Приносът на  сдружение „Св. Георги Победоносец“в пастирската грижа за християни  военнослужещи*

Гроздан Стоевски[1]

Abstract

Християнското свидетелство във въоръжените сили в България датира от античността, както показва мъченичеството на св. Дасий Доростолски (+292 година), римски войник от тракийски произход, убит в дните на Доиклециан (294-305) заради вярата му в Христос. Въпреки това, първото историческо свидетелство за извършване на църковен ритуал по благославяне на цветовете се приписва на цар Симеон Велики (893-927) точно преди победната му битка при Ахелой през 917 година след Христа. От времето на Освобождението от Османско владичество (1878 година) до края на Третата монархия (1944 година) Българските въоръжени сили създават добре организиран свещенически корпус.

Служещите военнослужещи се радват на свобода на религията след демократичните промени от 1989 година, но тяхната вяра не трябва да се намесва в професионалните им задължения. Освен това, според законодателството на въоръжените сили, те имат право да се сдружават законно в стипендии и неправителствени организации от взаимен интерес, стига те да не засягат чувствителни въпроси на националната сигурност. Ето защо MCF „Свети Георги“ (Военно християнско сдружение) е основано през 1998 година първо като „Светлото“ християнско дружество, по-късно официално структурирано и регистрирано като „Свети Георги MCF“ (2012).

Въпреки всички конференции, семинари и работни срещи, все още има голяма нужда от пастирска грижа сред военнослужещите. Институтът на военния капелан все още не е възстановен и организиран както трябва. Както е казал Спасителят Господ Иисус, „жътвата е изобилна, но работниците са малко“ (Матей 9:37, NIV). Ето защо МКФ „Свети Георги“ ще остане ангажирано с духовните грижи и християнското образование сред военнослужещите и техните семейства в тясно общение и сътрудничество със свещеничеството на Българската православна църква, както и ръкоположени служители на другите традиционни християнски деноминации.

***

Християнското свидетелство сред военнослужещи по българските може да се открие още в дълбока древност, в мъченическия акт на св. Дасий Доростолски (+ 292 година), тракиец, на служба в Римската армия, убит заради вярата си при император Диоклециан (294-305)[2]. В историята на Българската армия, обаче, най-първото и сигурно известие за провеждане на църковен ритуал по освещаване на бойните знамена датира от славното време на цар Симеон Велики (893-927), свързано с победоносната битка при Ахелой (917 година[3]) След Освобождението и през периода на Балканските войни, Първата световна война и Втората световна война постепенно се формира корпус на военните свещеници, който е регламентиран и със съответните нормативни актове и документи. Ролята, функциите, духовния подвиг и християнско свидетелство на военните свещеници са все още недостатъчно изследвани от историци и богослови. Все пак, заслужава да се отбележи труда на професор Светлозар Елдъров „Православието на война“ (Военно издателство, 2004 година) и двутомния труд на професор дин отец Петър Гарена „Военното духовенство на България“ (изд. Гутенберг, 2008 година).

Авторът Гроздан Стоевски

Християнското свидетелство в армията не се ограничава само до служението на военния свещеник. След демократичните промени в българското общество през 1989-1990 година армия и полиция са деполитизирани и съгласно сега действащия Закон за Въоръжените сили военнослужещите нямат право да бъдат заставяни да декларират своите политически или религиозни убеждения (чл. 183, ал. 4)[4]. Това, от своя страна предполага, макар и индиректно, че всеки военнослужещ има право да изповядва своите религиозни убеждения, но без това да пречи на неговата военна служба. Също така, военнослужещите могат да се сдружават за осъществяване на дейности от взаимен интерес (чл. 186 ал. 1, Закон за отбрана и въоръжените сили)[5] и тези сдружения могат да участват в сродни международни организации (чл. 186 ал. 2, Закон за отбрана и въоръжените сили)[6]. На тази база, през 1998 година е създадено Християнско сдружение „Светлина“, което по-късно е преименувано и официално регистрирано през 2012 година като Сдружение „Св. Георги Победоносец“. Целта на сдружението е да осигурява духовна грижа и просвета сред военнослужещите като издига традиционните християнски ценности и морал. В този смисъл, сдружението е неправителствена организация, която насърчава диалога, взаимното уважение и приемане на военнослужещи, представители на основните християнски традиции в България – православие, католицизъм и протестантство.

