6, с. 13-15.

606. МЕЛНИКОВ, Ф. Е. Откъде е произлязла вярата в Бога? : Публичен диспут / Ф. Е. Мелников. // ХХVІІ, 1947, № 2-3, с. 22-51. Доказателства за съществуването на Бога. Оборване на основанията на безбожниците.

607. МЕЛНИКОВ, Ф. Е. Сектанството / Ф. Е. Мелников. // ХХХІV, 1954, № 9, с. 1-7. Произход и същност.

608. МОРИСЪН, А. Креси. Библия и наука, религия и наука / А. Креси Морисън. // ХХІХ, 1949, № 2-3, с. 19-22.

609. МОРИСЪН, А. Креси. Нашият свят / А. Креси Морисън. // ХХVІІІ, 1948, № 6, с. 16-19. Доказателства на естествените науки, че светът не е случайност,а дело на Разумно начало.

610. МОРИСЪН, А. Креси. Седем основания на учения да вярва в Бога / А. Креси Морисън. // ХХVІІ, 1947, № 5, с. 17-20.

611. МОРИСЪН, А. Креси. Случай или Висш Разум? / А. Креси Морисън. // ХХVІІІ, 1948, № 7, с. 7-11; № 8, с. 7-13; № 9-10, с. 35-38.Съдържа: І. Атмосфера и океан; ІІ. Газовете, които дишаме; ІІІ. Азотът – двойната целесъобразност; ІV. Животните; V. Най-великата лаборатория в света – физиологията на храносмилането; VІ. Контрол и равновесие в природата. Факти, които свидетелстват за наличието на един Висш Разум.

612. НИЕ всички вярваме. // ХХІХ, 1949, № 5, с. 8-10. Подпис: И. А. И. Опровержение и критика на възгледа, че човек може да живее без всякаква вяра и че научното образование е несъвместимо с вярата.

613. НИКОЛАЙ, епископ. В края на краищата все пак доброто ще победи! / Епископ Николай. // ХХІХ, 1949, № 1, с. 5-13.За вярата в Бога и вярата в крайната победа на доброто.

614. ОПАСНОСТИТЕ  на отлагането. // ХХХ, 1950, № 8, с. 1-10.Подпис: С. П.За младите хора, които признават Евангелието, но не искат да го приемат за основа на своя живот.

615. ПАМУКОВ, Панайот прот. Ново отношение на инославните към православието / Прот. Панайот Памуков. // ХL, 1960, № 3, с. 22-25.

616. ПАНЧОВСКИ, Иван Г. Светоотеческа критика на древната атомистика / Иван Г. Панчовски. // ХХХVІІ, 1957, № 5-6, с. 28-32.За учението на древните атомисти (от атом) у Лактанций (250-340) в съч. му „Божия гняв”. Опровержение на учението, че целия свят е произлязъл от самоволното и случайно движение и съединение на атомите.

617. ПЕНОВ, Димитър. Предпазване на вярващите от суеверия / Димитър Пенов. // ХХХVІ, 1956, № 8-9, с. 38-42; № 11, с. 8-14.Съдържа: 1. Същност на суеверието; 2. Причини за суеверията; 3. църквата и суеверията; 4. Пътища за ограничаване суеверията.

618. ПЕНОВ, Димитър. Религия и изкуство / Димитър Пенов. // ХХХVІ, 1956, № 3, с. 24-28.

619. ПЕНОВ, Димитър. Ф. М. Достоевски / Димитър Пенов. // ХХХVІ, 1956, № 4, с. 16-22.За творчеството му, в което изследва съдбата на човека в света в и с Бога и когато е без и против Бога, за положителното разкриване на църковното учение и критика на отрицателното в проявите на християните.

620. ПЛАНК, Макс. Има ли разумен световен ред? / Макс Планк. // ХХVІІІ, 1948, № 2, с. 18-20. Какво доказва физиката?

621. ПЛАТОНОВ, В. Безбожието и естествените науки / В. Платонов. // ХХVІІ, 1947, № 1, с. 26-27. Съдържат ли естествените науки условие, което да предразполага към неверие?; Доказателства,опровергаващи това твърдение.

622. ПО-ЦЕННО от злато и сребро. // ХХІХ, 1949, № 2-3, с. 22-26.Подпис: М. П. За ценността на Библията.

623. ПОПВАСИЛЕВ, Димитрий прот. Поезия и религия : Хенрих Хайне и християнството / Прот. Димитрий Попвасилев. // ХХVІІ, 1947, № 7, с. 10-18.

624. ПРИРОДАТА – свидетелка за възкресение. // ХХХ, 1950, № 4, с. 5. Подпис: В. Щ-д.

625. ПУШКИН, А. С. За Библията и религията / А. С. Пушкин. // ХХХІ, 1951, № 1, с. 11-12.

626. РАДОВАНОВ, Д. свещ. За синаповото зърно и за синаповото растение / Свещ. Д. Радованов. // ХL, 1960, № 7-8, с. 27-29.Из кн. на Михаил Сибирцев. Опыть библейско-естественной истории, или описательное изложение библейской геологии, ботаники и зоологии. – СПб. – 1867, с. 133-137.

627. РАТУЕЛ, Фр. Красотата на цветята / Фр. Ратуел. // ХХХІ, 1951, № 5-6, с. 4-6. Хармонията в природата свидетелства за Премъдрия Творец.

628. РЕЛИГИОЗНОТО чувство у Баха / Прев. архимандрит Прохор. // ХХХV, 1955, № 5, с. 22-23.

629. РОЛАН, Ромео. Вярата на Бетховен / Ромео Ролан. // ХХХІХ, 1959, № 7-8, с. 58-63.Статията представлява заключението на големия труд на автора върху Бетховен.

630. СВЕТИЯТ Дух и културата. // ХХVІ, 1946, № 6, с. 9-11.Подпис: К. А. Ф.

631. СЕРАФИМ, архим. Божиите следи в природата / Архим. Серафим. // ХХVІІ, 1947, № 6, с. 10-19.Беседа, изнесена в аулата на Богословския факултет – София, от името на Студ. богосл. д-во „Патриарх Евтимий”.

632. СЕРАФИМ, архимандрит. Здрава и болна мистика / Архимандрит Серафим. // ХХХІІ, 1952, № 9-10, с. 38-57.Допълнение към статията: „Спиритизъм, духовидство, врачуване”. Съдържа: І. Здравата мистика; ІІ. Болната мистика; ІІІ. Гордостта – основа на болната мистика; ІV. Белези, че виденията са от демоните; V. Как да се предпазваме от коварството на демоните.

633. СЕРАФИМ, архимандрит. Спиритизъм, духовидство, врачуване / Архимандрит Серафим. // ХХІХ, 1949, № 9-10, с. 13-24.

634. СЕРГИЙ, иеромонах. Божията премъдрост в багрите, аромата и вкуса на плодовете и цветята / Иеромонах Сергий. // ХХХVІІІ, 1958, № 7, с. 25-27.

635. СЕРГИЙ, архимандрит. Православни черти в мирогледа на Блез Паскал / Архимандрит Сергий. // ХLІІ, 1962, № 10, с. 15-26.

636. СРЕД величествената Божия катедрала – природата. // ХХХV, 1955, № 7, с. 9-10. Красотата и хармонията в природата – доказ. за Твореца.

637. СТОИМЕНОВ, Б. п. Какво би било човечеството без Христа? / Б. п. Стоименов. // ХХVІ, 1946, № 1, с. 28-31.Поставеният въпрос се разгл. в религията, в изкуството, във философията, в семейството,  личността, историята, културата.

638. СЪРНЕВ, Цветан. Един виден атомен физик гради християнски мироглед / Цветан Сърнев. // ХХХVІ, 1956, № 8-9, с. 13-20.За Карл Фридрих фон Вайцзекер и неговото обяснение за християнството от гл. точка на  модерните естествени науки.

639. ТОТ, Тихамер. Има ли душа? / Тихамер Тот. // ХХVІ, 1946, № 8, с. 19-22.

640. ТОТ, Тихамер. Нравственият ред говори за Бога / Тихамер Тот. // ХХVІІІ, 1948, № 1, с. 11-14. Произход на нравствените закони и норми; Доказателство за Един Висш Законодател; Свободната воля на човека.

641. ТОТ, Тихамер. Трябва да има друг живот! / Тихамер Тот. // ХХVІ, 1946, № 5, с. 9-16.Свидетелства за вечния живот – чов. разум, воля и сърце.

642. ТУМАНГЕЛОВ, Г. свещ. Религиозността на Васил Левски / Свещ. Г. Тумангелов. // ХХХVІ, 1956, № 2, с. 21-24.

643. УЛРИХ-КЕРВЕР, Г. В. Осмиване на  религията / Г. В. Улрих-Кервер. // ХХVІІІ, 1948, № 9-10, с. 44-46. За подигравките с Бога и Неговите светини.

644. УРБАХ, Ото. Багри и аромати в природата / Ото Урбах. // ХХVІІ, 1947, № 8, с. 4-7. За целесъобразността в природата.

645. ФЬОГЕЛЕ. Най-великото събитие в мировата история / Фьогеле. // ХХVІ, 1946, № 1, с. 3-5. За Рождество Христово.

646. ХОЛДЕЙН, Дж. С. Научна действителност и религия / Дж. С. Холдейн ; Прев. Н. А. // ХХVІІ, 1947, № 6, с. 22-25.Съкратен превод и резюме от статията на бележития англ. физиолог и философ, отпеч. в сб. „Science and Religion” (1931 г.). Връзката между наука и религия.

647. ЦАНКОВ, Стефан протопр. Религиозността на Пушкина / Протопр. Стефан Цанков. // ХХІХ, 1949, № 6, с. 1-12. Отношението между поета и човека Пушкин, в поезията  в живота  и вярата му.

648. ШАВЕЛСКИ, Георги И. протопр. Спъва ли религията прогреса? / Протопр. Георги И. Шавелски. // ХХVІІ, 1947, № 2-3, с. 18-22. Участието на религията в развитието на културния процес в историята на човечеството.

649. ШЕЛДЪН, Р. Д. Само велик учител ли е Иисус Христос? / Р. Д. Шелдън ; Прев. от англ. Старозагорски митрополит Климент. // ХХVІ, 1946, № 7, с. 1-12.Съдържа: Молитвата на агностика; В Словото Божие; Най-големият Учител заслужава да бъде изслушан; Първият голям урок на най-великия Учител; Най-великият урок на най-великия Учител; И други потвърждават учението на Христа; Още един велик урок на нашия велик учител; Отрекъл агностицизма и прегърнал благодатната сигурност на християнството.

650. HYNEK, R. W. Мъченическата смърт на Спасителя в светлината на модерната медицинска наука. Откриване на истинския портрет на Христа / R. W. HYNEK ; Прев. със съкр. архим. Прохор. // ХХХV, 1955, № 4, с. 20-30. За Торинската плащаница. Съдържа: І. История на св. Плащаница; ІІ. Какво се вижда с просто око върху нея?; ІІІ. Науката фотографирва, след 19 века, тялото на Христа; ІV. Един исторически документ доказва голямата жестокост на Господните страдания; V. Един автентичен документ за ужаса на кръстната смърт на Христа; VІ. Свещ. Писание и Св. Плащаница се потвърждават взаимно; VІІ. Възможни възражения.

ХРИСТИЯНСКА ФИЛОСОФИЯ

651. АРНАУДОВ, Михаил. Религиозно-етическата мисъл на Гьоте / Михаил Арнаудов. // ХХХVІІ, 1957, № 2, с. 4-11.

652. ГУАРДИНИ, Романо. Мирът е плод и на търпение / Романо Гуардини ; Прев. Иоан Петрич. // ХХХV, 1955, № 12, с. 13-14.

653. ГУАРДИНИ, Романо. Само който познава Бога, познава и човека / Романо Гуардини ; Прев. от нем. Цветан Сърнев. // ХХХVІ, 1956, № 1, с. 8-15. Доклад. Как познанието за чов. същество има своята основа в познанието на Бож. Същество и как оттук знанието на човека за себе си зависи от представите, които той притежава за Бога.

654. ЙОТОВ, Ив. Тъй рече Зараустра… на Нитче / Ив. Йотов. // ХХХVІІ, 1957, № 2, с. 30-32.

655. ЙОРДАНОВ, Н. Д. Михаил Юревич Лермонтов / Н. Д. Йорданов. // ХХVІІІ, 1948, № 6, с. 24-25. За философско-религиозните настроения в поезията му. Статията е публ. по случай 107 години от смъртта на Лермонтов.

656. МИЛЕВ, Александър. Схоластика и мистика / Александър Милев. // ХХVІІІ, 1948, № 2, с. 24-27.

657. ПЕНОВ, Димитър. Светите три светители и философията / Димитър Пенов. // ХLІІІ, 1963, № 2, с. 17-31.

658. РОМАНО Гуардини : Християнски философ на атомния век :  По случай 70 годишния му юбилей. // ХХХV, 1955, № 10-11, с. 20-29. С библиогр. За дълбочината, логическата стойност, яснотата и оригиналността на културофилософската теория на Гуардини.

659. ТАНК, Курт Лотар. Ако Сократ живееше днес / Курт Лотар  Танк ; Прев. Иоан Петрич. // ХХХVІ, 1956, № 11, с. 22-24.

660. ЦАНКОВ, Стефан протопр. Фридрих Ницше като отрицател и богоборец / Протопр. Стефан Цанков. // ХХVІІІ, 1948, № 3-4, с. 1-15. Съдържа: Кой е Фридрих Ницше?; Какъв е той като мислител и моралист?; Учението му; Философията и трагедията на Ницше.

ХРИСТИЯНСКА  СОЦИОЛОГИЯ

661. ДЕКЛАРАЦИЯ на Св. Синод на Българската православна църква: По употребата на бактериологичното оръжие. // ХХХІІ, 1952, № 3-4, с. 1.

662. ДЮЛГЕРОВ, Д. Българската православна църква и световното движение за мир / Д. Дюлгеров. // ХLІІІ, 1963, № 2, с. 1-17.

663. ЗА  революционността на християнството. // ХХХVІІ, 1956, № 8-9, с. 21-25. Отношението на християнството към полит. революция.

664. ЗАЙПЕЛ, Игн. монс. За демокрацията / Монс. Игн Зайпел. // ХХVІ, 1946, № 2, с. 19-20.Крайъгълният камък на демокрацията: да е налице чувството за отговорност, най-вече пред Бога и изборът на лицата да е въпрос на съвест.

665. КОВАЧЕВ, Н. Д. прот. Всечовешка жажда за мир / Прот. Н. Д. Ковачев. // ХХХVІІІ, 1958, № 5-6, с. 39-41.

666. МАРКОВСКИ, Иван С. Делово християнство / Иван С. Марковски. // ХХХІІ, 1952, № 5, с. 4-5.За християнството в реалния живот, социалните и стопански въпроси.

667. МЕТОДИЙ, архимандрит. Петата планета от слънчевата система и проблемите на мира и войната / Архимандрит Методий. // ХLІІІ, 1963, № 4, с. 8-17.

668. ОСИПОВ, А. Прот. Мирът ще победи войната : Размисли по повод на мирното десетилетие / Прот. А. Осипов ; [Прев. от рус.]. // ХХХV, 1955, № 9, с. 25-27.Из: Ж М П, 1955, № 5.

669. СИМЕОНОВ, Сим. Християнство и демокрация / Сим. Симеонов. // ХХVІІ, 1946, № 6, с. 22-26.

670. ТОДОРАН, Исидор свещ. Християнство и техника / Исидор Тодоран ; Прев. от рум. свещ. Н. Кацарски. // ХХХVІІІ, 1958, № 1, с. 26-28; № 2, с.16-21; № 4, с. 15-18.Същност на техниката, нейния соц. и култ. характер.; Подпомага ли или пречи тя за развитието и проявата на дух. живот?; В какво отношение стои техниката със стремежа на вярващия към спасение – подпомага ли или го спъва.

671. ФЛОРИНСКИ, свещеноик. Евангелието и социалния проблем / Свещеноик. Флорински. // ХХVІІ, 1947, № 8, с. 8-18.Отношението на Църквата и нейните служители към този проблем. Какво говори Евангелието?.

672. ХРИСТОВ, М. Християнството и обществения живот / М. Христов. // ХLІ, 1961, № 7-8, с. 36-39.

673. ЦАНКОВ, Стефан протопр. Християнски лъчи през тъмнината на съвременната общественост / Протопр. Стефан Цанков. // ХХVІ, 1946, № 9-10, с. 24-28. Из съвременния духовен живот на народите.

674. ЦЪРКВАТА и мира. // ХХХІ, 1951, № 9-10, с. 25-26.

ПСИХОЛОГИЯ НА РЕЛИГИЯТА

675. ВАСИЛЕВА, Н. През дните на Великия пост / Н. Василева ; Прев. от рус. Д. Х. // ХХІХ, 1949, № 2-3, с. 29-31.Из: Ж М П, 1946, № 4, с. 42-44.За религиозните чувства и  преживявания през периода.

676. ВАСИЛЕВА, Н. От скръб към радост : През Страстната седмица и Пасха в днешна Москва / Н. Василева ; Прев. от рус. Д. Х. // ХХІХ, 1949, № 4, с. 20-23. Из: Ж М П, 1946, № 5, с. 24-27. За религиозните чувства и  преживявания през периода.

677. ВАСИЛЕВА, Н. Възнесение / Н. Василева ; Прев. от рус. Д. Х. // ХХІХ, 1949, № 6, с. 24-27Из: Ж М П, 1946, № 6, с. 29-32. За копнежа на душата.

678. ВАСИЛИЙ, архимандрит. Мостът към вечността / Архимандрит Василий. // ХХХІ, 1951, № 1, с. 1-6. За изживяването на новогодишните мигове; Размисли върху същността на времето и неговите особености – скоропреходността и неповторимостта; Мястото на вечността.

679. ГЕДАТ, Г. А. Най-силното преживяване / Г. А. Гедат. // ХХVІІІ, 1948, № 7, с. 17-19. За вярата в И. Хр.

680. ЗА радостта. // ХХХІІ, 1952, № 5, с. 29-32; № 6, с. 14-19. Подпис: Р. А. Съдържа: 1. Същност и действие на радостта; 2. Видове радости; 3. Чистата радост, нейните предварителни условия и видове.

681. МАРИНОВ, Борис. Що е молитвата? / Борис Маринов. // ХХІХ, 1949, № 7, с. 18-23. Съдържа: Идейни предпоставки на молитвата; Психологически анализ на молитвеното преживяване; Филологически анализ на думата молитва; Св. Пис. за молитвата.

682. МЕЛНИКОВ, Ф. Е. Днешната психология / Ф. Е. Мелников. // ХХVІ, 1946, № 8, с. 22-24. Душата – обект на психологически анализ.

683. СИЛАТА на музиката. // ХХVІ, 1946, № 3-4, с. 51-52. Подпис: И. Ч-ев. Естествен плод на душевни и духовни преживявания.

684. СКУРАТ, Т. Християнската молитва / Т. Скурат ; Прев А. Дандов. // ХХХІХ, 1959, № 11, с. 15-20.Из:  ЖМП, 1958, № 11. Психологически анализ.

685. ТАЙХМЮЛЕР, Г. Духът като същност / Г. Тайхмюлер. // ХХVІІІ, 1948, № 8, с. 14-15.

686. КОПНЕЖЪТ у човека по безсмъртие. // ХХVІІІ, 1948, № 3-4, с. 29-30. Подпис: К. А. Ф.

687. ХРИСТИЯНСТВОТО – религия на радостта. // ХХІХ, 1949, № 8, с. 5-7. Подпис: Ф. Кл.

688. ХРИСТИЯНСТВОТО през време на барабанния огън. // ХХVІІ, 1947, № 6, с. 9. Подпис: Х. К. Мисли и преживявания на фронтови войници.

689. ФЬОГЕЛЕ. Великденският камбанен звън / Фьогеле. // ХХVІ, 1946, № 3-4, с. 12-14. Какво е за истинския християнин камбанния звън?; Мисли и чувства.

ИНОСЛАВНИ  ИЗПОВЕДАНИЯ

690. НИКОЛАЙ, епископ Макариополски. Арменската църква / Макариополски епископ Николай. // ХLV, 1965, № 2,с. 2-10; № 4, с. 19-23; № 5-6, с. 54-59; № 7-8, с. 10-14.Съдържа: І.Кратки сведения за Армения – страна, народ, история и църква; ІІ. По-главни догматически различия между Православната и Арменската църкви. Опити за възсъединение; ІІІ. Богослужение. Арменска литургия. Римокатолическо влияние върху арменското богослужение; ІV. Видни духовници и просветители; V. Устройство, управление, вероучение и сегашно състояние.

691. НИКОЛАЙ, еп. Макариополски. Арменците в България : Отношения между българи и арменци / Макариополски еп. Николай. // ХLV, 1965, № 10,с. 1-7.

692. ПАРТЕНИЙ Левкийский. Православие и католицизъм / Левкийский Партений. // ХХІV, 1954, № 7-8, с. 4-19.Догматически различия.

693. ХОФМАЙЕР, Скат епископ. Възгледи за тайнствата на лютеранската епископална църква в Дания / Епископ Скат Хофмайер ; Прев от нем. Траянополский епископ Симеон. // ХХХVІІ, 1957, № 3, с. 1-7.Доклад, изнесен на 2 неомври 1956 г. в аулата на Дух. акад. в София при посещението на датската църковна лютеранска делегация.

ИКУМЕНИЗЪМ

694. БЕСЕР, Иоаким. Стъпки към мира : Сътрудник Божи ли е днес човекът? / Иоаким Бесер ; Прев. от нем. инок Питирим. // ХХХVІІ, 1957, № 11-12, с. 58-60.В атомния век и Църквата е изправена пред нови решителни дела. По повод на един разговор сред евангелския свят. Съдържа: Както по времето на пощенските каруци; Нито само етика, нито само политика; Никакви морални хапчета.

695. БЮСКАРЛЕ, Даниел. „Залягайте да имате мир с всички” : Евр. 12:14 / Даниел Бюскарле ; Прев. от фр. Л. Чолаков. // ХLІV, 1964, № 2, с. 16-19.

696. ДА бъдем миротворци и добротворци. // ХХХІІ, 1952, № 1-2, с. 1-2. Християнски призив.

697. ИВАНОВ, Н. Съвременни богословски проблеми / Н. Иванов. // ХLІІІ, 1963, № 1, с. 12-21; № 3, с. 9-14; № 7-8, с. 49-58.Също и в: Ж М П, 1962, № 5; № 8-9. За взаимоотношенията с инославните християни – с Католическата църква , с Икуменическото движение и с невъзсъединените източни църкви; За правилното оценяване на соц. промени в света; за християнското единство в защита на мира.

698. ЙОСИФ Варненский и Преславский. Доклад за Ламбетската конференция през 1958 г. в Лондон / Варненский и Преславский Йосиф. // ХХХVІІІ, 1958, изв. кн., с. 1-40.

699. КИРИЛ, патриарх Български. За някои икуменически въпроси / Български патриарх Кирил. // ХLV, 1965, № 11, с. 1-12.Статията е написана преди четвъртата сесия на ІІ Ватикански събор (14.ІХ – 8. ХІІ. 1965 г.).

700. КИРИЛ, патриарх Български. Икуменизмът като дълг на християнските църкви : Слово, произнесено на тържественото икуменическо събрание в Дух. академия „Св. Климент Охридски” на 24 ноември 1964 г., по случай гостуването на делегация от Световния съвет на Църквите / Български патриарх Кирил. // ХLV, 1965, № 1, с. 1-4.

701. КЛИМЕНТ, митрополит Старозагорски. Третото всеправославно съвещание / Старозагорски митрополит Климент. // ХLV, 1965, № 5-6, с. 31-45; № 7-8, с. 1-10; № 9, с. 1-15. За съвещанието на остров Родос (Гърция), състояло се на 1-15 ноември 1964 г. Доклади. За диалога между Православната и Римокат. църкви.

702. КЛИСАРОВ, Георги. Тържествено икуменическо събрание в Духовната академия „Св. Климент Охридски” / Георги Клисаров. // ХLV, 1965, № 1, с. 5-13.Доклади на д-р Вилиям Висерт Хуфт, еп. Емилианос и прот. Виталий Боровой, относно целите, знач.  и задачите на Световния съвет на църквите.

703. КЪМ християните в цял свят. // ХХХV, 1955, № 9, с. 1-2.Призив за мир. Обръщение на предстоятели и представители на православните църкви от 21 юни 1955 г.

704. МАКСИМ, митрополит Ловчански. Нашият миротворен дълг в съвременната международна обстановка / Ловчански митрополит Максим. // ХLV, 1965, № 5-6, с. 45-53. Встъпителен доклад при откриването на заседанията на Работния комитет на Пражката християнска миротворна конференция  в София – 2 март 1965 г.

705. МАРИНОВ, Борис. Да бъде мир! / Борис Маринов. // ХХХV, 1955, № 7, с. 1-2.Слово, по повод Световното събрание на мира в Хелзинки през юни 1955 г.

706. НИКОДИМ, митрополит Ленинградски и Ладожский. Мир и свобода : Доклад на областната конференция в Холандия / Ленинградски и Ладожский митрополит Никодим ; Прев. архим. Григорий. // ХLІ., 1964, № 4, с. 1-6. Из: Ж М П, 1963, № 1.

707. НИКОДИМ, архиепископ. Мирът е следване на Христа : Съдоклад, прочетен на общохристиянския конгрес за мир в Прага : 13-18 юни 1961 г. / Архиепископ Никодим. // ХLІ, 1961, № 9-10, с. 1-16.

708. НИКОЛАЙ, митрополит Крутицки и Коломенски. Борбата за мир е дълг на всеки християнин / Крутицки и Коломенски митрополит. // ХХХV, 1955, № 7, с. 3.

709. НИКОЛАЙ, митрополит Крутицки и Коломенски. Взаимното доверие – път към мира / Крутицки и Коломенски митрополит Николай ; [Прев. от рус.]. // ХХХVІ, 1956, № 2, с. 1-3.Из: Ж М П, 1955, № 8.

710. ПАРТЕНИЙ, епископ Левкийски. Всеправославно предсъборно съвещание на о-в Родос / Левкийски епископ Партений. // ХLІІ, 1962, № 1, с. 3-6; № 2, с. 1-9; № 3, с. 1-10; № 4, с. 3-15. За съвещанието, състояло се на 21 септември – 5 октомври 1961 г.

711. ПАРТЕНИЙ, епископ Левкийски. Втори  Родос / Левкийски епископ Партений. // ХLІV, 1964, № 8, с. 1-16. За Второто всеправославно съвещание на о-в Родос, 25 септ. – 1 окт. 1963 г.

712. ПАШЕВ, Ганчо Ст. Неуморим борец за мир между народите / Ганчо Ст. Пашев. // ХХХІХ, 1959, № 10, с. 1-6.За Крутицкий и Коломенски митрополит Николай и неговата дейност в защита на мира, братството и любовта между хората.

713. ПЕНОВ, Димитър. Негово Светейшество патриарх Кирил и борбата за мир / Димитър Пенов. // ХLІ, 1961, № 6, с. 1-10. Посветено на Първия всехристиянски миротворен конгрес в Прага.

714. ПИМЕН,  митрополит Неврокопски. Пътуване към мира / Неврокопски митрополит Пимен. // ХLІV, 1964, № 5, с. 2-13.Съдържа: Моят жизнен жребий; Запознаване по влака; Колко струва войната; Копнеж за мир; Организирана борба за мир; Петнадесет години световно движение на мира; Национални движения за мир; Църквата и мирът; Ратуване за мир; Двадесет години народен възход.

715. ПОЗИВ на Световното събрание на мира в Хелзинки : От 22 до 29 юни 1955. // ХХХV, 1955, № 10-11, с. 7-8.

716. ПРИЗИВ на Бюрото на Световния съвет на мира. // ХХХVІ, 1956,     № 3, с. 21.

717. РУЖИЦКИЙ, К. прот. Християнски основи за защита на мира в посланията на патриарха Алексия / Прот. К. Ружицкий ; [Прев. от рус.]. // ХХХV, 1955, № 10-11, с. 4-7. Из: Ж М П, 1955, № 3.

718. Митрополит СИМЕОН и въпроса за съединението на църквите. // ХLV, 1965, № 1, с. 14-15. Подпис: К. М.

719. ЦАНКОВ, Стефан протопр. Икуменически обединената християнска младеж пред съвременните проблеми на християнството и света : ІІ-та международна конференция на хр. младеж, Осло, 22-31 юли 1947 г. / Протопр. Стефан Цанков. // ХХVІІ, 1947, № 9-10, с. 10-21.

720. ЦАНКОВ, Стефан протопр. Икуменическото (Всецърковно) движение / Протопр. Стефан Цанков. // ХХVІІ, 1947, № 6, с. 1-9. Създаване, същност и значение.

721. ЦАНКОВ, Стефан протопр. Истината и пътят на единния всехристиянски живот и в наше време / Протопр. Стефан Цанков. // ХХV, 1955, № 12, с. 8-13.Слово, произнесено на 17 септември 1955 г. на духовния концерт в голямата реформистка църква в гр. Будапеща, по случай 100 год. от съществуването на Реформистката богословска академия в Будапеща.

722. ХРИСТОВИЯТ мир : По повод Междуверската и Национална конференция в България за защита на мира и Конгреса на народите в защита на мира. // ХХХІІ, 1952, № 9-10, с. 1-3.Състояла се на 5 окт. 1952 г.

723. ХРОМАДКА, Й. Л. Мир на земята : Главен доклад, прочетен на Общохристиянския конгрес за мир в Прага (13-18 юни 1961 г.) / Й. Л. Хромадка. // ХLІ, 1961, № 7-8, с. 1-19.

724. ЦОНЕВСКИ, Илия К. Българската православна църква и икуменическото движение / Илия К. Цоневски. // ХLV, 1965, № 1, с. 16-35.

725. ЧОЛАКОВ, Любозар. Предстоятелите на православните църкви в защита на мира / Любозар Чолаков. // ХХХVІІІ, 1958, № 8, с. 22-23.

ЛИТУРГИКА

726. БЕРБЕРОВ, Георги прот. Светата Четиридесетница / Прот. Георги Берберов. // ХLІ, 1961, № 3, с. 4-9.Съдържа: Кога и как е установена?; В какво трябва да се състои постът?; Богослужението през този период.

727. БОГОРОДИЧЕН акатист. // ХХХІІ, 1952, № 1-2, с. 37-42.

728. ВАСИЛИЙ, архимандрит. Скрижал на благочестието / Архимандрит Василий. // ХХХІ, 1951, № 2-3, с. 17-23.Великопостната молитва на св. Ефрем Сирин – история и тълкуване.

729. ВАКЛИНОВ, Станислав. Из акатиста на Пресвета Богородица / Станислав Ваклинов. // ХХХVІІІ, 1958, № 8, с. 25-26; № 9-10, с. 58; № 11, с. 22-23; № 12, с. 27; ХХХІХ, 1959, № 1, с. 24; № 2, с. 28-29; № 3, с. 30-31; № 4, с. 30-31; № 6, с. 29-30; № 7-8, с. 64.

730. ВИЗИРЕВ, Станчо. Св.Адрей Критски и покайния му канон / Станчо Визирев. // ХХХV, 1955, № 2-3, с. 25-32.

731. ИОАН Дамаскин, св. Пасхален канон / Св. Иоан Дамаскин. // ХХХІІ, 1952, № 3-4, с.10-12.На бълг. език.

732. ИЛАРИОН, архимандрит. Джобният Псалтир / Архимандрит Иларион. // ХL, 1960, № 1, с. 17-21.Молитвен химн, съставен от блаж. Августин като използвал отделни думи и изречения от 150 псалми.

733. ИЛАРИОН, архимандрит. Общение с Господа чрез св. Евхаристия / Архимандрит Иларион. // ХLІ, 1961, № 12, с. 10-16.Същност на св. Евхаристия.

734. КАЛЕВ, Д. прот. Акатист на св. Климент Охридски / Прот. Д. Калев. // XL, 1960, № 7-8, с. 20-27.

735. КЛИМЕНТ Рилец, архимандрит. Милост мира, жертву хваления : Литургичен очерк / Архимандрит Климент Рилец. // ХХХV, 1955, № 6, с. 5-7.

736. [МАРИНОВ, Борис]. Значение на църковната свещ / [Борис Маринов]. // ХХХ, 1950, № 7, с. 9-10. Подпис: Б. М.

737. МИСТИЧНО единение с Иисуса Христа в св. Причастие. // ХХХІІІ, 1953, № 1-2, с. 56.

738. НАНКОВ, Симеон прот. Богослужебна прослава на св. Климент Охридски / Прот. Симеон Нанков. // ХХХVІІ, 1957, № 11-12, с. 46-51.

739. НАНКОВ, Симеон прот. Старобългарският канон на св. влмк. Димитър Солунски : От славянския просветител св. Методий. // ХL, 1960, № 11, с. 18-22.

740. НАНКОВ, Симеон прот. Търновска или Евтимиевска редакция на църковно-богослужебните книги : Литургически поглед / Прот. Симеон Нанков. // ХХХІХ, 1959, № 2, с. 19-25.

741. НИКОЛАЙ, епископ Макариополски. Домът Божи / Макариополски епископ Николай. // ХLІV, 1964, № 10-11, с. 1-3.За същността на храма.

742. НИКОЛАЙ Макариополски. Евхаристия и Църковност / Макариополски Николай. // ХХХV, 1955, № 2-3, с. 19-24.

743. НИКОЛАЙ, епископ Макариополски. Моление за мир : Мирът като предмет на моление в богослужението на Християнската църква / Макариополски епископ Николай. // ХХХІХ, 1959, № 5, с. 13-20.

744. НИКОЛАЙ, архимандрит. Православното богослужение : Същина, красота и сила / Архимандрит Николай. // ХХХІІІ, 1953, № 3, с. 16-19.

745. [ПАНДУРСКИ, Васил Ив.]. Богослужението през Коледните празници : Смисъл и значение / [Васил Ив. Пандурски]. // ХХІХ, 1949, № 1, с. 24-26.Подпис: В. Ив. П.

746. ПАНДУРСКИ, В. Ив. Св. три светители и богослужението ни / В. Ив. Пандурски. // ХLІІ, 1962, № 2, с. 17-27.Приносът на св. Вас. Велики, св. Григорий Богослов и св. Иоан Златоуст в православното богослужение.

747. ПОПНИКОЛОВ, Димитър иконом. Размисли върху богослужението / Иконом Димитър Попниколов. // ХLІ, 1961, № 3, с. 2-4.Кратки обяснения за Вечернята, Утренята   и св. Литургия.

748. ПОПОВ, Николай П. ставр. ик. Миросването / Ставр. ик. Николай П. Попов. // ХL, 1960, № 2, с. 10-13. По свещ. проф. Н. Винтилеску.

749. РОМАН Сладкопевец. Кондак на Рождество Христово / Роман Сладкопевец. // ХХХІІ, 1952, № 1-2, с. 12-15.

750. СЕРГИЙ, иеродякон. Пасхалният тропар / Иеродякон Сергий. // ХХХІІІ, 1953, № 4, с. 2-4. Анализ на тропара. Съдържание и форма.

751. СЛАВАТА на Възкресението / Прев. архим. Прохор. // ХLІ, 1961, № 4, с. 16-23. Подпис: И. И. За единадесетте възкресни евангелия, които се четат през годината. Тълкуване.

752. СТАХОВСКИ, А. Богослужението през първите векове на християнството / А. Стаховски. // ХL, 1960, № 10, с. 6-16.

753. ТОДОРОВ, Тодор п. Религиозност в Църквата / Тодор п. Тодоров. // ХХХІІІ, 1953, № 12, с. 14-24. Същност и прояви.

754. УСПЕНСКИ, Н. Д.  Евхаристия и хиротония / Н. Д. Успенски ; Прев. архим. Инокентий. // ХLІV, 1964, № 6-7, с. 16-21. Настоящата статия е написана от кореспонденцията на преводача с руския учен литургист д-р Н. Д. Успенски, проф. в Ленингр. Дух. академия. Преводът на бълг ез. и публ. стават със спец. писмено разрешение на автора.

755. ЧИФЛЯНОВ, Благой  свещ. Вход в св. Олтар / Свещ. Благой Чифлянов. // ХХХVІІ, 1957, № 5-6, с. 55-57.

756. ЧИФЛЯНОВ, Благой Д. свещ. Диптихите / Свещ. Благой Чифлянов. // ХХХІХ, 1959, № 1, с. 17-24. За споменаване на имената на живи и покойници по време на св. Литургия

757. ШИВАЧЕВ, Ив. свещ. Великопостните молитви и песнопения : Великопостни размишления / Свещ. Ив. Шивачев. // ХLІ, 1961, № 3, с. 9-13.

ПАСТИРСКО  БОГОСЛОВИЕ

758. ВАКЛИНОВ, Станислав. Пастир / Станислав Ваклинов. // ХLІ, 1961, № 4, с. 25-28.Откъси от кн. на Тор Хейердал. Аку-аку. Прев. от англ. Теодора Джебарова. – С. : Нар. младеж, 1960. В нея са изложени впечатленията на автора от престоя му на Великденския остров, югоизт. част на Тихия океан и най-вече от образа на отец Себастиян.

759. ГОРАЗД, архимандрит. За Светото Евангелие / Архимандрит Горазд. // ХХХІ, 1951, № 1, с. 20-22.Наставления към свещенослужителите.

760. ГОРАЗД, архимандрит. Пред светото Жертвоприношение / Архимандрит Горазд. // ХХХІV, 1954, № 11-12, с. 4-12.Лекция в опреснителния курс на свещениците от Софийска епархия през 1954 г.

761. ГОРАЗД, архимандрит. Църковният пастир и неговият дълг / Архимандрит Горазд. // ХХХVІІІ, 1958, № 8, с. 8-13.

762. ДИМИТРОВ, Христо прот. Велик момент в пастирската дейност на св. Апостола Павла / Прот. Христо Димитров. // ХХХІ, 1951, № 7-8, с. 40-42.

763. ДИМИТРОВ, Христо прот. Душевна потребност от изповед на грехове / Прот. Христо Димитров. // ХХVІІІ, 1948, № 3-4, с. 15-18.

764. ДИМИТРОВ, Христо. прот. Софроний Врачански като народен пастир : За 150-годишнината на неговия „Неделник” / Прот. Христо Димитров. // ХХХVІ, 1956, № 12, с. 12-16.

765. ДЮЪР, Л. Действително ли Бог се вслушва в нашите молитви? / Л. Дюър ; Прев. от англ. прот. Хр. Димитров. // ХХVІІ, 1947, № 8, с. 16-17.За постоянство в молитвите.

766. ЖЕКОВ, Димитър прот. Индивидуалното пастирствуване – път към народен напредък / Прот. Димитър Жеков. // ХХХVІ, 1956, № 7, с. 16-20.

767. ЖЕКОВ, Димитър прот. Църковна благотворителност в условията на днешното време / Прот. Димитър Жеков. // ХХХVІ, 1956, № 11, с. 15-21.

768. ИЛАРИОН, архим. Благочестието на пастиря / Архим. Иларион. // ХL, 1960, № 11, с. 10-14.

769. ИЛАРИОН, архимандрит. Частният молитвен живот на пастиря / Архимандрит Иларион. // ХLІ, 1961, с. 20-25.

770. КРЪСТЕВ, Ст. Съвременен пример / Ст. Кръстев. // ХХХVІІІ, 1958, № 9-10, с. 48-53.За свещеник Иван Начев, жертва на земетресението в Чирпан през 1928 г.  Образец за пастирско служение.

771. НИКОЛОВ, Василий прот. Молитвени грижи на пастира за болните / Прот. Василий Николов. // ХХХV, 1955, № 1, с. 20-28; № 2-3, с. 42-48.

772. НИКОЛОВ, Василий прот. Семейството на душепастира и неговото отражение в енорията / Прот. Василий Николов. // ХХХVІІІ, 1958, № 8, с. 13-18; № 9-10, с. 18-23.

773. ПАМУКОВ, Панайот свещ. Уроци на вярата : Из пастирската практика / Свещ. Панайот Памуков. // ХХХVІ, 1956, № 8-9, с. 43-47.

774. ПОПОВ, Борис. Свещеникът като благовестител / Борис Попов. // ХLІІ, 1962, № 11, с. 13-17.

775. РАЙЧЕВ, Иван прот. Пастирологическите възгледи на св. Иоана Златоуста / Прот. Иван Райчев. // ХL, 1960, № 2, с. 21-26. Съдържа: 1. Възвишеност и достойнство на пастирското служение; 2. Трудност и отговорност на пастирското служение; 3. Подготовка и образование на пастира; 4. Качества на пастира.

776. СЕРАФИМ, архимандрит. Духовният живот на пастиря / Архимандрит Серафим. // ХХХVІ, 1956, с. 15-18; № 4, с. 24-30. Съдържа: Какво е правилен духовен живот?; Основни начала на дух. Живот; начини за поддържане на дух. живот; Опасности; Борба със страстите.

777. СЕРАФИМ, архимандрит. Пастирът като молитвеник / Архимандрит Серафим. // ХХХІV, 1954, № 2-3, с. 34-51. Съдържа: 1. Личният молитвен живот; 2. „Трапезите” или молитвата?; 3. Молитвата-оръжието в борбата ни; 4. Опора на вътрешния ни живот; 5. Сила за помагане на другите; 6. Как се придобива молитвен дар?; 7. Растеж в молитвата.

778. СЕРАФИМ, архимандрит. Св. Димитрий Ростовски като душепастир и църковен писател / Архимандрит Серафим. // ХХХІХ, 1959, № 11, с. 7-14.

779. СЕРГИЙ, иеромонах. Св. апостол Павел като образцов наставник на пастирите : Според Милитската му реч (Деян. 20:18-35), произнесена преди 1900 години / Иеромонах Сергий. // ХХХІХ, 1959, № 7-8, с. 27-32.

780. СОФРОНИЙ, митрополит В. Търновски. Изповедта и изповедниците / В. Търновски митрополит Софроний. // ХХХІV, 1954, № 11-12, с. 1-4. Беседа при откриване на ІІ епарх. Събор на духовните старци-изповедници  от В. Търновска епархия. Съдържа: 1. Човекът; 2. Грехът; 3. Дух. лекарство – покаянието, изповедта; 4. Дух. лекар-изповедникът и неговият метод на лекуване- кротостта;  5. Предупреждението на ап. Павел – и духовникът да се пази от изкушение (Гал. 6:1).

781. ЦОНЕВСКИ, Илия К. Образът на пастиря според св. Иоана Златоуста / Илия К. Цоневски. // ХХХVІІ, 1957, № 9, с. 1-8.

782. ШАВЕЛСКИ, Георги И. протопр. Добър пастир : По повод посещението на Руския патриарх Алексий в България / Протопр. Георги И. Шавелски. // ХХVІ, 1946, № 6, с. 4-8.

783. ШАВЕЛСКИ, Георги И. протопр. На божествена стажа : Действителна случка / Протопр. Георги И. Шавелски. // ХХVІІІ, 1948, № 1, с. 8-10. Пример за истински пастир.

784. ХАЙМ, Карл. Иисус Христос като душепастир / Карл Хайм ; Прев. от нем. Никола Ангелов Цветков. // ХХХVІІІ, 1958, № 11, с. 8-13.

ОМИЛЕТИКА

ОБЩИ

785. ГОРАЗД, архимандрит. Съвременната проповед на пастира / Архимандрит Горазд. // ХХХІІІ, 1953, № 9-10, с. 21-27.

786. ПРОХОР, архимандрит. Върху проповедта / Прев. архимандрит Прохор. // ХХХVІІ, 1957, № 4, с. 20-24. За проповедта от позицията на слушател.

787. СЕРАФИМ, архимандрит. Проповедникът / Архимандрит Серафим. // ХХХVІІ, 1957, № 10, с. 18-25.Съдържа: Белезите на благодатния проповедник; Служба на Словото; Жажда за Словото; Тайната на действената проповед; Силният в греха е слаб проповедник; Незамлъкващата проповед на проповедника; Амвонът не е сцена; Личният престиж.

788. ТОДОРОВ, Тодор п. Архиепископ Инокентий Херсонски и Таврически като проповедник : По случай 100 години от смъртта му / Тодор п. Тодоров. // ХХХVІІ, 1957, № 4, с. 6-11.

789. ТОДОРОВ, Тодор п. Личността на проповедника / Тодор п. Тодоров. // ХХХ, 1950, № 6, с. 26-29.

790. ТОДОРОВ, Тодор п. митрополит Николай Крутицки и Коломенски като проповедник и миротворец / Тодор п. Тодоров. // ХХХVІ, 1956, № 10, с. 11-16.

