Жени свещеници?*

Николаос П. Василиадис
(из книгата му “Православие и феминизъм”)

А сега да се насочим към друг щекотлив въпрос – този за ръкоположението на жени. Мнозина питат: “Защо Православната църква не приема ръкоположението на жени?” Тук се налага да припомня, както ни учи Новия Завет, че единствен Господ Иисус Христос остава вечно Първосвещеник и единствен извършител на тайнствата.

В посланието до евреите се говори ясно и подробно за светостта на единствения и вечен Първосвещеник и Богочовек – нашият Господ. Иисус именно е онзи, който принесе кръстната жертва “веднъж” (Евреи 9:28), един-единствен път във времето и завинаги остава единствен посредник между Бога и човеците. Той се моли за хората, дава заповеди, подтиква ги да живеят живот свят.

Свещеникът в църквата не е някакъв “друг” свещеник и жертвата, която принася, не е някаква “друга” жертва. Това е единствено и завинаги свещенството и жертвата на Христа. Същото подчертава и молитвата на херувимската песен на божествената Литургия, която изброява: “Защото Ти си, Който принася, и Който бива принасян; Който приема и Който бива приеман, Христе Боже наш…” Това означава: Ти си Този, Който невидимо принасяш, бидейки Първосвещеник и като безценна жертва биваш принасян и бидейки Бог приемаш и като небесен хляб биваш разделян, Христе Боже наш…“

Тази уникална свещеническа власт, това първосвещеническо достойнство, Богочовекът – нашият Господ, предаде на светите апостоли. Тях Той изпрати в света да проповядват евангелската истина и да продължават Неговото спасително дело. На тях Той даде властта да извършват светите тайнства, които Сам установи, и да предават на вярващите божествена благодат, която ги освещава. Но след като делото и пратеничеството на апостолите е делото и пратеничеството на Христа Спасителя, на великия и единствен Първосвещеник във вековете за всички хора “чрез Църквата”, затова и свещенството Му не можеше да бъде ограничено по часове и дни (тоест по време). То трябваше да пребивава в Църквата и след смъртта на апостолите. Затова те ръкоположиха свои наследници, разглеждайки ги като продължители на своето дело в Христовата Църква. На тях дадоха завета да избират и други достойни наследници за продължение на свещеническото служение. Така че от единствения и вечен Първосвещеник, Господ Иисус Христос, Който има неприкосновено, непрекъснато, ненакърнимо, вечно и ненарушимо свещенство (Евреи 7:24, 25), се предаде свещеническото достойнство на апостолите, и от тях на архиереите и свещениците посредством тайнството свещенство.

Следователно уникалното и тайнствено свещенство е непосредствено свързано с личността на Христа Спасителя, Който я отдаде на Своите наследници. Поради това още от самото начало съзнанието на Църквата е изключило участието на жени в това тайнство “въз основа примера на Господа”, Който бе мъж, и “въз основа на апостолското предание и практика”, и особено след като св. апостол Павел изясни новата действителност на връзката между мъжа и жената в Христа (Галатяни 3:27-29)[1]. Нашата църква, подчертава протопрезвитер Евангелиос Мадзунеас, учи ясно, че “свещеникът представлява непосредствено Христа, но най-вече епископът е видима глава на нашата Църква”, както пише богоносният Игнатий[2]. Така че, тъй като Христос, носителят, образът на това единствено по рода си свещенство е мъж, а не жена, всякога както Самият Първосвещеник, свещениците трябва “да бъдат мъже, за да се запази символическото съответствие между свещенослужителя и Христа”. Протопрезвитер Мадзунеас пише също много характерно следното относно нашата тема. Прилагам текста с известни съкращения, защото прекрасното му съчинение е съставено с научна цел. Той пише:

