БИБЛИОГРАФСКИ УКАЗАТЕЛ НА СПИСАНИЕ “ДУХОВНА КУЛТУРА” 1990-2005 – продължение 2 и край

Цвета Узунова

624.БАНЕВ, Йордан свещенопевец,За църковния език/ Свещенопевец Йордан Банев.//LXXXV, 2005, № 11, с. 1-10. Църковно-славянски език,богослужебен език на славянските народи.

625.БРАТАНОВ, Иво. “Ако някой не иска да работи, не трябва да яде” / Иво Братанов. // LXXXV, 2005, № 3, с. 1-3.За автентичният смисъл на тези думи.

626.БРАТАНОВ, Иво. Богословие и славянска филология: С оглед към българската филология/ Иво Братанов.// LXXXIII, 2003, № 4, с. 3-12.Връзката между двете науки.

627.БРАТАНОВ, Иво. За значението на евангелските заглавия/ Иво Братанов.// LXXXII, 2002, № 10, с. 7-16.Филолог. анализ на евангел. заглавия и на техните преводи като необоримо свидетелство срещу атеистическите възгледи.

628.БРАТАНОВ, Иво. За правописа на името Иисус / Иво Братанов. // LXXXI, 2001, № 4, с. 12-16.

629.БРАТАНОВ, Иво. Относно правописа на Свещените имена / Иво Братанов. // LXXXI, 2001, № 9, с. 1-5.

630.БРАТАНОВ, Иво. Произход, значение и употреба на израза “Ако имаш две ризи, дай едната на ближния си”/ Иво Братанов.//LXXXV, 2005, № 7, с. 1-10.Според: Еванг. на Лука 3:11 (Покайната проповед на Св. Йоан Предтеча Господен).

631.БРАТАНОВ, Иво. Произход и значение на думата “Коливо” / Иво Братанов. // LXXXІ, 2001, № 3, с. 12-16.

632.БРАТАНОВ, Иво. Произход и значение на словосъчетанието “предсказвателен дух” / Иво Братанов. // LXXXIII, 2003, № 6, с. 23-30.Според: Деян. 16: 16.

633.БРАТАНОВ, Иво. “Срещу ръжен не се рита” /Иво Братанов. //LXXXIII, 2003, № 10, с. 12-17.За произхода и влиянието на тази пословица в бълг. и др. езици.

634.ПРОДАНОВ, Николай.Народно (битово) криптохристиянство – понятийни и терминологични аспекти / Николай Проданов. // LXXXIV, 2004, № 3, с. 11-17.Съдържа: 1. Въведителни думи; 2. Категорията битово народно християнство; 3. Категорията криптохристиянство; 4. За естеството на връзката между понятията битово християнство, народ. християнство., криптохристиянство; 5. Терминологичен проблем.

ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ и ЛИТЕРАТУРА

635.БРАТАНОВ, Иво. Гьоте за религията, християнството и Църквата/Иво Братанов. // LXXXIII, 2003, № 9, с. 1-14. Живот и убеждения в литературното му творчество (студии, статии и писма), както и в спомени на негови съвременници.

636.ЕНЧЕВ, Кънчо. Бог в творчеството на Пенчо Славейков/Кънчо Енчев.// LXXIII, 1993, № 1, с. 28-32.

637.ИВАНОВА, Албена Л. Символистите или опит за общуване със свръхестественото и извънземното / Албена Л. Иванова. //LXXV, 1995, № 4, с. 27-30. Изследване на символическото слово като феномен. Символ. поезия на: Ш. Бодлер – “Подем”; Д. Дебелянов “Полет”, “Нощен час”; П. К. Яворов “Тайната на вековете”.

638.ЛОЗАНОВА, Ралица. Ерминията на Дичо Зограф от Музея за история на София / Ралица Лозанова. // LXXXI, 2001, № 6, с. 27-31. Текстологичен анализ.

639.ПАВЕЛ (Стефанов), йером. Данте и Библията/Йером. Павел (Стефанов).// LXXVII, 1997, № 2, с. 14-21. Богословско-библейски анализ на “Божествена комедия”.

640.СТАМАТОВА, Клара. Религиозността на Любен Каравелов/Клара Стаматова. // LXXXIV, 2004, № 3, с. 4-11. За отношението на Л. Каравелов към християнството и Църквата. Анализ на негови стихотворения. Христ. патриотизъм на Л. К.

ПРОЗА

641.ЗЛАТЕВ, Димитър. Завист : [Разказ] / Димитър Златев. // LXXIX, 1999, № 3, с. 25-31.

642.ИЛИЕВ, Николай. Одоровският манастир и неговата гибел: Легенда от Трънско / Николай Илиев. // LXXX, 2000, № 7, с. 29-30.

643.ПАВЛОВА, Роза. Сълзите на Света Марина: Историческите корени на  една легенда / Роза Павлова. // LXXXIV, 2004, № 9, с. 29-31.За лековита вода до с. Царева ливада (гр. Дряново).

644. РУСИНОВ, Светозар. Прощаване: [Разказ] / Светозар Русинов. // LXXVIII, 1998, № 1, с. 28-31.За човешките неща в живота.

645.РУСИНОВ, Светозар. Старецът: [Разказ] / Светозар Русинов. // LXXVII, 1997, № 1, с. 29-31.

646.СИМЕОНОВ, Н. Легендарната Ерма река разказва/Н. Симеонов.// LXXIX, 1999, № 6, с. 28-30.Две исторически легенди за: Слишай и Слишовска могила; Кървав камък.

647.СТАНЕВ, Марин. Дельо Войвода: Родопска легенда/Марин Станев.// LXXI, 1991, № 11, с. 29-31.

648. СТАНЕВ, Марин. Марина: Родопска легенда/Марин Станев.// LXXV, 1995, № 5, с. 29-31.

649. СТАНЕВ, Марин. Родопски легенди / Марин Станев. // LXXІІI, 1993, № 4, с. 28-31. Съдържа: Златина; Небесната дъга.

650.ТЕОДОСИЕВА, Тодорка. Поуката: [Разказ] / Тодорка Теодосиева.// LXXVI, 1996, № 6, с. 31.

ПОЕЗИЯ

651. ГЕОРГИЕВ, Владимир свещ. Съвети от Христа: [Стихотворение] / Свещ. Владимир Георгиев. // LXX, 1990, № 2, с. 32.

652. ГРОЗЕВА, Елена презвитера. На светите братя:  [Стихотворение] / Презв. Елена Грозева. // LXXV, 1995, № 5, с. 31.

653.ДАЦОВ, Владислав. Патриарх Евтимий: [Стихотворение]/Владислав Дацов. // LXXXIV, 2004, № 6, с. 31.

654. ДЕРМЕНДЖИЕВ, Тодор. Словото на Св. Кирил философ: [Стихотворение] / Тодор Дерменджиев. // LXXII, 1992, № 5, с. 32.

655.ИВАНОВ, Владимир отец. Атомът: [Стихотворение]/Отец Владимир Иванов. // LXXXII, 2002, № 2, с. 30-31.

656. ИВАНОВА, Весела. Божи мир : [Стихотворение] / Весела Иванова. // LXX, 1990, № 3, с. 32.

657. ИВАНОВА, Весела. Жажда: [Стихотворение] / Весела Иванова. // LXX, 1990, № 5, с. 32.

658. ИВАНОВА, Весела. Молитвата: [Стихотворение] / Весела Иванова. // LXX, 1990, № 10, с. 32.

659. ИВАНОВА, Весела. От висини небесни : [Стихотворение] / Весела Иванова. // LXX, 1990, № 5, с. 32.

660. ИВАНОВА, Весела. Прошка от Бога: [Стихотворение] /Весела Иванова.// LXXVІ, 1996, № 2, с. 31.

661.ИВАНОВА, Весела. Смъртта със смърт срази: [Стихотворение]/Весела Иванова. // LXXІІІ, 1993, № 4, с. 32.

662.ИЛАРИОН,митрополит Доростолски.Молитвени устреми [Стихотворение] /Доростол. митроп. Иларион. // LXXXV, 2005, № 1, с. 30-31. Из молитвения канон към св. Богородица – “В изповедание на грешника”.

663. КАРЪКОВА, Кръстанка. Изповед : [Стихотворение] / Кръстанка Каръкова. // LXXX, 2000, № 7, с. 31.

664.КАРЪКОВА, Кръстанка. Към Божията Майка: [Стихотворение]/ Кръстанка Каръкова. // LXXX, 2000, № 10, с. 31.

665. КАРЪКОВА, Кръстанка. Молитва: [Стихотворение] / Кръстанка Каръкова. // LXXX, 2000, № 7, с. 31.

666.КАРЪКОВА, Кръстанка. Пред Христоватаикона: [Стихотворение]/ Кръстанка Каръкова. // LXXX, 2000, № 9, с. 31.

667. КАРЪКОВА, Кръстанка. Просба: [Стихотворение] / Кръстанка Каръкова. // LXXX, 2000, № 9, с. 30.

668.КОТЕВ, Д. Я. ик. Любов да възсияй: [Стихотворение] /Д.Я. Котев. // LXXII, 1992, № 3, с. 32.

669.ЛЮБЕНОВА, Надежда. Свети Методий Славянобългарски: /[Стихотворение] / Надежда Любенова. // LXXVII, 1997, № 4, с. 31.

670.МЕДНИКАРОВ, Христо. Идвайте си!: [Стихотворение]/Христо Медникаров. // LXXXIII, 2003, № 6, с. 31.

671.МЕТОДИЙ, архимандрит. Пред залез: [Стихотворение] / Архим. Методий. // LXX, 1990, № 8, с. 29-30.

672.МИЛЧЕВ, Георги. Есхатологично : [Стихотворение] / Георги Милчев. // LXXXI, 2001, № 1, с. 31.

673.МИЛЧЕВ, Георги. Към човека : [Стихотворение] / Георги Милчев. // LXXXI, 2001, № 1, с. 30.

674.МИЛЧЕВ, Георги. Небесният Йерусалим : [Стихотворение] / Георги Милчев. // LXXX, 2000, № 5, с. 31.

675.МИЛЧЕВ, Георги. Светият Израйлев : [Стихотворение] / Георги Милчев. // LXXXIІІ, 2003, № 2, с. 31.