791. ТОДОРОВ, Тодор п. Негово светейшество Българският патриарх Кирил като учен, писател и проповедник / Тодор п. Тодоров. // ХХХІІІ, 1953, № 5-7, с. 30-43.

792. ТОДОРОВ, Тодор п. Организация на енорийското благовестничество / Тодор п. Тодоров. // ХХХV, 1955, № 6, с. 7-13. За пастира-проповедник.

793. ТОДОРОВ, Тодор п. Проблемата за страданието като тема за църковно проповядване / Тодор п. Тодоров. // ХХVІ, 1946, № 3-4, с. 54-61.

794. ТОДОРОВ, Тодор п. Проект за организиране благовестничеството в Църквата / Тодор п. Тодоров. // ХХХV, 1955, № 10-11, с. 29-35.

795. ТОДОРОВ, Тодор п. Психология на обидата и прощението като материя за църковно проповядване / Тодор п. Тодоров. // ХХVІІ, 1947, № 2-3, с. 58-63.

796. ТОДОРОВ, Тодор п. Св. Ефрем Сирин като проповедник на покаянието / Тодор п. Тодоров. // ХL, 1960, № 2, с. 13-20.

797. ТОДОРОВ, Тодор п. Свети Григорий Богослов като проповедник / Тодор п. Тодоров. // ХХХІХ, 1959, № 2, с. 14-19.

798. ТОДОРОВ, Тодор п. Св. Иоан Златоуст като проповедник / Тодор п. Тодоров. // ХХХVІІІ, 1958, № 4, с. 6-12.

799. ТОДОРОВ, Тодор п. Софроний Врачански като проповедник : По случай 150-годишнината от издаването на неговия Неделник / Тодор п. Тодоров. // ХХХVІ, 1956, № 8-9, с. 34-38.

800. ТЪРНОВСКИЯТ митрополит Климент (В. Друмев) като оратор. // ХХХІ, 1951, № 9-10, с. 17-24. Подпис: С. И.

801. ЧОЛАКОВ, Любозар. Негово Светейшество Кирил, патриарх Български, като духовен оратор / Любозар Чолаков. // ХLІV, 1964, № 5, с. 14-16. По случай 11-годишнината от възстановяването на Българската патриаршия.

СЛОВА, РЕЧИ, ПРОПОВЕДИ

802. АЛБЕРТ, К. Възнесение Господне / К. Алберт. // ХХVІ, 1946, № 5, с. 1-2.

803. АЛЕКСИЙ, патриарх Московски и на цяла Русия. Венец на духовно единение / Московски и на цяла Русия патриарх Алексий. // ХХХVІІ, 1957, № 10, с. 1-3. Слово, произнесено в храм-паметник „ Рождество Христово” – с. Шипка, на 12 септ. 1957 г.

804. АНТОНИЙ, архимандрит. Победа, радост, мир / Архимандрит Антоний. // ХLІ, 1961, № 4, с. 1-3. За Христовото възкресение.

805. ВЕЛИКДЕН – Празникът на празниците. // ХХХІІ, 1952, № 3-4, с. 3-9.Подпис: Ст. Г.

806. ГОРАЗД, архимандрит. Възхвала към св. Богородица / Архимандрит Горазд. // ХLІІІ, 1963, № 4, с. 2-5.

807. ГОРАЗД, архимандрит. Христос сред нас / Архимандрит Горазд. // ХХХІV, 1954, № 1, с. 13-20. Реч, произнесена в митрополитския салон в София, по случай празника на хр. семейство.

808. ДУХОВДЕН. // ХХХІV, 1954, № 6, с. 1-9. Подпис: Е. Н. В.

809. ЗА най-великото име в света. // ХХХІ, 1951, № 2-3, с. 13-16. Подпис: Е. Н. С.

810. ИИСУС Христос и децата. // ХХХІІ, 1952, № 6, с. 5-6.По случай 1 юни – междунар. ден за защита на децата.

811. ИЛАРИОН, архимандрит. Величието на кръста / Архимандрит Иларион. // ХХХVІІ, 1957, № 9, с. 23-26.

812. ИЛАРИОН, архимандрит. Христос на кръста / Архимандрит Иларион. // ХL, 1960, № 4, с. 6-10.

813. ИНОКЕНТИЙ, архиепископ Херсонски и Таврически. Смърт и възкресение / Херсонски и Таврически архиепископ Инокентий. // ХХХVІІ, 1957, № 4, с. 1-5. Слово за четвъртък на Светлата седмица. Публ. се по случай сто 100 години от смъртта на великия руски иерарх, богослов и проповедник.

814. ИНОКЕНТИЙ, архиепископ Херсонски и Таврически. За вяра и за родина : / Херсонски и Таврически Инокентий. // ХХХVІІ, 1957, № 5-6, с. 50-51; № 7, с. 18.Съдържа: І. Към гръцкия баталион; ІІ. Към българския отряд.Напътствия към доброволчески отряди, притекли се из православните балкански страни в защита на Севастопол през 1854-55 г.

815. ЙОСИФ, еп. Знеполски. Възкресение и живот / Знеполски еп. Йосиф. // ХL, 1960, № 4, с. 5-6.

816. КАК да посрещнем Новата църковна година?. // ХХІХ, 1949, № 7, с. 1-2.

817. КАЛЕВ, Д. прот. Неделя на мироносиците / Прот. Д. Калев. // ХLІІІ, 1963, № 4, с. 6-7.

818. КАЛЕВ, Д. прот. Патриарх Евтимий – велик български светител / Прот Д. Калев. // ХLІІ, 1962, № 2, с. 14-17.

819. КИРИЛ, патриарх Български. Благословена годишнина /  Български патриарх Кирил. // ХХХVІ, 1956, № 5-6, с. 1-4.Слово, по случай три години от възстановяването на Бълг. патриаршия, произн. на 10 май 1956 г. в „Св. Ал. Невски”.

820. КИРИЛ, патриарх Български. Блясъкът на Шипченската епопея / Български патриарх Кирил. // ХХХVІІ, 1957, № 10, с. 3-5.Слово, произн. в храм-паметника „Рождество Христово”- с. Шипка, 12 септ. 1957 г.

821. КИРИЛ, патриарх Български. Истинска Нова година / Български патриарх Кирил. // ХХХVІІ, 1957, № 1, с. 1-4.Празнично слово.

822. КИРИЛ, патриарх Български. Единство в молитва и в любов / Български патриарх Кирил. // ХХХV, 1955, № 12, с. 1-4.Слово, произн. в катедралата „Св. св. Константин и Елена”, Букурещ, на празника на св. Димитър Бесарбовски, 27 окт. 1955 г.

823. КИРИЛ, патриарх Български. Мир вам! /  Български патриарх Кирил. // ХХХV, 1955, № 10-11, с. 1-4.

824. КИРИЛ, патриарх Български. Неговата звезда / Български патриарх Кирил. // ХLІІ, 1962, № 1, с. 1-3. Слово, произн. в „Св. Ал. Невски” на Рождество Христово след Св. Литургия, 7 януари 1962 г. (Стенограма).

825. КИРИЛ, патриарх Български. Нова година / Български патриарх Кирил. // ХХХVІ, 1956, № 1, с. 1-3.

826. КИРИЛ, патриарх Български. Нова година / Български патриарх Кирил. // ХХХVІІІ, 1958, № 1, с. 1-3.

827. КИРИЛ, патриарх Български. Нова година : Слово, произнесено от Негово Светейшество патриарх Кирил в Патриаршеската катедрала „Св. Ал. Невски” на новогодишния молебен 1959 г. / Български патриарх Кирил. // ХХХІХ, 1959, № 1, с. 1-2.

828. КИРИЛ, патриарх Български. Нова година / Български патриарх Кирил. // ХLІ, 1961, № 1, с. 1-2.

829. КИРИЛ, патриарх Български. Новогодишно поздравление / Български патриарх Кирил. // ХL, 1960, № 1, с. 1-3.

830. КИРИЛ, патриарх Български. Подвигът на светите апостоли / Български патриарх Кирил. // ХХХІХ, 1959, № 7-8, с. 1-10.Из кн.  „Слово на живота”. Т. 1.

831. КИРИЛ, патриарх Български. Послание до Христолюбивия клир и до благочестивите християни / Български патриарх Кирил. // ХХХІІІ, 1953, № 8, с. 1-5.

832. КИРИЛ, патриарх Български. Приветствено слово : Произнесено на 13 май 1958 г. при честването 40-годишнината от възстановяването на патриаршеското достойнство на Руската православна църква / Български патриарх Кирил. // ХХХVІІІ, 1958, № 7, с. 1-3.

833. КИРИЛ, патриарх Български. Родината на Възраждането / Български патриарх Кирил. // ХLІІ, 1962, № 5-6, с. 1-3.Слово, произн. в патриаршеската катедрала „Св. Ал. Невски” на 24 май 1962 г.

834. КИРИЛ, патриарх Български. Рождество Христово / Български патриарх Кирил. // ХLІІІ, 1963, № 1, с. 1-3. Слово, произн. в патриаршеската кадедрала „Св. Ал. Невски” на Рождество Христово, 7 януари 1963 г. (Стенограма).

835. КИРИЛ, патриарх Български. Рождество Христово / Български патриарх Кирил. // ХLІV, 1964, № 1, с. 1-4. Слово, произн. в патриаршеската кадедрала „Св. Ал. Невски” на Рождество Христово, 7 януари 1964 г. (Стенограма).

836. КИРИЛ, патриарх Български. Силният във вярата / Български патриарх Кирил. // ХХХVІ, 1956, № 8-9, с. 1-6.Слово, произн. в гр. Котел на 22 юли 1956 г. при честването на 150-годишнината на първата печатна книга на новобългарски език „Неделникът” на Софроний Врачански. (Стенограма).

837. КИРИЛ, патриарх Български. Скъп гост – Светейший Алексий / Български патриарх Кирил. // ХХХVІІ, 1957, № 10, с. 5-7. Слово, произн. в патриаршеската кадедрала „Св. Ал. Невски” на 15 септ. 1957 г.

838. КЛИМЕНТ Старозагорски. Истина и живот / Старозагорски Климент. // ХХІХ, 1949, № 9-10, с. 1-5.По случай празника на християнското семейство – Въведение Богородично.

839. КЛИМЕНТ Старозагорский. Книжовно-просветното дело на св. Климент Охридски : Неговото общославянско значение / Старозагорский Климент. // ХХХІХ, 1959, № 12, с. 1-3.

840. [МАРИНОВ, Борис]. Отворените прозорци / [Борис Маринов]. // ХХІХ, 1949, № 8, с. 1-4. Подпис: Б. М. За: Молитвата, Библията, неделният и празничния ден, храмът, праведният живот.

841. МАРИНОВ, Борис. Църквата Христова / Борис Маринов. // ХХХV, 1955, № 6, с. 1-4.По случай Петдесетница – рожденият ден на Църквата.

842. НЕДЕЛЧЕВ, Иоан ставр. ик. Размисъл върху 8 гл., 26-39 ст. по благовестието на св. ап. и ев. Лука / Ставр. ик. Иоан Неделчев. // ХL, 1960, № 11, с. 14-18. Излекуване на обладания от бесове.

843. НЕОФИТ Видински. Исторически дела на родната ни  Църква / Видински Неофит. // ХХVІІІ, 1948, № 2, с. 1-8. Из: Сборник статии, слова и поучения.

844. НЕОФИТ Видинский. Светът до и след идването на Христа Спасителя / Видинский Неофит. // ХХХІХ, 1959, № 1, с. 2-4. За смисъла на Христовото раждане.

845. НИКОЛАЙ, епископ Макариополски. Победа на живота над смъртта / Макариополски епископ Николай. // ХLІІ, 1962, № 4, с. 1-2. Слово за Възкресение Христово.

846. НИКОЛАЙ, епископ Макариополски. Преображение : Мисли по случай празника на Христовото Преображение / Макариополски епископ Николай. // XL, 1960, № 7-8, с. 8-11.

847. НИКОЛАЙ, епископ Макариополски. Св. Климент Охридски Чудотворец – светозарно и неугасващо светило на българската земя / Макариополски епископ Николай. // ХL, 1960, № 12, с. 1-4.

848. НИКОЛАЙ, архим. Светлината на света / Архим. Николай. // ХХХІ, 1951, № 4, с. 10-14. Във връзка с литургийното пасхално Евангелие (Иоан 1:1-17).

849. НИКОЛАЙ, митрополит Крутицки и Коломенски. Слово : произнесено на 1. VІ. 1952 г.[неделя на св. Отци] в храм-паметник „Св. Ал. Невски” / Крутицки и Коломенски митрополит Николай ; Стеногр. в бълг. прев. М. П. Стефанов. // ХХХІІ, 1952, № 6, с. 1-5.

850. НОВА година : [Слово]. // ХХХV, 1955, № 1, с. 1-6.

851. ПАИСИЙ, митрополит Врачански. Хармония между знание и любов / Врачански митрополит Паисий. // ХХХ, 1950, № 9-10, с. 1-6. Слово, произнесено на 8 ХІІ. 1950, по случай патронния празник и освещаването на Духовната академия „Св. Кл. Охридски” в София.

852. ПАМУКОВ, Панайот прот. Рождество на Пресвета Богородица / Прот. Панайот Памуков. // ХLІІ, 1962, № 9, с. 5-9.

853. ПАМУКОВ, Панайот прот. Сретение Господне / Прот. Панайот Памуков. // ХLІ, 1961, № 2, с. 11-15.

854. ПАМУКОВ, Панайот прот. Успение на Пресвета Богородица / Прот. Панайот Памуков. // ХLІ, 1961, № 7-8, с. 26-31.

855. ПЕТДЕСЕТНИЦА. // ХХХІІ, 1952, № 6, с. 8.

856.  РИЛСКИЯТ Чудотворец. // ХХХІІІ, 1953, № 11, с. 12-14. Подпис: С. Г. По случай празника на св. Иоан Рилски.

857. [СВЕТА] СВ. Анна пророчица. // ХХХІV, 1954, № 2-3, с. 10-12. Според Лука 2:36-38.

858. СВЕТАТА нощ. // ХХХІІІ, 1953, № 12, с. 6-7. За Рождество Христово.

859. [СВЕТИ] СВ. апостол и евангелист Иоан Богослов : По случай деня на паметта му : 26 септ. ст.ст. // ХХХІІІ, 1953, № 9-10, с. 41-43. Подпис: И. С.

860. СВЕТИ Симеон Богоприемец. // ХХХІV, 1954, № 2-3, с. 1-10. Подпис: Ф. Б. По случай празника Сретение Господне.

861. СИМЕОН епископ Траянополский. Богоприимецът : Непрестанна среща Господня / Траянополский епископ Симеон. // ХХХVІІІ, 1958, № 2, с. 1-4. Слово за Сретение Господне.

862. СИМЕОН епископ Траянополский. За радостта и повелята на Рождество / Траянополский епископ Симеон. // ХХХVІ, 1956, № 1, с. 4-7. Слово за Рождество Христово.

863. СИМЕОН епископ Траянополский. За огъня на кръщението / Траянополский епископ Симеон. // ХХХVІІ, 1957, № 1, с. 4-6. За Кръщението на Иисус Христос.

864. СИМЕОН епископ Траянополский. Невечерен ден Господен : Неизтощимите дарове на Пасхата / Траянополский епископ Симеон. // ХХХVІ, 1956, № 5-6, с. 4-6.

865. СИМЕОН епископ Траянополский. От свобода към свобода… / Траянополский епископ Симеон. // ХХХVІІ, 1957, № 2, с. 1-3. Във връзка с годишнината (79) от освобождението на България.

866. СТЕФАН І, екзарх Български. Вечният Бъдник / Български екзарх Стефан І. // ХХVІІІ, 1948, № 1, с. 1-3. Слово, произн. на 6 януари 1948 г. по „Родно радио”, по случай Бъдни вечер.

867. СТЕФАН І, екзарх Български. Новогоднее приветствие Советскому Союзу / Български екзарх Стефан І. // ХХVІ, 1946, № 9-10, с. 1-4.

868. СТЕФАН І, екзарх Български. Нравоучителното богословие на православния българин в народния Рождественски бит / Български екзарх Стефан І. // ХХVІІ, 1947, № 1, с. 1-5. Слово, произн. по случай Бъдни вечер, по радио София.

869. СТЕФАН І, екзарх Български. Пасхално благословение към читателите на „Духовна култура” / Български екзарх Стефан І. // ХХVІ, 1946, № 3-4, с. 1-3.

870. СТЕФАН І, екзарх Български. Приветствие всеславянскому конгрессу в Белграде / Български екзарх Стефан І. // ХХVІІ, 1947, № 2-3, с. 1-4.

871. СТЕФАН І, екзарх Български. РЕЧ на Негово блаженство Стефан І, екзарх Български, в храма-паметник „св. Ал. Невски”, при посрещането на Негово Светейшество Московския и на цяла Русия патриарх Алексий, на 21 май 1946 год. // ХХVІ, 1946, № 6, с. 1-4.

872. СТЕФАН І, екзарх Български. Свещено Бдение на Бъдни вечер : Слово, произнесено пред Родно-радио на Бъдни вечер / Български екзарх Стефан І. // ХХVІ, 1946, № 1, с. 1-3.

873. ТИХОН, епископ Смоленский. Вечната жертва и вечната радост / Смоленский епископ Тихон. // ХХІХ, 1949, № 4, с. 1-4. За величието на Кръста и Възкресението на Христос.

874. ТИХОН, епископ Смоленский. Размисли за Рождество / Смоленский епископ Тихон. // ХХХ, 1950, № 1, с. 1-4.

875. ТОДОРОВ, Тодор п. Венец от тръни / Тодор п. Тодоров. // ХХХІХ, 1959, № 5, с. 20-22.

876. ТОДОРОВ, Тодор п. Велико светило над родната земя : В памет на преподобни наш отец св. Иван Рилски Чудотворец / Тодор п. Тодоров. // ХХХІХ, 1959, № 11, с. 1-6.

877. ТОДОРОВ, Тодор п. Вяра и любов към Църквата / Тодор п. Тодоров. // ХL, 1960, № 9, с. 6-12.

878. ТОДОРОВ, Тодор п. Пасхални трепети / Тодор п. Тодоров. // ХLІ, 1961, № 4, с. 4-9.

879. ТОДОРОВ, Тодор п. Поглед върху живота на св. патриарх Евтимия Търновски / Тодор п. Тодоров. // ХХХVІІІ, 1958, № 5-6, с. 9-15.

880. [ТОДОРОВ, Тодор п.]. Тримата „мъдреци” на поклонение / [Тодор п. Тодоров]. // ХХХІІІ, 1953, № 1-2, с. 16. Подпис: п. Тод.

881. ТОДОРОВ, Тодор п. Рождественски трепети / Тодор п. Тодоров. // ХLІ, 1961, № 1, с. 3-5.

882. ТОДОРОВ, Тодор п. Свети Иоан Рилски / Тодор п. Тодоров. // ХLІ, 1961, № 11, с. 1-10.

883. ТОДОРОВ, Тодор п. Химнът на любовта / Тодор п. Тодоров. // ХХVІІІ, 1948, № 5, с. 26-29. По  1 Кор. 13 гл.

884. ХРИСТОВИЯТ мир : [Проповед]. // ХХІХ, 1949, № 5, с. 1-3.

885. [ЧОЛАКОВ, Любозар]. Кръстът Господен : По случай Кръстовден / [Любозар Чолаков]. // ХХХІІ, 1952, № 7, с. 12-13. Подпис: Л. Ч.

886. ШУМАРЕВ, Василий иконом. Заветът на Въведение Богородично / Иконом Василий Шумарев. // ХLІ, 1961, № 12, с. 17-19. За евангелското четиво на празника.

887. ШИВАЧЕВ, Иван свещ. Великата прошка / Свещ. Иван Шивачев. // ХLІ, 1961, № 4, с. 4. По думите: „Отче, прости им! Те  не знаят какво правят” (Лука 23:34).

ПЕДАГОГИКА.  КАТЕХЕТИКА.  МЕТОДИКА

888. ВЕЛИМИРОВИЧ, Николай епископ. Християнската революционна педагогика / Епископ Николай Велимирович. // ХХVІ, 1946, № 7, с. 12-21. По случай началото на уч. год.

889. ВЛАЙКОВ, Тодор Г. Религиозното възпитание в семейството / Тодор Г. Влайков. // ХХVІ, 1946, № 7, с. 29-30.

890. ДИМИТРОВ, Христо прот. Ваканционни вероучителни курсове / Прот. Христо Димитров. // ХХVІІ, 1947, № 9-10, с. 21-28. Из кн. „Енорийския катехуменат в най-ново време” от същия автор. За религиозното възпитание на децата през ваканцията.

891. ДИМИТРОВ, Христо прот. Мотиви за и против премахване на вероучението от училището / Прот. Христо Димитров. // ХХVІ, 1946, № 2, с. 1-4. Из книгата „Свещеникът като катехет”от същия автор.

892. ДИМИТРОВ, Христо прот. Религиозно-педагогическа ценност на молитвата / Прот. Христо Димитров. // ХХVІ, 1946, № 9-10, с. 29-37. Из кн. „Психология на молитвата”от същия автор.

893. ДИМИТРОВ, Христо прот. Физическият труд при обучението и възпитанието и неговото религиозно-педагогическо значение / Прот. Христо Димитров. // ХХVІІІ, 1948, № 5, с. 22-26.

894. ДИМИТРОВ, Христо прот. Християнското семейство като прогресивно-възпитателен фактор / Прот. Христо Димитров. // ХХVІІІ, 1948, № 9-10, с. 9-12.

895. ДИМИТРОВ, Христо прот. Църковно-богословското образование в СССР / Прот. Христо Димитров. // ХХІХ, 1949, № 9-10, с. 6-11.

896. ПЕНОВ, Димитър. Религия и образование / Димитър Пенов. // ХХХVІ, 1956, № 12, с. 17-21. За нуждата от религиозно-нравствено обучение.

897. ПЕНОВ, Димитър. Християнин – миротворец / Димитър Пенов. // ХХХVІІ, 1957, № 9, с. 8-13. За чешкия учен Ян Амос Коменски и неговото съчинение „Великата дидактика”.

898. СЕМИНАРИСТЪТ : Черти от облика му / [Прев.] от фр. Тодор Попов. // ХХХІ, 1951, № 5-6, с. 22-31.

899. СТЕФАН І, екзарх Български. За религиозно-нравственото възпитание на нашата младеж / Български екзарх Стефан. // ХХVІІ, 1947, № 4, с. 1-5. Из Словото на Негово Блаженство на 4. ХІІ. 1946 г. по случай празника на хр. младеж. Публ. е и по повод на 25 годишния му юбилей като Софийски митрополит.

900. ЦАНКОВ, Стефан протопр. Проблемата за религиозното възпитание на нашата християнска младеж / Протопр. Стефан Цанков. // ХХVІІ, 1947, № 2-3, с. 6-18.Съдържа: І. Съвременно плачевно състояние на младежта и причини за това; ІІ. Св. Пис. и древната Църква за възпит. на младежта. Катехетическите у-ща. Двойната секуларизация на новото у-ще. Църквите на Запад отново поемат религ.-нравств. Възпитание на младежта – църковни и неделни у-ща. Хр. младежки дружества и съюзи. Икуменическият интерес към тези сдружения; ІІІ. Положението на проблемата на правосл. Изток в новото време; ІV. Църквата трябва сама да поеме делото – чрез хр. семейство, чрез катехет. у-ща, чрез дружества и в икуменическо сътрудничество.

901. ШАПОВАЛОВА, А. Непресъхналият извор / А. Шаповалова. // ХХХVІІ, 1957, № 9, с. 26-29. Из: Ж М П, 1957, № 4. За Ян Амос Коменски и неговата педагогическа система.

ЦЪРКОВНА  АРХЕОЛОГИЯ

902. ВЕЛКОВ, Иван. Старинни църковни останки в обсега на язовир Сталин / Иван Велков. // ХХХІІІ, 1953, № 11, с. 30-32.

903. ПАНДУРСКИ, Васил Ив. Делото на българския зограф : Когато един храм е нещо повече от място за молитва : В памет на народните будители / Васил Ив. Пандурски. // ХХVІІІ, 1948, № 9-10, с. 46-50. Историко-археологически проспект из с. Друган, Радомирско.

904. ПАНДУРСКИ, Васил Ив. Нашите църковни старини и грижите ни за тях : По случай Седмицата на музеите и паметниците на културата 8-15 май / Васил Ив. Пандурски. // XL, 1960, № 5, с. 27-32.

905. ПАНДУРСКИ, Васил Ив. Църковният музей в София / Васил Ив. Пандурски. // XLV, 1965, № 10, с. 7-13 : с илюстрации. По случай международния ден на музеите -1 август, определен да се чества за първи път в България през 1965г.от ИКОМ – Международна организация на музеите. Кратка история и сбирки.

ХРИСТИЯНСКО  ИЗКУСТВО

906. АЛБЕРТ, К. Рафаело и Богомладенецът / К. Алберт. // ХХVІ, 1946, № 1, с. 10-12.Образът на Христос в картините на прочутия художник.

907. АЛФЕЕВ, С. М. “Страшният съд” в произведенията на мировата живопис / С. М. Алфеев. // XXVI, 1964, № 2, с. 20-26.В картините на Микел Анжело и Виктор Васнецов.

908. АТАНАСОВА, В. и др. Иван Неделчев образописец : Из историята на българското образописно изкуство / В. Атанасова, Цв. Вълков. // XLIII, 1963, № 7-8, с. 60-64: с ил.

909. ДИЛЕВСКИ, Николай. Из историята на църковната живопис от епохата на Българското възраждане / Николай Дилевски. // XXXVI, 1956, № 4, с. 9-15 : с илюстрации. За стенописното изображение на образа на  св. Димитрий Ростовски в Рилския манастир.

910. ДИМИТРОВ, Филип. Седем века Боянска стенопис / Филип Димитров. // ХХХІХ, 1959, № 9, с. 1-7.Съдържа и иконата „Христос Благославящ” от Боянската стенопис.

911. КАЦАРСКИ, Николай прот. Зографи в Станке-Димитриевска околия през ХІХ век / Прот. Николай Кацарски. // ХL, 1960, № 4, с. 24-28.

912. КОВАЧЕВ, Михаил. Надписът и ктиторските портрети на Боянската църква : В памет на проф. Йордан Иванов / Михаил Ковачев. // ХХХІХ, 1959, № 9, с. 19-24.

913 МАДЖУРОВ, Николай. Творци на руското църковно изкуство / Николай Маджуров. // ХL, 1960, № 10, с. 22-24; № 11, с. 23-30.За живота и делото на: Андрей Рубльов (ок. 1350-1430); Симон Ушаков (1626-1686); Александър Иванов (1806-1858); Виктор Васнецов (1848-1926).

914. МИХАЙЛОВ, Георги Дим. Бельовата църква край Самоков / Георги Дим. Михайлов. // ХL, 1960, № 12, с. 27-31 : с. илюстрации. История и стенописи.

915. НАНКОВ, Симеон прот. Поглед върху иконографията на св. Климент Охридски / Прот. Симеон Нанков. // ХХХVІІІ, 1958, № 2, с. 22-25.

916. ПАНДУРСКИ, Васил Ив. Поглед върху иконографията на св. братя Кирил и Методий / Васил Ив. Пандурски. // ХХХІІІ, 1953, № 5-7, с. 51-55.

917. ПАНДУРСКИ, Васил Ив. Поглед върху строежа и разукрасата на Пловдивските старинни храмове / Васил Ив. Пандурски. // ХХХVІІІ, 1958, № 9-10, с. 28-36; № 11, с. 20-22; ХХХІХ, 1959, № 2, с. 25-28; № 6, с. 26-29; № 7-8, с. 54-58; № 11, с. 20-21; № 12, с. 28-31; ХL, 1960, № 2, с. 30-32.Съдържа  църквите: „Св. св. Константин и Елена”, „Св. Неделя” ( от 1832-1957 г.); „Въведение Богородично”(от 1829 г.); „Св. Петка-стара”(от 1836 г.); „Св. Димитър”(от 1830-1838 г.); „Св. Богородица”(от 1844 г.); „Св. Марина”(от 1854-1856 г.); „Св. Георги”(1847-1848 г.; 1880-1883 г.); „Св. Иоан Рилски”(1848-1849 г. и  1930-1931г.); „Св. Харалампий”(от 1874 г.); „Св. св. Кирил и Методий ”(от 1881-1884 г.).

918. ПАНДУРСКИ, Васил Ив. Стенописите в Бояна : 1259-1959 г. / Васил Ив. Пандурски. // ХХХІХ, 1959, № 9, с. 13-18.

919. ПАНДУРСКИ, Васил Ив. Църковни старини в Мелник, Роженски  манастир и Сандански : По случай седмицата на музеите и културата 13-19 април 1964г. / Васил Ив. Пандурски. // XLIV, 1964, № 4, с. 11-21 : с ил.

920. ПРОХОР, иеромонах. За християнското изкуство / Иеромонах Прохор. // ХХVІІ, 1947, № 8, с. 26-28. История, същност и значение.

921. РОСТОВЦЕВ, Николай Е. Това, което видяха очите ми : Спомени от Св. Гора при посещението ми през 1937 г. / Николай Е. Ростовцев. // ХLІІІ, 1963, № 7-8, с. 44-46. За стенописите в Атонските манастири.

922. ЧАВОВА, О. Икони / О. Чавова. // ХХІХ, 1949, № 5, с. 22-24. История на иконата и иконописта.

923. ЧОЛАКОВ, Любозар. Рембранд и неговият „Христос на кръста” / Любозар Чолаков. // ХLІІІ, 1963, № 4, с. 18-22 : с илюстрации. С библиогриография.

ЦЪРКОВНО  И  КАНОНИЧЕСКО  ПРАВО

924. ВЕЛЕВ, Кирил прот. Каноническото положение на прицърковните организации / Прот. Кирил Велев. // ХХХVІІІ, 1958, № 9-10, с. 23-28; № 12, с. 17-20; ХХХІХ, 1959, № 7-8, с. 46-53.Съдържа: 1. Единството като действителен факт при развитие на църковния правопорядък; 2. Единството в принципите при развитието на църковния правопорядък; 3. Нравствените обединителни предпоставки за проява на единството в църковния правопорядък; 4. Йерархия и единство в Църквата; 5. Мястото на прицърковните организации; 6. Функция на йерархическата власт на Църквата в провеждане и запазване единството но църк. правопорядък; 7. Клерикализмът и единството на Църквата.

925. КАЛИНИК, архимандрит. Каноническото учение на Православната църква за автокефалията / Архимандрит Калиник. // ХLV, 1965, № 2, с. 10-22.Съдържа: 1. Характер на църковното единство; 2. Същност на автокефалията; 3. Граници на самостоятелност на автокефалните църкви; 4. Основни фактори на автокефалията.

926. ИЛИЕВ, Димитър. [Българска работническа партия, комунисти] Б. Р. П. (к.)  и свободата на религията / Димитър Илиев. // ХХVІІІ, 1948, № 9-10, с. 1-2.Изказване на Димитър Илиев, пълномощен министър и Директор на изповеданията.

927. КЛИМЕНТ (Друмев) Търновский. Касационна жалба / Търновский Климент (Друмев). // ХХХІІІ, 1953, № 8, с. 11-15.Преписът е направен от Михаил Ковачев.

928. ПАШЕВ, Ганчо Ст. Възстановяването на Българската патриаршия и неговото значение / Ганчо Ст. Пашев. // ХХХІІІ, 1953, № 5-7, с. 20-30.Църковно-правно гледище.

929. ПАШЕВ, Ганчо Ст. Научната дейност на проф. протопрезвитер д-р Стефан Цанков / Ганчо Ст. Пашев. // ХLІ, 1961, № 9-10, с. 16-27.

930. ПОПОВ, Харитон. Автокефалията и нейните принципи / Харитон Попов. // ХL, 1960, № 9, с. 17-21.

931. ПОПТОДОРОВ, Радко свещ. Клирът и миряните : В устройството и управлението на Българската православна църква според нейния устав / Свещ. Радко Поптодоров. // ХХХVІІІ, 1958, № 12, с. 20-23; ХХХІХ, 1959, № 3, с. 26-30. Следва.

932. ПОПТОДОРОВ, Радко свещ. Църковните канони / Свещ. Радко Поптодоров. // ХLІV, 1964, № 2, с. 10-16; № 8, с. 17-26; № 10-11, с. 23-29.Съдържа: І. Към въпроса за ревизията и кодификацията на църковните канони:   Обща предпоставка на проблемата; Същина и смисъл, цел и предназначение на църковните канони.ІІ. Теории за силата и значението на каноните : 1. Теория за абсолютната неизменяемост на каноните и за окончателната завършеност на Вселенския канонически кодекс; 2. Теория за пълната изменяемост на каноните или за „абсолютната власт” на Църквата в областта на дисциплината.

933. СОФРОНИЙ, митрополит Търновски. Отношения между Българската народна църква и Българската народна държава / търновски митрополит Софроний. // ХХХІХ, 1959, № 4, с. 1-7.Съдържа: Църква; Държава; Отношение между тях.

934. СЪБЕВ, Тодор. Автокефалия и патриаршески институт в църковното устройство на Православния Изток / Тодор Събев. // ХLІІІ, 1963, № 11-13, с. 57-64.

935. ЧОЛАКОВ, Любозар. Съдът на Понтия Пилата : Правната и морална отговорност за „осъждането” на Христа / Любозар Чолаков. // ХХХІХ, 1959, № 5, с. 22-24. С библиография.

МУЗИКА. ЦЪРКОВНА  МУЗИКА

936. АНДРЕЕВ, Андрей. Петър Динев : 50 години композиторска и музиковедска дейност : Доклад / Андрей Андреев. // XXXVII, 1957, № 2, с. 20-23.

937. БАЛДЖИЕВ, Г. Величието на Рождественските църковни песнопения / Г. Балджиев. // XXXIX, 1959, № 1, с. 8-12.

938. БЕЛОГУШЕВ, Божидар. Атанас Бадев / Божидар Белогушев. // XXXVII, 1957,  № 3, с. 29-32.Приносът му към нашето църковно хорово пеене.

939. БЕЛОГУШЕВ, Божидар. Природата в музиката / Божидар Белогушев. // ХХХ, 1950, № 5, с. 13-15.Природата в творбите на гениални композитори.

940. БЕЛОГУШЕВ, Божидар. Петър Илич  Чайковски / Божидар Белогушев. // XXXIV, 1954,  № 2-3, с. 56-59.За църковните творби на Чайковски.

941. ВАСИЛЕВ, Иван п. Атонските манастири – богати съкровищници на църковната музика / Иван п. Василев. // ХL, 1960, № 6, с. 22-26.

942. ДИНЕВ, Петър. Мелодически преплитания в строежа на българските народни и църковни песни / Петър Динев. // XXXV, 1955, № 8, с. 21-26.

943. ДИНЕВ, Петър. Николай Трендафилов / Петър Динев. // XL, 1960, № 1, с. 23-27.Приносът му за оформянето и разпространението на църковното псалтикийно пеене у нас.

944. ДИНЕВ, Петър. П. И. Чайковски и неговото църковно-музикално творчество : По случай 120 години от рождението му / Петър Динев. // XL, 1960, № 4, с. 18-24.

945. ДИНЕВ, Петър. Старобългарският напев в творчеството на църковните компонисти : По случай 10 години от смъртта на Добри Христов / Петър Динев. // XXXI, 1951, № 1, с. 25-28.

946. ДИНЕВ, Петър. Църковно-певческото творчество на Атанас Бадев : По случай 100 години от рождението му 1860 г. / Петър Динев. // XL, 1960, № 12, с. 8-13.

947. КОЛЕВ, Цанко. Музиката в религиозния живот на човека / Цанко Колев. // XXIX, 1949, № 5, с. 20-21.

948. ЛАЗАРОВ, Стефан. „Полиелей на българката” от Иоан Кукузел / Стефан Лазаров. // XXXIV, 1954, № 7-8, с. 46-49. С библиография.

949. НИКОЛАЙ, епископ Макариополски. А. Л. Ведел : По случай 150 години от смъртта му / Макариополски епископ Николай. // XL, 1960,  № 3, с. 8-11. За духовно-музикалното  творчество на Ведел.

950.  ПОПОВ, Харитон. Геният на полската музика : По случай 100 год. от смъртта на Фридерик Шопен / Харитон Попов. // XXIX, 1949, № 8, с. 8-10. За творчеството на Шопен.

951. ЧУДНА вест : Румънска народна коледна песен за еднороден четиригласен хор / Прев. Д. п. Петров, Борислав Бодър ; Хармонизирал Георги Спасов. // XXXVII, 1957, №  1, с. 27. По случай 3 години от смъртта на Георги Спасов-български композитор и диригент на хора при Румънската православна църква.

ПОКЛОННИЧЕСКИ  ПЪТУВАНИЯ

952. ВАСИЛЕВ, Иван п. На път за Света гора / Иван п. Василев. // ХLІІІ, 1963, № 7-8, с. 47-49.

953. ВЕЛИМИРОВИЧ, Николай епископ. Витлеемската пещера / Епископ Николай Велимирович. // ХХХІV, 1954, № 11-12, с. 39-40.

954. КОВАЧЕВ, Михаил. Поглед към Старозагорска епархия / Михаил Ковачев. // ХХХV, 1955, № 10-11, с. 48-59.По случай първото посещение на патриарх Кирил и Св. Синод в Старозагорска епархия, 11-13 юли 1955 г.

955. ПАРТЕНИЙ, епископ Левкийски. В Москва на юбилейно тържество / Левкийски епископ Партений. // ХLІV, 1964, № 1, с. 5-17.За посещението на представители на БПЦ в Москва, по случай юбилея на Руския патриарх Алексий.

956. ПАРТЕНИЙ, инок. Впечатление от България и българския народ преди един век / Инок Партений ; Прев. И. С. // ХХІХ, 1949, № 7, с. 16-18.Руски монах предприел през 1847 г. поклонническо пътуване от Русия до Св. гора и Божи гроб.

957. [ПОПВАСИЛЕВ, Димитрий прот.]. В големия град : Пътепис / [Прот. Димитрий Попвасилев]. // ХХХ, 1950, № 5, с. 24-27.Подпис: п. Д.

958. [ПОПВАСИЛЕВ, Димитрий прот.]. В манастира : Пътепис / [Прот. Димитрий Попвасилев]. // ХХХ, 1950, № 4, с. 20-25.Подпис: п. Д.

959. ПОПВАСИЛЕВ, Димитрий иконом. В Рилския манастир / Иконом Димитрий Попвасилев. // ХХХVІІІ, 1958, № 11, с. 27-32.Впечатления на автора от посещението на манастира.

960. ПОПВАСИЛЕВ, Димитрий свещеноик. В северния град / Свещеноик. Димитрий Попвасилев. // ХХХІV, 1954, № 7-8, с. 35-40.Преживяванията на автора в гр. Русе.

961. ПОПВАСИЛЕВ, Димитрий иконом. Из тъгите и възторзите на пастира / Иконом Димитрий Попвасилев. // ХХХVІІІ, 1958, № 9-10, с. 54-57.Преживяванията на автора в Мъглижкия, Казанлъшкия и Дряновския манастири.

962. [ПОПВАСИЛЕВ, Димитрий прот.]. По Божиите пътища / [Прот. Димитрий Попвасилев]. // ХХХІХ, 1952, № 7, с. 25-32.Подпис: п. Д.Впечатленията на автора от посещението му в Търново и в Преображенски манастир през август 1951 г.

963. СЕРАФИМ, архимандрит. Всеправославно тържество на Св. гора – Атон / Архимандрит Серафим. // ХLІІІ, 1963, № 7-8, с. 21-35.

СТАРОБЪЛГАРСКА КНИЖНИНА

964. ДИЛЕВСКИ, Николай М. Бележит паметник на старата руска и българска писменост: По случай деветстотингодишнината от преписването на Остромировото евангелие: 1056-57 – 1957 / Николай М. Дилевски. // ХХХVІІ, 1957, № 7, с. 4-10 : с ил.

965. ДИЛЕВСКИ, Николай. Ловешкият книжовник от 17 век иеромонах Стефан и неговият препис на „Грамматики Славенския правилное Синтагма” от Мелетий Смотрицки : 1655-1955 / Николай Дилевски. // ХХХVІ, 1956, № 10, с. 16-22 : с ил.

966. КИРИЛ, патриарх Български. Един кодекс на Александрийската патриаршеска библиотека / Български патриарх Кирил. // XLIII, 1963, № 7-8, с. 1-6. За кодекс с № 268, Сборник на евангелски четива от неделя Пасха – до Неделя Вайя (Цветница), прев. на бълг. с макед. наречие, нап. с гр.букви. Съдържа и факсимиле.

967. КЛИСАРОВ, Георги. Служба и житие на св. Иван Рилски / Георги Клисаров. // ХХХІІІ, 1953, № 11, с. 24-27.

968. ЛАЗАРОВ, Стефан. Бележки върху Синодика на цар Борил / Стефан Лазаров. // ХХХVІ, 1956, № 2, с. 25-30. С библиография.

969. МИЛЕВ, Александър. За автора на пространното гръцко житие на св. Климент Охридски / Александър Милев. // ХХХІV, 19547, № 11-12, с. 18-26.

970. МИЛЕВ, Александър. Краткото житие на св. Климент Охридски : Увод / Александър Милев. // ХХХV, 1955, № 8, с. 16-18.

971. МИЛЕВ, Александър. Културноисторическото значение на делото на св. Климент / Александър Милев. // ХХХVІІ, 1957, № 11-12, с. 36-39.

972. МИЛЕВ, Александър. Шестотингодишнина на едно българско евангелие / Александър Милев. // ХХХVІІ, 1957, № 3, с. 11-16 : с ил. За Евангелието, написано през 1356 г. за бълг. цар Иван Александър, което се пази в Британския музей (Лондонското евангелие).

ЕТНОГРАФИЯ

973. АЛЕКСЕ, Георги. Божията Майка в коледните религиозни румънски песни / Георги Алексе ; Прев. със съкр. ставр. ик. Николай П. Попов. // ХХХІХ, 1959, № 1, с. 12-17.

974. АРНАУДОВ, Михаил. Вяра и поезия в народните песни за Коледа / Михаил Арнаудов. // ХХХVІІ, 1957, № 1, с. 6-12.

975. ЕВТИМИЙ, архим. Бъдни вечер / Архим. Евтимий. // ХХХІІІ, 1953, № 12, с. 8-10. Статията се публ. по случай 10 год. от смъртта на проф. архим. д-р Евтимий Сапунджиев. Това е негово коледно писмо до младежта. Описват се обичаите и традициите, извършвани през тази вечер от българина.

976. ПОПОВ, Дим. прот. Шарени великденски яйца и обичаи с тях / Прот. Дим. Попов. // ХХХVІІІ, 1958, № 4, с. 30-32 : с ил.

ИЗКУСТВО И ЛИТЕРАТУРА

ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ и ЕЗИКОЗНАНИЕ

977. [АЛЕКСАНДЪР]. А. С. Пушкин и митрополит Филарет Московски / Прев. архимандрит Серафим. // ХХІХ, 1949, № 1, с. 13-14. За душевните терзания и съмнения на Пушкин, изразени чрез поезия.

978. АРНАУДОВ, Георги П. Религиозни мотиви в творчеството на Добри Чинтулов / Георги П. Арнаудов. // ХХХVІІ, 1957, № 8, с. 16-20.

979. АРНАУДОВ, Михаил. Йордан Йовков : Етически и религиозни моменти в повестта му „Жетварят” : За 20-годишнината от смъртта на писателя / Михаил Арнаудов. // ХХХVІІІ, 1958, № 1, с. 12-20.

980. АРНАУДОВ, Михаил. Поезията на Константин Величков : За 50-годишнината от смъртта му – 3 ноември 1957 / Михаил Арнаудов. // ХХХVІІ, 1957, № 11-12, с. 15-24.

981. АРНАУДОВ, Михаил. Религиозно-етическата мисъл на Вазов / Михаил Арнаудов. // ХХХVІ, 1956, № 8-9, с. 7-12.Анализ на творчеството му.

982. АРНАУДОВ, Михаил. Религиозното чувство в поезията на Вазов / Михаил Арнаудов. // ХХХVІ, 1956, № 7, с. 5-12.

983. БОТЬОВАТА молитва. // ХХІХ, 1949, № 1, с. 20-21.Анализ на стихотворението „Моята молитва”  от Хр. Ботев

984. ВАКЛИНОВ, Станислав. Чеховски образи : Към стогодишнината от рождението на А. П. Чехов / Станислав Ваклинов. // XL, 1960, 1, с. 27-29.За образа на архиерея в Чеховия разказ „Архиереят”.

