Предговор и препоръчителна литература

Предложеният сборник е предназначен за устен кандидат-студентски изпит по теология в Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Структурирането на съдържанието е съобразено с характера на основните дисциплини в Катедрата по систематическо и практическо богословие, която подготви сборника. В самата структура са отразени трите главни елемента на веровото формиране на човека:

първи – човек търси Бога и се стреми към Него;

втори – търсещият човек намира Бога и разговаря с Него;

трети – човекът, познал своя Бог, постоянно общува с Него в Църквата.

Избраната структура на изложението е практически много близка до естествения духовен път на всеки християнин. Личният религиозен опит на кандидат-студента ще помогне да се ориентира в зададената богословска материя.

Темите, които са включени в сборника, са избрани както по важност и актуалност, така и с оглед на тяхната достъпност поради практическия им характер и възможността кандидат-студентите да имат личен опит за всяка една от тях. Авторският колектив е убеден, че всяка тема е позната, макар и в ограничена степен, на кандидатите, които притежават добра религиозна култура и правилно практикуват своята православна вяра. Същевременно съдържанието на темите не изчерпва знанията по съответния въпрос, които трябва да бъдат показани на изпита. Във всяка тема са очертани само по-важните идейни насоки, които ориентират кандидат-студента, а в някои от тях се поставят въпроси, чиито отговори кандидат-студентите трябва да намерят сами в контекста на цялото съдържание и с помощта на литературата, препоръчана от авторите.

С помощта на изложените тук теми, които очертават идейна основа за размисъл в конкретно богословско направление, и препоръчаната литература кандидат-студентите могат да се подготвят за устния изпит, на който ще бъдат проверени:

– Колко самостоятелно ще мислят и ясно ще формулират своите отговори въз основа на предложените теми и допълнителната литература;

– В каква степен ще успеят да вградят своя личен религиозен опит и духовна култура в системата от знания, почерпени от сборника и помощната литература.

Препоръчителна литература

Амфилохий, митрополит. Основьiй православного воспитания. П., 2000.

Берестов, Иеромонах Анатолий. Да се завърнеш към живота. Варна, 2004.

Димитров, прот. Х. Същност, форма и символика на православното богослужение. ГДА. С., 1959.

Иларион. Траянополски епископ. Поглед  към вечността. В. Търново, 1995.

Иоаникий, Сливенски митрополит. Покаяние и изповед. С., 1992.

Киров, Д. Християнството е вяра. В преддверието на християнската нравственост. С., 2004.

Киров, Д., Н. Шиваров. Беседи по религия. С., 1992.

Коев, Т. Г. Бакалов, Християнски справочник. С., 2001.

Милошев, прот. Й. „Твоя от Твоих…“. С., 1939.

Настольная книга священослужителя. Т. 4. М., 1983.

Николай, Макариополски епископ. Светата евхаристийна жертва. С., 1968.

Панчовски, Ив. Християнска любов към Ближните. С., 1977.

Панчовски, Ив. Християнска любов към Бога. Годшник на Духовната академия (ГДА). С., 1970/1971.

Панчовски, Ив. Християнска любов към себе си. ГДА. С.,1971/1972.

Петев, Ив. Т. Коев, Д. Киров. Вяра и живот. В. Търново, 1994.

Петев, Ив. Богопознанието спорев светите отци Василий Велики, Григорий Богослов и Григорий Нисийски. С., 2004.

Поптодоров, Т. Социално възпитание и проповед. С., 1948.

Православен катехизис и посланието на източните патриарси за православната вяра. С., 1985.

Св. Максим Изповедник. Глави за любовта. Добротолюбие. Т. 3. Св. гора, 2002.

Серафим, Архим. Нашата вяра. С., 1994.

Струдза, Ал. Писма за длъжностите на свещения сан. С., 2002.

Флоренски. Павел. Иконостас. С., 1994.

Флоровски, Прот. Георги. Библия, Църква, Предание. С., 2003.

Шавелски. Протопрезвитер Георги. Православно пастирство. С., 1929.

Шмеман. Протопрезвитер Александър. Великият пост. С., 2001.

Язьiкова. И. К. Богословие иконьi. М., 1995.