676.НЕСТОР, епископ Смоленски. Към св. Иоан Рилски: [Стихотворение] / Смолен. еп. Нестор. // LXXXII, 2002, № 8, с. 30-31.

677.НЕСТОР, епископ Смоленски. Моисей в пустинята: [Стихотворение] / Смолен. еп. Нестор. // LXXXII, 2002, № 9, с. 32.

678. НЕСТОР, епископ Смоленски. Поклонница: [Стихотворение] / Смолен. еп. Нестор. // LXXXII, 2002, № 10, с. 32. За св. Йоан Рилски Чудотворец.

679.НЕСТОР, епископ Смоленски. Патриарх Евтимий Търновски [Стихотворение] / Смоленски епископ Нестор. // LXXXIV, 2004, № 3, с. 31-32. По случай 600 г. от блажената му кончина.

680.НИКОЛОВ, Любомир Т. Великият Евтимий: [Лирическа поема] / Смолен. еп. Нестор. // LXX, 1990, № 7, 22-26; № 8, с. 23-29. Съдържа следн. части: Откровението. Царственият град [Търновград]. Безсмъртната крепост. Великият светител. Поклон пред светостта.

681.ПАВЛОВА, Роза. Една млада жена търси своя Бог: [Стихове] / Роза Павлова. // LXXXIV, 2004, № 8, с. 30-31. Съдържа: Биограф. данни за авторката Дойка Георгиева Караджунова; Заглавия на стиховете – “Той”, “Любов”, “Зов”.

682. ПЕКАЧЕВА, Наташа Ел. Рождествена нощ  (Приказка за големи и малки): [Стихотворение] / Нат. Ел. Пекачева. // LXXX, 2000, № 1, с. 30-31. Стихотворението е отличено с първа награда (за възрастни) през есента на 1999 г. по повод Конкурса за литерат. и муз. творби и др., посветени на спасителния юбилей 2000 г. от Рождество Христово с благословията на патр. Максим и Софийски епархийски съвет.

683. СИМЕОНОВА, Марина. Дар: [Стихотворение] / Марина Симеонова. // LXXVI, 1996, № 1, с. 31.

684.  СИМЕОНОВА, Марина. Сияние: [Стихотворение] / Марина Симеонова. // LXXVI, 1996, № 3, с. 31.

685. СТАНЕВ, Марин. Молитва: [Стихотворение] / Марин Станев. // LXXIII, 1993, № 2, с. 32.

686.ТЕОДОСИЕВА, Тодорка. Камбани : [Стихотворение] / Теодосиева Тодорка. // LXXIX, 1999, № 6, с. 31.

687.ТЕОДОСИЕВА, Тодорка. Небесен покровител: [Стихотворение] / Теодосиева Тодорка. // LXXIV, 1994, № 11, с. 30- 31. За св. Теодосий Търновски.

688. ТЕОДОСИЕВА, Тодорка. Христос Воскресе: [Стихотворение] / Теодосиева Тодорка. // LXXVІ, 1996, № 5, с. 31.

689.ЧАЛЪКОВ, Кольо. Бдение: [Стихотворение] / Кольо Чалъков. // LXXXI, 2001, № 2, с. 31.

690. ЧАЛЪКОВ, Кольо. Бие камбаната: [Стихотворение] / Кольо Чалъков. // LXXXI, 2001, № 2, с. 29.

691.ЧАЛЪКОВ, Кольо. Боже милостив бъди: [Стихотворение] / Кольо Чалъков. // LXXXI, 2001, № 2, с. 30.

692.ЧАЛЪКОВ, Кольо. Възкресните камбани: [Стихотворение] / Кольо Чалъков. // LXXXIII, 2003, № 4, с. 32.

693.ЧАЛЪКОВ, Кольо. Душата ми: [Стихотворение] / Кольо Чалъков. // LXXXV, 2005, № 7, с. 30.

694. ЧАЛЪКОВ, Кольо. Молитва; Цел: [Стихове] / Кольо Чалъков. // LXXXV, 2005, № 4, с. 30-31.

695.ЧАЛЪКОВ, Кольо. Обръщение на св. княз Борис-Михаил: [Стихотворение] / Кольо Чалъков. // LXXXІІІ, 2003, № 1, с. 31.

696. ЧАЛЪКОВ, Кольо. По пътя нагоре: [Стихотворение] / Кольо Чалъков. // LXXXІІІ, 2003, № 3, с. 31.

697.ЧАЛЪКОВ, Кольо. Прощапулник: [Стихотворение] / Кольо Чалъков. // LXXXV, 2005, № 7, с. 31.

698.ЧАЛЪКОВ, Кольо. Христос воскресе!: [Стихотворение] / Кольо Чалъков. // LXXXІ, 2001, № 3, с. 31.

699. ЧАЛЪКОВ, Кольо. Човекът: [Стихотворение] / Кольо Чалъков. // LXXXІІІ, 2003, № 3, с. 30.

700.ЧАЛЪКОВ, Кольо. Чудо: [Стихотворение] / Кольо Чалъков. // LXXXІІ, 2002, № 11, с. 31.

МУЗИКА. ЦЪРКОВНА МУЗИКА

701. АТАНАСОВ, Асен. Църковни певци и диригенти в Неврокопска епархия / Асен Атанасов. // LXXXIII, 2003, № 11, с. 27-31.

702. ДАСКАЛОВ, Димитър Бл. Спомени от ученичеството ми в Софийската духовна семинария и като певец в храм-паметник “Св. Александър Невски” / Димитър Бл. Даскалов. // LXX, 1990, № 8, с. 30-33.

703. ИВАНОВ, Иван дякон. Ангелското или сладкогласно пеене на исихастите според църковните певчески сборници / Дяк. Иван Иванов. // LXXXV, 2005, № 8, с. 7-17.Проблеми на т. нар. Калофонно (сладкогласно пеене) на исихастите и музикален и литургичен характер на певческите сборници от периода ХІІІ – ХV в.

704.МЕЧКОВА, Клара. Възрожденски извори за догматичната слава на “Господи, воззвах” – Богоначальным мановением / Клара Мечкова. // LXXIII, 1993, № 8, с. 18-20. За стихирата “Богоначальным мановением” – част от Великата вечерня за празника “Успение Богородично” (15 авг.), която се изпълнява вместо “Слава и нине”.

705.НИКОЛОВА, Илиана. Музикалната дейност в Търновската епархия за периода 1944-1947 г. / Илиана Николова. // LXXIX, 1999, № 2, с. 21-24. За музикалната и просветно-религиозна дейност на епархийският свещенически хор “Иларион Макариополски” (В. Търново) с ръководител йером. Иларион.

706. ПОПОВ, Кирил свещ. Развитие на църковнопевческото дело по времето на Екзарх Йосиф І : Източна традиция / Свещ. Кирил Попов. // LXXXIV, 2004, № 5, с. 21-32.

707. ПОПРАДОСЛАВОВ, Петър ставр. иконом. Бележит църковен музиколог и сладкопевец / Ставр. ик. Петър Попрадославов. // LXXV, 1995, № 6, с. 7-10. За живота и делото на Архим. Амвросий – музиколог, композитор и сладкопевец по източн. църк. пеене у нас. Автор на учубници в тази област. Изявен новатор в развитието на бълг. църковна музика.

МАТЕРИАЛИ В ОБЛАСТТА НА ИСТОРИЯТА, КУЛТУРАТА И ПОЛИТИКАТА

708.БОНЕВА, Вера. Славянофилството в духовния живот на българите / Вера Бонева. // LXXI, 1991, № 9, с. 30-33.

709.ВОДИНЧАР, Олга. Културно-образователните процеси в Киевската духовна академия / Олга Водинчар. // LXXXIII, 2003, № 9, с. 23-26. Религиозно-нравствен аспект.

710.ЙОНОВ, Веселин прот. Името на град Велико Търново в редица извори и приписки / Прот. Веселин Йонов. // LXXIV, 1994, № 7, с. 30-31. Хронологичен ред на понятието “Търново” в: Чужди извори; Старобълг. писмени паметници; Разни приписки.

711.МИТЕВ, Йоно. Една антинаучна “Справка” на гръцките фанариоти по българския национален въпрос през 1876 г. / Йоно Митев. // LXXV, 1995, № 8, с. 28-31. За анонимен документ от гръцкото правителство до Форин офис, относно това, англ. дипломация да противодейства на бълг. нация (Мизия, Тракия и Македония) да получат автономия.

712.МИТЕВ, Йоно. Карнагиевата анкета за погромите на сръбските и гръцките военни власти в Македония и Тракия през 1913 година / Йоно Митев. // LXXV, 1995, № 3, с. 20-31. Статистически данни на учените: Гирен-Сонжан, Т. Флорински, Л. Милетич и др. за преобладаване на бълг. етнос в Изт. Тракия.

713.НАЛБАНТОВ, Стоян. Приписки от нашето Южно черноморие / Стоян Налбантов. // LXXV, 1995, № 4, с. 31. Съдържат ценни сведения за Освобод. война.

714.РУСЕВ, Иван. За ролята на приписките в историческите изследвания / Иван Русев. // LXXVII, 1997, № 3, с. 28-31. Книжовната школа на Котленския край.

715.СТАМАТОВА, Клара. България в междукултурния свят: Мястото на страната в ценностния модел на Хеерт Хофстеде – опит за прогнози / Клара Стаматова. // LXXXIV, 2004, № 9, с. 12-23. Съдържа: Същност на метода му. 1. Индивидуализъм-колективизъм; 2. Отношение към властта; 3. Избягване на несигурността; 4. Мъжественост-женственост; Прогнози и къде е България.

716.ТЕМЕЛСКИ, Христо. Отново за авторството на пророческата буквеница “Турция ке падне” / Христо Темелски. // LXXIII, 1993, № 6, с. 19-32. Името на автора е: Полиевкт (рилски калугер), станал протестант със светско име Петър Велянов.

КНИЖНИНА РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ

717.БОНЕВА, Вера. // LXXXII, 2002, № 2, с. 27-29.Рец. за: Христо Темелски. Българската светиня на Златния рог. – Велико Търново : ПИК, 1998.

718.БРАТАНОВ, Иво. // LXXXI, 1999, № 5, с. 26-31.Рец. за: Сп. “Вяра и живот”. – Русе : Доростол.-Червенска митрополия, 1933 – 1946 г.

