Иасон – продължение

ІІ.

Неочаквано остър звън и силно скърцане смутиха мисълта на Иасон, който си припомняше всичко, отпреди два дни. Отваряха съседната тъмница. Изведоха някого, а след малко всичко утихна.Passion of Christ (7)Иасон отново се върна в спомените си. Тъкмо започна да говори, когато неочаквано известиха, че идват бързи пратеници от Рим. А така му се искаше да разкаже всичко на своя приятел! Вместо това, затвориха го в тъмницата и вече втора нощ се намира сред една непривична обстановка – мръсно, влажно, пропито с дъх на урина и на нечистотии. Два дни и две нощи. Тежко е на всички – особено на Иасон. Другарите му се възмущават, той вътрешно също, но не се издава. Вместо това търпи, чака. По-скоро да е на свобода, за да отиде на юг – къде? Атина или Коринт. Така му съобщи Павел на раздяла. Ще посетят може би и двата града. Но кога? Няма значение. Той ще отиде там, защото в Атина и Коринт е в свои води – както тук. Ех, дано се срещне с този свой, така неочаквано появил се сродник! Да, Павел, въпреки незначителния си ръст, вдигаше планини! Той говореше ясно, отсечено. С малко думи, много говореше – особено на сърцето! В Иасон и другите, които го слушаха, се раждаше едно ново чувство, тиха радост! Иасон чуваше някаква музика, изпадаше в непознат унес! Особено когато Павел говореше за Иисуса. Да, трябва на всички хора да се разказва за това, което говорят четиримата! Лука го нямаше в Солун, но той сигурно беше някъде наблизо и може би също говори за Иисуса. Трябва, трябва всички да научат за Този Човек! Вярно, не всичко успя да разбере, защото неговите сънародници, вбесени, ги нападнаха. Но Павел, Сила и Тимотей навреме бяха скрити, а сега може би пътуват за Атина или Коринт. Те вършат своята работа, Иасон го чувства. Не може да го разбере още, но там, в Атина или Коринт, всичко ще проумее. Лукреций му каза, че Солун не е пламнал от тази нова проповед, но не е така. Много евреи, немалко елини, а също така около двадесетина римляни, започнаха да споделят новите разбирания. Няколко нощи идваха в къщата му, за да слушат Павел и другарите му и той успя да ги преброи. А какво ставаше у тях? Павел обикновено говореше, по някой път даваше предимство на Тимотей и Сила. Тримата приказваха вдъхновено и възторжено за тази нова вяра с цялата дълбочина на сърцата си; за Иисуса Христа, Който възкръснал от мъртвите там, край Иерусалим, преди осемнадесет години и половина; заради Когото, те, тримата, кръстосват близки и далечни страни. Но не: Павел веднъж им каза, че са повече! Те са били една шепа хора в началото, но сега, може би са вече над сто проповедници, които възвестяват за Христа. Иасон разбра през този незабравим месец, че те бяха тясно свързали живота си с живота на Онзи, Който – както му каза Павел – дойде от Небето на земята и с блясъка на това учение – което той, Иасон, ще овладее, само да излезе оттук! – затъмни славата на всички най-блестящи философи, учени, оратори, завоеватели! Да… Иисус, Който умрял и възкръснал – нещо, в което той вярва като фарисеин. Павел говореше, че Той не е обикновен Човек, а Бог, въплътил се, за да изкупи човечеството от греховете му; да спасява всички хора от тяхната духовна злочестина и да им даде възможност да станат чеда Божии.

Той дойде, говореше Павел, да научи хората да не робуват вече на греха, а да стигнат от простосмъртност до безсмъртие и да могат, бидейки обикновени хора, не само да вършат дела, надвишаващи човешките възможности, но и да растат безкрайно в съвършенствата в богоуподобяването! Ние, продължаваше той, нямаме своя собствена философия, с която да оставим имената си на следващите поколения. Но прегърнахме мъдростта на Христа, мъдрост ослепителна със своята небесна красота, пленяваща със своята божествена възвишеност и облечена в толкова обикновени думи, че да могат и най-мъдри, и най-прости еднакво добре да я разбират, при условие, че се смирят пред нейните божествени дълбочини. Ние нямахме ораторски спосоности, но получихме от Христа уста и премъдрост, на която никой не може да противостои! Нямаме и завоевателски талант, но постепенно побеждаваме света, защото получихме от Бога такава сила, която с видимото си безсилие и гола невъоръженост прекатурва насилието, покорява царствата на мрака и въдворява доброто в сърцата!

Така, в този дух прикаозваше по цели часове Павел, а Иасон и другите, покорявани от духовната му мощ, чувстваха как овладява техните съвести и със средствата на убеждението и на някакво необяснимо топло въздействие, пленява техния разум.

Особено впечатление му направи личната изповед на Павел, която той направи една вечер пред него. Както винаги, уморен от деня, Иасон си почиваше. Но не както по-рано, а с Писанията. Неговите гости се прибраха след обиколка из града. Иасон стана да ги посрещне, като се опита да скрие Закона и пророците. Ала  така и не можа. Беше го срам, че дълги години свещената Тора и всичко друго, останало от техните деди, не бе отварял, а увлечен от динамичния търговски живот, трупаше състояние, печелеше приятели и име. И сега, вече десети ден, вечер, отделяше време за Писанията, преди да слуша словата на Павел. Но той забеляза Закона и пророците. Смутен, Иасон гледаше притеснено в пода.

