Архивен документ със заповедта на комунистическите репресивни власти на МВР и Държавна сигурност за изселване от гр. София и принудително въдворяване в провинцията на семейството на проф. Иван Панчовски

Костадин Нушев

Проф. д-р Иван Панчовски

През 1948 година при подготвяното закриване на Богословския факултет и отделянето му от Софийския университет, което става през следващата 1949 година, д-р Иван Панчовски е интерниран извън София заедно със своето семейство и споделя съдбата и на други професори и преподаватели по богословие, завършили в Германия. През този период някои от книгите му са конфискувани като буржоазни религиозни изследвания и той е подложен на известен натиск и ограничения от страна на новата комунистическа власт заради наличието в тях на определена критика срещу идеологията на атеизма и комунизма. Става дума за параграф в една от първите му книги – „Пътят на модерния човек към Бога“(1943), озаглавен „идеологическите заблуди на комунизма“, в който се съдържа критика на комунистическия светоглед и морал от гледна точка на християнството. Заради тази принципна философска и етическа критика на комунизма той е третиран от властите като „буржоазен мислител“ и антикомунистически автор и е включен в обща разработка на комунистическата Държавна сигурност срещу професори от Богословския факултет, обвинени в политическа дейност срещу народната власт.

Факсимиле на документа, предаден на д-р Иван Панчовски, с който му се нарежда заедно със съпругата и сина си в двудневен срок да напусне София и да се установи на място извън столицата.

Изображения: професор д-р Иван Панчовски (1913-1987) и архивния документ на МВР и ДС.

Кратка връзка за тази публикация – https://wp.me/p18wxv-byp