985. ВИЗИРЕВ, Станчо. На  Бога най-светлият син : По случай 40 години от смъртта на Д. Дебелянов / Станчо Визирев. // ХХХVІ, 1956, № 11, с. 24-30.За творчеството му.

986. ВИЗИРЕВ, Станчо. Отношението на Н. Щедрин (Салтиков) към Евангелието : По случай 130 години от рождението на писателя – 27 януари 1826 / Станчо Визирев. // ХХХVІ, 1956, № 1, с. 18-20.За автобиогр. повест „ Пошехонска старина”.

987. ГЕОРГИЕВ, К. Образът на св. Богородица в народните умотворения / К. Георгиев. // ХХХVІ, 1956, № 8-9, с. 49-53.

988. ДОНЧЕВ, Николай. Септември 1923 в нашата литература / Николай Дончев. // ХХVІІІ, 1948, № 7, с. 5-6.

989. КУРДЮМОВ, М. Вяра, религиозно възприемане на живота и чувство за грях у Чехова / М. Курдюмов. // ХХХІV, 1954, № 10, с. 3-10. Из: кн. „Сердце смятенное – за творчеството на А. П. Чехов” от М. Курдюмов. Статията е публ. по случай 50 год. от смъртта на Чехов.

990. МИЛЕВ, Александър. Енциклопедия / Александър Милев. // ХХХVІ, 1956, № 11, с. 30-33. За произхода на термина „енциклопедия”.

991. ПАРТЕНИЙ, епископ Левкийски. [Двадесет] 20 години от кончината на Влайков / Левкийски епископ Партений. // ХLІІІ, 1963, № 5-6,  с. 5-6. За литературното му творчество.

992. ПОПВАСИЛЕВ, Димитрий прот. Поетът / Прот. Димитрий Попвасилев. // ХХVІІІ, 1948, № 3-4, с. 18-25.Какво е поет и неговата дарба да чувства и разбира хармонията на природата. За творчеството на поета Николай Ракитин.

993. ПОПОВ, Харитон. За братския полски народ и Адам Мицкевич / Харитон Попов. // ХХІХ, 1949, № 4, с. 23-25.

994. ТЕНЕВ, Васил. Религиозната поезия на Ст. Михайловски : По случай 25-год. от смъртта на писателя / Васил Тенев. // ХХХІІ, 1952, № 7, с. 13-19.

995. ТУЛЕШКОВ, Константин П. Добри Попов Войников – църковник, учител, писател и драматург : По случай 80 години от смъртта му / Константин П. Тулешков. // ХХХVІІІ, 1958, № 5-6, с. 49-52. За литературното му творчество.

996. ШИВАЧЕВ, Иван свещ. Робските страдания на българския народ и Априлското въстание, отразени в чуждата поезия и литература / Свещ. Иван Шивачев. // XLI, 1961, № 5, с. 24-29. Съдържа: В руската литература и поезия; Словенски отзиви; Мотиви в чешката поезия; Западно – европейски.

ПРОЗА

997. БАЛМОНТ, К. Слово за музиката / К. Балмонт. // ХХХІІІ, 1953, № 5-7, с. 64-65.

998. БУРЯ : Пасхален разказ. // ХХХІV, 1954, № 4, с. 9.Подпис: О. К.Из: „Русский Паломник”.

999. ВАЗОВ, Иван. Викентий ; Зелената кесия / Иван Вазов. // XL, 1960, № 7-8, с. 55-60.Из романа „ Под игото ”. По случай 110 год. от рождението на Вазов и 70 год. от написването на романа.

1000. ВАЗОВ, Иван. Христос воскресе!… : [Разказ] / Иван Вазов. // ХХVІ, 1946, № 3-4, с. 14-15.

1001. ВАКЛИНОВ, Станислав. Към върха на себеотрицанието: [Разказ] / Станислав Ваклинов. // XXXIX, 1959, № 5, с. 29-32.

1002. ВАКЛИНОВ, Станислав. Случай срещу Коледа: [Разказ] / Станислав Ваклинов. // ХХХVІІ, 1957, № 1, с. 28-30.

1003. ВАКЛИНОВ, Станислав. Маслосвет : [Разказ] / Станислав Ваклинов. // ХХХVІІ, 1957, № 7, с. 16-17.

1004. ВИШНЕВСКИ, Георги К. Бесарбовският светец: Легенда / Георги К. Вишневски. // ХХХVІІІ, 1958, № 11, с. 24-27.

1005. ВИШНЕВСКИ, Георги. Витошката момина скала: Легенда / Георги Вишневски. // XXXIX, 1959, № 9,с. 30-32.

1006. ВИШНЕВСКИ, Георги К. Потъналата църква: Легенда / Георги К. Вишневски. // XL, 1960, № 7-8, с. 61-64.

1007. ВИШНЕВСКИ, Георги. Света Петка Родопска: Легенда / Георги Вишневски. // XLI, 1961, № 5, с. 29-32.

1008. ВИШНЕВСКИ, Георги К. Светецът на морето: Разказ / Георги К. Вишневски. // XLIV, 1964, № 1, с. 29-32.За св. Николай Чудотворец.

1009. ВИШНЕВСКИ, Георги. Светият Чудотворец и Миротворец: Черноморска легенда / Георги Вишневски. // XL, 1960, № 12, с, 32-33.

1010. ВИШНЕВСКИ, Георги K. Християния: Легенда / Георги К. Вишневски. // XLIII, 1963, № 4, с. 26-28.

1011. ВЛАЙКОВ, Тодор Г. Свети Кирил и Методи: [Разказ] / Тодор Г. Влайков. // ХХХV, 1955, № 5, с. 14-18.Из: „Преживяното”.

1012. ВЛАЙКОВ, Тодор Г. Тяхната вяра и набожност: [Разказ] / Т. Г. Влайков. // ХХХІІІ, 1953, № 5-7, с. 55-57.Из: „Преживяното”. Публ. е по случай 10 години от смъртта на писателя.

1013. ВЪКРЕСЕНИЕТО на Иисуса Христа: Разказ. // ХХХІІ, 1952, № 3-4, с. 12-17. Подпис: И. Х. И.

1014. ВЯРА : Илюстрации : [Разкази]. // ХХХІІ, 1952, № 9-10, с. 31-34. Превод от англ. п. Тод. Пълното име на преводача е Тодор п. Тодоров.

1015. ГЕРГЬОВДЕНСКО чудо : Народно сказание. // XXXVIII, 1958, № 5-6, с. 57-58.

1016. ГОГОЛ, Н. В. Истинското величие / Н. В. Гогол. // ХХХІІ, 1952, № 1-2, с. 15-16.За величието на Иисус Христос.

1017. ГОГОЛ, Н. В. Писмо до Оптинските старци / Н. В. Гогол. // ХХХІІ, 1952, № 3-4, с. 39.

1018. ДЕЙК, Ван. Витлеемската звезда : [Разказ] / Ван Дейк. // ХХХІV, 1954, № 1, с. 2-7.

1019. ДЕМИДОВ, А. Емануил / А. Демидов. // ХХVІІ, 1947, № 1, с. 8-12.Разказ за раждането на И. Хр.

1020. ДОСТОЕВСКИ, Ф. М. На елха у Христа :  [Разкази] / Ф. М. Достоевски. // ХХХІІІ, 1953, № 12, с. 10-12.

1021. ЗМЕЙ Горянин. Войвода и по бесилката : По случай 90 години от смъртта на Стефан Караджа : [Разказ] / Змей Горянин. // ХХХVІІІ, 1958, № 8, с. 27-30.Псевдоним на Светлозар Димитров.

1022. ИЗБРАНИ мисли на Стоян Михайловски. // ХХVІІ, 1947, № 6, с. 20-22.Подпис: А. И.

1023. ИЛИЕВ, Йордан п. Мъдрости на живота : Завист и любов : [Разказ] / Йордан п. Илиев. // ХХХVІІ, 1957, № 9, с. 30-32.

1024. ЙОРГЕНЗЕН. Война против слънцето : [Басня] / Йоргензен. // ХХVІ, 1946, № 2, с. 15-16.

1025. КАРЛЕЙЛ, Томас. Слава на работника! / Томас Карлейл. // ХХІХ, 1949, № 5, с. 3-4.

1026. КИРКОВА, Янка. Оброк : Разказ / Янка Киркова. // ХХХVІІІ, 1958, № 9-10, с. 60-62.

1027. КЛИСАРОВ, Георги. Софийски легенди за свети Иван Рилски / Георги Клисаров. // ХLІ, 1961, № 11, с. 10-16.

1028. КОЗИРЕВ, Н. Сънят на Пилатовата жена : Разказ / Н. Козирев. // ХХХV, № 4, с. 15-19.

1029. КРЪСТЕВ, Ст. Детето на звънаря : [Разказ] / Ст. Кръстев. // ХХХVІ, 1956, № 5-6, с. 49-51.

1030. КРЪСТЕВ, Ст. При Стилиян Чилингиров / Ст. Кръстев. // ХХХVІІ, 1957, № 11-12, с. 52-54.Съдържа: За легендите и мъдростта; Почитта на почит; Съпруга-читател и критик; „Ти знаеш ли този край?”; Оценката на Вазов и Шишманов; Кратка съпоставка; Медена питка.

1031. КЪРПАЧЪТ : [Разказ]. // ХХХVІІІ, 1958, № 12, с. 28-32.

1032. ЛАГЕРЛЬОФ, Селма. Видението на Кесаря Августа : [Разказ] / Селма Лагерльоф ; Прев. свещ. Дончо Куцаров. //  XXX, 1950, № 1, с. 13-16.

1033. ЛАГЕРЛЬОФ, Селма. Князът на мира : [Разказ] / Селма Лагерльоф ; [Прев. от нем.]. //  XXXIX, 1959, № 1, с. 26-32.

1034. ЛЕСКОВ, Н. С. Непохарчим лев : Разказ / Н. С. Лесков ; Прев. Ст. Кръстев. // ХХХVІ, 1956, № 1, с. 24-27.

1035. ЛЕСКОВ, Н. С. Христос на гости у селянина : Разказ / Н. С. Лесков. // ХХХІІІ, 1953, № 1-2, с. 8.

1036. ЛУРОС, Н. К. Човекът в бяло / Н. К. Лурос ; Прев. свещ. Благой Чифлянов. // XLV, 1965, № 10, с. 29-33.Исторически разказ за Анри Дюнан.

1037. ЛЮБОВ : илюстрации. // ХХХІІІ, 1953, № 3, с. 22-27.

1038. МИЛАНОВ,Асен и др. Старият надпис говори : [Разкази] / Асен Миланов, Любен Бадински. // XLII, 1962,  № 11, с. 24-30.Съдържа: Поглед през годините; Бадинският хан; Керванът на Рабул; Загадъчен случай; Големият дар на ханджиите; Един закъснял конник разкрива истината.

1039. МОДЕРЗОН, Е. Тайнственият албум : [Разказ] / Е. Модерзон ; Прев. от нем. Никола Ангелов Цветков. // XXXVIII, 1958,  № 3, с. 28-30.

1040. НА Великден под земята : [Разказ]. // ХХVІІ, 1947, № 4, с. 13-14.

1041. НАЙ-ВЕЛИКАТА любов : [Разказ]. // ХХХІ, 1951, № 4, с. 8-9. Подпис: М. В.

1042. НАЙДЕНОВ, Стоимен. Малки прози : Страница от войнишки дневник : Портретчето / Стоимен Найденов. // ХХХVІІ, 1957, № 4, с. 26.

1043. НАЙДЕНОВ, Стоимен. Никога война : Страници от войнишки дневник / Стоимен Найденов. // ХХХVІ, 1956, № 2, с. 13-15.Съдържа: Шега; Подарък от село.

1044. НАЙДЕНОВ, Стоимен. Слугата на светите безсребърници : Манастирска легенда / Стоимен Найденов. // XXX, 1950, № 2-3, с. 32-37.

1045. НИМЕЛО. Пепита : [Разказ] / Нимело. // ХХVІ, 1946, № 7, с. 21-24.

1046. ОТ камък детенце : Народно сказание : Преразказано от народни песни, приказки и поверия. // ХХХVІІ, 1957, № 11-12, с. 54-56.

1047. ПАПИНИ, Джовани. Странствуванията на Малха : Разказ / Джовани Папини. // ХХХІ, 1951, № 4, с. 20-26.

1048. ПОПНИКОЛОВ, Димитър ик. Тримата велики : Триптих /  Ик. Димитър Попниколов. // XL, 1960, № 7-8, с. 11-14.За св. ап. Петър, св.ап. Иоан, св. ап. Павел.

1049. ПРОТОПОПОВ, Т. Влъхвите : Древнохристиянско предание / Т. Протопопов ; [Прев. от рус.] // ХХХV, 1955, № 1, с. 13-16.Из: „Русский Паломник”.

1050. ПРОХОР, архим. Словото / Архим. Прохор. // ХХХІІІ, 1953, № 1-2, с. 61.

1051. ПРОХОР, архимандрит. Чудотворното вино : Легенда / Архимандрит Прохор. // ХХХІІІ, 1953, № 4, с. 26-28.

1052. ПУСТОТО вино немирно : Народно сказание. // XXXVIII, 1958, № 3,  с. 26-28.

1053. РАДОСТ и в страданието : [Разказ]. // ХХХІ, 1951, № 5-6, с. 22.Подпис: К. З.

1054. САДОВСКИ, Йордан. Манак кан : Разказ / Йордан Садовски. // XLIV, 1964, № 8, с. 26-30.Действителна история из живота на един ревностен мюсюлманин, който повярвал в Иисус Христос. По материали на Ернст Макс Хопа.

1055. САДОВЯНУ, Михаил. Сълзите : [Разказ] / Михаил Садовяну ; Прев. от рум. Янаки Чапанов. // XLIII, 1963, № 4, с. 24-26.

1056. СИМЕОНОВА – ДЕЛИБАЛТОВА, Анастасия. Митра : Разказ / Анастасия Симеонова – Делибалтова. // XLII, 1962, № 9, с. 28-31.

1057. СЛАВКОВА, О. Д. Силата на вярата : [Разказ] / О. Д. Славкова. // ХХХV, 1955, № 1, с. 17-18.

1058. ТАЙНСТВЕНИЯТ албум : [Разказ]. // ХХХІ, 1951, № 5-6, с. 16-19. Подпис: Р. Е. М.

1059. ТИХОТО пристанище. // ХХХІІІ, 1953, № 1-2, с. 16.Подпис: Е. С.

1060. ТОЛСТОЙ, Михаил граф. Жив мъртвец /  Граф Михаил Толстой. // ХХХ, 1950, № 1, с. 26-30.

1061. ТОДОРОВ, Петко Ю. Иконата на св. Братя : [Разказ] / Петко Ю. Тодоров. // ХХХІІІ, 1953, № 5-7, с. 50-51.Из: „Идилии” – кн. 3.

1062. ТОДОРОВ, Петър. Елиуд бен Елиаким : Разказ / Петър Тодоров. // ХLІV, 1964, № 5, с. 19-30.

1063. ТОДОРОВ, Петър. Разкази за отец Паисий / Петър Тодоров. // XLII, 1962, № 5-6, с. 41-61.Съдържа разказите: 1. От сърце дарен; 2. Призван; 3. Народен будител.

1064. ТОДОРОВ, Петър. Сиромашка клетва : Разказ / Петър Тодоров. // XLI, 1961, № 12, с. 27-32.

1065. ТУРГЕНЕВ, Иван С. Пъдпъдък : [Разказ] / Иван С. Тургенев ; Предава п. Дошо. // ХХХVІІІ, 1958, № 7, с. 29-30.

1066. ЧЕХОВ, А. П. На изповед : [Разказ] / А. П. Чехов. // ХХХ, 1950, № 2-3, с. 8-10.Ориг. загл. е „През Страстната седмица.”

1067. ЧЕХОВ, А. П. Светата нощ : [Разказ] / А. П. Чехов ; Прев. В. // ХХХVІІ, 1957, № 4, с. 26-30.

1068. ЧИЛИНГИРОВ, Стилиян. Доверието : Великденски разказ / Стилиян Чилингиров. // XXXVIII, 1958, № 4, с. 28-30.

1069. ЩЕДРИН, Н. и др. Рождественска приказка / Н. Щедрин, М. Е. Салтиков. // ХХХVІ, 1956, № 1, с. 20-24.

1070. ЩУКЕРТ, К. Добросъвестност : [Разказ] / К. Щукерт. // ХХVІ, 1946, № 8, с. 28-33.

ПОЕЗИЯ

1071. АКИНДИН. Пролет : [Стихотворение] / Акидин. // ХХХVІІ, 1957, № 3, с. 29.

1072. АЛЕКСИЕВ, С. Еделвайси : [Стихотворение] / С. Алексиев. // ХХХІV, 1954, № 2-3, с. 12.

1073. АНГЕЛОВА, Мила. Спомен : [Стихотворение] / Мила Ангелова. // XXXVIII, 1958, № 1, с. 21.

1074. БАЛКАНСКА, Р. Есен : [Стихотворение] / Р. Балканска. // ХХХV, 1955, № 10-11, с. 36.

1075. БАЛКАНСКА, Р. Панихида : [Стихотворение] / Р. Балканска. // ХХХVІ, 1956, № 11, с. 24.

1076. БДИНСКИ, Ромил. Котленска анатема : [Стихотворение] / Ромил Бдински. // ХХХVІ, 1956, № 10, с. 25.

1077. БЕНЧЕВ, Васил прот. За свободата : В памет на Васил Левски, по случай 89 години от Априлската епопея : [Стихотворение] / Прот.Васил Бенчев. // XLI, 1965, № 3, с. 30-32.

1078. БЕНЧЕВ, Васил прот. Загубен беше и се намери : По притчата за Блудния син (Лук 15 : 11-32) : [Стихотворение] / Прот. Васил Бенчев. // XLI, 1961, № 2, с. 31-32.

1079. БЛАЖЕН Е : Пс. 1:1-3. // ХХХ, 1950, № 8, с. 12.

1080. БОБЧЕВА, Таня. Към свети Иоана Рилски : [Стихотворение] / Таня Бобчева. // XXXIX, 1959, № 11, с. 30.

1081. БОДЪР, Борислав. Балада за светите братя Кирил и Методий : [Стихотворение] / Борислав Бодър. // ХХХVІІ, 1957, № 5-6, с. 49.

1082. БОДЪР, Борислав. Бъдни вечер : [Стихотворение] / Борислав Бодър. // ХХХ, 1950, № 1, с. 4.

1083. БОДЪР, Борислав. В мъничкия храм :  [Стихотворение] / Борислав Бодър. // ХХХІV, 1954, № 6, с. 24.

1084. БОДЪР, Борислав. Великден : [Стихотворение] / Борислав Бодър. // ХХХІІ, 1952, № 3-4, с. 21.

1085. БОДЪР, Борислав. Великденска нощ ; Гергьовден : [Стихотворения] / Борислав Бодър. // ХХХVІ, 1956, № 5-6, с. 48.

1086. БОДЪР, Борислав. Великденска утрин ;  Изворче : [Стихотворения] / Борислав Бодър. // ХХХV, 1955, № 4, с. 9-10.

1087. БОДЪР, Борислав. Великденски камбани : [Стихотворение] / Борислав Бодър. // ХХХ, 1950, № 4, с. 6.

1088. БОДЪР, Борислав. Възкресна песен :  [Стихотворение] / Борислав Бодър. // ХХХVІІ, 1957, № 4, с. 24.

1089. БОДЪР, Борислав. Вярата : [Стихотворение] / Борислав Бодър. // ХХХІV, 1954, № 2-3, с. 13.

1090. БОДЪР, Борислав. Голгота : [Стихотворение] / Борислав Бодър. // ХХХІ, 1951, № 4, с. 7-8.

1091. БОДЪР, Борислав. Дали : [Стихотворение] / Борислав Бодър. // ХХХVІ, 1956, № 1, с. 17.

1092. БОДЪР, Борислав. Жетварска молитва : [Стихотворение] / Борислав Бодър. // ХХХ, 1950, № 6, с. 17.

1093. БОДЪР, Борислав. Завръщане : [Стихотворение] / Борислав Бодър. // ХХХVІ, 1956, № 3, с. 23.

1094. БОДЪР, Борислав. Коледна песен : [Стихотворение] / Борислав Бодър. // ХХХІV, 1954, № 11-12, с. 38.

1095. БОДЪР, Борислав. Кръстчето ; Иконата : [Стихотворения] / Борислав Бодър. // ХХХVІ, 1956, № 8-9, с. 54.

1096. БОДЪР, Борислав. Люлчина песен : [Стихотворение] / Борислав Бодър. // ХХХV, 1955, № 10-11, с. 36.

1097. БОДЪР, Борислав. Молитва : [Стихотворение] / Борислав Бодър. // ХХХVІ, 1956, № 12, с. 28.

1098. БОДЪР, Борислав. На жената : [Стихотворение] / Борислав Бодър. // ХХХІ, 1951, № 2-3, с. 36-37.

1099. БОДЪР, Борислав. На Сретение ; Зима : [Стихотворения] / Борислав Бодър. // ХХХVІ, 1956, № 2, с. 15-16.

1100. БОДЪР, Борислав. Новогодишно настроение :   [Стихотворение] / Борислав Бодър. // ХХХV, 1955, № 1, с. 7.

1101. БОДЪР, Борислав. Облаче ; Мечта : [Стихотворения] / Борислав Бодър. // ХХХІV, 1954, № 9, с. 15, 17.

1102. БОДЪР, Борислав. Образи : [Стихотворение] / Борислав Бодър. // ХХХV, 1955, № 5, с. 14.

1103. БОДЪР, Борислав. Образи : [Стихотворение] / Борислав Бодър. // ХХХV, 1955, № 6, с. 21.

1104. БОДЪР, Борислав. Образът на майката : [Стихотворение] / Борислав Бодър. // ХХХV, 1955, № 2-3, с. 41.

1105. БОДЪР, Борислав. Ода на труда : [Стихотворение] / Борислав Бодър. // ХХХІІ, 1952, № 5, с. 3.

1106. БОДЪР Борислав. Ожидание : [Стихотворение] / Борислав Бодър. // XXXVIII, 1958, № 1, с. 20.

1107. БОДЪР, Борислав. Песен за Витлеем : [Стихотворение] / Борислав Бодър. // ХХХІІІ, 1953, № 1-2, с. 5.

1108. БОДЪР, Борислав. Песен за кръста : [Стихотворение] / Борислав Бодър. // ХХХІІ, 1952, № 7, с. 12.

1109. БОДЪР, Борислав. Пролет : [Стихотворение] / Борислав Бодър. // ХХХ, 1950, № 2-3, с. 32.

1110. БОДЪР, Борислав. Пролетни мотиви : [Стихотворение] / Борислав Бодър. // ХХХІV, 1954, № 5, с. 18.

1111. БОДЪР, Борислав. Пролог към историческата поема „св. Иоан Рилски” : [Стихотворение] / Борислав Бодър. // ХХХІІ, 1952, № 9-10, с. 14-16.

1112. БОДЪР, Борислав. Псалом : [Стихотворение] / Борислав Бодър. // ХХХ, 1950, № 9-10, с. 32.

1113. БОДЪР, Борислав. Псалом на човешкия труд : [Стихотворение] / Борислав Бодър. // ХХХІІІ, 1953, № 5-7, с. 60.

1114. БОДЪР, Борислав. Пустинникът ;  Клепалото : [Стихотворения] / Борислав Бодър. // ХХХV, 1955, № 12, с. 16-17.

1115. БОДЪР, Борислав. Път : [Стихотворение] / Борислав Бодър. // ХХХV, 1955, № 9, с. 28.

1116. БОДЪР, Борислав. Св. св. Кирил и Методий : [Стихотворение] / Борислав Бодър. // ХХХІ, 1951, № 5-6, с. 12.

1117. БОДЪР, Борислав. Слова : [Стихотворение] / Борислав Бодър. // ХХХ, 1950, № 7, с. 4.

1118. БОДЪР, Борислав. Христовият мир : [Стихотворение] / Борислав Бодър. // ХХХІІ, 1952, № 1-2, с. 3.

1119. БОТЕВ, Хр. Обесване на Васил Левски : [Стихотворение] / Хр. Ботев. // ХХІХ, 1949, № 2-3, с. 14.Публ. се по случай 100 год. от рождението на поета и 76 год. от обесването на Левски.

1120. БОЯДЖИЕВА Катя. Дар Божий : [Стихотворение] / Катя Бояджиева. // XXXIX, 1959, № 6, с. 30.

1121. БОЯДЖИЕВА Катя. Камбани : [Стихотворение] / Катя Бояджиева. // XXXIX, 1959, № 2, с. 29.

1122. ВАЗОВ, Иван. Клепалото бие : [Стихотворение] / Иван Вазов. // XХХ, 1950, № 6, с. 1-2.Публ. се по случай 100 год. от рождението на Ив. Вазов.

1123. ВАЗОВ, Иван. Посрещане на руските войски : [Стихотворение] / Иван Вазов. // ХХХІІ, 1952, № 3-4, с. 47.Откъс. Публ. е по случай 74 год. от Освобождението на България.

1124. ВАЗОВ, Иван. При Рилския манастир : [Стихотворение] / Иван Вазов. // XL, 1960, № 7-8, с. 60-61.

1125. ВАКЛИНОВ, Станислав. Блажени : [Стихотворение] / Станислав Ваклинов. // XXXIX, 1959, № 12, с. 31.

1126. ВАКЛИНОВ, Станислав. За мир : [Стихотворение] / Станислав Ваклинов. // XLII, 1962, № 12, с. 32.

1127. ВАКЛИНОВ, Станислав. Май : [Стихотворение] / Станислав Ваклинов. // XLI, 1961, № 6, с. 32.

1128. ВАКЛИНОВ, Станислав. Светейшему Кирилу патриарху Болгарскому : [Стихотворение] / Станислав Ваклинов. // ХХХІV, 1954, № 5, с. 7-8.Написано на 10 май 1953 г. по случай възстановяването на Бълг. патриаршия. Публ. се по случай първата година от това събитие.

1129. ВАКЛИНОВ, Станислав. Светогорският факлоносец : Лирична поема / Станислав Ваклинов. // XLII, 1962, № 5-6, с. 37-41.

1130. ВАСИЛЕВ, Марин. Балада за Шипка / Марин Василев. // ХХХVІІ, 1957, № 8, с. 21.

1131. ВАСИЛЕВ, Марин. Зима : [Стихотворение] / Марин Василев. // ХХХVІІ, 1957, № 1, с. 28.

1132. ВАСИЛЕВ, Марин. Празнична песен : [Стихотворение] / Марин Василев. // ХХХVІІ, 1957, № 4, с. 25.

1133. ВАСИЛЕВ, Марин. Първи май : [Стихотворение] / Марин Василев. // ХХХVІІ, 1957, № 5-6, с. 48.

1134. ВАСИЛЕВ, Марин. Светла нощ : [Стихотворение] / Марин Василев. // ХХХVІ, 1956, № 1, с. 17.

1135. ВАСИЛЕВ, Марин. Смирение : [Стихотворение] / Марин Василев. // ХХХVІІ, 1957, № 3, с. 7.

1136. ВИТАНОВ, Симеон. Моята опора : [Стихотворение] / Симеон Витанов. // ХХХІ, 1951, № 5-6, с. 11.

1137. ВИТАНОВ, Симеон. Притчи : [Стихове] / Симеон Витанов. // ХХХ, 1950, № 9-10, с. 32.

1138. ВИШНЕВСКИ, Георги. Дъб и трева : Басня / Георги Вишневски. // XLII, 1962, № 4, с. 31.

1139. ВИШНЕВСКИ, Георги К. Меч и маслинено клонче : Басня / Георги К. Вишневски. // XLIV, 1964, № 6-7, с. 63.

1140. ВИШНЕВСКИ, Георги К. Слънце и земя : Басня / Георги К. Вишневски. // ХХХІV, 1954, № 2-3, с. 54.

1141. ВИШНЕВСКИ, Георги К. Студ и глад : Басня / Георги К. Вишневски. // XLII, 1962, № 12, с. 33.

1142. ВЯЗЕМЕНСКИ, П. А. Молитва : [Стихотворение] / П. А. Вяземенски ; Прев. Свещ. Витан Кечев. // XL, 1960, № 9, с. 31.

1143. ВЯРА Светла. Молитва  : [Стихотворение] / Вяра Светла. // ХХХ, 1950, № 8, с. 22.

1144. ГАМАЛОВ, Николай. Адолинанонго : [Стихотворение] / Николай Гамалов. // XLV, 1965,  № 2, с. 38.Посветено на Алберт Швайцер.

1145. ДА БЪДЕ Твойта воля! : [Стихотворение]. // ХХХІІ, 1952, № 6, с. 13.Подпис: А. С.

1146. ДЕНЕРТ, Еберхардт. Ноемврийско настроение : [Стихотворение] / Еберхардт Денерт ; Прев.  Борислав Бодър. //  ХХХІ, 1951, № 9-10, с. 25.

1147. ДИМИТРОВ, Светлозар. Рождественската нощ :[Стихотворение] / Светлозар Димитров. // ХХХІ, 1951, № 1, с. 6-7.

1148. ДОБРОЛЮБОВА, Светла. Божествен зов ;  Път на живота : [Стихотворения] / Светла Добролюбова. // XLII, 1962, № 12, с. 32.

1149. ДОБРОЛЮБОВА, Светла. Възкресна нощ : [Стихотворения] / Светла Добролюбова. // XLIII, 1963, № 4, с. 24.

1150. ДУНАВСКИ, Вл. свещ. Гурбетчия : [Стихотворение] / Свещ. Вл. Дунавски. // ХХХVІІ, 1957, № 8, с. 22.

1151. ЕЛА ! : [Стихотворение]. // ХХVІІ, 1947, № 5, с. 11.Подпис: А. С.

1152. ЗАСОДИМСКИ. Заговор на нощните птици : [Басня] / Засодимски. // ХХVІ, 1946, № 2, с. 16-18.

1153. ЗМЕЙ Горянин. Девети септември : [Стихотворение] / Змей Горянин. // ХХХVІІІ, 1958, № 9-10, с. 59.Псевдоним на Светлозар Димитров.

1154. ЗМЕЙ Горянин. Откъси : Из непечатана поема / Змей Горянин. // ХХХVІІІ, 1958, № 11, с. 23-24.Псевдоним на  Светлозар Димитров.

1155. ИЛАРИОН, архимандрит. Златното кандило : [Стихотворение] / Архимандрит Иларион. // XLIV,1964, № 12, с. 30.

1156. ИЛАРИОН, архимандрит. Огнената молитва : [Стихотворение] / Архимандрит Иларион. // XLIII,1963, № 10, с. 29.

1157. ИЛАРИОН, архимандрит. Паисий Хилендарски пред народа : [Стихотворение] / Архимандрит Иларион. // XLII, 1962, № 11, с. 30-31.

1158. ИЛАРИОН, архимандрит. Поклади : [Стихотворение] / Архимандрит Иларион. // XLIII, 1963, № 2, с. 32.

1159. ИЛИЕВ, Йордан п. Към Бога : [Стихотворение] / Йордан п. Илиев. // ХХХІІ, 1952, № 3-4, с. 49.

1160. ИЛИЕВ, Йордан п. Мир вам! : [Стихотворение] / Йордан п. Илиев. // ХХХVІІІ, 1958, № 8, с. 26.

1161. ИЛИЕВ, Йордан поп. Молитва : [Стихотворение] / Йордан п. Илиев. // ХХVІІ, 1947, № 6, с. 27-28.

1162. ИЛИЕВ, Йордан п. Негърът Мак Инграм : [Стихотворение] / Йордан п. Илиев. // ХХХVІІІ, 1958, № 8, с. 26.

1163. ИЛИЕВ, Йордан п. Не искам ; Да имат мирни дни :[Стихотворения] / Йордан п. Илиев. //XLIV,1964,  № 3, с. 28.

1164. КАНТАРДЖИЕВ, Александър. България : [Стихотворение] / Александър Кантарджиев. // XLII, 1961, № 5, с. 32.

1165. КАНТАРДЖИЕВ, Александър. Велик е творецът : [Стихотворение] / Александър Кантарджиев. // XLIV, 1964, № 10-11, с. 64.

1166. КАНТАРДЖИЕВ, Александър. В първите мигове на утринта : [Стихотворение] / Александър Кантарджиев. // XLIII, 1963, № 7-8, с. 64.

1167. КАНТАРДЖИЕВ, Александър. Вяра : [Стихотворение] / Александър Кантарджиев. // XLI, 1961, № 6, с. 31.

1168. КАНТАРДЖИЕВ, Александър. Господнята вечеря : [Стихотворение] / Александър Кантарджиев. // XXXXIX, 1959, № 4, с. 30.

1169. КАНТАРДЖИЕВ, Александър. Границата : По Пс. 74 : 16 : [Стихотворение] / Александър Кантарджиев. // XLIV, 1964, № 2, с. 27.

1170. КАНТАРДЖИЕВ, Александър. Девети септември : [Стихотворение] / Александър Кантарджиев. // XLII, 1962,  № 9, с. 28.

1171. КАНТАРДЖИЕВ, Александър. Девети септември : [Стихотворение] / Александър Кантарджиев. // XLIV, 1964,  № 9, с. 32.

1172. КАНТАРДЖИЕВ, Александър. Дните си отиват… : [Стихотворение] / Александър Кантарджиев. // XL, 1960,  № 9, с. 32.

1173. КАНТАРДЖИЕВ, Александър. За сбогом : [Стихотворение] / Александър Кантарджиев. // XLIV, 1964, № 4, с. 32.Също и в: Д у х о в н а к у л т у р а, XLV, 1965, № 12, с. 34.

1174. КАНТАРДЖИЕВ, Александър. Звездици : [Стихотворение] / Александър Кантарджиев. // ХХХVІІ, 1957, № 5-6, с. 50.

1175. КАНТАРДЖИЕВ, Александър. Камбанен звън : [Стихотворение] / Александър Кантарджиев. // XLII, 1962, № 4, с. 31.

1176. КАНТАРДЖИЕВ, Александър. Молитва : [Стихотворение] / Александър Кантарджиев. // XLV, 1965, № 2, с. 37.

1177. КАНТАРДЖИЕВ, Александър. Мъдростта : [Стихотворение] / Александър Кантарджиев. // XLIV, 1964, № 3, с. 29.

1178. КАНТАРДЖИЕВ, Александър. На майка ми : [Стихотворение] / Александър Кантарджиев. // ХХХVІІІ, 1958, № 12, с. 28.

1179. КАНТАРДЖИЕВ, Александър. Новогодишни размишления : [Стихотворение] / Александър Кантарджиев. // XLII, 1962, № 1, с. 23.

1180. КАНТАРДЖИЕВ, Александър. Новото докосване : Матей  8:15 : [Стихотворение] / Александър Кантарджиев. // XLII, 1962, № 11, с. 32.Стихотворението е написано въз основа на думите „и допря се до ръката ѝ ” (Мат. 8:15).

1181. КАНТАРДЖИЕВ, Александър. Погибел и избавление : [Стихотворение] / Александър Кантарджиев. // XLI, 1961, № 12, с. 32.

1182. КАНТАРДЖИЕВ, Александър. Последната молба : [Стихотворение] / Александър Кантарджиев. // XLV, 1965, № 10, с. 34.

1183. КАНТАРДЖИЕВ, Александър. Предвечерие : [Стихотворение] / Александър Кантарджиев. // XL, 1960, № 11, с. 32.

1184. КАНТАРДЖИЕВ, Александър. Приказка за всички : [Стихотворение] / Александър Кантарджиев. // XXXVIII, 1958, № 2, с. 29.

1185. КАНТАРДЖИЕВ, Александър. Пролет : [Стихотворение] / Александър Кантарджиев. // XLIV, 1964, № 6-7, с. 62.

1186. КАНТАРДЖИЕВ, Александър. Първи май : [Стихотворение] / Александър Кантарджиев. // XL, 1960, № 4, с. 29.

1187. КАНТАРДЖИЕВ, Александър. Първи май : [Стихотворение] / Александър Кантарджиев. // XLII, 1962, № 5-6, с. 62.

1188. КАНТАРДЖИЕВ, Александър. [Първи] 1 януари 1959 : [Стихотворение] / Александър Кантарджиев. // XXXIX, 1959, № 1, с. 25.

1189. КАНТАРДЖИЕВ, Александър. Света Богородица : 28 август : [Стихотворение] / Александър Кантарджиев. // ХХХVІІІ, 1958, № 8, с. 26.

1190. КАНТАРДЖИЕВ, Александър. Септември : [Стихотворение] / Александър Кантарджиев. // XХХVІІІ, 1958, № 9-10, с. 59.

1191. КАНТАРДЖИЕВ, Александър. Септември : [Стихотворение] / Александър Кантарджиев. // XL, 1960, № 9, с. 32.

1192. КАНТАРДЖИЕВ, Александър. Спасение : Лук. 2:29-32 :  [Стихотворение] / Александър Кантарджиев. // XL, 1960, № 2, с. 32.

1193. КАНТАРДЖИЕВ, Александър. Спомни си… : [Стихотворение] / Александър Кантарджиев. // XLV, 1965, № 2, с. 37.

1194. КАНТАРДЖИЕВ, Александър. Страданието на малката Цветанка : [Стихотворение] / Александър Кантарджиев. // XLIV, 1964, № 8, с. 30.

1195. КАНТАРДЖИЕВ, Александър. Съветски съюз : [Стихотворение] / Александър Кантарджиев. // XLI, 1961, № 7-8, с. 64.

1196. КАНТАРДЖИЕВ, Александър. Успение на Пресвета Богородица : 28 август : [Стихотворение] / Александър Кантарджиев. // XLV, 1965, № 7-8, с. 64.

1197. КАНТАРДЖИЕВ, Александър. [Хиляда деветстотин  и шейсета] 1960 : [Стихотворение] / Александър Кантарджиев. // XL, 1960, № 1, с. 30.

1198. КАНТАРДЖИЕВ, Александър. Честита нова година! : [Стихотворение] / Александър Кантарджиев. // XLI, 1961, № 1, с. 32.

1199. КАНТАРДЖИЕВ, Ал. Щастието : Разказ и стихове. / Ал. Кантарджиев. // XLI, 1961, № 3, с. 28-29.

1200. КАРАДЖОВ, Любомир свещ. Трисвятое : [Стихотворение] / Свещ. Любомир Караджов. // ХХХVІ, 1956, № 5-6, с. 48.

1201. КАРАДЖОВ, Любомир свещ. Хирошима : [Стихотворение] / Свещ. Любомир Караджов. // XL, 1960, № 9, с. 32.

1202. КИШМЕРОВ, Петър Хр. Богоявление : [Стихотворение] / Петър Кишмеров. // XLII, 1962, № 1, с. 23.

1203. КЛАСОВЕ : [Стихотворение]. // ХХVІІІ, 1948, № 6, с. 13.Подпис: В. Д.

1204. КНИГАТА : [Стихотворение]. // ХХVІІ, 1947, № 6, с. 19-20.Подпис: А. С.

1205. КОВАЧЕВ, Михаил. Атонска повест : [Стихотворение] /Михаил Ковачев. // XLII, 1962, № 7-8, с. 64.

1206. КОВАЧЕВ, Михаил. Блудният син : [Стихотворение] / Михаил Ковачев. // XLIV, 1964, № 3, с. 29.

1207. КОВАЧЕВ, Михаил. В защита на мира : [Стихотворение] / Михаил Ковачев. // XLV, 1965, № 10, с. 34.

1208. КОВАЧЕВ, Михаил. В сияйна нощ : [Стихотворение] / Михаил Ковачев. // XLII, 1962, № 5-6, с. 62.

1209. КОВАЧЕВ, Михаил. Витошкият молебник Йов: [Стихотворение] / Михаил Ковачев. // XLI, 1961, № 11, с. 32.

1210. КОВАЧЕВ, Михаил. Есен : [Стихотворение] / Михаил Ковачев. // XLIV, 1964, № 8, с. 31.

1211. КОВАЧЕВ, Михаил. Задушница : [Стихотворение] / Михаил Ковачев. // XLIV, 1964, № 6-7, с. 62-63.

1212. КОВАЧЕВ, Михаил. Иисус Христос на съд : [Стихотворение] / Михаил Ковачев. // XLIII, 1963, № 4, с. 23.

1213. КОВАЧЕВ, Михаил. Коледна молитва : [Стихотворение] / Михаил Ковачев. // ХХХV, 1955, № 1, с. 19-20.

1214. КОВАЧЕВ, Михаил. Любовта на св. Петра към Иисуса Христа : Пасхална лирическа поема / Михаил Ковачев. // ХХХV, 1955, № 4, с. 11-15.

1215. КОВАЧЕВ, Михаил. Откъс от историята на Троянски манастир „Св. Богородица” към 1873 : По случай 92 годишнина от славната гибел на Апостола на свободата Васил Левски(19.II.1873-19.II.1965г.) : [Стихотворение] / Михаил Ковачев. // XLV, 1965, № 2, с. 37.

1216. КОВАЧЕВ, Михаил. Паисий Хилендарски : Балада / Михаил Ковачев. // XLII, 1962, № 5-6, с. 63.

1217. КОВАЧЕВ, Михаил. Пред Зограф : [Стихотворение] / Михаил Ковачев. // XLIV, 1964, № 9, с. 32.

1218. КОВАЧЕВ, Михаил. Светият Божий кръст ;  Белят гълъб : [Стихотворения] / Михаил Ковачев. // XLII, 1962, № 9, с. 27.

1219. КОНСТАНТИНОВА, Кинка. Песен за словото: [Стихотворение] / Кинка Константинова. // ХХХVІІ, 1957, № 7, с. 14.

1220. КРИЛОВ, И. А. Гребенче : Басня / И. А. Крилов. // ХХХІ, 1951, № 2-3, с. 29-30.

1221. КРИЛОВ, И. А. Жълтица : Басня / И. А. Крилов. // ХХVІІІ, 1948, № 9-10, с. 54.

1222. КРИЛОВ, И. А. Квартет : Басня / И. А. Крилов. // ХХVІ, 1946, № 2, с. 18-19.

1223. КРИЛОВ, И. А. Лисица и магаре : Басня / И. А. Крилов. // ХХХ, 1950, № 9-10, с. 31.

1224. КРИЛОВ, И. А. Листи и корени : Басня / И. А. Крилов ; Прев. Г. Райчев. // ХХVІІІ, 1948, № 2, с. 17.

1225. КРИЛОВ, И. А. Писател и разбойник : [Басня] / И. А. Крилов ; Прев. Георги Райчев. // ХХVІІ, 1947, № 9-10, с. 28-30.

1226. КРИЛОВ, И. А. Селянин и кон : [Басня] / И. А. Крилов. // ХХІХ, 1949, № 5, с. 19.

1227. КРЪСТЕВ, Ив. п. свещ. Копнеж за мир : [Стихотворение] / Свещ. Ив. п. Кръстев. // XXXIX, 1959, № 6, с. 31.

1228. КРЪСТЕВ, Иван п. свещ. Нашата реч звънлива : [Стихотворение] / Свещ. Иван п. Кръстев. // XLII, 1962, № 5-6, с. 62.

1229. КРЪСТЕВ, Ив. п. свещ. Пред иконата на Христа: [Стихотворение] / Свещ. Ив. п. Кръстев. // XLII, 1962, № 3, с. 31.

1230. ЛЮТАКОВ, Захария. Балада край Тимок / Захария Лютаков. // ХХХVІІ, 1957, № 2, с. 20.

1231. ЛЮТАКОВ, Захария. Коледна приказка : [Стихотворение] / Захария Лютаков. // ХХХVІІ, 1957, № 1, с. 31.

1232. ЛЮТАКОВ, Захария. Покаяние : [Стихотворение] / Захария Лютаков. // ХХХVІ, 1956, № 3, с. 23.

1233. ЛЮТАКОВ, Захария. Пътник : [Стихотворение] / Захария Лютаков. // ХХХVІ, 1956, № 8-9, с. 53.

1234. ЛЮТАКОВ, Захария. Равнина : [Стихотворение] / Захария Лютаков. // ХХХVІІ, 1957, № 7, с. 15.

1235. МАЙКОВ, А. Свещта пред иконата : [Стихотворение] / А. Майков. // ХХХ, 1950, № 7, с. 8.

1236. МАСЛАРОВ, Христо Н. Сън : [Стихотворение] / Христо Н. Масларов. // ХХХVІ, 1956, № 5-6, с. 49.

1237. МИЛЕВ, Иван. Животът : [Стихотворение] / Иван Милев. // ХХХV, 1955, № 2-3, с. 41.

