Съдържание 4

751. Димитър Попмаринов, Библейското учение за пола

752. Протоиерей Александър Мен, Еклисиаст и нашето време

753. Владимир Лоски, Произхождане на Лицата и божествените свойства

754. Св. Игнатий (Брянчанинов), За поканените на вечерята

755. Калин Янакиев, Слово за поканените

756. Протоиерей Думитру Станилоае, Въпроси и отговори за истините на вярата

757. Екатерина Дамянова, Рецензия на старозаветните библейски текстове през Втората българска държава

758. Румяна Христова, Православното учение за ангелския свят

759. Алексей Клецов, Космологията се съгласява с първия стих от книга Битие

760. + Сурожски митрополит Антоний, Бог под въпрос

761. Владимир Баранов, Византийските учения за възкръсналото Христово тяло и техните късноантични паралели

762. Владимир Лоски, Смисълът на Стария Завет

763. Бисер Божков, Социално-педагогическа и пастирска работа с криминално проявени деца, жертва на наркотици и деструктивни култове – глава втора, параграф първи, точка 1.1.

764. Бисер Божков, Социално-педагогическа и пастирска работа с криминално проявени деца, жертва на наркотици и деструктивни култове – глава втора, параграф първи, точки 1.2, 1.3 и 1.4.

765. Бисер Божков, Социално-педагогическа и пастирска работа с криминално проявени деца, жертва на наркотици и деструктивни култове – глава втора, параграф първи, точки 1.5, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3, 1.5.4, 1.5.5, 1.5.6 и 1.5.7.

766. Георгиос Мандзаридис, Тайната на смъртта

767. Бисер Божков, Социално-педагогическа и пастирска работа с криминално проявени деца, жертва на наркотици и деструктивни култове – глава втора, параграф втори, точки 2.1 и 2.2.

768. Михаил Поснов, Разделянето на църквите

769. Бисер Божков, Социално-педагогическа и пастирска работа с криминално проявени деца, жертва на наркотици и деструктивни култове – глава втора, параграф втори, точки 2.3, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4 и 2.4.

770. Николай Метев, Роля на библейските мотиви в разказа „Лазар“ от Димитър Динев

771. Калин Янакиев, Слово за Неделя Православна

772. Цветелина Калъчева, Creatio Versus Facio. Божественост и небожественост на творчеството

773. Ивайло Добрев, Темпоралност и ситуативност

774. Владимир Лоски, Християнската антропология

775. Емил Трайчев, Завладяване на Палестина от Рим (63-та година преди Христа)

776. Свилен Тутеков, Различията в секуларната етика и етосът на Църквата

777. Момчил Методиев, Отделяне на Църквата от държавата в България: исторически произход и съвременна практика

778. Протопрезвитер Николай Афанасиев, Царственото свещенство

779. Николай Бердяев, Зло и изкупление

780. Магдалена Крайчева, Спасяването на българските евреи: динамика на спекулациите. Постхристиянски контекст и богословски поглед

781. Протоиерей Георги Флоровски, Безсмъртието на душата

782. Дилян Николчев, „Разделението“ между религията и държавата по време на комунизма – факти и изводи след прочита на досиетата на Държавна сигурност

783. Здравко Пено, Света Троица – Един Бог 

784. Константин Константинов, Нетварната светлина и обòжението според св. Григорий Палама

785. Александра Карамихалева, Брак ли е гражданският брак?

786. Мариян Стоядинов, Служенията в Църквата и предизвикателствата на съвременния свят

787. Протопрезвитер Иоан Романидис, Православието не е религия

788. Владимир Лоски, Сътворението

789. Михаил Поснов, Арий и неговото учение

790. Венцислав Каравълчев, Съветските паралели в политика на българската държава към Църквата в първите години на комунистическата власт

791. Ставрофорен иконом Стефан Стефанов, Какво е симония?

792. Христос Янарас, Православието и Западът

793. Христос Янарас, Православието и Западът – продължение и край

794. Архимандрит Пласид (Дьосеи), Историята на един разкол. Православие и католицизъм

795. Архимандрит Горазд, Из живота на светата Дева-Богородица

796. Александра Карамихалева, С какво тяло ще възкръснем?

797. Анна Маринова, Къде е гробът на Христос?

