Съдържание 6

1181. Професор архимандрит Евтимий, Недостатъчност на методите на историзма, психологизма и интелектуализма за ориентиране по проблемите за религията (следва)

1182. Професор архимандрит Евтимий, Недостатъчност на методите на историзма, психологизма и интелектуализма за ориентиране по проблемите за религията – продължение и край

1183. Иван Йовчев, Историческо формиране и развитие на Българската Екзархия в Македония (следва)

1184. Иван Йовчев, Историческо формиране и развитие на Българската Екзархия в Македония – продължение и край

1185. Архимандрит Павел Стефанов, Цар Петър I Велики като Антихрист в руското обществено съзнание

1186. Камен Станев, Бунтът срещу покръстването в светлината на масовия гроб от Девня (виж по същия въпрос публикация № 1201 тук)

1187. Професор протоиерей Стефан Цанков, Принципните трудности при провеждането на Вселенски събор (следва)

1188. Професор протоиерей Стефан Цанков, Принципните трудности при провеждането на Вселенски събор – продължение и край

1189. Ивелина Николова, Нива на човешкия живот (следва)

1190. Ивелина Николова, Нива на човешкия живот – продължение 1 (следва)

1191. Ивелина Николова, Нива на човешкия живот – продължение 2 и край

1192. Иван Христов, Бележки на редактора относно трети том Извор на знанието от св. Иоан Дамаскин

1193. Дилян Николчев, Вселенската патриаршия като обект на Първо главно управление за провеждане на „остри мероприятия“ през 60-те и 70-те години на ХХ-ти век (следва)

1194. Дилян Николчев, Вселенската патриаршия като обект на Първо главно управление за провеждане на „остри мероприятия“ през 60-те и 70-те години на ХХ-ти век – продължение и край

1195. Росен Миланов, Благодат и свобода на волята в „Събеседване XIII“ на св. Иоан Касиан (следва)

1196. Росен Миланов, Благодат и свобода на волята в „Събеседване XIII“ на св. Иоан Касиан – продължение и край

1197. Иван Йовчев, Архимандрит Евтимий (Сапунджиев) за предизвикателствата пред християнската вяра

1198. Марио Коев, Кратко наставление към вярващите, че са вярващи

1199. Елеонора Асенова, Възприемането на музика в обучението по религия в детската градина

1200. Камен Станев, Българската експанзия в района на Солун по времето на цар Симеон

1201. Катя Меламед, Хан Расате или в плен на традицията (виж по същия въпрос публикация № 1186 тук)

1202. Илка Петкова, Българите и архиепископ Теофилакт Охридски

1203. Тодор Мишев, От въстание и революция до преврат… и обратно (понятията за 9-ти септември 1944 година в учебниците по история)

1204. Алексей Стамболов, Учредяването на Българската екзархия – успех или провал?

1205. Маргарита Тодорова, Гонения на една духовна общност – опити за ликвидиране на Методистката църква в България

1206. Тодор Събев, Външно и вътрешно положение на Българската държава – благоприятен фактор за уреждане на църковния въпрос и Европейският Изток и Запад през IX-ти век. Стремежите на Цариград и Рим за църковно влияние в България – продължение от Съдържание 5, публикации № 1179 и № 1180

1207. Стоян Чиликов, Икона и Евхаристия

1208. Тодор Събев, Усилия на княз Борис за християнизиране на българския народ и учредяване на самостойна църква – продължение от Съдържание 5, публикации № 1179 и № 1180 и от Съдържание 6, публикация № 1206

1209. Иеромонах Зотик Гаевски, Тоталитарните секти – заплаха на ХХI-ви век

1210. Георги Канев, Войната според православното Предание въз основа на българските публикации до 1944-та година (следва)

1211. Георги Канев, Войната според православното Предание въз основа на българските публикации до 1944-та година – продължение и край