Използвана литература за книгата Джендърните стереотипи – православен поглед (еклисиологичен и правно-социологичен анализ)

На кирилица

Авдеев, Д. Православният възглед за душевните болести. С., 2013.

Антонова, Цв. Отношението на Българската Православна църква към болшевишката революция в началото на 20-те години на ХХ век. С., 2011.

Антим (Шивачев), йером. Истините на Православната вяра. С., 1992.

Ананиева, Н. Конституционно право. Вaрна, 2006.

Архимандрит Авксентий. Еортология (История на православните празници и пости). Пловдив, 2012.

Архим. Алипий, архим. Поликарп. Догматическо богословие (курс от лекции). Атон, 2003.

Бер-Сижел, Ел., У. Калистос, епископ. Жената в Православната църква. Силистра, 2002.

Берг, Б. Американският феминизъм. М., 1999.

Брек, Дж. Свещеният дар на живота. С., 2002.

Бердяев, Н. Смисълът на творчеството. УИ. С., 1994.

Бл. Августин. Малки трактати. С., 2001.

Библейски речник. П., 1995.

Бигович, Р., прот. Църква и общество. С., 2003.

Бигович, Р., прот. Църквата в съвременния свят. С., 2013.

Бояджиев, Ц. Философия на европейското средновековие. С., 1994.

Бътлър, Дж. Безпокойствата около родовия пол. С., 2003.

Влахос, Е., митр. Православна психотерапия. Велико Търново, 2009.

Вышеславцев, Г. О семейной жизни по учению Филарета, Митрополит Московский. М., 1894.

Вълчев, П. Ислям. Православие, 2009.

Гагаров, А., С. Иванов. Наръчник на православния християнин. С., 2003.

Гаповой, Е., Р. Усмановой. Антология гендерной исследований. П., 2000.

Георги (Капсанис), архим. Обожението като цел на човешкия живот. Атон, 2012.

Глахов, И. Я., свещ. Женский вопрос, его причины и оценка с християнской точки зрения, Християнское чтение. Част 2, Сб., 1903.

Герасим (Браницки), еп. Православна християнска етика. С., 2005.

Герман (Ставровунийски), о. За смирението. С., 2011.

Гордън, Л. Какво ново в историята на жените.

Феминисткото знание. ПОЛИС. С., 2002.

Гроздев, Ив., Божков, Б. Отстъплението от Бога, предпоставка  за разпадане на семейството. УИ. С., 2015.

Гяуров, Хр. Жената в християнското семейство. ГДА, 1959.

Дамянова, П., М. Николчина, Д. Камбуров, Р. Мухарска. Времето на жените. С., 1997.

Духанин, В. Защо да запазим девството до брака. С., 2014.

Дюлгеров, Д. Ръководство за изучаване Ветхозаветните законоположителни книги на Свещеното Писание, С., 1936.

Ильин, Е. П. Дифференциальная психофизиология мужчины и женщины. Сб. Питер, 2006.

Ильин, И. А. Книга надежд и утешений. Апостол Веры. М., 2006.

Илиева, М. Избрани стандарти в антидискриминационното право. С., 2009.

История на Комунистическата партия на Съветския съюз. Изд. на БКП. С., 1963.

Карамихалев, Й., свещ. Записки по православна християнска етика. С., 2010.

Карелин, Р., архим. Без Църквата няма спасение. Атон, 2004.

Карелин, Р., архим. В търсене на истината. М., 2001.

Калистос, У., еп. Жените в Православната църква. С., 2002.

Концептуална рамка за равнопоставеност на жените в България. ЦИПЖ. С., 2004.

Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие, съставена на 11.05.2011 г. в град Истанбул (Турция), подписана от Република България на 21.04.2016 година.

Коев, Т. Православен катехизис. С., 1999.

Кирова, М., К. Мерджанска. Теория през границите: въведения в изследванията на рода. С., 2000.

Киров, Д. Богословие на обществения живот. С., 2002.

Кораз, Ж. Хомосексуалността. С., 2000.

Котогонова, В. Женщина и проблема гендера.

Санкт-Петербургский центр гендерных проблем, 2002.

Костантин (Горянов), архиепископ. Служението на жените в Църквата. С., 2011.

Колева, Б. Що е gender и има ли почва у нас? Сп. „Етически изследвания“, бр. 3, кн. 1/2018 г.

Курляндский, И. А. 1937 год: власть не от Бога. Вопросы истории. М., 2009, бр. 10.

Куби, Г. Актуализация на джендърната проблематика – една тайна революция. Ню-Йорк, 2008. 

