Съдържание 7

1411. Боян Пиперов, Иосиф Флавий и отношението му към старозаветните писания (следва)

1412. Боян Пиперов, Иосиф Флавий и отношението му към старозаветните писания – продължение 1 (следва)

1413. Боян Пиперов, Иосиф Флавий и отношението му към старозаветните писания – продължение 2 и край

1414. Димитър Русев, Езотеричното християнство – субпродукт на мултикултурализма и секуларизацията

1415. Архимандрит Евтимий Сапунджиев, Естествено развитие и богооткровена свръхестествена помощ (във връзка с методологията на историята на религиите) – следва

1416. Архимандрит Евтимий Сапунджиев, Естествено развитие и богооткровена свръхестествена помощ (във връзка с методологията на историята на религиите) – продължение 1 и край

1417. Архимандрит Серафим Алексиев, Състоянието на човека до и след грехопадението от православно, римокатолическо и протестантско гледище (следва)

1418. Архимандрит Серафим Алексиев, Състоянието на човека до и след грехопадението от православно, римокатолическо и протестантско гледище – продължение 1 (следва)

1419. Архимандрит Серафим Алексиев, Състоянието на човека до и след грехопадението от православно, римокатолическо и протестантско гледище – продължение 2 и край

1420. Павел Павлов, Богословие и култура (Българският опит)

1421. Ганчо Велев, Сиянието от Рила

1422. Георги Бакалов, Религиозно-философски идеи в римското общество. Упадък на езическите култове

1423. Георги Бакалов, Юдаизмът и езическите култове при появата на християнството – продължение от публикация № 1422