719.БРАТАНОВ, Иво. Едно културно събитие – речник на църковнославянския език/ Иво Братанов.// LXXXV, 2005, № 9, с. 21-24. Рец. за: Архим. д-р Атанасий Бончев. Речник на църковно-славянския език. Т. 1(А-О). – С. : НБКМ, 2002.

720.БРАТАНОВ, Иво. За православния консерватизъм / Иво Братанов. // LXXXV, 2005, № 12, с. 27-28. Рец. за: Свещ. Георги Гугов. Православен консерватизъм. – Пловдив, 2004.

721.ВЪЛЧАНОВ, Славчо. Нов наръчник за православна вяра / Славчо Вълчанов. // LXXIV, 1994, № 12, с. 27-28. Рец. за: Михаил А. Калнев. Щит на вярата. – В. Търново : Хр. Червеняков и Митко, 1994.

722.ГЮЛЧЕВА, Нели. Списание “Проглас” е идея, която вече се осъществява / Нели Гюлчева. // LXXIII, 1993, № 11, с. 31.Отзив за: Филологическото сп. “Проглас” – изд. на Филолог. факултет ВУ “Св. св. Кирил и Методий”

723.ДАНКОВ, Евлоги. Богословие и християнска философия във Византия / Евлоги Данков. // LXXIV, № 9, с. 24-31.Рец. за: Георги Бакалов. Византия : Културно-политически очерци. – С. : Изд. къща “Век 22”, 1993.

724.ДАНКОВ, Евлоги. Исихазмът и духовната светлина на Търновската книжовна школа: Шести международен симпозиум “Търновска книжовна школа” / Евлоги Данков. // LXXIV, 1994, № 10, с. 28-31.Рец. за: Доклади, изнесени на VІ междун. симпозиум “Търновска книж. школа” от 26 – 28 септ. 1994 г. във В. Търново.

725.ДАНКОВ, Евлоги. Философските идеи в православната светоотеческа традиция / Евлоги Данков. // LXXIV, 1994, № 8, с. 23-31.Рец. за: Ант. Хубанчев и Т. Коев. Философски идеи в Православния Изток. – С. : Просвета, 1993.

726.ДИМИТРОВ, Емил. Път към Света Гора / Емил Димитров. // LXXXV, 2005, № 6, с. 29-31.Рец. за: 1. Хр. Темелски. Пътеводител по Атонската Света Гора и показател на светите ù паметници. – С. : УИ “Св. Кл. Охридски”, 2002; 2. Лорд Роберт Кързъм. Описание на манастирските книгохранителници в Атонската Гора. – С. :  УИ “Св. Кл. Охридски”, 2004.

727.ДИМИТРОВ, Иван Ж. // LXXVІІІ, 1998, № 4, с. 30-31. Рец. за: Димитриос В. Гонис. Преподобни Йоан Рилски: Въведение към химно-агиоложките гръцки текстове. – Атина, 1997.

728.ДИМИТРОВ, Иван Ж. // LXXX, 2000, № 1, с. 28-29. Рец. за: Емил Трайчев и Павел Павлов. Тайната на богопознанието: Увод в семантиката и методологията на богословието в светлината на православната традиция. – С. : Храм “Св. Георги Победоносец” (кв. Горубляне), 1999.

729.ДУРИДАНОВ, Венцеслав. Знамение на времето / Венцеслав Дуриданов. // LXXIV, 1994, № 2, с. 1-10.Рец. за: Лиана Антонова. “Прозорец към космоса”. – С. : Хемус, 1993.

730.КАРАДЖОВА, Даринка. Марина Симеонова. Гълъб на камбаната / Д. Караджова. // LXXVI, 1996, № 2, с. 29-30. Рец. за: Марина Симеонова. Гълъб на камбанарията [Стихосбирка]. – С., 1995.

731.КОЛЕДАРОВ, Петър. Ценен и обобщаващ труд за Българската православна църква през Средновековието / Петър Коледаров. // LXX, 1990, № 6, с. 27-33. Рец. за: Тодор Събев. Самостойна и народностна църква в Средн. България. – С. : СИ, 1987.

732. КОЧЕВ, Н. Цв. Ново изследване по история на Църквата / Н. Цв. Кочев. // LXXI, 1991, № 10, с. 28-32. Рец. за: В. А. Федосик. Църква и държава [Критика на богословските концепции]. – Минск, 1988.

733.МАРИНОВ, Борис. // LXXXIII, 2003, № 12, с. 27-28. Рец. за: Иван Желев Димитров. Разпространението на Христовото благовестие. Дейността на св. апостол Павел в нейния исторически контекст : Тълкувателен обзор на Деян. 9, 11 и 13-28 гл. – С. : Вулкан-4, 2003.

734.МЛАДЕНОВА, Мария. Енциклопедия на храмовете в Еленската духовна околия / Мария Младенова. // LXXXIII, 2003, № 8, с. 29-31. Отзив за: Васил Славов и др. Храмовете в Еленска духовна околия. – С. : Принт, 2002.

735.ПАВЕЛ (Стефанов), йеромонах. Нов поглед към библейската книга на Йов / Павел (Стефанов), йеромонах // LXXI, 1991, № 11, с. 26-28. Рец. за: Kathrine J. Dell. The book of Job as skeptical literature. – In: Reviw author[s] : Walter Brueggemann Journal of Biblical Literature, Vol. 112, № 1 (Spring), 1993.

736.ПАВЕЛ (Стефанов), йеромонах.  Византия и Православието през погледа на Гибън / Йером. Павел (Стефанов). // LXXIV, 1994, № 7, с. 28-29. Рец. за: Едуард Гибън. Залез и упадък на Римската империя=Тhe Decline and Fall of the Roman empiri by Edward gibbon. – Лозана, 1776-1787.

737.ПАВЕЛ (Стефанов), йеромонах. // LXXIV, 1994, № 8, с. 22-23. Рец. за: Theoleptos of Philadelphia. The Monastic Discourses. – Toronto, 1992.

738.ПАВЕЛ (Стефанов), йеромонах. Нестандартен поглед към Покръстването / Йером. Павел (Стефанов). // LXXIV, 1994, № 11, с. 28-30. Рец. за: Гатя Симеонова. Покръстването : През погледа на етнографа. – С. : Диос, 1994.

739.ПАВЕЛ (Стефанов), йеромонах. // LXXV, 1995, № 1, с. 30-31. Рец. за: R.C. Kroeger and C. C. Kroeger. I suffer not a woman. Rethinking 1 Timothy 2: 11-15 in light of ancient evidence. – Grand Rapids [Michigan] : Baker Book House, 1992.

740.ПАВЕЛ (Стефанов), йеромонах. // LXXV, 1995, № 7, с. 30-31. Рец. за: Mark A. Noll. A history of Christianity in the United states and Canada. – Grand Repids [Michigan] : Wm. B. Eerdmans Co., 1992.

741.ПАВЕЛ (Стефанов), йеромонах. // LXXVIII, 1998, № 2, с. 29-31. Рец. за: Архиеп. Петър Люилие. Църквата на древните събори. Каноническата дейност на Първите четири всел. събора=Archbishop Peter L`huillier. The church of the Ancient councils. The disciplinary work of the First four ecumenical councils. – Crestwood (New York). : St. Vladimir`s seminary press, 1996.

742.ПАВЕЛ (Стефанов), архимандрит. Ценна монография за средновековната славянска агиографска литература / Архим. Павел  (Стефанов). // LXXXIV, 2004, № 3, с. 30-31. Рец. за: Димитър Кенанов. Славянска метафрастика. С приложение на житие на св. Сава Сръбски. – Пловдив-В. Търново, 2002.

743.ПАВЛОВ, Пламен. Ново изследване на Православната църква в България през ХVІІ-ХVІІІ в. / Пламен Павлов. // LXXIX, 1999, № 2, с. 25-31. Рец. за: Иван Тютюнджиев. Търновската митрополия през ХVІІ и първата половина на ХVІІІ век. – В. Търново : Слово, 1996.

БИБЛИОГРАФСКИ ПРЕГЛЕДИ И ОБЗОРИ

744.АНДОНОВ, Божидар. Разсъждения по повод две новоизлезли помагала за обучението по Религия в първи клас / Божидар Андонов. // LXXXII, 2002, № 4, с. 19-25.

Библ. обзор на: 1. Ив. Желев и др. Религия. Първи стъпки в Православието, 1 кл. на СОУ. – София, 2001; 2. Ив. Желев и др. Книга за учителя по религия, 1 кл. – София, 2001.

745.ГЪЛЪБОВ, Лука. Старопечатни книги в църквата на с. Доброславци / Лука Гълъбов. // LXXXIV, 2004, № 8, с. 22-29.Списък с библиогр. описание на ръкописни и старопечатни кн. с приписки (от 14 до кр. на 19 в.) в църквата “Св. Арх. Михаил”.

746.ДИМИТРОВ, Иван Ж. Филокалия – Добротолюбие / Иван Ж. Димитров. // LXXXI, 2001, № 11, с. 10-12.За многотомното изд. “Добротолюбие”: Сб. от аскетически текстове на гр., бълг. и др. езици.

747.КОСТОВ, Ивайло. Ведическата литература / Ивайло Костов. // LXXXV, 2005, № 8, с. 25-32.За: Литерат. на Индуизма (Сборници) – 1. Веди; 2. Брахмани; 3. Итихаси (епоси и пурани); 4. Сутри; 5. Тантри. Съдържа и схема на ведическата литература.

748. ПАВЕЛ (Стефанов), йеромонах. Историография на гностицизма / Йером. Павел (Стефанов). // LXXVII, 1997, № 6, с. 28-31.Мнения и публикации на учени за произхода, същността и развитието на гностицизма.

749.ПАВЕЛ (Стефанов), йеромонах. Ценен опис на Кирилските ръкописи във Великобритания и Ейре / Йером. Павел (Стефанов). // LXX, 1990, № 7, с. 27-30. За:Ralph Cleminson compiled. Aunion catalogue of Cyrillic manuscripts en British and Irish collections. – London, 1988.

750. ПРАВДОМИРОВА, Донка. Библиографското отразяване на литературата за Иисус Христос в България / Донка Правдомирова. // LXXXI, 2001, № 2, с. 13-18.