1238. МИЛЕВ, Николай. Поклон пред подвига на свободата :  [Стихотворение] / Николай Милев. // ХХХVІІ, 1957, № 2, с. 3-4.

1239. МИХАЙЛОВСКИ, Ст. Над всичко е Бог : [Стихотворение] / Ст. Михайловски. // ХХХ, 1950, № 1, с. 18.

1240. НАДСОН, С. Я. Аз чувствам… : [Стихотворение] / С. Я. Надсон ; [Прев.] Ст. Ваклинов. // XLII, 1962,  № 11, с. 31. По повод сто годишнината от рождението на поета.

1241. НАЙДЕНОВ, Стоимен. Празнична песен ; Четиридесет години : [Стихотворения] / Стоимен Найденов. // XXXVII, 1957, № 10, с.  26.

1242. НАЙДЕНОВ, Стоимен. Пролетна утрин : [Стихотворение] / Стоимен Найденов. // XXXVI, 1956, № 5-6, с. 48.

1243. НАЙДЕНОВ, Стоимен. Рождественска песен : [Стихотворение] / Стоимен Найденов. // XXXVIII, 1958, № 1, с. 21.

1244. НАЙДЕНОВ, Стоимен. Хвала : [Стихотворение] / Стоимен Найденов. // XXXVII, 1957, № 11-12, с. 57.Из цикъла: „Православие”. В памет на Варненски и Преславски митрополит Симеон, 25 год от смъртта му.

1245. НЕНОВА, Ана. Майката : [Стихотворение] / Ана Ненова. // ХХХІ, 1951, № 5-6, с. 31-32.

1246. НЕСТОР, иеродякон. Борбата с Бога : [Стихотворение] / Иеродякон Нестор. // XХХІ, 1951, № 2-3, с. 16.

1247. НЕСТОР, иерод. Гълъбът на патриарха Ной : [Стихотворение] / Иерод. Нестор. // XХХІІІ, 1953, № 1-2, с. 15.

1248. НЕСТОР, архимандрит. Първият будител : [Стихотворение] / Архимандрит Нестор. // XLII, 1962, № 9, с. 28.

1249. НЕСТОР, иеродякон. Свети патриарх Евтимий : [Стихотворение] / Иеродякон Нестор. // XХХІІІ, 1953, № 3, с. 20-21.

1250. НЕСТОР, иерод. Химн на любовта : По св. ап. Павла : [Стихотворение] / Иерод. Нестор. // XХХІ, 1951, № 9-10, с. 34.

1251. ПАВЛОВ, Ив. Среща в котел : [Стихотворение] / Ив. Павлов. // ХХХVІ, 1956, № 10, с. 24-25.Из неиздадената поема „Софроний”.

1252. ПРОХОР, архимандрит. Бисерът : Басня / Архимандрит Прохор. // ХХХІV, 1954, № 1, с. 21-22.

1253. ПРОХОР, архимандрит. Бодил и теменуга : Басня / Архимандрит Прохор. // ХХХV, 1955, № 2-3, с. 59.

1254. ПРОХОР, архимандрит. Бухал и кукумявка : Басня / Архимандрит Прохор. // ХХХV, 1955, № 9, с. 29-30.

1255. ПРОХОР, архим. Вирът : Басня / Архим. Прохор. // ХХХ, 1950, № 6, с. 16-17.

1256. ПРОХОР, архимандрит. Змията и скалата : Басня / Архимандрит Прохор. // ХХХІV, 1954, № 5, с. 26.

1257. ПРОХОР, архимандрит. Кокал : Басня / Архимандрит Прохор. // ХХХІІІ, 1953, № 12, с. 26.

1258. ПРОХОР, архимандрит. Комар и паяк : Басня / Архимандрит Прохор. // ХХХІV, 1954, № 10, с. 10.

1259. ПРОХОР, архим. Кос и ястреб : Басня / Архим. Прохор. // ХХХ, 1950, № 7, с. 13-14.

1260. ПРОХОР, архимандрит. Къртът : Басня / Архимандрит Прохор. // ХХХІІІ, 1953, № 5-7, с. 61.

1261. ПРОХОР, архимандрит. Ластовичка и свиня : Басня / Архимандрит Прохор. // ХХХІІІ, 1953, № 11, с. 28.

1262. ПРОХОР, архимандрит. Лебедът : Басня / Архимандрит Прохор. // ХХХІ, 1951, № 5-6, с. 19-21.

1263. ПРОХОР, архим. Мъдрото решение : Басня / Архим. Прохор. // ХХХV, 1955, № 7, с. 20.

1264. ПРОХОР, архимандрит. Орел и бухал : Басня / Архимандрит Прохор. // ХХХVІІ, 1957, № 3, с. 7.

1265. ПРОХОР, архимандрит. Осел и петел  : Басня / Архимандрит Прохор. // ХХХІІІ, 1953, № 9-10, с. 39-40.

1266. ПРОХОР, архим. Осел и сърна : Басня / Архим. Прохор. // ХХХV, 1955, № 5, с. 13.

1267. ПРОХОР, архим. Пчела – работничка и търтей : Басня / Архим. Прохор. // ХХХІV, 1954, № 6, с. 22-23.

1268. ПРОХОР, архимандрит. Пчелар и пчела : Басня / Архимандрит Прохор. // ХХХV, 1955, № 6, с. 22.

1269. ПРОХОР, архим. Свинска философия : Басня / Архим. Прохор. // ХХХІV, 1954, № 7-8, с. 62.

1270. ПРОХОР, архимандрит. Свиня и сърна : Басня / Архимандрит Прохор. // ХХХІІ, 1952, № 9-10, с. 35-36.

1271. ПРОХОР, архимандрит. Славеят и гарваните : Басня / Архимандрит Прохор. // ХХХ, 1950 , № 2-3, с. 30-31.

1272. ПРОХОР, архим. Славеят и свинята : Басня / Архим. Прохор. // ХХХІ, 1951, № 9-10, с. 36-37.

1273. ПРОХОР, архимандрит. След буря : Басня / Архимандрит  Прохор. // ХХХ, 1950, № 1, с. 17-18.

1274. ПРОХОР, архим. Слон и хамелеон : Басня / Архим. Прохор. // ХХХ, 1950, № 8 , с. 17-19.

1275. ПРОХОР, архимандрит. Спор за първенство : Басня / Архимандрит Прохор. // ХХХІV, 1954, № 2-3, с. 54-56.

1276. ПРОХОР, архимандрит. Топола и череша : Басня / Архимандрит Прохор. // ХХХІV, 1954, № 9, с. 16-17.

1277. ПРОХОР, архимандрит. Тросъкът и цветчето : Басня / Архимандрит Прохор. // ХХХІІІ, 1953, № 1-2, с. 60.

1278. ПУШКИН, А. С. Безверие. – Пророк : [Стихотворения] / А. С. Пушкин ; Прев. [от рус.] Д. П., М. Г. // ХХІХ, 1949, № 7, с. 11-14.

1279. ПУШКИН, А. С. Анчар : Отровното дърво : [Стихотворение] / А. С. Пушкин; Прев. К. Христов. // ХХІХ, 1949, № 5, с. 18-19.

1280. ПУШКИН, А. С. Пророк : [Стихотворение] / А. С. Пушкин ; [Прев. от рус.] Ст. Ваклинов. // ХLI, 1961, № 2, с. 32.

1281. СВЕТЛОВА, Зорница. Благовестта : [Стихотворение] / Зорница Светлова. // XXXVIII, 1958, № 4, с. 30.

1282. СВЕТЛОВА, Зорница. Гробът : Акростих / Зорница Светлова. // XXXVIII, 1958, № 11, с. 23.

1283. СВЕТЛОВА, Зорница. Спасението : [Стихотворение] / Зорница Светлова. // XXXIX, 1959, № 1, с. 24-25.

1284. СЕВЕРЯНИН, Игор. В пролетния светъл ден : [Стихотворение] / Игор Северянин ; [Прев.] от рус. Свещ. Вл. Дунавски. // ХХХVІІ, 1957, № 4, с. 25.

1285. СЕРАФИМ, архимандрит. Аз бях дете ; Вопъл : [Стихотворения] / Архимандрит Серафим. // XXXV, 1955, № 3, с. 28.

1286. СЕРАФИМ, иером. Божият буквар : [Стихотворение] / Иером.  Серафим. // XXVI, 1946, № 3-4, с. 16-17.

1287. СЕРАФИМ, архим. Великден : [Стихотворение] / Архим. Серафим. // XXVII, 1947, № 4, с. 12.

1288. СЕРАФИМ, архимандрит. Вечер в планината : [Стихотворение] / Архимандрит Серафим. // XXXV, 1955, № 12, с. 17.

1289. СЕРАФИМ, архимандрит. Вечна есен : [Стихотворение] / Архимандрит Серафим. // XXX, 1950, № 9-10, с. 25

1290. СЕРАФИМ, архимандрит. Витлеемска песен : [Стихотворение] / Архимандрит Серафим. // XXXVII, 1957,  № 1, с. 26.

1291. СЕРАФИМ, архимандрит. Връщане : [Стихотворение] / Архимандрит Серафим. // XXXІ, 1951, № 5-6, с. 9-11.

1292. СЕРАФИМ, архимандрит. Във Витлеемската пещера: [Стихотворение] / Архимандрит Серафим. // XXXІІ, 1952, № 1-2, с. 3-11.

1293. СЕРАФИМ, архим. Възкресение : [Стихотворение] / Архим. Серафим. // XXXІ, 1951, № 4, с. 9.

1294. СЕРАФИМ, архим. Възкресение : [Стихотворение] / Архим. Серафим. // XXXІІ, 1952, № 3-4, с. 9.

1295. СЕРАФИМ, архим. Задушница : [Стихотворение] / Архим. Серафим. // XXІХ, 1949, № 6, с. 24.

1296. СЕРАФИМ, архим. Закхей : [Стихотворение] / Архим. Серафим. // XXХ, 1950, № 8, с. 11.

1297. СЕРАФИМ, архимандрит. Кандилцето гори: [Стихотворение] / Архимандрит Серафим. // XXXVІ, 1956, № 2, с. 16.

1298. СЕРАФИМ, архимандрит. Коледно видение: [Стихотворение] / Архимандрит Серафим. // XXXІV, 1954, № 11-12, с. 38.

1299. СЕРАФИМ, архим. Край водопада: [Стихотворение] / Архим. Серафим. // XXXVІІІ, 1948, № 6, с. 12.

1300. СЕРАФИМ, архимандрит. Към неизвестния Христос: [Стихотворение] / Архимандрит Серафим. // XXVІІ, 1947, № 5, с. 12-13.

1301. СЕРАФИМ, архимандрит. Към Новата година: [Стихотворение] / Архимандрит Серафим. // XXXVІІ, 1957, № 1, с. 28.

1302. СЕРАФИМ, архимандрит. Майка ми: [Стихотворение] / Архимандрит Серафим. // XXХІІІ, 1953, № 11, с. 27.

1303. СЕРАФИМ, архимандрит. Може би…: [Стихотворение] / Архимандрит Серафим. // XXXІV, 1954, № 9, с. 15.

1304. СЕРАФИМ, архимандрит. Момини сълзи: [Стихотворение] / Архимандрит Серафим. // XXXV, 1955, № 4, с. 10.

1305. СЕРАФИМ, архимандрит. На болния брат: [Стихотворение] / Архимандрит Серафим. // XXXІІІ, 1953, № 12, с. 25.

1306. СЕРАФИМ, архимандрит. На митрополит Климент Търновски: Васил Друмев : [Стихотворение] / Архимандрит Серафим. // ХХХІ, 1951, № 9-10, с. 1.

1307. СЕРАФИМ, архимандрит. На Софроний Врачански: [Стихотворение] / Архимандрит Серафим. // XXXVІ, 1956, № 10, с. 24.

1308. СЕРАФИМ, архимандрит. На Софроний Врачански: [Стихотворение] / Архимандрит Серафим. // XXXIX, 1959, № 10, с. 25.По случай 220 години от рождението му.

1309. СЕРАФИМ, архимандрит. Надеждата: [Стихотворение] / Архимандрит Серафим. // XXXV, 1955, № 1, с. 6.

1310. СЕРАФИМ, архимандрит. Не бой се: [Стихотворение] / Архимандрит Серафим. // XXXV, 1955, № 6, с. 22.

1311. СЕРАФИМ, архим. Писмо до мама: [Стихотворение] / Архим. Серафим. // XXІХ , 1949, № 2-3, с. 27-28.

1312. СЕРАФИМ, архимандрит. Победа: [Стихотворение] / Архимандрит Серафим. // XXXVIII, 1958, № 3, с. 26.

1313. СЕРАФИМ, архимандрит. Покайникът : [Стихотворение] / Архимандрит Серафим. // XXXVІ, 1956, № 3, с. 22.

1314. СЕРАФИМ, архим. По-силна от атлета : [Стихотворение] / Архим. Серафим. // XXXVІІІ, 1948, № 9-10, с. 13-14.

1315. СЕРАФИМ, архимандрит. Потокът ; Теменужка : [Стихотворения] / Архимандрит Серафим. // XXVIII, 1948, № 3-4, с. 26-28.

1316. СЕРАФИМ, архимандрит. Предателя : [Стихотворение] / Архимандрит Серафим. // XXXIX, 1959, № 4, с. 29.

1317. СЕРАФИМ, архимандрит. При изповедника : [Стихотворение] / Архимандрит Серафим. // XXX 1950, № 2-3, с. 7-8.

1318. СЕРАФИМ, архимандрит. Пролетно покаяние: [Стихотворение] / Архимандрит Серафим. // XXXV, 1955, № 5, с. 12.

1319. СЕРАФИМ, архимандрит. Радост в първи лъчи : [Стихотворение] / Архимандрит Серафим. // XLV, 1965, № 9, с. 33-34.Среща между св. цар Борис и светия Климент, Наум и Ангеларий, дошли в Б-я след прогонването им от Моравия. Диалогът се води между св. Климент и св. цар Борис в двора на последния.

1320. СЕРАФИМ, архимандрит. Рождество Христово ; На Коледа : [Стихотворения] / Архимандрит Серафим. // XXXIV, 1954, № 1, с. 1-2.

1321. СЕРАФИМ, иером. Св. Иван Рилски :  [Стихотворение] / Иером. Серафим. // XXVІІ, 1946, № 6, с. 8-9.

1322. СЕРАФИМ, иером. Св. Иван Рилски :  [Стихотворение] / Иером. Серафим. // XXVІ, 1946, № 9-10, с. 5-6.

1323. СЕРАФИМ, архимандрит. Свети Мартиниян : [Стихотворение] / Архимандрит Серафим. // XXXV, 1955, № 2-3, с. 32-40.

1324. СЕРАФИМ, архим. Свети Серафим Саровски : [Стихотворение] / Архим. Серафим. // XXVІІ, 1947, № 7, с. 8-9.

1325. СЕРАФИМ, архимандрит. Светците : [Стихотворение] / Архимандрит Серафим. // XXXІ, 1951, № 1, с. 15.

1326. СЕРАФИМ, архимандрит. Сретение Господне : [Стихотворение] / Архимандрит Серафим. // XXXVІІ, 1957, № 2, с. 19-20.

1327. СЕРАФИМ, архим. Съвестта : [Стихотворение] / Архим. Серафим. // XXXІІ, 1952, № 8, с. 20-21.

1328. СЕРАФИМ, архимандрит. Сънувах сън… : [Стихотворение] / Архимандрит Серафим. // XXXІV, 1954, № 5, с. 17.

1329. СЕРАФИМ, архимандрит. Ти възкръсна! : [Стихотворение] / Архимандрит Серафим. // XXXVІ, 1956, № 5-6, с. 48.

1330. СЕРАФИМ, архимандрит. Христос воскресе! : [Стихотворение] / Архимандрит Серафим. // XXXІІІ, 1953, № 4, с. 1-2.

1331. СЕРАФИМ, архим. Христос воскресе! : [Стихотворение] / Архим. Серафим. // XXXІV, 1954, № 4, с. 1.

1332. СЕРАФИМ, архимандрит. Христос възкръсна! : [Стихотворение] / Архимандрит Серафим. // XXXVІІ, 1957, № 4, с. 24.

1333. СИМЕОНОВА, Марина. Зов : [Стихотворение] / Марина Симеонова. // XXXIX, 1959, № 1, с. 25.

1334. СИМЕОНОВА, М. Пожелание : [Стихотворение] / М. Симеонова. // XL, 1960, № 1, с. 30.

1335. СИМЕОНОВА, М. Утрин : [Стихотворение] / М. Симеонова. // XXXIX, 1959, № 11, с. 30.

1336. СЛЪНЧЕВА, Светла. Али : [Стихотворение] / Светла Слънчева. // ХХХVІІ, 1957, № 7, с. 15.

1337. СТАНЕВ, Станимир. В Бачковския манастир : [Стихотворения] / Станимир Станев. // XXXІV, 1954, № 11-12, с. 12-13.Съдържа: Вечерният час; Вечерня; Спокойна нощ.

1338. СТАНЕВ, Станимир. Велик ден : [Стихотворение] / Станимир Станев. // XXXVI, 1956, № 5-6, с. 47.

1339. СТАНЕВ, Станимир. Вечерта : [Стихотворение] / Станимир Станев. // XXXVI, 1956, № 11, с. 24.

1340. СТАНЕВ, Станимир.Водици : [Стихотворение] / Станимир Станев. // XXXVII, 1957, № 1, с. 30.

1341. СТАНЕВ, Станимир. Въведение ; Кандило : [Стихотворения] / Станимир Станев. // XXXV, 1955, № 12, с. 15.

1342. СТАНЕВ, Станимир. Възхвала : [Стихотворение] / Станимир Станев. // XXXVI, 1956, № 11, с. 1-2.

1343. СТАНЕВ, Станимир. Гост : [Стихотворение] / Станимир Станев. // XXXVIІ, 1957, № 11-12, с. 57.

1344. СТАНЕВ, Станимир. Есен ; Прозрение : [Стихотворения] / Станимир Станев. // XXX, 1950, № 8, с. 12.

1345. СТАНЕВ, Станимир. Жълтото цвете : [Стихотворение] / Станимир Станев. // XXXVIII, 1958, № 2, с. 30.

1346. СТАНЕВ, Станимир. Защо? : [Стихотворение] / Станимир Станев. // XXXVI, 1956, № 10, с. 26.

1347. СТАНЕВ, Станимир. Зора : [Стихотворение] / Станимир Станев. // XXІХ, 1949, № 6, с. 23.

1348. СТАНЕВ, Станимир. Кандилцето : [Стихотворение] / Станимир Станев. // XXXVI, 1956, № 12, с. 28.

1349. СТАНЕВ, Станимир. Лято Господне : [Стихове] / Станимир Станев. // XXXVII, 1957, № 5-6, с. 49.Съдържа: Зора; Ден; Утро; Нощ.

1350. СТАНЕВ, Станимир. Молитва : [Стихотворение] / Станимир Станев. // XXXІV, 1954, № 6, с. 23-24.

1351. СТАНЕВ, Станимир. Очакване ; Среща : [Стихотворения] / Станимир Станев. // XXXVI, 1956, № 1, с. 16.

1352. СТАНЕВ, Станимир. Очите ; Пролет : [Стихотворения] / Станимир Станев. // XXXVI, 1956, № 4, с. 22-23.

1353. СТАНЕВ, Станимир. Песен : [Стихотворение] / Станимир Станев. // XXXV, 1955, № 9, с. 29.

1354. СТАНЕВ, Станимир. Писмо : [Стихотворение] / Станимир Станев. // XXXVII, 1957, № 4, с. 25.

1355. СТАНЕВ, Станимир. По пътя на Христа : [Стихотворение] / Станимир Станев. // XXXVII, 1957, № 9, с. 30.

1356. СТАНЕВ, Станимир. Пред лика на Божията майка: [Стихотворение] / Станимир Станев. // XXXVII, 1957, № 8, с. 21.

1357. СТАНЕВ, Станимир. Предпролет: [Стихотворение] / Станимир Станев. // XXXVII, 1957, № 3, с. 29.

1358. СТАНЕВ, Станимир. Пред Успение: [Стихотворение] / Станимир Станев. // XXXVI, 1956, № 8-9, с. 53.

1359. СТАНЕВ, Станимир. Пролет; Утро; Радост; Вечерня: [Стихове] / Станимир Станев. // XXX, 1950, № 5, с. 12.

1360. СТАНЕВ, Станимир. Прости песни : [Стихотворения] / Станимир Станев. // XXVІІ, 1947, № 5, с. 24-25.Съдържа: Славеи; Навред край мен…; Параклис.

1361. СТАНЕВ, Станимир. Размисъл : [Стихотворение] / Станимир Станев. // XXXV, 1955, № 5, с. 12.

1362. СТАНЕВ, Станимир. Старото клепало : [Стихотворения] / Станимир Станев. // XXXІІ, 1952, № 3-4, с. 48-49.Съдържа: Утро; Пак идва нощ; Божа благодат; Утринният вятър; Песен.

1363. СТАНЕВ, Станимир. Утринна : [Стихотворение] / Станимир Станев. // XXVІІ, 1947, № 2-3, с. 51.

1364. СТАНЕВ, Станимир. Часове : [Стихотворение] / Станимир Станев. // XXXV, 1955, № 10-11, с. 36.

1365. СТАНЕВ, Станимир. Юлска нощ : Акварел : [Стихотворение] / Станимир Станев. // XXXVII, 1957, № 7, с. 15.

1366. СТОИЛОВ, Кръстьо Н. Св. Кирил и Методий :  [Стихотворение] / Кръстьо Н. Стоилов. // ХХХ, 1950, № 5, с. 8.

1367. ХАЙНЕ, Хенрих. Мир : [Стихотворение] / Хенрих Хайне. // ХХХІІ, 1952, № 5, с. 14-15.

1368. ХОМЯКОВ, А. Вечерна песен : [Стихотворение] / А. Хомяков ; Прев. В. // ХХХV, 1955, № 12, с. 16.

1369. ХУБАНЧЕВ, Антоний. Покаяния отверзи ми двери : [Стихотворение] / Антоний Хубанчев. // ХХХІV, 1954, № 2-3, с. 59.

1370. ХЮГО, Виктор. Съвестта : [Стихотворение] / Виктор Хюго ; Прев. А. С-в. // ХХVІІІ, 1948, № 1, с. 15-16.Друга фамилия Юго.

1371. ЧАЧАНОВСКИ, Цветан. Старият дъб : [Стихотворение] / Цветан Чачановски. // XLII, 1962, № 11, с. 32.Посветено на писателя Стилиян Чилингиров, починал на 22 ноември 1962 г.

1372. ЧИЛИНГИРОВ, Стилиян. Два свята : [Стихотворение] / Стилиян Чилингиров. // XXXIII, 1953, № 9-10, с. 32-38.

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

1373. [ВЕЛИЧКОВ, Александър]. „Варварска отживелица ” или „предразсъдък” ли е религията? / [Александър Величков]. // ХХХ, 1950, № 9-10, с. 42-45.Подпис: А. В. В отговор на читателско запитване.

1374. [ВЕЛИЧКОВ, Александър]. Вярно ли е, че само простите хора се удивляват пред величието на вселената и от това величие вадят заключение, че тя е сътворена от Бога? [Александър Величков]. // ХХХ, 1950, № 2-3, с. 44-45. Подпис: А. В. В отговор на читателско запитване.

1375. ВЕЛИЧКОВ, Александър. Где е бил Иисус Христос от 12 до 30 годишната си възраст? / Александър Величков. // ХХVІІІ, 1948, № 2, с. 27-30. В отговор на читателско запитване.

1376. [ВЕЛИЧКОВ, Александър]. Говори ли срещу религията обстоятелството, че църквите се пълнели предимно от жени и стари хора, най-вече баби? / [Александър Величков]. // ХХХІІ, 1952, № 6, с. 21-22. Подпис: А. В. В отговор на читателско запитване.

1377. [ВЕЛИЧКОВ, Александър]. Живял ли е Христос? / [Александър Величков]. // ХХХ, 1950, № 8, с. 27-29. Подпис: А. В. Опровержение на отричащите историчността на Христос.

1378. ВЕЛИЧКОВ, Александър. Знаете ли, що значи „поп” ? / Александър Величков. // ХХVІІІ, 1948, № 3-4, с. 46-48. В опровержение на преподавател по логика, според който, поп е заблудител на народа.

1379. ВЕЛИЧКОВ, Александър. Мракобесие ли е религията? / Александър Величков. // ХХХІІ, 1952, № 9-10, с. 58-60.В отговор на нападките срещу религията.

1380. ВЕЛИЧКОВ, Александър. Невежество ли е да се твърди, че между науката и религията няма противоречие? / Александър Величков. // ХХVІІ, 1947, № 1, с. 29-32. В отговор на чит. запитване.

1381. ВЕЛИЧКОВ, Александър. Оглупява ли религията хората, замъглява ли тяхното съзнание и превръща ли ги в смирени и покорни роби? / Александър Величков. // ХХХІІІ, 1953, № 5-7, с. 66-69.В опровержение на статия от Т. Стойчев,  „Комунистическо възпитание на младеж-та и религията”.

1382. ВЕЛИЧКОВ, Александър. Прав ли е авторът на статията „Религия, религиозно възпитание и образование” в съждението си за произхода на религията и борбата с нея? / Александър Величков. // ХХVІІ, 1947, № 5,  с. 25-32.Относно статия на Цвятко Попов в Р о д и т е л с к а  п р о с в е т а, 1 май1947.

1383. ВЕЛИЧКОВ, Александър. Религията или безбожието представлява опасност за учащите се  и въобще за просветното дело? / Александър Величков. // ХХVІ, 1946, № 2, с. 28-32. В отговор на читателско запитване, относно статията “Крачка напред – две назад”, публ. в  У ч и т е л с к а  б о р б а, № 12, 1946, насочена срещу религ. обуч.

1348. ВЕЛИЧКОВ, Александър. Религията или безбожието пречи на нравствеността? / Александър Величков. // ХХVІІІ, 1948, № 8, с. 28-30.В отговор на чит. запитване, относно отношението на рел. към нравствеността.

1385. ВЕЛИЧКОВ, Александър. Справедливо ли е древногръцкият философ Ксенофан да бъде считан за безбожник? / Александър Величков. // ХХХІV, 1954, № 9, с. 35-36.По повод книгата на П. Павьолкин „Религиозните вярвания и вредата от тях”, в която авторът излага схващането на Ксенофан за религията.

1386. [ВЕЛИЧКОВ, Александър]. Съдържат ли някакъв реакционен елемент думите на ап. Петра : „от Бога се бойте, Царя почитайте”? / [Александър Величков]. // ХХХІІ, 1952, № 7, с. 32-33. Подпис: А. В.

1387. ВЕЛИЧКОВ, Александър. Три безбожнически въпроси във връзка с личността на Христа / Александър Величков. // ХХVІІ, 1947, № 7, с. 26-32.В отговор на читател, на който са били зададени сл. въпроси: 1. Вярно ли е, че Иисус Христос е незаконен син на Йосиф?; 2. Може ли да става зачеване от Св. Дух, когато науката и живота показват как става зачеването?; 3. Вярно ли е, че Христос е само гениален човек , а не Бог?.

1388. ВЪЗМОЖНА ли е градушката, за която се разказва в книга Изх. 9: 18-33 ?. // ХХХІІІ, 1953, № 8, с. 31-33.В отговор на чит. запитване.

1389. ВЪЗМОЖНО ли е библейското чудо с тримата момци в огнената пещ ?. // ХХХ, 1950, № 5, с. 27-31.В отговор на чит. запитване.

1390. ВЪЗМОЖНО ли е да възкръснат мъртвите при Второто Пришествие?. // ХХХ, 1950, № 4, с. 29-31.Възражение на безбожнически твърдения.

1391. ВЯРНО ли е, че актът на творението е доказателство, че Бог не съществува?. – Абсурдно ли е да се твърди, че Бог е създал света от нищо?. // ХХХІ, 1951, № 2-3, с. 41-42.В отговор на противници на християнството.

1392. ВЯРНО ли е, че еволюционната теория на Дарвина била изхвърлила чудесата като непотребна вещ?. // ХХХ, 1950, № 2-3, с. 43-44.

1393. ВЯРНО ли е, че лозето не щяло молитва, а искало само мотика?. // ХХVІІІ, 1948, № 6, с. 29-30.В отговор на чит. запитване: Излишна ли е за земеделеца молитвата?

1394. ГЯУРОВ, Христо. Н. Кога се е родил Иисус Христос? / Христо Н. Гяуров. // ХХХІІІ, 1953, № 3, с. 27-33.В отговор на чит. запитване.

1395. ДВЕ безбожнически възражения срещу св. Причастие. // ХХVІІ, 1947, № 9-10, с. 41-44.В отговор на твърденията: 1. че при причастието вярващите приемат обикновено вино и хляб, а не тяло и кръв Христови, 2. че посредством това тайнство се разпространяват болести.

1396. ДЕЙСТВИТЕЛНО ли е възкръснал Иисус Христос?. // ХХІХ, 1949, № 4, с. 25-31.В отговор на чит. запитване, относно възкресението на Христос.

1397. ДЕНЕРТ, Еберхардт. Вярно ли е Дарвиновото разрешение на проблемата за целесъобразността в живата природа? / Еберхардт Денерт. // ХХХ, 1950, № 6, с. 30-32.В отговор на чит. запитване, относно целесъобразността в природата.

1398. ДЕНЕРТ, Еберхардт. Може ли съвестта и нравствеността да бъдат резултат на естествено развитие? / Еберхардт Денерт. // ХХХ, 1950, № 7, с. 28.

1399. ДЕНЕРТ, Еберхардт. Що е случай? / Еберхардт Денерт. // ХХХІІІ, 1953, № 4, с. 28-30.1400. ЗА „безредието” и злото в света. // ХХХІІ, 1952, № 8, с. 24-25. В отговор на невярващите, които казват, че случаят управлява света и Бог не съществува.

1401. ЗАЩО  атеистите отричат човешката душа, и може ли духовният живот на човека да се счита за продукт на мозъка?. // ХХІХ, 1949, № 2-3, с. 41-42.

1402. ЗАЩО държа на своята вяра?. // ХХХІV, 1954, № 6, с. 25-28. Из: „Гласник српские православне цркве”, № 7-12, 1953, Београд.

1403. ЗАЩО покръстването на българите е било прогресивно историческо събитие и регресивно и реакционна ли е сега християнството?. // ХХVІІІ, 1948, № 9-10, с. 55-57.В отговор на чит. запитване.

1404. ЗАЩО праведният Йосиф, Света Дева и Младенецът Иисус са избягали в Египет?. // ХХХІ, 1951, № 1, с. 29-32.

1405. ЗАЩО Савел се нарекъл Павел?. // ХХХІ, 1951, № 8, с. 46-47.

1406. ЗАЩО Христос е трябвало да се роди, а не просто яви? ; Защо Спасителят се е родил в пещера?. // ХХХІV, 1954, № 11-12, с. 47-49.

1407. ЗАЩО цялото човечество страда, щом само Адам и Ева са съгрешили?. // ХХVІІІ, 1948, № 7, с. 31-32.В отговор на чит. запитване.

1408. И безбожниците вярват във възкресение. // ХХVІІІ, 1948, № 5, с. 31-32. Отговор на чит. въпрос, относно атеистите,които се подиграват на вярата във възкресение на мъртвите.

1409. КАКВА е задачата на християните в света?. // ХХХІІ, 1952, № 5, с. 32-33.

1410. КАКВА е нашата отговорност за ближните?. // ХХХІV, 1954, № 4, с. 28-29.

1411. КАКВА е ползата от догматите?. // ХХVІ, 1946, № 6, с. 32-33.В отговор на чит. запитване.

1412. КАКВО  означават имената „Иисус” и „Христос”?. // ХХХV, 1955, № 1, с. 32.

1413. КАКВО  учи религията за произхода на нравствеността?. // ХХХІV, 1954, № 1, с. 35-36.Подпис: Т. М.

1414. КАКЪВ  е Бог?. // ХХХІV, 1954, № 2-3, с. 60-64.В противовес на атеистично твърдение.

1415. КАКЪВ е  смисълът на страданията в природата? ; Безбожник ли е Волтер?. // ХХІХ, 1949, № 8, с. 34-36.

1416. КОМУ дължи своя произход християнството?. // ХХХІІ, 1952, № 3-4, с. 62-64.

1417. КОЯ е главната причина за отричане на чудото, особено в днешно време?. // ХХVІ, 1946, № 5, с. 30.В отговор на чит. запитване.

1418. КУДРЯВЦЕВ, Виктор Д. Илюзия ли е религията? / Виктор Д. Кудрявцев. // ХХІХ, 1949, № 9-10, с. 29-41.В опровержение на атеист, който наричал религията илюзия и се позовавал на нем. философ Фоербах.

1419. КУДРЯВЦЕВ, Виктор Д. Страхът, благодарността и стремежът към олицетворяване ли са създали религията? / Виктор Д. Кудрявцев. // ХХІV, 1949, № 7, с. 23-27.В отговор на чит. запитване.

1420. МАКИНТОШ,  Х. Р. А кой създаде Бога? / Х. Р. Макинтош ; Прев. от англ. прот. Хр. Димитров. // ХХVІІ, 1947, № 2-3, с. 64-65.В отговор на чит. запитване, относно създаването на света от Бога.

1421. [МАРИНОВ], Б. Вярно ли е, че християнството правело човека пасивен? ; За религия без външна страна, за религия без обреди, без култ ли говори Иисус Христос в беседата Си със самарянката? / Б. Маринов. // ХХХІ, 1951, № 5-6, с. 38-45.Подпис: Б. М. В отговор на читатели, попаднали на сектанска пропаганда.

1422. [МАРИНОВ, Борис]. Дали „животът” не е пренесен на земята от другаде? / [Борис Маринов]. // ХХVІІ, 1947, № 8, с. 28-30.Подпис: Б. М.

1423. [МАРИНОВ, Борис]. Излишни ли се явяват нашите молитви? / [Борис Маринов]. // ХХVІІІ, 1948, № 2, с. 30-32.

1424. МАРИНОВ, Борис. Има ли някакво значение обредността в религията? / Борис Маринов. // ХХІХ, 1949, № 6, с. 29-32.Подпис: Б. М.

1425. [Борис Маринов]. Как да си обясним добротата у атеиста? / [Борис Маринов]. // ХХVІ, 1946, № 1, с. 31-32.Подпис: Б. М.В отговор на чит. запитване.

1426. [МАРИНОВ, Борис]. Може ли Бог да се меси в живота на природата? / [Борис Маринов]. // ХХVІІ, 1947, № 4, с. 29-32.

1427. [МАРИНОВ, Борис]. Има ли някакво значение обредността в религията? / [Борис Маринов]. // ХХІХ, 1949, № 6, с. 29-32.Подпис: Б. М.

1428. МАРКОВСКИ, Иван С. Библията е ли против експлоатацията на човек от човек? / Иван С. Марковски. // ХХХІІ, 1952, № 1-2, с. 45-48.

1429. МАРКОВСКИ,  Иван С. Отговор на някои възражения срещу Библията по въпроса за произхода на света / Иван С. Марковски. // ХХVІ, 1946, № 9-10, с. 37-42.В отговор на чит. запитване, относно библ. разказ за произхода на света.

1430. МОЖЕ ли в днешно време да бъдеш учен и същевременно да си вярващ християнин?. // ХХVІ, 1946, № 7, с. 30-31.

1431. МОЖЕ ли православния християнин да се моли за инославните християни?. // ХХХІV, 1954, № 7-8, с. 63-64.

1432. МОНАРХИЯ или Република?. // ХХVІ, 1946, № 8, с. 33-34.В отговор на чит. запитване, относно мнението на Църквата.

1433. НЕ е ли недостойно за великия Бог да се въплоти на малката, нищожна земя?. // ХХІХ, 1949, № 1, с. 27-28.

1434. НЕ изпада ли Бог в затруднение? ; Вярно ли е, че бележитият естественик Ламарк е атеист?. // ХХVІІІ, 1948, № 1, с. 30. В отговор на чит. запитване.

1435. НЕОБХОДИМА ли е за човека религията?. // ХХІХ, 1949, № 5, с. 25-27.

1436. ОТКЪДЕ води своето начало обичая у християните да употребяват на Великден боядисани яйца?. // ХХХІ, 1951, № 4, с. 31-32.

1437. ПО какво може да проверим стойността на вярата в Бога и на неверието?. // ХХХ, 1950, № 1, с. 30-32. Подпис: St-d.

1438. ПРИЗНАВА ли великият руски учен М. В. Ломоносов съществуването на Бога?. // ХХХІ, 1951, № 9-10, с. 44. В отговор на чит. запитване.

1439. ПРОГРЕСИВНО явление ли е безбожието? ;  Вярно ли е, че проф. д-р Асен Златаров се отнася с пренебрежение към Иисуса Христа?. // ХХVІ, 1946, № 3-4, с. 61-62. В отговор на чит. запитвания.

1440. СПЪВА ли християнството прогреса на науките?. // ХХХV, 1955, № 2-3, с. 60-61. Опровержение на мнение, че християнството било спирачка на прогреса на науките.

1441. УЙЛЯМС, Н. П. Как Бог може да бъде навсякъде в едно и също време? / Н. П. Уйлямс ; Прев. от англ. прот. Хр. Димитров. // ХХVІІ, 1947, № 6, с. 28-30.

КНИЖНИНА,  РЕЦЕНЗИИ  И  ОТЗИВИ

1442. АРНАУДОВ, Михаил. Българомохамеданите в Родопско / Михаил Арнаудов.  // ХLІ, 1961, № 9-10, с. 59-61.Рец. за: Български патриарх Кирил. Българомохамедански селища в Южни Родопи: Ксантийско и Гюмюрджинско: Топонимно, етнографско и историческо изследване. – С., СИ, 1960.

1443. АРНАУДОВ, Михаил. Дейността на Неофит Хилендарски Бозвели и наченките на църковния въпрос в нова светлина /  Михаил Арнаудов. // ХLІV, 1964, № 10-11, с. 4-13.Рец. за: Ванда Смоховска – Петрова. Неофит Бозвели и българският църковен въпрос : Нови данни из архивата на А. Чарториски. – С. : БАН, 1964.

1444. АРНАУДОВ, Михаил. Книжовници на ХVІІІ век : съвременници на Паисий Хилендарски и Софроний Врачански / Михаил Арнаудов. // ХLV, 1965, № 3, с. 13-22. Рец. за: Боню Ангелов. Съвременници на Паисий. Ч. ІІ. – С. : БАН, 1964.

1445. АРНАУДОВ, Михаил. Към историята на българския църковен въпрос през 1871-1879 г. / Михаил Арнаудов.  // ХLІ, 1961, № 9-10, с. 61-64.Рец. за: Български патриарх Кирил. Принос към българския църковен въпрос : Документи от Австрийското консулство в Солун. – С. : СИ, 1961.

1446. АРНАУДОВ, Михаил. Натанаил Охридски и Пловдивски: 1820-1906 / Михаил Арнаудов.  // ХХХІІ, 1952, № 6, с. 23-32. Рец. за: Пловдивски Кирил. Натанаил Охридски и Пловдивски : 1820-1906. – С. : СИ, 1952.

1447. АРНАУДОВ, Михаил. Нов труд върху католическата пропаганда в България / Михаил Арнаудов.  // ХLІІІ, 1963, № 9, с. 23-32.Рец. за: Български патриарх Кирил. Католическата пропаганда сред българите през втората половина на ХІХ век І, 1859-1865. – С. : СИ, 1962.

1448. АРНАУДОВ, Михаил. Нов труд за Неофита Рилски / Михаил Арнаудов.  // ХХХІІ, 1952, № 9-10, с. 60-61.Рец. за: Иван Снегаров. Принос към биографията на Неофит Рилски: Гръцки писма до него. – С.,  БАН, 1951.

1449. БРЪЗИЦОВ, Христо Д. Една стогодишнина на българския творчески дух : Петко Рачов Славейков и неговата „Гайда” / Христо Д. Бръзицов. // XLV, 1965, № 3, с. 23-30.За сатиричния вестник „Гайда.”

1450. ВАЧЕВ, Аврам. Нов църковно-певчески сборник / Аврам Вачев. // ХХХ, 1950, № 5, с. 31-33.Рец. за: Църковно-певчески сборник.Част ІІ / Прев. Петър Динев. – С., СИ, 1950.

1451. ВЕЛЕВ, Ганчо. // ХХХ, 1950, № 8, с. 30-33. Рец. за: Иван Снегаров. Духовно-културни връзки между България и Русия през Средните векове ІХ – ХV в. – С. : СИ, 1950.

1452. ГЯУРОВ, Христо Н.//ХХХVІ, 1956, № 4, с. 30-32. Рец. за: Макариополски епископ Николай. Светата Евхаристия: Произход и същност. – С.,  СИ, 1955.

1453. ГЯУРОВ, Христо Н.//ХL, 1960, № 7-8, с. 64.Отзив за: Иван С. Марковски. По стъпките на Спасителя. – С. : СИ, 1960.

1454. ДИМИТРОВ, Христо прот. // ХХХІ, 1951, № 2-3, с. 43-44. Рец. за: Архим. Николай и др. Нашата вяра – Закон Божи / Архим. Николай, архим. Серафим. – С. : СИ, 1950.

1455. ДИМИТРОВ, Христо прот. Нов принос в нашето църковно проповедничество / Прот. Христо Димитров. // ХХХVІІІ, 1958, № 7, с. 31-32. Рец. за: Български патриарх Кирил. Път Господен. – С. : СИ, 1957.

1456. ДИМИТРОВ, Христо прот. Ценно помагало за изповедника / Прот. Христо Димитров. // ХХХV, 1955, № 10-11, с. 63-65. Рец. за: Архим. Методий. Наръчник на изповедника / Архим. Методий, архим. Серафим. – С. : СИ, 1955.

1457. ДИНЕВ, Петър. Нова румънска духовно-музикална творба / Петър Динев. // ХL, 1960, № 10, с. 31-33. Рец. за: Ион Рунку. Музикално произведение ВО ВРЕМЕ ОНО за хор, сола и орган-пиано. – 1960.

1458. ДИНЕВ, Петър. Ценен принос към православната църковна музика / Петър Динев. // ХХХVІІ, 1957, № 11-12, с. 63-64. Рец. за: Ион Рунку. Cantarile liturgice in stil psaltic. – 1957.

1459. ЕВАНГЕЛИЯ от Матея, Марка, Лука и Иоанна, изложени в едно. // ХХІХ, 1949, № 9-10, с. 44-45. Отзив за: Христо Гяуров. Евангелия от Матея, Марка, Лука и Иоанна, изложени в едно. – С. : СИ, 1949.

1460. КАРМАНОВ, Е. Един отзив за „Кратка Библия” от Варненский и Преславски Йосиф / Е. Карманов. // ХL, 1960, № 10, с. 31.

1461. КЛИСАРОВ, Георги. Нова книга за Паисий Хилендарски / Георги Клисаров. // ХLІІ, 1962, № 9, с. 31-32. Рец. за: Георги Нешев. Паисий Хилендарски. – С. : Нар. просвета, 1962.

1462. КНИГИ, издадени по случай св. Ивановата Юбилейна година. // ХХVІ, 1946, № 9-10, с. 43-44.Отзиви за: 1. Акатист на Преподобния и Богоносен наш отец св. Иван Рилски Чудотворец. – С., 1946; 2. Илия С. Бобчев. Великият Рилски подвижник. – С., 1943; 3. Архим. Климент Рилец. Чудесата на св. Иван Рилски. – 7-мо доп. изд. – С., 1946; 4.Иером. Серафим. Свети Иван Рилски и значението му за българския народ. – С., 1946.

1463. КОВАЧЕВ, Михаил. // ХХХІІІV, 1953, № 1-2, с. 63.Отзив за: Митрополит Николай. Слова, речи, послания / Митрополит Николай ; Прев. архим. Йосиф. – С. : СИ, 1952.

1464. КОВАЧЕВ, Михаил. // ХХХІV, 1954, № 6, с. 29-32. Рец. за: Иван Марковски. Критическо разглеждане на „Великата измама” на Фридрих Делич. ГДА, Т. ІІ. – С., 1953, с. 257-282.

1465. КОВАЧЕВ, Михаил. // ХХХV, 1955, № 6, с. 30-32. Рец. за: Български патриарх Кирил. Съпротивата срещу Берлинския договор : Кресненското въстание. – С. : БАН, 1955.

1466. КОВАЧЕВ, Михаил. Поглед върху книжовното творчество на Негово Светейшество Българския патриарх Кирил / Михаил Ковачев. // ХLІV, 1964, № 3, с. 31-32.Преглед на трудовете на патриарха.