798. Калин Янакиев, Християнството и универсалните права на човека

799. Ивайло Найденов, Старозаветното блаженство

800. Протопрезвитер Михаил Кардамакис, Църквата не е религия, нито идеология

801. Николай Бердяев, Трагедията на философа и задачите на философията

802. Николай Бердяев, Трагедията на философа и задачите на философията – продължение и край

803. Протоиерей д-р Зоран Кръстич, Православният фундаментализъм и модерността

804. Михаил Поснов, Император Константин Велики

805. Протопрезвитер Александър Шмеман, Въведение в богословието

806. Протопрезвитер Александър Шмеман, Въведение в богословието – продължение 1

807. Протопрезвитер Александър Шмеман, Въведение в богословието – продължение 2

808. Протопрезвитер Александър Шмеман, Въведение в богословието – продължение 3 и край

809. Владимир Лоски, Сътворението – време и вечност

810. Иво Янев, Пастирски грижи за деца и млади хора в риск в древната Църква

811. Архимандрит Софроний (Сахаров), За Иисусовата молитва

812. Архимандрит Серафим (Алексиев), За блаженството на християнина

813. Архимандрит Серафим (Алексиев), Първото блаженство

814. Архимандрит Серафим (Алексиев), Грехове във връзка с първото блаженство

815. Румен Ваташки, Как се упражнява насилие върху науката? – част втора (Заглавието е на автора на блога)

816. Архимандрит Иоан Крестянкин, Слово за малките добрини

817. Венцислав Каравълчев, Делото на св. цар Борис

818. Архимандрит Софроний (Сахаров), Извършването на Иисусовата молитва

819. Архимандрит Серафим (Алексиев), Второто блаженство

820. Архимандрит Серафим (Алексиев), Грехове във връзка с второто блаженство

821. Архимандрит Серафим (Алексиев), Третото блаженство

822. Архимандрит Серафим (Алексиев), Грехове във връзка с третото блаженство

823. Архимандрит Серафим (Алексиев), Четвъртото блаженство

824. Архимандрит Серафим (Алексиев), Грехове във връзка с четвъртото блаженство

825. Владимир Лоски, Христологическият догмат

826. Костадин Нушев, Духовно-просветното дело на светите братя Кирил и Методий и християнската култура в България

827. Архимандрит Серафим (Алексиев), Петото блаженство

828. Архимандрит Серафим (Алексиев), Грехове във връзка с петото блаженство

829. Архимандрит Серафим (Алексиев), Шестото блаженство

830. Архимандрит Серафим (Алексиев), Грехове във връзка с шестото блаженство

831. Архимандрит Серафим (Алексиев), Седмото блаженство

832. Архимандрит Серафим (Алексиев), Грехове във връзка със седмото блаженство

833. Архимандрит Серафим (Алексиев), Осмото блаженство

834. Архимандрит Серафим (Алексиев), Грехове във връзка с осмото блаженство

835. Архимандрит Серафим (Алексиев), Грехове във връзка с осмото блаженство – продължение и край

836. Архимандрит Серафим (Алексиев), Деветото блаженство

837. Архимандрит Серафим (Алексиев), Грехове във връзка с деветото блаженство

838. Архимандрит Софроний (Сахаров), Молитвата – път към познание

839. Архимандрит Софроний (Сахаров), Молитвата – път към познание – продължение и край

840. Архимандрит Софроний (Сахаров), Молитвата преодолява трагизма

841. Архимандрит Софроний (Сахаров), Молитвата като безкрайно творчество

842. Архимандрит Софроний (Сахаров), Молитвата като безкрайно творчество – продължение и край

843. Христос Янарас, Заблудата на Запада

844. Професор протоиерей Георги Металинос, Раят и адът според православната традиция

845. Преподобни Иустин Попович, Страшният съд над Бога

846. Бойчо И. Бойчев, За любовта в брака

847. Златина Иванова, Пътищата на поклонниците в ранна Византия

848. Архимандрит Софроний (Сахаров), Духовният живот

849. Борис Маринов, Преследваното, позволеното и полезното християнство

850. Свещеник Александър Джаковац, Проблемът за апокатастасиса в християнското богословие

851. Архимандрит Софроний (Сахаров), За болезнената молитва, в която човек се ражда за вечността

852. Марио Коев, Православното християнско богословие и науките. Някои основополагащи проблеми

853. Владимир Градев, Денят на Месията

854. Клара Тонева, Свободата на словото – право на истина

855. Иоан Корнаракис, Покаянието като богоозарено себепознание

856. Владимир Лоски, Първородният грях

857. Архимандрит Софроний (Сахаров), Иисусовата молитва е приложима при всички обстоятелства