751.ПРОДАНОВ, Николай. Предисторията на една книга – “История на Българската църква” от Димитър Цухлев / Николай Проданов. // LXXXII, 2002, № 9, с. 16-22. Съдържа: І. Състоянието на проучванията върху историята на БПЦ до 1895 г.; Бълг. църк. история след 1895 г. и Д. Цухлев; ІІ. Светият Синод на БПЦ и идеята за написване цялостна история на Бълг. църква; ІІІ. Инициативата “Българско отечество” и идеята за написване на популярен очерк върху Бълг. църк. история.

752.РАДЕВ, Иван. Недьо Жеков и личната му библиотека в Лясковския манастир / Иван Радев. // LXXXI, 2001, № 2, с. 19-23. Истор.- библиогр. обзор.

753.РИБОЛОВ, Светослав. Богословски основи и жанрови особености на аскетическата книжнина / Светослав Риболов. // LXXXIII, 2003, № 6, с. 17-22. Дело на православните народи от региона на Югоизточна Европа.

754. ШИВАРОВ, Николай протопрезвитер. Тълковни псалтири в България и Русия (14-16 в.) : Традиция и нови трудове. Идейна съпоставка на тълкуванията на Пс. 1 / Прот. Николай Шиваров. // LXXV, 1995, № 1, с. 2-11. За: Преписи от старобълг. преводи на тълковни псалтири. Преводът на Псалтир с тулкуване на руски. Нов превод на “Тълковен псалтир” от Максим Грек. Конструкция на екзегезата на Пс. 1 от блаж. Теодорит Кирски и Исихий Йерусалимски. Основни идеи в коментарите на Исихий и Теодорит и катената, преведена от Максим Грек.

ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ

А

Абдалах, Мохамед Ибн [ок. 570-632 г.] (за него) 492

Августин, блажени  [Честв. на 15 юни и 28 авг.] (за него) 359

Август, имп. (за него)  41

Августин (Никитин), архим. 68

Аверинцев, Сергей  18

Авксентий, архим. 74, 561-567

Агрипа ІІ, Ирод (за него) 514

Адай, (Тадей) ап. [Честв. на 4 ян.]  (за него) 562

Азманов,  Нейко  316

Айнщайн, А. (за него) 466

Александров, Недю  120, 242, 243, 302

Алексиев, Дарин 387

Аллах (за него) 489

Амвросий, архим. (за него) 707

Амфилохий, митроп. Черногорско-Приморски  497, 498

Ангелов, Цветелин  419

Ангелова, Светла  599-601

Андонов, Божидар  499, 505, 744

Андреев,  И. М. (за него) 466

Андрей, дяк. (ХV в.) (прев.)529

Антонова, Лиана (рец. за нея) 729

Аполинарий Лаодикийски (за него) 355

Асен І, Иван цар (за него)  111

Атанасий [Велики], Александрийски, св. [Честв. на 18 ян.] (за него) 353

Атанасов, Владислав (прев.) 386

Атанасов, Георги 323, 324

Атанасов, Ст. (прев.) 430

Атинагор [ІІ в.] (за него) 350

Б

Бакалов, Георги  54, 55, 56, 57, 159, 220; (рец. за него) 723

Бакуриани, Григорий (за него) 613

Бакърджиева, Т. 87

Балчев, Владимир  229, 602

Банев, Йордан свещенопев. 624

Бацаров, Никола (за него) 287

Бежан, Оксана Ив. 102, 172, 244

Белчов, Никола поп (за него) 320

Бендза, Мариан  221

Бербатов, Стоян свещ. (прев.) 442

Бердяев, Николай (за него) 308, 313, 427

Бир, Августин (за него) 466

Богородица, св. (за нея) 29, 333, 388, 455,  522, 528, 571, 662, 664, 704

Бодлер, Ш. (за него) 637

Бойчева, Павлина  173

Бонева, Вера  111, 112, 160, 287, 413, 708; (рец.) 717

Бончев, Атанасий архим. (рец. за) 719

Борил, цар [1207-1218 г.] (за него)  109

Борис-Михаил, св. кн. [Честв. 2 май] за него 204, 578, 695

Босилков, Боян 315

Босилков, Константин  (за него) 315

Ботев, Христо (за него) 117, 129

Брайкова, Пенка  210, 211, 314-322

Братанов, Иво 1, 2, 3, 288, 289, 388, 458-459, 506, 568, 625-633, 635; (прев.) 312, 465-466, 586, (рец.) 718-720

Брек, Джон  12

Брънковяну, Константин  (за него)  173

Булгаков, Сергий прот. (за него) 307, 407, 423, 452

В

Вакъвчиев, Пенчо йером. (за него) 296

Валентина [Друмева], монахиня  245

Валентиниан, св. [Доростол. мчк.]  (за него) 323

Варлаам, мчк [ІV в.] [Честв. на 19 ноем.]  (за него) 381

Варлаам Светогорец, йером. (за него) 219

Варсума (за него) 561

Василев, Христо икон. (за него) 283

Василева, Велимира (прев.) 83, 332, 365

Василий Велики, св. [Честв. на 1 ян.] 369-386 ; (за него) 24, 345, 347, 352, 360, 361, 566

Васкидович, Емануил (за него) 292, 293

Велев, Ганчо  161

Величков, Константин  317

Велянов, Петър (за него)  716

Вениамин, патр. Константинополски (за него) 140

Винценций Лерински, св. [Честв. на 24 май] 363

Висарион еп. Смоленски, свщмчк. св. [Честв. на 26 юни] (за него) 219

Вишеславцев, Борис 428

Водинчар, Олга 709

Вълчанов, Славчо  19, 246, 325, 440, 519-521; (съавт.) 507; (рец.) 721

Г

Гавриил Рилец (за него)  273

Гайдов, Мирон (за него)  243

Галактион Хилендарец, архим. (за него) 265

Галчев, Илия А. 88, 103, 290

Гардев, Костадин 138

Гаренов, Петър свещ. [прозв. Гарена] 510

Гемимджиев, Георги 247

Генадий, Мелнишки еп. 174

Генов, Владимир Владимиров (прев.) 346

Георги Най-нови, вмчк. св. [Честв. на 26 май] (за него) 219

Георги Нови Софийски, мчк. св. [Честв. на 11 февр.]  (за него) 219, 266

Георгиев, Валентин  80, 420, 451

Георгиев, Владимир свещ. 651

Георгиева, Милка  4

Герасим, йером. (за него) 245

Гибън, Едуард  (рец. за него) 736

Гирен-Сонжан, (за него) 712

Глубоковски, Н. Н. [1863-1937]  (за него)    33

Гонис, Димитриос В. (рец. за него) 727

Господ Иисус Христос  Вж. Иисус Христос

Григорий Богослов, св. [Честв. на 25 ян] (за него) 352

Григорий Нисийски, св. [Честв. на 10 ян.]  (за него) 342, 243, 344, 359, 360

Григорий Синаит, преп. [Честв. на 8 авг.] 364; (за него) 591, 594, 597

Грозева, Елена презвитера 652

Грънчаров, Огнян  162

Гугов, Георги  свещ. 452-453; (рец. за) 720

Гурко, Йосиф ген. (за него) 298

Гьоте, Йохан В. фон (за него) 635

Гълъбов, Лука 745

Гюлчева, Нели 722

Д

Даниил Исихаст, св. [ХV в.] (за него) 595

Данков, Евлоги  175-177, 230-231, 421, 580-581, 590-591, 723-725

Данкова, Росина 429

Данте, Алигиери (за него) 639

Дарвин, Чарлз  (за него)  464

Дасий Доростолски, св. [Честв. на 20 ноем.] (за него) 324

Даскалов, Димитър Бл. 139, 702

Дацов, Владислав 653

Дебелянов, Димчо (за него) 637

Дева Мария, св. Вж  Богородица, св.

Девкова, Светла  309, 311

Дели Матей, митроп. (за него) 119

Делийски, Димитър Л. 326

Денев, Иван  500-501, 514-517, 522-525; (съавт.) 507; (прев.) 68, 528

Дерменджиев, Тодор 654

Джуджев, Манчо свещ. (за него) 247

Дидим Александрийски, Слепия  (за него) 348

Дилевски, Н. М. 248, 249

Димитров, Деян Г. 341, 342, 243, 344

Димитров, Иван Ж.  26-34, 171, 214, 215, 250, 345,  574, 746 ; (ред.) 369-386; (за него) 744 (рец.) 727, 728,  (рец. за него) 733

Димитрова, Людмила (прев.) 410, 464

Димов, Димитър Рачев 251

Димова, Веселина  178

Димитров, Емил (рец.) 726

Диогнет (за него) 357

Диодор Тарсийски Вж Диодор Тарски

Диодор Тарски (за него) 354, 561

Дионисий, мон. (за него) 219

Дичо Зограф (за него) 638

Доброплодни, С. Ил.  (за него) 34

Доганов, П.  (за него) 314, 316

Доганов, Тодор Хр.  (за него) 211, 314

Доганов, Хр. П.  (за него) 314

Донкова, Жасмина  151, 163, 164, 165

Дончева-Панайотова, Невяна 582

Достоевски, [Фьодор] М. (за него) 312

Дражева, Цона  611

Друмев, Васил  Вж Климент, митроп. Търновски

Дуйчев, Иван (за него)  202

Дуриданов, Венцислав 422; (рец.) 729

Дьопман, Ханс-Дитер  89

Дюлгеров, Д. (за него) 307

Дюлгерян, Вартан прот. 441

Дякович, Борис  (за него) 229

Е

Евагрий Понтийски (за него) 348

Евангелу, Илиас Г.  238

Евномий, [еретик, ІV в.] (за него) 352

Евстатий Антиохийски, св. [Честв. на 21 февр.] (за него) 358 Евтимий, патр. Търновски, св. [Честв. на 20 ян.]  231; (за него)

219, 229-230, 232-237, 590, 594, 598-599, 602, 653, 679, 680

Евтихий (за него) 63

Езекиев, Сергей 113

Емилиян Боцановски, йером. (прев.) 64

Енчев, Кънчо 636

Ерчо,  Иван п. (за него) 318

Ефрем Едески,  дяк. св. [Честв. на 28 ян.]  (за него) 561

Ж

Жеков, Людмил 603

Жеков, Недьо (за него) 752

Желев, Иван Вж  Димитров, Иван Ж.

