Съдържание 5

947. Димитър Киров, Иван Рашков, Любомир Тенекеджиев (съставители), Пътят на човека към Бога (сборник за кандидат-студенти по богословие)

948. Костадин Нушев, Християнска любов

949. Костадин Нушев, Християнска любов – продължение и край

950. Костадин Нушев, Християнският екзистенциализъм на Сьорен Киркегор и неговите отражения в руската религиозна философия. Лев Шестов и Николай Бердяев

951. Костадин Нушев, Християнски идеи за свободата на човека и нравствения избор според представителите на руската религиозна философия (Ф. Достоевскси, Н. Бердяев и Б. Вишеславцев)

952. Костадин Нушев, Християнски идеи за свободата на човека и нравствения избор според представителите на руската религиозна философия (Ф. Достоевски, Н. Бердяев и Б. Вишеславцев) – продължение и край*

953. Валентин Велчев, Философия на науката

954. Валентин Велчев, Философия на науката – продължение и край

955. Ивелина Николова, За мъдростта на времето или за времето на мъдростта (Библейски щрихи)

956. Ивелина Николова, За мъдростта на времето или за времето на мъдростта (Библейски щрихи) – продължение и край

957. Иво Янев, Самоубийствените помисли и желания – превратна проява на вярата (пастирско-психологически аспекти на суицидните преживявания според творчеството на професор д-р Иван Панчовски)

958. Огнян Узунов, „Модерният човек пред живота, смъртта и безсмъртието“: Християнските етически идеи на професор д-р Иван Панчовски и тяхното измерение днес

959. Костадин Нушев, Свещеният характер на човешкия живот в християнското нравствено учение и съвременната биомедицинска етика

960. Владимир Теохаров, Християнски идеи за религиозното образование в контекста на европейската култура. Религиозно-философски размисли във връзка с докторската дисертация на Иван Панчовски

961. Димитър Станков, Категорията „светост“ в християнската философия на религията на професор д-р Иван Панчовски

962. Иван Ж. Димитров, Новозаветното учение за Бога – един по същество и троичен по лица

963. Диана Петрова, Църквата загуби от мълчанието за сътрудничеството с Държавна сигурност

964. Румен Ваташки, Нови документи за откраднатия сборник с проповеди на архимандрит проф. Павел Стефанов

965. Иван Денев, Досието ми в бившата Държавна сигурност (следва)

966. Иван Денев, Досието ми в бившата Държавна сигурност- продължение и край

967. Иван Ж. Димитров, Ексапостиларий или светилен

968. Клара Стаматова, Ислямската представа за праведност

969. Иван Ж. Димитров, Триод какво е?

970. Павел Павлов, Зависимостта от тайните служби като проблем за българското богословие

971. Павел Павлов, Зависимостта от тайните служби като проблем за българското богословие – продължение и край

972. Ивелина Николова, Тревогата на човешкия дух

973. Момчил Методиев, Българската православна църква в плановете на комунистическата Държавна сигурност

974. Пастор Христо Куличев, Репресиите на Държавна сигурност срещу протестантските общности

975. Христо Темелски, Неврокопски митрополит Борис – родно място, детство и образование

976. Ивелина Николова, Cogito sub specie silentium

977. Ивелина Николова, Cogito sub specie silentium – продължение и край

978. Иван Ж. Димитров, Каква е разликата между двата календара?

979. Момчил Методиев, Комунистическият проект за Българската православна църква: „Пазител на българщината“ и „Паметник на културата“

980. Милка Христова, Кой е Ваклуш Толев?

981. Емил Трайчев, Канонът на Новия Завет и 39-то пасхално (празнично) послание на св. Атанасий Александрийски

982. Александър Омарчевски,  Св. Атанасий Александрийски в изгнание (335-346)

983. Никола Антонов, На какъв език се моли българинът?