Лазар (Абашидзе), архим. Тайните недъзи на душата. С., 2002.

Лазар (Абашидзе), архим. Какво е необходимо да знае съвременният православен християнин. С., 2018.

Ларше, Ж., Кл. Терапия на менталните болести. С., 2013.

Легойда, В. „И ще остави човек баща си и майка си…“. Тайната на пола в православната традиция. Беседа с дякон Андрей Кураев. В: LiterNet, 29.06.2003.

Лоу, М., М. Бенсън. Трудният съюз между феминизма и академичната общност. Феминисткото знание. ПОЛИС. С., 2002.

Липовецкий, Ж. Третья женщина. СПб. Алтера, 2003.

Манзаридис, Г. Християнска етика, Т. 1. С., 2011.

Манзаридис, Г. Православен духовен живот. С., 2011.

Марковски, Ив. Библейският разказ за сътворението, С., 1924.

Марковски, Ив. Библейска археология. С., 1948.

Манов, Б. Християнството и правата на жените. Сп. NotaBene, 2009.

Марковски, Ив. Библейският разказ за сътворението, С., 1924.

Марковски, Ив. Библейска археология. С., 1948.

Матюс-Грийн, Фр. Полът (мъже, жени, пол и феминизъм). Велико Търново, 2010.

Мдзунеас, Ев., протопр. Църковно право. Т. 1 (Обща част). Атина, 1979.

Митрополит на Едеса, Пела и Алпомония Иоил. Словото на Апостолите. Варна, 2021.

Николчев, Д. Брак, развод и последващ брак в Православната църква. С., 2006.

Николчев, Д. За прелюбодейството и развода. ДК – СИ.  Кн. 4,  2000.

Никодим (Милаш), еп. Православно църковно право. Белград, 2004.

Нина (Кригина), монахиня. За женската еманципация. М., 2013.

Николози, Дж., Линда Е., Николози. Превенция на хомосексуализма. С., 2008.

Нов Библейски речник. Нов човек. С., 2007.

Норууд, Р. Параноя на страстта. С., 1998.

Нушев, К. Развитие на православното нравствено богословие. С., 2013.

Основи на социалната концепция на РПЦ. С., 2006.

Пашев, Г. Ст. Православно християнско учение за нравствеността Т. 1, С., 1939.

Пено, З. Основи на православната вяра – Катехизис. Велико Търново, 2009.

Речник на термини за равнопоставеността на жените и мъжете. Концептуална рамка за равнопоставеност на жените в България. ЦИПЖ. С., 2004.

Речник на термини за равнопоставеността на жените и мъжете. С., 2003.

Романидис, Й., отец. Кратка светоотеческа догматика. Скрино – Руен, 2007.

Ръководство по джендър обучение. Фондация „Джендър проект в България“. С., 1999.

Сборник. „Аз, нероденото дете“. С., 2010.

Серафим (Алексиев), архим. Духовният живот на православния християнин. С., 2003.

Серафим (Алексиев), архим. Изкуплението като дело на Божията любов и правда. С., 1999.

Серафим (Алексиев), архим. Св. Серафим Саровски. С., 2003.

Св. Игнатий Брянчанинов. За покаянието. Атон, 2009.

Св. Игнатий Брянчанинов. Аскетически опити. Том 1. Атон, 2005.

Св. Иоан Златоуст. Тълкувание на първото послание на св. апостол Павла до Коринтяните (Беседи 6-34). С., 1939.

Св. Иоан Златоуст. Тълкувание на първото послание на св. апостол Павла до Ефесяни (Омилия 20). С., 1939.

Св. Иоанн Златоуст. Творения. Т. VI. М., 1908.

Св. Ефрем Сирин. Слово за свещенството. Гласът на свети Отци. С., 2003.

Св. Нектарий Егински. Опознай себе си. СИ. С., 2018.

Св. Паисий (Светогорец). За семейния живот. Слова. Том 4. Атон, 2007.

Сталев, Ж. Нормативната сила на фактическото. УИ. С., 1997.

Слезин. А. Антирелигиозные праздники 1920-х гг. Вопросы истории. М., 2010, бр. 12.

Стаматова, Клара. Богословски размисли върху феминизма. ДК, № 2, 2005.

Стефанов, П., архим. Френската революция и християнството. С., 2011.

Стоева, Л. Изгубени в превода. Алтера, бр. 1, февруари 2005.

Стоименов, Й., Ив. Рачев. Психиатричен клиничен речник. С., 1994.

Стойчев, Теодор отец. Носенето на забрадки според първото послание на свети апостол Павел до Коринтяни. Вж. „Християнска култура“, 2021, брой 161.