Жефарович, Христофор (за него) 258

З

Закхей, Загорянин-философ [ХІV в.] за него 581

Захари, Зограф (за него) 604

Зенковски, В. В. прот. 481

Златев, Димитър 641

Златкова, Диана  252

И

Иван Александър, цар [1331-137] (за него) 597

Иван Асен ІІ, цар [1218-1241]  (за него) 201

Иванов, Владимир 655

Иванов, Иван дяк. 703

Иванов, Петър свещ.  36

Иванов, Ангел Севлиевец х. (за него) 303

Иванова, Албена Л.  104, 637

Иванова, Благовеста  239, 253, 254, 604

Иванова, Весела 656-661

Иванова, Мариана  255

Игнатий, йеродякон (В. Левски) (за него) 294, 295, 299

Игнатий (Мидич), еп. Браничевски  454

Игнатий [първи] І, митроп. Самоковски (за него) 254

Иисус Христос (за Него) 16-17, 22, 41, 43, 46, 65, 154, 215, 355-356, 359, 364, 392, 400-401, 419, 434, 436, 443, 445, 458, 461-462, 466, 509, 518, 527, 579, 628, 651, 660, 688, 691, 698, 750

Иисуса, син Сирахов (за него) 18

Икономова, Аглина 605

Иларион, митроп. Доростол. 662

Иларион, митроп. Неврокоп. (за него) 279

Илиев, Николай  179-181, 256, 606, 642; (съавт.) 187

Илиева, Надежда 607

Илин, И. А. (за него) 466

Илия, поп Вж Кацаров, Илия п.

Инджов, Емил 291

Иполит Римски, св. [Честв. на 30 ян.] (за него) 359

Ириней Лионски, св. [Честв. на 23 авг.] (за него) 359

Исаак Сириец, св. [Честв. на 12 апр.] (за него) 584

Исихий, св. [Доростол. мчк.] (за него) 323

Исихий Йерусалимски (за него) 754

Й

Йоан Предтеча св. Вж  Йоан Кръстител св.

Йеремия, поп (за него) 585

Йеремия, митроп. (за него) 119

Йеротей, митроп. Навпактски 469

Йеротич, Владета 442

Йоаким ІІІ, патр. (за него)  108

Йоан, [евангелист] ап. св.[Честв. на 26 септ. и 8 май] (за него) 27, 39, 43, 389

Йоан, екзарх (за него) 587

Йоан Дамаскин, св. [Честв. на 4 дек.] 365; (за него) 356

Йоан, еп. Драговитийски  216

Йоан Дяковски, йеросхимонах (за него) 330

Йоан Златоуст, св. [Честв. на 13 ноем.] (за него) 360

Йоан Кръстител, св. (за него) 17, 325, 630

Йоан Лествичник, преп. [Честв. на 30 март] 366; (за него) 438

Йоан, [осми] VІІІ, папа [872-882] за него  100

Йоан Рилски, св. [Чества се на 19 окт. и 18 авг.] (за него) 223-228, 676, 678, 727

Йонов, Василий прот. 182

Йонов, Веселин прот. 710

Йонов, Иван Ил. дяк.  408

Йорданов, Ст. (съавт.)  87

Йосиф І, екз. [1840-1915] (за него) 114, 275, 277, 280, 282, 706

К

Кайафа, първосвещ. [ок. 18-36 г. сл. Хр.]  11

Каймакамова, Милияна  90

Калев, Димитър ставр. ик. 219, 257, 575-576

Калиник, св. [Доростол. мчк.] (за него) 323

Калист, патр. Константиноп. (за него) 597

Калистос (Уеър) Т., еп. Диоклейски  13, 346, 443

Калнев, Михаил А. (рец. за него) 721

Кацаров, Илия п. (за него) 319

Кенанов, Димитър (рец. за него) 742

Кападокийци, светии [ІV в.] (за тях) 359 Вж и Василий Велики, св.; Григорий Богослов, св.; Гр. Нисийски, св.

Каравелов, Любен (за него) 640

Караджова, Даринка (рец.) 730

Караджунова, Дойка Георгиева (за нея) 681

Каролев, Райчо (за него) 291

Карчева, Златина (прев.) 609

Каръкова, Кръстанка 663-667

Касиан, св. [Честв. на 29 февр.] (за него) 334

Кацаров, Дим. генер. 319

Кенанов, Димитър 328-330

Кесарий Рилски, архим. (за него)  210

Кесич, Веселин  14

Киприан (Керн), архим. 347, 51

Киранови, бълг. род  (за тях) 244

Киреевски, Иван Василевич (за него) 310

Кирил, митроп. Пловдивски Вж  Кирил патр. Български

Кирил, патр. Български (за него) 140, 150, 453

Кирил и Методий, светии [Честв. 11 май] (за тях) 578, 652

Кирил Йерусалимски, св. (за него) 461

Кирил-Константин философ, св. (за него) 221-222, 577, 654 Вж и Кирил и Методий, светии

Киров, Димитър 431-432, 444-446

Климент Римски, св. (за него) 562-563

Климент, митроп. Старозагорски (за него) 286

Климент, митроп. Търновски [В. Друмев] за него 112, 155, 243, 269, 429

Клисаров, Николай  183, 184

Клисаров, Стефан  91

Ковачев, Георги  185, 608

Коев, Тотю  58-59, 81, 92, 105, 223, 307, 389-402, 414, 455; (съавт.) 507; (рец. за него) 725

Кожухаров, Валентин  502

Козирев, Ф. Н. 512

Козма, презвит. (за него) 106

Козма Етолийски, св. (за него) 329

Колева, Мария  186

Коледаров, Петър (рец.) 731

Колумб, Христофор (за него) 297

Коменски, Ян Амос  503; (за него) 500, 506

Константин (Костадин) Софийски, св. мчк. (за него) 338

Концевич, И. М. 482

Кордис, Георгиос 609

Корнилий, стотник (за него) 517

Костов, Ивайло 747

Костов, Стамен  187

Костурски, Яков преп. [Честв. на 1 ноем.] (за него) 219

Котев, Д. Я. ик. 668

Кочев, Николай Цвятков  60, 93, 106, 513, 592, 610; (рец.) 732

Крумова, Екатерина презв. (прев.)  84, 497-498

Кръстанов, Трендафил  188, 258-259, 292-293, 331, 583

Кръстев, Ангел 61, 94, 114-115, 130;  (прев.) 153,

Кръстева, Мариана  116

Кръстева, Олга  141-142

Кукудов, Гео 319

Кусев, Методий (1922-1992) Вж Методий [Кусев], митроп Старозагорски

Кънчева, Стефка  232

Кързъм, Лорд Роберт (рец. за него)  726

Л

Лазар, нмчк Български, св. [Честв. 23 апр.] за него 574

Лазарова, Вела  189

Лалев, Иван. 107, 233

Лаодикийци (за тях)  30

Латковски, Иван свещ.  5, 470;  (прев.) 573

Лачев, Митко  190, 191

Левски, Васил Вж  Игнатий, иеродякон (за него)

Ликоманова, И. 436

Лиценций  (за него) 367

Лозанова, Ралица 638

Лонг, Алберт (за него) 413

Лоски, Владимир Н. 82, 403, (за него) 425

Лоски, Николай О. 483

Лосски, Владимир Вж Лоски, Владимир Н. (за него)