„Напълно те разбирам, Иасоне – рече Павел. – Ти вече спомена, че си забравил Закона, а сега те виждам да си го припомняш. Но моля те, не бъди фанатик, а внимателно чети това, което има отношение към Господа Иисуса Христа. Но аз не бях като теб, а с пламенно ревностно сърце. И твоето трябва да стане такова, но към Христа! Аз не Го познавах. Душата ми бе в плен на заблудата. Изучен точно по закона отечески, добре образован, вместо да повярвам в Месия, за Когото писа Моисей и говориха пророците, станах враг на Христа. Неразумната ми ревност ме караше да преследвам жестоко християните, да ги влача вързани по затворите и предавам на убиване. За първия мъченик на новата вяра – Стефан – одобрих неговото убийство. Аз още повече се увличах от престъпления, наслаждавах се на делата си. И тъй, заминах за Дамаск с убеждението, че така най-добре служа на Бога и Му угаждам във всичко. В този най-главен град на Сирия трябваше да пленя тамошните християни и вързани да ги докарам в Иерусалим. Вече наближаваше пладне, Дамаск се виждаше почти. Изведнъж от небето ме огря силна светлина. Аз паднах и чух глас, който ме запита: „Савле, Савле, защо Ме гониш?“ Попитах: „Кой си Ти, Господине?“ „Аз съм Иисус, Когото ти гониш. Но стани и иди в Дамаск и там ще ти съобщят какво да правиш“ – ми каза възкръсналият Иисус. Моите спътници нищо не видяха. Бяха огряни от светлината и… толкоз! Аз отидох в Дамаск, останалото го знаеш. Събитието с мен пред този град е паметно! Аз не пропускам случай да го разказвам винаги. Утре е събота. Ще спомена за него в синагогата. Аз не съм очевидец на Господа, когато беше тук, на земята. Нито бях Негов слушател, ученик, спътник. Но знай – аз видях вече няколко пъти Иисуса! Видях Го възкръснал! Уверявам те: благовестието, което слушаш ти и другите, не е човешко, а откровение Христово! Това дава сила на моята проповед!“

Така, бавно вървейки между тъмничния изход и решетката, Иасон си припомняше всичко през този незабравим месец. Лично за себе си бе много доволен, защото тази вечна празнота в душата му, която го съпътстваше, сега като че бе запълнена. Той виждаше удовлетворение и в другарите си, в елините и римляните, които прогърнаха това ново учение. Не бе доволен само от едно – не можа да се кръсти. А за него настояваше Павел, който междувременно стори това с много от повярвалите. Иасон все отлагаше, а когато реши, че е дошъл моментът, ги нападна тълпата. Интуитивно предусещаше, че това е много важно и сам се укоряваше, че не го стори по-рано. Но време има. Само да излезе от тази проклета тъмница!

Иасон насочи мисълта си към Иисуса Христа. Вчера през нощта, той, обикаляйки, си представяше Неговия живот, общественото Му служение, смърт и възкресение. Сродникът му няколко пъти разказва тези събития – пред него и веднъж в синагогата. Макар и не очевидец, той допълваше в разказа си, че свидетели на всичко са били преките ученици на Господа Иисуса Христа, от които той, Павел, е черпел тези сведения.

Вчера и по-късно през нощта, Иасон дотолкова се срасна с Христа, че започна – може би от умората, а и от непрекъснатото умствено напрежение – отначало тихо, а по-късно и малко по-силно, да повтаря: „Искам и аз да Го видя!“ Другарите му отначало не обърнаха внимание, после му се присмиваха за тези – както сами казваха – глупави думи, а накрая започнаха да му се карат. „Млъкни!“ Това го чуваше неведнъж, но не можеше, защото мисълта му бе заета с Иисуса Христа, а после неволно повтаряше това изречение. Дори по едно време се усети, че завижда на Павел, който бе виждал възкръсналия Господ. Но бързо пропъди тази мисъл. Не, той не е достоен за такава среща! Пък и Сила и Тимотей му бяха казали, че Господ Иисус не се явява всекиму. Дори и те не са Го виждали, въпреки, че Му служат с пълни сили.

Но защо той, Иасон, да не започне нов живот, живот съобразно с повелите на Христа? Защо не се превърне в нов човек? Ето – примерът със сродника му е красноречив. А Иасон не е гонил Иисуса; даже когато слушаше за Него, вътрешно стана по-добър, по-честен и почтен. Трябва още мъничко усилие, та да стане това действителност! Търговията може да процъфтява и без него. Достатъчно служители и посредници има в цялата Империя, които вършат всичко добре. А той трябва да се обърне изцяло към Христа и само Нему да служи! Не знае как, но ще пита Павел, когото ще намери в Атина или в Коринт.