“От богословска гледна точка отеческата роля на свещеника в Църквата отразява ролята на Бог Отец в Света Троица. Тази роля не е възможно да бъде сменена с майчинска такава (на женска личност), колкото в християнското семейство, толкова и в християнското общество. И двете роли, както мъжката, така и женската, са важни в Църквата, но не са взаимозаменяеми. От една страна една женска личност е по-близо от всички твари до всевишния Бог – това е личността на Богородица. Женска, а не мъжка личност роди Христа и се удостои да държи в утробата си в продължение на девет месеца Словото Божие. От друга страна идването на земята на Бога като мъж не е просто случайност. Бог, обръщайки се към дявола след грехопадението на първосъздадените хора, казва: Този – Иисус Христос – Който ще се роди от Дева, ще те стъпче и ще ти строши главата, и ти – дяволът – ще Му ухапеш само петата, тоест само ще Го нараниш (Битие  3: 15). Така че идването на Спасителя като мъж има символическо значение, което е познато посредством християнското Предание както на Изток, така и на Запад“[3].

Следователно свещенството е непосредствено свързано с богочовешката личност на Христа Спасителя, Който е единственият и вечен Първосвещеник. Нашият Господ е „вторият“ Адам, „човек… от небето“ (1 Коринтяни 15:47). Той стана човек подобен на нас във всичко „освен в греха“ (Евреи 4:15) и принесе един път завинаги (Евреи 5:28) кръстната Си жертва като Първосвещеник, за да ни изкупи от греха. Основавайки Своята Църква, за да продължи изкупителното Си дело след светлоносното Си Възнесение, установи ведно с това и тайнство свещенство. Това уникално свещеническо служение и пастирско достойнство Той даде единствено на мъже – на светите апостоли.

Документът „Апостолски постановления“ – съчинение от края на IV век – засягайки въпроса дали жени могат да кръщават, свидетелства, че това „противоречи на закона и е нечестиво“. А ръкоположението на жени, според „Апостолски постановления“, е дело „на елинското (тоест езическото) безбожие“, а не „на Христова наредба“:

„Но ако трябваше и кръщението да се извършва от жени, тогава Господ щеше да бъде кръстен от собствената Си майка, а не от Иоан Предтеча. И когато ни (нас апостолите) изпращаше да кръщаваме, щеше да изпрати и жени със същата задача. Никъде обаче Той не е заръчал, нито писмено е предал такова нещо, тъй като много добре познава природата ни и това, кое е прилично за самата практика, доколкото е създател на тази природа и законодател“[4].

Така че достойнството на свещенството и по последование, и по позволение за извършване на светите тайнства Господ ги даде единствено на светите апостоли и посредством тях – на епископите, и на презвитерите в Църквата.

Достойно за внимание е и това, че Господ на Тайната вечеря, на която установи тайнството Евхаристия, и на която присъстваха единствено дванадесетте Негови ученици, поръча само на тях: „Това правете за Мой спомен“ (Лука 22:19), тоест, това да правите и вие, за да носите в паметта си и паметта на тези, които идват след Моята кръстна жертва, която принесох за вас, така и Изкуплението и Спасението, които получихте с тази жертва.

Когато обаче Юда стана предател и неговото празно място сред апостолите трябваше да се запълни, те, следвайки вярно Господа – своя учител, не повикаха жена да поеме апостолското достойнство, въпреки че жени бяха тези, които първи видяха Христа веднага след Възкресението и въпреки, че жени приеха първи заповед от Господа да благовестят Неговото възкресение на учениците, и да станат така апостоли на апостолите.

Богочовекът – нашият Господ и боговдъхновените апостоли са имали в своето отговорно и трудно свещеноапостолско дело много на брой и твърде способни сътруднички и достойни помощници жени. И докато апостолите ръкополагаха чрез тайнството свещенство епископи, сред тях нямаше ни една от иначе достойните във всичко ученички на Господа. А това сториха, както вече казах, по примера на Господа. Но така е не защото Господ и апостолите подценяваха или презираха женския пол, който е особено ценен в спасителното дело на Господа, апостолите и изобщо в Църквата. Те не правеха и някакво разделение, нито пък желаеха да съхранят някаква уж престижна обществена неравнопоставеност, както твърдят някои врагове на Църквата.

