Съдържание 5

947. Димитър Киров, Иван Рашков, Любомир Тенекеджиев (съставители), Пътят на човека към Бога (сборник за кандидат-студенти по богословие)

948. Костадин Нушев, Християнска любов

949. Костадин Нушев, Християнска любов – продължение и край

950. Костадин Нушев, Християнският екзистенциализъм на Сьорен Киркегор и неговите отражения в руската религиозна философия. Лев Шестов и Николай Бердяев

951. Костадин Нушев, Християнски идеи за свободата на човека и нравствения избор според представителите на руската религиозна философия (Ф. Достоевскси, Н. Бердяев и Б. Вишеславцев)

952. Костадин Нушев, Християнски идеи за свободата на човека и нравствения избор според представителите на руската религиозна философия (Ф. Достоевски, Н. Бердяев и Б. Вишеславцев) – продължение и край*

953. Валентин Велчев, Философия на науката

954. Валентин Велчев, Философия на науката – продължение и край

955. Ивелина Николова, За мъдростта на времето или за времето на мъдростта (Библейски щрихи)

956. Ивелина Николова, За мъдростта на времето или за времето на мъдростта (Библейски щрихи) – продължение и край

957. Иво Янев, Самоубийствените помисли и желания – превратна проява на вярата (пастирско-психологически аспекти на суицидните преживявания според творчеството на професор д-р Иван Панчовски)

958. Огнян Узунов, „Модерният човек пред живота, смъртта и безсмъртието“: Християнските етически идеи на професор д-р Иван Панчовски и тяхното измерение днес

959. Костадин Нушев, Свещеният характер на човешкия живот в християнското нравствено учение и съвременната биомедицинска етика

960. Владимир Теохаров, Християнски идеи за религиозното образование в контекста на европейската култура. Религиозно-философски размисли във връзка с докторската дисертация на Иван Панчовски

961. Димитър Станков, Категорията „светост“ в християнската философия на религията на професор д-р Иван Панчовски

962. Иван Ж. Димитров, Новозаветното учение за Бога – един по същество и троичен по лица

963. Диана Петрова, Църквата загуби от мълчанието за сътрудничеството с Държавна сигурност

964. Румен Ваташки, Нови документи за откраднатия сборник с проповеди на архимандрит проф. Павел Стефанов

965. Иван Денев, Досието ми в бившата Държавна сигурност

966. Иван Денев, Досието ми в бившата Държавна сигурност- продължение и край

967. Иван Ж. Димитров, Ексапостиларий или светилен

968. Клара Стаматова, Ислямската представа за праведност

969. Иван Ж. Димитров, Триод какво е?

970. Павел Павлов, Зависимостта от тайните служби като проблем за българското богословие

971. Павел Павлов, Зависимостта от тайните служби като проблем за българското богословие – продължение и край

972. Ивелина Николова, Тревогата на човешкия дух

973. Момчил Методиев, Българската православна църква в плановете на комунистическата Държавна сигурност

974. Пастор Христо Куличев, Репресиите на Държавна сигурност срещу протестантските общности

975. Христо Темелски, Неврокопски митрополит Борис – родно място, детство и образование

976. Ивелина Николова, Cogito sub specie silentium

977. Ивелина Николова, Cogito sub specie silentium – продължение и край

978. Иван Ж. Димитров, Каква е разликата между двата календара?

979. Момчил Методиев, Комунистическият проект за Българската православна църква: „Пазител на българщината“ и „Паметник на културата“

980. Милка Христова, Кой е Ваклуш Толев?

981. Емил Трайчев, Канонът на Новия Завет и 39-то пасхално (празнично) послание на св. Атанасий Александрийски

982. Александър Омарчевски,  Св. Атанасий Александрийски в изгнание (335-346)

983. Никола Антонов, На какъв език се моли българинът?