Лука, [евангелист] ап. св. [Честв. на 18 окт.]  (за него)  27, 29, 41, 389

Любенова, Лизбет  77

Любенова, Надежда  669

Люилие, Петър архиеп. (рец. за него) 741

М

Мавродиев, Никола (поп Нико) свещ. (за него) 270

Маджуров, Николай  460-461

Мадолева, Надежда  192

Майендорф, Йоан прот. 62, 83, 84, 332, 569

Макарий Египетски, св.  [честв. се на 19 ян.] (за него) 362

Македонов, Димитър 117, 260, 261

Максим Грек, преп. [чества на 21 ян.] (за него) 336, 754

Максим Изповедник, преп. [чества на 21 ян.] (за него) 15, 349

Максим, патр. Български 530-543, (съавт.) 544-560; (за него) 140, 276, 286

Максим, митроп. Пловдивски (за него) 286

Малев, Людмил свещ.  143, 262, 263, 294

Марий, ап. [един от 70-те апостоли, Честв. на 4 ян.](за него) 562

Маринов, Борис 50, 348;  (прев.) 53, 62; (рец.) 733

Маринов, Димитър  20, 308, 593; (прев.) 428

Маринов, Димитър свещ. ик. (за него) 257

Маринов, Ивайло 570

Марк [евангелист] ап. св. [Честв. на 25 апр.] (за него) 27, 389, 564-565

Маркиан, св. [Доростол. мчк.] (за него)  323

Маркова, Зина  95

Матев, Иван  234, 264

Матей, [евангелист] ап. св. [Честв. на 16 ноем.] (за него) 27, 45, 389

Матей, митроп. Вж Дели Матей

Медникаров, Христо 265, 670

Мерджанова, Ина  51 ; (прев.) 407

Методий, архим. 462, 671

Методий, [Кусев] митроп. Старозагорски (за него) 242, 250, 252, 264

Методий, [Славянобългарски] св. (за него)  157, 221, 669

Мечкова, Клара 333, 704

Миланов, Росен (прев.) 363, 367

Милев, Е. 349

Милетич, Л. (за него) 712

Милчев, Георги 672-675

Милчич, Светолик  217

Минев, Коста х. поп (за него) 278

Митев, Димитър 415 ;   (прев.) 481, 483

Митев, Йоно 121, 295, 711-712

Митрофан, йером. (за него) 281

Михаил войн, св. [Честв. на 10 февр.]  (за него) 326

Михайлов, Михаил Д. ставр. ик. 193

Михов, Васил свещ. (за него) 284

Мишев, Ат. (за него) 295

Младенова, Мария (рец.) 734

Момчилов, Димчо 611

Морисън, А. Креси (за него) 466

Мороз, Йосиф 334, 612

Мутафова, Красимира 194

Муун, Сан Мьонг (за него)  476

Н

Навин, Иисус (за него) 20, 465

Налбантов, Стоян 713

Наполеон, Бонапарт  (за него)  66

Нарсин, Нисивейски, еп. (за него) 561

Насър, Албена 309, 310, 311

Натанаил, митроп. Неврокопски 152

Наум, митроп. Струмишки 409

Невски, [Александър] св. [Честв. на 30 авг.] (за него) 68

Неофит, митроп. Доростолски и Червенски  69, 70

Неофит, еп. Левкийски 526

Неофит, Рилски (за него) 249, 253

Нестор, еп. Смоленски  71, 224-227, 613, 676-679

Несторий, [Мар] (за него) 561

Нефталим, архим. (за него) 268

Никандър, св. [Доростол. мчк. ] (за него) 323

Никифор Хиоски, йером. (за него) 574

Николай Соф., св. вмчк [Честв. на 17 май] (за него) 219

Николау, Теодор  85, 153

Николов, Любомир Т. 680

Николов, Милко 487

Николов, Найден Н. 144

Николов, Петко п. (за него) 274

Николов, Стоян  433

Николова, Бистра  96

Николова, Елена  97

Николова, Илиана 705

Николова, Пролетка (прев.) 572

Николчев, Дилян  154-157, 166

Шри Матаджи, Нирмала (за нея) 474

Нихоритис, Костас 335

Новиков, М. М. (за него) 466

Новкиришка-Стоянова, Малина  158

О

Овчаров, Тодор Д.  195, 196, 197, 198, 614-617

Омарчевски, Александър  63

Онуфрий, архим. Хилендарски (за него) 267

Орешков, Г.  318

Ориген [ок. 185-254]  (за него) 348

Ослека, Ненчо (за него) 317

Ослеков, Лука Н.  317

Осоргин, Николай  64

П

Павел, ап. св. [Честв. на 29 юни] (за него)  216, 444, 514, 516

Павел (Стефанов), йером. (1990 – 2003) архим. (2004 –  ) 6, 37- 38, 98, 145, 199, 267, 296-297, 350-351, 473-474, 488, 577,   584-585, 639, 748-749; (прев.) 65, 364, 569; (рец.) 735-742

Павлин Нòленски, еп. св. [Честв. на 23 ян.] 367

Павлов, Мирослав прот. 571

Павлов, Павел  228, 266, 336, 594; (рец. за него) 728

Павлов, Пламен   108; (рец.) 743

Павлова, Роза  200-201, 212, 235, 268, 298, 337, 643, 681

Паисий Величковски, схиархим. св. [Честв. на 15 ноем.] (за него) 328, 330, 584, 593

Панарет, архим. Хилендарски (за него) 260

Панкова, Диляна 618

Панчовски, Иван Г. 434-435, 463

Паралингов, Емил дяк. 146,

Пасикрат, св. [Доростол. мчк.] (за него) 323

Паскал, Блез (за него) 448

Пейковски, Иван  202

Пейо, поп  (за него) 266

Пекачева, Наташа Ел. 682

Петев, Иван 299, 338

Петканов, Константин (за него) 300

Петков, Иван  203

Петков, Кирил  109, 236

Петков, Никола М. 147

Петков, Петко Ст. 118, 269

Петкова, Карола  595

Петров, Петър свещ. 110, 237, 339

Петър, ап. св. [Честв. на 29 юни и 16 ян.] (за него)  216, 517

Пехливанов, Иван  320

Печилков, Андрей 270

Пимен, Неврокоп. митроп. 271, 527

Планк, Макс (за него) 466

Победоносцев, Константин П.  410, 464

Полиевкт, [рилски мон.] Вж  Велянов, Петър (за него)

Полименов, Ст. прот.  99

Потапов, Иван свещ. 528

Попмаринов, Димитър 21-23, 167, 471, 508, 596;  (прев.) 12,

Попов, Кирил свещ. 706

Попов, Роман архим. (за него) 272

Попова, Милена 416

Попрадославов, Петър ставр. ик. 707

Правдомирова, Донка 750

Претимън, Уесли (за него) 413

Проданов, Николай  52, 634, 751

Прокъл [434-446] св. [Честв. на 20 ноем.] (за него) 63,

Пулиева, Десислава 475, 478-479, 484-485, 509

Р

Радев, Иван 272-274, 752

Радева, Виржиния 518

Ралчевски, Мартин 417, 418

Рангелов, Тодор  315

Рашков, Иван  222, 619

Рашов, Григор  168-169

Ренан, Ернест (за него) 462

Риболов, Светослав 352-358, 753

Робеви, бълг. род  (за тях) 290

Родион, свещ. 480

Розанов, Василий Василевич (за него) 309

Росум, Йост ван 411

Рупкин, Марко Иван 436

Русанов, Росен Г. 66, 122, 131, 597

Русев, Иван  714 ; (съавт.)  185, 608

Русинов, Светозар  644-645

С

Сава Седмочисленик, св. [Честв. на 27 юли ] (за него) 583

Сава, Сръбски архиеп. св. [Честв. на 12 ян.] (за него) 71; (рец. за него) 742

Савов, Росен П. 437

Савова, Людмила 423

Савчева, Елизабет  359, 404

Самуил, пророк (за него)  25

Саул, цар (за него)  25

Света Троица 39, 394, 405, 460, 443

Светослав, Теодор цар (за него)  108

Свинтила, Вл. 300

Серафим, митроп. Сливенски (за него) 255

Серафим (Соболев), архиеп. [1881-1950] (за него) 285

Сергий Капински, преп. [Честв. на 30 ян.] (за него) 337

Сивов, Пламен (прев.) 443

Симеон, цар (за него) 586

Симеон, митроп. Варн. и Преславски (за него) 117, 126, 246, 261, 271

Симеонов, Н. 646

Симеонова, Гатя (рец. за нея) 738

Симеонова, Лиана  100

Симеонова, Марина 683-684; (рец. за нея) 730

Славейков, П. Р. (за него) 112, 274

Славейков, Пенчо (за него) 636

Славов, Васил (отз. за) 734

Слобедской, Серафим прот. 465-466

Солженицин, Александър (за него) 427

Соловьов, Владимир С. 312; (за него) 425

Соломон, цар (за него)  18

Софроний Български, преп. [Честв. на 28 май]  (за него) 219

Софроний, митроп. Великотърн.(1834-1961) (за него) 262-263

Софроний Врачански, еп. св. [Честв. на 11 март] (за него) 238-241, 268

Софроний, митроп. Доростол. и Червенски (за него) 286

Спасителя Иисуса Христа Вж  Иисус Христос

Спасова, Мария (прев.) 529

Спиридон, йером. [1792-1992]  (за него) 248

Спирова, Полина  132, 504

Стаматова, Клара   78, 86, 447-448, 456-457, 472, 476, 489-496, 640, 715

Стамболски, Христо Т. (за него) 126

Станев, Марин  647-649, 685

Станилоае, Димитру отец (за него)       80

Станимиров, Станимир (за него) 136

Станимиров, Стефан свещ. (за него) 136

Статева, Елена 587

Стефанов, Пламен 620-621

Стефанова, Силвия Атанасова 424

Стоилов, Петър (прев.) 340

Стоядинов, Мариян  7, 8, 9, 405, 412, 477 ; (прев.) 482

Стоянов, Захари (за него) 322

Стоянов, Гавраил  301

Стоянов, Емил [Трайчев] Вж Трайчев, Емил (прев.)

Стоянов, Иван  72,

Събев, Тодор  67, 79, 240, 275

Т

Тадей, ап. Вж Адай

Тациан [ІІ в.] (за него) 359

Тевекелев, Йордан  241

Тенекеджиев, Любомир  75,

Темелски, Христо  73, 119, 123, 124, 125, 126, 133, 134, 140, 148-149, 204-208, 213, 276-280, 302-303, 622, 716; (рец. за него) 717, 726

Тенев, Росен (прев.) 369-385

Теодор Мопсуестийски (за него) 561

Теодор Студит, св. [Честв. на 11 ноем.]  368

Теодорит Кирски, блаж. (за него) 754

Тодоров, Вълко-Чалъка (за него) 322

Теодосиева, Тодорка 650, 686-688

Теодосий Търновски, преп. [Честв. на 27 ноем.] (за него) 591, 594, 597, 597, 599, 687

Теофан (Говоров), св. Вж Теофан Затворник, еп. св.

Теофан Затворник, еп. св. [Честв. на 10 ян.] (за него) 327, 432

Теофил Антиохийски, св. (за него) 359

Тертулиан, Квинт Септимий Флоренс  (за него) 341

Тилев, Димитър (прев.) 503

Тихон, патр. св. [Честване – 13 авг.] (за него) 332

Тодев, Илия 304

Толстой, Лев  (за него)  512

Томасович, Марко Ч.  572

Трайчев, Емил  10, 13-15, 39-48, 360 (прев.) 13-14, 82, 411, 439, 469; (рец. за него) 728