Дякониса Фива и други жени, за които споменава св. апостол Павел в шестнадесета глава на Послание до римляни, не са принадлежали към първото ниво на свещенството; за тях важи онова, което пише апостолът за Фива: Тя стана „помощница на мнозина“ християни и на мене (Римляни 16:1, 2). Жените дякониси от апостолските времена „се заемали“ с делото на дяконското служение с благословия и ръковъзлагане (хиротесия) на епископите[5]. Те служели в делата на любовта сред християнските общности и най-вече помагали на бедните[6].

Именно тази линия, зададена от Господа и апостолите, следва вече две хиляди години цялата Христова Църква, която въпреки всички схизми и ереси остана единна по този въпрос.

Древната Църква се е сблъсквала с темата за женското свещенство единствено, когато е била поставена пред проблеми с ереси, които са допускали жени до свещеническо достойнство. Тези еретици, повлияни от идолопоклоннически религиозни вярвания, които в своите храмове са имали жени-свещеници, въвели в своите общности освен еретическото си учение и жени-свещеници. Такива бяха гностикът Марк и еретиците квинтилиани, които имаха за водачи две жени – Квинтила и Присцила. Също антидикомарианитите и колирибианите, чиито членове били само жени, които вместо да служат Богу, служели… на Пресвета Богородица. Те разбира се извършвали това служение с помощта на “жени-свещеници”[7]. Освен това в еретическата общност на проповедника Марк жени произнасяли молитвите по време на тайнство евхаристия и подавали потира с виното на вярващите. В ереста на Маркион жени заклевали и кръщавали членовете на сектата, а в ереста на Монтан така наречените “пророчици” Присцила и Максимила стояли в иерархията до самия Монтан[8].

Тези еретически практики са в пълно противоречие с онова, което е учил единственият и вечен Първосвещеник – Господ Иисус Христос, с онова, което са учили апостолите. Затова и Църквата немедлено и без колебание се е противопоставяла на тези ереси. Големите писатели и свети отци на Църквата като св. Ириней Лионски, Тертулиан, св. Киприан Картагенски, св. Епифаний Кипърски, св. Григорий (Назиански) Богослов ги осъдиха като “противозаконни и нечестиви” и дори “демонични”[9].

Трябва специално да се отбележи, че в нашите дни претенции да се ръкополагат жени повдигаха постоянно и настойчиво, и за съжаление успяха в претенциите си, еретиците протестанти, които обаче са в непрекъснати достигащи до крайности противоречия помежду и вътре в самите им еретически общности.

Свещеникът трябва да е мъж, за да се запази с това и символическото съответствие между служещия и великия Първосвещеник Христос. И затова именно свещенството е благодат “на отобразяващия представителството на Христа, на Жениха с невестата”, тоест на Църквата, а “не на невестата жена с Невестата-Църква”[10].

Ще прибавя и следното към тези думи: свещенството е лична благодат, лично призвание от Бога, което е отправено към мъжете. При все това то не е привилегия за всички мъже. Затова не биват призовавани всички мъже към свещенство, а само малцина.

Всеизвестно е мястото и почитта на Богородица в Църквата ни и не е нужно да се спирам подробно на това. Само ще отбележа, че нито един мъж не получи такава слава, която получи Пресветата Дева – без Богородица, новата Ева, Христос нямаше да се роди като човек. Нужно бе да се намери една пресвета жена, неопетнена, пречиста, благословена, която да предостави доброволно цялото си същество, своята воля на Бога, за да се въплъти Синът на Бога; нея Светият Дух освети и направи “убежище на Бог Слово”, дворец и престол на царстващия Христос.