През 1998 година сдружение „Св. Георги Победоносец“ става член на международната Асоциация на сдруженията на християните военнослужещи (АСХВ – https://www.amcf-int.org/ ), основана в далечната 1930 година от представители на четири държави – Великобритания, Холандия, Германия и Швеция. Организацията е международна, няма политически характер и работи изцяло на принципа на доброволчеството като има предимно представителни функции. Ръководи се от  Президент, който понастоящем е четиризвездният Генерал Шрилал Веерасурия (Шри Ланка), подкрепен от 14 регионални Вицепрезиденти в различните континенти – Европа, Северна Америка, Южна Америка, Африка, Азия, Австралия. Основната мисия на Асоциацията на сдруженията на християните военнослужещи е да подпомага и насърчава формирането на национални сдружения на християни военнослужещи. Оперативната дейност на организацията се извършва от три други международни организации, които работят в тясно сътрудничество помежду си – ACCTS (САЩ – https://www.accts.org/), MMI (Великобритания – http://www.mmi.org.uk) и MSO (Южна Корея – http://eng.mso.or.kr/). Така през последните десетилетия вече над 150 държави по света са формирали свои национални сдружения и членуват в Асоциацията на сдруженията на християните военнослужещи. На всеки 10 години се провежда Световна конференция и на последната, организирана през 2014 година в Кейптаун, Южна Африка, участват над 500 делегати от повече от 100 държави.

През последните 20 години представители на сдружение „Св. Георги Победоносец“ са участвали в различни мероприятия, семинари, конференции (национални и международни), посветени на християнската просвета и социална мисия сред военнослужещите. Така например, през декември 2000 година за първи път след демократичните промени е проведена голяма международна конференция „Евросеминар 2000“, състояла се в град Велико Търново с участие на представители на Минисерството на отбраната, Народното събрание, генерали, офицери, курсанти, свещеници и миряни не само от България, но и от Великобритания, Германия, Швеция, Норвегия, САЩ, Украйна, Русия, Румъния и други. Събитието е организирано от сдружение „Св. Георги“ в партньорство с гореописаната международна Асоциация на сдруженията на християните военнослужещи (АСХВ) с активно съдействие и официално домакинство от Висше военно общовойсково училище „Васил Левски“ (сега Национален Военен Университет) и Община Велико Търново. Патрон на форума е Вицепрезидентът на Република България по това време, г-н Тодор Кавалджиев. Специално обръщение от името на Светия Синод на Българската православна църква прави и Негово Високопреосвещенство Великотърновски митрополит Григорий. „В многовековната си славна история, българската армия винаги е носила в себе си вярата в Бога и е действала по духовните ценности и християнската етика…Упоритият труд на българския воин е да отбранява, а не да завоюва. За съжаление, през последното половинвековно атеистично възпитание в армията служението на военния свещеник не беше заменено с това на политическите офицери. Двете служения нямат нищо общо помежду си. Просто след 9 септември, 1944 година армейското духовенство насилствено е отстранено от войската, пак за съжаление и до днешния ден (6 декември, 2000 година – бел. авт.), когато 95 % от европейските армии и тези по цял свят имат такова[7]“.

През последните няколко години сдружение „Св. Георги Победоносец“, отново в партньорство с Асоциацията на сдруженията на християните военнослужещи организира и проведе две международни православни консултации на военните свещеници, описани по-подробно както следва:

Първата международна православна консултация на тема „Военното свещенство – минало, настояще и бъдеще“ е проведена през ноември, 2015 година с любезното съдействие и домакинство от страна на Богословския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Идеята за тази среща се ражда в разговор между автора на статията и протоиерей Константин Татаринцев (главен военен свещеник на стратегическата авиация на Руската Федерация, заедно с полковник (от резерва) Сергей Крауле (Беларус, Русия, Президент на сдружението на християните военнослужещи на Беларус „Вяра и чест“). Целта на мероприятието е да събере духовници, експерти, богослови и християни военнослужещи от различни православни държави за обмяна на опит и добри практики.  Събитието е проведено с благословията на Негово Светейшество, Патриарх Неофит и официално открито от Негово Високопреосвещенство Великотърновски Митрополит Григорий. В дискусиите взимат участие военни свещеници и богослови от Гърция, Русия, Беларус, Румъния, Армения, САЩ, Великобритания и България. Силно впечатление прави изказването на Негово Преосвещенство Владика Въртан Абрахамян, Главен военен свещеник на Армения, който казва: «Живеем в трудни времене за християните по цял свят. Затова ние, православните, трябва да стоим единни във важните въпроси и да проявяваме взаимно уважение в маловажните».

Като непосредствен резултат на Първата международна православна консултация се явява и фактът, че сдружение «Св. Георги Победоносец» осигурява издаването на 500 Нови Завета (Синодален превод, издадение на Българско библейско дружество) и закупува 100 Библии (Синодален превод, издадение на Българско библейско дружество), които са подарени на тържествена церемония на целия личен състав на Националната  гвардейска част в София. Събитието съвпада и с откриването и освещаването на малкия параклис в района на поделението, почетено лично от тогавашния Президент на Република България, г-н Росен Плевнелиев.

Две години по-късно, през есента на 2017-та, отново по инициатива на сдружение «Св. Георги Победоносец» е проведена и Втора международна православна консултация на военните свещеници като този път домакин на мероприятието е Негово Преосвещенство Велички Епископ Сионий, а мястото е Троянската света обител. Заседанията продължават три дни като в храма на манастира е отслужена и света литургия за празника на св. Архангел Михаил, в съслужение на архиереи от различни държави, в духа на православното единство и братолюбие и в хармония с мотото на Асоциацията на сдруженията на християните военнослужещи: « Няма вече иудеин, ни елин; няма роб, ни свободник; няма мъжки пол, ни женски; защото всички вие едно сте в Христа Иисуса.“ (Галатяни 3:28, Синодален превод). Сред участниците  са Главния военен свещеник на Сухопътни войски на Гърция, архимандрит Мелетиос (сега вече Главен военен свещеник на всички родове войски), Главния военен свещеник на Гранични войски на Беларус, протоиерей Сергей Кузнецов, Главния военен свещеник на стратегическата авиация на Руската федерация, протоиерей Константин Татаринцев, православни свещеници и богослови от Грузия, Великобритания, САЩ и други. 

Първите две православни консултации са широко отразени в медиите. Вестник „Българска армия“ излиза с поредица статии и обширен материал за ролята на военния свещеник, неговите одежди, полева църква и треби. Направен е и обширен репортаж от събието в предаването „Вяра и общество“, заедно с разговор в студиото с автора на тази статия, излъчено на 2 декември, 2017 година.

Гроздан Стоевски и Великотърновски митрополит Григорий на втората международна православна консултация в България

През лятото на 2018-та година сдружение „Св. Георги Победоносец“ отбелязва своя 20-годишен юбилей на специално тържество в зала „Тържествена“ на Военния клуб в град София. На събитието са поканени и се отзовават представител на Министерството на отбраната, в лицето на г-н Александър Урумов, Директор на Дирекция „Връзки с обществеността“, представители на Светия Синод на Българската православна църква, в лицето на Негово Високопреосвещенство Великотърновски митрополит Григорий, съпроводен от протоиерей Николай Георгиев. Специално за събитието в страната пристигат Изпълнителният Директор на MMI, Великобритания, генерал-майор (от резерва) Роди Портър, Вицепрезидентът на Асоциацията на сдруженията на християните военнослужещи, подполковник (от резерва) Торбьорн Бострум (Швеция), президентът на гръцкото Сдружение на християни военнослужещи (СХВ), Василис Мамулос, президентът на румънското Сдружение на християни военнослужещи, полковник (от резерва) Михай Брума, президентът на Хърватското Сдружение на християни военнослужещи, Дражен Хрженяк. Юбилеят е отразен и в специализираните военни медии – вестник „Българска армия“ и Военен телевизионен канал.