984. Елена Николова, Св. Атанасий Велики и борбата му срещу арианската ерес от Никея до Сердика

985. Елена Николова, Св. Атанасий Велики и борбата му срещу арианската ерес от Никея до Сердика – продължение и край

986. Димо Пенков, Апологетичните възгледи в ранните съчинения на св. Атанасий Велики

987. Румен Ваташки, Отношенията между Българската православна църква и Вселенската патриаршия (1953-1963)

988. Румен Ваташки, Отношенията между Българската православна църква и Вселенската патриаршия (1953-1963) – продължение и край

989. Христо Темелски, Паметник на българската Екзархия или висше богословско училище

990. Христо Темелски, Синодалната палата

991. Тотю Коев, Вероопределението на седмия Вселенски събор

992. Тотю Коев, Вероопределението на Седмия вселенски събор – продължение и край

993. Бисер Божков, Кратък обзор на джендърните стереотипи, в контекста на феминизма като апостасѝя

994. Бисер Божков, Кратък обзор на джендърните стереотипи, в контекста на феминизма като апостасѝя – продължение 1

995. Бисер Божков, Кратък обзор на джендърните стереотипи, в контекста на феминизма като апостасѝя – продължение 2

996. Бисер Божков, Кратък обзор на джендърните стереотипи, в контекста на феминизма като апостасѝя – продължение 3 и край

997. Павел Павлов, Великите Константин и Атанасий. Срещата на два свята

998. Ивелина Николова, Нравствени контури на промяната у човека според притчата за Блудния син (Лука 15-та глава)

999. Ивелина Николова, Нравствени контури на промяната у човека според притчата за Блудния син (Лука 15-та глава) – продължение и край

1000. Бисер Божков, Кратък обзор на джендърните стереотипи, в контекста на феминизма като апостасѝя (брошура)

1001. Георги Чочев, Учението на св. Атанасий Александрийски за Светия Дух

1002. Ангел Петков, Изследвания за св. Атанасий в България през ХХ-ти и в началото на ХХI-ви век

1003. Иван Ж. Димитров, Преставление или представление – кое е правилното и дали трябва да се ползва

1004. Иван Панчовски, Библейският възглед за детето

1005. +Макариополски епископ д-р Николай, Тайната вечеря

1006. Ивелина Николова, Образи на науката християнска апологетика и съвременни предизвикателства пред апологията на християнството (следва)

1007. Ивелина Николова, Образи на науката християнска апологетика и съвременни предизвикателства пред апологията на християнството – продължение и край

1008. Димо Пенков, Вяра и знание

1009. Иван Ж. Димитров, Продължение на традицията във време, когато се рушаха традициите (за вокален квинтет (сега вокален ансамбъл) „Йоан Кукузел – Ангелогласният“) (следва)

1010. Иван Ж. Димитров, Продължение на традицията във време, когато се рушаха традициите (за вокален квинтет (сега вокален ансамбъл) „Йоан Кукузел – Ангелогласният“) – продължение и край

1011. Драган Бачев, Константинополският събор от 879-880 г. и неговото значение за отношенията между Византия и Рим

1012. Тотю Коев, Учението на Арий

1013. Людмила Савова, Боготърсенето на младия Достоевски

1014. Архимандрит Павел Стефанов, Св. Иван Рилски и Рилският манастир (следва)

1015. Архимандрит Павел Стефанов, Св. Иван Рилски и Рилският манастир – продължение 1 (следва)

1016. Архимандрит Павел Стефанов, Св. Иван Рилски и Рилският манастир – продължение 2 (следва)

1017. Архимандрит Павел Стефанов, Св. Иван Рилски и Рилският манастир – продължение 3 (следва)

1018. Архимандрит Павел Стефанов, Св. Иван Рилски и Рилският манастир – продължение 4 (следва)

1019. Архимандрит Павел Стефанов, Св. Иван Рилски и Рилският манастир – продължение 5 (следва)

1020. Архимандрит Павел Стефанов, Св. Иван Рилски и Рилският манастир – продължение 6 (следва)

1021. Архимандрит Павел Стефанов, Св. Иван Рилски и Рилският манастир – продължение 7 (следва)

1022. Архимандрит Павел Стефанов, Св. Иван Рилски и Рилският манастир – продължение 8 (следва)

1023. Архимандрит Павел Стефанов, Св. Иван Рилски и Рилският манастир – продължение 9 и край

1024. Използвана литература към книгата Св. Иван Рилски и Рилският манастир от архимандрит Павел Стефанов

1025. Архимандрит Павел Стефанов, Св. Иван Рилски и Рилският манастир (книга)

1026. Тотю Коев, Икона и иконопочитание

1027. Александър Милев, Светите Трима Светители и класическата древност (следва)

1028. Александър Милев, Светите Трима Светители и класическата древност – продължение и край

1029. Павел Павлов, Императорите Галерий и св. Константин: дългият път от Сердика (311) до Медиолан (313)