Въпреки това самата Богородица, майката на Господа, която даде под наем пречистата си плът на Сина и Словото на Бога, когато трябваше Той да се въплъти и да се извърши тайнството на нашето спасение. Пресветата Дева, която заемаше особено място в апостолската Църква; тя, която се удостои толкова много още на земята, колкото никоя друга в историята на човечеството. Нея именно възпяваме като “по-честита от херувимите и несравнимо по-славна от серафимите” и въпреки това тя не прие свещеническо служение. Христос, нейният Син, не ѝ даде тази благодат, която предостави единствено на апостолите. Фактът обаче, че тя бе лишена от свещенството изобщо не я умали, изобщо не я умали в очите на светите апостоли и на Църквата. Налице са и две други събития от живота на Пресвета Богородица, които подкрепят мнението на Църквата да не се ръкополагат жени:

а)На Тайната Вечеря, в “горницата”, където Господ установи тайнството на божествената Евхаристия и заръча на апостолите да го извършват, не присъстваше Пресветата Дева. Присъстващите бяха само дванадесетте ученици, апостолите на Господа (вж. Марк 12:15; Лука 22:11 сл.).

б)На Петдесетница, при слизането на Дух Свети в “горницата” (на горния етаж на къщата) бяха събрани в едно сърце всички вярващи, като по този начин бяха причастни и благочестивите жени, които следваха Господа от Галилея и с Мария, майката на Иисус (Деяния на светите апостоли 1:13, 14). Следователно и те са причастни на благодатта, и самата Пресвета Богородица, над която изобилно се изля благодатта на Светия Дух; причастни бяха и всички мъже, които присъстваха (Деяния на светите апостоли 2:1-4).

Така че личната благодат да извършват светите Тайнства получиха само дванадесетте ученици, докато благодатта и даровете на Светия Дух получиха всички вярващи – мъже и жени.

Следователно, за да обобщя тук “невъзможността за ръкоположение на жени в личното свещенство, като положено в основата на църковното Предание, е изяснено “в следващите църковнополагащи тези”:

а)Примерът на нашия Господ Иисус Христос, Който не избра нито една жена “като една от апостолите”.

б)“Примерът на Богородица, която не упражняваше свещеническо служение” в Църквата, въпреки, че се удостои да стане  майка на “въплътеното Слово Божие”.

в)“Апостолското предание”, съгласно с което апостолите, следвайки примера на Господа, “никога не ръкоположиха жени за лично свещенство в Църквата”.

г)“Някои тези в учението на апостол Павел относно мястото на жените в Църквата” и

д)“По критерия на аналога”, по който беше редно, ако се позволеше свещеническо служение на жени, тогава трябваше “първоначално такова служение да е било предоставено на самата Богородица”[11].

И точно тук обаче се проявява любовта, почитта и уважението към жената: въпреки че не ѝ се дава благодатта на свещенството, Църквата използвала жените в служението на “дяконисите” или “вдовиците” – служения, които обаче нямат сакраментален характер. Дяконисите, както пише незабравимият академик и преподавател в Богословския Факултет на Атинския Университет Иоан Н. Кармирис, не са били “ръкоположени членове на клира”, които са принадлежали към първата степен на свещенството (тоест, дяконството), макар и “в някои исторически моменти и географски места изглежда злоупотребително те са упражнявали и литургическо служение без да бъдат ръкоположени със съответното тайнство”. Жените, продължава Кармирис, в древната Църква не са упражнявали “в конкретния смисъл и чисто свещенно-дяконско служение”, а само служение “на дяконисите и монахините”, тъй като “са били лишени от тайнство свещенство”. Затова, заключва професор Иоан Кармирис, не трябва да се смесва чисто спомагателната функция и дейност в Църквата “най-вече тази на дяконисите с това на дяконите – първата степен в свещеническото служение”[12].

