„Истината ще ви направи свободни“*

Димитър Киров

Голяма част от човечеството радостно преживява Рождество Христово и се уповава, и същевременно размисля. Има един интересен факт от живота на Богочовека, който заслужава внимание – мълчанието на Иисус Христос пред цар Ирод. Защо Христос е мълчал? Това е труден за разбиране случай, защото днес всички влюбени в диалога му приписват абсолюта ценност в иерархията на човешките действия, служейки си с него като с най-надеждно средство за разрешаване на всички сложни въпроси на нашето време. Но не всички са на висотата да изпълнят това мълчане с истинско недвусмислено съдържание; затова има толкова малко успешни разговори и толкова много взаимно прекъсващи се хаотични монолози. В големия шум от говоренето, в непрекъснатото множене на знаци за взаимно разбирателство и срещи на човек с човека, на група с група, най-често се търси такъв събеседник, чиито мисли съвсем естествено да прилягат към нашите и неговите думи да бъдат вярно ехо на нашите. Струва ми се, че мълчанието на Иисус Христос („Но Иисус нищо не му отговаряше“) е било трагична преграда между Него и цар Ирод, защото е отделяла две действителности, които нямат нищо общо помежду си.

Когато страхът е реален

Защо толкова мъже и жени са бедни, отчаяни и болни?

Главно, защото превръщат бедността в реалност чрез своя страх от нея. Те си представят бедността, виждат мислено нещастието и болестите и по този начин ѝ вдъхват живот. И още, не смеят да се позоват на Закона за придобиването, поради същата причина. Решението е просто, но никой никога не им е показвал метода. Не разбират закона.

Според този закон бедните трябва да желаят изобилие, каквото притежават богатите и силните. Хората трябва да спрат да мислят за недоимък, защото не съществува основателна причина или социална практика бедните да бъдат бедни. „Блажен е онзи човек, който страни от нечестивите, а върху Закона размишлява денем и нощем… той ще бъде като дърво, което дава плод“ (Псалом 1:1-3).

Не се страхувайте!

Не се съмнявайте!

Имайте вяра!

Грижете се за своите намерения с подновено желание в този век. Дръжте пред мисловния си взор образа на вашите духовни и социални мечти. Вярвайте в него. Без значение дали ви се струва, че сте в хватката на „лошия късмет“, без значение дали бъдещето ви изглежда мрачно и невъзможно, не се страхувайте! Не мълчете!

Разберете: бъдещето е в собствените ви ръце, в правото ви да живеете свободно и защитени, и зачетени. Няма сила, която да ви попречи да вървите напред. Само определете целта си. Познайте себе си и говорете. Ако на хоризонта ви остане да съществува само целта – вие ще я постигнете.

Какво е това нещо?

Мнозина се колебаят дали да продължат да извършват работата си, или да търсят нещо по-добро? Отговорът зависи от умността на човека. Важно е дали имате ясни цели. Какво е това нещо, което вие желаете?

Професионална кариера?

Политическо назначение?

Свой собствен бизнес?

Всяка позиция трябва да осигурява три неща:

– Подходящо заплащане.

– Знание, обучение или опит.

– Престиж, който ще ви помага.

Напредвайте. Продължавайте да се развивате. Не се задоволявайте с незначителните парични увеличения от вашите работодатели, извоювани с огромно политическо и бизнес напрежение. Всеки ден учете по нещо ново. Продължете да се движите нагоре, въпреки съпротивата.

Какво искате самите вие най-много от живота?

Богатство ли?

Представете си, че притежавате несметни богатства, които можете да използвате. Какво ще правите с тях? Може би ще потърсите съвет от богатите, ако се осмелите. Представете си как усвоявате вашите богатства за добри цели, осигурявайки най-близките си. Почувствайте всичко това мислено. Повярвайте в тази истина. Знайте, че това може да се сбъдне. Насладете се на тази картина.

Това е първата стъпка за постигането на мечтите ви. Вие създавате модел в ума си. И ако не позволите на страха и на тези, които ви плашат, да унищожат модела ви, вие ще заживеете по нов начин.

Според Иисус Христос всичко, що притежава Бог, е наше. Само трябва да погледнем небето и земята, и те ще ни покажат знак. Но това ще видят само разбиращите.