Трендафил, Староз. мчк [Честв. на 8 авг.] (за него) 219

Трендафилова, Евгения (прев) 18

Тутеков, Свилен  438, 449

Тъпкова-Заимова, Василка  588 ; (прев.) 324

Тютюнджиев, Иван (рец. за него) 743

Ф

Федосик, В. А. (рец. за него)  732

Фест, прокуратор (за него) 514

Флавиан Цариградски, св. [Честв. на 16 февр.]  (за него)  63

Флорински, Т. (за него) 712

Флоровски, Георги прот.  53, 439

Фотий, патр. св. [Честв. на 6 февр.] (за него)  101

Франгов, Петко Тодоров свещ. (за него) 251

Х

Хадавян, Кусан свещ. (прев.) 441

Хаджиниколова, Елена  127,

Хайзенберг, В. (за него) 466

Хамамджиев, Константин  128, 281

Харитонов, Христо 623

Хартел, Вилхелм ф. (за него) 367

Толстой, Лев (за него) 512

Хомяков, А. С. (за него) 411

Хофстеде, Хеерт (за него) 715

Христов, Богдан Г. 406

Христова, Милка      76

Христова, Румяна (прев.) 480, 512

Хубанчев, Антоний  282,  425-427, 450, 598; (рец. за него) 725

Хук, Артър (за него) 465

Ц

Цамблак, Григорий митроп. 529

Цанков, Петър свещ. ик. 218,

Цанков, Стефан протопр. 313

Цеков, Христо 283

Церетелев, княз (за него)  107

Цибранска-Костова, Марияна  589

Цонев, Беньо (за него) 288, 289

Цонева, Даниела  136, 284

Цоневски, Илия К. 150, 361

Цурев, Николай [свещ.]  49; (прев.) 36

Цухлев, Димитър (за него) 751

Ч

Чакир, бълг. род  (за тях) 244

Чалъка Вж  Тодоров, Вълко-Чалъка

Чалъков, Кольо 689-700

Черноризец, Храбър [ІX-X в.] за него 259

Чиликов, Стоян  285, 362

Чинтулов, Добри Петров (за него) 301

Чолов, Петър 286

Чомаков, Стоян  (за него) 304

Чонкова, Олга (прев.) 327

Чурешки, Стефан  170

Ш

Шанца, Мария        16, 467-468, 486

Шестов, Лев (за него) 311

Шиваров, Николай прот.  11, 17, 24-25, 101, 137, 754

Шмеман, Александър протопр. 573

Шопов, Атанас (за него) 305, 306

Шопов, Атанас П. 129, 305, 306

Ю

Юлий, св. [Доростол. мчк. ] (за него) 323

Юстин Мъченик, св. [Честв. на 1 юни] (за него) 359

Юстин (Попович), архим.  340

Юстиниан, имп. св. [Честв. на 14 ноем.]  (за него) 62

Я

Яворов, Пейо К. (за него) 637

Яков, [eвангелист] ап. св. [Честв. на 23 окт.] (за него) 567

Яков, дяк. (за него) 219

Янев, Янчо 209

Ясперс, Карл (за него) 463

Cleminson, Ralph  (за него) 749

Dell, Kathrine J. (рец. за нея) 735

Kroeger, C. C. (рец. за него) 739

Kroeger, R.C. (рец. за него) 739

Lossky, V.  82

Noll, Mark A (рец. за него) 740

ГЕОГРАФСКИ ПОКАЗАЛЕЦ

Америка  69

Антиохия (Сирия)  381

Атина  727

Балканите  55, 232

Батошево  278

Бесарабия  244

Благоевград  252

Босна  127

Бристол (Англия)  12

България  28, 77, 90, 100-101, 104, 117, 131-132, 145, 163-166, 298, 413, 473, 502, 508, 581, 594, 715, 750, 754

Българските земи  Вж  България

Варна  116

Велико Търново  228, 231-232, 471, 507, 580, 591, 597, 616, 680, 705, 710, 717, 721, 724, 742, 743

Византия  89, 159, 736

Виница  (Щипско) 603

Германия  28

Габрово  284

Еномова долина  11

Ерма река  646

Запад  54, 59, 67, 79, 454

Западна църква  61

Ивайловград  91

Израил (древен)  19

Изток  27, 54, 59, 67, 79, 438

Източна църква  27, 61, 403

Йерусалим  11, 674

Копривщица  314, 321

Котел  241

Котленски край  714

Кресна  144

Куманово  137

Кумран  10, 40

Кърджали  393

Ленинград  Вж  Санкт Петербург

Ловеч  95, 599

Лозана (Швейцария)  736

Македония  103, 115, 133, 252, 277, 290, 711-712

Мелник  293

Мизия  711

Минск  732

Молдова  244, 595

Москва  71, 312, 332, 482, 483

Нива  68

Ню Йорк  332

Нюрберг  506

Одринска Тракия  133

Орешак (Троянско)  286

Охрид  88

Палестина  40

Париж  277, 332

Пловдив  146, 239, 720, 742

Потука (Средновековен град)  326

Преслав  93

Рим  89, 100, 104, 216

Русе  718

Русия  28, 56, 71, 306, 334, 432, 577, 754

Самоков  119, 135

Санкт Петербург  72, 569

Северна Америка  138

Сердика Вж София

Сирия  563

Сливен  608

Слишай  646

Слишовска могила  Вж Слишай

Солун  588

София  86, 99, 113, 122, 181, 228, 256, 361, 366, 503, 507,  719,  723, 725-726, 729-731, 733-734, 738, 744

Средец  Вж София

Сърбия  72

Тетевен  18

Тракия  711-712

Третия Рим Вж Русия

Триадица  Вж София

Троян  202

Търновград   Вж Велико Търново

Украйна  244

Царева ливада (ок. гр. Дряново)  643

Цариград [дн. Истанбул]  124, 128, 277, 303

Царственият град Вж  Велико Търново

Швейцария  28, 76

Шумен  413, 507

Югоизточна Европа  591, 597, 753

Южно черноморие  713

Canada  740

Grand Rapids [Michigan]  739

London  749

New York  741

Toronto  737

Turnhout  363

United states  740

Άθήνα  609

ПОКАЗАЛЕЦ НА ЦЪРКВИ, МАНАСТИРИ И АКРОПОЛИ

Църкви и манастири в България

Бачковски манастир [“Св. Богородица Петричка”] 177-178, 582, 604, 613

Билински манастир “Св. Архангел Михаил”  179

Български манастири (ІХ в.)  204

Габровски девически манастир “Св. Благовещение”  189, 207

Габровски манастири (Дрянавски ман. “Св. Арх. Михаил”; Соколски ман. “Пресв. Богородица”; Габров. дев. ман. “Благовещение Богородично”; Батошевски дев. ман. “Въведение Богородично” [днес мъж. ман.] )  213

Глоговишки манастир “Св. Николай” (с. Глоговица, общ. Трън)  606

Гложенски манастир [Св. Георги Победоносец]  199

Еленска духовна околия (храмове)  734

Епикерниев манастир “Св. Богородица” (Сливенска епархия)  185

Забелски манастир “Св. Димитър”  187

Калоферски мъжки манастир “Рождество Богородично”  245

Крушунска обител   175

Курилски манастир  [“Св. Йоан Рилски”]  141-142

Къпиновски манастир “Св. Никола” 172, 200

Лясковски манастир [“Св. апостоли Петър и Павел”]  176, 752

Мердански манастир “Св. 40 мъченици”  212

Метохът на Рилския манастир (Кюстендил)  209

Мисловщички манастир “Св. Богородица”  180

Одоровски манастир   642

Погановски манастир [“Св. Йоан Богослов”]  217

Преображенски манастир [близо до В. Търново]  604

Рилски манастир “Св. Йоан Рилски Чудотворец”  186, 210-211, 228, 322

“Св. Александър Невски” (патр. катедрала в София) 152, 532, 702

“Св. Богородица Пътеводителка” (среднов. бълг. манастир) 195

“Св. Петка-Параскева” (църква в гр. Трън)   180

“Св. Троица” (невъзст. раннохрист. базилика в Софийско)  192

“Св. [Четирдесет] 40 мъченици” (ман. край с. Златарица, В. Търново)  201

Сливенски  храмове  608

Сопотски манастир “Св. Спас”  281

Софийски манастири (1874 г)  205

Средновековна църква (с. Съединение, Сунгуларско)  611

Средновековна църква (на хълма Царевец)  615

Средновековна църква-крипта (на хълма Царевец)  616

Средновековни манастири (ок. Търновград)  196

Средновековни търновски манастири (в крепостта Трапезица: Преображенски ман., ман. Св. Троица, Килифаревски ман., Белочерковски манастир “Св. Йоан Предтеча” и др.)  197

Троянски манастир [“Успение Богородично”] 194, 202, 604, 174

Трънски манастир “Св. Арх. Михаил” 180, 181, 256 “Успение на Пресв. Богородица” (централ. храм)

Вж Троянски манастир

Храм “Св. Богородица” ( кв. “Устово”, Смолян) 193

Храм “Св. Георги Победоносец” (кв. Горубляне, София) 728

Храм “Св. Николай Мирликийски Чудотворец” (в гр. Видин) 190

Храм “Св. пророк Илия” (с. Градец, Видинско) 191

Църквата (с. Кожинци, Трънско)  180

Църквата (с. Насалевци, Трънско)  180

Църквата “Рождество Богородично” (с. Осиково)  183

Църквата “Св. Архангел Михаил” (гр. Трявна) 622

Църквата “Св. Архангел Михаил” (с. Доброславци) 745

църквата “Св. пророк Илия” (Севлиево) 206

Църквата “Св. Пантелеймон” (Видин) 600-601

Църквата “Св. Теодор Тирон” (с. Зимевица, Софийско)  184

Църквата “Св. Теодор Тирон” (Летница)  182

Църкви и манастири в Самоков и Самоковско (Бельовата църква “Рождество Пресвятия Богородици”; Митропол. църква “Успение Пресв. Богородици”; Долномахленск. църква “Въведение Богородично”; Църквата “Св. Никола”; Девич. ман. “Покров Пресв. Богородици” и др. култови сгради в града; Църкви и ман-ри в Самоков. окр.)  208

Църкви и манастири  (ок. Търновград)  198

Епархии в България

Видинска епархия  98

Врачанска епархия  149

Епископски седалища (по Бълг. земи до ІХ) 94

Неврокопска епархия  701

Пловдивска епархия  146

Търновска епархия  705

Търновска митрополия  734

Чéрвенска епархия  87

Църкви и манастири извън България

Девически манастир “Св. Богородица” (Кехровуни, о. Тинос, Гърция)  225

Девически манастир  “Св. Кирик  и  Юлита” (Сидерокастро)  218

Зографски манастир [Св. вмчк Георги Зограф, Атон]  218

“Нямец” (манастир  в Молдова)  172

Света Гора [Атон]  188, 218, 335, 726

Светогорски манастири

Вж Света Гора [Атон]

Сергиев Посад (Русия)  145

Църквата при Сръбската патриаршия в Печ  258

Некрополи

Бакуриановата гробница (Бачков. ман. – гробница от ХІ в.)  613

Гроб с раннохрист. пръстен от Силистра  323

Гроба на св. патриарх Евтимий в Бачковския манастир  602

Гробен комплекс при манастира “St. Etienne” (до Северн. Йеросалим.

стена)  11

Гробница на Кайафа  11

Гробница  [номер] № 25 в Еномовата долина  11

Средновековен христ. некропол (малката порта на Царевец)  614

Християнски гробове югоизточно от Патриаршията – хълма Царевец

(ХІІІ-ХVІ в.) 617

ПОКАЗАЛЕЦ НА ЦИТАТИ ОТ СВЕЩЕНОТО ПИСАНИЕ

В скоби са отбелязани (шрифтово подчертани) номерата на библиографските описания, в които е цитирано съответното място (глава и стих/стихове) от Свещеното Писание. Част от Библейските места са изведени от самия текст на статиите по лична преценка на библиографа.