Стоядинов, М. Църква, общност, общество. Велико Търново, 2009.

Синодален учебник по Религия Християнство – Православие за 3-ти клас. БПЦ-БП. С, 2019.

Тенекеджиев, Л. Тайнството брак. С., 2009.

Трайчев, Ем. Християнският брак и семейство. Сборник материали. С., 2005.

Терминологията на българския език, описваща равнопоставеността на половете. „Ах, този gender!“ Алтера, бр. 1, февруари 2005.

Тодоров, Г. Щастието да бъдеш православен. С., 2020.

Феминисткото знание (сборник). С., 2002.

Форест, Н. Размисли за брака. Православие България, С., 2007.

Фотакиев, Г., прот., С. Ангелов. Зависимостта от православна гледна точка. Варна, 2015.

Фотакиев, Г., прот., С. Ангелов. Православният възглед към грижата за зависимите и близките им. Вж. Сборник. Психосоциална рехабилитация и духовно обгрижване на зависими и техните близки. Варна, 2015.

Хризостом, архиеп. Православна психотерапия. С., 2009.

Уэст К., Д. Зиммерман. Создание гендера. (Пер. Е. А. Здравомысловой).

Труды Санкт-Петербургского филиала Института cоциологии РАН, Гендерные тетради, СПб, 1997.

Уолстрьом, М. Равни шансове за мъжете и жените. С., 2013.

Цанков, Ст., протопр. Четири глави върху проблемата за отношението между Църквата и държавата. ГСУ-БФ, 1944–1945.

Цоневски, Ил. Патрология, живот, съчинения и учение на църковните отци, учители и писатели. С., 1986.

Цоневски, Д. Православно догматическо богословие. С., 1936.

Шестун, Ев., прот. Православното семейство. Атон, 2011.

Шкаровский, М. Русская Православная Церковь с ХХ веке. MДА, 1999.

Шиваров, Н., протопр. Библейска археология. С., 1992.

Шишков, Ат., Н. Витанова. Психопатологични и психологични проблеми на абнорменото поведение. УИ. С., 2004.

На латиница

Zajko, Vanda. Laughing with Medusa: classical myth and feminist thought. Oxford, Oxford University Press, 2006.

Florence, P. Differential aesthetics: art practices, philosophy and feminist understandings. H. England, 2001.

Chodorow, N. Feminism and psychoanalytic theory. New Haven, Conn., Yale University Press, 1989. 

Parsons, T., Bales, R. F. Family, socialization and interaction process. New York: Free Press, 1955;

Komarovsky, M. Functional analysis of sex roles. American Sociological Review, 1950. No.15. Hamilton, А. PsychCentral, Time Magazine, 2008.

На гръцки

Γρηγορίου Σιναΐτου, Κεφάλαια 50, Φιλοκαλία τῶν ἱερῶν Νηπτικῶν, τόµ. 4, ᾿Αθῆναι 1976.

Електронни ресурси

Андрогиния: история и характеристики на андрогина. 2019. Вж. //www.bg.questionofwill.com/8022-androgyny-history/ [последно посетен на 07.04.2021].

Андрогиния (Androgyny). С. 07.12.2016. Вж. //www.evs-translations.com/ [последно посетен на 05.11..2021].

Божков, В., свещ. Богочовекът Иисус Христос или човекобогът – „аз“-ът. 24.12.2021. Вж. //www. dveri.bg/ [последно посетен на 11.01.2022].

Вълчев, Д. Правно мнение по к. д. № 6/2021. Вж. //www.legalbarometer.bg/ [последно посетен на 12.11.2021].

За съпрузите. Вж. //www.bg-patriarshia.bg/for-spouses/ [последно посетен на 01.11.2021].

История на болшевизма. Вж. // http://www.pravoslavie.ru/ [последно посетен на 03.05.2019].

Конституционен съд на РБ. 2019. Вж. //www.constcourt.bg/bg/Acts/Index/ [последно посетен на 01.12.2020].

Какво е дисфункционално семейство. С. 11.12.2018. Вж. //www.psychology.framar.bg/ [последно посетен на 05.11.2021].

Какво е феминизъм? Вж. //www.woman.bg/po-zhenski/ [последно посетен на 28.12.2021].

Липман, У. Обществено мнение. С., 2013. Вж. //www.ontolerance.eu/ [последно посетен на 03.11.2019].

На борда на „Луфтханза“: Вече без „дами и господа“. 14.07.2021. Вж. //www.dw.com/bg/ [последно посетен на 28.12.2021].