– Хей, Иасоне – изведнъж го стресна нечий глас, – защо не спиш?

Това бе Назарий, негов съсед, бивш стотник. Той бе малко по-щастлив, си помисли Иасон, защото Павел го кръсти. А гласно отговори:

– След малко ще легна. Спи, приятелю.

Назарий не отговори, защото се унасяше. А след малко спеше отново.

Иасон се приближи до другарите си. Шестима на брой. Сега тук са толкова, в града малко повече, но ще станат хиляди, като онези мравки, чиито мравуняк веднъж като дете унищожи. Тогава той дори се зарадва, но сега като се сети, разбра – колко ли голямо бедствие е било това за тези мравки! По подобие на тях ще започне неуморно, къртовски да работи сам. После ще станат повече, та да се стигне до момент, когато цял Солун, не – Македония, та дори светът, да заприличат на огромен мравуняк от християни! И ако се яви някаква сила, която иска да развали този мравуняк, те няма да ù разрешат! Да, няма, а ще се борят така, както неговия сродник, спътниците му и онези техни съмишленици-проповедници на Христа, които се трудят по други земи в Империята. А тази зла сила не трябва да се подценява! От духовна слепота и завист нейните оръдия са разпнали Христа! Те се появяват навсякъде, където се проговори за Иисуса; също и тук – в Солун! И то – негови братя юдеи! Не трябва да проявява малодушие и страх, а ако се наложи, ще търпи окови, тъмници, побои, бичуване, опасности от сънародници, римляни и лъжебратя!

Иасон се приближи до решетката и погледна навън. Там, на изток, леко поруменяваше. След по-малко от час ще съмне. Ще започне третия ден, дано да е последен!

Окрилен от тази мисъл, Иасон седна в ъгъла като затвори очи. Но не можа да се унесе. Пред погледа му бе тъмно, а като затвореше очи, също попадаше в някаква непонятна тъмнина. Накрая той се отказа от спането и отново се опита да си представи Голгота. Как ли е възкръснал? Какво ли впечатление е направил на учениците и близките Си? Сигурно огромно. За да се откажат от всичко и без страх да тръгнат в близки и далечни страни и да проповядват… Да! И той може би ще постъпи така, защото ако се увлече по търговията както преди, нищо няма да излезе!

Иасон стана и тръгна към изхода. Да, ще напусне Солун и ще се присъедини към Павел. Това ще е новото му призвание! С Павел ще обикаля навсякъде и ще сее новото учение, което ще овладее в пълнота. О, каква радост е това – да работиш за Иисуса и да Го обичаш, Него, Когото дори не си виждал! Но той вярва в Него, вярва!

Иасон се обърна и пое бавно към прозореца, заграден с решетка. Да, още малко и ще се покаже слънцето. Той вече трета сутрин ще го посрещне.

Изведнъж търговецът се спря. Той бе впил поглед там, където трябваше да се покаже слънчевото кълбо. Очите му широко се разтвориха. Устата му зашепна непонятни слова, а очите все тъй втренчено гледаха. Иасон не можеше да направи крачка напред. Побиха го тръпки. Там, срещу решетката отвън, се движеше някаква ослепителна светлина, сякаш самото небесно кълбо се бе откъснало и плуваше към тъмницата! А светлината се спусна и започна бързо да нараства, да се приближава. Около нея всичко просветляваше като през лъчист летен ден: дърветата трепваха, сякаш бърз полъх преминаваше край тях; птичките изхвръкваха от дървета и шубраци, проплесваха с криле и възторжено запяваха, като отново се смълчаваха, за да се поеме песента им от онези птички, към чието гнездо се допираше странната, докосваща се до земята светлина. Тя летеше, носеше се.

Иасон бе поразен! Изведнъж светлината премина през решетката и цялата тъмница бе огряна! И ето – светлината силно заблестя, спря се пред Иасон, който също бе огрян от нея. Той се разтресе от радост; от устата му, парализирана допреди малко, се изтръгна:

– Христе, Христе, Господи!!!

– Позна, Иасоне, това съм Аз, Иисус – чу слаб като повей на вятър кротък, ала пълен със скръб глас. – След два дни ще излезеш от тъмницата и ще отидеш в Берия. За там сега пътуват Павел и другите. Той ще те кръсти в името на Отца и Сина и Светия Дух. След това ще се върнеш в родния си град. В дома си ще намериш този папирус.

Макар че всичко блестеше, Иасон ясно видя папируса, Който Господ Иисус държеше в лявата Си ръка.

– Аз, Иасоне, те определих да ръководиш Моята Църква в Солун, която основа твоят сродник. Ще събереш пръснатото стадо и ще станеш непробиваем щит, защото отсега нататък дните ти ще бъдат само изпитание! А когато минат шест месеца, ще отнесеш папируса в Коринт. Там ще намериш Павел, който ще напише – след като му дадеш папируса – Послание до солунските християни. Ще го върнеш в Солун. То да ви бъде наставник! По-късно ще дойде пратеник от името на Павел. Той ще ти донесе Второ послание, написано върху същия папирус. Дерзай, Иасоне!