Професорът в Богословския Факултет Евангелос Д. Теодору, който подробно и в дълбочина изследваше мястото на “дяконисите” в Църквата (неговата книга “Хиротония или хиротесия на дяконисите” е класическа и изчерпва темата напълно), пише: “Дякониса” не е била степен, която се дава, за да се премине от други по-ниски иерархически степени на женски клир (има се предвид иподяконското служение)”. Степента на “дяконисата” не дава право на изпълняващите я да възходят към чина на презвитера или епископа. Чинът на “дяконисите”, създаден за да изпълнява свещеноапостолските нужди на Църквата главно сред жените, е “бил несъмнено по-нисш от този на дяконите-мъже”. “Дяконисите”, продължава същият професор, не могли да претендират за чисто свещенически права и участвали само в някои аспекти на дяконското служение, но им било забранено да “участват в служението на дякона при светия олтар”. Относно това документът “Апостолски постановления” свидетелства следното: “Дяконисата не благославя, нито извършва нещо от онова, което извършват презвитерите или дяконите. Тя единствено пази портите на храма и помага на презвитерите при кръщение на жени (заради приличието)[13]. Този раннохристиянски документ свидетелства, че “дяконисите” не са имали никаква връзка с извършване на тайнствата. Просто са помагали на свещениците при кръщение на жените и в религиозното образование по къщите, за да не бъдат клеветени свещениците[14]. Професор Евангелос Д. Теодору изяснява още, че чинът на “дяконисите” винаги е бил подчинен на иерархически предшестващите и стоящите по-горе дякони. Той се е разглеждал “като приложение и допълване на чина на дяконите”, най-вече за служение сред жените. Затова, съгласно със “свидетелството на изворите, чинът на дяконисите”, който “е имал един особен характер”, е съставлявал “междина на по-долния и по-горния клир”[15].

Следователно, за да резюмирам всичко относно “дяконисите” в древната Църква и хиротонията им, освен  литургическите прилики с хиротонията на дякона, е имала и особен свой собствен характер. Затова тази хиротония не означава повишаване на тази, която бива ръкополагана, нито ѝ е давало права за възкачване към нивата на презвитера или епископа. Или, нека видим по-добре какво казва професор Евангелос Д. Теодору с неговите собствени думи:

“Хиротонията на дяконисите е бил единственият вид хиротония на жени в Църквата, с която се е създала уникална степен на женския клир и единственият му чин, тоест степента на дяконисите. В изворите няма съмнение, че хиротонията на дяконисите не представлява извеждане от каквото и да е по-ниско ниво (тоест това на иподякона) или че е давала на ръкополаганата властта и правото за възхождане към презвитер и епископ. Хиротонисана дяконисата, без да е противоположна на мъжкото свещенство, е била ангел в делата на милостта, просветлена катехизаторка и съработница на епископа и на иереите в пастирската и социалната им работа, както и в кръщението на жените”[16].

От всичко това става ясно, че в съзнанието на Църквата жените не са претендирали за свещеническо достойнство, а “дяконисата” не е имала никаква връзка с дяконското служение на олтара и “не се позволяваше на дяконисата да се занимава със светата утвар”[17]. …

С течение на времето женското служение в Църквата се е изменило в съответствие с многото нужди на Църквата, и с общностните условия на всяка епоха.

Днес някои протестанти на Запад…, бидейки отпаднали от Едната, Свята, Вселенска и Апостолска църква Христова, тоест от Православието, претендират за ръкоположение на жени. Докато едни само ръкоположиха жени, други, в Америка,  “ръкоположиха” жена дори за епископ. Жена, която е омъжена и която преди новото си призвание е работила като отговорник за обществените връзки на крупната петролна компания “Sun Oil”[18]. Това плачевно заблуждение и безмислие (изказвам се с най-меки думи) е истински плод на отстъпничеството, помрачението на душата, неразбирането на Свещеното Писание и презрението към Свещеното Предание. С една дума – от осветскостяването на Църквата. …

Иначе, както вече казах, Църквата е дала възможност на жената да развие всички благодатни дарове, с които я е надарил Създателят. Много “духовни майки” станаха духовна опора носейки не ленни души. Днес още продължават да се основават женски монашески братства, които упражняваха и упражняват духовен живот, който разцъфва. В историята на Църквата ни могат да се приведат примери, където духовната майка, както духовният баща, е привличала много, много хора, които са бягали в пустинята, за да се посъветват (както например света Ефросина и света Ирина).