Гледайте на парите като на водата, която движи воденичния камък на вашия ум. Вашите мисли и намерения са необходими за осъществяването на големия план на новото време, с нов морал и нова човечност. Парите осигуряват властта. Но преди да бъдат от полза за света, те се нуждаят от вас – плачещите, гладните и жадните, гонените заради правда (Матей 5-та глава).

Затова, когато ви говорят: вие се нуждаете от пари, не мълчете – отговорете: „Парите се нуждаят от вас“.

„Истината ще ви направи свободни“ (Иоан 8:32)

От детските си години слушам това послание. Това се отнася за мнозина. До скоро схващах този текст като цитат. Едва сега започнах да вниквам в думите на апостол  Иоан, които докосват моето съзнание. Ако за вас не са повече от красива фраза, вероятно ще ви бъде интересно да разберете какво разбирам в тези думи.

Какво е истина – въпрос, който никога не е напускал теологията, философията и политиката. От кого ще ни освободи истината?

Кой ни потиска?

В математиката съществува един правилен начин за разрешаване на математически проблем. Този правилен начин е истината за самия проблем. Да го познавате и владеете, означава да се освободите от всички съмнения, погрешни предположения, неправилни решения. Това означава да преодолеете всички трудности, възникващи в хода на неправилното разрешаване на въпроса.

Съществува само един добър начин за разрешаването на всяка трудна ситуация, с която се срещате. Този начин, най-добър начин е истината. Да я познавате, означава да се освободите от всички затруднения, свързани с тази ситуация. Ако към ситуацията бъде подходено по правилния начин, последиците ще бъдат добри.

Така е подхождал Иисус Христос: „Вие трябва да имате същите мисли, каквито е имал Иисус Христос“ (Филипяни 2:5), препоръчва ни апостол Павел.

Иисус Христос притежавал съвършено познание за истината, което Му е гарантирало пълна власт над злото и неправдата. Той ни насърчава, поради което нищо няма да повреди (Лука 10:19).

Този дар притежава всеки един от нас. Но той не се проявява у мнозина. Непознаването на истината детерминира човека с власт; несвободният човек не е честен, справедлив, отговорен. Непознаващият истината управляващ човек е морална и социална заплаха за управляваните.

Ние сме изправени пред неразрешим въпрос (поне през XXI век): възможно ли е държавата да бъде ръководена от хора, познаващи истината? Ако се осъществи това въжделение никой няма да ни потиска повече. Ще бъдем свободни.

Народът се нуждае от мъдър лидер, който да го научи да разбира истината. Колко далече в математиката можете да стигнете, ако подходите към изучаването ѝ с предварителното убеждение, че 2+2 прави 5, или в политиката – една война се прекратява успешно, ако се въоръжават воюващите страни. Колкото и да ви говорят друго, нищо не може да ви убеди в обратното. „Истината ви казвам: ако не се промените и не станете като децата, няма да влезете в небесното царство“ (Матей 18:3). Ако някой разбере смисъла на този евангелски текст, нека да не мълчи.

Препоръчително е да изоставите предварителните политически идеи, стратегическите държавнически предубеждения, моралните правила и предразсъдъците. Избягвайте (ако е по силите ви) да заявявате „О, това ми звучи като евроатлантическо, и това…, и това..“. Припомнете си във всяко голямо движение – политическо, социално, духовно, трябва да се съдържа зрънце истина, иначе не би имало значение за тези, за които е предназначено. Търсете това нещо във всяка университетска лекция, в мощните дарителски кампании или в политическите коалиции по теми и приоритети. Ще извършите скок в развитието си, ако създадете възприемчив ум, освобождавайки се от предубежденията, произтичащи от незнание. Дръжте очите и ушите си отворени за истината, открийте под външната обвивка прелестния образ на демокрацията, постепенно трансформираща се в неритокрация – желана форма за държавно управление.

Цената остава

Християнството не е било предназначено да бъде оръжие, което да осигури спокойствието и благоденствието на богатите. Обратното, Христовото учение открива пътя на всички хора към Благото. Християнството както е било практикувано през ранния период, е било идеализирана форма на живот, в полза на всички хора. Вярно е, че никой не е бил по-заможен от своите съседи, но и никой не е бил сиромах.

Христовите думи „Искайте и ще ви се даде; търсете и ще намерите…“ (Матей 7:7), не са били насочени само към богатите. Били са отправени към всички.

Бог никога не избира определени семейства или хора, за да ги фаворизира, в ущърб на останалите – както се опитват да ни заставят да вярваме, някои „водещи“ фамилии.