А Иасон, обхванат от огромната сила и величие на този миг, протегна ръце, за да прегърне нозете Му.

– Не си отивай, Господи, така ми е добре! – изстена и се разрида той.

И усети върху косите си лекото, като полъх на пролетен вятър, допиране на ръка, която го благославяше. В същия миг светлината се увеличи, разстла се, излезе от тъмницата, понесе се нагоре и сякаш се сля с изгряващите слънчеви лъчи.

След два дни – както каза Господ Иисус Христос – Иасон и шестимата му другари бяха освободени. Към известния търговец се отнесоха ласкаво, извиниха му се.

Малко по-късно лично пред приятеля си, Лукреций, той поръчителства за другарите си, а след малко повече от един час летеше на кон за Берия.

Два месеца по-късно в Солун, наред с установените вероизповедания, започна да функционира новото общество – Църквата Христова. Начело стоеше бившият търговец Иасон, известен навсякъде. Сега пак бе известен, ала със словото за Христа, което неуморно от сутрин до вечер проповядваше. Християните се увеличаваха, а Иасон се радваше.

Дните минаваха, седмиците и месеците – също. Иасон донесе Първо послание до солуняните, а след една година, когато се навършиха двадесет години от смъртта и славното възкресение на Господа Иисуса Христа, получи от пратеник второто. То веднага бе преписано подобно на първото. Иасон ги прибра и поучаваше с тях винаги, когато си спомняха за великия ден в световната история – денят на славнвото пришествие на Божия Син в света.

***

Днес Едната Свята, Съборна и Апостолска Църква осъществява своя целенасочен план – спасение на своето стадо. За да бъде така, се потрудиха хиляди знайни и незнайни войни Христови. Един от първите, смелият евреин Иасон, трябва винаги да е достоен за подражание. Нека всички новообърнали се в християнството да повторят незабравимите му думи: „Да, Господи, и аз бях като Павел с люспи на очите си. Но вече не е така. Сега знам кой съм, знам откъде съм дошъл, знам какво трябва да извърша, знам накъде отивам и имам мир в сърцето си!“

Иасон

„Дойдоха в Солун, дето имаше иудейска синагога. Павел, по своя обичай, влезе при иудеите и три съботи наред им говореше от Писанията (Деяния на светите апостоли, 17:1-2)

І.

Смирено свит в един ъгъл, един едър добре сложен мъж с гъста коса и брада, гледаше пред себе си. От време навреме той обхващаше с ръце главата си и, въздъхвайки тежко, отронваше: „Искам и аз да Го видя!“

– Хей, Иасоне – се чу от другия край. – Докога ще повтаряш тези думи, вместо да намериш някакво решение и да ни измъкнеш? Знаеш ли, че не съм попадал в тъмница от петнадесет години?

– Не мога да го позная – обади се втори глас.

– Ти си един жалък предадел! – каза дрезгаво и уморено трети глас.

Иасон, вместо да отговори, се обърна към решетката, прилепи се до нея и започна жадно да вдишва хладината на нощта.

– Предател, това си ти! – повтори същият глас някъде от дъното на тъмницата.

Постепенно гласовете на роптаещите мъже утихнаха. Започнаха да се чуват леки похърквания. Нощта, която беше от няколко часа във властта си, успя да ги приспи всичките. Единствено Иасон продължаваше да бодърства. Чистият въздух го успокои. Той се обърна и отново зае същата поза в ъгъла. Избягваше да лежи на дървения одър, защото постелката му беше мръсна и пропита с дълго наслояван мирис на човешка пот.

Иасон стана и се приближи отново до решетката. Той погледна долу, в тъмното. Нищо не видя, но чу познатия шум на морето. Помъчи се да погледне наляво, там, където бе родният Солун, но… отново мрак.

„Родният Солун? – мислено попита Иасон, като се обърна и бавно започна да се разхожда между решетката и тъмничния изход. – Та аз съм юдеин. Това не е моята родина“.

Иасон спря. Погледна за момент към другарите си и пак се замисли. Вече втора нощ той обикаляше в тъмницата, а главата му се пръскаше от какви ли не, мисли.

Да, мисли! Иасон сам се чудеше на себе си. Той бе човек на действието. Обичаше безпрекословното изпълнение, желязната дисциплина. Неслучайно си спечели симпатиите на целия град, а римският претор, чиято резиденция бе тук, в Солун, по доклад на градоначалниците го прие веднъж и отрупа с похвали.

И сега – изведнъж го връхлитаха мисли. Той, човекът на делото, най-добрият търговец в Македония, обикаля втора нощ в тъмницата и не може да дойде на себе си. Никога не бе тъй възбуден както сега, не бе мислил толкова много, както през тези два дни тук, в тъмницата на градоначалниците.