984. Елена Николова, Св. Атанасий Велики и борбата му срещу арианската ерес от Никея до Сердика (следва)

985. Елена Николова, Св. Атанасий Велики и борбата му срещу арианската ерес от Никея до Сердика – продължение и край

986. Димо Пенков, Апологетичните възгледи в ранните съчинения на св. Атанасий Велики

987. Румен Ваташки, Отношенията между Българската православна църква и Вселенската патриаршия (1953-1963)(следва)

988. Румен Ваташки, Отношенията между Българската православна църква и Вселенската патриаршия (1953-1963) – продължение и край

989. Христо Темелски, Паметник на българската Екзархия или висше богословско училище

990. Христо Темелски, Синодалната палата

991. Тотю Коев, Вероопределението на седмия Вселенски събор (следва)

992. Тотю Коев, Вероопределението на Седмия вселенски събор – продължение и край

993. Бисер Божков, Кратък обзор на джендърните стереотипи, в контекста на феминизма като апостасѝя (следва)

994. Бисер Божков, Кратък обзор на джендърните стереотипи, в контекста на феминизма като апостасѝя – продължение 1(следва)

995. Бисер Божков, Кратък обзор на джендърните стереотипи, в контекста на феминизма като апостасѝя – продължение 2(следва)

996. Бисер Божков, Кратък обзор на джендърните стереотипи, в контекста на феминизма като апостасѝя – продължение 3 и край

997. Павел Павлов, Великите Константин и Атанасий. Срещата на два свята

998. Ивелина Николова, Нравствени контури на промяната у човека според притчата за Блудния син (Лука 15-та глава)(следва)

999. Ивелина Николова, Нравствени контури на промяната у човека според притчата за Блудния син (Лука 15-та глава) – продължение и край

1000. Бисер Божков, Кратък обзор на джендърните стереотипи, в контекста на феминизма като апостасѝя (брошура)

1001. Георги Чочев, Учението на св. Атанасий Александрийски за Светия Дух

1002. Ангел Петков, Изследвания за св. Атанасий в България през ХХ-ти и в началото на ХХI-ви век

1003. Иван Ж. Димитров, Преставление или представление – кое е правилното и дали трябва да се ползва

1004. Иван Панчовски, Библейският възглед за детето

1005. +Макариополски епископ д-р Николай, Тайната вечеря

1006. Ивелина Николова, Образи на науката християнска апологетика и съвременни предизвикателства пред апологията на християнството (следва)

1007. Ивелина Николова, Образи на науката християнска апологетика и съвременни предизвикателства пред апологията на християнството – продължение и край

1008. Димо Пенков, Вяра и знание

1009. Иван Ж. Димитров, Продължение на традицията във време, когато се рушаха традициите (за вокален квинтет (сега вокален ансамбъл) „Йоан Кукузел – Ангелогласният“) (следва)

1010. Иван Ж. Димитров, Продължение на традицията във време, когато се рушаха традициите (за вокален квинтет (сега вокален ансамбъл) „Йоан Кукузел – Ангелогласният“) – продължение и край

1011. Драган Бачев, Константинополският събор от 879-880 г. и неговото значение за отношенията между Византия и Рим

1012. Тотю Коев, Учението на Арий

1013. Людмила Савова, Боготърсенето на младия Достоевски

1014. Архимандрит Павел Стефанов, Св. Иван Рилски и Рилският манастир (следва)

1015. Архимандрит Павел Стефанов, Св. Иван Рилски и Рилският манастир – продължение 1 (следва)

1016. Архимандрит Павел Стефанов, Св. Иван Рилски и Рилският манастир – продължение 2 (следва)

1017. Архимандрит Павел Стефанов, Св. Иван Рилски и Рилският манастир – продължение 3 (следва)

1018. Архимандрит Павел Стефанов, Св. Иван Рилски и Рилският манастир – продължение 4 (следва)

1019. Архимандрит Павел Стефанов, Св. Иван Рилски и Рилският манастир – продължение 5 (следва)

1020. Архимандрит Павел Стефанов, Св. Иван Рилски и Рилският манастир – продължение 6 (следва)

1021. Архимандрит Павел Стефанов, Св. Иван Рилски и Рилският манастир – продължение 7 (следва)

1022. Архимандрит Павел Стефанов, Св. Иван Рилски и Рилският манастир – продължение 8 (следва)

1023. Архимандрит Павел Стефанов, Св. Иван Рилски и Рилският манастир – продължение 9 и край

1024. Използвана литература към книгата Св. Иван Рилски и Рилският манастир от архимандрит Павел Стефанов

1025. Архимандрит Павел Стефанов, Св. Иван Рилски и Рилският манастир (книга)

1026. Тотю Коев, Икона и иконопочитание

1027. Александър Милев, Светите Трима Светители и класическата древност (следва)