1467. КРЪСТЕВ, Ст. И от наша рода светци / Ст. Кръстев. // ХL, 1960, № 4, с. 29-31. Рец. за: Левкийски еп. Партений. Богослужебни последования за цялата година с жития на светите равноапостолни седмочислени славянски просветители. – 1960.

1468. МАРИНОВ, Борис. // ХХVІ, 1946, № 2, с. 32-33.Отзив за: 1. Иван С. Марковски. Теократически социализъм. ГБФ, 1944-45. – С., 1945; 2. И. А.Крилов. Басни / И. А. Крилов ; Прев. Г. Райчев. – С., Хемус, 1945.

1469. МАРИНОВ, Борис. // ХХVІ, 1946, № 5, с. 31. Отзив за: Иван Снегаров. Църквата и народната просвета. – С., 1946.

1470. МАРИНОВ, Борис. // ХХVІ, 1946, № 6, с. 33-34.Отзив за: 1. Тихамер Тот. Чиста младеж / Тихамер Тот; Прев. Никола Ничев. – 3. изд. – С., 1945; 2. Д. п. Петров. Впечатления от Конгреса на клира на всички изповедания в Ромъния. – С., 1946.

1471. МАРКОВСКИ, Иван С. // ХХІХ, 1949, № 1, с. 28-32.Рец. за: Susane de Dietrich. Die Wiederentdeckung der Bibel. – Zürich, Gotthelf. Verl., 1948.

1472. МАРКОВСКИ, Иван С. // ХХХVІІІ, 1958, № 3, с. 30-32. Рец. за: Werner Keller. Und die Bibel hat doch recht: Forscher beweisen die historische Wahrheit. – Düsseldorf, 1955/6.

1473. МИЛЕВ, Александър. // ХХVІІ, 1947, № 5, с. 32-33.Отзив за: Николай Дилевски. Рильский монастирь и Россия в ХVІ и ХVІІ веке.

1474. МИЛЕВ, Александър. // ХХІХ, 1949, № 9-10, с. 41-44. Рец. за: Иван Снегаров, Кратък исторически очерк за поместните православни църкви, С., СИ, 1948.

1475. МИЛЕВ, Александър. // ХХХ, 1950, № 2-3, с. 46-48. Рец. за: Божествената Литуртия на св. апостол Яков / Прев. Левкийски еп. Партений. – С., 1948.

1476. МИЛЕВ, Александър. // ХХХІІІ, 1953, № 5-7, с. 70-72.Отзиви за: 1. Годишник на Духовната академия „Св. Кл. Охридски”. Т. ІІ, 1951-52. – С. : СИ, 1952; 2. Христо Гяуров. Денят на Тайната вечеря. ГДА, Т. ІІ, 1951-52. – С. : СИ, 1952.

1477. МИЛЕВ, Александър. // ХХХV, 1955, № 12, с. 27-31. Рец. за: Камен Динков. История на Българската църква. – С. : СИ, 1954.

1478. МИЛЕВ, Александър. // ХХХVІІ, 1957, № 7, с. 25-28. Рец. за: Маньо Стоянов. Българска възрожденска книжнина: Аналитичен репертоар на българските книги и периодични издания: 1806-1878. Т. І. – С., 1957.

1479. МИЛЕВ, Александър. // ХХХVІІ, 1957, № 10, с. 26-29.Рец. за: Левкийский  еп. Партений. Богослужебная последования на все лето Преподобному и богоносному отцу нашему Иоанну Рилскому съ приложением. – С. : СИ, 1955.

1480. МИЛЕВ, Александър. Една нова богослужебна книга. // ХХХVІ, 1956, № 8-9, с. 61-63. Рец. за: Левкийский еп. Партений. Последования съ житиями светихъ триехъ мучениковъ Софийскихъ Георгиа, Георгиа и Николая. – С., 1954.

1481. МИХАЙЛОВ, Георги. //ХХХVІІ, 1957, № 5-6, с. 62-64. Рец. за: Александър Милев и др. Учебник по гръцки език за духовните училища / Александър Милев, Апостол Михайлов. – С. : СИ, 1956.

1482. НЕОФИТ, Видинский. Кирил, митрополит Пловдивски, за заслужили Пловдивски митрополити / Видинский Неофит. // ХХХІІ, 1952, № 8, с. 26-30.Отзиви за: Книгите на Пловдивски митрополит Кирил,относно трима Пловдивски митрополити – Паисий, Панарет, Натанаил.

1483. НИГ, Валтер. // ХХХVІІ, 1957, № 10, с. 30-32.Рец за: Ernst Benz. Geist und Leben der Ostkirche. – Hamburg: Rowohlt Verl.,  1957.

1484. НИКОЛАЙ, архим. // ХХХІ, 1951, № 5-6, с. 46-47. Отзив за: Левкийский Партений. Последование иже во святих Отцу нашему Евтимиу, Патриарху Терновскому. – С. : СИ, 1951.

1485. НИКОЛАЙ, архим. // ХХХІІ, 1952, № 3-4, с. 65.Отзив за: Левкийский Партений. Последование с житием Препедобнаго и Богоноснаго Отца нашего Теодосия Терновскаго. – С., 1951.

1486. НИКОЛАЙ, епископ Макариополски. // ХХХІХ, 1959, № 3, с. 31-32. Отзив за: Прот. Иван Гошев. Рилски глаголически листове. – С. : БАН, 1956.

1487. НИКОЛАЙ, епископ Макариополски. // ХХХІХ, 1959, № 4, с. 31-32. Отзив за: Маркос Сиотис. Божествената евхаристия : Сведения на Новия Завет за Божествената евхаристия под светлината на църковното тълкувание. – Солун, 1957.

1488. НИКОЛАЙ, епископ Макариополски. Три нови издания на служебници / Макариополски епископ Николай. // ХL, 1960, № 6, с. 27-32. Отзив за: 1. Ромънският служебник. – Букурещ: Библ. инст., 1956; 2. Българският служебник. – 3. изд. – С., 1957; 3. Руският служебник. – М., 1958.

1489. НИКОЛАЙ, еп. Макариополски. // ХLІІ, 1962, № 3, с. 31-32.Отзив за: Δημητριον Μωραιτον. Εισαγωγη εις τιν Λειτουργικην και τας Λειτουργικας σπουδας. – Θεσσαλοωικη, 1950.

1490. НИКОЛАЙ, епископ Макариополски. // ХLІІ, 1962, № 10, с. 31-32. Отзив за: Die Eucharisriefeier der Ostkirche im byzaninischen Ritus. – Graz [u.a.] : Styria, 1962.

1491. НИКОЛАЙ, епископ Макариополски. // ХLІІІ, 1963, № 3, с. 31-33. Рец. за: Димитър Друмев. Тревненското резбарско изкуство. – С. : БАН, 1962.

1492. НИКОЛАЙ, епископ Макариополски. // ХLІV, 1964, № 3, с. 30. Отзиви за: 1. Нишки еп. Jован. Беседа на Гори – Стара у новом времену. –  Ниш, 1959 ; 2. Рад у Винограду Господньем. – Прокуплье, 1963.

1493. НИКОЛАЙ, епископ Макариополски. // ХLІV, 1964, № 12, с. 31. Отзив за: Прот. Лев Липеровски. Чудеса и притчи Христови. – Париж, 1962.

1494. НИКОЛОВ, Василий прот. // ХХХVІ, 1956, № 3, с. 28-32. Рец. за: Прот. Христо Димитров. Пастирско богословие. Ч. І. – С. : СИ, 1955.

1495. НИКОЛОВ, Василий прот. // ХХХVІІ, 1957, № 7-8, с. 28-30.Рец. за: Прот. Христо Димитров. Пастирско богословие : Лично или индивидуално душепастирство. Ч. ІІ. – С. : СИ, 1957.

1496. НИКОЛОВ, Василий прот. // ХL, 1960, № 3, с. 26-32.Рец. за: Български патриарх Кирил. Път Господен. Т. ІІ. – С. : СИ, 1959.

1497. НИКОЛОВ, Василий прот. // ХLІІ, 1962, № 1, с. 24-32.Рец. за: Български патриарх Кирил. Път Господен. Т. ІІІ. – С. : СИ, 1961.

1498. НЯКОИ библиографични данни, относно св. апостол Павла. // ХХХІ, 1951, № 7-8, с. 48.Отзиви за: 1. Н. Н. Глубоковски. Благовестие св. ап. Павла по его происхождению и существу : В 3 тома; 2. Прот. Хр. Димитров. Св. ап. Павел като пастир. – Пловдив, 1928; 3. Хр. Н. Гяуров. Живот и дейност на св. ап. Павла.ГБФ. – С., 1946.

1499. ОРМАНДЖИЕВ, Иван. Забележителен научен труд на Българския патриарх Кирил / Иван Орманджиев. // ХХХІХ, 1959, № 10, с. 29-32. Рец. за: Български патриарх Кирил, Граф Н. П. Игнатиев и българският църковен въпрос : За периода 1864-1872. – С. : СИ, 1959.

1500. ОРМАНДЖИЕВ, Иван. Оригинален труд на Българския патриарх Кирил / Иван Орманджиев. // ХLІ, 1961, № 4, с. 31-32.Рец. за: Български патриарх Кирил. Българомохамедански селища в Южни Родопи : Ксантийско и Гюмюрджинско : Топонимно , етнографско и историческо изследване. – С. : СИ, 1960.

1501. ОТЗИВ за научната дейност на Негово Светейшество Патриарх Кирил в списание „Иреникон”, Белгия. // ХLІV, 1964, № 5, с. 30-32.Сп. е изд. на бенедиктинския манастир в Шеветон, Белгия. В отдел „Библиографии” на бр.1, 1964, с. 155-158, е поместен критически отзив за научните трудове от 1956 до 1964г. на патриарх Кирил.

1502. ПАНЧОВСКИ, Иван Г. // ХХVІ, 1946, № 3-4, с. 63-64.Отзиви за: 1. Пловдивски митрополит Кирил. При извора. Т. ІІ. – Пловдив, 1945; 2. Тихамер Тот. Просветена младеж / Тихамер Тот ; Прев. архим. Дамаскин. – С.

1503. ПАРТЕНИЙ, Левкийски. Нова книга на Синодалното издателство / Левкийски Партений. // ХХХІХ, 1959, № 11, с. 30-32. Рец. за: Архимандрит Горазд. Богослужение и богослужебна дисциплина. – С. : СИ, 1959.

1504. ПАШЕВ, Ганчо Ст. // ХХХVІ, 1956, № 7, с. 28-31.Рец. за: Православна християнска етика / Състав. Сливенски митрополит Никодим, Цвятко п. Христов, Ив. Панчовски. – С. : СИ, 1955.

1505. ПАШЕВ, Ганчо Ст. // ХХХVІІІ, 1958, № 5-6, с. 60. Отзив за: В. Зеньковский. Апологетика. – Париж, 1957.

1506. ПАШЕВ, Ганчо Ст. // ХХХІХ, 1959, № 12, с. 32. Отзив за: Иван Г. Панчовски. Личността на Иисуса Христа: Скици и материали. – С. : СИ, 1959.

1507. ПАШЕВ, Ганчо Ст. // ХLІІ, 1962, № 2, с. 28-32. Рец. за: Исследование и материалы по древнорусской литературе. – М. : Акад. наук СССР, 1961.

1508. ПЕНОВ, Димитър. // ХХХVІІІ, 1958, № 8, с. 31-32.Рец. за: Годишник на Духовната академия „Св. Кл. Охридски”. Т. VІІ. – С. : СИ, 1958.

1509. ПЕНОВ, Димитър. // ХLІ, 1961, № 3, с. 30-32.Рец. за: Годишник на Духовната академия „Св. Кл. Охридски”. Т. ІХ, 1959/60. – С. : СИ, 1960.

1510. ПЕНОВ, Димитър. // ХLІІ, 1962, № 4, с. 32-33.Рец. за: Годишник на Духовната академия „Св. Кл. Охридски”. Т. Х. – С. : СИ, 1961.

1511. ПЕНОВ, Димитър. // ХLІІІ, 1963, № 4, с. 28-33.Рец. за: Богословские труды. – М. : Моск. Патриархия, 1960, сб. І ; 1961, сб. ІІ.

1512. ПЕНОВ, Димитър. // ХLІV, 1964, № 2, с. 28-36.Рец. за: Български патриарх Кирил, Път Господен, Т. ІV, – С., СИ, 1964.

1513. ПИПЕРОВ, Боян. // ХХХІV, 1954, № 4, с. 30-32. Рец. за: Иван Снегаров. Културни и политически връзки между България и Русия  през ХVІ – ХVІІІ в. – С., 1953.

1514. ПОПКРЪСТЕВ, Георги свещ. Нови данни за Софийската църква „Св. София” / Свещ. Георги Попкръстев. // ХL, 1960, № 1, с. 30-32. Рец. за: Ст. Бояджиев. Софийската църква „Св. София”. Сб. на БАН. – С., 1958.

1515. ПОПОВ, Борис. // ХХVІІІ, 1948, № 9-10, с. 57-61. Рец. за: Тодор п. Тодоров. Социалното възпитание и проповед, С., СИ, 1948.

1516. ПРЕОБРАЖЕНСКИ, Николай. // ХХХV, 1955, № 2-3, с. 62-64. Отзиви за: 1. Деяния на Третия църковно-народен събор : София, 8 – 10 май  1953. – С. : СИ, 1953; 2. Авва Доротей – Църковни слова / Прев. архим. Йосиф. – С. : СИ, 1954; 3. Евтим Томов. Васил Захариев. – С. : Бълг. худ., 1954.

1517. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ, Николай. // ХLV, 1965, № 12, с. 34-35.Отзив за: Dieter Döpmann. Die Bedeutung Bulgariens für die Trennung der  östlichen und westlichen Christenheit : Ein Beitrag zur Geschichte des Photinianischen Schismas : Habilitationschrift. – Berlin, 1965.

1518. СЕРГИЙ, иерод. // ХХХІІІ, 1958, № 2, с. 34-35.Рец. за: Архимандрит Серафим. Свети Серафим Саровски. – С. : СИ, 1957.

1519. СТАНЕВ, Петко п. иконом. // ХLІV, 1964, № 12, с. 31-32; ХLV, № 2, с. 40; № 10, с. 34-36. Рец. за: Гласул Бисеричний : Официално списание на Унгровлахийската митрополия, 1963, № 11-12; 1964, № 1-10.

1520. СТАНЧЕВ, Стефан Ц. // ХХІХ, 1949, № 2-3, с. 42-49. Отзиви за: 1. Bertold Spuler. Die gegenwärtige Lage der Ostkirchen. – Wiesbader, 1948; 2. Fritz Lieb. Russland unterwegs : Der russische Mensch zwischen Chritentum und Kommunismus. – Bern, 1945; 3. Fridrich Siegmund-Schultze. Die Überwindung des Hasses. – Zürich, 1946.

1521. СТАНЧЕВ, Стефан. // ХХІХ, 1949, № 4, с. 32.Рец. за: Архимандрит Киприян. Евхаристия. – Париж : УМСА-Прес, 1947.

1522. СТАНЧЕВ, Стефан Ц. // ХХІХ, 1949, № 5, с. 27-34.Рец. за: 1. Патриарх Сергий и его духовное наследство. – М., 1947; 2. Прот. Сергий Булгаков. Апокалипсис Иоанна : Опыт догматического истолкования. – Париж, 1948; 3. Л. А. Зандер. Бог и мир : Миросозерцание отца Сергия Булгакова. Т. І, ІІ. – Париж, 1948; 4. Закон Божий : Моя первая книга о православной вере. – Париж, 1948; 5. Православная мысль : Труды Православного богословскаго Института в Париже. – Париж, 1947, вып. V ; 1948, вып. VІ.

1523. СТАНЧЕВ, Стефан Ц. // ХХІХ, 1949, № 7, с. 27-34. Рец. за: 1. Прот. В. В. Зеньковский. История русской философии. Т. І. – Париж; 2. К. Мочульский. Достоевский : Жизнь и творчество. – Париж, 1947; 3. К. Мочульский. Владимир Соловьев : Жизнь и учение. – Париж, 1936; 4. К. Мочульский. Александър Блок. – Париж, 1948; 5. Ариадна Тыркова-Вильямс. Жизнь Пушкина. – Париж, 1929, Т. І ; 1948, Т. ІІ.

1524. СТЕФАНОВ, Б. // ХХVІ, 1946, № 5, с. 31-33. Рец. за: Ненко Радев и др. Български билки / Ненко Радев, Желязко Димитров. – С., 1941.

1525. СТОЯНОВ, М. // ХХХVІ, 1956, № 5-6, с. 63-64.Рец. за: Romano Guardini. Über das Wesen des Kunstwerks. – 5. Aufl. – Tübingen : Rainer Wunderlicheverl., 1954.

1526. СТОЯНОВ, М. В превала на времената / М. Стоянов. // ХХХV, 1955, № 12, с. 26-27. Рец. за: Клеменс Брокмьолер. Християнството в зората на атомната ера. – Frankfurt a. M., 1954.

1527. СТОЯНОВ, Петър. // ХХХV, 1955,1 № 10-11, с. 59-63.Рец. за: Български патриарх Кирил, Съпротивата срещу Берлинския договор, Кресненското въстание, С., БАН, 1955.

1528. ТОДОРОВ, Тодор п. „Слово на живота” / Тодор п. Тодоров. // ХХХІV, 1954, № 2-3, с. 15-34. Рец. за: Български патриарх Кирил. Слово на живота. – С. : СИ, 1954.

1529. ХИН, Виктор. Чужд отзив за научен труд на български богослов / Виктор Хин. // ХLV, 1965, № 2, с. 38-39. Отзив за: Макариополски епископ Николай. Основни идеи на св. Евхаристия : Опит да се определи и изясни същината на св. Евхаристия. ГДА, Т. ХІІ, 1962/63. – С. : СИ, 1963.

1530. ХЛОР, К. // ХХХVІІ, 1957, № 8, с. 27-31. Рец. за: Romano Guardini. Der Gegensatz : Versuche zu einer Philisophie des Lebendig-Konkreten. – 2. Aufl. – Mainz: Grünewald, 1955.

1531. ХРИСТОВ, В. и др. Ценен принос на румънската богословска литература / В. Христов, И. Брия. // ХL, 1960, № 4, с. 31-32. Рец. за: Николайе Кицеску. Божествените парадигми и повдигащите се от тях проблеми в догматическото богословие. // О р т о д о к с и я, 1958, № 1, с. 25-60.

1532. ЦИЦЕЛКОВ, Константин. // ХХХ, 1950, № 7, с. 29-32. Рец. за: Der Neue Herder von A bis Z. – Freiburg im Br., 1949.

1533. ЦИЦЕЛКОВ, Константин. ХХХІ, 1951, № 2-3, с. 44-49. Рец. за: Ernesto Buonaiuti. Geschichte des Christentums. Bd. I. – Bern, 1948.

1534. ЦИЦЕЛКОВ, Константин. Пловдивският митрополит Паисий и неговия принос за църковната борба / Константин Цицелков. // ХХVІІІ, 1948, № 8, с. 31-32. Рец. за: Пловдивски митрополит Кирил. Паисий, митрополит Пловдивски в църковно-народната борба. – Пловдив, 1948.

1535. ЦОНЕВСКИ, Илия К. // ХХVІІ, 1947, № 6, с. 30-33. Рец. за: Протопр. Стефан Цанков. Die orthodoxe Kirche des Ostens in ökumenischer Sicht. – Zürich, 1946.

1536. [ЧОЛАКОВ, Любозар]. // ХХХІІ, 1952, № 1-2, с. 49.Отзив за: П. И. Малицки. История на християнската църква. Т. І / П. И. Малицки ; Прев. Матей Попов. – 3. доп. и попр. изд. – С. : СИ, 1951. Подпис: Л. Ч.

1537. ЧОЛАКОВ, Любозар. // ХХХVІ, 1956, № 10, с. 30-31. Рец. за: Vocabulaire biblique. – 2. изд. – Париж, 1956.

1538. ЧОЛАКОВ, Любозар. // ХХХVІІ, 1957, № 1, с. 31-32. Рец. за: La Bible de Jerusalem. – Paris, 1956.

1539. ЧОЛАКОВ, Любозар. // ХХХVІІ, 1957, № 8, с. 32.Рец. за: G. Ingram et al. Histoires de la Bible et leur enseignement / G. Ingram, M. Ingram; Прев. от англ. Andre Roux. – Paris, 1956.

1540. ЧОЛАКОВ, Любозар. // ХХХVІІ, 1957, № 10, с. 32. Рец. за: Stephan Neill. Le Dieu des chretiens. – Paris, 1955.

1541. ЧОЛАКОВ, Любозар. // ХХХVІІІ, 1958, № 2, с. 35-36.Рец. за: Древние иконы старообредческого кафедрального Покровского собора при Рогожском кладбище в Москве : [Албум]. – М., 1956.

1542. ЧОЛАКОВ, Любозар. // ХХХVІІІ, 1958, № 4, с. 32. Рец. за: Младен Петков Каравелов. Храм-паметник „св. св. Константин и Елена”. – Пловдив, 1957.

1543. ЧОЛАКОВ, Любозар. // ХХХVІІІ, 1958, № 5-6, с. 59. Рец. за: Metropolite de Kroutitsy et de Kolomna Nicolas. Traduits du Russe par Nicolas Poltorasky en collaboration avec Georges Kaminica: Editions de l’ Eglise orthodoxe patriarchale russe. – Paris, 1956.

1544. ЧОЛАКОВ, Любозар. // ХХХVIІІ, 1958, № 9-10, с. 64. Рец. за: L. Debard et al. La Bible au foyer / L. Debard, N. Coste. – 2. ed. – Paris, 1955.

1545. ЧОЛАКОВ, Любозар. // ХХХVIІІ, 1958, № 11, с. 32. Рец. за: Concordance des Saintes Ecritures d’apres les versions Second et Synodale. – conquieme ed. – Lausanne, 1954.

1546. ЧОЛАКОВ, Любозар. // ХХХIX, 1959, № 1, с. 32. Рец. за: E. Royston Pike. Dictionnaire des religions. – Paris, 1954.

1547. ЧОЛАКОВ, Любозар. // ХLV, 1965, № 1, с. 36. Рец. за: Даниел-Ропс. Всекидневният живот в Палестина по времето на Иисуса. – Париж, 1961.

1548. ЧОЛАКОВ, Любозар. Голям многотомен научен труд във Франция върху увода към история на религиите / Любозар Чолаков. // ХLII, 1962, № 5-6, с. 63-64. Отзив за: Увод към история на религиите : В пет тома. – Париж, 1944 – .

1549. ЧОЛАКОВ, Любозар. Голям християнски поет и писател : Пол Клодел : По повод на една книга / Любозар Чолаков. // ХХХІХ, 1959, № 6, с. 32. Отзив за: Paul Claudel. Morceaux choisis. – Paris, 1956.

1550. ЧОЛАКОВ, Любозар. Книга за св. ап. Павел – завоевател за Христа / Любозар Чолаков. // ХLIV, 1964, № 8, с. 31-32. Отзив за: Даниел-Ропс. Свети Павел – завоевател за Христа. – Париж.

1551. ЧОЛАКОВ, Любозар. Книга за синовната любов / Любозар Чолаков. // ХLІV, 1964, № 6-7, с. 64. Отзив за: Marcelle Auclair. Lettres a leurs meres. – Paris : La Table, 1962.

1552. ЧОЛАКОВ, Любозар. Книжовното дело на Даниел-Ропс – историк на Християнската  църква : По случай избирането му за членна Француската академия / Любозар Чолаков. // ХХХVІ, 1956, № 7, с. 31-32. Отзиви за негови книги.

1553. ЧОЛАКОВ, Любозар. Нов забележителен труд из областта на църковната архитектура и изкуство / Любозар Чолаков. // ХLII, 1962, № 5-6, с. 64. Отзив за: Daniel Buscarlet. La Cathedrale de Geneve.

1554. ЧОЛАКОВ, Любозар. Нов труд върху апостол Петър ; Нов труд върху апостол Павел / Любозар Чолаков. // ХХХVІ, 1956, № 8-9, с. 63-64. Отзиви за: 1. Oscar Cullmann. Saint Pierre : Disciple – Apotre – Martyr. – Париж, 1952 ; 2. Giuseppe Ricciotti. Saint Paul Apotre. – Париж, 1952.

1555. ЧОЛАКОВ, Любозар. Речник по библейско богословие / Любозар Чолаков. // ХLIIІ, 1963, № 10, с. 32. Рец. за: Vocabulaire de theologie biblique. – Париж, 1962.

1556. ЧОЛАКОВ, Любозар. Романо Гаурдини на французки / Л. Чолаков. // ХХХVІІІ, 1958, № 12, с. 32. Рец. за: 1. Romano Guardini. Les sens et la connaissance de Dieu. – Paris, 1954 ; 2. Les ages de la vie. – Paris, 1956.

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ ЗА:

1557. БОНЧЕВ,  Атанасий архим. Църковнославянска граматика със сборник от образци за превод и речник на църковнославянски език / Съставил архим. Атанасий Бончев. – С., СИ, 1952. // ХХХVІІІ, 1953, №4, с. 31.

1558. ВАКЛИНОВ, Станислав. Прегънати колене : Молитви на човешкото сърце / Станислав Ваклинов. – Русе : Вяра и живот. // ХХVІІ, 1947, № 8, с. 32.

1559. ГОДИШНИК на Духовната академия „Св. Кл. Охридски”. Т. ХІ. – С. : СИ, 1962. // ХLІІІ, 1963, № 10, с. 30-31.

1560. ГОДИШНИК на Софийски университет : Богословски факултет. Т. ХХІІ, 1944/45. – С., 1945. // ХХVІ, 1946, № 7, с. 32.

1561. ГОДИШНИК на Софийски университет : Богословски факултет. Т. ХХІІІ, 1945/46. – С., 1946. // ХХVІІ, 1947, № 4, с. 32.

1562. ГОДИШНИК на [Софийски университет] : Богословския факултет. Т. ХХІV, 1946/47. – С., 1947. // ХХVІІІ, 1948, № 3-4, с. 48.

1563. ГОЛОС Православие : Орган православной Церкви в Чехословакий, № 5, 1952. // ХХХVІІІ, 1953, № 4, с. 32.

1564. ГОШЕВ, Иван прот. Трите най-стари пространни жития на преподобни Иван  Рилски / Прот. Иван Гошев. // ХХІХ, 1949, № 6, с. 32-33. Студията на прот. Ив. Гошев е публ. в Годишник на Богосл.факултет. Т. ХХV. – С.,1948.

1565. ГОШЕВ, Иван прот.Търновски царски надгробен надпис от 1308 год. / Прот. Иван Гошев. // ХХVІ, 1946, № 7, с. 32-33.Студията на прот. Ив. Гошев е публ. в Български старини, кн. ХІV.

1566. ГЯУРОВ, Христо Н. Евангелски синопсис / Христо Н. Гяуров. – С., 1946. //  ХХVІІ, 1947, № 8, с. 31.

1567. ДИМИТРОВ. Христо прот. Енорийският катехуменат в най-ново време / Прот. Хр. Димитров. // ХХVІІ, 1947, № 9-10, с. 45-46.Студията на прот. Хр. Димитров е публ. в Годишник на Богосл. факултет, 1947-48. – С., 1948.

1568. ДИМИТРОВ, Христо прот. Митрополит Климент (Друмев) като пастир и пастролог / Прот. Христо Димитров. – С. : СИ, 1951. // ХХХІІ, 1952, № 8, с. 31-32.

1569. ДИМИТРОВ, Христо прот. Психология на молитвата : Религиозно-нравствено проучване / Прот. Христо Димитров. – С., 1946. // ХХVІ, 1946, № 9-10, с. 44.Студията на прот. Хр. Димитров е публ. в Годишник на Богосл. факултет, 1945-46. – С., 1946.

1570. ИЛАРИОН, архим. Езикът Божи дар / Архим. Иларион. – В. Т., 1946. // ХХVІІ, 1947, № 2-3, с. 65-66.

1571. ИЛАРИОН, архим. Пътя на монаха/ Архим. Иларион. – В.Т., 1947. // ХХVІІ, 1947, № 8, с. 32.

1572. КИРИЛ, Пловдивски. Панарет, митрополит Пловдивски: 1805-1883 / Пловдивски Кирил. – Пловдив : Бр. слово, 1950. // ХХХ, 1950, № 4, с. 31-33.

1573. КИРИЛ, митрополит Пловдивски. При извора. Т. ІІІ / Пловдивски митрополит Кирил. – Пловдив, 1946. //   ХХVІ, 1946, № 7, с. 31-32.

1574. КЛИМЕНТ Рилец, архим. Свети Иван Рилски и Рилския манастир / Архим. Климент Рилец. – С. : СИ, 1947. // ХХVІІ, 1947, № 8, с. 31.

1575. КРАТКА илюстрована Библия : Ветхи и Нови Завет. – С. : СИ, 1949. // ХХХ, 1950, № 1, с. 32-33.

1576. МАРИНОВ, Борис. Апология на „готовите” молитви /  Борис Маринов. – С., 1947. // ХХVІІІ, 1948, № 2, с. 32.

1577. МАРИНОВ, Борис. Вавилонският мит за сътворението на света / Борис Маринов. – С., 1950. // ХХХІ, 1951, № 1, с. 32.

1578. МАРИНОВ, Борис. За някои възражения срещу молитвата / Борис Маринов. // ХХVІ, 1946, № 9-10, с. 44-45.Студията на Б. Маринов е публ. в Годишник на Богосл. факултет, 1944-45. – С., 1945.

1579. МАРИНОВ, Борис. Из методологията на християнската апологетка във връзка с темата „Библия и наука” / Борис Маринов. // ХХVІІ, 1947, № 1, с. 32-33. Студията на Б. Маринов е публ. в Годишник на Богосл. факултет, 1946-47. – С., 1947.

1580. МАРИНОВ, Борис. Има ли противоречие между науката и Библията по въпроса за същината, произхода и развитието на живота? / Борис Маринов. – С., 1942. // ХХVІ, 1946, № 3-4, с. 65.

1581. МАРИНОВ, Борис. Наръчник на пастиря – проповедник / Борис Маринов. – Русе : Вяра и живот. // ХХVІІ, 1947, № 8, с. 32.

1582. МАРКОВСКИ, Иван С. Библейска археология / Иван С. Марковски. – 2-ро прераб. и доп. изд. – С., 1948. // ХХVІІІ, 1948, № 6, с.31-32.

1583. МАРКОВСКИ, Иван С. Животът на Иисуса Христа : Според външни, нехристиянски исторически свидетелства и документи / Иван С. Марковски. – 3. доп. изд. – С., 1951. // ХХХІ, 1951, № 5-6, с. 47-48.

1584. МАРКОВСКИ, Иван С. Живял ли е Христос / Иван С. Марковски. – 2. подобр. и доп. изд. – С. : СИ. // ХХVІІ, 1947, № 7, с. 32-33.

1585. МИРОН, архим. Зов към Бога / Архим. Мирон. – С., 1947. // ХХVІІ, 1947, № 8, с. 31-32.

1586. Д-р НИКОЛАЙ, митрополит Крутицки и Коломенски,  в България : Доклади, речи, слова и изказвания, произнесени по време на гостуването му от 30 май до 6 юни   1952 г. – С. : СИ, 1952. // ХХХVІІІ, 1953, № 4, с. 31.

1587. ПРАВОСЛАВЕН мисионер, ХІV, № 1. // ХХVІ, 1946, № 8, с. 34.

1588. СВЕТА Петка – Параскева Българска. – С., 1948. // ХХVІІІ, 1948, № 5, с. 32-33.

1589. [СВЕТИ] Св. великомъченик Георги Победоносец : Житие. – С., 1948. // ХХVІІІ, 1948, № 5, с. 32.

1590. [СВЕТИ] Св. великомъченик Димитрий Солунски : Житие. – С., 1948. // ХХVІІІ, 1948, № 6, с. 32.

1591. СВЕТИ Николай Мирликийски Чудотворец : Житие. – С., 1948. // ХХVІІІ, 1948, № 6, с. 32.

1592. СНЕГАРОВ, Иван. Кратка история на съвременните православни църкви. Т. ІІ. / Иван. Снегаров. – С., 1946. // ХХVІ, 1946, № 7, с. 32.

1593. СТЕФАН І, екзарх и др. Социалният проблем в светлината на Евангелието / Екзарх Стефан І , протопр. Георги И. Шавелски. – С., 1947. // ХХVІІ, 1947, № 9-10, с. 44-45.

1594. ЦЪРКОВНО-ПЕВЧЕСКИ сборник : Кратък осмогласник и Божествена Литургия. Ч. І / Прев. от изт. на западни ноти Петър Динев. – С. : СИ, 1947. // ХХVІІІ, 1948, № 7, с. 3

1595. ШАВЕЛСКИ, Г. протопр. и др.Вечен календар и Вечна пасхалия на Православната църква / Протопр. Г. Шавелски, Д. Радованов. – С., 1948. // ХХVІІІ, 1948, № 6, с. 32-33.

1596. ALTANER, Bethold. Patrologie / Bethold Altaner. – 2. Aufl. – Freiburg im Br., 1950. // ХХХІ, 1951, № 5-6, с. 48-49.

1597. BARTHELEMY, D. O. P. et al. Discoveries in the Jordan Desert : Qumran Caver I / D. O. P . Barthelemy, J. T. Milik. – Oxford : Clarendon Press, 1955. // ХХХVІ, 1956, № 7, с. 32.

1598. PAROT, Andre. Deluge et Arche de Noe / Andre Parot. – Neuchatel : Delachaux et Niestle, 1952. // ХХХVІ, 1956, № 7, с. 32.

Следва…

БИБЛИОГРАФСКИ УКАЗАТЕЛ НА СПИСАНИЕ ДУХОВНА КУЛТУРА 1946 – 1965*

Мирослава Млечкова

УВОД

Началото на българския периодичен печат се свързва с името на Константин Фотинов, който  през 1844 година в град Смирна започва издаването на списание “Любословие”. Оттогава и до днес българските журналисти са издавали и издават стотици вестници и списания. Някои периодични издания са излизали само по няколко броя, а други, преживели превратностите на времето, продължават да излизат и до днес. Най-дълго излизалите и излизащи все още вестници са “Държавен вестник” и “Църковен вестник”.

За начало на “Църковен вестник” се счита 1900 година, когато на заседание на Св. Синод от 17 февруари с протокол № 10 и благословението на Негово Блаженство  екзарх Йосиф І, е решено излизането на печатен орган на Българската православна църква, под името “Църковен вестник”. Но освен седмичен вестник, да се издава и четиримесечно приложение “Библиотека”, което да съдържа статии по  църковна история, църковна археология, богословски въпроси, проповеди, църковни разкази и други. На 7 април 1900 година излиза и първият брой на “Църковен вестник”. Приложението излизало от 1901 до 1912 година. Последвали и други приложения “Църковен архив” и “Книжици за деца”.

От месец юни 1920 година като безплатно приложение започнало да излиза и “Духовна култура” – тримесечно списание за религия, изкуство и наука. От 1928 година то става четиримесечно, а от 1935 година месечно списание за религия, философия, наука и изкуство. То продължава да излиза и до днес, но вече като самостоятелно, отделно и независимо от “Църковен вестник”. В него се публикуват научни и научно-популярни статии в областта на религията, философията, и най-вече на богатото ни църковно минало.

Целта на настоящата разработка е да разкрие съдържанието на това списание за определен период, в който то излиза. Разглежданият период обхваща 20 години (1946-1965), като до 1952 година са излизали по 10 книжки годишно, а от 1953 година започват да излизат 12 книжки годишно. Необходимостта да се разкрие точно този период се определя от  няколко факта:

-за него липсва  библиография на публикуваните материали. Наистина, правени са опити, но няма нищо налице.

-описваният период е продължение на една започната библиография, което означава, че за периода от 1920 до 1945 година има вече такава. Това са две разработки на студенти от Богословските факултети в Търново и София. А за периода 1990-2005 година е изготвена картотека, която подпомага нуждите на интересуващите се.

-огромния читателски интерес. Поради спецификата си, списанието служи като помощен материал за ученици, студенти, преподаватели, научни работници и други.

За постигане на основната цел е необходимо да се изпълнят следните задачи:

1.Библиографско описание на материалите за периода 1946-1965.

2.Обработване на материалите по рубрики.

3.Съставяне на именен, на географски показалец и показалец на цитатите от Свещеното Писание.

За решаването на тези задачи е използван следният метод :

-преглеждане на всички статии “de visu”.

Съобразно задачите, материалът е разделен на две части: І. Основна част, в която са описанията по предметни рубрики; ІІ. Показалци – именен, географски и на Свещеното Писание.

Библиографският указател е научно-спомагателен, ретроспективен.

Материалът за периода е описан аналитично, според БДС 17264–91. “Библиографско описание аналитично. Описание на съставни части от публикации в книжни материали”.  В описанието е пропуснато заглавието на списанието, тъй като се подразбира. Някои от описанията са придружени с кратки справочни анотации за поясняване на основното съдържание. Когато име на лице е в родителен падеж с окончание “а”, е оставено така, с цел да се запази атмосферата на времето (апостола Павла, Пушкина, св. Ивана).

Предметните рубрики, които списанието предлага, са разделени на два периода. До 1954 година съдържанието се разпределя по следния начин: І. Статии, разкази, слова, стихотворения; ІІ. Въпроси и отговори; ІІІ. Книжнина. От 1955 година до 1965 година се появяват следните предметни рубрики: “Свещено Писание”, “Етика”, “Апологетика”, “История”, “Църковна история”, “Църковно благовестие”, “Догматика”, “Патристика”, “Литургика”, “Душепастирство”, “Църковно и каноническо право”, “Библейска и църковна археология”, “Християнско изкуство”, “Икуменически въпроси,”, “Борба за мир”, “Езикознание”, “Биографии”, “Църковна омилетика”, “Църковно-исторически материали”, “Изкуство и литература”, “Народен бит”, “Книжнина”. Естествено, не винаги присъстват всичките рубрики. Но повечето от тях са постоянни. Като непрекъсваща рубрика е “Книжнина”, в която се дават отзиви и рецензии за новоизлезли богословски издания. Също и “Изкуство и литература”, където са поместени стихотворения, басни и разкази.

В настоящата разработка съдържанието е разпределено също по предметни рубрики. Те са формулирани въз основа на тези, които редколегията е оформила, но с малка промяна на някои от тях и добавяне на собствени от библиографа, с оглед на наличния материала и  съвременното богословско образование. Рубриките са следните: “Библейска археология и библейска история”, “Свещено Писание на Стария и Новия Завет”, “История”, “Бележити исторически личности”, “Догматическо богословие”, “Патрология”, “Агиология”, “Християнска етика”, “Християнска апологетика”, “Християнска философия”, “Християнска социология”, “Психология на религията”, “Инославни изповедания”, “Икуменизъм”, “Литургика”, “Пастирско богословие”, “Омилетика”, “Педагогика. Катехетика. Методика”, “Църковна археология”, “Християнско изкуство”, “Църковно и каноническо право”, “Музика. Църковна музика”, “Поклоннически пътувания”, “Старобългарска книжнина”, “Етнография”, “Изкуство и литература”, “Въпроси и отговори”, “Книжнина”.  Предметните рубрики са подредени логично и съобразно  учебните дисциплини в Богословския факултет, а описанията в тях са по азбучен ред. За да има по- голяма яснота и систематизираност, наличният материал предполага самите рубрики да бъдат разделени на подрубрики. Така например в рубриката “Свещено Писание на Стария и Новия Завет” материалът е разделен на: Общи, т.е въпроси, касаещи двата Завета, и отделно за Стар и Нов Завет. В “История” са включени: “Обща история”, “Обща история на Църквата”, “История на БПЦ”,  “История на  храмове и манастири”, “Исихазъм”, “св. св. Кирил и Методий”, “иеромонах Паисий Хилендарски”, “История на Съвременни православни църкви”. Непосредствено след това се поместват биографиите на бележити личности – духовници и светски лица. В  “Патрология”, която изучава живота, творчеството и учението на Св. Отци, са отделени “Слова и поучения” на св. Отци. “Агиология”-та е наука за светците, затова в нея са изложени жития на светци, история за мощите им и др. подобни. В “Християнска етика”, освен основния отдел са включени и “Духовно-нравствени поучения”, които имат назидателен характер и  за в полза за нравственото възпитание на човека. В “Омилетика”, която е наука за проповедта, са отделени общите въпроси от  самите проповеди, които са подредени в “Слова, речи, проповеди”.  Материалът в старата рубрика “Борба за мир” е разпределен в “Християнска социология” и “Икуменизъм”. Въпросите, които обхваща за мира, войната, международните конференции по тези поводи, позволяват  да се разпредели по този начин.  Променена  е и “Душепастирство” на “Пастирско богословие. Името си запазват рубриките: “Въпроси и отговори”, “Изкуство и литература” и “Книжнина”. Във “Въпроси и отговори” са поместени отговори на читателски запитвания, относно християнската вяра.  “Изкуство и литература” обхваща: “Литературознание и езикознание”, “Проза” и “Поезия”, в които повечето материали са с религиозна тематика.

Описанието на стихотворенията, разказите и басните обогатяват  библиографията  на  художествената литература от този период, за която има малко трудове. /Като пример може да се посочи трудът  на  Иван Богданов, Българската литературна периодика: Приносът на периодичния печат в развитието на българската литература 1878-1944, С., Издание на Отечествения Фронт, 1972/. Досега включените в списанието литературни произведения бяха „скрити“ – това е първият опит те да бъдат разкрити аналитично.

“Книжнина”, както се спомена и по-горе, обхваща рецензии и отзиви за богословски издания. Рецензиите са описани така, че да се изтъкне рецензента и самата рецензия, публикувана в списанието, а не рецензираното произведение. Но има и случаи, когато липсва автор, заглавие на рецензиите и отзивите, и те не могат да бъдат  установени по никакъв начин. Тези случаи са отделени в отделна подрубрика “Рецензии и отзиви за”,  като  тук са подредени азбучно по автор и заглавие на рецензираното произведение, а при едни и същи заглавия правохронологично на годините на издаване.

При анализиране на съдържанието на списанието се забелязва, че доста от статиите имат апологетичен и етичен характер. Това е напълно обяснимо, поради факта, че  в периода, който се разглежда, на църквата се е гледало отрицателно. Апологетичните статии са с цел защита на вярата от нападките и заблудите на атеистичните възгледи и непрекъснатото им натрапване. А чрез етичните статии е изразено учението за човека като личност,  изтъкване на неговите морални ценности, посочва се неговото назначение в света и смисъла на неговия живот. Това са важни въпроси, които в този не толкова  светъл период за църквата, поддържат вярата на мнозина. Но всичко това се отнася и за съвремието, защото въпросите  “Откъде сме?”, “Какво сме?”, ”Накъде отиваме?”, са актуални и днес.

В “Поезия” прави впечатление наличието на няколко публикации на стихотворения от един и същи автор, с едно и също заглавие. След направен текстологичен анализ, се установява съответната прилика или промяна. Този  анализ би могъл да послужи по-нататък за литературоведски изследвания, свързани с творчеството на съответните автори.

На страниците на “Духовна култура” са публикувани не само български, но и много преводни материали. В част от публикациите са посочени автори и преводачи, в други само  инициали, а трети са анонимни или под псевдоним. Някои от инициалите и псевдонимите са разкрити с помощта на  “Речник на българските псевдоними”, също и на базата на други статии  в самото списание, където авторът е посочил пълното си име. Но доста  остават анонимни или с инициали, които не могат да бъдат разкрити. Това  може да се обясни с факта, че във времето, в което се е пишело, църквата е била гонена и самите автори не са желаели да се знае, че публикуват в църковно списание. Но също и с това, че доста от тях са духовници – монаси и свещеници, които поради християнско смирение не са желаели да се изтъкват.

С оглед на спецификата на указателя и неговото предназначение предимно за богословските среди, при описанието се запазват  всички духовни титли. При азбучната подредба, не се взимат под внимание духовните титли на едно и също лице. Това означава, че след направена историческа справка е установено, че лицето е едно и също, но в различните години приема различни духовни титли. Например: Пловдивски митрополит Кирил и Български патриарх Кирил; архимандрит Николай и Макариополски епископ Николай; иеромонах Серафим и архимандрит Серафим и други. Това най-добре се вижда в именния показалец. В този случай при подредбата се взема под внимание заглавието.