858. Архимандрит Софроний (Сахаров), Иисусовата молитва е приложима при всички обстоятелства – продължение и край

859. Венцислав Каравълчев, Приемането на инославни в лоното на православието

860. Епископ Давид (Перович), Есхатологичният характер на раннохристиянското съзнание. Двата еона

861. Архимандрит Серафим (Алексиев), Нашата надежда (книга)

862. Архимандрит Серафим (Алексиев), Книгата Нашата молитва – увод

863. Архимандрит Серафим (Алексиев), Книгата Нашата молитва – Що е молитвата? (първа глава)

864. Иван Панчовски, Личността на Иисус Христос (книга)

865. Архимандрит Серафим (Алексиев), Книгата Нашата молитва – Различни видове молитви (втора глава)

866. Архимандрит Серафим (Алексиев), Книгата Нашата молитва – Външна и вътрешна молитва (трета глава)

867. Архимандрит Серафим (Алексиев), Книгата Нашата молитва – Упражнения за достигане на истинската молитва (четвърта глава)

868. Димо Пенков, Античната теология на Сократ, Платон и Аристотел като форма на богопознание (книга)

869. Архимандрит Серафим (Алексиев), Книгата Нашата молитва – Непрестанната молитва (пета глава)

870. Архимандрит Серафим (Алексиев), Книгата Нашата молитва – Как да се молим, когато сме хладни? (шеста глава)

871. Архимандрит Серафим (Алексиев), Книгата Нашата молитва – Борба с разсеяността (седма глава)

872. Архимандрит Серафим (Алексиев), Книгата Нашата молитва – Условия да бъде молитвата ни чута (осма глава)

873. Протоиерей Иоан Романидис, Filiogue (следва)

874. Протоиерей Иоан Романидис, Filioque (продължение и край)

875. Архимандрит Серафим (Алексиев), Книгата Нашата молитва – Защо Бог често пъти не изпълнява молитвите ни? (девета глава)

876. Архимандрит Серафим (Алексиев), Книгата Нашата молитва – Молитва за ближните (десета глава)

877. Архимандрит Серафим (Алексиев), Книгата Нашата молитва – Бесовски препятствия за молитвата (единадесета глава)

878. Архимандрит Серафим (Алексиев), Книгата Нашата молитва – Плодовете на истинската молитва (дванадесета глава)

879. Архимандрит Серафим (Алексиев), Нашата молитва (книга)

880. Владимир Лоски, Троицата

881. Свещеник Филип Парфьонов, Добро чрез юмруци: дали свети Николай е ударил Арий?

882. Архимандрит Софроний (Сахаров), За служението на духовния отец (из записките на един атонски духовник)

883. Костадин Нушев, Основни принципи на социално-милосърдната дейност, съгласно учението на Православната църква

884. Волфарт Паненберг, Християнството и Западът

885. Венцислав Каравълчев, Св. Иоан Предтеча – по следите на неговите свети мощи

886. Свилен Тутеков, Еклисиология и етика в богословието на св. Иоан Златоуст (следва)

887. Свилен Тутеков, Еклисиология и етика в богословието на св. Иоан Златоуст (продължение и край)

888. Архимандрит Софроний (Сахаров), За молитвата (книга)

889. Монах Пахомий Желев (Зографски), Безсмъртието на човешката душа (за автора и книгата, предговор, увод, първа глава)

890. Монах Пахомий Желев (Зографски), Безсмъртието на човешката душа (втора глава)

891. Монах Пахомий Желев (Зографски), Безсмъртието на човешката душа (трета глава, заключение, приложение, библиография)

892. Николай Бердяев, Аристократичното начало на културата и съдбата на интелектуалния слой. Съдът над християнството и търсене на нова духовност

893. Алексис Карел, Един лекар говори за молитвата

894. Хилеър Белок, Вярата е Европа, Европа е вярата

895. Монах Пахомий Желев (Зографски), Безсмъртието на човешката душа (книга)

896. Иеромонах Серафим (Роуз), Божието откровение за човешкото сърце (увод и първа глава)

897. Иеромонах Серафим (Роуз), Божието откровение за човешкото сърце (втора и трета глава)