1028. Александър Милев, Светите Трима Светители и класическата древност – продължение и край

1029. Павел Павлов, Императорите Галерий и св. Константин: дългият път от Сердика (311) до Медиолан (313)

1030. Георги Чочев, Въплъщението и изкуплението в светлината на Богородичната икона

1031. Георги Шавулев, Божият Завет (berjth), положен в основата на нашето спасение

1032. Ивелина Николова, Мъченичество и надежда

1033. Валер Бел, Догматите като израз на спасителния замисъл, разкрит и осъществен от Бог (Чрез Христос и разширен и обогатен от Църквата според гледната точка на отец Думитру Станилоае)

1034. Свещеник Кристинел Йожа, Проблемът за възприятието на църковните догмати в съвременния свят

1035. Татяна Иванова, Неръкотворните образи на Иисус Христос („Камулиански“ и „Светото Лице“) (следва)

1036. Татяна Иванова, Неръкотворните образи на Иисус Христос („Камулиански“ и „Светото Лице“) – продължение и край

1037. Павел Павлов, Мисионерският подвиг от времето на отец Александър Мен и двадесет години по-късно „Мисия невъзможна“

1038. Костадин Нушев, Духовни напътствия и нравоучителни наставления на свети Софроний Врачански за просветното служение на българските свещенослужители

1039. Стоян Малинов, Знаменният распев във „Всенощно бдение“ оп. 37 от Сергей Рахманинов

1040. Александър Омарчевски, Кошмарът на Константин: Крисп и Фауста

1041. Венцислав Каравълчев, Динамика на комунистическите репресии над Църквата след Деветосептемврийския преврат

1042. Иво Янев, Църковно-социални и пастирски аспекти в служението на св. св. Кирил и Методий

1043. Пламен С. Цветков, Държава и Църква при комунизма, националсоциализма и фашизма (някои аспекти на проблема)

1044. Иван Йовчев, Просветителската дейност на митрополит Методий (Кусев) до избора му за Старозагорски архиерей

1045. Георги Боев, За мястото на написване на затворническите послания на св.апостол Павел

1046. Камен Динков, Начало на Църквата и нейното външно развитие в пределите на Палестина през I, II и III век (следва)

1047. Камен Динков, Начало на Църквата и нейното външно развитие в пределите на Палестина през I, II и III век – продължение и край

1048. Любомир Игнатов, Жената и църковнопевческото дело през вековете (Видни песнопойки и химнотворки в Православната църква)

1049. Архимандрит Серафим Алексиев, Два крайни възгледа в западните вероизповедания относно Пресвета Богородица (следва)

1050. Архимандрит Серафим Алексиев, Два крайни възгледа в западните вероизповедания относно Пресвета Богородица – продължение и край

1051. Татяна Иванова, Неделя Месопустна и „Страшният Съд“: типология на влиянията (предварителни наблюдения)

1052. Александър Александров, Апостоличност на Църквата

1053. Николинка Климукова, Чудесата Христови в стенописите от Новата митрополия в Несебър. Ролята на вярата за изцеленията (посветено на 420-годишнината от преизписването на храма)* (следва)

1054. Николинка Климукова, Чудесата Христови в стенописите от Новата митрополия в Несебър. Ролята на вярата за изцеленията (посветено на 420-годишнината от преизписването на храма) – продължение и край

1055. Силва Маринова, Предизвикателствата на времето и опазването на сградата на Богословски факултет (по данни от архивни материали)

1056. Борис Маринов, Оръжията на апологета на християнството (следва)

1057. Борис Маринов, Оръжията на апологета на християнството – продължение и край

1058. Ангел Карадаков, Църковно-социалната дейност в Неврокопска епархия по времето на митрополит Борис

1059. Иван Панчовски, Християнска любов към Бог (следва)

1060. Иван Панчовски, Християнска любов към Бог – продължение 1 (следва)

1061. Иван Панчовски, Християнска любов към Бог – продължение 2 (следва)

1062. Иван Панчовски, Християнска любов към Бог – продължение 3 (следва)

1063. Магдалена Крайчева, Статусът на жената в съвременния юдаизъм

1064. Иван Панчовски, Християнска любов към Бог – продължение 4 (следва)