Богословският факултет при Софийския университет

Като ползотворни сътрудници на списанието, освен горепосочените, можем още  да изтъкнем заслугите на професор протопрезвитер Стефан Цанков, професор Иван Марковски, свещеник Николай Шиваров (сега професор протопрезвитер), свещеник Радко Поптодоров (сега професор протопрезвитер), протопрезвитер Георги Шавелски, професор Борис Маринов, професор Боян Пиперов, Любозар Чолаков и други. Между редакторите личат имената на Александър Величков и  професор  Борис Маринов (периода 1946-1955 година), Траянополски епископ Симеон (1956-1958 година), професор Илия Цоневски (1959-1965 година).

От направения преглед прави впечатление, че авторите, богослови и общественици,  са високообразовани личности. Това се допълва и от факта, че много от статиите са преведени от английски, немски, френски  и други езици.  Също така има рецензии и отзиви за чужди  издания, което е доказателство за едно добро познаване на богословската  литература в чужбина.

Втората част включва: Именен показалец; Географски показалец; Показалец на цитатите от Свещеното Писание.

В именния и географския показалци, подредбата е азбучна. Но при географския има подотдел, в който са включени църкви и манастири, за по-бърза и добра ориентация. В третия показалец, подредбата  е според книгите  на Стария и Новия Завет. Тези показалци дават една завършеност на указателя и по-добра възможност за  пълноценното му използване.

БИБЛЕЙСКА  АРХЕОЛОГИЯ и БИБЛЕЙСКА ИСТОРИЯ

1.АЛАНД, Курт, Открит нов ръкопис на Иоановото евангелие: Папирусна находка потвърждава достоверността на библейския текст / Курт Аланд; Прев. [от нем.] Борис Попов.// ХХХVІІ, 1957, № 3, с. 28-29.

2.КЕЛЕР, Вернер, Изяснения на библейските събития / Вернер Келер ; Превод от немски Варненский и Преславский Йосиф.//ХХХVІІІ, 1958, с. 4-8; ХХХІХ, 1959, № 1, с. 5-8; № 2, с. 4-9; № 3, с. 9-13; № 4, с. 8-12; № 5, с. 6-12;  № 6, с. 7-16; № 7-8, с. 10-18; № 9, с. 8-12; № 10, с. 6-11. Вкл. са библейски събития от книга Битие.

3.МАРКОВСКИ, Иван С., Библията и Вавилон/Иван С. Марковски.// ХLІ, 1961, № 7-8, с. 31-36.

4.МАРКОВСКИ, Иван С., Витлеем/Иван С. Марковски.// ХХХVІІ, 1957, № 1, с. 12-15. История; Свещени събития, станали в него; Паметници, свидетелстващи за евангелските повествования.

5.МАРКОВСКИ, Иван С., Елеонската или маслинената планина и Гетсиманската градина/ Иван С. Марковски.// ХХХVІІ, 1957, № 4, с. 12-15.

6.МАРКОВСКИ, Иван С., Новите археологически разкопки и Библията/Иван С. Марковски.// ХХХVІІІ, 1958, № 12, с. 9-14; ХХХІX, 1959, № 2, с. 9-13; № 6, с. 16-23. Съдържа: І. Откриване мястото на библейския Ур Халдейски; ІІ. Библейският потоп и новите разкопки; ІІІ. Какво казват разкопките за Содом и Гомора?; ІV. В царството на фараоните – от Йосифа да Мойсея; V. Превземането на Йерихон – ключът на Ханаан, според разкопките; VІ. Величието на Соломон според Библията и новите разкопки; VІІ. Археологически паметници и находки потвърждават библ. Текстове; VІІІ. Събитията от библ. история в светлината на новите разкопки.

7.МАРКОВСКИ, Иван С., Паметникът на Разпятието и Възкресението Христово/Иван С. Марковски.// ХХХV, 1955, № 4, с. 1-5. За храма „Гроб Господен” в Иерусалим.

8.МАРКОВСКИ, Иван С., Плащаницата от Торино/Иван С. Марковски.// ХХХVІІІ, 1958, № 4, с. 12-14.

9.МАРКОВСКИ, Иван С., Светото семейство от Назарет: Според евангелските разкази и историко-археологични данни/ Иван С. Марковски.//ХХХVІІІ, 1958, № 1, с. 8-12.

10.ПИМЕН, митрополит Неврокопски, Как оцеляват светините/Неврокопски митрополит Пимен.//ХLV, 1965, № 4, с. 1-19. Съдържа: 1. Близък пример (за Паисиевата история и еврейската история); 2. Кратък паралел; 3. Обетованата земя; 4. Съобщението на проф. Соммер; 5. Козел возвращения; 6. Съкровищата на Кумран; 7. Пещерата на яребицата; 8. История на съкровищата; 9. Есеите –  собственици на съкровищата; 10. Пътуване през вековете.

11.ПИПЕРОВ, Боян, Един новооткрит надпис при Мецад Хашавйаху/Боян Пиперов.//ХLІV, 1964, № 2, с. 7-10. Значението на този небиблейски юридически документ (от VII век преди Хр.) за изясняването на някои библ. еврейски думи.

12.ШИВАРОВ, Николай Ст., свещеник, Новооткрито древно законодателство /Свещеник Н. Шиваров.// ХLІ, 1961, № 11, с. 24-27.За законодателството на Ур-Наму, основател на ІІІ династия в месопотамския град Ур, управл. 2132-2114 година преди Хр. Сравнителна х-ка с Моисеевото законодателство.

13.ШИВАРОВ, Николай Ст., свещеник, Разкопките в Рамат Рахел в Палестина : Една уникална находка/Свещ. Н. Ст. Шиваров. // ХLІV, 1964, № 12, с. 17-22.

14.ЯНКУ, М. Личността на Спасителя в светлината на ръкописите от Мъртво море/ М. Янку; Прев. ставр. ик. Николай Попов, прот. Николай Кацарски./ ХLІ, 1961, № 1, с. 5-17.Съдържа: 1.Какво говорят кумранските ръкописи за Учителя на Непорочността; 2. Иисус ли е Учителя на Непорочността?; 3. Иисус Христос – отобраз на Учителя на Непорочността; 4. Сходства и различия; 5. Смъртта и Вэзкресението на Учителя на 6. Непорочността в сравнение със смъртта и възкресението на Христа; 7. Учителят на 8. Непорочността бил ли е считан за Месия.

СВЕЩЕНО ПИСАНИЕ НА СТАРИЯ И НОВИЯ ЗАВЕТ

ОБЩИ

15.ЙОСИФ, Варненский и Преславский, Вместо размишления за Библията: [Предговор]/Варненский и Преславский Йосиф.//ХL, 1960, № 3, с. 1-3. Въведение в подредената от същия автор Кратка Библия.

16.ЙОСИФ, Варненский и Преславский, Кратка Библия: Избрани места от Стария и Новия Завет/Подредил Варненский и Преславский Йосиф.//ХL, 1960, № 3, с. 4-8; № 4, с. 1-5; № 5, с. 1-6; № 6, с. 1-7; № 7-8, с. 1-7; № 9, с. 1-5.

17.МАРКОВСКИ, Иван С., Библейска критика: Същност, история и значение /Иван С. Марковски.//ХХХІV, 1954, № 5, с. 9-14.

18.МАРКОВСКИ, Иван С., Знанието на Свещеното Писание е първото условие за истински религиозен живот/Иван С. Марковски.//ХХХІV, 1954, № 4, с. 12-19.

19.МАРКОВСКИ, Иван С., Разпространението на Библията в света: Исторически преглед/Иван С. Марковски.//ХХХІІІ, 1953, № 9-10, с. 1- 12.Съдържа: Приносът на Библията в културната съкровищница на човечеството; Разпространение на Библията след Реформацията; Делото на протестанските библейски дружества през XIX и XX век; Разпространението ѝ в православните  страни; Библията и Римокатолическата църква.

20.ПИПЕРОВ, Боян,  За маната в Стария и Новия Завет/Боян  Пиперов.// ХХХVІ, 1956, № 12, с. 28-32. Съдържа: 1. За разл. названия на маната; 2. СЗ представи за нея; 3. В по-късната иудейска литература; 4. НЗ представи.

21.ПИПЕРОВ, Боян, Произход и значение на думата „канон”/Боян Пиперов.// ХХХVІІ, 1957, № 5-6, с. 24-28.

22.ПИПЕРОВ, Боян, Произход и значение на думата „курбан”/Боян Пиперов. // ХХХVІІ, 1957, № 3, с. 24-28.

СВЕЩЕНО ПИСАНИЕ НА СТАРИЯ ЗАВЕТ

23.АГНЕЦЪТ Божи.// ХХХ, 1950, № 1, с. 24-25; № 2-3, с. 19-23; № 4, с. 15-20; № 5, с. 20-24; № 6, с. 21-26; № 7, с. 14-16; № 8, с. 22-27.Подпис: Р. Е. М., Тълкуване на книгата на пророк Исаия 53 глава

24.В Божието училище.//ХХХ, 1950, № 5, с. 1-7. Подпис: И. К., Моисей – като изпълнител на Божиите планове.

25.ДВЕ от пророчествата за Христовото рождение.//ХХХ, 1950, № 1, с. 10-13. Тълкуване на Битие 49:10.

26.ДОБЛЕСТНИ изповедници.//ХХХІ, 1951, № 1, с. 7-10. Подпис: И. К., За пророк Даниил.

27.МАРКОВСКИ, Иван С., Богатство и величие на Ветхия Завет/Иван С. Марковски.//ХХХV, 1955, № 7, с. 10-18.

28.МАРКОВСКИ, Иван С., Литературната красота на Библията/Иван С. Марковски.//ХLI, 1961, № 11, с. 16-23. Разглежда се Стария Завет.

29.МАРКОВСКИ, Иван С., Може ли християнството без  Ветхия  Завет?/Иван С. Марковски.// ХХХІІ, 1952, № 3-4, с. 39-46. Съдържа: 1. Отношението на Иисус Христос към Стария Завет; 2. Отношението на апостолите към Стария. Завет; 3. Отношението на първите християни, църковни Отци и учители; 4. Необходимостта от Стария Завет за съвременния християнин от практическо и богословско теоретическо значение.

30.МАРКОВСКИ, Иван С., „Науката и  Ветхия Завет”/ Иван С. Марковски.// ХХХІІ, 1952, № 9-10, с. 8-14.Опровержение на някои научни твърдения, относно Петокнижието.

31.МАРКОВСКИ, Иван С., Произход и история на Свещените ветхозаветни книги/Иван С. Марковски.// ХL, 1960, № 1, с. 10-16.

32.МАРКОВСКИ, Иван С., Тайните на древно-египетската религия и култура с оглед на Ветхозаветното богословие/Иван С. Марковски.//ХХХV, 1955, № 10-11, с. 8-20.

33.ПАНДУРСКИ, Васил Ив., Ревността и величието на пророк Илия/Васил Иванов Пандурски.//ХХХІІ, 1952, № 7, с. 22-25.

34.ПИПЕРОВ, Боян, Арабският език и Старият Завет/Боян Пиперов.// ХХХVІ, 1956, № 10, с. 26-30.

35.ПИПЕРОВ, Боян,  Библията и възраждането на Новия  Израел/Боян Пиперов.//ХХХV, 1955, № 12, с. 24-25.

36.ПИПЕРОВ, Боян, За названията евреи, израилтяни, иудеи/Боян Пиперов.// ХХХVІ, 1956, № 8-9, с. 31-34.Според свидетелствата на Стария Завет.

37.ПИПЕРОВ, Боян, Талмудът: Общи осведомителни бележки/Боян Пиперов. //ХХХV, 1955, № 10-11, с. 44-47.

38.ПРИ всички превратности на съдбата силен и верен.// ХХХ, 1950, № 8, с. 13-17. Подпис: И. К., Образът на патриарх Йосиф.

39.[ЧОЛАКОВ, Любозар], Пророк Авакум: 15 декември/[Любозар Чолаков].// ХХХІ, 1951, № 9-10, с. 35-36. Подпис: Л. Ч. За личността и книгата му.

40.[ЧОЛАКОВ, Любозар], Пророк Исаия: 22 май/[Любозар Чолаков].// ХХХІІ, 1952, № 5, с. 15-17. Подпис: Л. Ч. С библиогр. За личността и книгата му.

41.[ЧОЛАКОВ, Любозар], Пророк Михей: 27 август/[Любозар Чолаков].// ХХХІІ, 1952, № 6, с. 13-14. Подпис: Л. Ч. За личността и книгата му.

42.ШИВАРОВ, Николай, свещеник, Възвисяването на библейския патриарх Йосиф от фараона и данните на египтологията/Свещ. Николай Шиваров.// ХХХVІІІ, 1958, № 1, с. 22-25.

43.ШИВАРОВ, Николай, свещеник, Кимерийците и скитите в Свещеното Писание на Стария Завет/Свещеник Николай Шиваров.//ХL, 1960 № 7-8,  с. 37-43.

44.ШИВАРОВ, Николай, свещеник, Св. пророк Наум и падането на Ниневия/ Свещеник Николай Шиваров.//ХХХІХ, 1959, № 12, с. 12-16.

45.ШИВАРОВ, Николай, свещеник, Свещеното Писание и древноегипетската  „Повест на Синухета”/ Свещеник Николай Шиваров.//ХХХVІІІ, 1958, № 4,  с. 20-24. Съпоставка между сведенията от Свещеното Писание и повестта за природата и живота в Сирия и Палестина през ІІ хилядолетие преди Хр.

СВЕЩЕНО ПИСАНИЕ НА НОВИЯ ЗАВЕТ

46.ВЕЛИМИРОВИЧ, Николай, епископ, Утренното Рождественско евангелие: Матей 1:18-25/Епископ Николай Велимирович.//ХХХV, 1955, № 1, с. 7-13. Изясняване на евангелския текст.

47.ГЯУРОВ, Христо Н., Пресвета дева Мария в Свещеното Писание и Църковното Предание/ Христо Н. Гяуров.// ХL, 1960, № 4, с. 10-18.

48.ГЯУРОВ, Христо Н., Произход  и канон на Новозаветните свещени книги/ Христо Н. Гяуров.// ХL, 1960, № 2, с. 1-10.

49.ГЯУРОВ, Христо Н., Св. апостол Павел – Апостол на любовта /Христо Н. Гяуров.//ХХХХІ, 1951, № 7-8, с. 42-45.

50.ГЯУРОВ, Христо Н., Св. апостол Петър в Новия Завет/Христо Н. Гяуров.// ХХХІV, 1954, № 7-8, с. 20-29.

51.ГЯУРОВ, Христо, Свещеното Писание на Новия завет и неговото значение/ Христо  Гяуров.// ХХХV, 1955, № 2-3, с. 11-19.

52.ДАНИЕЛ-РОПС, Апостол Павел на съд/ Даниел-Ропс ; Прев. със съкр. В. К. // ХХХVІІІ, 1958, № 7, с. 21-25. Псевдоним на Анри Пьотио.

53.ЖИВОТЪТ на свети Апостола Павла, разказани от самия него.//ХХХІ, 1951, № 7-8, с. 2-4. В книга Деяния на св. апостоли и Посланията му.

54.ИДВАНЕТО на св. апостол Павла на Балканския полуостров: Според Деяния на св. апостоли 16:7-14.//ХХХІ, 1951, № 7-8, с. 1.

55.ИИСУС Христос.//ХХХІІІ, 1953, № 3, с. 6-10. За кого Го считаха хората през Неговия земен живот?; За кого Го считат през вековете?; Какво е Той за нас?.

56.[ИЛИЕВА, С], Предателството на Иуда  Искариотски/[С. Илиева].//ХХХІІІ, 1953, № 4, с. 15-26. Подпис: С. И., Личността на Иуда у архимандрит Евтимий, Константин Мутафов, Глубоковски и др.

57.КАЦАРСКИ, Николай, протоиерей, Възкресението на Иисуса Христа в проповедта на св. апостол Павел/Протоиерей Николай Кацарски.//ХLІ, 1961, № 4, с. 12-16.

58.КЕЧЕВ, Витан, свещеник, Свети апостол Петър: Опит за  характеристика/ Свещеник Витан Кечев.//ХLІ, 1961, № 7-8, с. 23-26.

59.КЕЧЕВ, Витан, свещеник, Свети апостол Тома: Към характеристиката на апостола/ Свещеник Витан Кечев.// ХLІ, 1961, № 4, с. 23-25.

60.КЛУГ, И., Пилат Понтийски/ И. Клуг.//ХХVІІ, 1947, № 4,  с. 15-18. За осъждането на Христос.

61.МАРКОВСКИ, Иван С., Апостол Павел и фарисейската секта/Иван С. Марковски.//ХХХІ, 1951, № 7-8, с. 23-26.

62.МАРКОВСКИ, Иван С., Витлеемският Младенец/Иван С. Марковски.// ХХХІІІ, 1953, № 1-2, с. 3.

63.МАРКОВСКИ, Иван С., Историческата истина за раждането на Иисуса Христа/Иван С. Марковски.// ХLІV, 1964, № 1, с. 18-22.

64.МИЛЕВ, Александър, Богословие и класическа филология/Александър Милев.// ХХVІІ, 1947, № 8, с. 21-26. Как класическата филология помогна за разрешаването на един от най-важните въпроси в богословската наука –  въпроса за езика на Новия Завет.

65.ПАНДУРСКИ,Васил Ив., Великият пророк и Предтеча Иоан Кръстител: Личност и култ/Васил Ив. Пандурски.// ХХХІІ, 1952, № 1-2, с. 30-37.

66.ПАНЧОВСКИ, Иван Г., Образът на св. апостол и евангелист Иоан Богослов според Новозаветни сведения/Иван Г. Панчовски.//ХLІІ, 1962, № 7-8, с. 21-28.

67.ПАНЧОВСКИ, Иван Г., Образът на св. апостол и евангелист Иоан Богослов според сведения от Свещеното Предание/Иван Г. Панчовски.//ХLІІ, 1962, № 10, с. 1-7.

68.ПЕТРОВ, Григорий, протоиерей, Тайната вечеря и Иуда из Кариот /Протоиерей Григорий Петров.//ХХХІХ, 1959, № 4, с. 18-24.

69.ПИЕР (Л` Юийе), иеромонах, „Ти си Петър”: Опит за изтълкуване глава 16-та на Евангелието от Матея/Иеромонах Пиер  (Л` Юийе); Превод от фр. архимандрит Методий.//ХХХІХ, 1959, № 7-8, с. 18-27.

70.ПИПЕРОВ, Боян, „Ето, мъдреци от изток дойдоха…”/Боян Пиперов.// ХХХVІІ, 1957, № 1, с. 15-18. Изследване върху Матей 2:1.

71.ПИПЕРОВ, Боян, Сведения за Иисуса из Талмудическата  литература/Боян Пиперов.// ХХХVІ, 1956, № 3, с. 18-20.

72.ПОКАЯНИЕТО на Закхея.//ХХХІІІ, 1953, № 1-2, с. 48.

73.ПОСЛАНИЕТО до Филимона.//ХХХІІІ, 1953, № 8, с. 20-29. Подпис: Е. И., За личността на Филимон и цел на посланието.

74.РИББЕКУР, Евелина, Из писмото на Клавдия Прокула – Пилатовата жена/ Евелина Риббекур.//ХХХІ, 1951, № 4, с. 16-20. За събитията около съда, смъртта и Възкресението на Иисус Христос.

75.РОНДЕ, Анри, Приятелствата на свети апостола Павла/Анри  Ронде; Прев. свещеник Благой Чифлянов.//ХХХVІ, 1956, № 7, с. 24-28; № 8-9, с. 57-61.

76.СВЕТИ апостол Павел – за живота, сътрудниците и бъдещето си.//ХХХV, 1955, № 7, с. 4-8.Подпис: Е. М., Статията е публикувана по случай празника на св. св. апостоли Петър и Павел. Тълкуване на 2 Тим. 4 глава.

77.СВЕТИ апостол Петър.//ХХХІ, 1951, № 4, с. 14-16. Подпис: И. К.

78.СНЕГАРОВ, Иван, Проповедта на апостол Павла в гръцкоримския свят/ Иван Снегаров.// ХХХІ, 1951, № 7-8, с. 26-37.

79.ТЕОФАН Затворник, епископ, Първите благовестнички за възкресението на Господа: Писмо-отговор/Епископ Теофан Затворник.//ХХІХ, 1949, № 4, с. 5-12. Тълкуване на евангелските текстове (Матей 28:1-10; Марк 16:1-11; Лука 24:1-12; Иоан. 20:1-18), с обяснения.

80.ТОДОРОВ,  Тодор п., Свети Иоан Предтеча/Тодор п. Тодоров.// ХLІІ, 1962, № 1, с. 16-22.

81.ЦАНКОВ, Стефан, протопрезвитер, Св. апостол Павел като благоустроител в църквата Христова/Протопрезвитер Стефан Цанков.//ХХХІ, 1951, № 7-8, с. 4-23. Съдържа: І. Мистик и подвижник във вяра и дело; ІІ. Христологията и еклезиологията у Павла; ІІІ. Вероизповедта, култът и благоустройство в кредото у Павла; ІV. Служение в Църквата; V. Социално-етическо благоустроение; VІ. Любовта във всичко.

82.[ЧОЛАКОВ, Любозар], Земният край на св. апостола Павла/[Любозар Чолаков].//ХХХІ, 1951, № 5-6, с. 15-16. Подпис: Л. Ч.

83.[ЧОЛАКОВ, Любозар], Каноническите евангелия и техните автори/ [Любозар Чолаков].//ХХХІ, 1951, № 2-3, с. 30-34. Подпис: Л. Ч., По повод новото издание на Новия Завет от Синодалното издателство.

84.ЧОЛАКОВ, Любозар, Христос и Неговата църква в някои от Посланията на св. апостола Павла/Любозар Чолаков.//ХХХІХ, 1959,  № 7-8, с. 33-34. С библиография.

85. ЮДА.//ХХХ, 1950, № 4, с. 6-9. Подпис: И. К.

ИСТОРИЯ

ОБЩА ИСТОРИЯ

86.ИЛИЕВ, Йордан п., Народ-герой/Съобщава Йордан п. Илиев.//ХХХVІІІ, 1958, № 5-6, с. 55-57. За подвига на руските моряци в Италия на 15 декември 1908 година след земетресението, взело хиляди жертви.

87.МИЛЕВ, Алeксандър, Нова година в живота на народите/Александър Милев.//ХХХVІІ, 1957, № 1, с. 18-21. Астрономически факти за летоброенето. Произход на думата „календар”.

88.ПОПОВ, Н., Жертвена любов: По случай осемдесетгодишнината от освобождението на балканските славяни/Н. Попов. [Прев. от рус.].//ХХХVІІІ, 1958, № 3, с. 13-18. Из: ЖМП, 1957, № 10.  За подвизите на руската армия.

89.ШИВАРОВ, Николай Ст., свещеник, Бележки върху коптската култура и изкуство/Свещеник Николай Ст. Шиваров.//ХLІІ, 1962, № 11, с. 17-21.

ОБЩА ИСТОРИЯ НА ЦЪРКВАТА

90.ДИНКОВ, Камен, Ермий Созомен и неговата Църковна история/Камен Динков.// ХLІ, 1961, № 3, с. 17-23.

91.ДИНКОВ, Камен, Сократ като църковен историк/Камен  Динков.// ХХХVІ, 1956, № 5-6, с. 51-57; № 7, с. 20-24.

92.ИОАН Кронщадски, протоиерей, Кръстът Христов/Протоиерей Иоан Крондщадски; [Превод от руски].//ХХVІІІ, 1948, № 7, с. 1-4. Името на автора е: Иоан Илич Сергиев. Откъс от историко-археологич. му съч. „О Кресте Христовом”, СПб, 1896.

93.ПИЕР (Л`Юийе), иеромонах, Св. патриарх Фотий и християнското единство /Иеромонах Пиер (Л`Юийе); Превод архимандирт Методий.//ХХХVІІІ, 1958, № 2, с. 5-10; № 3, с. 5-11.

94.ПИПЕРОВ, Боян, Значението на думата „патриарх” в древността/Боян Пиперов.//ХХХVІ, 1956, № 5-6, с. 34-36.

95.ПОПРАДОСЛАВОВ, Петър, дякон, Антиохийското богословско училище; Едеско и Низбийско богословски училища/Дякон Петър Попрадославов.// ХLІ, 1961, № 3, с. 13-17.

96.ПОПРАДОСЛАВОВ, Петър, дякон, Богословски катехизически училища на Изток през първите пет века: Александрийско катехизическо училище/Дякон Петър Попрадославов.//ХХХІХ, 1959, № 9, с. 28-30; № 12, с. 25-28.

97.СЪБЕВ, Тодор, Празнуването на неделния (възкресен) ден в Древната църква/Тодор Събев.//ХХХVІ, 1956, № 5-6, с. 57-63.

98.СЪБЕВ, Тодор, Първата християнска петдесетница – основаване на Църквата – 33 година/Тодор Събев.//ХL, 1960, № 6, с. 7-16. Из непубликуваната доцентска хабилитация на автора „Древната Иерусалимска църква – от основаването ѝ до Първия вселенски събор: 33-325 г.”, София, 1955.

99.ХРОНОЛОГИЧНИ бележки из старинно Евангелие: Из библиотеката на Варненския народен музей.//ХХХVІІІ, 1958, № 9-10, с. 63. Подпис: И. П. С-ски, За Евангелие, печатано в гр. Лвов, 1690 година.

100.ЮЛИ – хиляда петдесет и четвърта година.//ХХХІV, 1954, № 7-8, с. 1-3. За отделянето на Римската църква.

ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ

101.АРНАУДОВ, Михаил, [Стефан] Веркович и Българското възраждане в Македония/М. Арнаудов.//ХLІІ, 1962, № 3, с. 17-25; № 4, с. 23-30.

102.ГЕОРГИЕВ, Георги Ст., Заслугите на джелепите и белекчиите за нашето възраждане/Георги Ст. Георгиев.//ХLІV, 1964, № 2, с. 19-27. Джелепство (браничарство) вид поминък с животни. Бегликчии – откупвачи, наемащи от правителството събирането на беглика (данък за овце и кози в Евр. Турция).

103.ГЯУРОВ, Христо Н., Гробът на Васил Левски/Христо Н. Гяуров.//ХХХІХ, 1959, № 2, с. 29-32. Исторически сведения на очевидци.

104.ДИМИТРОВ, Филип, Професор [Михаил] Погодин – радетел на Българското възраждане/Филип Димитров.//ХL, 1960, № 6, с.17-22.

105.ДУЙЧЕВ, Иван, Българомохамеданите – чада на българския народ/Иван Дуйчев//ХХХVІІ, 1957, № 7, с. 10-14.

106.ДУЙЧЕВ, Иван, Мелник през Средновековието/Иван Дуйчев.//ХLV, 1965, № 7-8, с. 15-25; № 9, с. 21-33.

107.ИВАНОВ, Гено, Нашите помаци/Гено Иванов.//ХLІІІ, 1963, № 10, с. 26-28. За потурчването по българските земи ХVІ-ХVІІ век.

108.КАРАПЕТРОВ, П., Левски в Самоковския девически манастир/П. Карапетров.//ХХХVІІІ, 1958, № 2, с. 30-34.

109.КИРИЛ, патриарх Български, За смъртта на братя Миладинови/ Български патриарх Кирил.//ХLV, 1965, № 3, с. 1-5.

110.КЛИСАРОВ, Георги, Г. С. Раковски в Рилския манастир/Георги Клисаров. //ХLІ, 1961, № 40, с. 29-31.

111.НЕСТОР, архимандрит, Българският цар Симеон и Киевска Русия: По случай 1100 години от рождението на цар Симеона/Архимандрит Нестор.// XLV, 1965, № 7-8, с. 45-53. За ролята и заслугите на България и българския цар Симеон в полит. и култ. история на Русия и славянството въобще.

112.НЕСТОР, архимандрит, Имал ли е в жилите си българска кръв Киевският княз Светослав Игоревич?: По случай 1000 години от възшествието му на престола/Архимандрит Нестор.//XLІV, 1964, № 12,  с. 12-16.

113.ОРМАНДЖИЕВ, Иван П., Временното руско управление в Тракия през 1878-1879/Иван Орманджиев.//ХХХVІІІ, 1958, № 9-10, с. 36-41;  № 11, с. 15-20; № 12, с. 23-27.

114.ПЕНОВ, Димитър, Духът на Шипка/Димитър Пенов.// ХХХVІІ, 1957, № 8, с. 1-9.

115.ПЕНОВ, Димитър, Двадесетгодишнината от победата на деветосептемврийското въстание/ Димитър Пенов.// ХLІV, 1964, № 9, с. 19-29.

116.ПЛОЧЕВ, Тодор Д., Любен Каравелов и любовта му към ближния: Из дейността му в Търново през 1877-78/ Тодор Д. Плочев.// ХХХVІ, 1956, № 10, с. 31-33.

117.ПОПОВА, Пенка Д., Исторически материали за село Стрелча от 17-19 век./ Пенка Д. Попова.//ХХХІХ, 1959, № 10, с. 18-25. Съдържа и факсимиле на един от документите.

ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА

118.АНТИМ І, екзарх Български, Откъси от документи/Български екзарх Антим.//ХХVІІ, 1947, № 2-3, с. 4-6. По случай 75 години от възстановяването на Българската екзархия и избирането на първия екзарх.

119.АРНАУДОВ, Георги П., За църковно-обществената дейност на Добри Чинтулов/Георги П. Арнаудов.// ХХХVІІІ, 1958, № 2, с. 26-28.

120.АРНАУДОВ, Михаил, [Васил] Априлов и църковният въпрос преди сто години/Михаил Арнаудов.// ХХХVІІ, 1957, № 5-6, с. 1-7.

121.АРСЕНИЙ, архимандрит, Български възпитаници на Московската духовна академия/ Архимандрит Арсений.// ХLІV, 1964, № 3, с. 8-19. В периода 1846-1914 година.

122.БИВШИЯТ Охридски митрополит Натанаил и проклятието на последния Охридски патриарх Арсений.//ХХХ, 1950, № 8, с. 19-22. Подпис: Кр. И-в.

123.БРЪЗИЦОВ, Христо Д., Към историята на екзархийския вестник „Новини” – „Вести” – „Глас” в Цариград/Христо Д. Бръзицов.//ХLІV, 1964, № 4, с. 22-32. Отнася се за един и същи  вестник, на променящ името си, според спирането му от турската цензура.

124.БЪЛГАРСКА патриаршия: По случай 2 години от възстановяването ѝ.// ХХХV, 1955, № 5, с. 1-2. Кратък исторически преглед.

125.ВЕЛЕВ, Ганчо, Едно възрожденско училище – Семинария: По случай 104 години от откриването му/Ганчо Велев.//ХХХІV, 1954, № 7-8, с. 41-46; № 10, с. 11-22. За историята на Пловдивската семинария.

126.ВЕЛЕВ, Ганчо, Преглед на румъно-българските църковни отношения в миналото и днес/Ганчо Велев.//ХХХІV, 1954, № 11-12, с. 27-37. С библиография.

127.ВЕЛЕВ, Ганчо, Св. цар Борис и християнизирането на българския народ/ Ганчо Велев.//ХLV, 1965, № 10, с. 13-29; № 11, с. 24-32; № 12, с. 19-29.

128.ВЕРЮЖСКИЙ, В. протоиерей, Приходское болгарское духовенство в турецкую эпоху/Протоиерей В. Верюжский.//ХХХ, 1950, № 7, с. 17-27.

129.ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ  на патриаршеското достойнство на светата ни Църква.//ХХХІІІ, 1953, № 5-7, с. 1-14. Съдържа: 1. Изложение за избора на Патриарх Български и Митрополит Софийски, вписано в кондиката на Св. Синод; 2.Синодално приветствие, прочетено от Видински митрополит Неофит; 3. Слово на Негово Светейшество патриарх Кирил след интронизирането му; 4. Протокол на тържественото заседание на Св. Синод на БПЦ от 16 май 1953.

130.ДИМЕВСКИ, Славко, Римокатолишката пропаганда сред българите след Берлинския конгрес – 1878-1880: Според Ватикански документи/Славко Димевски.//ХLІV, 1964, № 10-11, с. 30-48. Съдържа: Положението на католицизма в Тракия, в Източна Румелия, в Княжеството; Дипломатич. преговори между Римокат. пропаганда и Отоманската империя; Сондиране на мнения за положението в Евр. Турция; Антиекзархийска дейност на Римската курия; Положението на католицизма на Балканите според тайния агент Пиерлинг; Докладът на тайния агент Вотка; Дипломат. активност на Римската курия за сключване уния с екзархията; Общият план на Конгрегацията за разпространението на католицизма.

131.ДИМИТРОВ, Филип, Българи и румъни при учредяване на Екзархията/ Филип Димитров.//ХХХVІІ, 1957, № 7, с. 21-25.

132.ЙОСИФ, епископ Знеполский, Светла годишнина/Знеполский епископ Йосиф.//ХLІІІ, 1963, № 5-6, с. 7-11.Слово, произнесено на тържественото събрание в Софийската митрополия на 10 май 1963 година,  по случай 10-годишнина от Възстановяването на  Българската патриаршия.

133.КАНДИЛАРОВ, Г. Ст., Българската духовна семинария в Цариград през 1897-98 и 1898-99 учебна година/Г. Ст. Кандиларов.//ХL, 1960, № 3, с. 19-22. По случай 60 години от превръщането на семинарията в шестокласно у-ще. Съдърж. на статията е според архива на покойния Г. Ст. Кандиларов, бивш ректор тогава. Текстът е прераб. под редакцията на сина на автора – проф. Г. Г. Кандиларов.

134.КАЦАРСКИ, Николай, протоиерей, За румъно-българските отношения в миналото: По случай честването стогодишнината от полагане основния камък на българската църква „Св. великомъченик Пантелеймон” в Галац/Прот. Николай Кацарски.//ХLІ, 1961, № 9-10, с. 40-46.

135.КИРИЛ, патриарх Български, Седем неизвестни писма на Димитър Хр. Миладинов/Български патриарх Кирил.//ХLІІІ, 1963, № 11-12, с. 1-30. С  18 приложения. Съдържа: 1. Увод и обяснение на писмата; 2. Оригинален текст и превод; 3. Факсимилета на писмата. Принос в църковно-народното движение.

136.КЛИМЕНТ Рилец, архимандрит, Как са отивали на поклонение при св. Ивана Рилски през време на турското робство: По документите от ХІХ век/ Архимандрит Климент Рилец.//ХХХІV, 1954, № 11-12, с. 14-18.

137.КЛИМЕНТ Рилец, архимандрит, Рилските братя възпитаници на руските духовни учебни заведения: По документите от ХІХ век/Архимандрит Климент Рилец.// ХХХІХ, 1959, № 7-8, с. 40-42.

138.КЛИМЕНТ Рилец, архимандрит, Рилските духовници-таскидиоти: По документите от ХІХ век/Архимандрит Климент Рилец.// ХХХІІІ, 1953, № 11, с. 15-23.

139.КЛИСАРОВ, Георги и др., Новооткрити материали от архивата на екзарх Йосиф І/Георги Клисаров, Св. Нелчинов.//ХХХVІІ, 1957, № 5-6, с. 58-62: с илюстрации.

140.КЛИСАРОВ, Георги, Утвърждаване и тържество на Българската патриаршия:  Летопис/ Георги Клисаров.// ХХХІV, 1954, № 5, с. 1-6.

141.КОЛЕДАРОВ, Петър, Борбите за народна църква и политическа независимост в Драмско през втората половина на ХІХ и началото на ХХ век./ Петър Коледаров.// ХХХVІІ, 1957, № 10, с. 12-18; № 11-12, с. 39-46.

142.КРЪСТЕВ, Кирил, Старобългарска езическа и християнска култура/Кирил Кръстев.//ХLV, 1965, № 7-8, с. 53-61.

143.МИЛОШЕВ, Борис Йосифов, Грижи на Българската екзархия в Цариград за здравеопазването в Македония и Тракия в края на XIX и началото на XX век /Борис Йосифов Милошев.//ХLІІ, 1962, № 12, с. 20-27. Из непубл. историческа моногр. под загл. „Здравеопазването в Македония и Тракия в края на XIX и началото на XX век”

144.МИЛОШЕВ, Борис Йосифов, Принос към изучаване историята на екзархийската болница „Евлогий Георгиев” в Цариград/Борис Йосифов Милошев.//ХLІV, 1964, № 10-11, с. 60-64; № 12, с. 22-30.

145.МИЯТЕВ, Петър, Документи за историята на Българската екзархия в маджарските държавни архиви/Петър Миятев.//ХLІІ, 1962, № 7-8, с. 36-64; № 9, с. 12-27. Съдържа и фотокопия на документи на маджарски и немски език с превод на български език.

146.НИКОДИМ, митрополит Сливенски, Българската патриаршия в системата на пентархията/Сливенски митрополит Никодим.//ХLІІІ, 1963, № 5-6, с. 1-4. Под „пентархия” се има предвид пет патриарси, които са били в този сан до ІV Вселенски събор – Римския, Цариградския, Александрийския, Антиохийския и Иерусалимския.

147.НИКОЛАЙ, епископ Макариополский, Културните връзки между Българската и Румънската православни църкви и по-специално – между техните висши богословски училища/Макариополский епископ Николай.// ХХХVІІІ, 1958, № 8, с. 1-8. Статията е посветена на Румънския патриарх Юстиниан, по случай 10 години от възлизането му на патриаршеския престол.

148.НИКОЛАЙ, епископ Макариополский, Покръстването на българския народ: Делото и заслутите на св. цар Борис – покръстител/Макариополский еп. Николай.//ХLV, 1965, № 9, с. 15-20. Реч, произнесена на 15 май 1965 година в аулата на Духовната академия по случай 1100 години от покръстването на българския народ.

149.НИТОВ, Йото, Историческото значение на султанския ферман за учредяването на Българската екзархия: По случай 85 години от издаването му /Йото Нитов.//ХХХV, 1955, № 12, с. 18-23.

150.ОРМАНДЖИЕВ, Иван П., Отражение на комитетското десетилетие (1867-1877) върху Българската народна църква и Екзархията в Цариград: По документи/Иван П. Орманджиев.//ХL, 1960, № 7-8, с. 44-55; № 9, с. 21-31.

151.ПАНДУРСКИ, Васил Ив., Св. Атанасий Велики на събора в град Сердика – София/Васил Иванов Пандурски.//ХХХVІ, 1956, № 1, с.27-33.

152.ПАНЧОВСКИ, Иван Г., Езичеството на прабългарите и неговото превъзмогване чрез покръстването им/Иван Г. Панчовски.//ХLV, 1965, № 7-8, с. 25-36. С библиография.

153.ПЕНОВ, Димитър, Десет години възстановена Българска патриаршия/ Димитър Пенов.//ХLІІІ, 1963, № 5-6, с. 11-21. Слово, произнесено в  Софийската митрополия на 5 май 1963 година на тържествен концерт. В доклада се разглежда състоянието на БПЦ при наличността на възстановеното ѝ преди 10 години патриаршеско достойнство.

154.ПЕТРОВ, Димитър п. протоиерей, Българо-румънските църковни отношения и връзки в миналото и днес/Протоиерей Димитър п. Петров.// ХХХVІІІ, 1958, № 7, с. 14-20.

155.ПИМЕН, митрополит Неврокопский, Звезди от църковния небосвод/ Неврокопский митрополит Пимен.//ХLІV, 1964, № 9, с. 1-18. Духовници, участвали в национално-освободителните борби: със слово и перо, с кръст и меч.

156.ПОПОВ, Борис, Родната православна църква/Борис Попов.//ХХХІ, 1951, № 1, с. 23-25. Кратък исторически преглед.

157.ПОПОВ, Николай, ставрофорен свещеноиконом и други, Румънският църковен печат за Възстановяването на Българската патриаршия и за Негово Светейшество българския патриарх Кирил: По случай десетгодишнината от Възстановяването на Българската патриаршия/Ставрофорен свещеноиконом Николай Попов, ставрофорен свещеноиконом Иоан Кристя, протоиерей Николай Кацарски.//ХLІІІ, 1963, № 5-6, с. 21-30. Съдържа: Румънската църковна делегация в България; Посещение на бълг. църковна делегация в Румъния през 1954 и 1955 година.

158.РАЙЧЕВ, Иван Попгеоргиев, иконом, Борба за роден език, училище и църква/Иконом Иван Попгеоргиев Райчев.//ХLІV, 1964, № 9, с. 30-32; № 10-11, с. 57-60. По случай 100 години от извършване на първата св. Литургия на славянски език на 6. ХІІ. 1862 година в храма „Св. св. апостоли Петър и Павел” в Силистра.

159.СНЕГАРОВ, Иван, Атонският въпрос/Иван Снегаров.//ХХХІІ, 1952, № 8, с. 1-8.

160.СНЕГАРОВ, Иван, Богословието като наука и неговото значение за Християнската църква/Иван Снегаров.//ХХVІІІ, 1948, № 5, с. 1-18. Реч, произнесена на 4 април 1948 година по случай 25-годишнината от откриването на Богословския факултет в София.

161.СНЕГАРОВ, Иван, Българска патриаршия/Иван Снегаров.//ХХХІІІ, 1953, № 5-7, с. 14-20.

162.СНЕГАРОВ, Иван, Българската схизма от гръцко (еладско) гледище/Иван Снегаров.//ХХVІ, 1946, № 3-4, с. 27-49.

163.СНЕГАРОВ, Иван, Възстановяване на Охридската архиепископия/Иван Снегаров.//ХХVІ, 1946, № 1, с. 14-25. Лекция, изнесена в Богословския факултет в София на 24 декември 1945 година.

164.СНЕГАРОВ, Иван, Цар Фердинанд и Българската църква/Иван Снегаров. //ХХVІ, 1946, № 8, с. 1-18.Съдържа: І. При управлението на Стамболов (до 18.V.1894 г.); ІІ. След падането на Стамболов (1894-1908 г.); ІІІ. Екзарх Йосих и цар Фердинанд.

165.СПАНЬОВСКИ, Н., Екзархията и априлското въстание/Н. Спаньовски.// ХLІІ, 1962, № 5-6, с. 32-37.

166.СТАНЕВ, Петко П., иконом, Под двойно иго/Иконом Петко П. Станев.// ХLV, 1965, № 3, с. 22-23. Политическо – турско и духовно – гръцко.

167.СЪБЕВ, Тодор, Градивната роля на Българската патриаршия/Тодор Събев. //ХХХVІІ, 1957, № 5-6, с. 7-11.

168.СЪБЕВ, Тодор, Дряновската епопея – 1876 година и участието на духовници-патриоти в нея/Тодор Събев.//ХХХVІІІ, 1958, № 4, с. 24-28.

169.СЪБЕВ, Тодор, Патриотично-въстаническа дейност в Севлиево (1876) и участие на духовенството в нея: По случай 80 години от героичния подвиг на въстаниците/Тодор Събев.//ХХХVІ, 1957, № 2, с. 23-30. Подготовка, организация и ход на въстанието.

170.СЪБЕВ, Тодор. Пет години възстановена родна патриаршия/Тодор Събев. //ХХХVІІІ, 1958, № 5-6, с. 1-3.

171.СЪБЕВ, Тодор, По верен път – до тържеството на многожелано единство, братолюбие и мир: Двадесет години от вдигането на схизмата/Тодор Събев.// ХLV, 1965, № 2, с. 30-36; № 4, с. 23-32; № 11, с. 12-19. Съдържа: Как се дойде до схизмата; Схизмата и Българската църква; Схизмата и поместните Православни църкви до края на Първата световна война; Към обединяване  на усилията за всеправославно единство.

172.ТЕЛБИЗОВ, К., Нови исторически данни за дейността на българските францискани през ХVІІ-ХІХ век./К. Телбизов.//ХLІV, 1964, № 10-11, с. 48-57. За ръкописната книга от 1761 година „Архив в три части…” на някогашната Българска францисканска провинция – извор за църковната история на България, Влашко, Седмиградско и Унгария.

173.ТОДОРОВ, Тодор С., Българската патриаршия през вековете: По случай три години от възстановяване на патриаршеското достойнство на БПЦ/Тодор С. Тодоров.//ХХХVІ, 1956, № 5-6, с. 7-11.

174.ХРЕЛОПАНОВ, Иван, Вторият Атон на Балканите/Иван Хрелопанов.// ХLІІІ, 1963, № 7-8, с. 58-59. За храмове и манастири, построени по времето на цар Борис-покръстител, в североизт. част на България.

175.ЦАНКОВ, Стефан протопрезвитер, Българската православна църква – в минало и настояще/Протопрезвитер Стефан Цанков.//ХХХVІ, 1956, № 12, с. 1-12. Реферат, изнесен на 2 ноември 1956 година в аулата на Духовната академия в София, по случай посещението на датската лутеранска делегация.