Монахиня Нина (Кригина). За женската еманципация. С., 21.04.2009. Вж. //www.pravoslavie.bg/[последно посетен на 01.11.2021].

Мъчениците в РПЦ. Вж. // http://www.pravoslavie.ru/ [последно посетен на 03.05.2019].

Максимов, Г. прот. Размисли за атеизма. С., 29.05.2015.  Вж. //www.pravoslavie.bg/ [последно посетен на 01.11.2021].

На вниманието на премиера и ГЕРБ! Габриеле Куби: Основният удар на джендърната идеология са децата! Вж. //epicenter.bg/article/Gabriele-Kubi/ [последно посетен на 06.12.2020].

Неврози. Вж. //www.studyabroad.bg/ [последно посетен 21.10.2020].

Нешев, П. Половите роли и половата идентичност като проблем в психологията. ВСУ, 2015. Вж. //www.ejournal.vfu.bg/en/pdfs/ [последно посетен на 15.04.2021].

Опасна ли е прекалената опека и защо? Вж. //sites.google.com/opasna-li-e-prekalenata-opeka/ [последно посетен на 03.11.2021].

Права на жените: има ли равнопоставеност между половете в Европа? 21.10.2020 г. Вж. //www.europa.eu/youth/get-involved/your rights and inclusion/womens-rights-gender-equality/ [последно посетен на 01.11.2021].

Причините и симптомите на инфантилизацията.  Вж. //www.bg.graphistik.com/causes-symptoms-infantilization/ [последно посетен на 03.11.2021].

Разбиране на историята на трансексуалната общност в Индия. 27.07.2021. Вж. //www.thred.com/bg /change/understanding-the-history-of-indias-transgender-community/ [последно посетен на 12.11.2021].

Решение №15/26.10.2021 г. по к. д. № 6/2021 г. на Конституционния съд. Вж. //www. constcourt. bg/bg/  [последно посетен на 01.11.2021].

Рождественско послание на Варненския и Великопреславски митрополит Йоан. 24.12.2021 г. Вж. //www.bg-patriarshia.bg/news/ [последно посетен на 10.01.2022.].

Синдром на родителско отчуждение (PAS).  Вж. //www.cwsp.bg/ [последно посетен на 03.11.2021].

Статия „Актуализация на джендърната проблематика – една тайна революция“, написана от Габриеле Куби през 2008.  Вж. //www.life.site.news.com/ [последно посетен към 01.12.2020].

Становище на Светия Синод на Българската Православна църква – Българска Патриаршия. Вж. //www.old.bg-patriarshia.bg/ [последно посетен на 01.12.2020].

Стоянова, Д. Влияние на джендърните стереотипи и модели върху функционално-ролевите възпитателни позиции в семейството. Русенски университет „Ангел Кънчев“, факултет Природни науки и образование. 2013 г. Вж. //www.sustz.com/ [последно посетен на 15.04. 2021].

Стаматова, Клара. Феминисткият прочит на Библията. 13.10.2005 г. Вж. //www.dveri.bg/ [последно посетен на 21.07.2017].

Старец Герман Ставровунийски. За смирението. 2015. Вж. //www. dveri.bg/ [последно посетен на 01.05.2018].

Свещеник Иоан Карамихалев. Семейството – малка църква, подчинена на Христовата Църква. С., 21.11.2010. Вж. //www.pravmladeji.org/node/1092/ [последно посетен на 01.05.2021].

Тонева, Клара. Срещу хомосексуализма като алтернативен начин на живот. 22.05.2014. Вж. //www.draganbachev.com/2014/05/22/wp-mep18wxv-4ng/ [последно посетен към 05.07.2017].

Фенерова, И. Какво е дисфункционално семейство. С., 11.12.2018.  Вж. //www.psychology.framar.bg/ [последно посетен на 05.11.2021].

Френски речник въведе полово неутрално местоимение. 2021, БТА.

Христофору, Ан. Покаянието, както го научих от съвременните светии и старци. 2021. Вж. //www.pemptousia.com/ [последно посетен на 05.11.2021].

Що е хуманизъм? Вж. //www.genderpage.ru/ [последно посетен на 03.07.2019].

Ясен (Шинев), свещ. Изкуството да живееш. 11.04.2021.  Вж. //www.bogonosci.bg/изкуството-да-жи-вееш-просто/ [последно посетен на 15.04.2021].

Изображения: авторът Бисер Божков и предната корица на книгата. Източник Гугъл БГ.

Кратка връзка за тази публикация – https://wp.me/p18wxv-aAJ

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s