През 1210 година авва Исаия състави книгата “Митерикон”, в която е включил мъдри мисли на духовни майки, творение, което съответства на “Патерикона”. Също “Житието на света Синклитика” е твърде подобно и близко по характер на “Житието на свети Антоний”. А и да не забравяме, че мъдри мисли на духовни майки се намират и в Патерикона. Аскетическите правила на свети Василий Велики не се отнасят само за монасите, но и за монахините. Затова, както пише светият отец, “бори се и женското у Христа, избрано във войската по духовна добродетел”, …”И мнозина жени се прославиха” не по-малко от мъжете[19]. …заключителни решения се изреждат по ред богословските основания, които подчертават особеното положение на жената в Православната църква. Жената се разглежда като неотделимо и равночестно на мъжа същество. Тя, заедно и съответно на мъжа като два пола на единия и същи човешки род, изграждат пълнотата на Църквата. Мъж и жена, сътворени по образ и подобие на Бога, заедно участват в изправителното дело на Христа, в харизмите и даровете на Светия Дух без да има каквото и да е различие между тях.

На антитезата Адам-Христос има и аналогична такава – Ева-Богородица. Именно отношението между последните дава действителното предимство на жената в Православната църква. То дава правата и властта на жената да участва в живота на Църквата и да предлага своето служение в различни области, които съборът определи с точност.

Ако тайнството свещенство се даде от Христа на апостолите и техните наследници и днес съществува в Православната църква, както и в другите източни и западни църкви, под формата на познатото ни служение, което се ограничава само до мъжете и което не се предоставя на жени, това не означава, че по този начин се въвежда някакво умаляване достойнството на жената. Напротив, от всеправославния събор беше потвърдено, че православната жена може да живее пълноценен църковен живот, и да упражнява подобаващото църковно служение по различни начини вътре и вън от храма, винаги църковна и физически, не и свещенодействено.

В служението на дяконисата – едно древно призвание в Православната църква – но и в други определени длъжности, православната жена е призвана днес да подпомага дейността на Църквата в места като пастирство, литургика, оглашение, учителство, свещеноапостолство, обществено служение, разбира се в съответствие с наличието и посвещението на женско монашеско служение.

По този начин съборът призна равенството на половете, значението на женския фактор за тайнствения живот на Църквата и я натовари с всеки вид възможен принос и служение за пълнотата на Църквата.

Съборът не забрави да удостои и да даде обоснован православен отговор и в определени по-крайни претенции в съвременното феминестическо движение, което се развива главно на Запад и има разнообразни вторични отклонения.

Този текст със заключенията от събора ще бъде изпратен, по съответния ред, от Вселенския патриарх до всички Поместни православни църкви, като текст, който богословски обосновава учението на Православната църква и непозволяването на ръкоположението на жени, и за съответната употреба в полето на богословските диалози.”

Остров Родос, 5 декември 1988 година[20].

Приключвайки с темата “за ръкоположението на жените” подчертавам, че православните жени, живеещи в пълнотата на православната духовност и оставащи в скромност и отговорност в границите на собствения си пол и призвание, никога не са имали претенции за навлизане в редиците на свещения клир, защото те не смятат, че живеейки в своето собствено призвание и пратеничество са онеправдавани в достойнството си. Напротив, православните жени, тъй като живеят в светия, духовен и светоотечески живот на нашата Църква, която запазва ненакърнимо, незамъглено и неизкривено учението на нашия Господ и на апостолите, познават следното: Достойнството в очите на Бога, Който познава сърцето на човека, не идва от почестите и правата, а от любовта, светия живот и духа на служение, на борба и жертвеност, които са доказателства за вярващия или вярващата. Следователно ролята на жената в Църквата се ситуира в пространството на тайнственото богословие и най-малко в пространството на институциите и на пастирството. Затова православните жени са приемали с радост почетното място, свещеноапостолството и отговорното си служение в Църквата Христова. …

Превод от новогръцки език: Светослав Риболов

_______________________________________________

*Публикувано в http://synpress-classic.dveri.bg/. Същият текст е възпроизведен тук на основание чл. 24, ал. 1, т. 5 от Закона за авторското право и сродните му права.