176.ЦАНКОВ, Стефан протопрезвитер, Народният, напредничав и свободолюбив характер на Българската православна църква/Протопр. Стефан Цанков.//ХХХІ, 1951, № 2-3, с. 1-13.

ХРАМОВЕ И МАНАСТИРИ

177.АЛЕКСАНДРОВ, Недю, Допълнителни сведения по съграждане и освещаване мавзолея край град Стара Загора/Недю Александров.// ХLV, 1965, № 7-8, с. 62-64. Във връзка с храм-паметника „Св. Троица”.

178.АЛЕКСАНДРОВ, Недю, Сто години от първото изграждане на храм-паметника „Св. Троица” в град Стара Загора (1863-1963 година)/Недю Александров.//ХLІV, 1964, № 1, с. 23-29.

179.АЛЕКСАНДРОВ, Недю, Сто години от съграждането на храма „Св. Димитър”в село Батошево, Габровски окръг/Недю Александров.//ХLV, 1965, № 12, с. 29-34.

180.ВАСИЛЕВ, Иван п., Историческият храм „Св. великомъченик Теодор Стратилат” в Райково, Смолянско: По случай неговата 125-годишнината: 1836-1961/Иван п. Василев.//ХLІІ, 1962, № 7-8, с. 28-36.

181.ВЕЛЕВ, Ганчо, Сиянието от Рила/Ганчо Велев.//ХL, 1960, № 11, с. 1-9. За св. Иван Рилски и Рилският манастир.

182.ДЮЛГЕРОВ, Георги  Иванов, протоиерей, Св. Иван Рилски и неговия манастир: Исторически поглед/Протоиерей Георги Ив. Дюлгеров.//ХLІІІ, 1963, № 11-12, с. 31-42. Съдържа: Животът и подвижничеството но св. Иван Рилски; Мощите и манастирът през вековете.

183.ИВАНОВ, Гено, Етрополският манастир/Гено Иванов.//ХLІV, 1964, № 6-7, с. 50-59. Съдържа: Миналото на манастира; Манастирът като културно-просветен център; Етрополе и Етрополския манастир.

184.ИГНАТИЕВ, А., Храмът св. Александър Невски в София – паметник на братската любов между руския и българския народ/А. Игнатиев.//ХL, 1960, № 9, с. 12-16. История за построяването на храма.

185.ИНОКЕНТИЙ, архимандрит, Знаменателна стогодишнина/Архимандрит Инокентий.//ХLV, 1965, № 12, с. 9-18. История на Клисурския манастир.

186.ИНОКЕНТИЙ, архимандрит, Историческото минало на Килифаревския манастир/Архимандрит Инокентий.//ХLІV, 1964, № 10-11, с. 13-22.

187.КАРАМАНОВ, Владимир А., По ограбването на Рилския манастир през втората половина на ХVІІІ век и кредиторите на същия през това време/ Владимир А. Караманов.//ХLІV, 1964, № 6-7, с. 60-62. Съдържа и  текста на фермана на български език от 11 май 1773 година от султан Абдул Хамид хан І.

188.КИСЕЛКОВ, Владимир Сл., Рилският манастир като духовно огнище/ Владимир Сл. Киселков.//ХХVІ, 1946, № 9-10, с. 7-11. История и значение на св. Обител като вековен духовен разсадник, като фактор на нашето Възраждане.

189.КЛИМЕНТ, Рилец, архимандрит, Връзки на Рилския манастир с Русия през ХІХ век/Архимандрит Климент Рилец.//ХХХVІІ, 1957, № 5-6, с. 51-54; № 8, с. 23-26; ХХХVІІІ, 1958, № 5-6, с. 31-34.

190.КЛИМЕНТ, Рилец, архимандрит, Възгледи на един гръцки писател за св. Ивана Рилски и неговия манастир/Архимандрит Климент Рилец.//ХХVІ, 1946, № 9-10, с. 20-23. Пътни бележки на гръцкия писател Дим. Ламбакис и тяхната „необективност.”

191.КЛИМЕНТ, Рилец, архимандрит, Значението на Рилския манастир в сегашно време/Архим. Климент Рилец.//ХХVІ, 1946, № 3-4, с. 49-51.

192.КЛИМЕНТ, Рилец, архимандрит, Нови приноси към историята на Рилския манастир/Архимандрит Климент Рилец.//ХХХVІІІ, 1958, № 8, с. 23-25.

193.КЛИМЕНТ, Рилец, архимандрит, Рилският манастир, Мелник и Мелнишкият край/Архимандрит Климент Рилец.//ХLІV, 1964, № 3, с. 2-8; № 4, с. 7-11. Настоящата статия е във връзка със статията „Рилските духовници-таксидиоти”, публикувана в Духовна култура през 1953, № 11. Съдържа: І. Рилският метох в Мелник; ІІ. Рилски духовници в Мелник; ІІІ. Училище в Мелник; ІV.Българско училище във с. Влахи; V. Чифликът в св. Врач; VІ. Снабдяване с продукти от Мелник; VІІ. Болни от Мелник.

194.КЛИМЕНТ, Рилец, архимандрит, Рилският манастир в навечерието на Освобождението (1875-1877 година): По документи из архивите на Рилския манастир/Архимандрит Климент Рилец.//ХLІ, 1961, № 2, с. 24-30; № 3, с. 24-27. Съдържа: Често сменяне на турската администрация; Турците продават имотите си; манастирът се запасява с храни; Финансовата криза в  манастира; Спадане курса на турските пари; Нови данъци; Подкупване на турските власти; Арести на манастирски лица; Отражението на въстанията в Панагюрище и Батак; Башибозуци и черкези в манастира; Пратеник на султана със спец. мисия; Грабежи при бягството на турците от България.

195.КЛИМЕНТ, Рилец, архимандрит, Рилският манастир и Света Гора/ Архимандрит Климент Рилец.//ХLІІІ, 1963, № 7-8, с. 36-44. Връзки и взаимоотношения в миналото.

196.КЛИСАРОВ, Георги, За автентичността на Рилската грамота/Георги Клисаров.//ХХХV, 1955, № 12, с. 32.

197.КРЪСТЕВ, Кирил, Храмове-паметници на Освобождението/Кирил Кръстев. //ХХХVІІ, 1957, № 10, с. 7-12. История, архитектура, иконография на храм-паметник „Св. Александър Невски” – София  и „Рождество Христово” – град Шипка.

198.НЕСТОР, архимандрит, Къпиновският манастир: По случай 690 години от основаването му/Архимандрит Нестор.//ХLІІ, 1962, № 10, с. 26-30.

199.НИКОЛАЙ, епископ Макариополски, Нашите манастири/Макариополски епископ Николай.//ХLІV, 1964, № 6-7, с. 1-16. Съдържа: Ставропигиални манастири; Манастири извън нашите предели; Епархийски манастири. Кратка история на 47 български манастири.

200.НИКОЛАЙ, епископ Макариополски, Света Гора – Атон/Макариополски епископ Николай.//ХLІІІ, 1963, № 7-8, с. 7-20. Посвещава се на юбилейното тържество по случай хилядагодишнината от основаването на Лаврата на св. Атанасий Атонски и на общежитийното монашество на Атон.

201.НИТОВ, Йото, Един султански ферман от 1858 година за постройка на храм/ Йото Нитов.//ХL, 1960, № 11, с. 30-32.  За храм в с. Караш – Врачанско.

202.ПОПАТАНАСОВ, В., свещеник, Стогодишнината на храма „Св. Неделя” в село Ракитово, Пазарджишко/Свещеник В. Попатанасов.//ХLІ, 1961, № 9-10, с. 47-51. Съдържа: За строежа на храма; Килийното у-ще в село Ракитово; Строеж на камбанарията; Свещенослужители.

203.РИЛСКИ  изповедници и метоси в София.//ХХХІV, 1954, № 4, с. 23-27. Подпис: Стил.

204.ТАБАКОВА, Л., Петропавловският манастир и участието му в революционните борби на българския народ/ Л. Табакова.//ХLІІІ, 1963, № 1, с. 21-26; № 3, с. 21-30. Съдържа: 1.Положението на народните маси през робството; 2.Лясковска обител „Св. св. апостоли Петър и Павел”. Местоположение, произход и история. Предания и писмени паметници; 3. Марииното въстание от 1700 година; 4. Движение против гръцкото духовенство. Максим Райкович; 5. Въстанически опити в XIX век и участието на манастира в тях. Капитан Николово въстание; 6. Хаджи Ставревото въстание през 1862 година; 7. Манастирът и въстанията през 1878 година в Търновския край; 8. Първото богословско училище в Петропавловския манастир; 9. Манастирът сега.

205.ТОДОРОВ, Петър, Раковишкият манастир „Св. Троица”/Петър Тодоров.// ХХХV, 1955, № 2-3, с. 48-52. История и архитектура.

206.ЧУНГАРЕВ, Симеон К., Храмът „Св. Успение Богородично” в Асеновград и причислените дванадесет параклиса към него: 1765-1965 година/Симеон К. Чунгарев.//ХLV, 1965, № 11, с. 20-23.

ИСИХАЗЪМ

207.ДОНЧЕВ, Антон, Йосиф Брадати – предвестник на Паисиевата история/ Антон Дончев.//ХLІІІ, 1963, № 3, с. 14-21.

208.ИЛАРИОН, архимандрит, Попславовата черница/Архимандрит Иларион. //ХLІІ, 1962, № 10, с. 8-10. Сведения за иеромонах Йосиф Брадати.

209.ИНОКЕНТИЙ, архимандрит, Преподобни Теодосий Търновски и неговата школа/Архимандрит Инокентий.//ХLІІІ, 1963, № 9, с. 17-22.

210.НИКОЛАЙ, епископ Макариополски, Преподобни Теодосий Търновски/ Макариополски епископ Николай.//ХLІV, 1964, № 2, с. 1-7. Слово, произнесено в аулата на Духовната академия на 10 декември 1963 година по случай 600 години от смъртта на Теодосий Търновски.

211.НИКОЛАЙ, епископ Макариополски, Св. Григорий Палама и неговото богословие: Теология, антропология и мистикология/Макариополски епископ Николай.//ХLV, 1965, № 3, с. 5-13.

212.ПАНЧОВСКИ, Иван Г., Духовният образ на преп. Теодосий Търновски/ Иван Г. Панчовски.//ХLІІІ, 1963, № 11-12, с. 43-48.

213.ПАРТЕНИЙ, Левкийский, Преподобни Теодосий Търновски/Левкийский Партений.//ХХХІ, 1951, № 9-10, с. 26-32.

214.ПАРТЕНИЙ, епископ Левкийски, Преподобни Теодосий Търновски/ Левкийски епископ Партений.//ХLІІІ, 1963, № 9, с. 1-17.

СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ

215.ВЕЛЕВ, Ганчо, Култът към славянските равноапостоли през Българското възраждане/Ганчо Велев.//ХLІ, 1961, № 5, с. 8-21. Съдържа: Пръв Атон заговорил отново за тях; Жив научен и родолюбив интерес към личността и делото им; Възобновяване на богослужебната им прослава; Празнуване на славянските просветители; Патрони на българското училище и покровители на нацията; Общославянско знаме.

216.ВЕЛЕВ, Ганчо, Празникът „Св. Кирил и Методий”: 11 (24 май) Ганчо Велев. //ХХХ, 1950, № 5, с. 8-11.История за произхода на празника.

217.КОДОВ, Христо, Духовният чин на св. Кирила/Христо Кодов.//ХL, 1960, № 5, с. 16-20.

218.КУЛЕЛИЕВ, Йордан и др., Нови данни за първото честване паметта на светите братя Кирил и Методий в Търново/Йордан Кулелиев, Л. Кантарджиев. //ХLІ, 1961, № 5, с. 21-24.

219.ЛАЗАРОВ, Стефан, Стара григорианска служба за светите Кирил и Методий/Стефан Лазаров.// ХХХVІІ, 1957, № 5-6, с. 43-48.

220.МАДЖУРОВ, Николай, Славянските просветители св. св. Кирил и Методий/ Николай Маджуров.//ХLІІ,  1962, № 5-6, с. 16-32.Съдържа: Живот и дейност на св. братя; Св. Методий; Константин Философ; В страната на сарацините; Константин и Методий в манастира св. Полихрон; Първата славянска азбука; Славянската азбука в България; Кирилица и глаголица; Хазарската мисия; Моравската мисия; Във Венеция; При папата в Рим; Смъртта на Константин; Св. Методий в Панония; Св. Методий във Великоморавия; В Цариград; Смъртта на св. Методий; Честване паметта на равноапостолите в България.

221.МИЛЕВ, Александър, Един латински извор за живота и делото на св. Кирил и Методий: Италианската легенда/Александър Милев.//ХХХVІ, 1956, № 5-6, с. 36-47.

222.МИЛЕВ, Александър, Преславската и Охридската школи в нова светлина /Александър Милев.//ХХХVІІ, 1957, № 5-6, с. 37-43.

223.МИЛЕВ, Александър, Стогодишнина на празника на светите Кирил и Методий/Александър Милев.//ХХХVІІ, 1957, № 7, с. 19-21. Научна сесия на БАН.Установяване на празника, история.

224.НАНКОВ, Симеон, протоиерей, Разпространение и влияние на великото дело но светите братя Кирил и Методий в славянските земи/Протоиерей Симеон Нанков.//ХХХІХ, 1959, № 5, с. 24-29.

225.ПАНДУРСКИ, Васил Ив., Св. братя Кирил и Методий и славянското богослужение/Васил Ив. Пандурски.//ХLІІІ, 1963, № 5-6, с. 42-51.

226.ПАНЧОВСКИ, Иван Г., Св. св. Кирил и Методий като български първоучители и просветители/Иван Г. Панчовски.//ХLІІІ, 1963, № 5-6, с. 30-36.

227.ПЕНОВ, Димитър, Църковно-обществените възгледи на светите братя Кирил и Методий/Димитър Пенов.//ХLІІІ, № 5-6, с. 36-42.

228.СВЕТИТЕ Солунски братя.//ХХХІІІ, 1953, № 5-7, с. 43-49. Подпис: Е. С.

229.СПАНЬОВСКИ, Н., Една случка из дейността на славянския просветител св. Методий във Великоморавия/Н. Спаньовски.//ХLІV, 1964, № 5, с. 17-18.

230.СЪБЕВ, Тодор, Богословието на светите братя Кирил и Методий/Тодор Събев.//ХХХІV, 1954, № 5, с. 26-32. Учението им за: Богопознанието; Св. Троица; Въплъщението; Христология и Сотирология; За свободната човешка личност; Моисеев и Христов закон; Обрезание и Кръщение; За иконопочитанието; Против идолопоклонството; Против триезичната ерес.

231.СЪБЕВ, Тодор, Великото дело на св. Братя – всеславянски просветители, равноапостоли/Тодор Събев.// ХL, 1960, № 5, с. 8-16.

232.ЦОНЕВСКИ, Илия К., Делото на светите равноапостолни братя Кирил и Методий/Илия К. Цоневски.//ХХХVІІІ, 1958, № 5-6, с. 42-45: с илюстрации.

ИЕРОМОНАХ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ

233.АРНАУДОВ, Михаил. Въпроси около отца Паисия Хилендарски/Михаил Арнаудов.//ХLІІ, 1962, № 5-6, с.5-16. Съдържа: 1.Родното място на първоапостола на Българското възраждане; 2. Потекло и родословие; 3. Из жизнения път на отец Паисий; 4. Паисий Хилендарски пред потомството.

234.ИВАНОВ, Александър М., За езика и стила на отец Паисий/Александър М. Иванов.//ХLІІ, 1962, № 10, с. 11-15.

235.КАЦАРСКИ, Николай протоиерей, Отец Паисий Хилендарски и неговата славянобългарска история/Прот. Николай Кацарски.//ХLІІ, 1962, № 11,с. 3-9.

236.ОРМАНДЖИЕВ, Иван П., Славянобългарската история на отец Паисий и неговата идеология за Българското възраждане/Иван П. Орманджиев.//ХLІІ, 1962, № 7-8, с. 5-21.

237.ПАИСИЙ Хилендарски, иеромонах, Славянобългарска история/ Иеромонах Паисий Хилендарски.//ХLІІ, 1962, № 5-6, с. 4. Откъс.

238.ПАРТЕНИЙ, епископ Левкийски, Преподобни Паисий Хилендарски като светец на Българската православна църква/Левкийски епископ Партений.// ХLІІІ, 1963, № 3, с. 1-9.

239.ПИМЕН, митрополит Неврокопский, Отец Паисий: По случай 240 години от раждането и 200 години от написване историята му//Неврокопский митрополит Пимен.//ХLІІ, 1962, № 12, с. 1-23. С библиография. Съдържа: Родно място и род; Юношество; Епоха; Свето Гора; Предходници; Подтици за написване на Историята му. Извори; Историята на Паисий; Език; Идеи: За балканско разбирателство, за родствените връзки между Русия и България; Препис на историята; Влияние; По-нататъшна съдба и смърт на Паисий; Образът на Паисий; Значение.

240.ПОПОВ, Ст.,  Паисиевата славянобългарска история/Ст. Попов.//ХLІІ, 1962, № 9, с. 10-12.

241.СНЕГАРОВ, Иван, Отец Паисий Хилендарски/Иван Снегаров.//ХХХІІІ, 1953, № 3, с. 1-6.

242.СНЕГАРОВ, Иван, Отец Паисий Хилендарски/Иван Снегаров.//ХLІІ, 1962, № 7-8, с. 1-5.

243.СПАНЬОВСКИ, Н., Висока оценка на Паисиевото дело/Н. Спаньовски.// ХLІІ, 1962, № 12, с. 24-31. Мнения на наши и чужди учени общественици

ИСТОРИЯ НА СЪВРЕМЕННИ ПРАВОСЛАВНИ  ЦЪРКВИ

244.ВЛАД, Софрон ик., Възвръщане на Трансилванските унияти в лоното на Румънската православна църква/Ик. Софрон Влад; Превод от румънски прот. Димитър п. Петров.//ХХХVІІ, 1957, № 8, с. 11-16; № 9, с. 14-22.

245.МИХАИЛ, епископ Смоленский и Дорогобужски, Значение на възстановяването на патриаршеството в Руската православна църква/ Смоленский и Дорогобужски епископ Михаил.//ХХХVІІІ, 1958, № 7, с. 8-13. Реч, произнесена на тържествения акт в Московската духовна академия на 13 май 1958 година.

246.НИКОЛАЙ, митрополит Крутицкий и Коломенски, Православието и съвременността: Реч, произнесена на тържествения акт в Московската духовна академия на 13 май 1958 година/Крутицкий и Коломенски митрополит Николай.//ХХХVІІІ, 1958, № 7, с. 3-8. По повод 40-години от възстановяването на Руската патриаршия. Как живее Руската православна църква в новите условия и мнението им по въпросите за Икуменическото движение; Използване на атомната енергия; Защита на мира.

247.ПЕТКОВ, Ст. Н., Колхоз на християнски основи: Кръстовъздвижническото трудово братство в Русия/Ст. Н. Петков.//ХХVІІ, 1947, № 1, с. 12-25. Животът и дейността на православното братство.

248.СЪБЕВ, Тодор, Руската патриаршия: По случай 40 години от възстановяването ѝ/Тодор Събев.//ХХХVІІІ, 1958, № 5-6, с. 25-30.

249.ЦАНКОВ, Стефан протопрезвитер, Руската православна църква: Нейното съвременно устройство, положение и дейност/Протопр. Стефан Цанков.// ХХХІХ, 1959, № 3, с. 1-9; № 4, с. 12-18; № 6, с. 1-7. Съдържа: І. Църквата и Съветската държава; ІІ. Сегашното устройство и управление на църквата; ІІІ. Църковен живот; ІV. Взаимоотношенията ѝ с православните и инославните църкви; V. Патриотичната дейност през времето на Втората световна война и след това борбата ѝ за мир.

250.ЦАНКОВ, Стефан протопрезвитер, Съвременният християнски живот в Чехословакия/Протопрезвитер Стефан Цанков.//ХХХVІІІ, 1958, № 9-10, с. 1-11. Съдържа: І. Исторически преглед от миналото насам; ІІ. Съвременно положение на хр. църкви; ІІІ. Животът на църквите. За Римокатолическата, протестанската и православната църкви в Чехословакия.

БЕЛЕЖИТИ  ЛИЧНОСТИ – БИОГРАФИИ

ДУХОВНИЦИ

251.АРНАУДОВ, Михаил, Екзарх Антим/Михаил Арнаудов.//ХХХVІ, 1956, № 5-6, с. 23-29. По повод новия труд на Българския патриарх Кирил. Екзарх Антим 1816-1888. – С.: СИ, 1956.

252.АРНАУДОВ, Михаил, Софроний Врачански: За 150-годишнината на неговия „Неделник”/Михаил Арнаудов.//ХХХVІ, 1956, № 4, с. 1-8.

253.АРНАУДОВ, Михаил, Софроний Врачански: Сто и петдесет години от смъртта му/Михаил Арнаудов.//ХLІІІ, 1963, № 10, с. 1-11.

254.ВИЗИРЕВ, Станчо, Доростолският и Червенски Михаил в неговото тридесетгодишно митрополитско служение/Станчо Визирев.//ХХХVІІ, 1957, № 7, с. 1-4.

255.[ВИЗИРЕВ, Станчо], Един адрес: Из архивите на блаженопочевшия Варненски и Преславски митрополит Симеон/[Станчо Визирев].//ХХХVІІ, 1957, № 11-12, с. 61-63. Подпис: Вз.  За личността и дейността му.

256.ДИМОВ, Димитър Рачев, Бележит син на Мусина: По случай 145 години от рождението на революционера хаджи поп Иринчо Петров/Димитър Рачев Димов.//ХLІІ, 1962, № 11, с. 21-24.

257.ДИМОВ, Димо Рачев, Спомени на Гено Недялков Костадински за отец Матей Преображенски, Бачо Киро и поп Харитон/Димо Рачев Димов.//ХLІІІ, 1963, № 5-6, с. 54-63.

258.ЗАВОЕВ, Петър, Поп Стойко на нова енория./Петър Завоев.//XXXIX, 1959, 10, с. 26-29. Исторически разказ за поп Стойко Владиславов от Котел, бъдещия еп. Софроний Врачански.

259.КИРИЛ, патриарх Български, Авксентий Велешки: По случай 100 години от смъртта му – 2 февруари ст. ст. 1865 година/Български патриарх  Кирил.// ХLV, 1965, № 5-6, с. 1-28. Резюме на френски език.

260.КИСЕЛКОВ, Владимир Сл., Епископ Поликарп Цонков: Неизвестен внук на Софроний Врачански/Владимир Сл. Киселков.//ХХХІХ, 1959, № 7-8, с. 42-46; № 9, с. 24-28; № 12, с. 16-25.

261.КЛИМЕНТ (Васил Друмев), митрополит, Автобиографични бележки/ Митрополит Климент (Васил Друмев).//ХХХІ, 1951, № 9-10, с. 2-10.

262.МАРИНОВ, Борис, Професор архимандрит д-р Евтимий/Борис Маринов. //ХХХV, 1955, № 8, с. 1-16. За архимандрит д-р Евтимий (Сапунджиев).

263.МЕТОДИЙ, архимандрит, Негово Блаженство Българският екзарх Стефан І/Архимандрит Методий.//ХХVІІ, 1947, № 4, с. 5-11. Автобиографично изложение. По случай 25 години като Софийски митрополит.

264.МИХАИЛ Доростолский и Червенски. В Памет на проф. д-р архимандрит Евтимий: Образ и дело/Доростолский и Червенски митрополит Михаил.// ХХХV, 1955, № 9, с. 2-9. Реч-възхвала, произнесена на 24 юли 1955 година в Копривщенската църква „Св. Богородица” на заупокойната св. Литургия преди освещаването на надгробния паметник на архимандрит Евтимий.

265.МИХАЙЛОВ, Георги Дим., Приносът към биографията на Неофит Рилски: Непубликувани писма от кореспонденцията на Неофит Рилски: По случай 80 години от смъртта му/Георги Дим. Михайлов.//ХLІ, 1961, № 7-8, с. 53-64; № 9-10, с. 52-59.

266.НАНКОВ, Симеон протоиерей, Пловдивският митрополит Максим: 14 септември 1850-1 март 1938/Прот. Симеон Нанков.//ХХХVІІІ, 1958, № 3, с. 18-21.

267.НАНКОВ, Симеон протоиерей, Честита двадесетгодишнина/Прот. Симеон Нанков.//ХХХVІІІ, 1958, № 5-6, с. 3-9. За патриарх Кирил, по случай избирането му за Пловдивски митрополит 15 май 1938 година.

268.НЕСТОР, архимандрит, Заточението на Търновския митрополит Климент (Васил Друмев) в Петропавловския и Гложенския манастири/Архимандрит Нестор.//ХLІ, 1961, № 7-8, с. 40-45.

269.НИКОЛАЙ, епископ Макариополски, Врачанският митрополит Паисий: По случай 25-годишното му служение като епархийски архиерей/ Макариополски епископ Николай.//ХХХV, 1955, № 12, с. 5-8.

270.ПАНЧОВСКИ, Иван Г., Григорий Цамлак като духовник и книжовник: По случай 600 години от рождението му/Иван Г.  Панчовски.//ХLІV, 1964, № 12, с. 1-12.

271.ПАШЕВ, Ганчо Ст., Скромен венец на гроба на Търновския митрополит Климент (Васил Друмев): По случай 50 години от смъртта му/Ганчо Ст. Пашев.// ХХХІ, 1951, № 9-10, с. 10-16. Писател, пастир, оратор и обществено-политически деец.

272.ПЕНАКОВ, Ив. Ст., Един добруджански българин – владика и революционер във Влашко: Иларион Арджишки: 1777-1845 година/Ив. Ст. Пенаков.//ХLІІІ, 1963, № 1, с. 26-32.

273.ПЕНАКОВ, Ив. Ст., Иеромонах Кириак от Свищов: 1800-1878: Един незвестен български книжовник в Румъния/Ив. С. Пенаков.//ХХХVІІІ, 1958, № 5-6, с. 46-49.

274.ПЕНОВ, Димитър, Протопрезвитер Стефан Цанков/Димитър Пенов.// ХХХVІ, 1956, № 10, с. 1-11.По случай 75-годишнината му. Убеждения и подбуди, ръководещи неговата плодотворна дейност. Учението му за християнската вяра.

275.ПЕНОВ, Димитър, [Протоиерей Феодор] Ф. А. Голубински/Димитър Пенов.//ХХХV, 1955, № 5, с. 19-21; № 6, с. 13-21. С библиография. Съдържа: І. Живот и дейност. ІІ. Личност.

276.ПЛОЧЕВ, Т. Д., Неофит Рилски като музикален критик: Принос към биографията му/Т. Д. Плочев.// ХХХІІІ, 1953, № 12, с. 27-30.

277.ПОПТОДОРОВ, Радко, свещеник, Академик професор протопрезвитер д-р на богословието и правото Стефан Цанков почина!/Свещ. Радко Поптодоров. //ХLV, 1965, № 5-6, с. 59-69.

278.РУЖИЦКИЙ, К., протоиерей, На светлата памет на митрополит Филарет (Дроздов): Доклад, изнесен в Московската духовна академия/Протоиерей К. Ружицкий.//ХL, 1960, № 5, с. 20-27.

279.СЪБЕВ, Тодор, Негово блаженство екзарх Йосиф І: По случай 50 години от смъртта му/Тодор Събев.//ХLV, 1965, № 7-8, с. 37-45. Следва.

280.СЪБЕВ, Тодор, Неофит Хилендарски Бозвели: По случай 110 години от смъртта му/Тодор Събев.//ХХХVІІІ, 1958, № 8, с. 18-22.

281.[ТАНЧЕВ, Матей, иконом], Митрополит Климент Друмев през Гложене за манастира „Св. великомъченик Георги”: По разказа на тогавашния Гложенски кмет Иван Резнаков/[Иконом Матей Танчев].//ХХХV, 1955, № 5, с. 31-33. Подпис: иконом М. Т.

282.ТАНЧЕВ, Матей, иконом, Митрополит Натанаил Охридски за село Български извор/Съобщава иконом Матей Танчев.//ХХХVІІ, 1957, № 7, с. 31-32.

283.ТЕПЛОВ, В., Деветстотин дни в обсадения Ленинград: Поклон и възхвала на доблестно изпълнения архипастирски дълг/В. Теплов; [Прев. от рус.].// ХХХVІІІ, 1958, № 4, с. 18-20. Из: ЖМП, 1957, № 11. По случай 80-години от рождението на Всеруския патриарх Алексий.

284.ЦАНКОВ, Стефан протопрезвитер, Варненският и Преславски митрополит Симеон: 9 февруари 1840-23 октомври 1937/Протопрезвитер Стефан Цанков.//ХХХVІІ, 1957, № 11-12, с. 1-15. За църковното му служение; Принос в благоустройството на БПЦ; Екзархийският устав от 1895-1897 година.

285.ЧОЛАКОВ, Любозар, Врачански митрополит Паисий/Любозар Чолаков. //ХLІІІ, 1963, № 11-12, с. 48-51.

286.ЧОЛАКОВ, Любозар, Спомени и характеристики: Врачански митрополит Климент/Любозар Чолаков.//ХХХVІІІ, 1958, № 7, с. 27-29.

287.ЧОЛАКОВ, Любозар, Спомени и характеристики: Неврокопский митрополит Борис/Любозар Чолаков.//ХLІІ, 1962, № 11, с. 10-12.

288.ЧОЛАКОВ, Любозар, Спомени и характеристики: Пловдивский митрополит Максим/Любозар Чолаков.//ХХХІХ, 1959, № 3, с. 23-26.

289.ЧОЛАКОВ, Ромео, Кога и къде е починал Васил Друмев-Климент Търновски?/Ромео Чолаков.// ХХVІІ, 1947, № 4, с. 27-29.

СВЕТСКИ ЛИЦА

290.АЛЕКСАНДРОВ, Недю, Иоаким Г. Бакалов: По случай 100 години от раждането му/Недю Александров.//ХLІ, 1961, № 1, с. 26-32.

291.АРНАУДОВ, Михаил, Един велик борец за българска църковна независимост – Гавриил Кръстевич: 1818-1898 година/Михаил Арнаудов.// ХХХVІІІ, 1958, № 5-6, с. 16-25.

292.АРНАУДОВ, Михаил, Христо Тъпчилещов: Из живота на един незабравим възрожденец/Михаил Арнаудов.//ХLІ, 1961, № 7-8, с. 45-52.

293.БОГДАНОВ, Иван, Ромео Чолаков: По случай десет години от смъртта му/ Иван Богданов.//ХLІІІ, 1963, № 5-6, с. 63-64. Езиковед и литератор-славист. За творчеството му.

294.ВИЗИРЕВ, Станчо, Константин Величков: По случай 100 години от рождението му/Станчо Визирев.//ХХХV, 1955, № 9, с. 30-36; № 10-11, с. 37-44. Живот и творчество

295.ГЕОРГИЕВ, Георги Ст., Петър Парчевич/Георги Ст. Георгиев.//ХLІV, 1964, № 6-7, с. 46-50. За дипломатическата му дейност.

296.ГЯУРОВ, Христо Н., Професор д-р Николай Никанорович Глубоковский: По случай 20 години от смъртта му/Христо Н. Гяуров.//ХХХVІІ, 1957, № 5-6, с. 19-24.

297.ДЮЛГЕРОВ, Георги Ив., протоиерей, Иван Вазов (1850-1921): По случай 40 години от смъртта му/Георги Ив. Дюлгеров.//ХLІ, 1961, № 9-10, с. 31-40.

298.ЖЕКОВ, Ал., Народният просветител Недьо Жеков/Ал. Жеков.//ХХХІХ, 1959, № 10, с. 12-17; № 11, с. 21-29.

299.ИВАНОВ, Александър, Сто години от рождението на Стоян Михайловски/ Александър Иванов.//ХХХVІ, 1956, № 2, с. 16-21.Живот и творчество.

300.КЛИСАРОВ, Георги, Академик Михаил Арнаудов/Георги Клисаров.// ХLІІІ, 1963, № 10, с. 12-16.

301.КЛИСАРОВ, Георги, Към биографията на Васил Левски: Данни от книжовника Игнатий Рилски/Георги Клисаров.//ХХХVІ, 1956, № 2, с. 30-32. Постригването му за монах.

302.КЛИСАРОВ, Георги, Стилиян Чилингиров/Георги Клисаров.//ХХХVІІ, 1957, № 3, с. 8-10. Биография и литературна дейност.

303.КОДОВ, Христо, Професор Стефан Младенов: По случай 75-годишния му юбилей/Христо Кодов.// ХХХVІ, 1956, № 2, с. 8-13.

304.КОЖУХАРОВ, Стефан, За човека – учител и литератор Ромео Петров Чолаков: По случай една година от смъртта му/Стефан Кожухаров.//ХХХІV, 1954, № 2-3, с. 52-53.

305.КРЪСТЕВ, Ст., Васил Левски – Дяконът: Религиозно- нравствен образ/Ст. Кръстев.//ХХІХ, 1949, № 2-3, с. 14-19.

306.КРЪСТЕВ, Ст., Левски в светлина/Ст. Кръстев.//ХХХVІІ, 1957, № 2, с. 11-19. Живот и дело.

307.КУЮМДЖИЕВ, Борис П., Уточнени сведения от биографията на Георги Стойков Раковски/Борис П. Куюмджиев.//ХL, 1960, № 12, с. 13-20. Съдържа: 1. За социалния произход на Раковски; 2. Година на раждане; 3. Промени в името му и на какво се дължат; 4. За поданството на Раковски; 5. Датата  на смъртта и на каква възраст е починал; 6. Кога и при каква тържественост са пренесени костите на Раковски в България и как са съхранявани?.

308.МЕТОДИЙ, архимандрит, Владимир Лоски/Архимандрит Методий.// ХLІІ, 1962, № 3, с. 10-17.

309.ПАНДУРСКИ, Васил Ив., Майстор Никола Фичев: 1800-1881 година/Васил Ив. Пандурски.//ХLІ, 1961, № 12, с. 24-27. По повод 80 години от смъртта му.

310.ПАРТЕНИЙ, Левкийски, Писателят Тодор Влайков/Левкийски Партений. //ХХХІІІ, 1953, № 5-7, с. 58-60. По случай 10 години от смъртта му.

311.ПЕНОВ, Димитър, Гражданин на човечеството/Димитър Пенов.//ХLV, 1965, № 2, с. 22-30. Статията е посветена на Алберт Швайцер.

312.ПЕНОВ, Д., Коперник/Д. Пенов.//ХХХV, 1955, № 9, с. 19-25. Биографични данни и учението му за света.

313.ПОМЕН за книжовника и учител Ромео Чолаков.//ХХХVІІІ, 1958, № 5-6, с. 53-55. Подпис: Ив. Д.

314.САДОВСКИ, Йордан, свещеник, Луи Пастьор: По случай 66 години от смъртта му/Свещ. Йордан Садовски.//ХLІ, 1961, № 9-10, с. 27-31.

315.СНЕГАРОВ, Иван, Марин Дринов: По случай 50 години от смъртта му/ Иван Снегаров.//ХХХVІ, 1956, № 3, с. 6-15.

316.СПАНЬОВСКИ, Н., Братя Миладинови/Н. Спаньовски.//ХLІ, 1961, № 11, с. 27-32.

317.ТРИФОНОВ, Кр., Д-р Петър Берон – бележит учен и патриот/Кр. Трифонов.//ХLІV, № 3, 1964, с. 24-28.

318.ЦАНКОВ, Стефан протопрезвитер, Н. В. Гогол и неговата религиозност/ Протопрезвитер Стефан Цанков.//ХХХІІ, 1952, № 3-4, с. 21-38. С библиогр.  По повод 100 години от смъртта на Гогол. Съдържа: І. Общо очертание; ІІ. Жизненият път на Гогол; ІІІ. Религиозността му.

ДОГМАТИЧЕСКО  БОГОСЛОВИЕ

319.ВЕДЕНСКИ, Ал., Действува ли Божията благодат чрез недостойните пастири?/Ал. Веденски.//ХХVІІІ, 1948, № 8, с. 16-22. Доказателства от Свещеното Писание и творенията на Св. Отци.

320.ДЕРБИ, Джон, Ако има само Един Бог, защо казваме „Света Троица”?/ Джон Дерби ; Превод от английски протоиерей Христо Димитров.//ХХVІІ, 1947, № 5, с. 20-21. За единството и проявлението на Св. Троица.

321.ДЮЛГЕРОВ, Д. В., Апостол Павел за изкупителното дело Христово/Д. В. Дюлгеров.//ХХХІ, 1951, № 7-8, с. 37-39.

322.КОЕВ, Тотю, Икона и идол/Тотю Коев.//ХХХІХ, 1959, № 12, с. 8-12. Същност и различия.

323.КОЕВ, Тотю, Иконопочитанието противоречи ли на втората Божия заповед?/Тотю Коев.//ХL, 1960, № 7-8, с. 30-36.

324.МЕТОДИЙ, архимандрит, Великото значение на Христовото възкресение от мъртвите/Архимандрит Методий.//ХLІІ, 1962, № 4, с. 16-22.

325.НИКОЛАЙ, архимандрит, Защо вярвам в Господа Иисуса Христа/ Архимандрит Николай.//ХХVІІІ, 1948, № 9-10, с. 15-22.

326. НИКОЛАЙ, архимандрит, Евхаристия и спасение//ХХХІІІ, 1953, № 12, с. 12-14.

327.ПАМУКОВ, Панайот, протоиерей, Молитви за покойниците/Протоиерей Панайот Памуков.//ХХХІХ, 1959, № 6, с. 23-26. Учението на Църквата за смъртта.

328.ПОПТОДОРОВ, Радко, дякон, За богопознанието: Основни въпроси/ Дякон Радко Поптодоров.//ХХХVІ, 1956, № 11, с. 3-8; № 12, с. 23-27; ХХХVІІ, 1957, № 1, с. 22-26. Съдържа: І. Основни въпроси – 1. Възможности на богопознанието; 2. Орган на богопознанието; 3. Методи на религиозно знание; 4. Граници на богопознанието; ІІ. Условия за постигане на религиозно християнско знание – 1. Молитва; 2. Чистота на сърцето; 3. Добродетелен или съгласен с Евангелието живот; 4. Любов към Бога.

329.СЕРГИЙ, иеродякон, Християнство и православие/Иеродякон Сергий.// ХХХVІІІ, 1958, № 3, с. 1-5. Изясняване на названията; Какво казват Свещеното Писание, св. Отци и църковните историци?; Свидетелства от Вселенските събори.

330.ТИХОН, епископ Смоленский, „Вярвам в Светия Дух…”/Смоленский епископ Тихон.//ХХVІІ, 1947, № 5, с. 1-11. Догматически разяснения, относно третото Лице на Бога – Св. Дух.

ПАТРОЛОГИЯ

ЖИВОТ, ДЕЙНОСТ И УЧЕНИЕ НА СВ. ОТЦИ

331.АНТОНИЙ, архимандрит, Извори за живота, делата и учението на св. Антоний Велики: Критически преглед/Архимандрит Антоний.//ХLІІ, 1962, № 1, с. 7-16; № 2, с. 9-14. Съдържа: 1. Нашите извори – история и съвременно развитие на въпроса;  2. Източници на св. Атанасия за написване житието на св. Антония.

332.АНТОНИЙ, архимандрит, Св. Три Светители/Архимандрит Антоний.// ХХХІІІ, 1953, № ?, с. 14-16. Св. Василий Велики, св. Иоан Златоус, св. Григорий Богослов.

333.ИНОКЕНТИЙ, архимандрит, Баща на Православието: По случай 1585 години от смъртта на св. Атанасий, архиепископ Александрийски/ Архиепископ Инокентий.//ХХХІХ, 1959, № 2, с. 1-4.

334.КОЕВ, Тотю П., Св. Атанасий Велики – защитник на Православието/Тотю П. Коев.//ХХХVІІ, 1957, № 5-6, с. 32-37.

335.МАДЖУРОВ, Николай Ив., Учението на св. Григорий Богослов за богопознанието/Николай Ив. Маджуров.//ХL, 1960, № 2, с. 27-30.

336.НЕОФИТ, Видинский, Свети Иоан Златоуст: Пренасяне честните му мощи от Коман в Цариград/Превод Видинский Неофит.//ХХХІ, 1951, № 2-3, с. 23-29.

337.ПЕТРОВ, Димитър протоиерей, Светите Отци и Възкресението/Прот. Димитър Петров.//ХLІ, 1961, № 4, с. 9-12. По Николай Арсеньев из книгата му „Восточная Церковь”.

338.СЕРГИЙ, иеромонах, Св. Антоний Велики и св. Атанасий Велики – образци на мистицизъм и деятелност: По случай дните на тяхната памет – 30 и 31 януари/ Иеромонах Сергий.//ХХХІV, 1954, № 1, с. 30-32.

339.ЦОНЕВСКИ, Илия К., Светите Отци и учители на Църквата за труда/ Илия К. Цоневски.//ХХХV, 1955, № 5, с.2-8.

340.ЦОНЕВСКИ, Илия К., Християнството и древните църковни отци и писатели за мира и войната/Илия К. Цоневски.//ХХХVІ, 1956, № 2, с. 3-8; № 5-6, с. 16-23.

СЛОВА И ПОУЧЕНИЯ ОТ СВ. ОТЦИ

341.[АТАНАСИЙ Александрийски, св. и др], Из  Пасхалните послания на св. Атанасия  и св. Кирила Александрийски/[Св. Атанасий Александрийски, св. Кирил Александрийски].//ХХVІІІ, 1948, № 3-4, с. 38-46.

342.ВАСИЛИЙ Велики, св. Беседа с младежта: Как да се извлича полза от езическите съчинения?/Св. Василий Велики; Превод С.//ХХVІІ, 1947, № 9-10, с. 1-10.

343.ВАСИЛИЙ Велики, св. Постът/Св. Василий Велики.//ХLІ, 1961, № 3, с. 1-2.

344.ГРИГОРИЙ Богослов, св., За Светия Дух/Св. Григорий Богослов.//ХХХІІ, 1952, № 6, с. 7.

345.ГРИГОРИЙ Богослов, св., Из „Слово за Рождество Христово”/Св. Григорий Богослов.//ХХХІІІ, 1953, № 1-2, с. 1.

346.ГРИГОРИЙ Богослов, св., Пасха Господня/Св. Григорий Богослов.//ХLІІІ, 1963, № 4, с. 1-2.

347.ГРИГОРИЙ Ниски, св. Възкресение Христово/Св. Григорий Ниски.//ХLІV, 1964, № 5, с. 1-2.

348.ДИАЛОГЪТ на блажени Иеронима.//ХХІХ, 1949, № 1, с. 4-5. Подпис: А. Г.

349.ЕРМ. За истинския пост/Ерм; Превод от латински И. С.//ХХVІІ, 1947, № 2-3, с. 52-53.

350.ЕФРЕМ Сирин, св., Животът тече/Св. Ефрем Сирин; Превод Матей Попов. //ХХІХ, 1949, № 2-3, с. 26.

351.ЕФРЕМ Сирин, св., Пролетна молитва/Св. Ефрем Сирин.//ХХХІV, 1954, № 5, с. 8.

352.ИГНАТИЙ  Богоносец, св, Послание до Римляните/Св. Игнатий Богоносец ; Превод от старогръцки С. Я.//ХХVІ, 1946, № 2, с. 26-28.

353.ИОАН Златоуст, св. Благата на Възкресението/Св. Иоан Златоуст.// ХХХVІІІ, 1958, № 4, с. 1-6. Слово за Пасха. Публикува се на български по случай 1550 години от блажената кончина на великия църковен отец, учител и светител.

354.ИОАН Златоуст, св. Богоявление/Св. Иоан Златоуст.//ХХХVІІІ, 1958, № 1, с. 3-8. Тази беседа, произнесена от св. отец в 387 година се печати в български превод по случай 1550 години от смъртта му. Предметите, които обхваща са: за необходимостта от посещение на църковните молитвени събрания;  за светото спасително кръщение на Иисус Христос; За недостойно причащаващите се със св. Тайни; За преждевременното излизане от църковното богослужение.

355.ИОАН Златоуст, св., Възкресение Христово/Св. Иоан Златоуст.//ХХХІХ, 1959, № 5, с. 1-6.

356.ИОАН Златоуст, св. Постът/Св. Иоан Златоуст.// ХLІV, 1964, № 3, с. 1-2.

357.КИРИЛ  Иерусалимски, св., За светия Кръст/Св. Кирил Иерусалимски.// ХХХ, 1950, № 7, с. 1-3. Из 13-тото огласително слово и из Посланието, написано от св. Кирил по случай явяването на Кръста Господен през 351 година.