А имаше за какво да мисли. През последния месец се случиха в града необикновени неща. Те развълнуваха огромното море от трите народности, които населяваха Солун – римляни, гърци и най-вече неговите сънародници, евреите! Разярени, те нападнаха Иасон и другите юдеи, които се оказаха в къщата му; извлекоха ги и ги заведоха при градоначалниците. Иасон и сега ги виждаше. Нищо, че бяха минали два дни. Френетично ревяха и в изстъпление го сочеха, като викаха: „Иасон, който до вчера бе пример за нас, увлече тези дето са с него и укри онези трима, които дойдоха от Филипи и които три съботи поред в синагогата учеха против заповедите на кесаря и че има друг цар – Иисус!“

Другарите му трепереха, а и той, който бе свикнал на всякакво предизвикателство и какви ли не опасности, не смееше да ги погледне. Чувстваше се унизен и потиснат, не смееше да се обади.

„Какво ще кажеш в свое оправдание, Иасоне? – го попита Лукреций, виден градоначалник и негов личен приятел. – Нима е вярно всичко това, което тези говорят тук пред мен? Нима е истина, че имаш нещо общо с трима пришълци-евреи, за които, след като попитах, ми докладваха от Неапол и Филипи, че и там, както тук, сеели учение за Този Иисус и увличали тълпи след себе си?“

Ала той мълчеше. Гледаше неуверено пред себе си и се чудеше – това ли е той, Иасон, който като викнеше, всичко замираше, а чашите падаха? Това ли е гордият и смел потомък на Соломон, който бе знаме за юдеите не само тук, но и в околността? Да, тези три съботи на миналия месец, които изкара в синагогата, а така също и няколкото безсънни нощи в дома му, когато онзи, неговият сродник от Тарс в Киликия, говорú разпалено и с жар за същия Иисус пред него, промениха живота му. Да, по-рано беше наперен и важен търговец, който печелеше име с повече нечисти, отколкото с почтени средства; от него трепереха не само сънародниците му; пък и непрекъснато зает, беше забравил пътя към синагогата – там, където е праотеческата му вяра.

Ала вече не беше така. И това се дължеше на новото чувство, което изпитваше през последните седмици. Но как да обясни това ново чувство, което го вълнуваше сега? Та тази тълпа, която довчера го боготвореше, а сега е готова да го бичува, ще му се изсмее. Нищо чудно и самият Лукреций да помисли, че бълнува. А и все още не бе наясно. Какво означаваха тези думи – „Иисус е Христос“, „възкръсване от мъртвите“ и всичко друго, което чу и възприе от Павел и другите двама? Не му бе понятно, но се закле: ще ги намери, ако ще и вдън земя. Само да излезе оттук. Ще ги намери, за да чуе пак това, което говорят, защото то стопля сърцето му; у него влиза непознат полъх, сякаш от вечността, в която той, Иасон, вярва, макар и да не знае как точно да си я представи.

„Защо си онемял, приятелю? Боговетте ли искаш да разсърдиш? – сепна го Лукреций. – Кажи: вярно ли е също това, че тези смутители, които обикалят не само в нашата провинция, си прибрал за цял месец?“

„Да, вярно е – заговори най-после Иасон. – Те идват от Изток, от Киликия. А единият от тях – от Тарс, откъдето са и моите предци, дошли тук преди сто години, ми е сродник“.

„Така, така… Знам това, говорил си ми ти за Тарс. А къде го срещна?“

„Съвсем случайно във Филипи – на пазара. Макар и да не се познаваме, установихме, че сме близки, след като разбрахме, че сме от един и същ корен. Аз го поканих да ми погостува тук, у нас“.

„А сега къде са той и неговите приятели?“

„Напуснаха града и тръгнаха на север, в Тракия“.

„Лъжеш, животно! – викна един от тълпата. Той дойде близо до Иасон и го удари по лицето. – Няма думичка истина в това, което казва!“

Всички ахнаха. На Иасон плесник?! Нечувано! Невиждано! Пръв от всички се съвзе Лукреций. Той стана и извика:

„Стража, стража!“

Когато тя се появи, градоначалникът посочи евреите и заповяда:

„Изхвърлете ги вън! А тези – ръката му сочеше другарите на Иасон – ги приберете в тъмницата!“

Когато останаха сами, Лукреций покани Иасон да седне. После каза:

„Приятели сме с теб отдавна. Помниш ли кога се запознахме?“

„Да – отвърна Иасон, – два дни преди смъртта на Калигула“.

„Малко повече от десет години оттогава. Все пак, не е малко време. Аз тъкмо встъпвах в сегашната си длъжност, а ти отдавна бе известен с дейността си в Ахайа, Македония, Тракия, Мисия, Лидия. Не съм забравил нищо от досегашното ни другарство, даже и обстоятелството, че спаси живота ми преди пет години в Никопол“.

„Има ли значение това? – попита Иасон. – Ако не бях аз, друг щеше да бъде“.

„Може би. Но аз съм благодарен, че ти случайно се оказа там и до ден-днешен не преставам да благодаря на боговете за това си спасение. Да, ти, който си евреин и мой приятел, бе най-близо и порази платените убийци. Едва ли един римлянин би сторил това?“

„Както и да е. Хайде да не безпокоим миналото – предложи Иасон. – Какво смяташ да правиш с мен и другарите ми?“

„Ами ще те освободя, приятелю. Ти знаеш, че сега тук, макар да сме няколко градоначалници, се слуша моята дума. Ще постоиш няколко дни с другарите си в тъмница, а после ще излезеш“.