[1].Вж. “Мястото на жената в Православната църква и относно ръкоположението на жени”: Заключения от междуправославния богословски събор (Родос, 30 октомври – 7 ноември 1988). Бюлетин “Епискепсис”, бр. 42, 1 февруари 1989, стр. 7, 8.

[2]. Св. Игнатий Богоносец, Послание до магнезийци 3, 2.

[3]. Протопр. Ев. К. Мдзунеас, Църковно право. Т. 1 (Обща част), Атина 1979, с. с. 100, 101.

[4]. Апостолски постановления 3, 9.

[5]. Апостолски постановления 5, 8.

[6]. Кармирис, Иоан. Н. Място и дяконско служение на жените в Православната Църква. Атина 1978, с. 48.

[7]. Вж. протопр. Д. Вакарос, Свещенството в Църковната книжнина през първите пет века (докторска дисертация). Солун 1986, сс. 144-146.

[8]. Вж. Д. Баланос, Мястото на жените в религиите и в частност в християнството. Атина 1910, с. 45.

[9]. Вж. протопрезвитер Д. Вакарос, Цит. съч., с. с. 144-149.

[10]. Протопрезвитер Ев. К. Мадзунеас, “Ръкоположение” на жени.  Атина 1982, с. 14.

[11]. Вж. “Мястото на жената в Православната Църква и въпросът за ръкоположението на жените” – Бюлетин “Епискепсис”, бр. 412, 1 февруари 1989, сс. 9-11.

[12]. Иоан Н. Кармирис, Мястото и служението на жените в Православната Църква. Атина 1978, с. 47.

[13]. Апостолски постановления. Кн. VIII. 28, 6.

[14]. Пак там. Кн. III. 16.

[15]. Евангелос Д. Теодору, “Хиротония” или “хиротесия” на дяконисите. Докторска дисертация. Атина 1954, с. 93, 94. За ръкоположението на жени виж и иеромонах Агапий и монах Никодим, Пидалион… Изд. “Астир” 1970, с. 149-150: Бележка 19-то правило на Първия вселенски събор.

[16]. Евангелос Д. Теодору, Християнство и феминизъм. Списание “Ефимериос”, бр. 7, 1/ 15 май 1989, с. 131.

[17]. Протопрезвитер Евангелос К. Мадзунеас, Цит. съч., с. 12.

[18]. Вж. Списание “Тайм”, статия “Епископът е госпожа”, декември 26, 1988, с. 55.

[19]. Свети Василий Велики, Аскетически препоръки. III.

[20]. Вж. Списание “Епискепсис”, бр. 409, 15 ноември 1988, с. 2-4.

Роден през 1927 година в село Ахна, Кипър, Николаос П. Василиадис е виден гръцки богослов, проповедник и публицист. През 1953 година завършва Богословския факултет на Атинския университет. Член на православното мисионерско-монашеско братство на богословите „Сотир“. Автор на трудове по библеистика, църковна и национална история, апологетика, нравствени проблеми. Най-значимото произведение – тълкуване на Стария Завет от 20 тома е високо оценено през 1997 година от Константинополския патриарх Вартоломей. Василиадис е автор на много книги, брошури и статии за положението и задачите на Църквата в съвремието. Сред обществено-политическите теми Василиадис обръща специално внимание на проблемите на младежта и патриотичните теми. За книгата „Национални герои на кипърския епос 1955-59“ (1977) той е удостоен с наградата на Атинската академия (1979). Василиадис е редактор на няколко периодични издания: списание „Сотир“ – официален орган на братството, „Към победата“ – месечно издание на братството за гимназисти и „Нашата дейност“ – месечно издание за студенти и учени, издавано от мисионерското дружество Св. Василий Велики. Проповедническата дейност на Василиадис обхваща Гърция и Кипър. Василиадис изнася лекции и проповеди и във Великобритания, Австралия и Русия.

Изображение: авторът Николаос П. Василиадис. Източник Гугъл БГ.

Кратка връзка за тази публикация – https://wp.me/p18wxv-aGS

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s