ПЕТИ ЧЛЕН

И възкръсна в третия ден, според Писанията

Въпрос: Какво доказателство дал Иисус Христос, от което да е видно, че Неговата смърт и страданията Му са спасителни за нас, хората?

Отговор: Това е, че Той възкръснал, което е и повод за нашето блажено възкресение (1 Кор. 15:20).

Въпрос: Какво може да се мисли за това състояние, в което бил Иисус Христос след смъртта Си и преди възкресението Си?

Отговор: Най-добре това като че ли е казано в следната църковна песен: „Ти беше в гроба с тялото Си, в ада – с душата Си като Бог, в рая – с разбойника, и на престола – с Отца и Духа, изпълвайки всичко като неописуем”.

Въпрос: Що е това ад?

Отговор: Адът не е географско понятие. Това е гръцка дума и означава място, лишено от светлина. Християнското разбиране обозначава под това наименование духовна тъмница, тоест такова състояние на духа, който под влияние на греха, се лишава от Божието присъствие и свързаните с него светлина и блаженство.

Въпрос: Защо Иисус Христос слязъл в ада?

Отговор: За това и там да проповядва победата Си над смъртта и да спаси онези души, които приели Неговото благовестие с любов (1 Петр. 3:18-19).

Въпрос: В Стария Завет предсказано ли е, че Иисус Христос ще възкръсне именно в третия ден?

Отговор: Старозаветният предобраз за това е посочен от Самия Иисус Христос (Мат. 12:39-40), Който се позовава на пророк Иона: „И заповяда Господ на един голям кит да глътне Иона; и биде Иона в утробата на този кит три дни и три нощи” (Иона 2:1).

Въпрос: Какъв е смисълът на израза „според Писанията”?

Отговор: Този израз има смисъл, че Господ Иисус Христос страдал, уммрял, и възкръснал точно така, както било предсказано от старозаветните пророци. Например в 53 глава от пророк Исаия са обрисувани с много подробни черти страданията и смъртта на Спасителя (Исаия 53:5); за възкресението на Иисус Христос от мъртвите предсказал пророк Давид, който от името на Сина Божи казал: „Ти не ще оставиш душата ми в ада и не ще дадеш на Твоя светия да види тление” (Пс. 15:10) – това са думи, приведени на Петдесетница в 33 г. сл. Хр. от св. апостол Петър (Деян. 2:27).

Въпрос: Бихте ли разказали за възкресението на Иисус Христос и явяванията Му?

Отговор: Това е разказано в Евангелията. Там пише, че нашият Господ възкръснал рано сутринта в първия ден на седмицата, тоест на третия ден след смъртта Си: на разсъмване, когато войниците пазели Неговия гроб, станал силен земен трус, явил се от небето ангел, който отвалил камъка от гроба; изгледът му бил като мълния, а дрехата му бяла като сняг; войниците от страх паднали на земята, а после се разбягали. Ангели известили за възкресението Христово на Мария Магдалина и на другите мироносици. Още същия ден Спасителят се явил Сам на мнозина, а именно: на Мария Магдалина, на мироносиците, на св. апостол Петър, на двамата ученици, които отивали за Емаус, и най-сетне – на всички апостоли, без Тома, когато били събрани в една къща при заключена врата. После в продължение на 40 дни се явявал много пъти на апостолите, а веднъж се явил на Галилейската планина на единадесетте Си апостоли и на повече от петстотин вярващи (1 Кор. 15:6).

Въпрос: Защо е нужно за нашето спасение да се вярва във възкресението на Иисус Христос?

Отговор: На това отговаря св. апостол Павел: „Ако пък Христос не е възкръснал, то празна е нашата проповед, празна е и нашата вяра” (1 Кор. 15:14). Ако делото на нашия Господ бе свършило с Голгота – с Неговата кръстна смърт и с тлението в гроба, нашата вяра би изгубила всякакъв смисъл. Същият апостол казва: „Ако пък Христос не е възкръснал, суетна е вярата ви: вие сте си още в греховете; тогава и ония, които са умрели в Христа, са загинали” (1 Кор. 15:17-18). С възкресението Си Христос доказал, че Той действително е Богочовек, и като такъв е извършил нашето изкупление.

Следва…