Стар Завет

Книга Битие

1:1 (369); 1:2-5 (370); 1:6-10 (371); 1:9-10 (372); 1:11 (373); 1:14-16 (374);1:20-21 (375); 1:24 (376); 1:24, 26-27 (377)

Книга Иисус Навин

(20); 10: 12-14 (465)

Първа книга Царства

8:1-22 (25)

Книга на Иов

(735)

Псалтир

(19); 1: 1 (378); 14 (379); 4:5, 36:8, 38:2-3, 142:4 (384); 118: 126 (561); 1 (754)

Книга Притчи Соломонови

15:1 (384)

Книга Премъдрост Соломонова

(18)

Книга на Иисуса син Сирахов

(18)

Нов Завет

Евангелие от Матей

(27); 18:15-20 (26); 28:1-10 (35); (45); 27:46 (46); (47); 19:21 (382); 5:5, 23, 10:22 (384); (389)

Евангелие от Марк

(27); 16:1-14 (35); 15:34 (46); (47); 9:35 (384); (389)

Евангелие от Лука

(27); 1:26-38 (29); 24:1-10 (35); 16: 19-31 (38); 2: 1-5 (41); 23:34, 23:43 (46); 23:46 (46); (47); (389); 20: 30-37 (441); 3:11 (630)

Евангелие от Йоан

(27); 20:1-17 (35); 20:21-22 (39); 1:1-14 (43); 19:26-28, 30 (46); 18:23 (384); 17 гл. (389)

Деяния на св. апостоли

2 гл. (39); 16: 16 (632); 9, 11 и 13-28 гл. (733)

Съборно послание на св. апостол Яков

3:9 (31)

Послание на св. апостол Павел до Римляни

8:29 (31); 1:18 (384)

Първо послание на св. апостол Павел до Коринтяни

15:49 (31); 11:7(31); 15 (49); 6:10 (384)

Второ послание на св. апостол Павел до Коринтяни

4:4 (31); 3:18 (31)

Послание на св. апостол Павел до Колосяни

1:15 (31); 3:10 (31)

Послание на св. апостол Павел до Ефесяни

4:24 (31); 4:31(384)

Послание на св. апостол Павел до Евреи

1:3 (31); 1:3 (384)

ДУХОВНИ ТИТЛИ С КРАТКО ПОЯСНЕНИЕ

Поради спецификата в титулуването на духовните лица тук се посочват: титла, етимологично значение на думата и начин на обръщение към тях. Титлите са подредени от по-висша към по-нисша степен на служение. Вписването на тази информация се отнася само за проктиката в Българската православна църква (БПЦ). Освен тези духовни титли има и други в БПЦ, които не са включени в този списък, защото не са срещани в библиографските описания на периода между 1990 – 2005 година на сп. „Духовна култура”. В различните православни църкви духовните отличия не са били едни и същи. Не са едни и същи и днес. Спецификата на другите църкви не е посочена, тъй като тя е второстепенна.

1. Титулуване на неженени духовни лица (черно духовенство).

ПАТРИАРХ (патр.) – от гр. πατριαρχής, глава на самостоятелна (автокефална) правосл. църква, въздигната в ранг Патриаршия.

Негово Светейшество

(обръщение: Ваше Светейшество)

ЕКЗАРХ (екз.) – архиерей, упълномощен да ръководи дадена църковна общност. Глава на автономна църква.

Негово Блаженство (обръщение: Ваше Блаженство)

МИТРОПОЛИТ (митроп.) – епископ на главния в епархията град. М. е духовен началник на епископите.

Негово Високопреосвещенство (обръщение: Ваше Високопреосвещенство)

ЕПИСКОП (еп.) – думата „επισκοπος“ е гръцка и означава „надзорник“. В църковната. йерархия това е третата най-висша степен на духовно звание, която има пълнотата на цялата апостолска власт.

Негово Преосвещенство (обръщение: Ваше Преосвещенство)

АРХИМАНДРИТ (архим.) – от гр. αρχή – начало, и μανδρα – кошара за овци, в прен. смисъл духовна кошара, монашеска общност. Титлата се дава като отличие на йеромонах. А. е началник на монашеско общежитие.

Негово Високопреподобие (обръщение:

Ваше Високопреподобие)

СХИАРХИМАНДРИТ (схиархим.) – от гр. σχήμα – дреха, облекло. Това е  вид монашески обет. Даващите такъв обет носят особена монашеска дреха (схима), откъдето идва и наименованието на обета.

Негово Високопреподобие (обръщение:

Ваше Високопреподобие)

ЙЕРОМОНАХ [СВЕЩЕНОМОНАХ]

(йером., свещеномон.) – Свещеник-монах, който извършва св. Литургия и др. чинопоследования в църквата.

Негово Всепреподобие

(обръщение: Ваше Всепреподобие)

АРХИДЯКОН [ПРОТОДЯКОН] –

почетна титла на първия в църквата  дякон (монах). Първенствуващия в църковната област дякон.

ЙЕРОДЯКОН  – “дякон-монах”.

(архидяк., йеродяк.)

Негово Всепреподобие

(обръщение: Ваше Всепреподобие)

Негово Високоблагоговейнство

МОНАХ, МОНАХИНЯ (мон.) – монашество или иночество означава уединен живот от гр. μòνος – сам. Монашествуващите преминават три степени: послушници, малосхимници, великосхимници (схима – дреха), от по-ниска към по-висока степен на монашество, т. е. по-строг начин на живот.

Негово Преподобие

(обръщение: Ваше Преподобие)

Нейно Преподобие

(обръщение: Ваше Преподобие)

2. Титулуване на женени духовни лица (бяло духовенство).

ПРОТОПРЕЗВИТЕР,

СТАВРОФОРЕН ИКОНОМ, СВЕЩЕНОИКОНОМ,

(прот., ставроф. ик., свещ. ик.)

Думата „πρεσβυτερος“ е гръцка и означава „старши“, „по-стар“, „по-голям“. Подобно било значението на думата „ιερεας“, т.е.“свещеник“.

Негово Всеблагоговейнство (обръщение:

Ваше Всеблагоговейнство)

ПРОТОЙЕРЕЙ [ИКОНОМ] (прот.)

– Свещеник, който се е отличил с примерен живот и служение, получава това отличие (офикия).

Негово Високоблагоговейнство (обръщение: Ваше Високоблагоговейнство)

СВЕЩЕНИК [ПРЕЗВИТЕР, ИЕРЕЙ] (свещ., презвит., иерей) – Духовно лице, което извършва свещенодействия в храма поради дадената му благодат.

Негово Благоговейнство (обръщение:

Ваше Благоговейнство)

ПРОТОДЯКОН, ДЯКОН

(протодяк., дяк.) – идва от гр. διάκονος, което значи “служител”. Д. са помощници на епископите, без да имат право сами да извършват тайнствата.  Титлата протодякон е особена чест към усърдния в Божието дело дякон.

Негово Благоговейнство (обръщение:

Ваше Благоговейнство)

3. Други.

ЧЕТЕЦ, ПСАЛТ [певец],  ПРОТОПСАЛТ са най-нисшите степени на църковната иерархия. Приемането им е условие за ръкоположение. Просвещението в тези степени става с посвещение (хиротесия).

Ако е монах обръщението е:

Ваше Преподобие

ПРЕЗВИТЕРА (презвитера)

– съпруга на презвитер (свещеник), народно название – попадия.

ДЯКОНИСА – съпруга на дякон.

Нямат свещенослужебни функции.

(обръщение: Презвитера, попадия, дякониса)

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

1.Авксентий, архимандрит. Литургика. – Пловдив [В. Търново] : Праксис, 2005, с. 287-294.

2.Ангелова, Росица Жечкова. Периодичният печат на протестантските църкви в България 1844-1944 : Библиографски обзор. – София : БХСС, 2003.

3.Български периодичен печат 1844-1944 : Анотиран библиографски указател. Т. І, А-М. – София : Наука и изкуство, 1962.

4.Гергова, Ани. състав. Българска книга : Енциклопедия. – София : Пенсофт, 2004.

5.Господинов, Георги. Духовна култура. // Периодика и литература. Т. 5. – София, 1999, с. 355-361.

6.Жития на светиите. – София : СИ, 1991.

7.Зотова, Кремена. Книгите и библиографията пред ХХІ в. // Библиотека : Списание за библиотечна теория и практика. ІV, 1996, № 1, с. 11-17.

8.Илинова, Донка Л. състав. Библиография на списание “Литературна мисъл” 1957-1976 г. – София : БАН, 1977.

9.История на България : Енциклопедия от А до Я. – София : Булвест 2000, 2001.

10. Коев,Тотю, Киров, Димитър. Кратка богословска енциклопедия. – София : Булвест 2000, 1993.

11. Коев, Тотю, Бакалов, Георги. Християнски справочник. – София : ИК Анубис, 2001.

12. Людсканова, Виолета. Избор на редна дума : За имената на автори, пишещи под псевдоним /псевдоними. // Библиотека, ХІ, 2004, № 3-4, с. 32-40.

13. Младенова, Мария. Универсална десетична класификация. Структура и методика на класифициране: Лекционен курс. – София : ИК Квозар, 2003, с. 121-136.

14. Нестеровский, Епифаний състав. Литургика или наука за богослужението на Православната църква / Прев. от рус. Неврокоп. митроп. Макарий. – София, 1931, с. 355-364.

15. Николай, еп. Макариополски, Серафим (Алексиев), архим., Нашата вяра. – София: СИ, 1986, с. 240-241, 294.

16. Правдомирава, Донка. Библиографското отразяване на литера-турата за Иисус Христос в България. // Духовна култура, LXXXI, 2001, № 2, с. 13-18.

17.  Ризос, Димитриос. Агиология / Прев. от гр. Г. Ив. Димитров. – София : СИ, 1993.

18. Стайкова, Цветана. Специалната библиография в България : Съвременно състояние и перспективи за развитие. – София : Изд. “М. Дринов”, 2003, с. 9-19.

19. Темелски, Христо. Печатният орган на Българската право-славна църква / Хр. Темелски. // Църковен вестник, № 7, 2000, с. 3.

20.Цацов, Борис. Архиереите на Българската православна църква: Биографичен сборник. – София: Princeps, 2003.

21.Шуманова, Нина. Списание Библиотекар: Тематичен показалец 1953-1983. – София: НБКМ, 1989.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s