1065. Иван Панчовски, Християнска любов към Бог – продължение 5 и край

1066. Камен Динков, Външното развитие на Църквата през първите три века в други азиатски страни – продължение от публикации 1046 и 1047 (следва)

1067. Камен Динков, Външното развитие на Църквата през първите три века в други азиатски страни – продължение и край

1068. Росен Миланов, Християнската любов към Бога според „Слово за Божествената и Свята любов“ на блажени Теодорит Кирски

1069. Ваня Карчина, Християнската любов към ближния в служението на Църквата

1070. Протоиерей Христо Димитров, Огласителни диалози (отговори на прастари въпроси)

1071. Протоиерей Христо Димитров, Огласителни диалози (отговори на прастари въпроси) – втора част

1072. Протоиерей Христо Димитров, Огласителни диалози (отговори на прастари въпроси) – втора част, продължение и край

1073. Тотю Коев, Поглед върху Източните национални църкви

1074. Димитър Пенов, Към философията на религията (следва)

1075. Димитър Пенов, Към философията на религията – продължение 1 (следва)

1076. Димитър Пенов, Към философията на религията – продължение 2 (следва)

1077. Димитър Пенов, Към философията на религията – продължение 3 (следва)

1078. Димитър Пенов, Към философията на религията – продължение 4 (следва)

1079. Димитър Пенов, Към философията на религията – продължение 5 (следва)

1080. Димитър Пенов, Към философията на религията – продължение 6 (следва)

1081. Димитър Пенов, Към философията на религията – продължение 7 (следва)

1082. Димитър Пенов, Към философията на религията – продължение 8 (следва)

1083. Димитър Пенов, Към философията на религията – продължение 9 и край

1084. Иво Янев, СПИН: утвърждаване на любовта към ближния

1085. Дилян Николчев, За отношението ни към „Авторитетът“ – политически, религиозен и църковен (в контекста на собственото „аз“, обществото, държавата и Църквата)

1086. Камен Динков, Съвременната наука за човека и християнското учение за възкресението

1087. Иван Панчовски, Злото в света

1088. Ивелина Николова, Ескизи върху раннохристиянската надежда

1089. Здравко Кънев, Архимандрит проф. д-р Евтимий Сапунджиев за необходимостта от духовен елит и подготвени богослови

1090. + Макариополски епископ Николай (Кожухаров), Светата Евхаристия като жертвоприношение (cледва)

1091. + Макариополски епископ Николай (Кожухаров), Светата Евхаристия като жертвоприношение – продължение и край

1092. Дякон Иван Иванов (Кюмурджийски), Социалното измерение на Евхаристията в контекста на българската и световна икумена (следва)

1093. Дякон Иван Иванов (Кюмурджийски), Социалното измерение на Евхаристията в контекста на българската и световна икумена – продължение 1 (следва)

1094. Дякон Иван Иванов (Кюмурджийски), Социалното измерение на Евхаристията в контекста на българската и световна икумена – продължение 2 и край

1095. Георги Дерманчев, Реформационна епоха (следва)

1096. Георги Дерманчев, Реформационна епоха – продължение 1 (следва)

1097. Георги Дерманчев, Реформационна епоха – продължение 2 (следва)

1098. Георги Дерманчев, Реформационна епоха – продължение 3 (следва)

1099. Христо Темелски, Отново за авторството на пророческата буквеница „Турцiя ке падне“ (следва)

1100. Христо Темелски, Отново за авторството на пророческата буквеница „Турцiя ке падне“ – продължение 1 и край

1101. Здравко Кънев, Ислямското разбиране за възкресението

1102. Георги Дерманчев, Реформационна епоха – продължение 4 (следва) – продължение от публикация № 1098

1103. Георги Дерманчев, Реформационна епоха – продължение 5 (следва)

1104. Георги Дерманчев, Реформационна епоха – продължение 6 (следва)

1105. Георги Дерманчев, Реформационна епоха – продължение 7 и край

1106. Красимир Иванов, Ролята на пастира в процеса на личностна промяна при зависими в контекста на психо-социална рехабилитация

1107. Вера Бонева, Иларион епископ Макариополски и митрополит Търновски (памет и забрава) (следва)

1108. Вера Бонева, Иларион епископ Макариополски и митрополит Търновски (памет и забрава) – продължение и край