„Не сам! – отсече Иасон. – Заедно с другите!“

Лукреций дори не трепна. Той вдигна ръка и докосна рамото на приятеля си.

„Седни и не възразявай! Отново показваш неукротимия си дух, наследство от онзи, вашия велик герой… Самсон! Ти си виден солунянин, нямал си досега никакви провинения. А другите?“

„Всички сме порядъчни. Има само един, който преди повече от десет години е бил в тъмница, но това е минало“.

„Ще трябва да вземем от тебе поръчителство за всичките, Иасоне. След което ще ви пуснем“.

„Имаш го винаги“ – отвърна търговецът.

„Добре. А би ли ми разказал за тези тримата нещо?“

Тъкмо това не желаеше Иасон. Но така или иначе, разговорът се насочи в тази посока.

„Не ми е ясно все още какво говорят Павел, Сила и Тимотей – така се наричат. Но знам едно: спасението идва от Изток, или по-точно, вече е дошло“.

„Какво спасение?“ – попита Лукреций.

„Спасение от Иерусалим. Вече от осемнадесет години и половина човечеството е изкупено и спасено“.

„От кого?“

„От Бога“.

„Ти луд ли си? – понижи гласа си Лукреций ии се огледа страхливо. – За какъв Бог говориш? Нима си забравил нашите и гръцките богове? Или пък, може би ми говориш за вашия Бог?“

„Не се страхувай. Вярно е, че и тук, както навсякъде стените имат уши, но какво лошо има в това, че говорим за един Бог?“

„Както и да е. Продължавай“.

„Бог Сам Себе Си жертвал и изкупил човеците“.

„Виж ти! И кога е било това?“

„Нали ти казах – преди осемнадесет години и половина“.

„Добре. Не ми е ясно как е станало“.

„И на мен. Въплътил се като човек и живял сред хората. И то, сред моите сънародници – в Юдея. А впоследствие пострадал на кръста“.

„Това не са ли измислици?“

„Този Павел каза, че всичко било вярно. Предсказания за Бога, Който ще слезе от небесата и ще примири хората с Небето, се съобщавали не само от нашите пророци, но и от ваши поети“.

„Чакай, чакай! – спря го с жест Лукреций. – Това съм го чувал някъде“.

„Ти обичаш книгите. Имаш в библиотеката си и съчиненията на философи – както нови, така и древни. Същият Павел…“

„Сродникът ли?“ – прекъсна го Лукреций.

„Да. Той ми говорú една вечер, че Платон, Сократ и други преди тях разказвали за Посредник между Бога и хората и Го очаквали постоянно. Павел още каза, че това е вечната и богооткровена истина – явяването в света на Избавител на човешкия род. Тази истина не била чужда и на другите народи, но в пълнота е предадена на нашия народ“.

„Така ли? – погледна го учуден Лукреций. – Добре. А би ли ми цитирал нещо от нашите поети? Знам, че си добър декламатор“.

„Ами например, Вергилий. Какво казва в една песен? – „Вече настъпва последното време, за което говори кумейският стих. Отново започва великият ред на вековете; ето, приближава се Девицата; възвръща се времето на Сатурновото царство, ново поколение слиза от високите небеса“.

„Браво, браво! – възторжено извика Лукреций. – Както винаги, си чудесен! Но какво е предсдказано тук?“

„Нещо, което го пише в кумейския стих“.

„Знам, знам. Това е Еритрейската сибила. Чувал ли си за нея?“

„Да, но не съм чел нищо от нея“.

„А пък аз, да! Лично в Рим четох от нея предсказание, което е запазено на папирус, останал като по чудо след пожара, горял една година преди да дойде на власт диктаторът Сула. При Октавиан Август всички сибилини предсказания били поставени в храма на Аполон Палатински“.

„Можеш ли да си припомниш този кумейски стих?“

„О, не. То бе много отдавна, преди двадесет години. Но помня, че това предсказание на Еритрейската сибила, което четох, образува в акростих фразата Иисус Христос Теу Иос Сотир, тоест Иисус Христос Син Божи Спасител“.

„Сигурен ли си? – скочи на крака Иасон.

„Абсолютно. Както във властта си“.

„Интересно – каза Иасон като седна отново. – Този мой сродник също говореше за някакъв си Христос, Който спасил човечеството. Той бил Син Божи и Цар“.

„Как? Цар ли казваш?“ – попита Лукреций.

„Да, Цар“.

„Хораций казва на едно място следното, ще цитирам по памет: „Кой е в състояние да ни примири с Небето? Никой смъртен, дори и най-праведният. Само Бог може да извърши това велико дело. Нека слезе Той от небесните висини, като вижда нашите бедствия“. А Цицерон, скоро го четох, пише за едно старо предсказание, според което ще се яви един Цар, на Когото човечеството, ако иска да се спаси, ще трябва да се подчини“.

„Знаеш ли, Лукреций, като по-млад редовно четях нашите Писания. Там, на едно място, един от пророците – мисля, Исаия бе, – пише също нещо подобно – в смисъл, че ще бъде Княз на мира и че ще се нарича Емануил. Ти добре го каза: „Само Бог може да извърши това велико дело“. Този Иисус би трябвало да е Онзи Цар, Който ни е примирил с Небето“.