898. Иеромонах Серафим (Роуз), Божието откровение за човешкото сърце (четвърта глава, заключение, въпроси и отговори, послеслов)

899. Иеромонах Серафим (Роуз), Божието откровение за човешкото сърце (Кратко жизнеописание на иеромонах Серафим Роуз)

900. Иеромонах Серафим (Роуз), Божието откровение за човешкото сърце (Кратко жизнеописание на иеромонах Серафим Роуз) – продължение 1

901. Иеромонах Серафим (Роуз), Божието откровение за човешкото сърце (Кратко жизнеописание на иеромонах Серафим Роуз) – продължение 2 и край

902. Иеромонах Серафим (Роуз), Божието откровение за човешкото сърце (книга)

903. Отец Серафим Платински (Евгени Роуз), Човекът против Бога

904. Отец Серафим Платински (Евгени Роуз), Човекът против Бога – продължение 1

905. Отец Серафим Платински (Евгени Роуз), Човекът против Бога – продължение 2

906. Отец Серафим Платински (Евгени Роуз), Човекът против Бога – продължение 3

907. Отец Серафим Платински (Евгени Роуз), Човекът против Бога – продължение 4

908. Отец Серафим Платински (Евгени Роуз), Човекът против Бога – продължение 5 и край

909. Отец Серафим Платински (Евгени Роуз), Човекът против Бога (книга)

910. Владимир Лоски, „Двата“ монотеизма

911. Архимандрит Варнава Янку, Бог няма да ни съди, ние сами ще си изберем мястото

912. Венцислав Каравълчев, Венчание за царството – исторически обзор

913. Валентин Велчев, Жените и свещенството

914. Костадин Нушев, Православната църква и съвременната медийна среда

915. Фьодор Алексеевич Куприянов, Съдът на Синедриона над Иисус Христос

916. Ивелина Николова, Човек, любов, идентичност

917. Ивелина Николова, Човек, любов, идентичност – продължение 1

918. Ивелина Николова, Човек, любов, идентичност – продължение 2

919. Ивелина Николова, Човек, любов, идентичност – продължение 3 и край

920. Ивелина Николова, Насоки за размисъл върху Царството Божие у професорите Ганчо Пашев и Иван Панчовски

921. Ивелина Николова, Смислова аналогия между идеята за човека и идеята за музика

922. Клара Тонева (Стаматова), Христоцентрични начала на православното богословие

923. Димо Пенков, Православният догмат и духовният опит на Църквата

924. Иван Ж. Димитров, Паметта за мощите на св. Йоан Рилски и за тяхното връщане в Рилския манастир

925. Дилян Николчев, Преодолими ли са, или не възникналите нравствено-етични и канонични препятствия пред Българската православна църква (с оглед събитията около разсекретяването на агентурното минало на висшия клир)

926. Калин Янакиев, Последствията за Църквата и обществото

927. Тончо Николов, Възкресението Христово в светлината на фактите и здравия разум

928. Иван Рашков, Храмът в живота на православния християнин

929. Любомир Тенекеджиев, Тайнството Кръщение – начало на нов живот на човека в Църквата

930. Свещ. кандидат на богословските науки Кирил Краснощеков, Гоненията срещу православната вяра в съветска Русия (1918-1940 г.)

931. Клара Тонева (Стаматова), Основни истини на православната вяра

932. Иван Ж. Димитров,  Глаголът σοφίζειν и неговите производни в гръцкия текст на Библията

933. Димитър Киров, Богочовекът Иисус Христос

934. Димо Пенков, Безсмъртие на човешката душа

935. Андриан Александров, Църковната проповед – благовестие за Иисус Христос

936. Ивайло Шалафов, Иисус Христос – съвършен Учител

937. Иван Рашков, Икона и духовност

938. Любомир Тенекеджиев, Пътища за познаване на Бога

939. Дякон Иван Иванов, Светата Литургия – център на православното богослужение

940. Иван Рашков, Християнски празници и иконография

941. Любомир Тенекеджиев, Молитвата – духовно общуване с Бога

942. Клара Тонева (Стаматова), Покаяние и изповед

943. Любомир Тенекеджиев, Тайнството Евхаристия – живо приобщаване с Бога

944. Свещеник Климент Харизанов, Нови отговорности пред служението  на православния свещеник

945. Ивелина Николова, Кожените одежди (един поглед към Битие 3:20, 21)

946. Ивелина Николова, Илюзиите на съвременния „морал“

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s