1109. Иво Янев, Депресия и униние според светите отци на Църквата

1110. Ивелина Николова, Оригиналният подход на професор Иван Панчовски при структурирането на възгледа за личността на Иисус Христос. Мястото на христологията в етиката (следва)

1111. Ивелина Николова, Оригиналният подход на професор Иван Панчовски при структурирането на възгледа за личността на Иисус Христос. Мястото на христологията в етиката – продължение и край

1112. Калин Янакиев, Познанието на Божието триединство чрез Христос. Евангелската основа

1113. Иван Христов, Приемане на християнството като официална религия на Римската империя според новопубликуваното житие на св. Константин Велики

1114. Дилян Николчев, Патриарх Кирил в плановете на Държавна сигурност (хипотези в документи)

1115. Стоян Чиликов, Учението за св. Дева Мария в христологията на св. Иоан Златоуст (следва)

1116. Стоян Чиликов, Учението за св. Дева Мария в христологията на св. Иоан Златоуст – продължение и край

1117. Росен Миланов, Благодат и свобода на волята в „Praedestinatus“

1118. Иван Г. Панчовски, Обезценява ли християнството тукашния свят и живот (Опит за разрешаване на антиномията религиозен трансцендентизъм – етически иманентизъм) (следва)

1119. Иван Г. Панчовски, Обезценява ли християнството тукашния свят и живот (Опит за разрешаване на антиномията религиозен трансцендентизъм – етически иманентизъм) – продължение 1 (следва)

1120. Иван Г. Панчовски, Обезценява ли християнството тукашния свят и живот (Опит за разрешаване на антиномията религиозен трансцендентизъм – етически иманентизъм) – продължение 2 (следва)

1121. Иван Г. Панчовски, Обезценява ли християнството тукашния свят и живот (Опит за разрешаване на антиномията религиозен трансцендентизъм – етически иманентизъм) – продължение 3 (следва)

1122. Иван Г. Панчовски, Обезценява ли християнството тукашния свят и живот (Опит за разрешаване на антиномията религиозен трансцендентизъм – етически иманентизъм) – продължение 4 (следва)

1123. Иван Г. Панчовски, Обезценява ли християнството тукашния свят и живот (Опит за разрешаване на антиномията религиозен трансцендентизъм – етически иманентизъм) – продължение 5 (следва)

1124. Иван Г. Панчовски, Обезценява ли християнството тукашния свят и живот (Опит за разрешаване на антиномията религиозен трансцендентизъм – етически иманентизъм) – продължение 6 и край

1125. Атанас Ваташки, Атинагор Атински и проблемът за точността на известието на Филип Сидет

1126. Свещеник Зоран Мамучевски, Употребата на философията в богопознанието у Климент Александрийски

1127. Екатерина Дамянова, Освещаването на храма на Божи гроб в контекста на събора в Тир (335) (следва)

1128. Екатерина Дамянова, Освещаването на храма на Божи гроб в контекста на събора в Тир (335) – продължение и край

1129. Кристиян Лъсков, Чудодейният образ на Богородица като закрилница на Константинопол при обсадата от 626 година

1130. Любомир Трайков, Проблеми на словото в публичното пространство

1131. Здравко Кънев, Фундаментализмът: тъмната страна на религията

1132. Костадин Нушев, Православните перспективи на богословския диалог и християнското единство според професор д-р Николай Глубоковски

1133. Иво Янев, Професор Николай Никанорович Глубоковски и реформата в духовното образование в Русия в края на XIX-ти и началото на ХХ-ти век (Към въпроса за подготовката и образованието на свещенството)

1134. Никола Ламбев, Богоугодното насилие в кръстоносната идеология и пропаганда

1135. Снежана Ракова, Представата за Иерусалим у православните славяни

1136. Георги Бакалов, Ересите в културно-религиозния живот на средновековна България

1137. Валентин Велчев, Откъс от книгата „Великият Дизайнер. Задочен дебат със Стивън Хокинг“

1138. Георги Николов, „Гръцкият“ огън в българо-византийските войни през ранното средновековие

1139. Силва Маринова, Декораторът на сградата на Богословски факултет Харалампи Тачев

1140. Татяна Иванова, Митарствата на душата в иконографията на Страшния съд (следва)

1141. Татяна Иванова, Митарствата на душата в иконографията на Страшния съд – продължение и край