358.КИРИЛ  Иерусалимски, св., Сбъдване на ветхозаветните пророчества за страданията, погребението и възкресението на Спасителя/Св. Кирил Иерусалимски.//ХХХІ, 1951, № 4, с. 1-7. Из 13-тото  и 14-тото огласително слово от св. Кирил.

359.МАКСИМ Изповедник, св., За любовта към Бога и ближния/Св. Максим Изповедник; Превод И. С. // ХХVІІІ, 1948, № 2, с. 13-15.

360.ОСИПОВ, А., Слово за разкрепостяването: Глас из християнската древност против робството и колониализма/ А. Осипов.// ХХХVІ, 1956, № 8-9, с. 47-49. За свободата, робството и подчинеността в словата на св. Симеон Нови Богослов.

361.СИМЕОН Нови Богослов, св., За възкресението/Св. Симеон Нови Богослов. //ХХХ, 1950, № 4, с. 1-4. Съдържа и кратки сведения за автора.

362.ТЕРТУЛИАН, Септимий Флор, (160-220). Из вярата и мъдростта на християнската древност: За търпението/Септимий Флор Тертулиан. // ХХХVІІ, 1957, № 8, с

АГИОЛОГИЯ

363.АЛЕКСАНДЪР, архимандрит, Животът на един атонски подвижник българин – иеросхимонах Антим Атонски/Архим. Александър.//XXX, 1950, № 9-10, с. 37-40.

364.БЕРОВСКИ, Ал., Епиватската светица/Ал. Беровски.//ХLІІІ, 1963, № 10, с. 16-25. За св. Петка Търновска.

365.ВЕЛИК църковен светител и строител на Московска Русия.//ХХХІХ, 1959, № 3, с. 18-23. Подпис: А. С. С библиография. За живота и дейността на св. Алексий.

366.ГОРАЗД, архимандрит, Свети Николай Софийски/Архимандрит Горазд.// ХХХVІ, 1956, № 7, с. 12-15.

367.КАЛЕВ, Д., протоиерей. Ден на всички български светии: Десет години от учредяването на празника/Протоиерей Д. Калев.//ХLІV, 1964, № 6-7, с. 28-39. Кратък преглед на българските светии да покръстването, след покръстването и през време на турското робство.

368.КАНОНИЗАЦИЯТА на св. Серафим Саровски: По случай 50-годишнината от този акт: 19 юли 1903-1953 година//XXXIII, № 8, с. 6-11. Подпис: С. Я.

369.КИСЕЛКОВ, Владимир Сл., Преносът на мощите на св. Иларион  Мъгленски в Търново/Владимир Сл. Киселков.//XXX, 1950, № 9-10,  с. 40-42.

370.КЛИМЕНТ Рилец, архимандрит, Мощите на св. Ивана Рилски: Сегашното им състояние/архимандрит Климент Рилец.//ХХVІІ, 1946, № 5, с. 26-29. Сведения, относно пренасянето им, тяхното опазване и съхранение.

371.КЛЮЧЕВСКИ, В. О., Един благодатен възпитател на руския народен дух: Преподобни Сергий Радонежски/В. О. Ключевски.//ХХХІІ, 1952, № 8, с. 9-17.

372.КОДОВ, Христо, Старите жития на св. Петка Епиватска: Кратки книгописни бележки/Христо Кодов.//ХL, 1960, № 1, с. 21-23.

373.МЕТОДИЙ, архимандрит, Мъченик Димитър Сливенски: По случай 120 години от смъртта му / Архимандрит Методий. // ХLІ, 1961, № 6, с. 10-19.

374.МЕТОДИЙ, архимандрит, Преподобни Серафим Саровски: По случай 200 години от рождението му/Архимандрит Методий.//ХХХІХ, 1959, № 7-8, с. 34-39.

375.МИХАЙЛОВ, Апостол, Един неизвестен Софийски мъченик/Апостол Михайлов.//ХLV, 1965, № 5-6, с. 70. За св. Георги Стари (ХV век).

376.МИХАЙЛОВ, Апостол, За канонизирането на светиите в Православната църква/Съобщава Апостол Михайлов.//ХХХVІІ, 1957,  № 4, с. 31-32. Из периодичния печат на Православната църква.

377.НАЙ-СЪВЪРШЕНИТЕ художествени творения.//ХХІХ, 1949, № 6, с. 27-28. Подпис: К. А. За светиите.

378.НЕОФИТ Видинский. Доротея Кесарийска : Християнска мъченица : Църковно-исторически разказ / Прераб. от славяно-руски Видинский Неофит. // XXXIII, 1953, № 9-10, с. 12-20.

379. НЕОФИТ Видинский, Дългогодишен смъртен сън и светло възкресение: Историческо събитие/Превод от славяно-руски Видинский Неофит//XXXII, 1952, № 3-4, с. 54-62. За този факт говорят и историците Калист и Кедрин. За седемте юноши-светци по време на  императорите Декий и Теодосий Младий.

380.НЕОФИТ Видинский, Учената християнка: Св. великомъченица Екатерина :Църковно-исторически разказ / Прераб. от славяно-руски Видинский Неофит. //XXXII, 1952, № 9-10, с. 17-31.

381.НИКОЛАЙ, архимандрит, Славата на един Божи угодник/Архимандрит Николай//ХХІХ, 1949, № 9-10, с. 11-12. За св. Николай Чудотворец.

382.ПАНДУРСКИ, Васил Ив., Св. Великомъченик Георги Победоносец/Васил Ив. Пандурски.//ХХХІ, 1951, № 5-6, с. 12-15.

383.[ПАНДУРСКИ, Васил Ив.], Св. Великомъченик Димитрий [Солунски]/ [Васил Ив. Пандурски].//ХХХІ, 1951, № 9-10, с. 32-34. Подпис: В. Ив. П.

384.ПАРТЕНИЙ, Левкийски, Българска святост/Левкийски Партений.// ХХХІV, 1954, № 6, с. 10-15. Беседа, по случай учредяването на празника на всички български светци – Втората неделя след Петдесетница.

385.ПИМЕН, митрополит Неврокопский, Св. Климент Охридски: Живот и прослава/Неврокопский митрополит Пимен.//XLI, 1961, № 12, с. 1-9.

386.ПОПВАСИЛЕВ, Димитрий протоиерей, При св. Ивана в Рила/Протоиерей Димитрий Попвасилев.//ХХVІ, 1946, № 9-10, с. 12-15. Авторът е известен като поп Дошо.

387.ПЪРВИТЕ православни мъченици-китайци: По случай 50-години от мъченическата им кончина: юни 1900-1950 година//XXX, 1950, № 6, с. 18-21.

388.[СВЕТИ] СВ. Иван Рилски –  най-великият български чудотворец.//ХХVІ, 1946, № 9-10, с. 16-20. Подпис: И. С.

389.[СВЕТИ] Св. Серафим Саровски: 2 януари.//ХХХІ, 1951, № 1,  с. 15-20. Подпис: А. С.

390.СТЕФАН, архимандрит, Велик апостол просветител на пермския народ/ Архимандрит Стефан// ХL, 1960, № 7-8, с. 14-20. За руския светец  Стефан Пермски.

391.ТЕОДОР Студит, св., Мъченичеството на християните, пострадали в България, задето отказали да ядат месо през Великия пост/Св. Теодор Студит. //ХХХІV, 1954, № 2-3, с. 13-15. Поучение на св. Теодор, произнесено на Кръстопоклонна неделя от Великия пост, вероятно 820 година.

392.ХОМАТИЯН, Димитрий. Житие на св. Климент Охридски/Димитрий Хоматиян//ХХХV, 1955, № 8, с. 18-21.

ХРИСТИЯНСКА ЕТИКА

393.БРАКЪТ и безбрачието според св. апостола Павла/Превод от немски архимандрит Прохор.//ХLІV, 1964, № 6-7, с. 21-27.

394.ВАСИЛИЙ, архимандрит, Огнище на безсмъртието: Мисли за православното християнско семейство/Архимандрит Василий// ХХІХ, 1949, № 1, с. 15-20. Съдържа: Какво е истинското отношение на Иисус Христос към семейството?; Какво изисква Той от семейството?

395.ВЕЛИЧКОВ, Александър, Деца и родители/Александър Величков// ХХVІІІ, 1948, № 7, с. 21-30. Отношението на децата към родителите и към по-старите хора, съгласно петата  Божия заповед.

396.ГЕЙЕР, Кристиян, Основният закон на духовния живот/Кристиян Гейер// ХХVІ, 1946, № 6, с. 13-14. Кое прави човека истински човек? Докъде довежда егоизма?

397.ГЯУРОВ, Христо Н., Иисус Христос иска мир, а не меч/Христо Н. Гяуров. //ХХХV, 1955, № 5, с. 8-11. За нравственото учение на Иисус Христос

398.ДАНДОВ, Ангел протоиерей, Страх Божи/Протоиерей Ангел Дандов.//ХL, 1960, № 12, с. 4-7.

399.ДИМИТРОВ, Христо, протоиерей, Трудът като Божия воля и заповед/ Протоиерей Христо Димитров//ХХХVІІІ, 1958, № 5-6, с. 34-38. Религиозно-нравствено значение на труда.

400.ДОРОТЕЙ, митрополит Пражки и на цяла Чехословакия, Православното благочестие/Пражки и на цяла Чехословакия митрополит Доротей; Превод ставрофорен иконом Иоан Неделчев// ХLV, 1965, № 12, с. 1-9.

401.ЕВТИМИЙ, архимансрит, Свръхнаучната същина на религията; Сигнал за помощ/Архим. Евтимий// ХХХІІІ, 1953, № 11, с. 29.

402.ИИСУС Христос като идеален човек и като идеал на човечеството.// ХХХV, 1955, № 2-3, с. 1-10.

403.ИЛАРИОН, архимандрит, Да помним смъртта!/Архимандрит Иларион. // ХХХVІІІ, 1958, № 11, с. 13-15. Християнското учение за смъртта.

404.ИЛАРИОН, архимандрит, Падане и ставане/Архимандрит Иларион// ХLІ, 1961, № 2, с. 8-11. За греха и разкаянието.

405.ИЛАРИОН, архимандрит, Християнското семейство/Архимандрит Иларион//ХLІІІ, 1963, № 11-12, с. 51-57.

406.ИЛИЕВА, Ст., Върху християнската антропология: По професор В. В. Зенковски/Ст. Илиева//ХХХVІ, 1956, № 8-9, с. 55-56.

407.КОЛЕВ, Цанко, свещеник, Музика и нравственост/Свещеник Цанко Колев. //ХХІХ, 1949, № 1, с. 21-24.

408.КЛУГ, И., Нашият принос за идеалите/ И. Клуг// ХХІХ, 1949, № 5, с. 4-7. За човешкото призвание в света при изграждането на нравствените идеали.

409.КЛУГ, И., Образът на Христа/ И. Клуг// ХХХІ, 1951, № 1, с. 12-14.

410.КЛУГ, И., Спасителят на света/ И. Клуг// ХХХ, 1950, № 1, с. 5-9. За смисъла на човешкия живот.

411.КЛУГ, И., Ценният човек/И. Клуг// ХХХІІ, 1952, № 7, с. 19-21. За истинската стойност на човека.

412.КНУТ, Вернер, Стари или нови правила/Вернер Кнут;Превод Иоан Петрич. //ХХХVІ, 1956, № 12, с. 21-23. За нравствените норми и човешката отговорност.

413.КОВАЧЕВ, Н. Д., протоиерей, Трудът и християнството/Протоиерей Н. Д. Ковачев//ХL, 1960, № 5, с. 6-8.

414.КОРНИЛОВ, Д., Бог те обича/Д. Корнилов//ХХХІІІ, 1953, № 9-10, с. 44-47.

415.КРАЙНИК, Никифор, Християнският смисъл на красотата/Никифор Крайник//ХХVІІ, 1947, № 1, с. 27-29.

416.КРЬОКЕР, Яков, Великата Божия борба/Яков Крьокер//ХХVІ, 1946, № 6, с. 11-13. За Божията правда и любов.

417.ЛИТОВ, Цв., Страданията на сегашното време/Цв. Литов//ХХVІ, 1946, № 3-4, с. 52-54. Богословски анализ на смисъла страданията в земния живот.

418.МАЙКАТА//ХХХ, 1950, № 9-10, с. 33-34. Подпис: Ф. Ф. За Сикстинската Мадона на Рафаело, съвкупност от красивите качества на жените-майки.

419.МАЙКАТА//ХХVІІ, 1947, № 4, с. 21-27. Подпис: Кр. Т. Образът на жената-майка, разгледан в Свещеното Писание, в  древна Гърция и Рим, при св. отци, в историческото минало на българския народ.

420.МАРДЕН, Майката/Марден//ХХХ, 1950, № 2-3, с. 37-40. Образът на жената-майка.

421.МАРИНОВ, Борис, Добро в страданията/Борис Маринов//ХХVІ, 1946, № 7, с. 25-27. Съдържа: 1. Страданията са „горчивото лекарство” за душата; 2. Те са „длетото” и „чукът” за душата ; 3. „Огнената пещ” , „горнилото” за душата; 4. Те са за нравствения живот това, което е за парахода „тежестта” на дъното му; 5. Те са „школа за човека”;  6. „Къпалня” за съвестта, възродителна сила за духа; 7. „Пробен ” камък за човека.

422.[МАРИНОВ, Борис]. Християните и мира/[Борис Маринов]//ХХХ, 1950, № 9-10, с. 26-27. Подпис: Б. М. Призив.

423.МАРКОВСКИ, Иван С., Библейската жена/Иван С. Марковски.//ХХХVІ, 1956, № 8-9, с. 25-30. Библейската жена като съпруга и като майка. Пороци и добродетели.

424.МАРКОВСКИ, Иван С., Библията и семейството/Иван С. Марковски.// ХХХІІ, 1952, № 8, с. 17-19.

425.МАРКОВСКИ, Иван С., Тайната на смъртта/Иван С. Марковски.//ХХХ, 1950, № 9-10, с. 12-19. Смъртта у древните египтяни; в индийската религия; у християнските философи; научно определение; библейското учение.

426.МАРКОВСКИ, Иван С., Човешките страдания и вярата в Бога/Иван С. Марковски//ХХХ, 1950, № 4, с. 9-12.

427.МАРТИНДЕЙЛ, К., Ако Бог направи всичко, кой създаде злото?/К. Мартиндейл; Превод от английски протоиерей Христо Димитров//ХХVІІ, 1947,  № 4, с. 19-21. Изясняване на нравствените категории „добро” и „зло”.

428. МАРЦИНОВСКИ, В. Ф., Разпятие и Възкресение/В. Ф. Марциновски// ХХVІ, 1946, № 3-4, с. 3-12. В нравствена светлина.

429.МИЛОСЪРДИЕТО от Църковния амвон//ХХХІІ, 1952, № 3-4, с. 50-52. Служението на Иисус Христос – пример за съвършено служение на милосърдието.Милосърдието като добродетелна основа за истинския човешки живот.

430.НИКОЛАЙ, епископ, Обичайте своите приятели! Епископ Николай// ХХVІІІ, 1948, № 9-10, с. 22-30. Съдържа: 1. Без Божията подкрепа ние сме жалки нищожества; 2. Ние не обичаме своите врагове; 3. Ние не обичаме нито себе си, нито приятелите си, нито враговете си;  4. Най-важните елементи на истинската любов; 5. Себепознанието и опознаване другите – първи елемент на истинската възвишена любов; 6. Най-важните въпроси за себепознаването – кой съм аз?, колко велик съм?, за какво съществувам?; 7. Почитането; 8. Жертването; 9. Приятелството – чистилище; 10. Приятели – според любовта; 11. Хр. любов; 12. Ще дойде времето на любовта; 13. С Божия помощ ще бъде изпълнена заповедта за любов до и към враговете.

431.НИКОЛАЙ, епископ Макариополски, Подражание на Христа/ Макариополски епископ Николай//ХLІІ, 1962, № 9, с. 1-4. За нравствените качества на Христос.

432.НИКОЛАЙ, митрополит Крутицки и Коломенски, Въпросите за войната и за мира в светлината на Библията/Крутицки и Коломенски митрополит// ХХХVІ, 1956, № 7, с. 1-5.

433.НИКОЛАЙ, митрополит Крутицкий и Коломенский, Душата/Крутицкий и Коломенский митрополит Николай//ХХVІІ, 1947, № 9-10, с. 31-32. За безсмъртието на човешката душа.

434.НРАВСТВЕНАТА чистота//ХХХ, 1950, № 2-3, с. 1-5. Подпис: И. К. За срамежливостта и целомъдрието като нравствени ценности.

435.НЯКОИ морални ценности у българина според народното творчество// ХХVІІ, 1947, № 7, с. 21-25. Подпис: К. С.

436.ОСВЕТЕНА обич/Превод архимандрит Прохор//ХХХІІ, 1952, № 5, с. 17-28. Подпис: П. Б. Съдържа: 1. Любов; 2. Любовна връзка;3. Двама в едно; 4. Вярност; 5. Неразривност; 6. Добродетелност; 7. Разбирателство; 8. Съжителство; 9. Ревност; 10. Скръб; 11. Деца; 12. Св. Тайнства.

437.ОСИПОВ, А., протоиерей, Страх от атомна бомба и страх  Божи/Прот. А. Осипов//ХХХVІ, 1956, № 4, с. 23-24.

438.ПАНЧОВСКИ, Иван Г., Вяра и дела/Иван Г. Панчовски// ХLІІ, 1962, № 3, с. 25-31. Отношението между тях.

439.ПАНЧОВСКИ, Иван Г., Двойната заповед за любовта/Иван Г. Панчовски. //ХХХVІІІ, 1958, № 9-10, с. 11-18. За любовта към Бога и ближния (Мат. 22:37-40; Марк. 12: 30-31).

440.ПАНЧОВСКИ, Иван Г., Духовната структура на християнското семейство/ Иван Г. Панчовски//ХLІ, 1961, № 12, с. 19-24.

441.ПАНЧОВСКИ, Иван Г., Етиката на Кумранския „Нов съюз” в сравнително осветление/Иван Г. Панчовски//ХLІ, 1961, № 6, с. 26-30. Религиозно-аскетическо общество при Хирбет Кумран, съществ. II век пр. Хр.-I. век сл. Хр.

442.ПАНЧОВСКИ, Иван Г., Истината в християнската религия/Иван Г. Панчовски//ХХХ, 1950, № 5, с. 16-19.

443.ПАНЧОВСКИ, Иван Г., Отношение на християните към радостите и удоволствията на живота/Иван Г. Панчовски//ХХХІV, 1954, № 1, с. 26-30.

444.ПАНЧОВСКИ, Иван Г., Превъзмогване на разочарованието от Църквата/ Иван Г. Панчовски//ХХХVІІ, 1957, № 11-12, с. 24-30. Причини за разочарование. Съвети за преодоляването му.

445.ПАНЧОВСКИ, Иван Г., Св. Три  Светители като благовестители и устроители на мир/Иван Г. Панчовски//ХLІ, 1961, № 2, с. 1-8.

446. ПАНЧОВСКИ, Иван Г., Съвестта като глас Божий/Иван Г. Панчовски// ХХХІІІ, 1953, № 9-10, с. 28-32.

447.ПАНЧОВСКИ, Иван Г., Съкровището на добротата/Иван Г. Панчовски// ХLІV, 1964, № 6-7, с. 40-46. За добротата като висша ценност.

448.ПАНЧОВСКИ, Иван Г., Християнска оценка на труда/Иван Г. Панчовски. //ХХХVІ, 1956, № 5-6, с. 11-16.

449.ПАНЧОВСКИ, Иван Г., Християнството – религия на духовната радост/ Иван Г. Панчовски//ХХХV, 1955, № 9, с. 9-18.

450.ПАРТЕНИЙ, Левкийски, Православен мистицизъм/Левкийски Партений. //ХХХІІІ, 1953, № 11, с. 1-11.

451.ПАШЕВ, Ганчо Ст., Всички люде са синове на Бога и братя помежду си/ Ганчо Ст. Пашев//ХLІ, 1961, № 1, с. 18-26. Съдържа: Нравствено-догматични основания на учението на Православната  църква за синовството на всички хора в Бога и за братството помежду им; Догматико-нравствени основания на синовството у Бога и браттвото между хората в техния по-ограничен обсег, като синовство и братство на вярващите в Христа Спасителя.

452.ПАШЕВ, Ганчо Ст., Непреходната стойност на човешката същност/Ганчо Ст. Пашев//ХХVІ, 1946, № 8, с. 24-28. Човекът като носител на безсмъртен дух,  като носител на Божия образ.

453.ПАШЕВ, Ганчо Ст., Основни начала на християнското общество/Ганчо Ст. Пашев//ХХVІ, 1946, № 5, с. 16-21; № 6, с. 15-21. Съдържа: І. Вярата в Бога и в Иисуса Христа; ІІ. Любовта.

454.ПАШЕВ, Ганчо Ст., Св. апостол Павел и християнската антропология/ Ганчо Ст. Пашев//ХLІ, 1961, № 5, с. 1-8.

455. ПАШЕВ, Ганчо Ст., Учението на Иисуса Христа за нравствеността/Ганчо Ст. Пашев//ХL, 1960, № 3, с. 11-19. Съдържа: Общи основи на нравствеността; Основите на личната нравственост; Нравствените основи на обществения живот.

456.ПЕНОВ, Димитър, Библията и алкохолизмът/Димитър Пенов//ХХХVІІІ, 1958, № 9-10, с. 42-48. Религиозни и нравствени съображения срещу алкохолизма, отразени в Свещеното Писание. Съдържа: 1. Произход и същност на опиването; 2. Отстъпване от Божията воля; 3. Неправда и насилие над ближните; 4. Затваряне вратите на царството Божие; 5. Противно на истинската радост; 6. Забравяне страшния съден ден; 7. Пиянствата и съблазняването на ближния.

457.ПЕНОВ, Димитър, Гибелна радост/Димитър Пенов//ХХХVІІ, 1957, № 4, с. 15-19. Размисли за греховете против Второто блаженство – за радостта и смеха, които водят до гибел: „горко вам, които се смеете сега, защото ще се наскърбите и разплачете” (Лука 6:25).

458.ПЕНОВ, Димитър, Пост и въздържание/Димитър Пенов//ХХХVІІІ, 1958, № 3, с. 22-25.

459.ПЕНОВ, Димитър, Спасителен плач/Димитър Пенов//ХХХVІІ, 1957, № 3, с. 16-24. Размисли върху Второто блаженство: „Блажени плачещите, защото те ще се утешат” (Матей 5:4).

460.ПЕНОВ, Димитър, Християнството и щастието/Димитър Пенов//ХХХVІІ, 1957, № 11-12, с. 30-36.

461.ПЕТРОВ, М. Н., Евангелието в историята/М. Н. Петров; Превод иеромонах Прохор//ХХVІ, 1946, № 3-4, с. 25-27. Мястото на Евангелското учение  в общественото развитие.

462.ПО Божи образ…//ХХVІІ, 1947, № 8, с. 1-3. Подпис: Р. Т. Значение на това, че човек е сътворен „по Божи образ” (Битие 1:26-27).

463.ПОГИВАНЕ//ХХХ, 1950, № 7, с. 4-8. Подпис: И. К. За духовните отрови – зложелателство, разпътство и безверие; За делото на Каин, което се повтаря постоянно.

464.ПОПАЛЕКСАНДРОВ, П. свещеноик., Християните и труда/Свещеноик. П. Попалександров//ХХХІV, 1954, № 5, с. 14-16. По случай 1 май – празник на трудещите се.

465.ПОПОВ, Борис, Евангелието и работната заплата/Борис Попов//ХХІХ, 1949, № 9-10, с. 24-28.

466.ПОПОВ, Борис, Евангелски социални предпоставки на труда/Борис Попов//ХХХ, 1950, № 2-3, с. 13-19.

467.ПОПОВ, Борис, Християнството за жената и семейството/Борис Попов// ХХХVІІІ, 1958, № 12, с. 14-17.

468.ПОПТОДОРОВ, Радко, свещеник, Труд и мир/Свещ. Радко Поптодоров// ХХХVІІ, 1957, № 5-6, с. 11-18. Отношение; Християнска оценка; Религиозно-нравствена обосновка.

469.ПРОХОР, архимандрит, Да дойде царството Ти!/Архимандрит Прохор// ХХVІІІ, 1948, № 2, с. 8-11. За царството Божие на земята.

470.ПРОХОР, архимандрит, Малките грехове/Архимандрит Прохор//ХХVІІІ, 1948, № 6, с. 22-24. Същност и нравствена оценка.

471.ПЪРВИЯТ гроб//ХХХ, 1950, № 9-10, с. 20-25. Подпис: И. К. За същността на греха. Седем смъртни гряха – гордост, скъперничество, нецеломъдрие, пиянство, завист, гняв, леност.

472.СИМЕОН, епископ Траянополский, Любовта – твърдиня на мира/ Траянополский епископ Симеон//ХХХVІ, 1956, № 3, с. 1-6.

473.СОФРОНИЙ, Търновский, Църквата и мира/Търновский Софроний// ХХХІІІ, 1953, № 12, с. 1-6. Беседа, изнесена в Свещеническия опреснителен курс в Къпиновския манастир на 7.ІХ.1953 година. За установяване на мира между Бога и човека,  нарушаването му, последици, възстановяването му.

474. СПЕКТОРСКИ, Е., Жената/Е. Спекторски// ХХХІ, 1951, № 2-3, с. 34-36. По случай международния ден на жената. За образа на жената в древния свят, у философите, в християнството.

475.ТРУДЪТ в светлината на Библията//ХХХІІ, 1952, № 5, с. 1-2. По случай 1 май –  празник на труда.

476.ФИЛИМОН, презвитер, Християнското семейство/Презвитер Филимон// ХХVІІІ, 1948, № 1, с. 22-29. Християнското възпитание в и чрез семейството; Сравнение с древността; Задълженията на днешното семейство.

477.ФЛОРИНСКИ, свещеноик., Пътят към царството на мира/Свещеноик. Флорински//ХХХ, 1950, № 2-3, с. 10-13. Мирът – като душевно състояние, висше благо, правна норма на установени искрени взаимоотношения; Враждата на човека против Бога – източник на дисхармонията.

478.ФОРД, Карол. Филми из живота на Иисуса Христа/Карол Форд; Превод Харитон Попов//ХХХ, 1950, № 2-3, с. 23-27.

479.ФЬОГЕЛЕ, Христос – Великият Герой на страданието и Победител на света: Християнство и култура/Фьогеле// ХХVІІІ, 1948, № 3-4, с. 35-37.

480.ХОЛ, Константин. Буря и кормило/Константин Хол; Превод Александър Величков//ХХХІV, 1954, № 4, с. 16-23; № 5, с. 18-25; № 6, с. 16-22; № 7-8, с. 50-61; № 9, с. 18-34; № 10, с. 22-32; № 11-12, с. 40-47; ХХХV, 1955, № 1, с. 29-32; № 2-3, с. 52-58; № 4, с. 34-36; № 5, с. 23-31; № 6, с. 23-29; № 7, с. 21-32; № 8, с. 27-32. Из книгата „Буря и кормило” от същия автор. Статията е в помощ при възпитание на младежта. Съдържа: І. Същина и дълг на целомъдрието; ІІ. Възможност на целомъдрието; ІІІ. Нагардата на целомъдрието; ІV. Възхвала на целомъдрието; V. Борбите на блаж. Августин; VІ. Порокът блудство; VІІ. Нецеломъдрен навик; VІІІ. Последици от блудството; ІХ. Най-гнусния порок; Х. Обръщането; ХІ. Средствата за запазване или възстановяване на целомъдрието; ХІІ. Естествени и свръхестествени средства за запазване и възстановяване на целомъдрието.

481.ЦАНКОВ, Стефан протопрезвитер, Жената/Протопрезвитер Стефан Цанков//ХХІХ, 1949, № 4, с. 12-20. Съдържа: 1. Проблемата – какво е жената?; 2. Какво е било (или още е) отношението към нея в дохристиянския и в извънхристиянския свят?

482.ЦАНКОВ, Стефан протопрезвитер, Народност, религия и християнство/ Протопр. Стефан Цанков//ХХХ, 1950, № 9-10, с. 6-12. Съдържа: 1. Какво е народност?; 2. Взаимоотношението между народност и религия; 3. Християнството и народността –  какво е принципиалното и историческото отношение на хр. религия към народността?.

483.ЦАНКОВ, Стефан протопрезвитер, Право и справедливост/Протопр. Стефан Цанков//ХХVІІІ, 1948, № 8, с. 1-7.

484.ЦАНКОВ, Стефан протопрезвитер, Свободата/Протопр. Стефан Цанков. //ХХVІІІ, 1948, № 9-10, с. 3-8. Съдържа: І. Кризисът на свободата; ІІ. Що е свободата? За вътрешната свобода.

485.ЦАНКОВ, Стефан протопрезвитер, Християнската свобода/Протопр. Стефан Цанков//ХХІХ, 1949, № 2-3, с. 1-13. Съдържа: І. Свободата е дар Божи: от любов за любов; ІІ. В какво се състои свободата?: Двукачественост на свободата. Свобода и грях. Опазващ ред – съвест и естествено право, закон и справедливост; ІІІ. Християнството и свободата. Християнската свобода, братство и равенство. Християнската свобода и светът на греха.

486.ЦАНКОВ, Стефан протопрезвитер, Християнството: Религията на богосиновството, братството, смирението, любовта и героическото служение чрез самопожертвуванието/Пртопр. Стефан Цанков//ХХVІІІ, 1948, № 6, с. 1-10. Във връзка със статията „Фридрих Ницше като отрицател и богоборец”, публикувана в  Духовна култура, 1948, № 3-4.

487.ЦАНКОВ, Стефан протопрезвитер, Христос и мирът/Протопр. Стефан Цанков//ХLІ, 1961, № 7-8, с. 20-23. За истинската цел  и път на човешкия живот.

488.ЦАНКОВ, Стефан протопрезвитер, Христос и жената/Протопр. Стефан Цанков//ХХІХ, 1949, № 8, с. 10-33. Отношението към жената у древните евреи, на Иисус Христос към жената и на жената към Иисус.

489.ЦЕЛЕР, Л., Христовото царство на любовта и мира/Л. Целер; Превод от немски Ил. Ц.//ХL, 1960, № 1, с. 3-10.

490.ЦЕНЕН зов и ценен отговор//ХХХІІ, 1952, № 8, с. 21-23. За задачата на човека в света.

491.ЦИЦЕЛКОВ, Константин, Господари или роби/Константин Цицелков// ХХVІІІ, 1948, № 9-10, с. 30-35. Отношението между свят и човек.

492.ЦИЦЕЛКОВ, Константин, Идеализъм ли е християнството?/Константин Цицелков//ХХІХ, 1949, № 6, с. 12-23. За същността на християнството.

493.ЧЕЧЕРИН, Б., Религията и философията като опора на нравствеността/ Б. Чечерин; Превод Матей Попов//ХХІХ, 1949, № 5, с. 15-17.

494.ШАВЕЛСКИ, Георги И. протопрезвитер, Правдата Божия/Протопр. Георги И. Шавелски// ХХVІІ, 1947, № 5, с. 14-16.

495. ШИВАЧЕВ, Иван свещеник, Симфония на любовта: 1 Кор. 13 гл./Свещ. Иван Шивачев//XLІІІ, 1963, № 1, с. 3-11.

496.ШУМАРЕВ, Василий, иконом, Гласът на съвестта/Иконом Василий Шумарев//ХLІV, 1964, № 3, с. 19-24. Същност на понятието съвест. Нейното значение за нравственото издигане на човешката личност.

ДУХОВНО – НРАВСТВЕНИ  ПОУЧЕНИЯ

497.ВЕЛИКИЯТ Помощник//ХХХV, 1955, № 4, с. 30-32. За Иисус Христос.

498.ВЕЛИМИРОВИЧ, Николай епископ. Бавно крачи Христос/Епископ Николай Велимирович//ХХVІ, 1946, № 5, с. 2-9. Размисли върху Второто Христово идване на земята.

499.ВЕЛИМИРОВИЧ, Николай, епископ, Да бъдем оптимисти!/Епископ Николай Велимирович//ХХХІV, 1954, № 9, с. 7-14. За християнския оптимизъм.

500.ВЕЛИМИРОВИЧ, Николай, епископ, Има ли безсмъртие и ще възкръснат ли мъртвите?/Епископ Николай Велимирович. // ХХХІV, 1954,  № 4, с. 2-8.

501.ВЕЛИМИРОВИЧ, Николай, епископ, Размишления/Епископ Николай Велимирович//ХХVІІ, 1947, № 9-10, с. 36-40; ХХVІІІ, 1948, № 1, с. 17-21. За Иисус Христос и Неговото учение.

502.ВЕЛИЧКОВ, Александър, Библията – за детето/Александър Величков// ХХVІ, 1946, № 7, с. 28-29. По случай Деня на детето.

503.ВЕЧНИЯТ и Неговото право// ХХХІІ, 1952, № 6, с. 9-12. Подпис: И. К.  За нравствената задача на човешкия живот.

504.ВИЗИРЕВ, Станчо, Неизразимата/Станчо Визирев//ХХХVІІ, 1957, № 8, с. 9-11. За образа на Божията майка.

505.ГЛАВОЗАМАЙВАНЕТО//ХХХ, 1950, № 7, с. 12. Подпис: Ф. Ф. Духовни размишления върху пагубното високомерие

506.ГОГОЛ, Н. В., Светлото Възкресение/Н. В. Гогол//ХХХІІ, 1952, № 3-4, с. 17-20. За празнуването  в Русия. За човешката гордост, която надделява над братството и любовта между хората.

507.ГОТХЕЛФ, Иеремиас, Ако слънцето липсва…/Иеремиас  Готхелф//ХХІХ, 1949, № 6, с. 28-29. Духовни размишления.

508.ДА подражаваме на Христа!//ХХХІІ, 1952, № 7, с. 1-11. Подпис: С. П. Какъв трябва да е животът на истинския християнин.

509.ДВАТА пътя//ХХХІІІ, 1953, № 9-10, с. 48. Подпис: Р. Д. С. За вечното блаженство и вечното осъждане.

510.ДЕТСКИЯТ поглед//ХХVІІІ, 1948, № 7, с. 19-21. Подпис: Р. Ф.  Какво трябва, за да бъдеш истински християнин.

511.ДОБРИЯТ пастир//ХХХІV, 1954, № 1, с. 22-25. Подпис: П. К. Размисли върху  евангелския текст: „Аз съм Добрият пастир и познавам Своите Си, и Своите Ме познават”(Иоан 10:14).

512.ИВАНОВА, В. За мълвата/В. Иванова//ХХХ, 1950, № 9-10,  с. 34-37. Същност и влияние.

513.ИЗОСТАВЕНИЯТ Христос: Поглед от Голгота в бъдещето//ХХХІІІ, 1953, № 4, с. 4-15. Подпис: Н. В. За силата и вярата в Христовото Разпятие; Обещание на нашето присъединяване към Христа, вяра в потребността от страдание в земния живот

514.[ИОАН Рилски, св.].  Из Завета на св. Иоан Рилски//ХLІІ, 1962,  № 11, с. 1-2.

515.ЙОСИФ Варненский и Преславский, Размишления: За музиката/ Варненский и Преславский Йосиф//ХХХVІІІ, 1958, № 12, с. 1-4.

516. КАКВА книга пишеш?//ХХХІ, 1951, № 9-10, с. 37-39. Подпис: Е. И. Размисли за живота.

517.КРИТИКАРЯТ//ХХХ, 1950, № 2-3, с. 41-42. Подпис: О. С. М. За страстта у човека да вижда само лошото.

518.ЛЕКАР и лекарство за душата//ХХХІІІ, 1953, № 8, с. 30-31. Подпис: П. Щ.

519.МАРИНОВ, Борис, Как да се молим по молитвите от Молитвеника?/Борис Маринов//ХХVІІІ, 1948, № 6, с. 26-28. Наставления.

520.МАРИНОВ, Борис, Певци, песен, слушатели/Борис Маринов//ХХVІІІ, 1948, № 1, с. 4-7. За Ангелската песен от нощта на Рождество Христово (Лука 2:14).

521.МАРКОВСКИ, Иван С., Религиозен прилив и отлив/Иван С. Марковски// ХХХІV, 1954, № 7-8, с. 33-34.

522.НЕСЪЗНАТЕЛНОТО влияние//ХХVІІІ, 1948, № 8, с. 22-25. Подпис: М. П. Отговорността за нашето влияние, което упражняваме неволно върху другите.

523.НЕСРАВНИМИЯТ//ХХХІІ, 1952, № 5, с. 6-8. Подпис: И. К.  За Иисус Христос и световни „величия на духа и мъдростта”.

524.НИКОЛАЙ, епископ Макариополски, Духовно горение/макариополски епископ Николай// ХL, 1960, № 10, с. 1-6. За духовно-религиозния живот.

525.НИКОЛОВ, С., Любовта към Отечеството/С. Николов// ХХХVІІІ, 1958, № 1, с. 28-32. Статията е написана от Варненски и Преславски Симеон в ученическите му години. Публикувано е за първи път в списание Читалище, 1871, № 4.

526.ОГЛЕДАЛО на душата//ХХХІV, 1954, № 1, с. 7-13. Подпис: Е. М. С. За Библията като дух. огледало.

527.ОТРИЦАНИЕТО парализирва//ХХХІІІ, 1953, № 5-7, с. 61-63. Подпис: О. С. М. Същност и влияние.

528.ПАНДУРСКИ, Васил Ив., Светата Четиридесетница/Васил Ив. Пандурски. //ХХVІІІ, 1948, № 3-4, с. 30-32. За подвига на Иисус Христос в пустинята и Неговия светъл образ.

529.ПИБОДИ, Ф. Г., Оставете вашата светлина да свети!/ Ф. Г.  Пибоди// ХХХІ, 1951, № 5-6, с. 1-2. По евангелските думи: „тъй да светне пред човеците светлината ви…”(Мат. 5:16).

530.[ПОПВАСИЛЕВ, Димитрий прот.], Пред иконите : Мисли и живот/[Прот. Димитрий Попвасилев]// ХХХІ, 1951, № 5-6, с. 7-9.  Подпис: п. Д.

531.ПОПОВ, С. Е. свещ., Върналият се син/Свещ. С. Е. Попов//ХХVІІІ, 1948, № 2, с. 15-16. По притчата за Блудния син (Лука 15 гл.).

532.ПОСЕЛЯНИН, Е., Двата първи дни в живота на човечеството/Е. Поселянин//ХХХV, 1955, № 4, с.5-9. Първият ден след създаването на света и Пасхалният ден.

533.ПРЕГРЕШЕНИЕТО спрямо най-силната….//ХХХ, 1950, № 4,  с. 25-28. Подпис: О. С. М. За истината и лъжата.

534.ПРОХОР, архимандрит, Размишления: Сянката /Архимандрит Прохор// ХХХІІ, 1952, № 6,  с. 20.

535.ПРОХОР, архимандрит, Светият кръст/Архимандрит Прохор//ХХХІІІ, 1953, № 3, с. 11-14.

536.РАЗМИШЛЕНИЯ// ХХХІІ, 1952, № 9-10, с. 36-38. Подпис: А. П. Съдържа: 1. Усмивката; 2. Звездата.

537.РАЗМИШЛЕНИЯ//ХХІХ, 1949, № 8, с. 7-8. Подпис: Е. Д. Съдържа: 1. Повечето хора носят маски; 2. Благодарност; 3. Да виждаме Бога в ежедневното – това е задача на всеки човек.

538.РОЖДЕСТВЕНСКИ РАЗМИСЛИ//ХХVІІ, 1947, № 1, с. 5-8.  Подпис: К. А. Ф. Съдържа: І. При яслите с Богомладенеца; ІІ. Христос и завистта на света.

539.СВЕТИЯТ Дух – Подател на радости//ХХVІІІ, 1948, № 6, с. 10-12. Подпис: К. А. Ф.

540.ТИХОН Задонски, св., Слънцето/Св. Тихон Задонски// ХХVІ, 1946, № 1, с. 5-10.

541.ТЕОФАН Затворник, епископ, Как трябва да се подготвяме за Изповед и Св. Причастие/Епископ Теофан Затворник//ХХІХ, 1949, № 2-3, с. 31-40. Дух. напътствия, отразени в неговите писма.

542.Епископ ТЕОФАН Затворник (1815-1894): По случай 55-годишнината от смъртта му.//ХХVІІІ, 1948, № 9-10, с. 50-53. Подпис: И. С. Религиозно-нравствени наставления и поучения, давани от него. Съдържа: Как да усвояваме догматите на вярата ?; какво представлява човек без благодатта?; Борбата с пустословието.

543.СЕРАФИМ, архимандрит, За спасителното значение на поста/Архим. Серафим//ХХХІІІ, 1953, № 1-2, с. 2.

544.СЕРАФИМ, архимандрит, Забравеното лекарство/Архим. Серафим// ХХХІІІ, 1953, № 1-2, с. 24.

545.СЕРАФИМ, архимандрит, Св. Иван Рилски и неговият завет/Архимандрит Серафим//ХХХVІІІ, 1958, № 11, с. 1-8.

546.СЕРАФИМ Саровски, преподобни, Целта на християнския живот/ Преподобни Серафим Саровски; Превод И. С//ХХХІІ, 1952, № 1-2, с. 16-30. Духовно-нравствена беседа с Н. А. Мотовилов.

547.ПАМУКОВ, Панайот протоиерей, Пост и здраве/Протоиерей Панайот Памуков//ХХХІХ, 1959, № 12, с. 3-8. За въздържането от употребата на някои храни.

548.ПОПАЛЕКСАНДРОВ, П., иконом, За св. пост/Ик. П. Попалександров// ХХХІХ, 1959, № 3, с. 13-17.

549.[ПОПВАСИЛЕВ, Димитрий прот], ВЕЧНИЯТ копнеж/[Прот. Димитрий Попвасилев]// ХХХІІ, 1952, №5, с. 8-14. Подпис: п. Д.

550.ТОПЛО сърце// ХХХ, 1950, № 1, с. 18-21. Подпис: О. С. М.

551.ТОТ, Тихамер, Разпнатият Христос/Тихамер Тот//ХХVІІІ, 1948, № 3-4, с. 32-35. Размисли върху Велики петък. Смисъл на Христовите страдания.

552.УКРИВАНЕ от Бога//ХХVІІІ, 1948, № 7, с. 15-17. Подпис: Х. У. Опити да се прикрият лошите дела от Божието око. Старозаветни примери.

553. УТРИНЕН час с Бога//ХХVІІ, 1947, № 7, с. 1-4. Подпис: Д. Р. М. Силата и значението на утриното служение на Бога – благоговейно изучаване на Словото Божие и молитвата.

554.ФЬОРСТЕР, Фр., Милосърдната сестр/Фр. Фьорстер// ХХХІІ, 1952, № 3-4, с. 52-54.

555.ФЬОРСТЕР, Фр., Размишления/Фр. Фьорстер// ХХХІ, 1951, № 2-3, с. 37-40; № 4, с. 27-31; № 5-6, с. 32-38; № 9-10, с. 39-43; ХХХІІ, 1952, № 1-2, с. 42-44. Съдържа: Самоизпитване; Изоставен от лекарите; Нашето влияние върху другите хора; Неприятни човеци; Ангелски криле; Най-великата сила; Верният тон; Когато бащата съгрешава; Глухонеми; Общуване с избухливи и ядосани люде; Пипала; Какавидата; Художникът; Майчиното око.

556.ХЕЕР, Фридрих. Двигател за действителен растеж: За любовта към враговете/Фридрих Хеел ; Прев. от нем. Иоан Петрич// ХХХVІ, 1956, № 10, с. 22-24.

557.ХЛАДНА глава//ХХХ, 1950, № 7, с. 10-12. Подпис: О. С. М.  Поучение, относно това, човек да не губи никога равновесие.

558.ХОРАТА и времето : Новогодишни размишления//ХХХІІІ, 1953, № 1-2, с. 13. Подпис: Н. В.

559.ЧАШАТА Господня//ХХХІІ, 1952, № 9-10, с. 4-8. Подпис: Е. С. По повод предстоящото през Коледния пост причастяване на вярващите

560.ЧОВЕЧЕ, не се ядосвай!//ХХХІV, 1954, № 1, с. 33-34. Подпис: А. Ш. Как да овладеем гнева си?

_________________________________

*Материалът е предоставен от автора. За справки: г-жа Мирослава Млечкова, тел. 359/2/989-01-15, вътр. 21.

Следва