„Същият Цар, за Когото са говорели в синагогата в трите съботи поред твоите гости. Той ли е?“

„Не мога да разбера какъв Цар е, когато е умрял. Нали е мъртъв?“

„А царят трябва да жив и да управлява. Така ли е? Но ако в същото време е въплътил се в човек Бог, тогава излиза, че сибилата е била права. Аз ти казах преди малко, че не помня целия стих. Той беше голям. Но имаше такива думи… мисля, бе: ще дойде от Небето и ще съди хората, присъствайки в плът“.

„Кой ще съди хората?“ – попита Иасон.

„Как кой? Бог, разбира се“.

„Лукреций, искам да ти споделя за срещата си с тези хора. Във Филипи бях отишъл, за да проверя как вървят търговските ми работи. Отправих се към пазара. Тъкмо там, близо до мястото, където продавам палатки, се бяха спрели двадесетина човека. Те слушаха някакъв, около тридесетгодишен мъж, който им говореше нещо, което, изглежда, че беше  интересно, защото го наблюдаваха и слушаха с внимание. Никой не се обаждаше. Аз ги отминах. Отправих се да проверя как върви продажбата на палатките, но видях двама мъже, които ги оглеждаха. Реших да застана близо до тях, за да чуя за мнението им за стоката. Но така и не разбрах. Когато съвсем ги приближих, чух, че единият от тях – по-възрастният – обяснява на другия, как в Тарс изработвал палатки и че може би ще се наложи пак да се върне към този позабравен от него занаят, за да се прехранва. Като чух думата „Тарс“, нещо в мен се обърна. Припомних си за миг, как дядо ми дълго-дълго обясняваше преди години, когато бях малък, за Киликия – нашата, както той казваше, истинска родина. Бях дете, но запаметих доста неща. После като търговец ходих два пъти в Тарс, обиколих цяла Киликия. Дори

потърсих и намерих роднини. Та като чух тази скъпа за мен дума, веднага ги заприказвах на еврейски. Отначало не ми обърнаха внимание. Но след като им обясних всичко за себе си и че макар да съм роден в Македония и да съм жител на Солун, произхождам от Киликия, станаха по-приказливи. Заговорих този, който е от Тарс и след дълго ровене в отдавна забравени колена, родове и фамилии, установихме, че сме сродници. Той е фарисеин, както и аз. Разказвал съм ти“.

„Да, помня“ – каза Лукреций.

„Приятелю, трябва да ти обърна внимание, че този мой сродник, който се наричма Савел, а неговите приятели го назовават Павел, излъчва такова обаяние, така привлича, особено когато говори за Онзи Цар Иисус, че слушащият го – имам такова чувство – ще остави всякаква работа и дълго-дълго ще тъне в унес! Междувпрочем така стана с мен не един път, докато ми приказваше за Този Иисус. Никога не съм срещал такъв човек! Още докато говорехме за Тарс и за разни отдавна починали роднини, аз вътрешно чувствах, как той час по-скоро иска де се освободи от тази тема, за да ми каже нещо много по-важно. Не след дълго Павел почна да ми излага причината на своето посещение по нашите земи.

В ушите ми отново прозвучаха думи от нашата Тора, стихове от пророците и много забравени от мен неща. Павел говореше, без да спира; от него се лееше поток от думи, който го увличаше още повече. Неговия спътник и приятел – впоследствие разбрах, че се нарича Сила – го гледаше с голямо уважение и благоговение. И тъкмо когато Павел започна да говори Кой е Този Иисус, заради Когото ме върна в нашите Писания, та, както ми каза, по-лесно да свържа всичко, до нас се приближи един мъж, може би около четиридесетгодишен. Той ме изгледа, но Павел му каза да говори открито, защото съм техен приятел. Лука – така се казваше – им съобщи, че трябва веднага да напуснат града, поради събитията, които са предизвикали в предните дни.

Изведнъж Павел и Сила сякаш забравиха моето присъствие. Те извикаха Тимотей – същият мъж, който говореше на онези двадесетина човека. Той веднага дойде при нас. И така, четиримата: Павел, Лука, Сила и Тимотей, се събраха и започнаха да обсъждат откъде ще напуснат. Аз се опитах да им бъда в помощ. Но Павел ми каза, че ще се оправят. Попитах го накъде ще тръгнат. „На юг“ – отговори. Аз го поканих да ми гостува, ако дойде в Солун. Съобщих му името си и професията, които са достатъчни, за да бъда намерен. След това се разделихме“.

„После?“ – попита Лукреций.