Единствено човекът (някой) си приписва дръзко тази привилегия и я брани ожесточено, докато народът притихне и замълчи. Днес се надсмиваме на „Божественото право на кралете“. Също толкова смешно е да вярваме на малцината, които са си присвоили правото да притежават всички хубави неща в света, докато мнозинството (смълчаното) работи здраво и демократично благоденства.

Днес никой не иска да вярва, че Бог е изпратил неколцина мъже в света, с ботуши и шпори, готови да яздят, и милиони други, оседлани и с юзди, готови да бъдат яздени.

Известна ви е историята за Сибила от Куме, която предложила на Тарквий Гордий (последният цар на Рим) да му продаде девет книги на много висока цена. Той отхвърлил предложението. Тя изгорила три от книгите и поискала същата цена за останалите шест. Той отново отказал. Тя изгорила още три книги и му предложила останалите за първоначалната
сума. Този път царят приел. Оказало се, че книгите съдържат пророчества и безценни съвети за политиката на Рим. Но вече не бил пълен комплектът.

Така е и с щастието. Ако го приемете такова, каквото е, го получавате в пълен размер. Но ако продължавате да отлагате деня, когато ще се радвате с глас, всеки следващ ден ще означава по-малко радост и повече мълчание.

Вашето право да бъдете богати

Може би мнозина погрешно мислят за парите. В тези размирни времена е полезно да говорим за тях. Колко лоши неща са казани за парите? Поради това, когато изпитваме необходимост от пари, се срамуваме да молим Бога за помощ.

В действителност нямаме право да осъждаме парите. Най-ранното им споменаване (в юдео-християнството) се среща в книга Битие, след като Бог благославя Авраам с голямо изобилие (Битие 13:2; 23:16).

Когато Соломон моли Бога да му даде мъдрост, за да управлява справедливо Израил, на него били предложени богатства и благородство. По-късно той получил и материални блага: добро нещо е мъдростта, защото под нейната сянка е също както под сянката на златото, но предимството на знанието е това, че мъдростта дава живот на притежателя си (Еклесиаст 7:11, 12), свързвайки заедно мъдростта и парите. Иисус Христос говори за парите и за характера на деловите бизнес отношения през Неговото време. Странно, че този аспект от Неговото учение, е малко познат. Иисус притежавал умения в деловите дела и се стараел да придаде Своето знание на подходящите хора, но те не Го разбрали. Днес продължаваме да изпитваме разочарования и съжаления за резултата от погрешното разбиране на Христовото учение: Изтребен ще бъде народът, защото знание и милост не достига: тъй като ти отхвърли знанието и жадните за правда, и аз ще те отхвърля (Осия 4:6).

Знанията за стопанските взаимоотношения между хората, не включват ужасното бреме за света, в който живеем и работим. Господството на природните ресурси не е нещо, за което хората трябва да се борят. Но ние не разбираме за какво говори Иисус Христос.

Новата епоха – новият ред

„И видях ново небе и нова земя“ (Откровение 21:1). Мъдрите хора не спят в зората на новото време. Те са нащрек за всички неща, които се случват около тях.

Вие, уморени и обезкуражени хора от света на бизнеса днес, не сте ли изтощени от тежката борба? Не сте ли готови за нова по-успешна работа? Няма ли да приемете стратегията на Иисус Христос? Къде сте вие? Благата са навсякъде. Доброто царство е пред вас. Иисус Христос дойде, за да имат всички живот, и то в изобилие (Иоан 10:10), и за гладните.

Вие, делови мъже и жени, следва да разберете – ако хвърлите мрежата си на правилното място, ще се радвате на голям улов в своето начинание.

Иисус Христос не се е страхувал да говори за пари и власт. Може би и останалите ще престанат да мълчат, ще заговорят, те ще искат и ще им се даде (Матей 7:7) и, когато искат ще им бъде дадено точно това, което им удовлетворява техните потребности, и ще получат точно това, за което жадуват.

_____________________________________

*Публикувано в Мисъл, Слово, Текст, том 7 (13) нова серия, 2022, с. 74-79, Пловдивско университетско издателство Паисий Хилендарски. Същата статия е възпроизведена тук на основание чл. 24, ал. 1, т. 5 от Закона за авторското право и сродните му права.

Изображение: авторът Димитър Киров. Източник Гугъл БГ.

Кратка връзка за тази публикация – https://wp.me/p18wxv-b7Y

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s