Проведените конференции, беседи, дискусии, множество срещи и разговори не остават незабелязани от ръководните фактори и дават своя духовен плод. След дълги години на очакване и говорене, през есента на 2019-та година е назначен като ефимерий на Военна Академия „Георги Сава Раковски“ първият нещатен военен свещеник, протоиерей Йордан Божилов, бивш полковник от Сухопътни войски на Българската армия. Сега вече се провеждат редовни богослужения, военните ритуали са съпроводени и от духовен благослов. Отец Йордан провежда и редовни беседи със слушателите и студентите във Военната академия. Представител на сдружение „Св. Георги Победоносец“ влиза в контакт с отец Йордан още в началото на неговото пастирско служение сред военнослужещите и му предоставя безвъзмездно достатъчно бройки от специалното издание на Новия Завет, с камуфлажна корица, раздаден по-рано на гвардейската част.

Важен елемент от дейността на сдружение „Св. Георги Победоносец“ се явява и ежегодният Летен приключенски лагер, организиран съвместно с международната организация Military Ministry International. През лятото на 2019-та лагерът се провежда под формата на ексурзионно летуване в Родопите и наброява 30 участници от 9 европейски държави, сред които двама генерали (от резерва) от Великобритания, полковник (от резерва) от Португалия, младши офицери и сержанти от Холандия, Румъния, Албания, бивши военнослужещи от Турция, Армения, Русия, християни военнослужещи от България и други. Всеки ден се правят планински преходи до различни хижи като всяка вечер се организира и духовна беседа на тема «Библейски принципи за лидерство», изнесена от различен гост, най-често висш офицер или богослов. Съществена част от мероприятието представлява и организираното поклонническо пътуване и посещение на Бачковския манастир, съпроводено от обяд и беседа с игумена на манастира, Негово Преосвещенство Велички Епископ Сионий.

Въпреки всички усилия, множество консултации, срещи, конференции и мероприятия, нуждата от редовна пастирска грижа и християнска просвета сред военнослужещите остава голяма. Въпросът с възстановяване статута на военния свещеник все още не е решен нормативно и официално, въпреки че с всяка година нараства броят на гарнизонните параклиси и храмове из цялата страна. По думите на Спасителя, „…жетвата е голяма, а работниците малко“ (Матей 9:37, Синодален превод). Затова сдружение „Св. Георги Победоносец“ ще продължава да работи и занапред за осигуряването на духовна грижа, изграждане на християнски ценности и морал и християнска просвета сред военнослужещите и техните семейства в подкрепа на пастирското служение на архиереите на Българската православна църква, както и свещенослужителите от другите традиционни християнски вероизповедания.

_______________________________________________________

*Публикувано в Свидетелство, служение и богослужение на Църквата, сборник статии, УИ „Св. Климент Охридски“, С., 2021, с. 183-189. Същата статия е възпроизведена тук на основание чл. 24, ал. 1, т. 5 от Закона за авторското право и сродните му права.

[1]. Авторът е председател на Сдружение „Св. Георги Победоносец“ и Ръководител на европейския екип на Military Ministry International, Великобритания

[2]. http://www.pravoslavieto.com/life/11.12_sv_Dasij_Dorostolski.htm#1

[3]. Гарена, Петър. Военното духовенство на България – том 1, София, 2008,  с. 77.

[4]. https://www.mod.bg/bg/doc/zakoni/20190531_ZOVS_RB.pdf, чл. 183, ал. 4.

[5]. Пак там.

[6]. Пак там.

[7]. Из „Слово на Негово Високопреосвещенство митрополит Григорий“, Сборник „Ролята на християнската етика във ВС“, София, 2001 година, изд. Болид, стр. 7.

Изображения: авторът Гроздан Стоевски. Източник Гугъл БГ.

Кратка връзка за тази публикация – https://wp.me/p18wxv-9FI

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s