„Отидох при служителите ми, които се занимават с търговията с палатките и с други неща, за Филипи и околността. Един от тях се караше на сина си. Питам го: „В какво се е провинил?“ Отговаря: „Чакам го, а той се запилял оратори да слуша“. А момчето възразява: „Но никой от многото, които съм слушал, не е говорил както този човек! Завладя ме. Останалите също! Затова закъснях“. Знаех от по-рано за страстта на това момче да слуша разни оратори. Питам го: „Кой е този оратор и какво говори?“ „От Ликаония, а е родом, както каза, от Дервия. Името си не съобщи. Баща му бил елин, а майката – еврейка. Та той преди малко дойде при теб“ – отвърна момчето. „При мен?“ – гледам го учуден. „Да – отговаря. – Когато говореше с тримата мъже преди малко, те го повикаха. Остави ни и отиде при тях. Ти беше там“. „Но това – почти извиках – е същият мъж, който говореше на двадесетина човека. Бяха близо до палатките и го слушаха много внимателно“. „Точно така – съгласява се момчето. – Аз бях сред тези хора“. Казвам: „Тимотей. Така го нарекоха. И какво говореше?“ „За благовестие, което той и тримата му другари разнасят навсякъде – започна да разказва момчето. – Целият Изток минали за осемнадесет години, а сега идват насам. Ще отидат чак в Коринт, а също така в Епир, Ахайя, Крит, Рим, даже още пò на запад. Говорят за Царя на вековете, Творецът на вселената, нетленния, невидимия, Единия и премъдър Бог. За Христа Иисуса нашия Господ, Който умрял за нас и възкръснал, та всички ние, будни ли сме, или спим, са живеем с Него!“ „Какво, какво!?! – гледам го още по-учудено. – Какви са тези думи?“ Но докато момчето ми отговори, баща му го изгони. „Това са някакви пришълци от Изток – ми казва той. – Целият град е пламнал от тяхната проповед! И то само за броени дни. Голяма зараза ще да е тази вяра, която насаждат и разнасят. Хора, които уважавам от години, са тръгнали след тях. Дори Лидия от Тиатир – търговката на багрени платове – и тя! И знаеш ли какво направил един от тях? В името на Този Иисус – дето чу преди малко за Него от сина ми, – изгонил духа, с който слугинята на твоите приятели – търговците от долния квартал – врачуваше! И вече не им докарва печалби. Бяха обадени на воеводите и вкарани в тъмница. Биха ги и раздраха дрехите им. Но воеводите като разбраха, че са римски граждани, ги пуснаха“. „Бъди спокоен – му казвам. – Тръгнаха си преди малко. Аз, без да ги познавам, ги чух да се уговарят да напуснат града“.

„Този, твоят служител във Филипи, ще трябва да е голям фанатик!“ – забеляза Лукреций.

„Изглежда. Но ние винаги сме говорели за търговия. Във всеки случай ми стана ясно от неговите по-нататъшни думи, че тези четиримата проповядват някакъв нов Бог, различен от римските и гръцките богове. И като че ли и от нашия Йехова. И имат невероятен успех. Трябва да ти кажа, Лукреций, че аз бях преди две години в Троада. Там чух за някакви си нови атеисти (в онази епоха римляните и гърците определят за атеизъм вярванията на другите народи, б. а.) За отличие от обичайнитеи вери ги наричали християни. Така ми каза един мой служител в онази част на Мисия. Сега като си спомних и като свързах нещата, установих – е, може и да не съм прав, – че тези четиримата щом проповядват Христос, ще да са християни, а онези, които ги следват, също приемат това име.

„Виж ти – обади се Лукреций. – Интересно. Впрочем, за вече ти казах, че направих запитване. Наистина за такъв Бог са говорели – Христос! Твоят служител във Филипи не те ли обвини, че си разговарял с тях?“

„Не, обясних му, че съм им показвал изходите на града“.

„Мдаа… Знаеш, Иасоне, че аз лично като градоначалник, в нашия свободен град съм веротърпим. Всеки да изповядва каквото си ще! Негова работа. Идвал съм и във вашата синагога. Никога не са ми били ясни онези десет заповеди, които Йехова е дал на… Как му бе името?“

„Моисей“- помогна му Иасон.

„Да, Моисей. Даже,  лично, казвал съм ти го, макар да се моля, в нашите богове не вярвам. Да не говорим за гръцките. Но държа на обществения ред! И ако се появват такива, които сеят смутове, паника и внасят промени, съм решително против! Не знам какво са ти говорели Павел, Сила и Тимотей в синагогата и в твоя дом през тези дни. Ако искаш, вярвай. Усещам, че си увлечен, след като си чул словата им, особено на сродника ти! Но знай: появят ли се нови атеисти тук, стигне ли се до объркване и суматоха, особено сред евреите – а при вас често се случва! – не мога да си затварям очите, както сега ще го направя. Впрочем случаят не е кой знае какъв – възникнали са спорове около вашата вяра. Добре, това са си чисто ваши проблеми. Но стигне ли се до положение да пламне целият град, както е било във Филипи, ще те държа отговорен, особено ако и ти си намесен! Може да съм на върха, но не съм вездесъщ. Запомни го това добре!“

„Да, Лукреций – отговори Иасон.

„А сега, разкажи ми за това, какво са говорели тук, в солунската синагога тези тримата. Къде е отишъл четвъртият, и най-вече какво са разказвали в твоя дом? Интересува ме“ – каза Лукреций.

Следва…