1142. Мирела Кючукова, Православие и постмодернизъм

1143. Димитър Христов, Иван Снегаров – жизнен път и историописно творчество (следва)

1144. Димитър Христов, Иван Снегаров – жизнен път и историописно творчество – продължение 1 (следва)

1145. Димитър Христов, Иван Снегаров – жизнен път и историописно творчество – продължение 2 и край

1146. Дилян Николчев, Недоизказаното на страниците от протопрезвитер професор д-р Радко Поптодоров за съборното и изборното начало в Църквата и за ролята на миряните в църковния живот

1147. Здравко Кънев, Св. Климент Охридски и неговата непримиримост към езичеството

1148. Стоян Чиликов, Св. Августин Ипонски и неговите богословски възгледи във връзка с развитието на римокатолическата мариология (следва)

1149. Стоян Чиликов, Св. Августин Ипонски и неговите богословски възгледи във връзка с развитието на римокатолическата мариология – продължение 1 и край

1150. Емил Стоянов, Евангелие на Спасението

1151. Протопрезвитер професор д-р Радко Поптодоров, Към въпроса за православната диаспора (Историко-каноничен поглед) (следва)

1152. Протопрезвитер професор д-р Радко Поптодоров, Към въпроса за православната диаспора (Историко-каноничен поглед) (продължение 1 и край)

1153. Ивелина Николова, Есеистично за откровението

1154. Станимир Петров Димов, Католицизъм и православие. Догматично и културно разграничаване

1155. Излезе нова книга в областта на родното пастирско богословие

1156. Павел Павлов, Значението на светите мощи за утвърждаването на столичния град в Първата българска държава

1157. Митрополит Дамаскинос (Папандреу), Отговорността на религиозния ръководител

1158. Костадин Нушев, Българската православна църква и борбата за спасяване на българските евреи по времето на нацизма – проява на действен хуманизъм и защита на свещения характер на човешкия живот

1159. Архимандрит доц. Павел Стефанов, Исторически връзки между Грузинската и Българската църква (следва)

1160. Архимандрит доц. Павел Стефанов, Исторически връзки между Грузинската и Българската църква – продължение и край

1161. Ангел Николов, Проблемът за канонизацията на княз Борис-Михаил

1162. Дарин Алексиев, Светилник на покаянието

1163. Анета Стоянова, Дилян Николчев, За употребата на главни и малки букви в богословската лексика

1164. Клара Стаматова, Сънят – между Божието благовестие и сатанинското нашепване

1165. Здравко Кънев, Разбиране за Словото според християнската и ислямската традиции

1166. Илиана Димова, Ролята на адаптираните библейски текстове (наративи) в процеса на възпитание на децата в предучилищна възраст (следва)

1167. Илиана Димова, Ролята на адаптираните библейски текстове (наративи) в процеса на възпитание на децата в предучилищна възраст – продължение и край

1168. Стоян Чиликов, Някои аспекти от църковното учение за духовната борба въз основа на съчинението на св. Иоан Касиан Римлянин „Събеседвания с отците“

1169. Димитър Пенов, Учението на Библията за мира и войната (Към християнската философия на историята) (следва)

1170. Димитър Пенов, Учението на Библията за мира и войната (Към християнската философия на историята) – продължение 1 (следва)

1171. Димитър Пенов, Учението на Библията за мира и войната (Към християнската философия на историята) – продължение 2 и край

1172. Емил Трайчев, Съвременната новозаветна библеистика и православното богословие

1173. Лиляна Симеонова, Пътят на младия Симеон от „спокойната тишина на манастира“ до възкачването му на българския трон

1174. Дилян Николчев, За терминологичните и езикови травми в българското църковно и богословско пространство: еклисиологично-канонични проблеми

1175. Преиздадени книги от проф. Клара Тонева и доцент презвитер Иван Иванов

1176. Жасмина Донкова, Раздраният хитон на Господ Иисус Христос

1177. Ивайло Найденов, Човешката мъдрост и Божествената премъдрост

1178. Христианна Романова, Медицина и вяра

1179. Тодор Събев, Християнството в България до 70-те години на IX-ти век – основа за създаването на поместна църква (следва)

1180. Тодор Събев, Християнството в България до 70-те години на IX-ти век – основа за създаването на поместна църква – продължение и край По-нататък публикации № 1179 и № 1180 продължават в Съдържание 6, публикация № 1206.